extension ExtPose

Keyword: encrypt -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
84,691 (-0.3% / -233)
4.8(+0.0000) (355+0 votes)
6,741,189 (-0.0% / -1,464)
4.7(+0.0000) (29,937+19 votes)
443,734 (+0.0% / +21)
4.1(+0.0000) (687+9 votes)
2,827 (-0.9% / -25)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
15,512 (-0.6% / -98)
3.9(+0.0000) (539+0 votes)
3,742 (-0.2% / -6)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
653 (+2.8% / +18)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,132 (-1.1% / -13)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
668 (+1.2% / +8)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
215 (-1.8% / -4)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
32,974 (+0.7% / +217)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
278 (+4.9% / +13)
2,074,508 (+0.8% / +17,077)
4.3(+0.0000) (116+0 votes)
8,763 (+0.5% / +46)
3.4(+0.0000) (151+0 votes)
847,335 (-0.0% / -364)
4.6(+0.0000) (18,545-1 votes)
1,239 (+2.5% / +30)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
515,384 (-0.0% / -110)
3.7(+0.0000) (9,356+0 votes)
5,705,297 (-0.1% / -3,696)
4.1(+0.0000) (52,162+28 votes)
59 (+9.3% / +5)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
17,831 (+0.3% / +53)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
627 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193,672 (+0.3% / +518)
4.4(+0.0000) (434+0 votes)
116 (+2.7% / +3)
2,985 (-0.8% / -24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+3.5% / +3)
28 (-3.4% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
400 (+1.5% / +6)
348,358 (+0.1% / +186)
4.4(+0.0000) (3,471+1 votes)
2,943,231 (+0.1% / +2,879)
4.1(+0.0000) (5,421+7 votes)
2,089 (-0.4% / -9)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,014,839 (+0.1% / +632)
4.4(+0.0000) (29,901-1 votes)
435 (-0.9% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
23,636 (+0.1% / +12)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,916 (-0.1% / -6)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
5,304 (-0.7% / -38)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
647,679 (-1.3% / -8,764)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
759 (+1.6% / +12)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
228 (-0.9% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
22,504 (-0.2% / -56)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
270,736 (+0.4% / +1,040)
3.4(+0.0000) (540+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,691,587 (-0.1% / -2,139)
4.8(+0.0000) (45,229+6 votes)
49
vSecure
221 (+1.4% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,393 (-2.6% / -119)
2.7(+0.2000) (10-1 votes)
3,027 (+0.8% / +24)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
1,009,365 (-0.4% / -4,284)
4.7(+0.0000) (26,148-5 votes)
63 (+1.6% / +1)
45,102 (+0.0% / +11)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
3,240 (-0.3% / -10)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
3,197 (+1.6% / +50)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,274 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
135,690 (-0.1% / -70)
4.0(+0.0000) (149+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
63
Cryptex
206 (-3.3% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
41 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
284 (-9.0% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (-2.7% / -6)
35,310 (-0.5% / -189)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
225 (-0.4% / -1)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,717,410 (+0.0% / +1,535)
3.9(+0.0000) (1,615+1 votes)
73
Privily
10,024 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
945,113 (+0.1% / +768)
4.7(+0.0000) (32,867+1 votes)
10,806 (-0.3% / -36)
3.7(+0.0000) (130+0 votes)
8,822 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (190+0 votes)
12,216 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
11,483 (+0.2% / +22)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,018,881 (-0.0% / -188)
4.0(+0.0000) (762+0 votes)
848 (+0.1% / +1)
19 (+0.0% / +0)
5,567 (+0.7% / +41)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
284,062 (+0.2% / +591)
4.6(+0.0000) (1,577+2 votes)
171,380 (-0.1% / -95)
4.3(+0.0000) (1,011+2 votes)
85
Rot13
1,611 (+0.2% / +4)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,435 (+0.2% / +3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1,396 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
935 (+10.1% / +86)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
29,224 (-0.3% / -81)
4.3(+0.0000) (333+0 votes)
24 (-11.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
488 (+3.2% / +15)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
18 (-14.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25,926 (-0.1% / -18)
3.4(+0.0000) (59+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
507 (+1.0% / +5)
10,025 (-0.8% / -83)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
362 (+1.1% / +4)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,862 (+0.2% / +13)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
102
Buttercup
4,199 (+0.2% / +7)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
3,167 (-0.9% / -30)
4.1(+0.0000) (163+0 votes)
104
Dataverse
4,729 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,275 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,127 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
134 (+6.3% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,807 (+4.7% / +127)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
95 (+1.1% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,748 (+1.6% / +27)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
529,910 (-0.1% / -269)
4.6(+0.0000) (328+2 votes)
8 (+0.0% / +0)
116
Trellonet
1,360 (-1.0% / -14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,265,078 (-0.3% / -20,662)
4.3(+0.0000) (1,972+0 votes)
681 (-6.8% / -50)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
119
Babble
19 (+11.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
578 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
792 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
366,997 (+0.2% / +883)
4.6(+0.0000) (547+0 votes)
838 (-1.4% / -12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
302,300 (+0.0% / +90)
4.5(+0.0000) (635+5 votes)
6 (+20.0% / +1)
1,901 (-1.0% / -20)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
624 (+0.0% / +0)
128
MyCrypt
11 (-8.3% / -1)
1,088,268 (-0.0% / -531)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
354 (-0.6% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
196 (+3.7% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,897,422 (+0.1% / +3,951)
4.7(+0.0000) (10,140+27 votes)
133
NotifyMe
255 (-1.9% / -5)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+2.6% / +5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
212 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
8 (-20.0% / -2)
21,663 (-0.1% / -14)
4.2(+0.0000) (290+0 votes)
139
IronVest
102,152 (-0.4% / -368)
4.3(+0.0000) (4,417-1 votes)
4 (+33.3% / +1)
949,848 (-0.1% / -1,126)
4.8(+0.0000) (8,119+2 votes)
102 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
144
Splikity
133 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
262,542 (-0.2% / -505)
4.7(+0.0000) (4,614-1 votes)
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
177,331 (-1.4% / -2,550)
4.8(+0.0000) (909+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
481,547 (+0.9% / +4,250)
1.5(+0.0000) (170+0 votes)
81 (-8.0% / -7)
76 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128,199 (+0.1% / +188)
4.4(+0.0000) (688+0 votes)
222 (-1.8% / -4)
127,621 (+0.6% / +724)
4.2(+0.0000) (209+3 votes)
4,851 (+0.7% / +32)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
157
Cryptify
5 (+0.0% / +0)
158
MagicPad
5 (+0.0% / +0)
12,930 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
63,283 (+0.4% / +248)
3.9(+0.0000) (229+0 votes)
3,424 (-0.6% / -19)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
162
secureBin
11 (+0.0% / +0)
3,262,512 (-0.1% / -2,248)
4.8(+0.0000) (5,273+0 votes)
33,565 (-0.2% / -61)
4.4(+0.0000) (1,422+0 votes)
2,236 (+0.9% / +19)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
35,887 (+1.9% / +676)
4.3(-0.1000) (70+1 votes)
57,961 (-0.1% / -54)
3.6(+0.0000) (180+2 votes)
168
Crypto
10 (+11.1% / +1)
33,357 (+0.2% / +57)
3.9(+0.0000) (121+0 votes)
2,423,061 (+1.1% / +26,526)
4.3(+0.0000) (110+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
18,409 (+1.1% / +198)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
422,287 (+0.1% / +276)
4.8(+0.0000) (4,205+17 votes)
23,868 (+0.1% / +20)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,108,719 (+0.9% / +10,016)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
862 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
635,168 (-0.5% / -3,085)
4.5(+0.0000) (2,815+1 votes)
178
Trustifi
2,089 (-0.8% / -17)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
9,026 (-0.2% / -15)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
749,522 (+0.5% / +3,639)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
12,878 (-0.0% / -3)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
182
OneSearch
19,943 (-1.1% / -216)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,755 (+0.3% / +6)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
6,937 (+2.3% / +158)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
338 (+0.9% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2,198 (+3.0% / +64)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
190
Minivault
6 (-14.3% / -1)
5,182 (+0.3% / +17)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
192
Jetstream
2,845 (+0.5% / +13)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
193
iFly
3,873 (+0.4% / +16)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
154,388 (+1.2% / +1,860)
4.1(+0.0000) (1,138+1 votes)
196
Heyday
2,684 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (57+1 votes)
4,980 (+0.3% / +16)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
32,918 (-0.3% / -98)
3.8(+0.0000) (243+0 votes)
4,896 (-1.9% / -95)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
200
BasePass
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206,139 (+0.5% / +938)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
2,950 (+1.7% / +49)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,335 (-0.9% / -48)
2.5(+0.0000) (32+0 votes)
3,573 (-0.2% / -8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
95,999 (-1.4% / -1,365)
3.9(+0.0000) (301+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
4,189 (-0.5% / -19)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
16 (+6.7% / +1)
11 (+10.0% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
211
ToolCat
2,668 (+0.3% / +7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
900 (+6.0% / +51)
1,477 (+0.2% / +3)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,621 (+0.7% / +12)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
23,675 (-0.1% / -28)
4.8(+0.0000) (115+0 votes)
330 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,925 (-0.7% / -14)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
905 (-1.2% / -11)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
8,071,600 (+0.0% / +1,324)
4.6(+0.0000) (79,261+9 votes)
25,919 (-0.3% / -89)
3.3(+0.0000) (124+0 votes)
222
DNTA
3 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
326 (-2.4% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
16,683 (+2.2% / +366)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
15,198 (-1.5% / -232)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
5,347,731 (+0.3% / +15,977)
4.5(+0.0000) (25,302+2 votes)
906 (-0.1% / -1)
2.4(+0.0000) (22+0 votes)
228
Keybase
7,988 (-0.7% / -55)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
2,147,285 (-0.5% / -9,903)
4.6(+0.0000) (9,873+23 votes)
632 (+0.6% / +4)
231
MEGA
1,937,417 (+0.0% / +561)
4.3(+0.0000) (7,126-1 votes)
166 (-8.8% / -16)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
870,010 (+0.3% / +2,782)
4.8(+0.0000) (7,727+30 votes)
447 (+4.0% / +17)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
396 (+5.0% / +19)
277 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,661 (+0.2% / +11)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,522 (+0.4% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
428 (-1.4% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
195 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,075,163 (-0.0% / -377)
2.6(+0.0000) (516+3 votes)
244
Pryvicy
6 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
256 (-3.4% / -9)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
397,382 (-10.1% / -44,817)
4.5(+0.0000) (302+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
456,523 (+0.6% / +2,537)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
43 (-8.5% / -4)
2,019 (-0.5% / -11)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
219 (-2.2% / -5)
2,586 (+6.2% / +151)
177,457 (+0.5% / +797)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
255
enMailing
5 (+25.0% / +1)
37 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
152 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87,049 (-0.2% / -131)
4.1(+0.0000) (257+0 votes)
99 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
260
Geheim
29 (-6.5% / -2)
63,010 (-0.2% / -103)
4.5(+0.0000) (149+0 votes)
641 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
263
Join
42,696 (-0.2% / -85)
4.5(+0.0000) (431+0 votes)
733 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
55,594 (-0.1% / -28)
3.5(+0.0000) (216+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
267
T2Auth
4 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
48,721 (+0.3% / +131)
3.6(+0.0000) (294+0 votes)
31,538 (+0.9% / +291)
4.3(+0.0000) (217+0 votes)
27,794 (-0.0% / -13)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
65,107 (-0.1% / -62)
2.4(+0.0000) (59+0 votes)
466 (-0.9% / -4)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
274
Gmpgp
2 (+0.0% / +0)
432 (+4.6% / +19)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,714 (+0.2% / +51)
4.5(+0.0000) (132+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
35,474 (+0.0% / +17)
3.0(+0.0000) (35+0 votes)
30,505 (-0.3% / -98)
2.7(+0.0000) (100+0 votes)
16,338 (+0.1% / +16)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
32,123 (-0.7% / -223)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
283
EKVault
18 (+0.0% / +0)
411 (+1.5% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
285
D-Cipher
64 (-1.5% / -1)
80 (+1.3% / +1)
287
RememBear
15,000 (+0.1% / +15)
4.1(+0.0000) (100+0 votes)
9,232 (-1.1% / -100)
5.0(+0.0000) (86+0 votes)
27 (-10.0% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,441 (+0.8% / +73)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
16,659 (-0.8% / -129)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
11,425 (-0.6% / -73)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
293
LogMeOnce
17,608 (-0.6% / -104)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
66 (+0.0% / +0)
13,089 (-0.4% / -52)
3.3(+0.0000) (117+0 votes)