extension ExtPose

Keyword: google dark theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (179+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (917+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (607+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,512-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (822+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (177+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,030+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,535+6 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,132+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (155+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
749 (+2.5% / +18)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
415 (+4.3% / +17)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (91+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (252+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,514+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,119+0 votes)
561 (+4.1% / +22)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (629+1 votes)
570 (+0.5% / +3)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
541 (+0.4% / +2)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (175+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (513+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (186+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
88 (+3.5% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
390 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (668+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (70+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (366+0 votes)
905 (-0.9% / -8)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
795 (+0.6% / +5)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,181+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,668+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
941 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,897+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
141 (+4.4% / +6)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+8.9% / +10)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,674+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
891 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
284 (+0.7% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,169+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
491 (+1.7% / +8)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
353 (+1.1% / +4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (139-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
288 (-1.0% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,878-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
753 (-1.1% / -8)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (876+1 votes)
51 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (113+0 votes)
100
Deezerify
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (417+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
535 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+33.3% / +20,000)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (116+0 votes)
670 (-1.2% / -8)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (118+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
3.6(+0.0000) (238+0 votes)
829 (+1.5% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114
DarkCloud
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (137+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,064+0 votes)
391 (+4.5% / +17)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
922 (+2.1% / +19)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
387 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
121
Dark Mode
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
763 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
208 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
332 (+1.2% / +4)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,915+0 votes)
424 (+1.4% / +6)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (127+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
322 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
234 (-1.3% / -3)
29 (-9.4% / -3)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.3(+0.0000) (421+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
247 (+2.5% / +6)
2.3(+0.0000) (34+0 votes)
254 (-1.2% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
706 (+1.1% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
142
Dark mode
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (135+0 votes)
171 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146
Worldtime
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
148
TFS+
463 (-0.9% / -4)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
167 (+1.2% / +2)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
525 (+4.6% / +23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
120 (-1.6% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (234+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (326+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16,023+21 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
166
Forms+
75 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,268+0 votes)
168
WhatFont
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,947+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
64 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (392+0 votes)
375 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
56 (+0.0% / +0)
40 (+5.3% / +2)
180
Illumify
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+1 votes)
181
Roblox+
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,132+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (141+0 votes)
66 (+13.8% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (248+0 votes)
495 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
511 (+1.4% / +7)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (114+0 votes)
192
Slack++
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
194
Better3.0
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
76 (+10.1% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
3.3(+0.0000) (181+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
770 (+1.6% / +12)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (148+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (105+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
266 (-2.6% / -7)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
245 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (91+0 votes)
216
Weatherly
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
923 (+1.5% / +14)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
309 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (+5.4% / +5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
475 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223
Just Read
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (816+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (243+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (709+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (123+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18,274+2 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
421 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,311+20 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
284 (+5.6% / +15)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
910 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
131 (-5.1% / -7)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
253 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (129+1 votes)
279 (+2.6% / +7)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
82 (+7.9% / +6)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (359+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
677 (+5.5% / +35)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
257
Dark Mode
50 (-3.8% / -2)
76 (-1.3% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (352+0 votes)
205 (+2.0% / +4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
263
RestMan
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
81 (+8.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
962 (+2.2% / +21)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
269
Dark ESEA
251 (+3.7% / +9)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (519+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (293+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,145+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
19 (+5.6% / +1)
380 (+3.5% / +13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
156 (-1.9% / -3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
280
CYSCE
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.6(+0.0000) (206+0 votes)
252 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
143 (+10.9% / +14)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
284
TabNotes
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
974 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
370 (+0.5% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
91 (+7.1% / +6)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (11+0 votes)