extension ExtPose

Keyword: paste -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,318,092 (+0.0% / +0)
4.3953(+0.0000) (43+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.7995(+0.0005) (384+1 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6849(+0.0000) (384+0 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7483(+0.0000) (147+0 votes)
161,181 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (65+0 votes)
26,239 (+0.0% / +0)
3.726(+0.0000) (73+0 votes)
19,559 (+0.0% / +0)
4.2683(+0.0000) (41+0 votes)
5,730 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
160,791 (+0.0% / +0)
4.3274(+0.0000) (623+0 votes)
1,743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.2599(+0.0023) (654+2 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
80,857 (+0.0% / +0)
4.5057(+0.0000) (87+0 votes)
44,027 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
28,338 (+0.0% / +0)
4.4836(+0.0000) (122+0 votes)
767 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
12,509 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
3,367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,873 (+0.0% / +0)
3.6562(+0.0000) (64+0 votes)
5,197 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
17,045 (+0.0% / +0)
3.6818(+0.0000) (44+0 votes)
132,380 (+0.0% / +0)
4.2956(+0.0011) (619+1 votes)
2,584 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
4,284 (+0.0% / +0)
3.6875(+0.0000) (32+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
719 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,514 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,758 (+0.0% / +0)
3.4118(+0.0000) (51+0 votes)
1,677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,236 (+0.0% / +0)
4.7945(+0.0029) (73+1 votes)
5,792 (+0.0% / +0)
2.95(+0.0000) (20+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,107 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
772 (+0.0% / +0)
3.069(+0.0000) (29+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
2,146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
13,214 (+0.0% / +0)
3.3651(+0.0000) (63+0 votes)
655 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,576 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.0286(-0.1229) (35+2 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2679(+0.0009) (795+1 votes)
549 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,012 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,792,718 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
602 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
3,181 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (23+0 votes)
517 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
2,391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
741 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,291 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
2,230 (+0.0% / +0)
479 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
319 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,209 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
36,847 (+0.0% / +0)
4.582(+0.0000) (256+0 votes)
15,012 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (28+0 votes)
681 (+0.0% / +0)
663 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,901 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,544 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7181(+0.0000) (298+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,996 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,730 (+0.0% / +0)
2.0526(+0.0000) (38+0 votes)
19,300 (+0.0% / +0)
3.2381(+0.0000) (21+0 votes)
537,085 (+0.0% / +0)
4.3247(+0.0016) (2,125+2 votes)
11,063 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
29,758 (+0.0% / +0)
4.7568(+0.0007) (366+1 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,400 (+0.0% / +0)
117,879 (+0.0% / +0)
4.8865(+0.0012) (282+3 votes)
81 (+0.0% / +0)
442 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
99,409 (+0.0% / +0)
4.8521(+0.0005) (622+2 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,014 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
872 (+0.0% / +0)
792 (+0.0% / +0)
363 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,219 (+0.0% / +0)
4.6(-0.0364) (10-1 votes)
13 (+0.0% / +0)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8821(-0.0006) (212-1 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0031) (1,286+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
1,355 (+0.0% / +0)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
1,660 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
16,327 (+0.0% / +0)
4.3875(+0.0000) (271+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
1,157 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
193 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
1,145 (+0.0% / +0)
15,848 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (28+0 votes)
566 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
15,301 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (66+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9826(+0.0000) (172+0 votes)
364 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
579 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
9,915 (+0.0% / +0)
4.2656(+0.0000) (64+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
132
Paste
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,137 (+0.0% / +0)
2.6792(+0.0000) (212+0 votes)
7,622 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
3,404,371 (+0.0% / +0)
4.6547(-0.0000) (27,295+4 votes)
141
Paste Go
38 (+0.0% / +0)
3,791 (+0.0% / +0)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
158,019 (+0.0% / +0)
4.5659(+0.0000) (129+0 votes)
144
Contour
347 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,182 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
5,085 (+0.0% / +0)
3.3889(+0.0000) (36+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6991(-0.0038) (4,291+5 votes)
1,518 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,180 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7748(-0.0008) (12,649+29 votes)
153
Copycat
3,936 (+0.0% / +0)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
2,446 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (68+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6394(+0.0000) (563+0 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0000) (427+0 votes)
1,959,587 (+0.0% / +0)
4.5399(+0.0000) (1,065+0 votes)
5,342,485 (+0.0% / +0)
2.4708(-0.0060) (325+2 votes)
85 (+0.0% / +0)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.4982(-0.0024) (841+2 votes)
3,730 (+0.0% / +0)
2.6429(+0.0000) (14+0 votes)
59,475 (+0.0% / +0)
4.9143(+0.0000) (35+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
56,110 (+0.0% / +0)
4.2079(+0.0000) (202+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4637(-0.0002) (1,885+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3,333 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
170
CopyCopy
227 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
171
TablePlus
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
2,010 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
175
Clippy
2,224 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
1,624 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,023,782 (+0.0% / +0)
3.8426(+0.0000) (216+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.734(+0.0007) (391+1 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
565,958 (+0.0% / +0)
4.6627(-0.0101) (166+1 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
507,232 (+0.0% / +0)
4.4901(+0.0000) (504+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
294,088 (+0.0% / +0)
4.6241(+0.0000) (3,799+0 votes)
361,969 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (597+0 votes)
1,134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
317,430 (+0.0% / +0)
4.6104(+0.0010) (403+1 votes)
427,062 (+0.0% / +0)
3.5888(+0.0000) (1,790+0 votes)
25,906 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
829 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
135,832 (+0.0% / +0)
4.7788(-0.0004) (1,026+7 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
197
Splash
34 (+0.0% / +0)
217,189 (+0.0% / +0)
3.8347(-0.0036) (236+1 votes)
905 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
784 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
202
Mereos
719 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,077 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101,357 (+0.0% / +0)
4.7537(+0.0000) (341+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
962 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
662 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
211
Pasty
121,547 (+0.0% / +0)
4.8113(+0.0000) (53+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
193,857 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
483 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
8,455 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
220
CopyPro
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
567 (+0.0% / +0)
127,692 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
224
LGTM
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
37,559 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0016) (124+1 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,020 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
4,273 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
23,608 (+0.0% / +0)
4.7839(+0.0000) (236+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,464 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
51,462 (+0.0% / +0)
3.4122(+0.0000) (148+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5153(+0.0000) (196+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
38,366 (+0.0% / +0)
4.2941(-0.0588) (17+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,697 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (40+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,441 (+0.0% / +0)
3.6818(+0.0000) (66+0 votes)
1,360,411 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
18,197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
19,419 (+0.0% / +0)
4.5797(+0.0000) (69+0 votes)
27,569 (+0.0% / +0)
3.5385(+0.0000) (39+0 votes)
35,355 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
24,165 (+0.0% / +0)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
26,196 (+0.0% / +0)
1.9365(+0.0000) (63+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
256
Asana2Go
12,296 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
13,816 (+0.0% / +0)
4.24(+0.0000) (25+0 votes)
11,177 (+0.0% / +0)
4.0333(+0.0000) (90+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,080 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
13,817 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,522 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (28+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
12,697 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,674 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
13,100 (+0.0% / +0)
2.9286(+0.0000) (14+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
1,412 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
10,793 (+0.0% / +0)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
272
Workiva
13,131 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
275
TempText
1,069 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,672 (+0.0% / +0)
3.875(-0.9583) (8+2 votes)
6,549 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
7,603 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,030 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (32+0 votes)
6,328 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
284
Papercuts
4,874 (+0.0% / +0)
4.3137(+0.0000) (102+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
287
Clipper
6,028 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
5,819 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
4,898 (+0.0% / +0)
4.6226(+0.0000) (53+0 votes)
673 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
775 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
292
Paste
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
983 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
295
Rapidbook
659 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43,875 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+2 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.1481(+0.0000) (27+0 votes)
1,980 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)