extension ExtPose

Keyword: dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,573,538 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
912,057 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
4,812,805 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
247,412 (+0.0% / +0)
4.2582(+0.0000) (182+0 votes)
5
Dusk
3,662,241 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,206,184 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
75,305 (+0.0% / +0)
4.6944(+0.0000) (805+0 votes)
194,447 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
612,424 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
610,790 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
187,866 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
129,389 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (39+0 votes)
185,611 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
10,782 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
16,659 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (15+0 votes)
197,611 (+0.0% / +0)
4.7066(+0.0000) (259+0 votes)
78,718 (+0.0% / +0)
4.2771(+0.0000) (166+0 votes)
220,555 (+0.0% / +0)
4.9136(+0.0000) (2,488+0 votes)
5,989 (+0.0% / +0)
4.402(+0.0000) (102+0 votes)
75,233 (+0.0% / +0)
4.05(+0.0000) (240+0 votes)
24,291 (+0.0% / +0)
4.6378(+0.0000) (1,165+0 votes)
20,299 (+0.0% / +0)
4.5419(+0.0000) (155+0 votes)
17,025 (+0.0% / +0)
3.5344(+0.0000) (131+0 votes)
39,505 (+0.0% / +0)
4.6765(+0.0000) (102+0 votes)
73,510 (+0.0% / +0)
4.6727(+0.0000) (1,830+0 votes)
5,144 (+0.0% / +0)
3.9706(+0.0000) (170+0 votes)
58,383 (+0.0% / +0)
4.7559(+0.0000) (463+0 votes)
304,878 (+0.0% / +0)
4.709(+0.0000) (567+0 votes)
398,507 (+0.0% / +0)
4.5662(+0.0000) (793+0 votes)
3,509 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
5,406 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
124,042 (+0.0% / +0)
4.9586(+0.0000) (266+0 votes)
1,171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
580 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
92,343 (+0.0% / +0)
3.9403(+0.0000) (419+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,204 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
50,757 (+0.0% / +0)
4.7866(+0.0000) (942+0 votes)
580 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
128,757 (+0.0% / +0)
4.941(+0.0000) (322+0 votes)
125,407 (+0.0% / +0)
4.9848(+0.0000) (328+0 votes)
4,987 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (63+0 votes)
3,155 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
813 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
5,658 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
1,353 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
26,873 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (69+0 votes)
966,240 (+0.0% / +0)
3.5385(+0.0000) (1,220+0 votes)
34,963 (+0.0% / +0)
4.7197(+0.0000) (553+0 votes)
26,212 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (33+0 votes)
8,677 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
1,208 (+0.0% / +0)
3.7619(+0.0000) (42+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
511,837 (+0.0% / +0)
4.9971(+0.0000) (340+0 votes)
7,117 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
614,166 (+0.0% / +0)
4.9556(+0.0000) (45+0 votes)
1,188 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
4,492 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
85,062 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,261 (+0.0% / +0)
3.8533(+0.0000) (2,168+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
516,520 (+0.0% / +0)
4.4957(+0.0000) (1,285+0 votes)
75,197 (+0.0% / +0)
3.8736(+0.0000) (348+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,910 (+0.0% / +0)
4.7629(+0.0000) (97+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,358,121 (+0.0% / +0)
4.7302(+0.0000) (6,917+0 votes)
650 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
652 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,120,430 (+0.0% / +0)
4.6881(+0.0000) (12,146+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
217 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
346 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,497 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
137,855 (+0.0% / +0)
3.8891(+0.0000) (1,479+0 votes)
622 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
12,116 (+0.0% / +0)
4.8225(+0.0000) (231+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
57,176 (+0.0% / +0)
4.1882(+0.0000) (595+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,961 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
209 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95
TFS+
559 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
557,243 (+0.0% / +0)
2.1406(+0.0000) (3,749+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
99
Augury
300,607 (+0.0% / +0)
3.6708(+0.0000) (243+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,168 (+0.0% / +0)
3.3939(+0.0000) (33+0 votes)
1,904 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,875 (+0.0% / +0)
4.3092(+0.0000) (249+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
627 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
3,851 (+0.0% / +0)
4.8857(+0.0000) (70+0 votes)
1,442 (+0.0% / +0)
4.9211(+0.0000) (76+0 votes)
47,995 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
2,015 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (52+0 votes)
47,996 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
176,462 (+0.0% / +0)
4.4817(+0.0000) (4,335+0 votes)
49,106 (+0.0% / +0)
4.8026(+0.0000) (861+0 votes)
48,123 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
47,963 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
918 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (30+0 votes)
47,992 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17,993 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
6,481 (+0.0% / +0)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
318 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,461 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
133 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
939 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
3,873 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
974 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,276 (+0.0% / +0)
4.3243(+0.0000) (37+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
619,532 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
621,849 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,107 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
191,692 (+0.0% / +0)
1.8768(+0.0000) (2,264+0 votes)
2,768 (+0.0% / +0)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,268,201 (+0.0% / +0)
4.9988(+0.0000) (848+0 votes)
619,622 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
616,649 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
615,424 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
615,404 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
614,797 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
613,983 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
613,030 (+0.0% / +0)
159
Bump.io
612,978 (+0.0% / +0)
612,914 (+0.0% / +0)
612,708 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
612,479 (+0.0% / +0)
612,100 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
611,859 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
611,603 (+0.0% / +0)
611,515 (+0.0% / +0)
167
King Way
609,624 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
2,094 (+0.0% / +0)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
10,560 (+0.0% / +0)
4.5652(+0.0000) (138+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,117 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (12+0 votes)
79,090 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
607 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
3,123 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,443 (+0.0% / +0)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
1,853,349 (+0.0% / +0)
4.2914(+0.0000) (16,805+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
21,183 (+0.0% / +0)
4.3047(+0.0000) (338+0 votes)
771 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,535 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
191
CYSCE
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
194
Slack++
2,823 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
675 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,901 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
9,530 (+0.0% / +0)
4.9173(+0.0000) (133+0 votes)
20,389 (+0.0% / +0)
4.4217(+0.0000) (166+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,421 (+0.0% / +0)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
13,963 (+0.0% / +0)
3.8049(+0.0000) (41+0 votes)
206
Dark ESEA
355 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
821 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
209
Illumify
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,544 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
41,710 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (54+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,346 (+0.0% / +0)
3.9655(+0.0000) (58+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
856 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
887 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,100,279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,270 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
1,599 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
4,912 (+0.0% / +0)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
1,014,765 (+0.0% / +0)
4.9966(+0.0000) (290+0 votes)
231
Octo-Free
482 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
131 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
371 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236
Better3.0
911 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
894 (+0.0% / +0)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
1,099,925 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
85,465 (+0.0% / +0)
424 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
68,587 (+0.0% / +0)
3.4694(+0.0000) (98+0 votes)
394 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
244
MoonR
231 (+0.0% / +0)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
164 (+0.0% / +0)
492 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
1,135 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
7,698 (+0.0% / +0)
4.6092(+0.0000) (174+0 votes)
1,093 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
9,315 (+0.0% / +0)
3.2925(+0.0000) (147+0 votes)
25,922 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
27,588 (+0.0% / +0)
4.3806(+0.0000) (155+0 votes)
2,812 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
263
nightTab
1,485 (+0.0% / +0)
4.9189(+0.0000) (37+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
2,644 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,200 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
135 (+0.0% / +0)
7,009 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,117 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
762 (+0.0% / +0)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
276
X-HIS
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
801 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
753,273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
286
TabNotes
369 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
288
Dark
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
8,566 (+0.0% / +0)
4.4468(+0.0000) (141+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
294
Worldtime
4,164 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
16,756 (+0.0% / +0)
4.9756(+0.0000) (369+0 votes)
10,201 (+0.0% / +0)
4.4328(+0.0000) (67+0 votes)
1,097,024 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
961 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)