extension ExtPose

Keyword: dark theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,685,420 (+0.2% / +14,200)
4.6(+0.0000) (2,406+0 votes)
4,263,429 (+0.1% / +2,926)
4.8(+0.0000) (279+1 votes)
4,374,493 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (261+0 votes)
2,684,888 (+0.1% / +1,416)
4.2(+0.0000) (68+2 votes)
787,649 (+0.0% / +235)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
1,323,769 (+8.0% / +98,574)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
480,875 (+3.1% / +14,292)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
540,693 (+4.6% / +23,845)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
230,215 (+0.0% / +29)
4.6(+0.0000) (107+1 votes)
380,541 (+0.9% / +3,562)
4.9(+0.0000) (4,719+3 votes)
47,170 (+0.7% / +340)
4.7(+0.0000) (1,133+6 votes)
80,983 (+0.5% / +441)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
255,865 (+7.3% / +17,506)
4.8(+0.0000) (380+0 votes)
81,899 (+0.5% / +434)
4.0(+0.0000) (314+0 votes)
27,762 (+0.5% / +138)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
26,722 (+0.1% / +29)
4.7(+0.0000) (171+0 votes)
61,120 (-0.2% / -95)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
32,643 (+0.3% / +91)
4.5(+0.0000) (513+0 votes)
200,376 (+0.2% / +387)
4.7(+0.0000) (973+0 votes)
11,130 (+0.9% / +100)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
394,482 (+1.1% / +4,116)
4.7(+0.0000) (6,854+1 votes)
20,441 (+0.9% / +183)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
58,151 (-0.1% / -85)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
29,169 (+1.7% / +499)
4.5(+0.0000) (172+0 votes)
5,949 (+0.3% / +17)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
46,103 (+31.5% / +11,050)
32,925 (+0.5% / +166)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
301,048 (+0.2% / +533)
4.3(+0.0000) (985+1 votes)
12,307 (+0.7% / +87)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)
10,110 (+1.7% / +171)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
1,782 (+1.1% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,549 (+0.9% / +32)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
263,656 (+0.1% / +261)
4.5(+0.0000) (643+0 votes)
9,297 (+0.1% / +5)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
483 (+2.8% / +13)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,496 (+1.3% / +19)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,153,907 (+0.0% / +231)
3.6(+0.0000) (1,834+0 votes)
240,571 (+0.4% / +1,045)
4.3(+0.0000) (1,418+1 votes)
2,545 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
104,826 (+1.3% / +1,394)
3.9(+0.0000) (1,548+0 votes)
1,916 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
4,021 (+0.2% / +10)
2.2(-0.1000) (17+1 votes)
875 (+0.7% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,282 (+0.4% / +43)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
26,713 (+1.5% / +383)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
5,416,021 (+0.5% / +24,331)
4.7(+0.0000) (10,649+4 votes)
11,262 (+0.9% / +96)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,756 (+1.8% / +31)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
11,640 (+1.6% / +183)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
29,734 (+1.3% / +375)
4.8(+0.0000) (92+0 votes)
1,733 (+1.3% / +23)
2.2(+0.0000) (15+0 votes)
8,946 (+0.3% / +27)
2.2(+0.0000) (34+0 votes)
3,277 (+2.0% / +65)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,415 (+9.4% / +207)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64,005 (+1.2% / +729)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
26,356 (+0.9% / +232)
4.7(+0.0000) (548+0 votes)
16,591 (+1.5% / +244)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
41,227 (+51.9% / +14,090)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
115,958 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
58,367 (-11.1% / -7,283)
4.7(-0.1000) (31-1 votes)
115,234 (+1.5% / +1,685)
4.2(+0.1000) (154-1 votes)
28,091 (-0.0% / -12)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
913 (+2.6% / +23)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
370,308 (+15.3% / +49,165)
4.7(+0.0000) (297+20 votes)
3,875 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,590 (+0.3% / +7)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
2,580 (+1.3% / +34)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
31,532 (+1.0% / +311)
3.9(+0.0000) (2,125+1 votes)
8,259 (-0.2% / -15)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
32,905 (+0.0% / +14)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
7,237 (+0.5% / +35)
1.9(+0.0000) (136+0 votes)
360,614 (+0.7% / +2,422)
4.5(+0.0000) (6,428+1 votes)
2,373 (-0.3% / -6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
16,243 (+1.0% / +164)
4.9(+0.0000) (2,158-1 votes)
191,857 (-0.6% / -1,065)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
844 (+1.2% / +10)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
82,592 (+0.8% / +617)
4.1(+0.0000) (129+0 votes)
161,201 (-1.7% / -2,803)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
80,331 (+1.3% / +1,038)
4.2(+0.0000) (684+0 votes)
17,137 (+0.3% / +47)
3.9(+0.0000) (131+0 votes)
1,632 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
237 (+0.4% / +1)
390 (+2.4% / +9)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
21,065 (+0.6% / +135)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
419 (+6.1% / +24)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
257 (-3.7% / -10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
191,417 (+25.2% / +38,504)
5.0(+0.0000) (26-1 votes)
32,006 (+0.5% / +161)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
407 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
376 (+2.7% / +10)
1,129 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,858 (+2.1% / +38)
4.7(+0.1000) (18+1 votes)
8,139 (+1.0% / +82)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,286 (+0.6% / +8)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
5,190 (+0.3% / +17)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
44,809 (+0.4% / +186)
4.9(+0.0000) (1,228+0 votes)
454 (-0.9% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
217 (-0.5% / -1)
581,514 (+0.7% / +3,941)
3.4(+0.0000) (907+0 votes)
51,465 (-1.4% / -726)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
1,456 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
127 (+4.1% / +5)
156 (+3.3% / +5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
21,829 (+2.6% / +547)
4.0(+0.0000) (208+0 votes)
16,346 (+1.5% / +240)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
14,381 (+1.1% / +152)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
41,620 (-25.7% / -14,371)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
715,667 (+0.0% / +53)
4.7(+0.0000) (213+1 votes)
1,622 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (24+0 votes)
39,633 (-35.6% / -21,938)
4.9(+0.0000) (31-1 votes)
11,267 (+1.1% / +125)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
60 (+5.3% / +3)
584 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,890 (+0.3% / +23)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
156 (+0.6% / +1)
556 (+3.5% / +19)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
7,975 (+0.2% / +15)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,413 (+1.5% / +35)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
68 (+3.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
215 (+2.9% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
5,092 (-82.4% / -23,839)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
17,781 (+0.1% / +12)
1.7(+0.0000) (151+0 votes)
825 (+1.1% / +9)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
485,649 (+0.3% / +1,634)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
47,631 (+1.2% / +583)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
380 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
515,846 (+4.7% / +23,128)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,536 (+1.7% / +25)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,912 (+2.1% / +61)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
3,642 (-0.1% / -4)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
2,245 (+2.6% / +57)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
794 (+0.9% / +7)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
952 (+0.5% / +5)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
31,816 (+0.8% / +243)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
246,118 (+0.1% / +230)
4.4(+0.0000) (346+0 votes)
795 (-0.3% / -2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
723,536 (+0.0% / +154)
4.7(+0.0000) (184+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
996,637 (+0.0% / +79)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
114 (-3.4% / -4)
149
DarkCloud
53,403 (+0.9% / +491)
4.9(+0.0000) (172+0 votes)
91,747 (+1.4% / +1,274)
3.7(+0.0000) (157-1 votes)
13,570 (+0.7% / +101)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
11,474 (+0.0% / +5)
4.4(+0.0000) (169+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
267 (+0.0% / +0)
531 (+2.3% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
156
Dark Mode
2,566 (+1.6% / +40)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
33,386 (+0.1% / +23)
3.5(-0.1000) (44+1 votes)
36 (+0.0% / +0)
26,176 (+0.3% / +87)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
60,236 (+0.8% / +473)
3.2(+0.0000) (160+0 votes)
1,192 (-0.8% / -10)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
3,785 (+1.3% / +50)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
26,394 (-0.9% / -227)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
500 (+3.5% / +17)
30,730 (+0.4% / +111)
3.8(+0.0000) (242+0 votes)
1,882 (+4.5% / +81)
4.9(+0.0000) (15+1 votes)
29,547 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
107 (-1.8% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
733 (+3.4% / +24)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,886 (+0.3% / +10)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
26,940 (+1.0% / +268)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
3,037 (+1.4% / +42)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
2,827 (+1.5% / +42)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
3,625 (+0.9% / +31)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,583 (-0.3% / -5)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,201 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
126 (+2.4% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
182
Kiwix
8,100 (-1.2% / -101)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,307 (+8.6% / +104)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+13.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,157 (+0.8% / +39)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
187
Illumify
2,499 (+0.6% / +16)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
1,448,565 (+0.7% / +9,636)
4.4(+0.0000) (1,696+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
422,918 (+30.3% / +98,326)
4.6(+0.0000) (237+23 votes)
522 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,548 (+1.3% / +20)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
456 (+4.1% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,544 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,063 (+1.4% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
544 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5,201 (+1.4% / +73)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
119 (+5.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35,938 (+0.1% / +36)
3.0(+0.0000) (143+0 votes)
50,652 (+0.1% / +26)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
132 (+3.9% / +5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
270 (+6.3% / +16)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
77 (-7.2% / -6)
205
Slack++
2,087 (+0.6% / +12)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
199 (+1.0% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
311 (-0.6% / -2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
144 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
5,432 (+1.0% / +53)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
211
CYSCE
121 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,781 (+1.2% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
4,094 (+1.6% / +65)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11,753 (+1.6% / +183)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
2,933 (+2.1% / +61)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
1,990 (+0.5% / +9)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,812 (+0.9% / +33)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,273 (+1.7% / +21)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
24 (+4.3% / +1)
751 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
496 (-2.2% / -11)
5,047 (+1.6% / +81)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
227
Weatherly
14,021 (+0.8% / +116)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
133 (-3.6% / -5)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,910 (+0.5% / +25)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
895 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
233
Dark ESEA
223 (+2.8% / +6)
7,963 (+0.6% / +46)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
9,973 (+0.7% / +65)
4.5(+0.0000) (149+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
103,349 (+0.6% / +630)
4.1(+0.0000) (180+0 votes)
413 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,758 (-0.6% / -11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,651 (+0.9% / +41)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
9,823 (+1.0% / +93)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
316,119 (+1.5% / +4,636)
3.6(+0.0000) (293+0 votes)
4,673 (+0.5% / +21)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
75,824 (+0.3% / +197)
4.7(+0.0000) (750+1 votes)
546 (+0.7% / +4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
248
Octo-Free
918 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
8 (+0.0% / +0)
251
Just Read
235,820 (+0.5% / +1,123)
4.7(+0.0000) (858+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
78 (+1.3% / +1)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
10,328 (+0.9% / +92)
4.8(+0.0000) (117+1 votes)
98 (+4.3% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
256
Worldtime
7,590 (+0.7% / +52)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
643 (+0.9% / +6)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
171,633 (+0.5% / +858)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
260
BBC Dark
899 (+2.7% / +24)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,484 (-0.8% / -27)
4.9(+0.0000) (10+2 votes)
267 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
12,879 (+0.2% / +30)
2.0(+0.0000) (134+0 votes)
2,968,639 (+0.4% / +12,263)
3.0(+0.0000) (158+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
266
TabNotes
1,618 (+0.6% / +10)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,137 (-2.5% / -29)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
457 (-0.4% / -2)
489 (+2.1% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
271
RestMan
50,786 (+1.1% / +555)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
5,321 (+1.6% / +84)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
3,404 (+0.6% / +21)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
604 (+0.3% / +2)
716 (+2.7% / +19)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
7,979 (+0.5% / +38)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
4,912 (+2.3% / +109)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
517,632 (+1.1% / +5,749)
4.4(+0.0000) (466+1 votes)
10,250 (-0.9% / -88)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
72,316 (+0.1% / +52)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
4,367 (+0.7% / +29)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
342 (+2.1% / +7)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,535 (+0.9% / +40)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
112,341 (-0.4% / -486)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
15,952 (+1.0% / +164)
4.5(+0.0000) (393+2 votes)
3,927 (+0.7% / +29)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
168,109 (+0.8% / +1,291)
3.8(+0.0000) (144+0 votes)
3,302 (+0.3% / +10)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
36,078 (+1.1% / +402)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
100 (-3.8% / -4)
293 (-3.0% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
956 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
193,389 (+1.4% / +2,597)
4.1(+0.0000) (1,136+0 votes)
344 (-0.6% / -2)