extension ExtPose

Keyword: paste -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (250+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (576+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (541+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (615+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
605 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
508 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
343 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
341 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
582 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
554 (+0.4% / +2)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
330 (+0.9% / +3)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (148+0 votes)
86 (-3.4% / -3)
765 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (125+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
310 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (-2.9% / -3)
55 (+0.0% / +0)
942 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (520+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
682 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
801 (+0.9% / +7)
29 (+0.0% / +0)
219 (-2.7% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
468 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
30 (-9.1% / -3)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (358+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
72 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (315+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
735 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
520 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
27 (+3.8% / +1)
611 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
193 (+0.0% / +0)
127 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,762-4 votes)
131 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104
Contour
338 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.1000) (35+1 votes)
52 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (310+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (975+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (+5.4% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116
Copycat
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
283 (-1.4% / -4)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,672-1 votes)
125
CopyCopy
188 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,779+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (255+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,387+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (591+0 votes)
166 (+2.5% / +4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (398+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,143+2 votes)
137
Clippy
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
794 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
972 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
858 (+0.6% / +5)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
11
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (220+0 votes)
877 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
746 (-0.5% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
730 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
153
CopyPro
27 (+0.0% / +0)
154
Pasty
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
674 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
371 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
164
Splash
18 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (277+0 votes)
515 (+1.6% / +8)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
168
Ditto
417 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (207+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
917 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
250 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
175
TempText
752 (-1.8% / -14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (157+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
178
LGTM
85 (+0.0% / +0)
28 (-3.4% / -1)
11 (+0.0% / +0)
57 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (66+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
40,000
336 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
503 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
315 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
820 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
194
ZeeDrop
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+1 votes)
202
Asana2Go
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
91 (-3.2% / -3)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (159+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
215
Wdesk
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
220
Notepasta
40 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
222
Synballo
32 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
224
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (202+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,278+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
228
Clipper
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (105+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
237
PasteMe
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245
WebcodEx
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (65+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
171 (+3.0% / +5)
4 (+0.0% / +0)
252
Check IP
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
64 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (-50.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (811+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (240+3 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
270
Grab Urls
117 (-4.1% / -5)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (366+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
275
Emoji Go
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (685+0 votes)
282
Text Fu
56 (+0.0% / +0)
283
Snapcopy
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
288
SARA
15 (+0.0% / +0)
778 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
761 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
858 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
563 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
634 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
709 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
619 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)