extension ExtPose

Keyword: paste -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users โง– # ฮ”% ฮ”#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (309+0 votes)
143,571 (+0.3% / +435)
4.3(+0.0000) (595+0 votes)
97,832 (-0.1% / -68)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
45,223 (-46.5% / -39,378)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
24,301 (-1.1% / -265)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
18,082 (+0.7% / +131)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
26,827 (-0.1% / -15)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
29,402 (-0.9% / -260)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
1,436,026 (-0.0% / -257)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
17,477 (+0.3% / +44)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
11,551 (-3.9% / -468)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
39,669 (-0.0% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,170 (-0.6% / -33)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
5,182 (+0.1% / +5)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
5,122 (-1.9% / -100)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,185,992 (+0.9% / +18,534)
4.3(+0.1000) (14+1 votes)
2,478 (-0.4% / -11)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,100,586 (+1.0% / +21,474)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
122,234 (-0.0% / -58)
4.4(+0.0000) (570+0 votes)
2,219,351 (+0.8% / +18,005)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,828 (+0.6% / +18)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
1,630 (-3.8% / -64)
67,019 (+0.9% / +604)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
5,822 (+0.3% / +16)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,682 (-0.1% / -2)
3.4(+0.0000) (51+0 votes)
866 (+1.8% / +15)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
26,258 (-0.1% / -35)
4.5(+0.0000) (119+0 votes)
1,268 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
825 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,884 (+1.3% / +163)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,856 (+0.5% / +51)
3.3(+0.0000) (56+0 votes)
876 (+0.9% / +8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
423 (-19.9% / -105)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,710 (-0.9% / -15)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
453 (+2.3% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
97,805 (+330.7% / +75,096)
465 (-1.7% / -8)
1,192 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
12,575 (+3.1% / +381)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
599 (+0.7% / +4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
482 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,896 (+0.8% / +24)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
5,953 (-3.0% / -181)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
414 (-2.1% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
165 (-2.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,326 (+5.1% / +209)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
677 (+0.4% / +3)
160 (-0.6% / -1)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,036 (+0.6% / +72)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,539 (-2.4% / -38)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
421 (+0.5% / +2)
30,113 (-0.3% / -82)
4.6(+0.0000) (236+0 votes)
45,542 (+10.9% / +4,477)
4.8(+0.0000) (238+0 votes)
133 (-0.7% / -1)
2,409,547 (-0.1% / -1,721)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
620 (+1.1% / +7)
555 (+6.3% / +33)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
718,509 (+0.1% / +966)
4.8(+0.0000) (271+0 votes)
2,710 (+0.7% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
821,483 (+0.0% / +300)
4.3(+0.0000) (250+0 votes)
62 (+5.1% / +3)
505 (-1.9% / -10)
50 (-7.4% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
101 (-6.5% / -7)
16,347 (+0.1% / +21)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
2,681 (+1.0% / +27)
2.1(+0.0000) (38+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,628 (-0.1% / -7)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
47 (+6.8% / +3)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
300 (-1.3% / -4)
332 (-1.8% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,975 (+3.6% / +243)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
868 (-1.5% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
95 (-1.0% / -1)
77,918 (+0.1% / +56)
4.9(+0.0000) (579+2 votes)
45,994 (-2.0% / -954)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
717,846 (+0.1% / +918)
4.6(+0.0000) (281+1 votes)
4,541 (-0.2% / -9)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
101 (+3.1% / +3)
753 (-0.5% / -4)
27 (-3.6% / -1)
612 (+0.7% / +4)
15,363 (-0.1% / -19)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
471 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
31 (-13.9% / -5)
22 (+4.8% / +1)
95 (+4.4% / +4)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
16,483 (-0.2% / -25)
4.4(+0.0000) (246+0 votes)
329 (-1.2% / -4)
111 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73,443 (+0.5% / +336)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
1,202 (+0.7% / +8)
88 (-1.1% / -1)
33 (+0.0% / +0)
25 (-10.7% / -3)
54,562 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (201+0 votes)
976 (-0.3% / -3)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
67 (+4.7% / +3)
182 (-2.7% / -5)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
109
Paste-it
34 (+3.0% / +1)
10,191 (+0.4% / +43)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
74 (-6.3% / -5)
188 (+0.5% / +1)
26 (-7.1% / -2)
770 (-0.9% / -7)
12 (+0.0% / +0)
169 (-6.6% / -12)
23 (+9.5% / +2)
3,125,166 (-0.6% / -19,401)
4.7(+0.0000) (26,249+12 votes)
6,400 (-0.2% / -10)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
525 (+2.3% / +12)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
489 (+1.5% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
TablePlus
154 (+2.0% / +3)
122 (-3.9% / -5)
50 (-5.7% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,028 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
21,598 (+0.7% / +148)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
453 (+0.4% / +2)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
129
Contour
334 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
131
Copycat
4,900 (+3.2% / +153)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
205 (+3.5% / +7)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
4,518 (+0.6% / +29)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
5,747,287 (-0.9% / -52,516)
2.5(+0.0000) (318+0 votes)
2,360 (-0.5% / -12)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3,902 (+0.2% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,615,775 (+0.1% / +1,889)
4.6(+0.0000) (1,007+0 votes)
2,316 (-0.9% / -22)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
427 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
3,529 (+0.5% / +18)
3,345 (+1.2% / +40)
709,240 (+0.1% / +409)
4.4(+0.0000) (1,131+3 votes)
564,923 (-0.0% / -111)
4.8(+0.0000) (180+0 votes)
1,812,174 (-31.2% / -820,776)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
294,284 (+4.2% / +11,727)
4.8(+0.0000) (2,229+181 votes)
149
CopyCopy
210 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
150
Splash
40 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
703 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-16.7% / -3)
1,496 (-0.8% / -12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
435,140 (+0.1% / +295)
4.6(+0.0000) (410+0 votes)
309,186 (-0.5% / -1,535)
4.6(+0.0000) (3,788+0 votes)
1,565 (-1.3% / -20)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,452 (+2.8% / +39)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,825 (+10.7% / +561)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
160
Clippy
1,532 (-1.0% / -15)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
323,149 (-4.1% / -13,981)
4.4(+0.0000) (1,736+1 votes)
59 (+1.7% / +1)
343,203 (+0.1% / +484)
4.4(+0.0000) (586+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
1,251 (+1.3% / +16)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
289,084 (+0.1% / +252)
4.8(+0.0000) (90+0 votes)
455,353 (-0.2% / -970)
3.6(+0.0000) (1,745+1 votes)
59 (+7.3% / +4)
333,893 (-0.2% / -513)
4.1(+0.0000) (213+0 votes)
281,949 (+0.1% / +347)
4.6(+0.0000) (393+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
100 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
3,982 (+2.4% / +94)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,303 (+1.2% / +40)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
837 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
177
CopyPro
33 (-2.9% / -1)
918 (-1.7% / -16)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
178,641 (-0.5% / -922)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
965 (-2.7% / -27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
193,716 (+0.1% / +227)
3.9(+0.0000) (227+0 votes)
221,800 (+0.5% / +1,060)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
826 (-0.4% / -3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
142,918 (+0.3% / +365)
4.7(+0.0000) (90-2 votes)
53 (-1.9% / -1)
186
Shareclip
24 (+0.0% / +0)
1,060 (-1.6% / -17)
42 (-2.3% / -1)
65 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
676 (-2.3% / -16)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
193
Pasty
105,752 (+0.5% / +530)
4.8(+0.0000) (54+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
168,514 (+1.3% / +2,146)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
488 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
84,860 (+0.2% / +137)
4.6(+0.0000) (212+2 votes)
149,431 (+1.1% / +1,660)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
1,096 (-0.3% / -3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
201
LGTM
132 (+1.5% / +2)
301 (+2.0% / +6)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,675 (-0.3% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
341 (+4.0% / +13)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,222 (-0.2% / -2)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
242 (-4.7% / -12)
35 (-5.4% / -2)
28,138 (+0.2% / +58)
4.8(+0.0000) (283+0 votes)
95,968 (+1.6% / +1,478)
488 (+1.9% / +9)
212
TempText
957 (+0.3% / +3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,132 (+3.3% / +36)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,982 (-0.8% / -292)
3.9(+0.0000) (189+0 votes)
21,965 (-0.1% / -26)
4.8(+0.0000) (228+0 votes)
48,871 (+0.1% / +33)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
217
Paste Go
12 (-7.7% / -1)
9 (+0.0% / +0)
23,458 (+0.4% / +97)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
577 (-1.2% / -7)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
12 (+0.0% / +0)
15 (-11.8% / -2)
275 (-1.1% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
31,210 (+1.0% / +305)
3.5(+0.0000) (115+0 votes)
883 (+0.6% / +5)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
22,441 (+0.4% / +87)
3.7(+0.0000) (66+0 votes)
228
ZeeDrop
18,124 (+0.1% / +21)
4.1(+0.0000) (152-1 votes)
17 (-15.0% / -3)
38,096 (+2.6% / +972)
15,982 (+4.8% / +731)
4.9(+0.0000) (39+2 votes)
21,779 (-0.2% / -36)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
245 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
22 (+4.8% / +1)
53 (-3.6% / -2)
573 (+2.0% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17,138 (-0.1% / -15)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
18,510 (+1.0% / +175)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
230 (-1.3% / -3)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
18,823 (+2.2% / +414)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
401 (+9,925.0% / +397)
5.0 (3 votes)
246
Mereos
177 (+8.6% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,850 (-9.0% / -1,576)
4.6(+0.0000) (68+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
26,031 (+0.2% / +63)
1.9(+0.0000) (61+0 votes)
11,871 (+1.4% / +165)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
14,243 (+0.1% / +13)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
598 (+1.0% / +6)
253
Asana2Go
11,313 (+0.1% / +8)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
12,587 (+0.3% / +36)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
912 (-0.7% / -6)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
11,793 (+0.8% / +91)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,945 (+0.1% / +7)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,837 (-0.5% / -56)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
262
Wdesk
10,524 (+0.3% / +35)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
263
WebcodEx
13 (+18.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,289 (-0.5% / -31)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
266
Paste
4 (+0.0% / +0)
6,317 (-0.1% / -5)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
268
Fauxbar
4,415 (+0.5% / +23)
4.2(+0.0000) (186+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
639,772 (-0.3% / -1,974)
4.1(+0.0000) (2,575+2 votes)
269 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272
Clipper
5,547 (+0.1% / +8)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
273
Papercuts
4,258 (+0.5% / +20)
4.3(+0.0000) (101+0 votes)
796,177 (-0.1% / -587)
4.7(+0.0000) (364+0 votes)
4,705 (+0.9% / +41)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
5,170 (-0.2% / -12)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,957 (+2.5% / +120)
3.7(-0.1000) (33+1 votes)
749,181 (+0.0% / +13)
4.5(+0.0000) (441-3 votes)
6,466 (-0.4% / -27)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
280
Rapidbook
228 (-2.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,060 (+0.9% / +55)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,046 (-2.5% / -157)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
528,022 (+0.1% / +658)
4.4(+0.0000) (830+1 votes)
4,167 (+0.5% / +21)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,601 (+2.1% / +93)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
80 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
641,321 (-12.8% / -94,330)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
446,140 (-0.0% / -28)
4.6(+0.0000) (356+0 votes)
2,850 (-0.7% / -20)
3.9(+0.0000) (105+0 votes)
237 (+1.7% / +4)
141 (-2.1% / -3)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,862 (+0.5% / +20)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
294
Notepasta
29 (-6.5% / -2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
3,033 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
218 (-1.4% / -3)