extension ExtPose

Keyword: why -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,144 (+0.4% / +22)
1.5(+0.0000) (1,999+1 votes)
211,150 (+0.7% / +1,445)
4.0(+0.0000) (198+3 votes)
13,723 (+2.7% / +355)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,309 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,057 (+0.5% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17,043 (+0.1% / +10)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
1,044 (-0.5% / -5)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
244 (+2.5% / +6)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,298 (-0.2% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
346 (+0.3% / +1)
11
Adkrig
110 (+2.8% / +3)
16 (+0.0% / +0)
34,340 (+0.1% / +25)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,023,829 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (2,215+4 votes)
355 (-0.3% / -1)
1,585 (+0.3% / +4)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
11,242 (+0.1% / +7)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
7,469 (+1.7% / +126)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
899 (+0.2% / +2)
3.4(+0.0000) (37+0 votes)
125,283 (+0.1% / +64)
4.5(+0.0000) (768+0 votes)
2,145 (+3.1% / +65)
4.6(-0.4000) (7+1 votes)
11 (-8.3% / -1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
171,122 (+0.0% / +24)
3.0(+0.0000) (138+0 votes)
83,984 (+0.0% / +18)
4.5(+0.0000) (969+7 votes)
536 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,885 (-0.1% / -44)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,975 (+0.2% / +17)
4.8(+0.0000) (719+5 votes)
18,317 (-0.1% / -12)
4.5(+0.0000) (254+1 votes)
37
AdHalt
1,121 (+13.1% / +130)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,349 (+0.2% / +34)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
1,443 (+0.4% / +6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
8,828 (+0.4% / +38)
4.5(+0.0000) (811+6 votes)
863 (+6.7% / +54)
5,746,267 (-0.1% / -3,246)
4.6(+0.0000) (73,406+57 votes)
5,503 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
45
Ethicly
445 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,894 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
579 (+1.6% / +9)
48
Dusk
535 (+3.9% / +20)
121 (-2.4% / -3)
31 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
230 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
277 (+7.4% / +19)
55
LeetHub
1,847 (+0.3% / +6)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
814,481 (-0.2% / -1,455)
3.5(-0.1000) (686+2 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
348,023 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,293+6 votes)
375,302 (+0.0% / +83)
3.7(+0.0000) (536+0 votes)
357,457 (+0.2% / +779)
4.4(+0.0000) (538+2 votes)
109,166 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (12,254+3 votes)
182 (+4.6% / +8)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
193 (+7.8% / +14)
376,779 (+2.9% / +10,591)
4.3(+0.0000) (143+1 votes)
366,332 (+0.1% / +204)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
1,460 (+2.7% / +38)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
161,498 (-0.1% / -223)
4.5(+0.0000) (1,391+3 votes)
99,134 (+0.1% / +94)
4.8(+0.0000) (872-1 votes)
1,118 (-0.6% / -7)
895 (-0.1% / -1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
124,018 (+0.2% / +190)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
131,322 (-0.1% / -173)
4.0(+0.0000) (239-1 votes)
726 (-0.5% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
44,827 (+0.0% / +10)
4.8(+0.0000) (3,403+3 votes)
76
SAG
137,243 (-0.3% / -458)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
876 (+3.4% / +29)
630 (-2.2% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
214,066 (+34.7% / +55,197)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
78,304 (+0.4% / +324)
4.5(+0.0000) (498+7 votes)
149,456 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
140,765 (-0.3% / -447)
3.2(+0.0000) (49+0 votes)
93,637 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (74+0 votes)
57,779 (+0.1% / +45)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
89,709 (+0.2% / +220)
4.1(+0.1000) (61+2 votes)
406 (+1.5% / +6)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
119,630 (+0.1% / +132)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
66,919 (-0.0% / -16)
3.5(+0.0000) (554+2 votes)
348 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
47,086 (+5.2% / +2,346)
4.7(+0.1000) (25+4 votes)
73 (+0.0% / +0)
40,081 (+0.1% / +60)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
34,070 (+0.2% / +65)
4.6(+0.0000) (250+0 votes)
29,601 (+0.2% / +71)
4.6(+0.0000) (211+1 votes)
26,466 (+0.2% / +48)
4.7(-0.1000) (43+2 votes)
41,300 (+0.1% / +37)
3.5(+0.0000) (162+1 votes)
28,382 (-0.5% / -144)
4.4(+0.0000) (60+2 votes)
55 (+0.0% / +0)
27,791 (-0.0% / -6)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
198 (-2.5% / -5)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
27,844 (+0.1% / +32)
3.1(+0.0000) (163+2 votes)
16,006 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (273+0 votes)
16,875 (+0.2% / +31)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
12,328 (-0.2% / -30)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
11,162 (-0.2% / -26)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
108
Settings
16,099 (+0.3% / +51)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
9,156 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
200 (-2.0% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
12,724 (+0.1% / +11)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
10,608 (-0.2% / -22)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
9,688 (-0.4% / -36)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
114
Chump
29,020 (+56.9% / +10,522)
1.0 (4 votes)
14,162 (-0.4% / -53)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
117
z-context
9,126 (+0.2% / +15)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
6,436 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (122+0 votes)
7,806 (-0.1% / -5)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
159 (-1.2% / -2)
123 (-0.8% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,857 (+0.2% / +19)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,561 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (34+1 votes)
4,085 (+33.1% / +1,015)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
2,858 (+0.4% / +12)
4.9(+0.0000) (92+0 votes)
7,741 (+1.1% / +88)
6,460 (-0.7% / -46)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,239 (-0.2% / -7)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,928 (+1.0% / +59)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,685 (+0.1% / +6)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,758 (+0.2% / +8)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
2,511 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (183+0 votes)
136
Plugins
5,251 (-0.1% / -7)
137
Tab-less
2,728 (-0.2% / -6)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
3,531 (-0.2% / -6)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
139
tabby
2,003 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
2,445 (+0.2% / +5)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
1,832 (+1.2% / +22)
4.8(+0.0000) (45-1 votes)
2,621 (+0.2% / +6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
2,968 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
3,176 (-0.6% / -20)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,284 (+0.6% / +13)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
2,678 (+0.5% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,163 (-0.5% / -10)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
3,215 (-0.2% / -6)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,556 (-0.8% / -12)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,038 (-0.3% / -7)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,466 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,398 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,665 (-0.5% / -9)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,554 (-1.6% / -26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,576 (-0.5% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,690 (+7.1% / +112)
5.0 (2 votes)
1,541 (+0.4% / +6)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,880 (-0.4% / -7)
922 (-1.6% / -15)
4.0(+0.0000) (82+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,004 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
918 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
1,298 (+2.0% / +26)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,198 (-0.5% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,244 (+6.4% / +75)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
763 (+2.1% / +16)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
986 (+0.4% / +4)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,061 (-0.4% / -4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
778 (+0.9% / +7)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,076 (-0.3% / -3)
824 (+1.9% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
688 (+0.6% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
841 (-0.5% / -4)
26 (-3.7% / -1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
707 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
529 (-1.1% / -6)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
481 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
511 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
749 (+0.3% / +2)
417 (-1.9% / -8)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
534 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
676 (+1.8% / +12)
465 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
348 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
354 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
190
Bookmarks
380 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
473 (+0.4% / +2)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
314 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
455 (+0.4% / +2)
196
MarkALink
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
251 (+2.0% / +5)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
297 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
304 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
268 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
221 (+3.3% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
360 (+3.4% / +12)
205
SMS Spy
263 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
346 (+0.3% / +1)
1.8(+0.0000) (16+0 votes)
266 (+3.5% / +9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
210 (-1.4% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
261 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
328 (+0.6% / +2)
221 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
213
Remix
234 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187 (+2.2% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
216
AnnoTabe
158 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
171 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
221 (+0.5% / +1)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
220
BookMap
150 (-2.0% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
146 (-3.9% / -6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
153 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
177 (-1.7% / -3)
137 (+4.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (-1.5% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
230
Lenz
165 (+0.0% / +0)
86 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
114 (+4.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
133 (-2.9% / -4)
13 (+0.0% / +0)
132 (-2.9% / -4)
239
Chiff
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
101 (-1.9% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
244
RASTA
13 (+8.3% / +1)
116 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
247
Pelican
89 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (-3.2% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
109 (+17.2% / +16)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
76 (-2.6% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
257
LeeL Blog
68 (+0.0% / +0)
67 (+3.1% / +2)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
60 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,382+29 votes)
51 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,162+40 votes)
9,907,431 (+0.0% / +439)
4.3(+0.0000) (179,151+644 votes)
47 (-4.1% / -2)
36 (+2.9% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,628+39 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,798+13 votes)
44 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
273
PubMedley
43 (+2.4% / +1)
4,238,742 (-0.1% / -6,179)
4.7(+0.0000) (10,069+0 votes)
275
Securlio
37 (+15.6% / +5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,374,695 (-0.6% / -41,893)
4.6(+0.0000) (8,630+0 votes)
277
Twitlist
41 (+2.5% / +1)
4,704,511 (+0.0% / +2,160)
3.9(+0.0000) (39,355+57 votes)
279
IE Tab
4,714,502 (-0.2% / -11,708)
4.3(+0.0000) (21,043+7 votes)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
281
Obscura
36 (-2.7% / -1)
1,826,415 (-0.1% / -2,089)
4.7(+0.0000) (19,223+20 votes)
1,125,524 (-0.1% / -737)
4.8(+0.0000) (133,675+22 votes)
5,297,319 (-0.0% / -255)
4.4(+0.0000) (1,636+4 votes)
2,601,728 (-0.1% / -1,425)
4.7(+0.0000) (2,198+6 votes)
34 (+9.7% / +3)
33 (+3.1% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,518,562 (-0.0% / -469)
4.6(+0.0000) (13,298+5 votes)
1,200,166 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,321+5 votes)
2,539,288 (+0.0% / +1,096)
4.5(+0.0000) (8,038+40 votes)
2,493,432 (-0.1% / -2,161)
4.5(+0.0000) (7,171+9 votes)
33 (+6.5% / +2)
2,732,925 (-0.0% / -82)
4.4(+0.0000) (2,674+3 votes)
832,709 (+0.1% / +503)
4.7(+0.0000) (26,108+4 votes)
4 (+33.3% / +1)
1,961,119 (-0.0% / -148)
4.5(+0.0000) (10,996+9 votes)
2,308,347 (+0.1% / +1,664)
4.6(+0.0000) (2,824+1 votes)
4,302,991 (-0.0% / -1,385)
3.4(+0.0000) (1,775+9 votes)
29 (+0.0% / +0)
28 (-3.4% / -1)