extension ExtPose

Keyword: google dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
81,177 (-0.7% / -593)
4.0748(+0.0000) (214+0 votes)
223,828 (+0.7% / +1,629)
4.4316(+0.0000) (607+0 votes)
170,674 (+0.5% / +822)
3.6242(+0.0000) (596+0 votes)
56,232 (+0.4% / +223)
4.7822(+0.0000) (909+0 votes)
2,388 (+2.9% / +68)
4.8816(+0.0000) (76+0 votes)
217,124 (+0.2% / +486)
4.7894(+0.0000) (508+0 votes)
5,307 (+0.8% / +41)
4.5122(+0.0000) (82+0 votes)
409,089 (+43.7% / +124,416)
4.4026(+0.0000) (154+0 votes)
7,292 (-11.7% / -966)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,287 (+0.5% / +12)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2,773 (-0.0% / -1)
4.9808(+0.0000) (52+0 votes)
73,912 (-0.5% / -354)
4.687(+0.0027) (115+1 votes)
6,143 (-0.1% / -9)
3.9576(+0.0000) (165+0 votes)
1,233,520 (+0.1% / +789)
4.6863(+0.0000) (12,053+0 votes)
138,078 (+0.2% / +237)
3.892(+0.0008) (1,463+1 votes)
5,483 (+1.7% / +92)
2.9355(+0.0000) (31+0 votes)
81,039 (+0.2% / +172)
3.8802(+0.0000) (334+0 votes)
55,486 (+0.1% / +31)
4.6561(+0.0009) (1,105+3 votes)
5,940 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
27,875 (+0.1% / +25)
3.844(+0.0000) (2,180+0 votes)
20,174 (-0.0% / -8)
4.6508(-0.0006) (1,131+1 votes)
20,311 (+0.2% / +43)
4.5674(+0.0000) (141+0 votes)
61,692 (+0.3% / +185)
4.6947(+0.0000) (524+0 votes)
2,332 (+1.4% / +32)
3.3448(+0.0000) (29+0 votes)
155,937 (+0.2% / +344)
4.9026(-0.0008) (1,951+4 votes)
89,960 (-0.1% / -50)
4.1937(+0.0000) (160+0 votes)
80,758 (+0.8% / +645)
3.9827(+0.0000) (347+0 votes)
1,519,752 (+0.1% / +2,208)
4.288(+0.0000) (16,658+0 votes)
2,357 (+6.8% / +151)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
943 (+0.2% / +2)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
380,939 (-0.2% / -804)
4.397(+0.0000) (10,861+0 votes)
1,544 (+3.1% / +47)
3,110,223 (+0.0% / +1,131)
4.7008(+0.0000) (34,592+0 votes)
12,210 (-10.4% / -1,424)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,137 (+0.4% / +8)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
3,681 (+0.5% / +17)
4.7838(+0.0000) (37+0 votes)
3,465 (+0.1% / +5)
4.8906(+0.0000) (64+0 votes)
544,200 (+0.4% / +2,332)
4.719(+0.0005) (1,096+2 votes)
16,621 (-0.2% / -35)
3.4884(+0.0000) (129+0 votes)
5,408 (+9.7% / +480)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58,467 (+0.3% / +167)
4.1363(+0.0000) (565+0 votes)
788 (-1.4% / -11)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
43
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
14,811 (+0.6% / +84)
3.4022(+0.0000) (455+0 votes)
15,709 (+2.2% / +332)
4.7619(-0.0086) (63+2 votes)
334 (+5.4% / +17)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
50,171 (-11.0% / -6,190)
4.9755(+0.0000) (940+0 votes)
11,344 (+0.2% / +18)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
685,682 (+0.6% / +3,989)
3.4898(+0.0000) (1,123+0 votes)
7,839 (+0.6% / +46)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
3,636 (-1.2% / -43)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
478 (+2.6% / +12)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
138,256 (+0.9% / +1,202)
4.5297(+0.0000) (219+0 votes)
73,757 (+0.3% / +233)
4.2887(+0.0000) (142+0 votes)
46,152 (+6.6% / +2,842)
4.9967(+0.0000) (922+0 votes)
4,144 (-0.4% / -16)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
205 (-1.0% / -2)
20,356 (+0.4% / +78)
4.1774(+0.0000) (124+0 votes)
2,472 (+0.4% / +10)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
967 (+1.0% / +10)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
44,588 (-5.6% / -2,656)
4.9872(+0.0000) (861+0 votes)
4,635 (-0.1% / -5)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,367 (+35.4% / +1,927)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,429 (+4.4% / +60)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,233,190 (-1.1% / -24,422)
4.732(+0.0003) (5,925+6 votes)
41,145 (+0.1% / +39)
4.7135(+0.0000) (555+0 votes)
1,273 (+4.7% / +57)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
1,443 (+0.6% / +9)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
4,465 (+7.5% / +311)
25,420 (+0.0% / +8)
4.75(+0.0000) (64+0 votes)
6,711 (+0.7% / +45)
4.0943(+0.0000) (53+0 votes)
3,155 (+39.5% / +893)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,827,370 (-2.0% / -37,174)
4.6085(+0.0000) (35,365+1 votes)
7,160 (+0.2% / +14)
4.0938(+0.0000) (64+0 votes)
1,965 (+0.2% / +4)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
833,470 (+1.4% / +11,350)
4.3954(+0.0001) (4,610+1 votes)
244,691 (+0.8% / +1,830)
4.4376(+0.0019) (889+3 votes)
541 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,894 (+0.7% / +39)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
2,378 (+1.4% / +32)
4.8276(+0.0062) (29+1 votes)
34 (+13.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,191 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
612 (+0.8% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
738 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,255 (-0.3% / -4)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
1,391 (+0.1% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
150,702 (+0.2% / +323)
4.6826(+0.0009) (731+2 votes)
243,272 (-0.4% / -987)
2.0435(-0.0002) (4,137-1 votes)
419 (+2.4% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,415 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,920 (-0.3% / -33)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,249 (+3.1% / +38)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,552 (-0.4% / -7)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
9,249 (+5.8% / +511)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,161 (+0.9% / +10)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,289 (+82.0% / +1,031)
5.0(+0.0000) (81+10 votes)
249 (+2.0% / +5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,311 (+1.3% / +29)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
44,111 (-3.3% / -1,507)
4.9991(+0.0000) (1,065+0 votes)
252 (-1.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
365 (+1.4% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
106
Deezerify
672 (-0.6% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
107
Dark Dino
1,453 (+1.9% / +27)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
26,964 (+0.0% / +10)
4.2492(+0.0000) (297+0 votes)
402 (+0.5% / +2)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
239,422 (+1.3% / +3,052)
4.3951(+0.0008) (3,227+6 votes)
1,931 (+7.9% / +141)
695 (+1.9% / +13)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
549 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,234 (+5.4% / +419)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
910 (+1.2% / +11)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
478 (-1.6% / -8)
2.3429(+0.0000) (35+0 votes)
1,134 (+1.2% / +13)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
22,607 (+0.2% / +38)
4.2698(+0.0000) (252+0 votes)
12,166 (+0.4% / +50)
2.8125(+0.0000) (128+0 votes)
138,920 (+1.0% / +1,403)
3.6283(+0.0061) (226+1 votes)
180 (-0.6% / -1)
744 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,013 (+1.5% / +187)
3.22(+0.0000) (150+0 votes)
195,796 (+0.7% / +1,342)
4.5376(+0.0007) (705+1 votes)
6,944 (+3.1% / +209)
4.7692(+0.0000) (39+0 votes)
75,343 (-0.3% / -200)
1.7465(+0.0000) (2,611+0 votes)
420 (+8.8% / +34)
129
Just Read
267,380 (+2.0% / +5,355)
4.72(+0.0000) (725+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
450 (+4.9% / +21)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
6,718 (+7.7% / +479)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,220 (+0.1% / +10)
4.8132(-0.0020) (91-1 votes)
3,429 (+4.7% / +154)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,258 (-1.7% / -22)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,460 (+5.7% / +133)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
255 (+4.5% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
288 (-3.7% / -11)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
372 (+3.6% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
143
TFS+
644 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
11,904 (+2.3% / +263)
4.6125(+0.0049) (80+1 votes)
16,657 (-11.0% / -2,055)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,070 (-4.8% / -867)
5.0(+0.0000) (706+0 votes)
390 (+1.3% / +5)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,403 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
366 (-0.3% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,238 (+0.7% / +8)
4.9211(+0.0000) (76+0 votes)
41,677 (+0.1% / +38)
5.0(+0.0000) (1,092+0 votes)
4,850 (+5.4% / +248)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
3,617 (+3.2% / +113)
3.1167(+0.0000) (60+0 votes)
964 (+1.6% / +15)
2.1765(+0.0000) (34+0 votes)
19,185 (-0.2% / -43)
4.9917(+0.0000) (1,079+0 votes)
96,965 (+0.1% / +62)
4.0195(+0.0000) (256+0 votes)
1,760 (-1.0% / -17)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
10,122 (-0.0% / -1)
4.541(+0.0000) (122+0 votes)
242 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
162
Worldtime
3,591 (+0.5% / +17)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
22,949 (+1.6% / +356)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
78 (-1.3% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
364,089 (+2.7% / +9,557)
3.5606(+0.0000) (2,647+0 votes)
4,043 (+4.6% / +179)
4.7727(-0.0368) (22+1 votes)
352 (+5.4% / +18)
2,252 (+0.7% / +16)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
169
DarkCloud
11,218 (+0.3% / +28)
4.7586(+0.0000) (58+0 votes)
728 (-0.7% / -5)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
393 (+3.7% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,271 (-0.9% / -11)
537 (+0.8% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
174
WhatFont
1,217,942 (+0.1% / +859)
4.0831(+0.0000) (1,792+0 votes)
20,021 (-4.1% / -866)
4.9973(+0.0000) (1,857+0 votes)
18,249 (+1.6% / +281)
4.9835(+0.0000) (727+0 votes)
345 (+6.5% / +21)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
101 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
382 (+0.3% / +1)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,622 (-0.3% / -20)
4.8991(+0.0000) (109+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
14,719 (+5.6% / +778)
4.1(+0.0474) (20+1 votes)
424 (+4.4% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
590 (+2.6% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
564 (-0.2% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
23,152 (-0.7% / -155)
4.6727(+0.0000) (110+0 votes)
47,017 (-3.9% / -1,892)
5.0(+0.0000) (873+1 votes)
997 (+1.2% / +12)
3.5161(+0.0000) (31+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,082 (-0.6% / -7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,171 (+1.9% / +22)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
195
Slack++
2,306 (+0.7% / +15)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
131,690 (+0.1% / +137)
2.975(+0.0000) (160+0 votes)
197
Roblox+
833,616 (+0.0% / +326)
4.1818(+0.0002) (6,007+3 votes)
756 (+6.5% / +46)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
438 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,867 (+0.7% / +76)
4.0029(+0.0000) (347+0 votes)
35,194 (+0.6% / +198)
4.77(+0.0000) (474+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,074,559 (+0.0% / +431)
4.914(+0.0000) (3,838+1 votes)
36 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,534 (+1.3% / +96)
2.5407(+0.0000) (418+0 votes)
1,144 (+1.1% / +13)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
798 (+4.5% / +34)
1,606 (+1.0% / +16)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
3,843 (-3.5% / -141)
4.9991(+0.0000) (1,088+0 votes)
9,915 (+0.4% / +35)
4.6213(+0.0000) (169+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
69,505 (+0.3% / +198)
4.2463(+0.0000) (5,409+0 votes)
2,296 (+1.1% / +26)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
21,259 (-2.7% / -601)
5.0(+0.0000) (912+0 votes)
10,706 (+12.5% / +1,191)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,915 (-0.7% / -14)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
5,676 (+0.2% / +11)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
771 (+2.5% / +19)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,497 (+1.2% / +18)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
263,251 (+1.2% / +3,135)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,563 (-0.1% / -2)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226
G.lux
20,247 (+0.0% / +9)
2.8812(+0.0000) (261+0 votes)
6,162 (+0.3% / +16)
4.5172(+0.0000) (29+0 votes)
39,835 (+0.2% / +68)
4.395(+0.0000) (5,906+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179,169 (+5.0% / +8,571)
4.3495(+0.0091) (289+7 votes)
28 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
157 (+4.7% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,401 (+0.3% / +4)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
234
Dark ESEA
455 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,852 (+0.4% / +118)
4.3381(-0.0242) (139+1 votes)
202 (+14.8% / +26)
274 (-3.2% / -9)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,797 (+0.4% / +34)
4.575(+0.0000) (120+0 votes)
7,508 (+0.6% / +47)
3.7735(+0.0000) (181+0 votes)
80 (+5.3% / +4)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
13,511 (+2.3% / +299)
4.6517(+0.0000) (89+0 votes)
8,105 (+1.3% / +102)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
1,336 (+0.3% / +4)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
17,879 (+0.7% / +120)
4.9868(+0.0000) (682+0 votes)
279 (-0.7% / -2)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
121 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25,010 (+0.3% / +87)
5.0(+0.0000) (2,281+0 votes)
2,620 (+3.5% / +89)
4.9989(+0.0000) (914+0 votes)
851 (+1.7% / +14)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+21.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,074 (-1.9% / -346)
4.9967(+0.0000) (1,202+0 votes)
585 (+2.1% / +12)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
256
Better3.0
150 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,616 (+0.4% / +41)
4.4468(+0.0000) (141+0 votes)
39,878 (+0.6% / +254)
4.6875(+0.0000) (48+0 votes)
182 (+2.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,059 (+4.3% / +84)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
294,087 (-0.6% / -1,669)
263
Illumify
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
486 (+0.2% / +1)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
1,268 (+8.3% / +97)
488 (+1.5% / +7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
4,782 (+0.4% / +21)
3.8942(+0.0000) (104+0 votes)
354 (+8.9% / +29)
17,977 (+2.9% / +511)
4.9868(+0.0000) (910+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
186,949 (+0.5% / +961)
4.536(+0.0000) (4,226+0 votes)
273
MoonR
306 (-1.9% / -6)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
975 (+1.9% / +18)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
47,480 (+0.6% / +304)
4.9964(+0.0000) (1,100+0 votes)
2,192 (+0.0% / +0)
3.4717(+0.0000) (53+0 votes)
1,633 (+0.6% / +10)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
278
nightTab
1,197 (+2.4% / +28)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
13,229 (+0.3% / +33)
3.8222(+0.0000) (45+0 votes)
280
CYSCE
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+1.1% / +4)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,532 (+5.6% / +134)
4.9982(+0.0000) (1,084+0 votes)
587,580 (+0.1% / +660)
4.3841(+0.0000) (6,973+0 votes)
49,016 (+0.2% / +122)
5.0(+0.0000) (280+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
1,080 (-1.2% / -13)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
126 (+4.1% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,052 (+11.3% / +208)
148 (-2.0% / -3)
6,299 (+0.7% / +43)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
3,448 (+1.7% / +57)
4.8605(+0.0000) (43+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2,435 (-0.8% / -20)
3.871(+0.0000) (31+0 votes)
1,177 (+5.9% / +66)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
188 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,802 (-0.5% / -270)
4.628(-0.0060) (1,086+4 votes)
23,247 (-0.3% / -66)
4.9959(+0.0000) (1,206+0 votes)
348 (+4.2% / +14)
300
Charset
48,709 (+0.5% / +220)
4.7711(+0.0000) (83+0 votes)