extension ExtPose

Keyword: note

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
177,312 (-0.1% / -225)
4.7379(+0.0000) (6,028+4 votes)
129,346 (+2.9% / +3,682)
4.0937(+0.0000) (2,253+0 votes)
42,955 (-2.3% / -989)
4.9956(+0.0000) (906+0 votes)
186,949 (+0.5% / +961)
4.536(+0.0000) (4,226+0 votes)
9,773 (+1.3% / +129)
4.1538(+0.0000) (91+0 votes)
59,987 (+2.2% / +1,303)
3.8919(+0.0043) (259+1 votes)
75,498 (+1.6% / +1,154)
4.1983(+0.0000) (363+0 votes)
44,647 (-1.1% / -481)
4.7057(+0.0006) (530+1 votes)
4,032 (+1.1% / +45)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
76,418 (-0.1% / -83)
1.6618(+0.0000) (3,202+0 votes)
31,299 (+0.6% / +184)
2.1262(+0.0000) (206+0 votes)
12
YiNote
25,359 (+5.2% / +1,262)
4.5114(+0.0000) (88+0 votes)
7,460 (+1.5% / +113)
4.3333(+0.0000) (48+0 votes)
18,729 (+2.6% / +475)
4.1058(+0.0087) (104+1 votes)
6,294 (+0.0% / +1)
4.6028(+0.0000) (141+0 votes)
2,088 (+2.7% / +54)
4.5932(-0.0102) (59+1 votes)
10,539 (+3.8% / +382)
5.0(+0.0000) (395+0 votes)
7,395 (+0.1% / +8)
4.3859(+0.0000) (425+0 votes)
7,114 (-0.2% / -12)
4.4556(+0.0000) (90+0 votes)
302,924 (+0.1% / +332)
4.0326(+0.0005) (1,874+1 votes)
400 (-3.8% / -16)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,571 (-0.1% / -9)
3.5526(+0.0000) (38+0 votes)
61,692 (+0.3% / +185)
4.6947(+0.0000) (524+0 votes)
3,200 (+0.1% / +3)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,640 (+1.2% / +20)
5.0(+0.0000) (1,112+0 votes)
10,074 (+2.4% / +240)
3.6294(+0.0000) (170+0 votes)
18,558 (+1.0% / +175)
4.105(+0.0000) (238+0 votes)
2,869 (-0.7% / -20)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
29
Citable
25,480 (+5.1% / +1,246)
4.1429(+0.0138) (63+1 votes)
1,672 (+1.3% / +22)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
222 (+1.8% / +4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
16,107 (+3.9% / +608)
4.253(+0.0000) (166+0 votes)
2,704 (+0.1% / +2)
4.5179(+0.0000) (56+0 votes)
54,606 (+0.3% / +185)
4.4879(+0.0019) (539+2 votes)
68,701 (+0.1% / +35)
4.1779(+0.0000) (253+0 votes)
14,718 (-0.6% / -84)
4.6907(-0.0036) (194+1 votes)
1,527 (+0.2% / +3)
3.9184(+0.0000) (49+0 votes)
605 (-0.3% / -2)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
4,490 (+0.0% / +2)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
99,505 (+0.5% / +534)
3.9213(+0.0000) (356+0 votes)
575 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,122 (+2.4% / +50)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
10,165 (+0.7% / +74)
4.3488(+0.0000) (86+0 votes)
443 (+0.2% / +1)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
107,952 (+0.2% / +257)
4.2041(+0.0000) (877+0 votes)
4,241 (+0.3% / +11)
2.2759(+0.0000) (29+0 votes)
1,711 (-0.5% / -9)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
1,227 (-0.1% / -1)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
28,954 (-0.0% / -14)
4.3348(+0.0000) (224+0 votes)
1,201 (-1.0% / -12)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,344 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
544,200 (+0.4% / +2,332)
4.719(+0.0005) (1,096+2 votes)
7,392 (+11.9% / +787)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
12,374 (-1.6% / -206)
4.2727(+0.0000) (66+0 votes)
1,188 (+0.8% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
858 (-0.3% / -3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,257 (-8.8% / -122)
5.0(+0.0000) (876+0 votes)
330 (-0.9% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
257 (-0.8% / -2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
753 (-1.3% / -10)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
5,409 (-0.4% / -22)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
6,407 (+0.9% / +57)
4.28(+0.0058) (125+1 votes)
24,940 (+0.9% / +213)
4.6818(+0.0024) (132+1 votes)
2,206,118 (+0.2% / +3,545)
3.6568(+0.0000) (236+0 votes)
1,092,983 (+15.8% / +149,212)
4.3667(+0.0000) (60+0 votes)
817 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
820 (+3.4% / +27)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
26,646 (-0.6% / -149)
4.565(+0.0000) (3,044+0 votes)
19,518 (+0.4% / +84)
4.587(+0.0019) (661+3 votes)
41,168 (+0.1% / +40)
4.0541(+0.0000) (111+0 votes)
196,465 (+0.3% / +669)
4.5382(+0.0007) (706+1 votes)
73
Hugo
6,761 (-0.0% / -3)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
823 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
355,254 (+0.0% / +23)
4.2105(+0.0000) (8,869+0 votes)
9,302 (-1.5% / -139)
4.4853(+0.0000) (68+0 votes)
1,819 (+0.9% / +17)
4.5098(+0.0000) (51+0 votes)
929 (-0.1% / -1)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
3,933 (+0.1% / +2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
50,420 (-0.9% / -457)
4.3079(+0.0000) (341+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
337 (+0.3% / +1)
66,211 (+12.2% / +7,218)
2.875(+0.0000) (24+0 votes)
34,562 (+0.9% / +302)
4.4438(-0.0013) (169+5 votes)
55 (+7.8% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,149 (+4.4% / +173)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,076 (-0.3% / -18)
4.7018(+0.0000) (57+0 votes)
111,163 (+0.2% / +270)
3.8942(+0.0046) (482+2 votes)
96 (+2.1% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
14,323 (+0.8% / +114)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
282 (-1.7% / -5)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
357 (+0.3% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
318 (+1.0% / +3)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
31,139 (-0.1% / -34)
4.4449(+0.0000) (481+0 votes)
1,323 (+1.0% / +13)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
14,868 (+0.2% / +37)
3.878(+0.0000) (41+0 votes)
105,182 (+0.1% / +87)
3.4946(+0.0000) (461+0 votes)
100
My Notes
545 (+0.4% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
55,670 (+1.1% / +607)
4.5335(+0.0030) (1,059+11 votes)
3,186 (+0.1% / +3)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
103
Initab
4,453 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
31,841 (+1.0% / +322)
4.7398(+0.0014) (369+2 votes)
2,533,292 (+0.1% / +1,390)
4.4298(+0.0005) (1,119+1 votes)
485 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
107
Papercuts
3,651 (+0.2% / +7)
4.4207(+0.0000) (145+0 votes)
34,022 (+2.1% / +684)
4.7862(+0.0048) (477+15 votes)
3,633 (+0.2% / +8)
4.16(+0.0000) (50+0 votes)
110
As Noted
562 (+1.3% / +7)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
54 (+10.2% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
112
Sum It Up
992 (-0.4% / -4)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,139 (-0.2% / -4)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
37,780 (+1.7% / +642)
3.9524(+0.0000) (63+0 votes)
430 (-0.9% / -4)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
151,843 (+0.5% / +828)
4.6659(-0.0000) (12,290-1 votes)
255 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
586 (-1.7% / -10)
226 (+1.3% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
16,091 (+1.7% / +273)
4.716(+0.0017) (169+1 votes)
122
Notely
421 (-1.9% / -8)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
123
Airstory
8,600 (+0.5% / +42)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
124
HackMD-it
2,751 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
302 (+5.6% / +16)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
48,680 (-0.0% / -20)
4.4132(+0.0003) (1,769+6 votes)
2,363 (+0.5% / +12)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,945 (-0.8% / -16)
4.3409(+0.0000) (44+0 votes)
530 (-1.7% / -9)
3.9762(+0.0000) (42+0 votes)
759 (+1.2% / +9)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
3,572 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
7,182 (+0.3% / +24)
3.9519(+0.0000) (104+0 votes)
107,123 (+1.0% / +1,014)
4.4321(+0.0000) (9,741+0 votes)
782 (-0.9% / -7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,027 (-0.7% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134,696 (+0.3% / +448)
3.9583(+0.0000) (240+0 votes)
322 (+1.3% / +4)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
156,318 (+0.2% / +355)
3.3305(+0.0000) (118+0 votes)
7,517,242 (+1.7% / +128,083)
4.2549(+0.0000) (6,916+0 votes)
135 (-0.7% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,786 (+1.8% / +120)
4.4194(+0.0047) (124+1 votes)
144
NoteOn
1,596 (-1.4% / -22)
4.6333(+0.0000) (60+0 votes)
145
Keynotes
1,653 (-0.7% / -11)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
146
Work-Note
319 (-2.4% / -8)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
147
Vimium
343,922 (+0.2% / +574)
4.7959(-0.0008) (4,611+1 votes)
53,618 (+1.9% / +1,013)
4.4886(+0.0000) (176+0 votes)
4,760 (+0.4% / +20)
2.6081(+0.0000) (74+0 votes)
150
uBlocker
74,747 (+1.8% / +1,342)
3.6087(+0.0000) (46+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
10,409 (-0.5% / -48)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
5,293 (-0.3% / -18)
4.7576(+0.0000) (66+0 votes)
154
Noted
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,723,385 (+0.3% / +8,303)
4.7677(+0.0000) (63,761+0 votes)
37 (+27.6% / +8)
133 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,544 (+3.1% / +47)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,448,501 (+1.4% / +19,751)
4.635(-0.0003) (11,239+6 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
847 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
3,141 (+0.3% / +9)
4.5128(+0.0000) (39+0 votes)
164
Notes
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,290 (+0.3% / +17)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
39,008 (-1.3% / -533)
4.4383(+0.0000) (235+0 votes)
66 (+6.5% / +4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,044 (+0.1% / +3)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
482,808 (+1.4% / +6,636)
4.7356(-0.0004) (7,557+15 votes)
524 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,162 (+0.1% / +40)
4.1638(-0.0094) (232+1 votes)
228 (+3.2% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,511 (-0.0% / -7)
4.4369(+0.0000) (103+0 votes)
878 (+0.6% / +5)
2.3333(+0.0000) (21+0 votes)
655 (-0.5% / -3)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
559,692 (+0.4% / +2,051)
4.4755(+0.0002) (8,860+4 votes)
16,691 (+0.1% / +12)
3.8919(+0.0000) (37+0 votes)
179
PNotas
101 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
180
QuikNote
264 (+1.1% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
184
QuickNote
316 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
186
notemark
121 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
Tab-Snap
20,791 (+0.4% / +91)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
189
TabNotes
228 (-1.7% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,012 (+2.8% / +55)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,597 (-0.1% / -4)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
11,334 (-0.2% / -24)
4.2857(+0.0000) (35+0 votes)
964 (+0.3% / +3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
352 (-0.6% / -2)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
196
Lifetab
415 (+2.2% / +9)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
165 (-1.8% / -3)
4.1698(+0.0000) (53+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,436 (+0.6% / +51)
3.5172(+0.0000) (58+0 votes)
6,761 (+0.6% / +43)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
7,718 (-0.2% / -17)
3.4035(+0.0000) (57+0 votes)
386 (+2.1% / +8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
204
Shribed
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,302 (+3.6% / +45)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,030 (+1.0% / +39)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
208
Take Note
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
3,643 (-0.5% / -19)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
2,482,905 (+0.0% / +354)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,249 (+5.8% / +511)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
11 (-15.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77,321 (+0.0% / +28)
4.9056(+0.0000) (180+0 votes)
6,718 (+7.7% / +479)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81,177 (-0.7% / -593)
4.0748(+0.0000) (214+0 votes)
77,201 (+0.1% / +102)
3.6838(+0.0000) (234+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,408 (+9.7% / +480)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94,043 (-0.1% / -94)
3.1812(+0.0000) (629+0 votes)
4,065 (-0.1% / -5)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+3.4% / +3)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
4,043 (+4.6% / +179)
4.7727(-0.0368) (22+1 votes)
225
Copy Note
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,536 (+1.1% / +16)
54 (+3.8% / +2)
22 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
301 (-2.3% / -7)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,810 (+0.2% / +7)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,747 (+0.6% / +16)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
233
My Note
34 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
51,906 (+0.1% / +51)
2.7881(+0.0000) (637+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
294,811 (+10.5% / +28,110)
2.8236(+0.0003) (8,101+1 votes)
2,587 (+0.5% / +14)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,547,628 (+9.5% / +134,792)
4.0122(+0.0000) (490+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,415 (+1.6% / +39)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
242
Snap Note
80 (-3.6% / -3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
992 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,106 (-0.2% / -73)
4.4353(+0.0000) (85+0 votes)
30,519 (+8.1% / +2,274)
4.8519(+0.0057) (27+1 votes)
226,153 (+8.0% / +16,829)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
248
Tab Notes
330 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,934 (-0.1% / -14)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
359 (+2.0% / +7)
171,689 (-0.6% / -990)
2.7008(+0.0000) (3,168+0 votes)
390 (+0.5% / +2)
253
Tab Notes
53 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
54,757 (+9.8% / +4,889)
1.9344(+0.0000) (61+0 votes)
297 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,640 (+0.7% / +11)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+120.0% / +6)
5.0(+0.0000) (4+2 votes)
258
NoteShred
51 (+2.0% / +1)
259
Capture
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
244,285 (+11.6% / +25,313)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,401 (-0.1% / -13)
3.6889(+0.0000) (45+0 votes)
34 (-15.0% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,712 (-0.4% / -307)
4.6501(+0.0000) (686+0 votes)
24,311 (-0.0% / -4)
3.1569(+0.0000) (51+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
1,427 (-0.2% / -3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,327 (-0.2% / -5)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
19,951 (+0.8% / +153)
3.2717(+0.0000) (92+0 votes)
273
Saferoom
421 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
275
NotesGoGo
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
277
Code Cola
29,799 (+0.3% / +94)
4.664(+0.0000) (253+0 votes)
1,022 (+0.3% / +3)
2.3824(+0.0000) (34+0 votes)
10,920 (-0.3% / -33)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
280
GNotes
11,489 (+0.1% / +13)
3.5229(+0.0057) (262+1 votes)
94 (+1.1% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,082 (+3.1% / +359)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,498 (-0.2% / -16)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
1,491 (+0.5% / +8)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,504 (+1.1% / +39)
4.8906(+0.0000) (64+0 votes)
287
MindMap
11,707 (-0.7% / -82)
3.0455(+0.0000) (22+0 votes)
11,383 (-0.5% / -58)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
9,410 (-0.1% / -8)
2.8442(+0.0000) (308+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
3,110,223 (+0.0% / +1,131)
4.7008(+0.0000) (34,592+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
8,801 (-0.4% / -34)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
2,946 (-0.4% / -13)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
296
ProKeys
27,131 (-0.3% / -69)
4.5098(+0.0000) (204+0 votes)
297
Hiro
117 (+4.5% / +5)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
8,767 (+0.2% / +17)
3.3223(+0.0000) (121+0 votes)
110 (-6.0% / -7)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
7,415 (+0.7% / +53)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)