extension ExtPose

Keyword: dark theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,000,000 (+20.0% / +1,000,000)
3.9(-0.1000) (91-2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,514+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (607+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (16+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (822+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (179+5 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (175+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (513+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (134+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,513-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (177+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (917+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+1 votes)
913 (+1.8% / +16)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
731 (+0.8% / +6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,668+8 votes)
483 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,180+32 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (83+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,030+1 votes)
539 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (139-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
539 (+2.3% / +12)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,132+7 votes)
533 (+0.6% / +3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
670 (-1.2% / -8)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,897+20 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
374 (+1.9% / +7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
181 (-0.5% / -1)
386 (+1.6% / +6)
4.0(-0.2000) (11+1 votes)
206 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
903 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
817 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,119+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (155+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (186+3 votes)
237 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
321 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
763 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
418 (+0.5% / +2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (118+0 votes)
126 (+4.1% / +5)
170 (+4.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (116+3 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
122 (+2.5% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
141 (+4.4% / +6)
706 (+1.1% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
165 (+2.5% / +4)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
90
TFS+
467 (+0.9% / +4)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
567 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
502 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (252+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,535+6 votes)
62 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
371 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (668-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
105
Dark mode
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
58 (+7.4% / +4)
5.0 (2 votes)
259 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+2 votes)
34 (-5.6% / -2)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
120
DarkCloud
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (137+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
69 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
179 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
761 (+0.7% / +5)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
943 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
511 (+1.4% / +7)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
494 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
11 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (326+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
152 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148
Illumify
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
26 (-7.1% / -2)
151
Dark Mode
52 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (141+0 votes)
422 (+0.7% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
291 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (629+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
266 (-2.6% / -7)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.3(+0.0000) (421+2 votes)
161
SwiftDial
349 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
164
Slack++
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
7 (-22.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
911 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16,023+21 votes)
9 (-10.0% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
172
Better3.0
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
175
CYSCE
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
178
Octo-Free
881 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181
Dark ESEA
242 (-0.8% / -2)
272 (+0.7% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
201 (+2.0% / +4)
4.3(+0.1000) (7+1 votes)
941 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
790 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (24+1 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.9(+0.1000) (14+1 votes)
187
Weatherly
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
85 (-5.6% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
368 (+0.3% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (113+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
144 (+1.4% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (105+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (243+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
129 (-1.5% / -2)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
642 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
909 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (148+0 votes)
196 (+3.2% / +6)
16 (+14.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (123+0 votes)
54 (-5.3% / -3)
5 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
665 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
871 (-1.1% / -10)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
15 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
222
TabNotes
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,674+0 votes)
380 (+3.5% / +13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
6
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,169-1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (127+0 votes)
284 (+0.7% / +2)
9 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
236 (+2.6% / +6)
4 (-20.0% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(-0.1000) (30+4 votes)
245 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
188 (+3.3% / +6)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (519+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (70+0 votes)
249
Worldtime
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,311+20 votes)
605 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
821 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
42 (+5.0% / +2)
335 (-1.5% / -5)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
103 (+6.2% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
273
Just Read
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (816+7 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (366+2 votes)
76 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
500 (-0.6% / -3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
110 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
4 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (101-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,879+133 votes)
285
RestMan
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
589 (-0.5% / -3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
841 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
565 (-0.7% / -4)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
17 (+0.0% / +0)