extension ExtPose

Keyword: google dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
234,657 (+0.4% / +840)
4.6(+0.0000) (435+2 votes)
284,762 (+0.3% / +799)
4.1(+0.0000) (239+0 votes)
139,677 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
55,017 (+0.1% / +62)
4.8(+0.0000) (948+0 votes)
7,413 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (110+1 votes)
16,451 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
2,822 (-0.1% / -4)
2,843 (+0.0% / +0)
85,248 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (248+0 votes)
69,335 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (572+2 votes)
3,404 (+83.5% / +1,549)
4,296 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,244,592 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,208+1 votes)
2,890 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
155,740 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (1,489+0 votes)
5,879 (+0.4% / +23)
4.0(+0.0000) (170+0 votes)
14,879 (+0.2% / +25)
4.7(+0.0000) (323+0 votes)
97,662 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,316+3 votes)
86,467 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,549 (-0.3% / -68)
3.9(+0.0000) (2,166+0 votes)
30,450 (+41.1% / +8,862)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
17,711 (+0.8% / +136)
4.8(+0.0000) (339+0 votes)
28,404 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,181+0 votes)
25,949 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (161+0 votes)
13,953 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
2,487 (+3.0% / +73)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
81,450 (+0.0% / +20)
4.7(+0.0000) (860+0 votes)
2,722 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
764 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
343 (+3.0% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,782 (-1.1% / -257)
3.1(+0.0000) (31+1 votes)
350,370 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,733+2 votes)
25,704 (+0.0% / +0)
64,974 (+0.7% / +470)
4.0(+0.0000) (77+1 votes)
83,366 (+0.2% / +178)
4.3(+0.0000) (169+0 votes)
4,314 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
4,114 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (43+1 votes)
2,505 (-0.4% / -9)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
58,262 (+0.4% / +246)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
24,255 (+0.3% / +81)
4.4(+0.0000) (176+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
653 (-0.3% / -2)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
66,775 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (610+0 votes)
20,867 (+0.2% / +44)
3.5(+0.0000) (132+0 votes)
46
Augury
320,121 (+0.0% / +9)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
44,375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (575+5 votes)
481,816 (+0.2% / +1,025)
4.5(+0.0000) (1,460+11 votes)
4,602 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
410,246 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,175+11 votes)
3,218 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
199 (+1.5% / +3)
263 (-1.1% / -3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
13,395 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,291 (+7.1% / +152)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,137 (+1.2% / +14)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
754,841 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (204+2 votes)
59 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,258 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (124-1 votes)
3,767 (+2.6% / +96)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,698 (+0.3% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (352+1 votes)
10,423 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
127,778 (+6.1% / +7,364)
2.3(+0.0000) (32+0 votes)
8,075 (+0.4% / +31)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
854,746 (+0.1% / +731)
4.4(+0.0000) (4,745+0 votes)
1,103 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,224,925 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,276+1 votes)
105,564 (+6.6% / +6,526)
3.0(+0.7000) (4+1 votes)
853 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,575,735 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,588+1 votes)
3,492 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
1,042 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
5,909 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
7,793 (+0.3% / +24)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
2,875,613 (+0.1% / +3,712)
4.7(+0.0000) (7,335+7 votes)
11,220 (+0.3% / +30)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
647 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,019 (+3.5% / +68)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
863 (+1.1% / +9)
33,015 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
38,985 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
35,577 (-0.1% / -53)
4.7(+0.0000) (552+0 votes)
23,256 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,478 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,126 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
3,080 (+0.1% / +3)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
19,997 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
4,910 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
788 (+0.3% / +2)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
473 (+5.6% / +25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,208 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,055 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
7,113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
143,184 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (480+0 votes)
8,904 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
10,118 (+0.3% / +34)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
609 (+1.0% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
1,554 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
747 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,462 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
732 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
110
Octo-Free
688 (+0.0% / +0)
1,127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
22,862 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
1,238 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
234,350 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (983+1 votes)
197,413 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,847+8 votes)
978 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
22,387 (-0.3% / -59)
4.3(+0.0000) (357+0 votes)
375 (-1.6% / -6)
2.3(+0.0000) (34+0 votes)
352 (-0.3% / -1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
45,252 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
124
Deezerify
569 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
101,551 (+5.4% / +5,192)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
931 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
128
Just Read
248,921 (+0.2% / +487)
4.7(+0.0000) (758+0 votes)
11,416 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (148+0 votes)
20,553 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (133+1 votes)
3,964 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,725 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+1 votes)
47 (+0.0% / +0)
56,680 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (894+1 votes)
54,018 (+0.0% / +0)
528 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
148,766 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (446+3 votes)
2,783 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4,927 (+0.0% / +0)
3.6(+0.1000) (32+1 votes)
18,374 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
3,817 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
449 (+1.1% / +5)
430 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
363 (+1.1% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,473 (-0.3% / -4)
701 (+0.1% / +1)
2.2(+0.0000) (33+0 votes)
650 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
17,101 (+0.2% / +39)
2.1(+0.0000) (3,758-1 votes)
692 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
14,738 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
892 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
156
Worldtime
4,689 (+0.3% / +12)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
157
TFS+
595 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,626 (+0.9% / +15)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
81,789 (-0.0% / -2)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
512 (-0.6% / -3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
897 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
246 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
328 (+0.3% / +1)
12,595 (-0.3% / -32)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59,003 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
41,564 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,791 (-0.7% / -19)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
170
DarkCloud
16,646 (+0.3% / +48)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
32,609 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (182+1 votes)
2,323 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,029 (-1.2% / -12)
174 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176
Roblox+
1,223,764 (+0.1% / +637)
4.2(+0.0000) (6,463+1 votes)
15,216 (+0.6% / +92)
4.8(+0.0000) (140+0 votes)
10,584 (+0.3% / +34)
4.0(+0.0000) (344+0 votes)
2,797 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
180
Dark
66 (+1.5% / +1)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,026 (-0.3% / -7)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
27,555 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
26,363 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
247,740 (+2.3% / +5,482)
3.8(+0.0000) (182+1 votes)
865 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
20,671 (-5.2% / -1,142)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
234 (+13.0% / +27)
18,568 (-6.9% / -1,375)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
19,696 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,106 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,275 (-0.4% / -8)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
19,611 (+0.1% / +27)
3.7(+0.1000) (46+1 votes)
13,634 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
12,836 (-9.8% / -1,392)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,782 (-8.3% / -1,344)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,661 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,651 (-9.4% / -1,422)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,695 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
20,349 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
11,809 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,570 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,035 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
399,151 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,993+4 votes)
12,697 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,334 (+0.8% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,600 (+0.0% / +0)
210
Bump.io
12,394 (-9.4% / -1,283)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,570 (+0.2% / +115)
4.8(+0.0000) (549+0 votes)
1,675 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
536 (-1.3% / -7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
294 (+0.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
837 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
2,418,576 (+0.1% / +2,280)
4.3(+0.0000) (17,250+1 votes)
48,196 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (102+0 votes)
2,003 (+0.6% / +11)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
224
Illumify
436 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,659 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (122-1 votes)
2,874 (+0.1% / +3)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
977 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
11,948 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (135+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,834 (+0.0% / +0)
22,216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,137 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
11,476 (+0.1% / +9)
4.1(+0.0000) (155+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
29,738 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
23,052 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
238
Forms+
24 (+0.0% / +0)
20,293 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
619,574 (-0.1% / -434)
4.4(+0.0000) (7,039+1 votes)
116 (+6.4% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,077 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,546 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,201 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
83 (-4.6% / -4)
8,638 (-0.2% / -15)
4.6(+0.0000) (174+0 votes)
1,373 (+1.1% / +15)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,596 (-0.2% / -5)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
10,398 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
5,011 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (2,270+0 votes)
1,289 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,368 (-0.4% / -19)
4.2(+0.0000) (186+0 votes)
218 (-0.5% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
188 (+2.7% / +5)
20 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
262
Better3.0
1,581 (+0.0% / +0)
4.6(-0.1000) (28-1 votes)
40 (-2.4% / -1)
27,555 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,425 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
268
nightTab
2,913 (-0.4% / -11)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
271
Dark ESEA
368 (+0.0% / +0)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
949 (+0.0% / +0)
16,398 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
CYSCE
93 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,820 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (153+0 votes)
160,253 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,216-1 votes)
9,615 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (141+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,190 (+0.7% / +8)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,390 (+0.6% / +26)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
233 (-2.9% / -7)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
286
Octotree
362,849 (+0.1% / +373)
4.9(+0.0000) (1,095+0 votes)
1,415 (-0.6% / -8)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,267 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
39,985 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (143+0 votes)
291
Charset
86,996 (+0.1% / +80)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
1,442 (+0.5% / +7)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
833 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
453 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
34,623 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (104+0 votes)
144 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
15,764 (+5.6% / +829)
4.2(+0.0000) (25+1 votes)
186 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,879 (+0.4% / +8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)