extension ExtPose

Keyword: night mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (734+31 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,553+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,061+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (18+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (33+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (671+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,695+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (629+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (868+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (205+6 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (1,024+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (828+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (181+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (142+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (125+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(-0.1000) (108-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (139+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,528-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (225+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,999+2 votes)
871 (+1.6% / +14)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,904-2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (83+0 votes)
599 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
792 (+1.0% / +8)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
1.9(+0.0000) (142-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
688 (-0.7% / -5)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
774 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,128-1 votes)
315 (-0.3% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
340 (+0.9% / +3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
975 (+2.5% / +24)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (206+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (20+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
92 (+2.2% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
504 (+0.8% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (49+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6,502+302 votes)
196 (-0.5% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
589 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
479 (+6.2% / +28)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
565 (+2.4% / +13)
201 (-0.5% / -1)
640 (+2.7% / +17)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (679+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (495+0 votes)
89
S-CSS-P
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,196+1 votes)
216 (+5.4% / +11)
28 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (228-1 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
116 (-1.7% / -2)
394 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40 (+8.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
667 (+1.1% / +7)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
522 (+3.2% / +16)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
278 (-2.5% / -7)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
424 (-2.1% / -9)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
117
Dark View
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
40
916 (-1.0% / -9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
211 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
44 (-8.3% / -4)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,427+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
274 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
128
Illumify
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
652 (-1.4% / -9)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
164 (+1.2% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,061+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (188+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (419+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (426+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (118+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (247+1 votes)
883 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (119+0 votes)
158
Dark Mode
7 (+16.7% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (513+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
86 (+2.4% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
913 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
167
CYSCE
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (133+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
333 (+0.9% / +3)
2.5(+0.0000) (28+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
174
Dark Mode
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (538+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
181
Happy Owl
31 (-3.1% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (992+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16,372+15 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
5 (-16.7% / -1)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (358+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
203
Mata
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (117+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (293+0 votes)
178 (-2.2% / -4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.1% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,378+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (93+1 votes)
548 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
963 (+3.0% / +28)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
909 (-0.4% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
961 (+1.5% / +14)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
702 (-0.7% / -5)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
222
Dark Mode
444 (-0.4% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (39+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (33+0 votes)
436 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
448 (-1.3% / -6)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
332 (+2.8% / +9)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
289 (+0.7% / +2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,468-2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (51+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
233 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (921+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
316 (-1.9% / -6)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
535 (+0.9% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1000) (173+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
160 (+3.2% / +5)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,849+1 votes)
437 (-0.7% / -3)
245
Nightridr
96 (-3.0% / -3)
246
Xylo
351 (-40.1% / -235)
793 (+0.4% / +3)
1.1(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
121 (-2.4% / -3)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
252
Nupjuk!
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.9(+0.0000) (775+5 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
738 (+0.0% / +0)
128 (-0.8% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (92+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,538+0 votes)
465 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
149 (+8.0% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (158+0 votes)
265
Dark Mode
89 (+6.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (68+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (229+0 votes)
145 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
81 (-2.4% / -2)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
509 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
194 (+0.0% / +0)
280 (+2.9% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (555+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
279
Omegless
100 (+1.0% / +1)
3 (+0.0% / +0)
66 (+4.8% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
282
DarkPDF
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
45 (-6.2% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
286
Nighty
8 (+0.0% / +0)
303 (+0.7% / +2)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
52 (-7.1% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (68+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(-0.1000) (11+1 votes)
124 (+0.0% / +0)
106 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
182 (-2.2% / -4)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
8 (+0.0% / +0)