extension ExtPose

Keyword: google dark theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
622,870 (-9.1% / -62,474)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
491,005 (+0.4% / +1,748)
4.3(+0.0000) (491+0 votes)
630,409 (-0.0% / -286)
4.2(+0.0000) (624+0 votes)
231,455 (-3.8% / -9,205)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
214,879 (+0.3% / +656)
4.5(+0.0000) (578+0 votes)
260,272 (+1.3% / +3,314)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,344 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
106,885 (+0.2% / +207)
4.0(+0.0000) (298+0 votes)
3,333 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10
Dusk
1,532 (+1.6% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
201 (+6.9% / +13)
100,020 (+0.1% / +111)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
888 (+1.0% / +9)
304 (+0.0% / +0)
363 (+2.8% / +10)
3,997 (+0.5% / +19)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
17,085 (+0.5% / +86)
4.7(+0.0000) (116+0 votes)
103 (+4.0% / +4)
23,729 (+0.2% / +44)
4.7(+0.0000) (575+1 votes)
174,517 (+0.3% / +507)
4.1(+0.0000) (704+1 votes)
5,742 (+0.1% / +4)
4.0(+0.0000) (176+0 votes)
1,144,699 (+0.3% / +3,961)
4.7(+0.0000) (12,340+1 votes)
161,431 (+0.5% / +767)
4.7(+0.0000) (4,231+5 votes)
81,778 (+0.4% / +288)
4.3(+0.0000) (188+0 votes)
131,202 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,532+0 votes)
636 (+4.3% / +26)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,625 (-0.2% / -7)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
29,094 (-0.1% / -30)
3.9(+0.0000) (2,162+0 votes)
5,635 (+0.6% / +35)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
26,670 (+0.4% / +95)
4.9(+0.0000) (832+3 votes)
27,168 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
1,432 (-0.1% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
260,084 (-0.8% / -2,024)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,720 (+0.3% / +8)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
258,274 (-0.9% / -2,241)
481,076 (+0.3% / +1,227)
4.9(+0.0000) (3,781+3 votes)
234,759 (+0.4% / +911)
4.1(+0.0000) (308+0 votes)
53,362 (+0.5% / +270)
3.2(+0.0000) (125+0 votes)
5,255 (+0.6% / +31)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
43,913 (+0.1% / +64)
4.7(+0.0000) (176+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
12,114 (+0.6% / +69)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
56,260 (-0.0% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,077 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,752 (-0.2% / -5)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
25,521 (+0.6% / +149)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
4,320 (+0.6% / +26)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
2,508 (+0.5% / +12)
4.6(+0.0000) (61+0 votes)
20,686 (+0.0% / +10)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
308,769 (-2.9% / -9,227)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
856 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
6,742 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
4,741 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
999 (-12.7% / -145)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
9,423 (-0.2% / -20)
4.1(+0.0000) (170+0 votes)
3,556 (+0.8% / +27)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
614 (+1.3% / +8)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,256 (+1.3% / +16)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
4,842 (-0.5% / -26)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
21,507 (+0.7% / +156)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
251 (-0.8% / -2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
76,905 (+0.2% / +122)
4.2(+0.0000) (645+0 votes)
4,725 (+0.6% / +29)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
1,203,332 (+0.4% / +4,664)
4.4(+0.0000) (1,654+1 votes)
67
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
88,279 (+0.6% / +547)
4.7(+0.0000) (1,034+3 votes)
15,353 (+0.1% / +9)
2.9(+0.0000) (70+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
640,866 (-2.2% / -14,552)
4.0(-0.1000) (22+1 votes)
24,907 (+0.0% / +7)
4.1(+0.0000) (190+0 votes)
1,890 (+1.1% / +21)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
36 (-10.0% / -4)
47,755 (+0.2% / +91)
4.6(+0.0000) (360+0 votes)
2,480 (-0.0% / -1)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
123,581 (+0.1% / +136)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
4,489 (-0.5% / -21)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,134 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
1,343 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,707,026 (+0.3% / +5,365)
3.5(+0.0000) (1,497+1 votes)
248,649 (+0.6% / +1,586)
4.2(+0.2000) (5-1 votes)
13,668 (+0.6% / +79)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
1,473 (-1.0% / -15)
40,189 (-0.1% / -25)
4.8(+0.0000) (91+0 votes)
1,539 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,720 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
250,459 (+0.2% / +461)
4.5(+0.0000) (5,840+0 votes)
3,561,296 (+0.3% / +10,401)
4.7(+0.0000) (8,785+4 votes)
7,344 (+0.4% / +28)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
47,331 (+0.6% / +259)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
552 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
163 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,661 (+0.4% / +10)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
3,795 (+0.6% / +22)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
47,214 (+0.2% / +103)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
3,684 (+0.0% / +1)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
144,079 (+0.3% / +406)
4.5(+0.0000) (4,227+0 votes)
125,314 (+0.5% / +677)
3.9(+0.0000) (319+0 votes)
816 (-0.1% / -1)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
15,133 (+0.6% / +83)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
30,587 (+0.5% / +155)
4.7(+0.0000) (550+0 votes)
359 (+2.3% / +8)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,674 (+0.4% / +6)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,227 (+1.0% / +12)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
842,138 (+0.3% / +2,635)
4.4(+0.0000) (4,842+0 votes)
792 (+1.0% / +8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
98,551 (+0.4% / +356)
4.1(+0.0000) (642+0 votes)
3,712 (+0.1% / +3)
4.3(+0.0000) (40+1 votes)
113
Octo-Free
839 (+0.4% / +3)
1,642 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
2,017,323 (+0.3% / +5,248)
4.6(+0.0000) (35,788+1 votes)
116
Dark
2,002 (-0.1% / -3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,319 (+0.5% / +6)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
61,759 (+0.5% / +315)
3.8(+0.0000) (399+0 votes)
123,823 (+0.2% / +211)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
544,083 (-10.1% / -61,057)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,023 (+0.7% / +7)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
863 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
584 (+0.2% / +1)
28,070 (+3.2% / +871)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
144,027 (+0.0% / +67)
4.1(+0.0000) (530+0 votes)
1,256 (+0.4% / +5)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,422 (+1.5% / +52)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,221 (+1.2% / +26)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
19,183 (+0.2% / +38)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
60,851 (+0.5% / +287)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
44,155 (+0.2% / +73)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
14,445 (+0.7% / +98)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
961 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,080 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
1,144 (+2.9% / +32)
533 (-0.2% / -1)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,198 (+0.4% / +38)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
31,587 (+3.9% / +1,191)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,046 (+0.7% / +33)
8,194 (+1.4% / +110)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
125,690 (+1.1% / +1,354)
3.6(+0.0000) (190+0 votes)
259,571 (+0.2% / +424)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,006 (+0.1% / +10)
3.2(+0.0000) (84+0 votes)
119,451 (+0.1% / +150)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,349 (-0.7% / -9)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
106,019 (+0.7% / +691)
4.9(+0.0000) (625+0 votes)
440 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
152
DarkCloud
29,226 (-0.1% / -20)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
358 (-1.1% / -4)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
154
Adkrig
149 (+2.1% / +3)
953 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
292 (-0.3% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
79,019 (+0.2% / +121)
4.8(+0.0000) (982+1 votes)
311 (+0.3% / +1)
2.3(+0.0000) (34+0 votes)
3,374 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
322 (+0.6% / +2)
4,085 (-0.3% / -11)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
6,391 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
938 (+1.1% / +10)
894 (+5.4% / +46)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
311,187 (+1.9% / +5,699)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,889 (+0.6% / +99)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,360 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
4,982 (+1.6% / +79)
1.8(+0.0000) (13+1 votes)
797 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
20,206 (+0.0% / +9)
4.3(+0.0000) (415+0 votes)
367 (-1.6% / -6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
40,611 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
252 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
175
TFS+
513 (+0.6% / +3)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,094 (+0.0% / +5)
4.8(+0.0000) (123+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
179
Worldtime
5,581 (+0.2% / +11)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
2,005 (+27.6% / +434)
4.8(-0.2000) (4+2 votes)
555,094 (-10.2% / -62,934)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
127 (+4.1% / +5)
10,014 (+0.3% / +25)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
1,176 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
969 (+0.8% / +8)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
43,283 (+0.4% / +168)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
198,602 (+0.7% / +1,297)
4.5(+0.0000) (10,689+2 votes)
494 (-0.6% / -3)
2.2(+0.0000) (33+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
415 (-2.1% / -9)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
21,186 (+2.0% / +419)
2.2(+0.0000) (3,768+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
481 (-0.6% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
194
WhatFont
1,663,750 (+0.3% / +5,543)
4.1(+0.0000) (1,895+0 votes)
24,846 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (251+0 votes)
3,050 (+0.3% / +8)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
360 (-4.5% / -17)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
71,611 (-10.0% / -7,926)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,904 (+0.4% / +46)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
42,663 (+0.1% / +32)
4.3(+0.0000) (342+0 votes)
65,274 (+0.4% / +289)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
14,980 (+1.5% / +219)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
193 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,054 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,809 (+0.2% / +64)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
1,149 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
830 (+0.0% / +0)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,457 (+0.7% / +111)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
108 (-6.1% / -7)
3,481 (+0.7% / +24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
506 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,039 (-0.8% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
216
Illumify
1,480 (+1.2% / +17)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
217
Roblox+
1,598,964 (+0.2% / +3,682)
4.2(+0.0000) (6,871+2 votes)
72 (+1.4% / +1)
2,614 (+1.2% / +30)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
621,667 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
815 (+1.2% / +10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,309 (-3.4% / -566)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
235 (-0.8% / -2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,365 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
143 (+3.6% / +5)
20,418 (+0.6% / +114)
4.8(+0.0000) (53+1 votes)
228
nightTab
58,600 (+1.8% / +1,028)
4.9(+0.0000) (154+0 votes)
571 (+1.6% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,026 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,766 (+0.2% / +13)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
114 (-5.0% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
168 (+2.4% / +4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
35,205 (+0.4% / +149)
3.5(+0.0000) (58+0 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
1,775 (+0.5% / +9)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
700 (-1.4% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
238
Slack++
2,518 (+0.5% / +12)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
742 (+1.5% / +11)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
6,099 (+3.0% / +180)
4.7(+0.0000) (109+2 votes)
241
Forms+
38 (+0.0% / +0)
47 (+0.0% / +0)
2,405 (-0.5% / -13)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
718 (+1.4% / +10)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
155,128 (+0.5% / +837)
4.4(+0.0000) (460+0 votes)
554,498 (-9.6% / -58,910)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
2,507 (+0.8% / +20)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,977 (+0.2% / +21)
4.0(+0.0000) (347+0 votes)
2,613 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
530 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
253
Better3.0
3,597 (+0.4% / +16)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
63,747 (+0.1% / +75)
4.8(+0.0000) (647+0 votes)
255
Colorgrab
178 (+9.9% / +16)
62 (+1.6% / +1)
227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
3,128 (+0.2% / +7)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
2,694,016 (+0.3% / +7,368)
4.2(+0.0000) (17,887+0 votes)
865 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237 (-0.8% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (131+0 votes)
118,308 (+1.0% / +1,180)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
103,303 (+0.5% / +524)
4.5(+0.0000) (203+0 votes)
1,566,443 (+0.4% / +6,532)
4.4(+0.0000) (2,817+1 votes)
269
Just Read
206,830 (+0.4% / +862)
4.7(+0.0000) (795+0 votes)
465,729 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
318 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
301,812 (+0.1% / +281)
4.4(+0.0000) (4,156-1 votes)
274
CYSCE
96 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,386 (+0.2% / +5)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,390 (+1.4% / +33)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
22,002 (+0.7% / +147)
4.1(+0.0000) (72+1 votes)
21 (-4.5% / -1)
107 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,022 (+0.3% / +6)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
6,056 (+0.5% / +28)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
81 (+1.2% / +1)
26 (+0.0% / +0)
294 (+2.4% / +7)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,430 (-0.3% / -5)
4.4(+0.0000) (150+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
36 (-2.7% / -1)
21,446 (+2.1% / +446)
1.9(+0.0000) (2,280+0 votes)
1,081 (+0.7% / +7)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
16,974 (-1.5% / -255)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
624 (-1.0% / -6)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
9,691 (+0.6% / +61)
4.5(+0.0000) (143+0 votes)
194 (+1.0% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
4,488 (+1.3% / +59)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
3,609 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
179 (-1.1% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)