extension ExtPose

Keyword: find -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,800+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (190+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (227+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,908+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (423+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (50+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (694+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (746+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (90+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (375+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,007+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (122+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,825+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (614+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,091+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (368+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (592+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
30
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,918+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (100+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (470+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,664+0 votes)
977 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (383+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (265+0 votes)
653 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
898 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (574+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (175+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (147+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (859+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (427+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
541 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (279+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
376 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (166+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (16+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (92+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
66
L.O.C
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,303+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (89+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
265 (+1.1% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
78
Go find
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,779+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
288 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,273+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
744 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,353+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (167,959+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
912 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (232+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,368+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (323+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (212+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,505+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (131,958+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
392 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (224+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (72+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (145+0 votes)
117
ASIFY
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (97+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
120
FindR
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
122
Etools
891 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
123
Shiny Tab
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
124
ZenTrade
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
848 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (173+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
585 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,429+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (220+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,325+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
959 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
735 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
142
Find Font
75 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (183+0 votes)
146
Light Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
147
BLI-FIND
69 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,611+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
986 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
155
Find Font
195 (+0.0% / +0)
801 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12,237+0 votes)
159
MyZen Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,861+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,161+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (44+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (487+0 votes)
183
Find-Car
337 (+0.0% / +0)
290 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,213+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (180+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (656+3 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (71+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (353+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (91+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (216+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (220+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
720 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (262+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
670 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
735 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (421+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (61+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (762+0 votes)
222
Entelo
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (94+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
230
buylow
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
554 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (910+26 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
567 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
242
Partizion
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
599 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
656 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
538 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (353+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (555+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
138 (+0.0% / +0)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (79+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
192 (+0.0% / +0)
267
CouponX
336 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
269
bamboo
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (197+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
282
Steward
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
996 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
290
Snowy Tab
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (89+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11,081+0 votes)
342 (+0.0% / +0)