extension ExtPose

Keyword: definition

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
950,706 (+0.0% / +0)
4.2387(+0.0000) (6,966+0 votes)
622 (+0.0% / +0)
701,055 (+0.0% / +0)
4.6662(+0.0000) (5,860+0 votes)
472,629 (+0.0% / +0)
4.6745(+0.0000) (934+0 votes)
756,035 (+0.0% / +0)
4.2689(+0.0000) (450+0 votes)
366,463 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (518+0 votes)
233,399 (+0.0% / +0)
3.8454(+0.0000) (802+0 votes)
97,415 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
156,436 (+0.0% / +0)
4.3977(+0.0000) (342+0 votes)
816,241 (+0.0% / +0)
4.743(+0.0000) (323+0 votes)
119,625 (+0.0% / +0)
3.7835(+0.0000) (97+0 votes)
61,553 (+0.0% / +0)
4.5382(+0.0000) (327+0 votes)
65,642 (+0.0% / +0)
4.0696(+0.0000) (158+0 votes)
42,872 (+0.0% / +0)
4.129(+0.0000) (93+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
34,118 (+0.0% / +0)
4.2421(+0.0000) (95+0 votes)
31,426 (+0.0% / +0)
3.8831(+0.0000) (77+0 votes)
30,290 (+0.0% / +0)
4.2179(+0.0000) (78+0 votes)
21,255 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (70+0 votes)
16,453 (+0.0% / +0)
4.2033(+0.0000) (123+0 votes)
16,886 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (60+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,746 (+0.0% / +0)
4.4839(+0.0000) (93+0 votes)
17,128 (+0.0% / +0)
25
Define
1,710 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (33+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,343 (+0.0% / +0)
4.1017(+0.0000) (59+0 votes)
6,176 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
6,038 (+0.0% / +0)
4.6403(+0.0000) (139+0 votes)
2,580,813 (+0.0% / +0)
4.4111(+0.0000) (16,482+0 votes)
4,983 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
3,303 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
14,346 (+0.0% / +0)
4.0404(+0.0000) (99+0 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
524 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,315 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,520 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52,677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
107,897 (+0.0% / +0)
4.2732(+0.0000) (410+0 votes)
1,872 (+0.0% / +0)
4.1064(+0.0000) (47+0 votes)
9,599 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (84+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
2,974 (+0.0% / +0)
4.6885(+0.0000) (61+0 votes)
51,918 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
16,236 (+0.0% / +0)
4.9913(+0.0000) (231+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
21,122 (+0.0% / +0)
4.5149(+0.0000) (134+0 votes)
2,644 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,984 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
19,889 (+0.0% / +0)
3.9298(+0.0000) (57+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
17,696 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0000) (32+0 votes)
1,142 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,284 (+0.0% / +0)
4.487(+0.0000) (154+0 votes)
353 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
662 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,842,114 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,230 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,719 (+0.0% / +0)
3.9492(+0.0000) (59+0 votes)
6,720 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
1,817,587 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,097,504 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
412,702 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103,794 (+0.0% / +0)
4.901(+0.0000) (1,829+0 votes)
1,030 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
548 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
254,750 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
58,477 (+0.0% / +0)
4.9781(+0.0000) (365+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
623 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,891 (+0.0% / +0)
4.9968(+0.0000) (317+0 votes)
562 (+0.0% / +0)
22,302 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (797+0 votes)
24,710 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (317+0 votes)
24,949 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
47,899 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (333+0 votes)
16,191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (322+0 votes)
15,948 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (295+0 votes)
16,645 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (239+0 votes)
16,443 (+0.0% / +0)
4.9872(+0.0000) (234+0 votes)
16,214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (233+0 votes)
16,480 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (171+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
16,275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (94+0 votes)
11,803 (+0.0% / +0)
4.7034(+0.0000) (118+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
392 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
102
TabSplit
23,523 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
15,726 (+0.0% / +0)
2.7333(+0.0000) (30+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
106
MyVocab
410 (+0.0% / +0)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
107
Define
90 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,531 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (308+0 votes)
8,421 (+0.0% / +0)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
10,030 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,047 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
114
What Font
7,214 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
115
rikaikun
184,423 (+0.0% / +0)
4.6773(+0.0000) (2,185+0 votes)
3,442 (+0.0% / +0)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
2,165 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,904 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
120
Wizdler
104,828 (+0.0% / +0)
4.3494(+0.0000) (415+0 votes)
1,179 (+0.0% / +0)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
105,712 (+0.0% / +0)
4.5949(+0.0000) (158+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,365 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
125
Memorize
27 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,357 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,128 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
660 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
768 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
25,721 (+0.0% / +0)
4.0795(+0.0000) (302+0 votes)
136
word.ly
6 (+0.0% / +0)
24,458 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (93+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
681 (+0.0% / +0)
142
WIKI
625 (+0.0% / +0)
451 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
598 (+0.0% / +0)
527 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146
OctoRef
50 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,318 (+0.0% / +0)
4.8788(+0.0000) (33+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,420 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,570 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
161
NO-HDA
97 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
165
search2
1,093 (+0.0% / +0)
4.7821(+0.0000) (78+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
170
UiB Lexin
100 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
171
CodeWyng
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,605 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
78 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
75 (+0.0% / +0)
474 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
184
SlangLang
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
620 (+0.0% / +0)
471 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
188
Tra câu
293 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
45 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,284 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,723 (+0.0% / +0)
4.5876(+0.0000) (97+0 votes)
198
Vocaby
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
199
Speak-Out
6 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
296 (+0.0% / +0)
2,098,403 (+0.0% / +0)
4.3375(+0.0000) (35,664+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
229 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
764,780 (+0.0% / +0)
4.9942(+0.0000) (344+0 votes)
764,551 (+0.0% / +0)
4.9723(+0.0000) (325+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
656,652 (+0.0% / +0)
4.9969(+0.0000) (326+0 votes)
1,096,063 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
511,825 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (390+0 votes)
1,099,221 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
409,512 (+0.0% / +0)
4.9971(+0.0000) (349+0 votes)
1,099,509 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,099,849 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
1,096,678 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
762,445 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
806,932 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
799,749 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
259,567 (+0.0% / +0)
4.9579(+0.0000) (356+0 votes)
819,930 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
259,970 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (298+0 votes)
258,710 (+0.0% / +0)
4.9865(+0.0000) (297+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
258,821 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
666,061 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
699,628 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
99,041 (+0.0% / +0)
4.9978(+0.0000) (1,804+0 votes)
115,609 (+0.0% / +0)
4.9974(+0.0000) (389+0 votes)
113,683 (+0.0% / +0)
4.9945(+0.0000) (363+0 votes)
1,014,655 (+0.0% / +0)
4.984(+0.0000) (312+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
255
Stark
15 (+0.0% / +0)
256
CSSViewer
139,099 (+0.0% / +0)
4.409(+0.0000) (467+0 votes)
91,901 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (325+0 votes)
333,225 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
255,893 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
68,705 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0000) (585+0 votes)
54,859 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,198+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
34,733 (+0.0% / +0)
4.9787(+0.0000) (7,717+0 votes)
70,782 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (311+0 votes)
97,842 (+0.0% / +0)
4.3198(+0.0000) (394+0 votes)
194,447 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
186,747 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
96,760 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (525+0 votes)
104,460 (+0.0% / +0)
4.6067(+0.0000) (89+0 votes)
55,772 (+0.0% / +0)
4.9472(+0.0000) (303+0 votes)
52,914 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (322+0 votes)
53,779 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (298+0 votes)
53,800 (+0.0% / +0)
4.992(+0.0000) (250+0 votes)
44,585 (+0.0% / +0)
4.9974(+0.0000) (388+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
33,888 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (746+0 votes)
28,582 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (757+0 votes)
33,356 (+0.0% / +0)
4.9973(+0.0000) (376+0 votes)
33,350 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (373+0 votes)
33,697 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (295+0 votes)
32,368 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (325+0 votes)
32,597 (+0.0% / +0)
4.9871(+0.0000) (310+0 votes)
51,561 (+0.0% / +0)
4.3992(+0.0000) (253+0 votes)
32,416 (+0.0% / +0)
4.9931(+0.0000) (289+0 votes)
31,554 (+0.0% / +0)
4.9969(+0.0000) (320+0 votes)
31,137 (+0.0% / +0)
4.9909(+0.0000) (328+0 votes)
33,083 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (250+0 votes)
30,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (353+0 votes)
31,912 (+0.0% / +0)
4.967(+0.0000) (273+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,903 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (347+0 votes)
29,427 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (369+0 votes)
24,325 (+0.0% / +0)
4.9825(+0.0000) (801+0 votes)
55,442 (+0.0% / +0)
4.383(+0.0000) (94+0 votes)
30,742 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (268+0 votes)