extension ExtPose

Keyword: area

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,952 (+0.1% / +10)
2.7143(+0.0000) (28+0 votes)
11,122 (+0.3% / +37)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
202,755 (+0.9% / +1,777)
4.7964(+0.0000) (2,112+0 votes)
14,388 (+0.2% / +33)
3.4704(+0.0000) (759+0 votes)
93,829 (+1.8% / +1,637)
4.6269(+0.0000) (67+0 votes)
37,869 (+1.2% / +443)
4.6875(+0.0000) (48+0 votes)
949 (+0.6% / +6)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
13,222 (+1.3% / +169)
4.4955(+0.0000) (111+0 votes)
427 (+2.9% / +12)
2,407 (+0.0% / +0)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
503 (+0.4% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
636,101 (+0.1% / +522)
3.4101(+0.0000) (417+0 votes)
873 (+0.1% / +1)
1.6667(+0.0000) (30+0 votes)
6,887,542 (+0.2% / +10,915)
4.2166(-0.0000) (104,463-2 votes)
6,855 (+0.0% / +2)
4.4624(+0.0000) (93+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
4,854 (+1.6% / +75)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
1,379,986 (+41.7% / +406,199)
237 (+13.9% / +29)
58,009 (-0.0% / -18)
4.7543(+0.0000) (232+0 votes)
785 (+1.4% / +11)
4,217 (+4.7% / +189)
64,973 (+0.4% / +254)
3.5(+0.0000) (192+0 votes)
571 (+0.2% / +1)
49 (-3.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,560 (+0.1% / +30)
4.5702(+0.0000) (121+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
13,622 (+0.2% / +30)
4.6326(+0.0000) (264+0 votes)
1,152 (-0.9% / -11)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
64,025 (+0.6% / +385)
4.3867(+0.0000) (75+0 votes)
10,918 (-0.2% / -22)
4.5234(+0.0000) (107+0 votes)
1,305 (-0.1% / -1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
11,961 (-0.0% / -1)
1,636,208 (-0.0% / -285)
4.6206(+0.0000) (21,507+0 votes)
3,810 (+0.2% / +9)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
226 (-2.2% / -5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,348,313 (+5.5% / +69,833)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
224,897 (-0.0% / -27)
4.3308(+0.0000) (3,549+0 votes)
155,819 (+0.2% / +301)
4.6874(+0.0000) (819+0 votes)
1,024 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
125,189 (-0.1% / -186)
4.3508(+0.0000) (6,785+0 votes)
1,784 (+0.1% / +1)
4.6923(+0.0000) (26+0 votes)
2,053 (-0.8% / -17)
4.0606(+0.0000) (33+0 votes)
130,146 (+0.3% / +396)
4.1862(+0.0000) (392+0 votes)
163,173 (+0.3% / +414)
2.9787(+0.0000) (94+0 votes)
551 (+2.0% / +11)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
63,949 (-0.4% / -244)
4.4664(+0.0000) (1,383+0 votes)
587 (+0.7% / +4)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
44,475 (+0.5% / +203)
4.7148(+0.0000) (603+0 votes)
705 (-0.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
309 (-1.3% / -4)
483 (+1.0% / +5)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
203 (+1.0% / +2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
88 (+7.3% / +6)
571 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
87 (+27.9% / +19)
30,699 (-0.0% / -6)
4.039(+0.0000) (77+0 votes)
31,563 (+0.1% / +22)
3.8619(+0.0000) (210+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
18,479 (+0.3% / +60)
4.6875(+0.0000) (64+0 votes)
341 (-0.3% / -1)
15,961 (+0.0% / +2)
4.556(+0.0000) (777+0 votes)
30,366 (+0.7% / +219)
3.2174(+0.0000) (23+0 votes)
298 (-2.0% / -6)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,662 (+0.2% / +48)
3.7619(+0.0000) (21+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,954 (+0.5% / +97)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
11,264 (+0.1% / +11)
4.655(+0.0000) (258+0 votes)
9,770 (-0.8% / -83)
4.7937(+0.0000) (63+0 votes)
226 (+2.7% / +6)
10,011 (-0.0% / -4)
4.3455(+0.0000) (55+0 votes)
11,556 (+0.3% / +39)
3.506(+0.0000) (83+0 votes)
5,159 (+0.4% / +18)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
79
MaxChat
4,999 (-0.1% / -4)
4.9167(+0.0000) (36+0 votes)
80
SSSnip!
8,250 (-1.8% / -148)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
9,903 (+4.3% / +409)
5,506 (-0.2% / -9)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
5,073 (-0.0% / -1)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
5,557 (+0.4% / +24)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
4,283 (-0.1% / -6)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
3,401 (-0.4% / -12)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
4,869 (-0.2% / -9)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,791 (+0.4% / +11)
4.0484(+0.0000) (62+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,063 (+0.2% / +10)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,493 (-0.2% / -8)
3.0556(+0.0000) (18+0 votes)
2,404 (+3.8% / +88)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,295 (+0.3% / +12)
2.2759(+0.0000) (29+0 votes)
2,243 (-0.9% / -21)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,345 (+2.0% / +46)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,008 (+0.1% / +2)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
2,260 (+0.3% / +7)
4.5854(+0.0000) (41+0 votes)
2,356 (+3.7% / +83)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,491 (+1.6% / +23)
4.9032(+0.0000) (31+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,764 (+0.5% / +13)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
109
Brutus
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,949 (+0.8% / +15)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,396 (+0.6% / +8)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,437 (-0.4% / -6)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
1,370 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,359 (-0.7% / -10)
2.7576(+0.0000) (33+0 votes)
1,687 (+0.6% / +10)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,673 (+5.3% / +84)
857 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
120
clearAD
1,195 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,175 (+1.6% / +18)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,060 (+1.5% / +16)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,090 (+1.4% / +15)
624 (-0.6% / -4)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
598 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
543 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
396 (-1.2% / -5)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
748 (+1.8% / +13)
16,919 (+0.1% / +16)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
131
Word Wrap
515 (-0.4% / -2)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
345 (-2.8% / -10)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
345 (-1.1% / -4)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
314 (-0.6% / -2)
210 (+1.0% / +2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
142
Screenr
6,204 (+0.5% / +28)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
4,271 (+0.4% / +17)
4.5319(+0.0000) (188+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,765 (+2.0% / +130)
3.5556(+0.0000) (18+0 votes)
148 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
9,156 (+25.7% / +1,870)
150
Auto Zoom
202 (-1.0% / -2)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
151
Picee
161 (-3.6% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+3.7% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153
ZeroDown
151 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
180 (-4.3% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
162 (-0.6% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,111 (+0.6% / +13)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
166 (+1.2% / +2)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,212 (-1.2% / -39)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
148 (+2.1% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
127 (-3.8% / -5)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
147 (+2.8% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (+6.6% / +5)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
1,709 (+0.9% / +16)
4.64(+0.0000) (50+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,616 (+1.1% / +17)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
102 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
72 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
10 (+0.0% / +0)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
186
Dev Tabs
65 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+13.8% / +9)
61 (+7.0% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
189
RoboForex
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
55 (+1.9% / +1)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+12.8% / +5)
39 (+2.6% / +1)
1,617,965 (+0.2% / +2,698)
4.7673(+0.0000) (29,928+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,720,683 (+0.1% / +3,880)
3.8126(-0.0000) (34,981-1 votes)
27 (-6.9% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
289 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1,633,006 (-0.0% / -373)
4.6101(+0.0000) (35,504+0 votes)
3,238,356 (+0.0% / +796)
4.9167(+0.0000) (48+0 votes)
718,769 (+0.1% / +820)
4.7088(+0.0000) (23,884+0 votes)
1,856,524 (+1.0% / +18,683)
5.0(+0.0000) (102+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,859,578 (+1.0% / +18,634)
4.931(+0.0000) (87+0 votes)
1,318,840 (+0.1% / +794)
4.4716(+0.0000) (7,013+0 votes)
1,856,524 (+1.0% / +18,683)
5.0(+0.0000) (102+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,859,578 (+1.0% / +18,634)
4.931(+0.0000) (87+0 votes)
1,318,840 (+0.1% / +794)
4.4716(+0.0000) (7,013+0 votes)
1,860,385 (+1.0% / +17,738)
4.7857(+0.0000) (56+0 votes)
1,008,664 (+1.0% / +9,792)
4.9935(+0.0000) (770+0 votes)
1,013,207 (+1.5% / +15,238)
4.9893(+0.0000) (373+0 votes)
1,003,859 (+0.6% / +5,788)
5.0(+0.0000) (412+0 votes)
1,866,210 (+0.1% / +1,164)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
824,967 (-0.1% / -784)
4.9787(+0.0000) (328+0 votes)
1,869,278 (+1.1% / +19,606)
4.037(+0.0000) (27+0 votes)
187 (+3.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,857,310 (+1.0% / +18,266)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,857,945 (+1.0% / +18,457)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,857,408 (+1.0% / +19,165)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
643,555 (-0.0% / -181)
4.9758(+0.0000) (289+0 votes)
598,211 (+0.0% / +224)
4.3819(+0.0000) (7,012+0 votes)
2,094,997 (-0.2% / -4,497)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,856,440 (+1.0% / +17,498)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
786,327 (+0.2% / +1,643)
4.557(+0.0000) (860+0 votes)
1,856,344 (+1.0% / +18,597)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
1,858,758 (+1.0% / +18,642)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,858,145 (+1.1% / +20,192)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,857,318 (+1.0% / +18,390)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,856,684 (+1.0% / +18,618)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,856,613 (+1.0% / +18,343)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,857,308 (+0.0% / +725)
1,855,272 (+1.0% / +17,853)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,301,808 (+7.7% / +93,163)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,325,330 (+6.4% / +79,357)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,710,436 (+1.1% / +18,279)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
242
Snap&Read
774,679 (-3.1% / -24,389)
2.8714(+0.0000) (140+0 votes)
243
Dark Mode
967,184 (+0.2% / +2,042)
3.5348(+0.0000) (1,206+0 votes)
1,333,834 (+5.7% / +72,343)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,175,654 (+9.9% / +105,976)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
337,005 (-0.3% / -973)
5.0(+0.0000) (789+0 votes)
931,930 (+7.8% / +67,112)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
919,250 (+7.9% / +67,283)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
94 (-6.9% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
397,050 (-0.4% / -1,586)
4.2373(+0.0000) (2,225+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
289,775 (+0.1% / +188)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
251,594 (+1.1% / +2,742)
4.9806(+0.0000) (310+0 votes)
246,537 (+0.2% / +455)
5.0(+0.0000) (298+0 votes)
248,945 (+1.2% / +2,838)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
161,580 (+0.8% / +1,213)
4.7081(+0.0000) (1,785+0 votes)
817,497 (+7.8% / +59,159)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205,760 (+0.1% / +203)
4.6136(-0.0000) (7,981-1 votes)
821,035 (+4.6% / +36,435)
129,281 (-0.2% / -279)
4.6789(+0.0000) (2,706+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
96 (+3.2% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
747,119 (+8.0% / +55,098)
267
Dualless
314,436 (+0.1% / +217)
4.1311(+0.0000) (183+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201,096 (+0.0% / +61)
4.6185(+0.0000) (2,438+0 votes)
88,605 (+0.9% / +788)
4.974(+0.0000) (6,993+0 votes)
719,357 (+8.0% / +53,057)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
603,268 (+3.9% / +22,858)
104,955 (-0.5% / -571)
4.9508(+0.0000) (1,666+0 votes)
205,880 (+2.8% / +5,513)
4.5307(+0.0029) (863-1 votes)
276
Web Paint
343,224 (-0.3% / -1,052)
3.4735(+0.0000) (547+0 votes)
143,545 (+0.0% / +0)
4.772(+0.0000) (329+0 votes)
147,914 (+0.7% / +1,069)
5.0(+0.0000) (279+0 votes)
185,841 (-0.3% / -646)
4.4303(+0.0000) (804+0 votes)
105,184 (+1.7% / +1,750)
4.9766(+0.0000) (428+0 votes)
105,132 (+2.0% / +2,065)
5.0(+0.0000) (351+0 votes)
73 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104,804 (+1.8% / +1,804)
4.9743(+0.0000) (311+0 votes)
136,190 (+0.1% / +185)
4.5347(+0.0000) (851+0 votes)
94,124 (+0.3% / +302)
4.7712(+0.0000) (437+0 votes)
157,671 (+0.1% / +112)
3.9704(+0.0000) (270+0 votes)
71,696 (+0.1% / +87)
4.7816(+0.0000) (1,369+0 votes)
103,614 (+0.2% / +204)
4.9835(+0.0000) (242+0 votes)
289
Bikeable
13 (-7.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
290
Notepad
126,391 (-0.4% / -491)
3.915(+0.0000) (871+0 votes)
92,614 (+1.8% / +1,599)
5.0(+0.0000) (374+0 votes)
133,275 (+0.2% / +235)
4.3598(+0.0000) (453+0 votes)
293
Text Fu
85 (+2.4% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
314,744 (+1.0% / +3,177)
85,505 (+1.9% / +1,562)
5.0(+0.0000) (330+0 votes)
80,575 (-0.1% / -82)
4.9939(+0.0000) (328+0 votes)
115,833 (+0.5% / +578)
3.9757(+0.0000) (493+0 votes)
77,446 (+1.6% / +1,208)
5.0(+0.0000) (350+0 votes)
80,159 (+2.3% / +1,783)
5.0(+0.0000) (293+0 votes)