extension ExtPose

Keyword: youtube ratings -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
13,756 (+155.7% / +8,376)
4.7(+0.0000) (42+1 votes)
315,537 (+0.1% / +224)
4.8(+0.0000) (298+0 votes)
506,232 (+0.3% / +1,485)
4.4(+0.0000) (797+3 votes)
914 (+0.7% / +6)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
579 (+1.8% / +10)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,181,323 (+0.2% / +9,278)
4.8(+0.0000) (14,677+4 votes)
4,659,004 (+2.7% / +122,331)
4.9(+0.0000) (1,272+26 votes)
986,098 (-0.2% / -1,789)
4.7(+0.0000) (128,503-1 votes)
2,341,097 (+0.1% / +1,735)
4.7(+0.0000) (723-1 votes)
48,381 (+1.5% / +737)
4.8(+0.0000) (449+3 votes)
753,015 (+0.1% / +1,028)
4.6(+0.0000) (1,572+4 votes)
572,313 (+0.1% / +695)
4.9(-0.1000) (260+5 votes)
426,009 (+0.0% / +207)
4.8(+0.0000) (96+0 votes)
7,842 (+0.5% / +37)
4.8(+0.0000) (107+0 votes)
202 (-0.5% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
160,909 (+0.1% / +193)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
301,450 (+0.5% / +1,555)
4.7(+0.0000) (219+10 votes)
659,508 (-0.0% / -8)
4.5(+0.0000) (397+1 votes)
432,598 (+0.1% / +510)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
4,059,194 (+0.1% / +3,651)
4.6(+0.0000) (1,064+2 votes)
988,068 (+0.1% / +1,085)
4.7(+0.0000) (7,448+0 votes)
38,839 (+0.1% / +58)
4.5(+0.0000) (152+0 votes)
1,060,904 (+0.6% / +6,238)
4.9(+0.0000) (1,707+1 votes)
32 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
786,645 (+0.1% / +830)
4.4(+0.0000) (987+0 votes)
2,842,570 (+2.2% / +60,993)
4.4(+0.0000) (11,361+3 votes)
636,408 (+0.2% / +1,033)
4.2(+0.0000) (2,340-1 votes)
766,622 (+0.2% / +1,882)
4.3(+0.0000) (72+1 votes)
6,886 (-0.3% / -21)
3.0(+0.0000) (34+0 votes)
18,717 (+0.2% / +35)
4.6(+0.0000) (249+0 votes)
28,147 (-12.6% / -4,067)
3.8(+0.0000) (42+1 votes)
4,525 (+0.1% / +5)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
472 (+3.7% / +17)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
89,906 (+0.3% / +267)
4.3(+0.0000) (414+0 votes)
2,451 (+7.9% / +180)
2,529 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,057,313 (+0.0% / +411)
4.8(+0.0000) (93+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
709,061 (-0.0% / -131)
4.4(+0.0000) (1,134+1 votes)
14,797 (-0.2% / -27)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
57,776 (+1.2% / +707)
4.6(-0.1000) (85+1 votes)
394,270 (-0.2% / -633)
4.3(+0.0000) (329-1 votes)
74,856 (+0.8% / +616)
3.5(+0.0000) (76+0 votes)
213,397 (+0.0% / +97)
4.5(+0.0000) (290+0 votes)
1,959 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
504 (+2.6% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
48,116 (+0.2% / +116)
3.6(+0.0000) (479+0 votes)
285,583 (-0.0% / -26)
4.8(+0.0000) (168+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
8 (+0.0% / +0)
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (284,188+221 votes)
583 (+3.4% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,204 (+1.5% / +119)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
709,840 (+0.1% / +743)
4.8(+0.0000) (179+0 votes)
1,086 (+7.2% / +73)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,340 (+1.9% / +43)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
58
Prodeus
3,843 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
11,668 (-0.6% / -67)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,912 (+1.1% / +21)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
3,145 (+2.8% / +86)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
361,358 (+0.7% / +2,504)
4.5(+0.0000) (6,365+1 votes)
298,788 (+0.2% / +482)
4.6(+0.0000) (261+0 votes)
5,259 (+1.3% / +68)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
624 (+0.2% / +1)
4.0(+0.2000) (7+2 votes)
9 (+0.0% / +0)
26,859 (+0.8% / +208)
3.6(+0.0000) (934+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
81,739 (+3.1% / +2,450)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
1,944,340 (+17.2% / +286,043)
4.8(+0.0000) (89+19 votes)
1,289 (-0.9% / -12)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
18,685 (-3.3% / -637)
4.0(+0.0000) (204+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
20,061 (+1.5% / +296)
4.6(+0.0000) (111+0 votes)
1,504 (+1.6% / +23)
6,932 (+0.3% / +22)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
2,194 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (238+0 votes)
5,882 (+0.9% / +55)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
643 (+0.8% / +5)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
532,866 (+0.1% / +421)
3.5(+0.0000) (255+0 votes)
9,170 (+1.1% / +103)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
1,075,887 (-0.9% / -9,506)
4.7(+0.0000) (3,697+0 votes)
4,195 (+0.8% / +32)
4.8(+0.1000) (32+2 votes)
7,450 (+0.3% / +20)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
261 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,035 (+1.6% / +48)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
742,093 (+0.1% / +869)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
27,807 (-0.1% / -20)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,376 (+1.3% / +42)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
247,659 (+0.2% / +373)
4.6(+0.0000) (3,921+1 votes)
6,757 (+1.4% / +95)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
5,075 (+1.1% / +56)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
717,681 (+0.2% / +1,590)
4.3(+0.0000) (824+1 votes)
4,306 (+6.2% / +250)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,079 (+0.5% / +5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,751 (+1.7% / +47)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
67,486 (+0.4% / +268)
3.9(+0.0000) (322+4 votes)
2,333 (+3.6% / +80)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
222,204 (+0.2% / +350)
4.4(+0.0000) (2,260+3 votes)
102
TubeBuddy
1,880,915 (-0.2% / -4,392)
4.5(+0.0000) (8,186+2 votes)
216,510 (-0.8% / -1,734)
4.5(+0.0000) (802+2 votes)
5,439 (+0.6% / +30)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
3,017 (+1.8% / +53)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,126 (+0.9% / +344)
4.2(+0.0000) (285+0 votes)
108
YouLoop
2,891 (-3.6% / -109)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
817 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (16+1 votes)
3,866,439 (+0.4% / +16,310)
4.5(+0.0000) (211,634+37 votes)
12,978 (-0.1% / -14)
4.5(+0.0000) (598+1 votes)
11,704 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
55,379 (+1.9% / +1,030)
3.8(+0.1000) (91+12 votes)
8,541 (+1.0% / +87)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,211 (+0.5% / +6)
8,826 (+0.6% / +49)
4.3(+0.0000) (209+1 votes)
4,850 (+6.1% / +280)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
86,271 (+0.3% / +260)
4.4(+0.0000) (647+0 votes)
9,857 (+1.5% / +150)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
17,555 (+1.4% / +250)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
7,865 (+3.4% / +259)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
78,226 (+0.0% / +16)
4.9(+0.0000) (581+0 votes)
808 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
3,053 (+2.5% / +75)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
37,198 (+1.0% / +373)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
126
Yup
4,321 (+0.6% / +27)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
748,737 (+0.1% / +1,029)
4.4(+0.0000) (439+0 votes)
2,811 (+0.8% / +23)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
17,541 (+0.3% / +57)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
2,753 (+0.7% / +18)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,093 (+0.7% / +44)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
437,333 (-2.3% / -10,505)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
2,755 (+2.5% / +67)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
19,356 (+2.0% / +381)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
19,394 (-17.5% / -4,105)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
144,170 (+0.1% / +208)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
2,178 (+4.2% / +88)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
1,181 (+0.1% / +1)
4.3(+0.1000) (7+1 votes)
107 (-1.8% / -2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,907 (+0.1% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,260 (+1.1% / +45)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
906 (+2.1% / +19)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,034,868 (+0.1% / +1,217)
4.8(+0.0000) (137,402+4 votes)
23,322 (+1.2% / +271)
4.6(-0.1000) (34+1 votes)
125,119 (+0.8% / +960)
4.6(+0.0000) (539+0 votes)
5,315 (+1.6% / +85)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
1,472 (+1.7% / +25)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
854 (-0.5% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,480 (+0.1% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,060 (+1.7% / +52)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,205 (+0.8% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
637 (+0.6% / +4)
8 (+14.3% / +1)
2,621 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
14,693 (+1.7% / +248)
4.9(+0.0000) (167+1 votes)
113,871 (+2.5% / +2,764)
4.9(+0.0000) (814+26 votes)
5,802 (+2.3% / +133)
4.6(+0.0000) (59+2 votes)
1,661 (+0.2% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
1,556 (+3.1% / +47)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,925 (+0.3% / +5)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
20 (+100.0% / +10)
231 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
390 (-0.5% / -2)
17 (+13.3% / +2)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
172 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,552 (+0.7% / +33)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
60,721 (+0.1% / +41)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
970 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
3,065 (-0.4% / -13)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,814 (-0.3% / -13)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
4,585 (-0.6% / -28)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
160 (+2.6% / +4)
484 (+3.6% / +17)
106 (+17.8% / +16)
504 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
116 (+11.5% / +12)
217 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
12,534 (+0.8% / +96)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,107 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
264 (+4.3% / +11)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,582 (+1.3% / +47)
173,500 (-0.4% / -638)
4.4(+0.0000) (1,528+1 votes)
265,704 (+0.5% / +1,391)
3.4(+0.0000) (542+0 votes)
8,555 (+0.2% / +20)
4.9(+0.0000) (115+0 votes)
3,104 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
3,143 (+1.1% / +35)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,460 (+0.2% / +4)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
6 (+50.0% / +2)
1,485 (+1.7% / +25)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
129 (+2.4% / +3)
73 (+1.4% / +1)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
37,292 (+1.8% / +669)
4.2(+0.0000) (52+1 votes)
1,114 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
262,557 (-0.1% / -356)
3.8(+0.0000) (305-1 votes)
334 (+2.1% / +7)
1,542 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
800 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
210
DotChat
7,540 (-0.5% / -39)
4.0(+0.0000) (98+0 votes)
211
MaxChat
6,121 (-0.3% / -16)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
5,259 (+1.1% / +57)
4.8(+0.0000) (64+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
43,634 (+0.9% / +394)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
3,959 (+1.3% / +51)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
27,039 (+0.4% / +98)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
177,751 (+0.1% / +98)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
Streamio
357 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
215 (-3.6% / -8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
32 (+0.0% / +0)
6,475 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (130-1 votes)
225
BuzzSumo
2,012 (+1.1% / +21)
136 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,037 (+1.7% / +132)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
1,079 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,256 (+0.7% / +34)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
1,745,907 (+0.4% / +6,184)
4.4(+0.0000) (26,359+2 votes)
9 (+12.5% / +1)
232
Mytab
9,264 (+0.6% / +58)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
3,836 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
235
Puzzicle
521 (+1.6% / +8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
236
TabiTab
3,274 (+0.4% / +12)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
472 (+2.4% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,607 (+0.5% / +65)
3.9(+0.0000) (96+0 votes)
239
Stylus
654,519 (+0.0% / +275)
4.5(+0.0000) (975+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
9,644 (+0.4% / +38)
4.7(+0.0000) (71+1 votes)
242
Elli PiP
99 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
17,333 (+1.0% / +168)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,018 (+1.9% / +38)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,726 (+1.0% / +28)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
530,895 (+11.4% / +54,254)
412 (-1.9% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
49 (-5.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
252
ProSEOAI
7 (+0.0% / +0)
1,255 (+0.4% / +5)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
254
Rate It!
4 (+0.0% / +0)
255
Sputniker
6 (+0.0% / +0)
256
YT Liker
57 (+5.6% / +3)
74,325 (+0.2% / +161)
4.8(+0.1000) (300+1 votes)
19 (+0.0% / +0)
796 (-0.6% / -5)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
321 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,379 (-0.4% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67,109 (+2.0% / +1,321)
3.5(+0.0000) (320+0 votes)
34,400 (-0.7% / -228)
3.9(+0.0000) (189+0 votes)
1,779 (+1.4% / +25)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
32,385 (-0.1% / -29)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
1,599 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
48 (+9.1% / +4)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
270
Blue Owl
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,090 (+0.1% / +19)
3.5(+0.0000) (168+0 votes)
272
YouRater
1 (+0.0% / +0)
273
DevilEar
9,982 (+0.2% / +23)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
9,833 (-0.5% / -49)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
5,977 (+0.7% / +39)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
3,807 (+1.2% / +45)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,661 (-0.6% / -22)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,422 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,924 (+1.1% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,241 (-0.1% / -3)
1,233 (+1.5% / +18)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
285
Hansel
86 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
641 (+11.9% / +68)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
738 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
701 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
291
simp.io
18 (-10.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
707 (+2.2% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
433 (+14.6% / +55)
4.7(+0.2000) (6+2 votes)
42 (+0.0% / +0)
98 (+3.2% / +3)
296
AverPoint
338 (-1.7% / -6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
39 (+11.4% / +4)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)