extension ExtPose

Keyword: sreenshot capture -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,553,667 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14,890+0 votes)
318 (+0.0% / +0)
374,323 (+0.2% / +797)
4.4(+0.0000) (563+1 votes)
94,188 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (554+0 votes)
41,055 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
120,742 (+0.2% / +209)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
19,921 (+0.9% / +176)
4.7(+0.0000) (151+2 votes)
95,427 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
147,191 (+0.1% / +138)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
144,944 (+0.0% / +39)
4.5(+0.0000) (893+3 votes)
119,761 (-0.0% / -24)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
848,070 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
14,802 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
23,220 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (72+0 votes)
2,814 (+0.6% / +16)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
68 (+13.3% / +8)
1,933,935 (+0.2% / +4,457)
4.6(+0.0000) (23,603+3 votes)
37 (+0.0% / +0)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
219,123 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,242+0 votes)
2,953 (+0.3% / +8)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,925,708 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32,082+0 votes)
946 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
3,929 (+0.4% / +16)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
47,506 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
101,696 (+0.3% / +351)
3.7(+0.0000) (259+0 votes)
2,484 (+2.1% / +51)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
400 (-0.5% / -2)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
888 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223,252 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (702+0 votes)
283,943 (+2.5% / +6,869)
3.5(-0.2000) (11+1 votes)
7,996 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
126,575 (+0.2% / +281)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
2,356,910 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,184+0 votes)
262,847 (+0.1% / +210)
2,633 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
30,128 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (218+0 votes)
6,306 (+0.8% / +49)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
48,354 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (394+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
18,341 (+0.1% / +20)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
66,470 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
8,902 (+0.4% / +37)
2.9(+0.0000) (32+0 votes)
18,784 (+1.0% / +193)
4.9(+0.0000) (68+1 votes)
1,663 (-0.2% / -3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
7,983 (-0.1% / -9)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,677,052 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,491+0 votes)
60,195 (+0.4% / +220)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
3,935 (+3.2% / +123)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
4,038 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
506 (+2.4% / +12)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,828 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
222,178 (+0.1% / +322)
4.2(+0.0000) (987+10 votes)
1,503 (+0.8% / +12)
4.2(-0.1000) (19+1 votes)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600 (+2.6% / +15)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
134 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,362 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (44+0 votes)
78,535 (+0.9% / +731)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
52,303 (-0.0% / -2)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
368 (+1.7% / +6)
50,200 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (957+0 votes)
7,077 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (23+0 votes)
9,743 (+2.1% / +201)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
708 (+0.6% / +4)
5.0 (2 votes)
2,433 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
514 (+1.6% / +8)
1,228 (+1.6% / +19)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,129 (+0.3% / +6)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
65,515 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (37+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264 (+0.4% / +1)
201,201 (+0.2% / +442)
4.3(+0.0000) (2,211+3 votes)
3,728,614 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (132,418+0 votes)
9,983 (+0.1% / +8)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
724,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (147+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,701 (+0.5% / +9)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,858 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
788 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
453 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110,005 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (436+0 votes)
836 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
269 (+0.4% / +1)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
4,711 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
32,674 (+0.2% / +74)
4.1(+0.0000) (226+0 votes)
2,258 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (13+0 votes)
121,328 (+0.2% / +246)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
2,714 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (39+0 votes)
6,285,816 (+0.8% / +52,422)
4.0(+0.0000) (11,647-2 votes)
2,121 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
17,541 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
2,425 (+0.6% / +14)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,969 (-0.4% / -11)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
14,468 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,026+0 votes)
16,933 (+0.5% / +77)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
37,340 (+0.6% / +207)
4.3(+0.0000) (269+0 votes)
10,896 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
153,676 (+0.3% / +422)
4.2(+0.0000) (1,412+0 votes)
2,015,304 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,787+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
103
411Screen
710 (-0.6% / -4)
4.5(+0.0000) (25+1 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,542 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,132 (+1.7% / +19)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
209,044 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,131+0 votes)
223 (-0.4% / -1)
5,103 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
119,320 (+0.0% / +0)
5,321 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
9,915 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
4,642 (+0.6% / +27)
4.8(+0.0000) (92+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
439 (-1.1% / -5)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
40,220 (+2.0% / +778)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
17,258 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (140+0 votes)
6,984 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
1,639 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
172,354 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6,788+0 votes)
442 (+3.0% / +13)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
734 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
561 (+0.4% / +2)
303,240 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (564+0 votes)
894 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,725 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
6,681 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
76,064 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (295+0 votes)
136
Screencap
239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
314 (-1.6% / -5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
181,820 (-0.0% / -56)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
1,166 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
359 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
142
Klart
112 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,044 (+0.3% / +10)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
5,356 (+0.2% / +13)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,445 (+0.1% / +13)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
345 (-1.1% / -4)
3,339,773 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,690+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,950 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
9,095 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (78+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
25,354 (+0.6% / +147)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
755 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (+1.5% / +2)
12,947 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
159
Crop It!
113 (+0.0% / +0)
160
Web paint
188,317 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
55,231 (-0.1% / -82)
4.7(+0.0000) (120+0 votes)
125 (+5.9% / +7)
826,482 (-3.8% / -32,791)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
168
CSS+HTML
920 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,141 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
190,829 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (547+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
172
BugDigger
1,947 (+1.2% / +24)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,247 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
174
ToMyPhone
209 (+0.0% / +0)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
3,678 (-0.4% / -16)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
178
EdShot
950 (+0.7% / +7)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
933 (-1.2% / -11)
880 (+0.6% / +5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
119,006 (+0.1% / +149)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
49,718 (+0.2% / +111)
4.0(+0.0000) (84+0 votes)
703 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,419 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (176+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
164,742 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (568+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
4,900 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
13,013 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
13,469 (+1.8% / +235)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
197
My Page
119 (-3.3% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
3,750 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
205
CapScreen
84 (+0.0% / +0)
138,592 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (986+0 votes)
743 (+0.7% / +5)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
208
My cursor
17,699 (+796.6% / +15,725)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
212
Instabug
1,085 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
213
Bugasura
428 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
44 (+10.0% / +4)
215
Floomby
563 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,523 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
519 (+1.8% / +9)
219
Snap&Read
467,158 (+0.4% / +2,073)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
368 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
224
EdPage
257 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
225
kirito
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226
Ybug
292 (+0.0% / +0)
227
SpyMySelf
28 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
229
Pixelfeed
2 (+0.0% / +0)
131 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
107 (-6.1% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
234
Fynd Now
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
237
WalkHub
49 (+6.5% / +3)
31 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
241
Clipia
5 (+0.0% / +0)
242
Upclip
28 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
246
EduBrowse
21 (+0.0% / +0)
247
Prudle QA
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
248
FrameGrab
8 (+0.0% / +0)
249
Browses
352 (-0.8% / -3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
374 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
254
DashMode
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,389 (+0.2% / +20)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
256
Notable
114 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
127 (+0.8% / +1)
3,331 (+0.8% / +26)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
2,302 (+0.7% / +16)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
262
QuickSnap
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
263
Gitoqlok
1,212 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
266
Znip
40 (+0.0% / +0)
267
Prooph-It
3 (+0.0% / +0)
459 (+0.2% / +1)
6 (+20.0% / +1)
270
Snippit
28 (+12.0% / +3)
121 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
272
Multishot
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)