extension ExtPose

Keyword: google dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
251,083 (+0.5% / +1,304)
4.233(+0.0000) (176+0 votes)
11,344 (-65.8% / -21,860)
1,009,444 (+53.0% / +349,485)
19,381 (+0.3% / +65)
4.5474(+0.0000) (95+0 votes)
128,522 (+0.2% / +245)
4.2821(+0.0000) (39+0 votes)
56,187 (-0.0% / -8)
4.7875(+0.0000) (941+0 votes)
6,869 (+0.2% / +16)
4.402(+0.0000) (102+0 votes)
81,583 (+0.3% / +208)
4.0335(+0.0000) (239+0 votes)
314,159 (+75,601.0% / +313,744)
5,590 (+2.4% / +131)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,077 (+0.3% / +10)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
160,751 (+2,359.1% / +154,214)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
207,952 (+0.2% / +507)
4.7314(+0.0000) (242+0 votes)
3,816 (-1.7% / -66)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
9,865 (-0.3% / -25)
2.907(+0.0000) (43+0 votes)
5,721 (-0.2% / -9)
3.9704(+0.0000) (169+0 votes)
1,216,324 (+0.4% / +4,669)
4.6889(-0.0000) (12,136-1 votes)
150,824 (+0.3% / +400)
3.8882(+0.0000) (1,476+0 votes)
80,268 (+0.0% / +0)
4.6707(+0.0000) (1,728+0 votes)
8,961 (+0.2% / +14)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
156,430 (+3,461.7% / +152,038)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
82,223 (+0.5% / +377)
3.8703(+0.0000) (347+0 votes)
135 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,098 (+0.5% / +109)
3.8535(+0.0000) (2,170+0 votes)
815 (+7.4% / +56)
26,196 (+0.5% / +141)
4.6365(+0.0000) (1,161+0 votes)
21,108 (+0.4% / +93)
4.5455(+0.0000) (154+0 votes)
3,763,857 (+15.7% / +509,361)
80,838 (+0.8% / +641)
4.6939(+0.0000) (797+0 votes)
11,984 (+0.5% / +60)
4.8021(+0.0000) (96+0 votes)
126,372 (-0.5% / -661)
4.941(+0.0000) (322+0 votes)
119,859 (+0.2% / +202)
4.9848(+0.0000) (328+0 votes)
118,731 (-1.4% / -1,640)
4.9586(+0.0000) (266+0 votes)
2,439 (+0.7% / +17)
3.4688(+0.0000) (32+0 votes)
71,287 (+1.1% / +807)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
71,239 (+1.2% / +813)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
303,146 (+0.2% / +529)
4.9123(+0.0000) (2,428+0 votes)
71,369 (+1.2% / +818)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
71,296 (+1.2% / +839)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71,250 (+1.2% / +819)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,639 (+0.2% / +174)
3.9465(+0.0000) (411+0 votes)
1,414 (+1.8% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,154 (+0.5% / +20)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,295 (+1.4% / +44)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
81,041 (+0.3% / +217)
4.2683(+0.0000) (164+0 votes)
507,085 (+0.0% / +0)
4.4914(+0.0004) (1,215+1 votes)
13,385 (+0.2% / +25)
4.8173(+0.0000) (197+0 votes)
1,882,321 (+0.3% / +5,662)
4.2928(+0.0000) (16,720+1 votes)
11,644 (+0.5% / +60)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
36,581 (+1.0% / +368)
4.3265(+0.0000) (49+0 votes)
9,813 (+13.8% / +1,189)
2,361 (-0.2% / -5)
4.76(+0.0000) (50+0 votes)
3,924 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
3,936 (+0.5% / +18)
4.8841(+0.0000) (69+0 votes)
603,496 (+0.3% / +1,522)
4.7313(+0.0000) (1,656+0 votes)
19,564 (-0.1% / -22)
3.5462(+0.0000) (130+0 votes)
22,890 (+0.2% / +50)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
37,483 (+0.8% / +313)
4.6875(+0.0000) (96+0 votes)
1,170 (-95.0% / -22,216)
30,765 (-0.2% / -61)
4.4217(+0.0000) (166+0 votes)
28 (+12.0% / +3)
468,885 (+0.3% / +1,373)
4.4313(+0.0000) (902+0 votes)
63
Augury
313,182 (+0.2% / +481)
3.7167(+0.0000) (240+0 votes)
965,142 (+0.3% / +2,680)
3.5348(+0.0000) (1,206+0 votes)
1,262,811 (+5.4% / +65,042)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,978 (-0.5% / -18)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
4,086 (+0.4% / +15)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
375 (-0.3% / -1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,053 (-0.3% / -3)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
5,731 (+0.8% / +44)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
3,663 (-0.5% / -20)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
463,749 (+0.0% / +0)
4.9971(+0.0000) (340+0 votes)
1,671 (+0.2% / +3)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
25,318 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
168 (+1.2% / +2)
2,571,988 (+0.1% / +3,068)
4.7338(+0.0000) (6,808+0 votes)
37,028 (-0.1% / -40)
4.7197(+0.0000) (553+0 votes)
6,352 (+0.5% / +31)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
540,005 (-0.2% / -1,013)
4.9773(+0.0000) (44+0 votes)
27,550 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (69+0 votes)
6,683 (+0.3% / +17)
3.9655(+0.0000) (58+0 votes)
831 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
709,521 (+0.0% / +0)
4.6188(+0.0000) (160+0 votes)
10,553 (+1.3% / +136)
4.0625(+0.0000) (96+0 votes)
9,951 (+0.2% / +23)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
1,250 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,633,379 (+0.0% / +622)
4.6101(+0.0000) (35,504-1 votes)
31 (+6.9% / +2)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,452 (+0.2% / +12)
4.0938(+0.0000) (64+0 votes)
833,019 (+0.4% / +3,416)
4.3969(+0.0000) (4,676+0 votes)
2,269 (+0.8% / +19)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
2,440 (-0.3% / -8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
23,748 (+0.6% / +137)
4.0333(+0.0000) (30+0 votes)
3,027 (-0.3% / -9)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
4,912 (+1.0% / +50)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
482 (-1.8% / -9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
587,163 (+0.3% / +1,839)
2.1398(+0.0000) (3,748+0 votes)
20,080 (+0.5% / +100)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
15,981 (-40.6% / -10,921)
517 (+1.6% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,021 (+1.2% / +86)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,109 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
579 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
453 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,466 (-0.7% / -10)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
426 (+4.9% / +20)
1,240 (+0.3% / +4)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,286 (+0.5% / +7)
3.7619(+0.0000) (42+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,369 (+0.6% / +58)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
226 (+3.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,130 (+1.1% / +46)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
830,486 (+7.6% / +58,824)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,292 (+0.5% / +7)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
3,339 (+1.0% / +34)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,096 (-10.2% / -1,263)
238 (+5.3% / +12)
208 (+0.0% / +0)
1,623 (+2.4% / +38)
352 (+0.9% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
24,429 (+1.0% / +249)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
353 (+3.8% / +13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
129
Deezerify
552 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
384 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
659 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,055 (+1.0% / +20)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
23,151 (+0.1% / +25)
4.3006(+0.0000) (336+0 votes)
10,084 (+1.0% / +97)
4.3929(+0.0000) (84+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,757 (+0.6% / +44)
4.7073(+0.0000) (41+0 votes)
781,863 (+7.6% / +55,551)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
353 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
687 (+5.5% / +36)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
140
Octo-Free
465 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
190,880 (+0.1% / +266)
4.4768(+0.0000) (4,249+0 votes)
50,679 (+0.1% / +68)
4.8021(+0.0000) (849+0 votes)
202,069 (+0.2% / +439)
1.8731(+0.0000) (2,262+0 votes)
630 (+0.3% / +2)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,394 (+0.8% / +42)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
11 (+0.0% / +0)
6,010 (+1.4% / +83)
4.0857(+0.0000) (35+0 votes)
19,401 (+0.3% / +49)
4.3092(+0.0000) (249+0 votes)
165,823 (+1,774.6% / +156,977)
807,925 (+2.4% / +19,302)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
805,754 (+2.3% / +18,116)
803,640 (+2.4% / +18,910)
789,273 (+2.8% / +21,288)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
789,122 (+2.8% / +21,616)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
788,996 (+2.9% / +22,054)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
788,489 (+2.9% / +22,092)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
787,898 (+2.8% / +21,477)
786,001 (+2.8% / +21,579)
785,905 (+2.9% / +22,276)
785,832 (+2.7% / +20,920)
784,600 (+2.9% / +21,793)
8,514 (+0.7% / +59)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
165
King Way
784,146 (+2.8% / +21,589)
376 (+0.0% / +0)
2.2647(+0.0000) (34+0 votes)
167
Bump.io
787,220 (+2.8% / +21,285)
786,855 (+2.8% / +21,774)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
785,683 (+2.8% / +21,725)
784,526 (+2.7% / +20,949)
785,047 (+2.8% / +21,630)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,283 (+28.9% / +960)
2,004 (+0.6% / +12)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
748 (+2.0% / +15)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
200,367 (+0.0% / +0)
4.5278(+0.0000) (864+0 votes)
353 (+1.7% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
10,710 (+0.8% / +82)
3.2925(+0.0000) (147+0 votes)
179
Just Read
219,419 (-0.3% / -630)
4.7221(+0.0000) (752+0 votes)
312 (+1.0% / +3)
439 (+0.7% / +3)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
71,311 (+1.2% / +828)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,222 (+1.2% / +821)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
71,419 (+1.3% / +883)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
10,654 (+1.1% / +114)
4.4386(+0.0000) (57+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71,256 (+1.2% / +842)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,332 (+0.6% / +21)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
446 (+2.3% / +10)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
192
TFS+
596 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
71,278 (+1.2% / +843)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,278,480 (+4.6% / +55,667)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,339 (+1.2% / +38)
3.6957(+0.0000) (23+0 votes)
446 (+0.2% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
16,003 (-5.9% / -1,000)
5.0(+0.0000) (237+0 votes)
1,431 (+0.5% / +7)
4.92(+0.0000) (75+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,797 (+0.8% / +15)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
659 (+1.7% / +11)
166 (+6.4% / +10)
43,865 (-3.3% / -1,481)
4.9971(+0.0000) (345+0 votes)
138,117 (+0.4% / +562)
4.35(+0.0000) (200+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
937 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,051 (+0.7% / +83)
4.5588(+0.0000) (136+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
937 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,051 (+0.7% / +83)
4.5588(+0.0000) (136+0 votes)
966 (+0.1% / +1)
4.7037(+0.0000) (27+0 votes)
90,235 (+0.3% / +239)
4.0192(+0.0000) (261+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216
Worldtime
4,289 (+0.2% / +8)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
102,940 (+0.1% / +58)
5.0(+0.0000) (366+0 votes)
504 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,592 (-5.6% / -987)
4.9756(+0.0000) (369+0 votes)
851,967 (+7.7% / +60,642)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
695 (-0.9% / -6)
2.2121(+0.0000) (33+0 votes)
5,588 (+0.8% / +42)
4.5538(+0.0000) (65+0 votes)
401 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,432 (+0.2% / +5)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
349 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,208,645 (+7.6% / +85,253)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
870 (-0.5% / -4)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
795 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,211 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,205,670 (+7.6% / +85,533)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222 (-1.3% / -3)
1,203,796 (+7.5% / +83,696)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,795 (-0.2% / -31)
4.1568(+0.0000) (389+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
237
WhatFont
1,328,297 (+0.3% / +3,630)
4.0833(+0.0000) (1,813+0 votes)
182 (-1.1% / -2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
71,557 (+1.2% / +847)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
3,236 (+5.6% / +172)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,156 (+0.1% / +17)
4.8684(+0.0000) (114+0 votes)
73,449 (+1.2% / +846)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
71,801 (+1.2% / +827)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
71,295 (+1.2% / +824)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
73,451 (+2.8% / +2,035)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
1,017 (+1.6% / +16)
71,394 (+1.2% / +838)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
71,493 (+1.2% / +838)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,351 (+2.8% / +2,003)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
71,284 (+1.2% / +829)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
71,236 (+1.2% / +837)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
71,669 (+0.0% / +0)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
73,243 (+2.8% / +1,985)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
73,324 (+2.8% / +1,997)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
71,472 (+1.2% / +834)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,498 (+2.8% / +1,974)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
71,340 (+1.2% / +835)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
71,256 (+1.2% / +844)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
74,322 (+2.8% / +2,012)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
71,607 (+1.1% / +804)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
71,398 (+1.2% / +835)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,342 (+1.2% / +843)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,357 (+2.9% / +2,046)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,286 (+0.0% / +0)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
71,235 (+1.2% / +836)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
71,235 (+1.1% / +793)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,378 (+2.8% / +2,018)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
71,516 (+1.2% / +834)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
71,365 (+1.2% / +872)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
71,318 (+1.2% / +830)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,318 (+2.8% / +2,020)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
71,271 (+1.2% / +833)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
71,247 (+1.2% / +857)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
71,230 (+1.2% / +842)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
71,203 (+1.2% / +837)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
71,279 (+1.2% / +824)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,427 (+1.2% / +822)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
71,561 (+1.2% / +816)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
71,361 (+1.2% / +855)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,348 (+1.2% / +827)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,329 (+1.1% / +806)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,361 (+2.9% / +2,036)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,300 (+1.2% / +821)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,270 (+2.8% / +1,986)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,274 (+1.2% / +818)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,269 (+1.2% / +853)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,264 (+1.2% / +830)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,246 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,238 (+1.2% / +819)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,233 (+1.2% / +838)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,217 (+1.2% / +810)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,395 (+2.8% / +2,006)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,215 (+2.8% / +2,013)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
74,522 (+2.8% / +2,032)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
11,192 (+1.0% / +114)
4.9359(+0.0000) (156+0 votes)
73,631 (+2.8% / +1,987)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
71,455 (+1.2% / +838)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,342 (+1.2% / +853)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,334 (+1.2% / +823)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,333 (+1.2% / +831)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)