extension ExtPose

Keyword: encrypt

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
61,113 (-1.1% / -655)
4.8156(+0.0000) (347+0 votes)
435 (+0.2% / +1)
3.9362(+0.0000) (47+0 votes)
1,429 (-0.6% / -9)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
2,355 (-0.9% / -22)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,098 (-1.5% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,007 (-0.8% / -8)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
15,979 (-0.3% / -54)
3.8773(+0.0000) (489+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
872 (-1.8% / -16)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
15,110 (-1.1% / -174)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
110 (-2.7% / -3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,585 (-0.7% / -19)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,083 (-0.7% / -70)
3.4379(+0.0000) (153+0 votes)
152 (-3.2% / -5)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
104 (+6.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240 (+1.3% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
16,308 (+0.0% / +0)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
160,448 (-0.4% / -700)
4.4492(+0.0000) (423+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
73 (+2.8% / +2)
31 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
283 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
46,428 (+0.0% / +1)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,196,965 (-0.2% / -2,172)
4.4429(-0.0001) (29,848+1 votes)
37 (-5.1% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
161 (-1.2% / -2)
36
vSecure
193 (-1.0% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
252,369 (+0.1% / +260)
4.8265(+0.0002) (2,720+9 votes)
292 (-0.3% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
836 (-0.4% / -3)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
750 (-1.7% / -13)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
152,697 (-0.3% / -474)
3.7204(+0.0000) (329+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
68 (+6.2% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,570,656 (-0.3% / -4,284)
4.7679(+0.0002) (30,240+34 votes)
6,700 (-0.8% / -55)
4.7042(+0.0000) (71+0 votes)
667,753 (-0.2% / -1,445)
4.7093(-0.0001) (23,991+10 votes)
734,639 (-0.3% / -2,418)
3.6829(+0.0000) (9,342+0 votes)
49
Zalcode
9 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
27 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
57
gPass
176 (+1.1% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
30,656 (-0.1% / -20)
4.7475(+0.0000) (305+0 votes)
174 (+2.4% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,809 (+0.2% / +72)
4.4028(+0.0000) (1,358+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
271 (-1.1% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
542 (-1.1% / -6)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
66
Cryptex
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,317,083 (+0.0% / +0)
4.4181(+0.0000) (67,026+4 votes)
1,900 (-0.4% / -8)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,610 (-0.7% / -78)
4.2759(+0.0000) (116+0 votes)
709,699 (-0.3% / -1,890)
4.6953(+0.0000) (32,906+0 votes)
948 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
6,932 (-0.1% / -4)
4.0442(+0.0000) (113+0 votes)
5,688 (+0.1% / +7)
4.5918(+0.0000) (147+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
124 (+8.8% / +10)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283,202 (-0.2% / -533)
4.6521(+0.0001) (1,538+6 votes)
3,557 (-0.4% / -15)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
175,953 (-0.2% / -416)
4.5028(-0.0002) (20,794+3 votes)
3,840 (-0.7% / -27)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
257,516 (-0.1% / -367)
4.4392(+0.0012) (485+1 votes)
25 (+0.0% / +0)
81,029 (-0.3% / -264)
4.6653(+0.0007) (484+1 votes)
85
Cryptr
203 (+1.5% / +3)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
87
Rot13
990 (-0.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,306 (-0.7% / -126)
4.3051(+0.0000) (390+0 votes)
18,980 (+0.0% / +0)
3.9111(+0.0000) (45+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
525 (-1.3% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,765 (-0.9% / -16)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
296,431 (-0.8% / -2,466)
4.7837(-0.0006) (6,559+1 votes)
18 (+5.9% / +1)
145 (-4.0% / -6)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,409 (-0.7% / -17)
4.0963(+0.0000) (135+0 votes)
192 (-1.0% / -2)
134 (+0.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102
Babble
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
2 (+0.0% / +0)
73 (-3.9% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
106
Blur
149,213 (-0.4% / -583)
4.3188(+0.0000) (4,501+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,599 (-1.4% / -22)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
345,758 (+7.1% / +22,971)
4.5463(+0.0065) (2,054+192 votes)
111 (+0.0% / +0)
113
Z Crypter
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
115
Trellonet
657 (+0.8% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
59 (+15.7% / +8)
36,317 (-0.4% / -138)
3.8333(+0.0000) (60+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,749 (-0.6% / -24)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
121
NotifyMe
324 (+0.9% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
218 (-0.9% / -2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
177 (+5.4% / +9)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,017,772 (-0.5% / -9,280)
4.4605(+0.0001) (4,180+1 votes)
185 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
152 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
128
Cryptext
232 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,356 (-0.3% / -73)
4.1407(+0.0000) (398+0 votes)
2,921,000 (-0.3% / -8,867)
4.4092(+0.0000) (1,261+0 votes)
822,500 (-0.4% / -3,255)
4.5719(+0.0000) (16,824+1 votes)
132
MagicPad
6 (+0.0% / +0)
107 (-1.8% / -2)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
134
Splikity
145 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
80,577 (-0.1% / -120)
4.8558(+0.0003) (423+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113,652 (-0.8% / -881)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
142
Dev Tool
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,550,255 (+0.1% / +2,720)
4.7499(-0.0009) (15,113+39 votes)
144
MyCrypt
4 (+0.0% / +0)
3,753,507 (-0.2% / -5,796)
4.5141(+0.0000) (24,935+1 votes)
970 (-0.9% / -9)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,271 (-0.3% / -6)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,521,952 (-0.3% / -7,882)
3.8132(+0.0001) (35,104+7 votes)
32,358 (-0.3% / -82)
3.6273(+0.0000) (373+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152
SafeChat!
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
471,227 (-0.3% / -1,349)
4.8377(+0.0001) (1,645+1 votes)
19,229 (-0.5% / -100)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
522,551 (-0.3% / -1,725)
4.4091(+0.0000) (2,894+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
157
Minivault
7 (+0.0% / +0)
17 (-10.5% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
159
iFly
4,378 (+0.9% / +41)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161
encr
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170,582 (+4.0% / +6,491)
4.7159(+0.0033) (88+1 votes)
87,843 (+0.1% / +66)
4.7018(+0.0004) (493+4 votes)
2,748 (-0.7% / -18)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
348 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,811 (-0.5% / -25)
4.1667(+0.0000) (60+0 votes)
88,637 (-0.1% / -128)
4.2212(+0.0000) (2,966+0 votes)
89,652 (-0.3% / -264)
4.2433(+0.0011) (707+1 votes)
169
BasePass
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170
Buttercup
2,675 (-0.6% / -16)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
64,314 (+0.3% / +183)
4.3327(+0.0000) (1,100+0 votes)
1,844 (-0.5% / -10)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
173
ToolCat
2,796 (+0.4% / +12)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,445 (+2.5% / +84)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
776 (-0.1% / -1)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,944 (-0.2% / -3)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
2,183 (-1.1% / -24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,786 (-0.3% / -106)
4.2573(+0.0000) (206+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,515 (+4.6% / +67)
4.8571(-0.1429) (7+2 votes)
396 (+0.3% / +1)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
182
VPN Sumo
1,581 (+1.3% / +21)
3.0(+0.0000) (15+0 votes)
29,220 (+0.1% / +15)
4.1413(+0.0000) (92+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
185
Geheim
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
187
Gmpgp
4 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,355 (-0.2% / -3)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
26,369 (-0.4% / -117)
3.3559(+0.0000) (118+0 votes)
191
Jetstream
413 (+0.2% / +1)
4.9222(+0.0000) (90+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
194
Keybase
12,528 (-0.6% / -81)
4.0781(+0.0000) (64+0 votes)
3,613,598 (+0.1% / +2,286)
4.6371(-0.0000) (68,907+14 votes)
9 (+0.0% / +0)
789 (-0.5% / -4)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
541 (+5.7% / +29)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
506 (+2.2% / +11)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
165 (-4.1% / -7)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
4,052,415 (-0.2% / -8,442)
3.2412(+0.0000) (991+0 votes)
540 (-0.2% / -1)
2.2667(+0.0000) (15+0 votes)
215 (+1.9% / +4)
4.9538(+0.0000) (65+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
504 (+3.1% / +15)
207
Crypto
3 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
4,014 (-0.7% / -29)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
3,660 (-0.3% / -11)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
3,829 (-3.0% / -118)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
566,536 (-0.6% / -3,391)
4.2262(+0.0000) (1,291+0 votes)
3,102 (-0.3% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+50.0% / +2)
1,074,336 (+18.0% / +163,937)
4.0(+0.6000) (8+3 votes)
479,960 (-1.8% / -8,821)
4.2054(+0.0000) (112+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
228 (+47.1% / +73)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
223
EviToken
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
607,210 (+32.8% / +149,849)
4.8(+0.1333) (5-1 votes)
225
Save Tabs
170 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
179,332 (+4.1% / +7,083)
4.8029(-0.0211) (137+12 votes)
168 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
385,705 (+15.8% / +52,729)
3.8333(+0.5833) (6+2 votes)
441,895 (+13.8% / +53,553)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
117,842 (-0.3% / -398)
4.2982(-0.0006) (1,167-1 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
163,589 (+4.0% / +6,331)
4.3462(+0.0000) (104+0 votes)
126,181 (-1.9% / -2,421)
4.5392(+0.0016) (293+1 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
94,843 (-0.3% / -258)
4.4755(+0.0004) (1,348+1 votes)
106 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
175,614 (+0.3% / +539)
3.0826(+0.0000) (109+0 votes)
70,139 (-1.1% / -777)
3.892(+0.0000) (352+0 votes)
722 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
242
tabbycat
95 (-2.1% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
243
Trustifi
371 (+0.0% / +0)
4.9541(+0.0000) (109+0 votes)
244
Join
44,350 (-0.3% / -130)
4.5578(+0.0000) (389+0 votes)
51,061 (-0.4% / -212)
4.5659(+0.0000) (129+0 votes)
45,392 (-0.7% / -325)
4.2132(+0.0000) (197+0 votes)
39,277 (-0.2% / -90)
3.7164(+0.0000) (268+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
522 (+1.0% / +5)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
31,615 (-0.2% / -62)
3.8615(+0.0000) (231+0 votes)
435 (-1.6% / -7)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
252
Crono
25,259 (-0.2% / -59)
4.6331(+0.0000) (169+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,958 (-0.4% / -95)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
256
RememBear
15,980 (-0.7% / -113)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,622 (-0.1% / -16)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
263
FCrypt
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297 (+4.9% / +14)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
13,973 (-1.2% / -164)
2.875(+0.0000) (16+0 votes)
11,707 (-8.5% / -1,092)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,377 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
268
Hugo
7,153 (-1.1% / -77)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
269
LogMeOnce
8,124 (-0.2% / -20)
3.7941(+0.0000) (34+0 votes)
259 (-3.0% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
271
enMailing
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
NOZIP
3 (+0.0% / +0)
8,743 (-0.5% / -45)
3.3704(+0.0000) (108+0 votes)
4,984 (-0.4% / -22)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
4,381 (-0.2% / -10)
4.7581(+0.0000) (62+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
277
EKVault
12 (+0.0% / +0)
6,261 (+0.1% / +9)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
6,015 (-0.8% / -47)
3.6127(+0.0000) (173+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
4,732 (-1.0% / -48)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142 (-2.1% / -3)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,749 (-0.6% / -17)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
2,572 (-0.5% / -13)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
2,655 (-5.0% / -141)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,274 (+0.4% / +5)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
291
Blowfish
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+15.8% / +3)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294
OneSearch
24 (+4.3% / +1)
22 (-4.3% / -1)
1,521 (-1.0% / -16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,234 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
885 (-1.0% / -9)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
1,521 (-0.7% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)