extension ExtPose

Keyword: encrypt -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (352+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (532+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10,656+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
560 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (392+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,515+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (152+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46,467+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (344+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (431+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,111+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29,918+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
433 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
196 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (491+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41,911+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
48
vSecure
186 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,156+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (2,340+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,361+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66
Cryptex
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71
gPass
226 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
318 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67,917+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32,876+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,551+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,282+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (133+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (179+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10,896+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (653+0 votes)
682 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
126 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (905+0 votes)
94
Rot13
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
965 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (452+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (57+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
246 (+0.0% / +0)
110
Buttercup
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (158+0 votes)
112
SafeChat!
180 (+0.0% / +0)
112 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
92 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
117
Babble
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
120
Trellonet
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (178+0 votes)
652 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
456 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
536 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
126
Blur
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,479+0 votes)
127
NotifyMe
291 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,895+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,423+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (393+0 votes)
134
MyCrypt
7 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17,863+0 votes)
136
Splikity
142 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8,028+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,606+0 votes)
140
Dev Tool
20 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20,676+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (827+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (156+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (570+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
152
Cryptify
4 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,422+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (369+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (118+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,408+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
162
encr
9 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (104+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (130+0 votes)
166
MagicPad
3 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,478+0 votes)
169
OneSearch
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
171
Crypto
7 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
175
Trustifi
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
180
Jetstream
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
181
Minivault
6 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
184
iFly
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
188
BasePass
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,104+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
198
ToolCat
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
200
Pied VPN
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
841 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
207
Gmpgp
4 (+0.0% / +0)
835 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (191+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (76,912+0 votes)
803 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25,148+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
801 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (21+0 votes)
218
Keybase
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
222
MEGA
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7,122+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (1,119+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
225
secureBin
3 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,929+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (343+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
228 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (303+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (767+0 votes)
243
Pryvicy
5 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,131+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (243+0 votes)
684 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (155+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
256
Geheim
26 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (146+0 votes)
258
Join
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (425+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
enMailing
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (215+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (290+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
438 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (120+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (50+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
274
Crono
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (199+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (111+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (35+0 votes)
277
RememBear
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
278
EKVault
18 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
282
LogMeOnce
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (114+0 votes)
290
Hugo
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
292
VISPR
3 (+0.0% / +0)
182 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)