extension ExtPose

Keyword: class -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
28,715 (-0.5% / -130)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
588,811 (-0.3% / -1,695)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
1,810 (+0.2% / +4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
8,750 (-0.7% / -59)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,209 (-0.5% / -27)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
10,888 (-0.2% / -22)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
47,178 (-0.3% / -149)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
466,308 (-2.4% / -11,515)
4.2(+0.0000) (123+0 votes)
442 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
994 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
867 (-0.1% / -1)
3,220 (-0.5% / -16)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
4,631 (-0.1% / -4)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,197 (+0.2% / +7)
3.1(+0.0000) (33+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
235 (-0.4% / -1)
59 (-1.7% / -1)
1,578 (-0.1% / -2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
26,176 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
9,400,178 (-0.4% / -36,330)
4.6(+0.0000) (8,631+0 votes)
136 (-3.5% / -5)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,024 (-0.2% / -4)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
10,876 (+0.2% / +21)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
25,173 (+0.4% / +112)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
7,357 (+0.3% / +22)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
68 (+6.2% / +4)
51 (+6.2% / +3)
137 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (-1.7% / -5)
14,211 (+0.1% / +16)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
2,234 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
448 (+0.9% / +4)
21 (+5.0% / +1)
1,868 (-0.3% / -6)
1.7(+0.0000) (7+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,784 (-0.4% / -25)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
973 (+14.6% / +124)
10,706 (-0.3% / -31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,909 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
139 (-5.4% / -8)
5,136 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
676 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
162 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
554 (+1.8% / +10)
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,822 (-0.3% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
66 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
35 (-7.9% / -3)
10 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
335 (+0.3% / +1)
66
N-Alert
223 (+0.5% / +1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
6,197 (-0.3% / -16)
3.4(+0.0000) (40+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,111 (-0.2% / -23)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
71
WriQ
57,607 (-3.3% / -1,937)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
188 (-0.5% / -1)
365 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5,197 (-0.2% / -13)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
10,470 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
426 (-1.4% / -6)
17 (-10.5% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
81
MyDart
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
2,548 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
464 (-0.9% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
447 (-1.1% / -5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,062 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,956 (-1.1% / -21)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,048 (-0.9% / -10)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
94
ELMo
301 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,838 (+0.3% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,013 (+0.2% / +8)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
152 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99
smaxer
1,830 (-0.3% / -5)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,132 (+0.3% / +7)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
102
uMatrix
118,588 (+0.0% / +46)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
43 (+0.0% / +0)
202,128 (+0.8% / +1,677)
4.1(+0.0000) (191+3 votes)
155,777 (+0.1% / +190)
4.5(+0.0000) (790+1 votes)
2,047 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
280 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
284 (+1.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
110
bluecheck
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
246 (+0.4% / +1)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
451 (-0.7% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
115
Vergil+
1,117 (-0.9% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
383 (-1.8% / -7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
364 (-0.8% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
44,493 (-0.1% / -39)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
54,825 (+0.1% / +40)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
788 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
436 (-0.2% / -1)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
158 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
57 (+3.6% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
125
Yogurt
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17,902 (-0.3% / -54)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
284 (+1.4% / +4)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
23,384 (+0.2% / +48)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
23,894 (+0.2% / +50)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5 (+25.0% / +1)
16 (-5.9% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
477 (-0.4% / -2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
138
Power+
184 (+1.7% / +3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
17,968 (-0.2% / -33)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
141
Xpath0r
12 (+9.1% / +1)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,441 (+0.4% / +60)
3.1(+0.0000) (53+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
311 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5,752 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (331+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
137 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
765 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,001 (+0.2% / +11)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
7,762 (+1.7% / +128)
1.0(+0.0000) (6+0 votes)
265 (+1.9% / +5)
6,491 (+0.0% / +1)
11 (+0.0% / +0)
185 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,162 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
120 (+1.7% / +2)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,140 (-1.6% / -34)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
2,181 (-0.3% / -7)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
2,743 (-0.3% / -7)
233,895 (-0.1% / -293)
3.5(+0.0000) (70+0 votes)
1,502 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
166
GauchoMap
101 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,442 (+0.9% / +13)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,277 (+2.2% / +28)
1,204 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
504 (+0.6% / +3)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
53,252 (+1.0% / +517)
3.5(-0.1000) (19+0 votes)
748 (+2.7% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175
JS Digger
633 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
176
ClassTime
6 (-14.3% / -1)
177
+Widget
508 (+1.4% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
776 (-0.1% / -1)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
690 (-0.7% / -5)
688 (+0.9% / +6)
471 (-0.8% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
466 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
428 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
377 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
28 (+7.7% / +2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
385 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,997 (-0.4% / -46)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
274 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
269 (-2.9% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,776 (-0.4% / -40)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
324 (-1.2% / -4)
202
Iskoduler
252 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
203
UBC Zap
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
287 (-1.4% / -4)
5,482 (-0.3% / -14)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
8,031 (-0.1% / -7)
2.3(+0.0000) (115+0 votes)
222 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,103 (+0.2% / +13)
3.1(+0.0000) (23+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
205 (+1.5% / +3)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
237 (-0.4% / -1)
206 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
224 (-2.2% / -5)
17 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
220
Caesar+
3 (+0.0% / +0)
221
clickest
187 (-0.5% / -1)
129 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
161 (+0.6% / +1)
133 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
157 (-1.3% / -2)
113 (-0.9% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,629 (-0.2% / -6)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,427 (-1.1% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
232
Lion Time
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
93 (-1.1% / -1)
741 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
240
EvalPal
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
527 (+2.3% / +12)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
246
Snake!
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
568 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
250
ClassChat
47 (+0.0% / +0)
251
MyGann+
297 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
386 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
254
Avgr
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (-1.5% / -5)
318 (+1.3% / +4)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,743,681 (+0.0% / +797)
4.4(+0.0000) (2,671+0 votes)
259
OK Zoomer
162 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
1,986,265 (-0.2% / -3,925)
4.3(+0.0000) (2,119+4 votes)
970,738 (+0.5% / +4,775)
4.8(+0.0000) (3,250+43 votes)
28 (+0.0% / +0)
18 (-10.0% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
193 (+1.6% / +3)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
267
Vanish
7 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
25 (+4.2% / +1)
1,198,885 (+0.1% / +1,236)
4.6(+0.0000) (1,574+2 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
23 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
662,145 (-0.1% / -592)
4.2(+0.0000) (2,341+1 votes)
21 (-4.5% / -1)
516,233 (+0.1% / +533)
4.1(+0.0000) (875+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
106 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
282
Beyond 20
325,876 (-0.1% / -473)
4.9(+0.0000) (147+0 votes)
779,883 (-0.4% / -3,095)
2.8(+0.0000) (24+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
286
EasyLink
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
89 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
290
BitShip
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
291
ChroPath
214,399 (+0.0% / +80)
4.6(+0.0000) (946+2 votes)
16 (+0.0% / +0)
174,162 (+0.1% / +94)
3.8(+0.0000) (1,472+0 votes)
294
Blur
141,027 (+0.0% / +49)
4.3(+0.0000) (4,497+0 votes)
363,585 (-0.3% / -1,152)
3.0(+0.0000) (25+0 votes)
93 (+1.1% / +1)
117,515 (-0.1% / -153)
4.2(+0.0000) (1,159+0 votes)
298
NoScript
159,146 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (127+1 votes)
299
Wizdler
119,660 (-0.0% / -10)
4.4(+0.0000) (422+0 votes)
142,993 (+0.2% / +347)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)