extension ExtPose

Keyword: receive

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
24,734 (+0.0% / +0)
3.9195(+0.0000) (236+0 votes)
255,072 (+0.7% / +1,762)
4.1308(+0.0000) (107+0 votes)
91,350 (+6.9% / +5,867)
4.7108(-0.0422) (83+2 votes)
6,622 (+0.5% / +35)
4.7262(+0.0023) (168+5 votes)
13,393 (+0.4% / +47)
3.8295(+0.0000) (88+0 votes)
13,864 (+0.4% / +57)
3.4326(+0.0000) (141+0 votes)
27,893 (-0.1% / -28)
4.5929(+0.0000) (1,872+0 votes)
6,913 (-4.7% / -338)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
334,629 (+0.1% / +369)
4.2109(+0.0000) (8,875+0 votes)
124,271 (+0.3% / +315)
4.2508(+0.0000) (2,739+0 votes)
93,156 (+3.6% / +3,249)
4.7344(-0.0096) (128+3 votes)
1,565 (+0.6% / +10)
4.8667(+0.0000) (60+0 votes)
52,037 (+0.1% / +76)
4.0833(+0.0000) (72+0 votes)
5,864 (+0.3% / +20)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
15,087 (-0.4% / -64)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
572 (+3.8% / +21)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
165 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,984 (+0.2% / +4)
4.4909(+0.0000) (55+0 votes)
63,865 (+0.3% / +185)
3.5515(+0.0000) (379+0 votes)
24,927 (+0.5% / +124)
4.4344(+0.0000) (419+0 votes)
13,358 (-0.3% / -40)
4.7326(+0.0000) (516+0 votes)
105 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,786 (+0.3% / +67)
3.1591(+0.0000) (44+0 votes)
15,900 (-0.2% / -26)
4.3878(+0.0000) (49+0 votes)
16,484 (+0.9% / +143)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4359(+0.0001) (169,639+8 votes)
6,507 (-0.3% / -21)
4.7396(+0.0000) (96+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
10,166 (+0.4% / +36)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
709 (-0.7% / -5)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
2,142 (+1.3% / +28)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
117 (-3.3% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,731 (+1.8% / +100)
3.6818(+0.0000) (22+0 votes)
35
Trocker
4,664 (-0.3% / -14)
4.2917(+0.0000) (24+0 votes)
1,115,053 (+0.4% / +4,605)
4.8768(+0.0000) (7,879+0 votes)
37
Point
8,035 (-0.1% / -6)
4.7829(+0.0000) (129+0 votes)
2,640 (-0.9% / -25)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
333 (+0.9% / +3)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
780,684 (-0.3% / -2,625)
4.3117(+0.0000) (895+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,187,335 (-6.4% / -80,851)
3.2716(+0.0000) (162+0 votes)
4,958 (-0.2% / -9)
4.4795(+0.0000) (73+0 votes)
4,904 (+0.6% / +31)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,573 (-0.1% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
638,832 (-5.7% / -38,737)
3.5641(+0.0000) (686+0 votes)
1,064 (+0.5% / +5)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
2,528 (-0.2% / -4)
4.6444(+0.0000) (45+0 votes)
615 (+12.0% / +66)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
98,047 (-0.7% / -715)
4.4365(+0.0000) (9,774+0 votes)
279 (-0.7% / -2)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
56,592 (-1.1% / -654)
4.0869(+0.0049) (4,627-80 votes)
69,823 (+0.3% / +233)
4.3013(+0.0000) (594+0 votes)
175,485 (+0.8% / +1,401)
57
Deftfax
1,274 (+0.1% / +1)
4.359(+0.0000) (39+0 votes)
892 (-0.1% / -1)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
50,668 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0024) (85+1 votes)
53,334 (+0.2% / +83)
4.2128(+0.0000) (390+0 votes)
47,938 (+0.6% / +263)
4.3601(-0.0014) (572+5 votes)
62
Priv3+
417 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
19,892 (+3.3% / +630)
5.0(+0.0000) (580-11 votes)
18,559 (+1.5% / +276)
5.0(+0.0000) (615-11 votes)
18,234 (+2.4% / +421)
4.9966(-0.0001) (581-14 votes)
458 (+1.1% / +5)
17,740 (-0.2% / -35)
5.0(+0.0000) (593-6 votes)
22,644 (+0.1% / +13)
4.6139(+0.0000) (1,238+0 votes)
412 (+2.5% / +10)
37,408 (+1.0% / +364)
4.0455(+0.0000) (22+0 votes)
204 (+4.6% / +9)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
73
Resolve
42 (-6.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
215 (+1.4% / +3)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
25,667 (-0.3% / -79)
2.8076(+0.0000) (317+0 votes)
76
aiwa
605 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
77
Cognism
486 (+2.5% / +12)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,001 (-0.5% / -76)
4.4384(+0.0000) (146+0 votes)
152 (+2.0% / +3)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
9,007 (+0.9% / +79)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
6,303 (-0.1% / -7)
4.6282(+0.0000) (433+0 votes)
8,738 (+0.1% / +5)
4.4884(+0.0000) (43+0 votes)
13,449 (+0.5% / +68)
1.2708(+0.0000) (96+0 votes)
126 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,016 (+0.5% / +42)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
135 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,535 (-0.1% / -8)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
178 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,336 (+0.1% / +6)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
3,328 (-0.1% / -4)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
1,040 (+0.5% / +5)
4.8475(+0.0000) (1,416+0 votes)
3,011 (+0.0% / +0)
3.9744(+0.0000) (39+0 votes)
2,687 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
3,601 (+1.5% / +52)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,708 (+0.7% / +24)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,923 (-1.2% / -24)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
2,327 (+0.3% / +7)
4.6508(+0.0000) (63+0 votes)
2,367 (+1.0% / +23)
4.6296(+0.0070) (54+1 votes)
3,572 (+0.3% / +12)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
2,107 (-0.6% / -12)
4.1954(+0.0000) (87+0 votes)
103
Form+
2,985 (-0.2% / -6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,893 (+0.2% / +3)
3.9625(+0.0000) (80+0 votes)
105
Yappy
1,969 (+0.7% / +14)
3.7045(+0.0000) (44+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,225 (-0.4% / -10)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
1,471 (+0.7% / +10)
4.3063(+0.0000) (111+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
155 (+0.6% / +1)
2,412 (+0.8% / +18)
2.8571(+0.0000) (14+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,588 (-1.1% / -17)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,637 (+1.2% / +19)
3.7857(+0.0000) (28+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,379 (-0.1% / -2)
4.2941(+0.0000) (51+0 votes)
1,211 (+3.2% / +37)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
1,757 (+3.1% / +53)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,464 (-0.5% / -7)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,393 (-0.7% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,012 (-3.2% / -33)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
122
LoginTC
1,233 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123
DiG
1,097 (+0.4% / +4)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
885 (-0.3% / -3)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,038 (+0.3% / +3)
3.4286(+0.0000) (28+0 votes)
127
TextMyBiz
47 (-2.1% / -1)
722 (+0.0% / +0)
4.186(+0.0000) (43+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
674 (+1.4% / +9)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60,515 (+0.2% / +95)
3.5143(+0.0000) (35+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
646 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,944 (+0.1% / +28)
4.4675(+0.0000) (169+0 votes)
934 (-5.2% / -51)
780 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
551 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
772 (-0.6% / -5)
2.375(+0.0000) (8+0 votes)
523 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
750 (-5.7% / -45)
596 (-0.7% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
502 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
4.4773(+0.0000) (44+0 votes)
150
ShopCuber
239 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
355 (+0.6% / +2)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
NotifyMe
336 (-2.3% / -8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
331 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
156
AdAnalyst
275 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
352 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.1667) (3+1 votes)
257 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
298 (+1.4% / +4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
245 (-2.0% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
272 (-1.4% / -4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
297 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,945 (-4.6% / -333)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
34 (-2.9% / -1)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
172
Lingvo TV
5,353 (+0.2% / +9)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
173
iFlilo
12 (-7.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,473 (+0.2% / +11)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
2,989 (-0.0% / -1)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
144 (+3.6% / +5)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
3,342 (+0.3% / +9)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
2,987 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
136 (+3.8% / +5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
139 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (-1.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,478 (-2.0% / -51)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
166 (+12.9% / +19)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
189
Link Drop
135 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132 (-11.4% / -17)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,349 (+0.6% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123 (-6.8% / -9)
89 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
196
OCRit
101 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
198
WappBot
101 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+5.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,603 (+0.5% / +8)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
86 (+7.5% / +6)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
88 (+1.1% / +1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
205
BitClip
51 (+2.0% / +1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,033 (-1.4% / -15)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
83 (+7.8% / +6)
78 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
211
MathMe
81 (+0.0% / +0)
72 (-2.7% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+6.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
218
ZilPay
608 (+2.2% / +13)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
219
Whilo
48 (-4.0% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
56 (+1.8% / +1)
222
Keeping
719 (+1.4% / +10)
51 (-3.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
428 (-4.0% / -18)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500 (-2.2% / -11)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5824(+0.0001) (38,001+1 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
42 (-6.7% / -3)
233
OCRit
42 (+5.0% / +2)
2,525,710 (-0.1% / -3,205)
4.7672(+0.0000) (63,909-2 votes)
343 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,457,646 (+0.0% / +1,091)
4.5282(+0.0000) (200,430+13 votes)
8,511,141 (-0.1% / -11,999)
3.3865(-0.0000) (34,118-1 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
240
SCBuddy
23 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
249 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
245
RapidPush
31 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,654,545 (-0.0% / -480)
1.6309(+0.0000) (596+0 votes)
1,818,475 (-0.1% / -2,330)
4.6126(+0.0003) (20,997+17 votes)
31 (+3.3% / +1)
2.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,825,084 (+0.3% / +4,866)
4.595(+0.0000) (14,144+120 votes)
216 (+1.4% / +3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
263 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1,543,657 (+0.2% / +3,211)
4.29(+0.0003) (16,689+1 votes)
1,547,871 (+0.0% / +223)
3.991(+0.0011) (1,770-2 votes)
176 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,006,849 (+0.0% / +436)
4.5002(+0.0000) (5,230+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
740,517 (+0.1% / +1,039)
4.5121(+0.0000) (6,596+0 votes)
261
Yoop
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
280,252 (+0.6% / +1,568)
4.9516(+0.0000) (17,315+37 votes)
263
GiveBuy
125 (-0.8% / -1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,409,502 (-0.4% / -5,651)
3.1758(-0.0001) (1,280+1 votes)
981,750 (-1.2% / -12,131)
4.1404(+0.0000) (285+0 votes)
571,656 (+0.1% / +308)
4.64(-0.0049) (2,250+3 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
501,930 (+0.0% / +153)
4.5753(+0.0000) (2,863+0 votes)
516,923 (+0.2% / +863)
3.9951(+0.0000) (1,851+0 votes)
349,013 (+0.2% / +638)
4.3973(+0.0000) (10,867+0 votes)
792,273 (+0.1% / +1,052)
3.5184(+0.0000) (1,030+0 votes)
273
Keyn
109 (-7.6% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
227,605 (+0.3% / +629)
4.911(+0.0002) (2,224+6 votes)
408,155 (-2.3% / -9,737)
4.646(+0.0000) (1,969+0 votes)
778,375 (-0.2% / -1,247)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,070,548 (+0.8% / +8,187)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
392,415 (+0.3% / +1,305)
4.4032(+0.0000) (563+0 votes)
948,711 (-1.3% / -12,361)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
986,372 (+0.0% / +161)
2.635(+0.0000) (1,148+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
253,093 (-7.2% / -19,708)
4.9677(+0.0000) (124+0 votes)
167,766 (+2.0% / +3,302)
5.0(+0.0000) (753-13 votes)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
164,489 (+1.8% / +2,886)
5.0(+0.0000) (631-14 votes)
289,228 (+0.0% / +0)
4.3836(-0.0091) (305+2 votes)
14 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
617,149 (+1.6% / +9,833)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
614,921 (-0.1% / -801)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
378,716 (+0.0% / +168)
3.445(+0.0127) (191-1 votes)
199,384 (-0.1% / -217)
4.5197(+0.0006) (787+1 votes)
369,328 (-0.3% / -1,113)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
113,112 (+1.1% / +1,268)
4.9876(+0.0023) (806-9 votes)
152,057 (+0.2% / +354)
4.995(-0.0001) (202-5 votes)
125,149 (+0.1% / +175)
4.3487(+0.0001) (6,746+1 votes)
109,406 (-0.9% / -1,021)
4.9903(-0.0002) (621-10 votes)
107,227 (-0.4% / -378)
5.0(+0.0000) (676-5 votes)
95 (+1.1% / +1)