extension ExtPose

Keyword: dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
283,963 (+0.3% / +863)
4.1(+0.0000) (239+2 votes)
81,544 (+0.2% / +171)
4.7(+0.0000) (860+0 votes)
233,817 (+0.4% / +843)
4.6(+0.0000) (433+0 votes)
96,359 (+14.9% / +12,475)
4.4(+0.0000) (17+4 votes)
139,511 (+0.3% / +354)
4.2(+0.0000) (46+1 votes)
46,196 (-1.3% / -629)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,431 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
21,588 (+55.8% / +7,729)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
349,336 (+0.2% / +598)
4.9(+0.0000) (2,727+3 votes)
83,188 (+0.2% / +153)
4.3(+0.0000) (169+0 votes)
7,422 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (109+1 votes)
1,855 (+0.0% / +0)
14,854 (+0.4% / +65)
4.7(+0.0000) (323+0 votes)
85,145 (+0.2% / +160)
4.1(+0.0000) (247+0 votes)
28,349 (+0.2% / +57)
4.6(+0.0000) (1,181+0 votes)
25,880 (+0.2% / +55)
4.5(+0.0000) (161+0 votes)
20,823 (+0.3% / +58)
3.5(+0.0000) (132+0 votes)
58,016 (+0.5% / +269)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
97,602 (+0.3% / +329)
4.7(+0.0000) (2,297+2 votes)
13,338 (+1.2% / +153)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
5,856 (+0.2% / +12)
4.0(+0.0000) (170+0 votes)
69,047 (+0.6% / +384)
4.6(+0.0000) (570+1 votes)
480,791 (+0.3% / +1,224)
4.5(+0.0000) (1,449+1 votes)
408,882 (+0.3% / +1,320)
4.6(+0.0000) (1,152+5 votes)
3,511 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
5,901 (+0.1% / +6)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
786 (-1.0% / -8)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,469 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,414 (+6.6% / +149)
4.6(+0.0000) (17+1 votes)
120,888 (+0.3% / +397)
3.9(+0.0000) (453+1 votes)
3,114 (+1.1% / +33)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
603 (-0.7% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
742 (+1.5% / +11)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
54,955 (+0.4% / +197)
4.8(+0.0000) (948+0 votes)
726 (+1.0% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,301 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,555 (+0.3% / +4)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,221,922 (+0.3% / +3,781)
3.5(+0.0000) (1,275+0 votes)
32,947 (+0.1% / +33)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
4,915 (+0.1% / +3)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
353 (+1.4% / +5)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
553 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,793 (+0.4% / +165)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
333 (+4.1% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,128 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,293 (-0.1% / -11)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,463 (+1.8% / +26)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
35,630 (+0.0% / +12)
4.7(+0.0000) (552+0 votes)
8,119 (+0.9% / +69)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
8,872 (+1.3% / +113)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
978 (+1.8% / +17)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,240 (+0.5% / +6)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
717,408 (+0.2% / +1,224)
4.4(+0.0000) (1,818+2 votes)
568 (+2.2% / +12)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
20,617 (-0.0% / -3)
3.9(+0.0000) (2,166+0 votes)
1,153 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
86,490 (+0.2% / +173)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
13,905 (+0.3% / +38)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
266 (+3.1% / +8)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
933 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,871,901 (+0.2% / +5,009)
4.7(+0.0000) (7,328+7 votes)
117 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
527 (-0.4% / -2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,244,648 (+0.2% / +2,232)
4.7(+0.0000) (12,205+0 votes)
444 (+0.7% / +3)
429 (-1.4% / -6)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
184 (-0.5% / -1)
2,881 (+0.5% / +13)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
359 (+1.1% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
872 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
17,575 (+0.5% / +92)
4.8(+0.0000) (339+1 votes)
1,705 (+4.0% / +66)
4.9(+0.1000) (20+1 votes)
155,743 (+0.3% / +494)
3.9(+0.0000) (1,489+0 votes)
760 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
651 (+1.9% / +12)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
155 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,139 (+7.2% / +144)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
355 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,782 (+0.7% / +20)
3.5(-0.2000) (11+1 votes)
66,788 (-0.0% / -10)
4.2(+0.0000) (610+0 votes)
244 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,693 (+1.1% / +18)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
83
TFS+
604 (+0.3% / +2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
226 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
515 (+2.0% / +10)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
197,249 (+0.3% / +617)
4.5(+0.0000) (4,825+4 votes)
97 (-4.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
855 (+0.4% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,723 (-0.0% / -1)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
91
Augury
320,112 (+0.0% / +142)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
169 (+1.2% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
18,374 (+0.2% / +28)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
156 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
1,611 (+1.3% / +20)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,514 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
211 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,311 (+0.2% / +8)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
25,000 (+0.4% / +102)
4.1(+0.0000) (125+0 votes)
56,688 (+0.2% / +121)
4.8(+0.0000) (893+1 votes)
20 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
190 (+5.6% / +10)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,769 (+0.2% / +16)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
4,127 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,123 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
4,591 (+0.3% / +16)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
240 (+1.7% / +4)
3,077 (+1.0% / +31)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
1,063 (-0.7% / -8)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
11,190 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
872 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
2,033 (+0.8% / +17)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
2,810 (+2.0% / +54)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
2,812 (-0.3% / -9)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,103 (+1.1% / +12)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
12,627 (+0.3% / +42)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
109 (-6.0% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
655 (+0.5% / +3)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
537 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
543 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+10.5% / +4)
38 (-5.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-5.0% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
451 (-1.1% / -5)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,323 (+1.7% / +22)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,415 (-0.2% / -9)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
142
DarkCloud
16,598 (+0.3% / +52)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
22,414 (+0.3% / +74)
4.3(+0.0000) (355+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
1,690 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
19,153 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
835 (+0.6% / +5)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
28,305 (-26.0% / -9,938)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
27,269 (-14.9% / -4,780)
3.6(-0.2000) (14+1 votes)
151
CYSCE
89 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
238 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
193 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,813 (-33.6% / -11,037)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
697 (-0.4% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
15,089 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (139+0 votes)
2,426 (+0.7% / +18)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
159
Illumify
427 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
24,174 (+0.4% / +97)
4.4(+0.0000) (176+0 votes)
20,940 (-20.4% / -5,358)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
163
Slack++
2,966 (+0.2% / +5)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
19,943 (-35.6% / -11,041)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,126 (-25.8% / -5,600)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,102 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
19,584 (+0.6% / +112)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
170
Dark ESEA
369 (+1.1% / +4)
17 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
295 (+1.0% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
146 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64,504 (+1.6% / +1,030)
4.0(-0.1000) (74+1 votes)
3,176 (+1.6% / +49)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,951 (+4.7% / +88)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,358 (+1.0% / +13)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
8,044 (+0.8% / +65)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
611 (-0.7% / -4)
17,062 (+0.5% / +90)
2.1(+0.0000) (3,759+1 votes)
202 (-1.5% / -3)
112 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,282 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
188
Octo-Free
682 (+1.3% / +9)
240 (+0.4% / +1)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,080 (+7.1% / +72)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
15 (+0.0% / +0)
254 (+6.3% / +15)
5,086 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
196
Better3.0
1,570 (+0.2% / +3)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
636 (-1.4% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
288 (-0.7% / -2)
972 (-1.3% / -13)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
1,019 (+4.1% / +40)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
456 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
854 (+2.6% / +22)
204
Dark
65 (+3.2% / +2)
205
MoonR
269 (+2.7% / +7)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
6,904 (+12.3% / +758)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,182 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,182 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
787 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
47,791 (+1.1% / +499)
4.4(+0.0000) (102+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
1,435 (-0.4% / -6)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
8,173 (+0.4% / +35)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
8,653 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (174+0 votes)
217
nightTab
2,924 (+1.2% / +35)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
96 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,925 (-0.3% / -13)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,402 (+1.1% / +119)
3.3(+0.0000) (148+0 votes)
1,826 (+1.4% / +25)
5.0(+0.0000) (153+0 votes)
1,477 (+2.7% / +39)
12 (+20.0% / +2)
884 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
300 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
836 (+0.2% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
13,835 (+2.3% / +315)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
47 (+6.8% / +3)
1,585 (+1.7% / +26)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
29,736 (-0.1% / -18)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,423 (-0.2% / -3)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
12 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
40,414 (+32.1% / +9,826)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
3,824 (+0.3% / +11)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
450 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
245
X-HIS
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
187 (+0.5% / +1)
901 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
250
TabNotes
494 (-1.4% / -7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
20,213 (+1.5% / +305)
4.5(+0.0000) (130+2 votes)
45 (+2.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
321 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
9,619 (+0.1% / +7)
4.4(+0.0000) (141+0 votes)
257
Worldtime
4,677 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
207 (+15.6% / +28)
66 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+3.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,824 (-0.8% / -14)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
1,135 (+0.2% / +2)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
47,114 (+0.0% / +17)
4.6(+0.0000) (351+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,041 (-0.2% / -2)
18 (+0.0% / +0)
332 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
272
Just Read
248,434 (+0.7% / +1,612)
4.7(+0.0000) (758+0 votes)
129 (+2.4% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
274
DBDark
473 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
142 (+5.2% / +7)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
374 (-2.3% / -9)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
666 (+0.9% / +6)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
3,721 (+0.2% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39,982 (+0.1% / +30)
4.8(+0.0000) (142+1 votes)
2,871 (-1.0% / -30)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
1 (-66.7% / -2)
1,574,057 (+0.2% / +2,537)
4.6(+0.0000) (35,584+0 votes)
248 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
287
Porkchat
50 (-2.0% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,671 (+2.8% / +100)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,767 (+1.1% / +19)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
165 (+0.6% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
737 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3,942 (+0.6% / +23)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
193 (+2.7% / +5)
300
RestMan
14,811 (+0.6% / +94)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)