extension ExtPose

Keyword: dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
72,697 (+0.5% / +362)
4.7003(-0.0002) (654+3 votes)
196,672 (+0.0% / +54)
3.6036(+0.0000) (676+0 votes)
229,351 (+0.1% / +273)
4.7439(-0.0066) (531+2 votes)
243,147 (-0.1% / -137)
4.4103(+0.0000) (658+0 votes)
7,297 (+1.0% / +74)
4.747(+0.0000) (83+0 votes)
90,990 (+0.1% / +114)
4.2236(+0.0000) (161+0 votes)
79,722 (+0.1% / +43)
4.0818(+0.0000) (220+0 votes)
227,605 (+0.3% / +629)
4.911(+0.0002) (2,224+6 votes)
44,530 (+0.6% / +249)
4.7188(+0.0018) (160+1 votes)
5,414 (+0.3% / +18)
4.4624(+0.0000) (93+0 votes)
3,055 (-1.0% / -31)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
19,517 (+0.1% / +18)
4.6337(+0.0000) (1,152+0 votes)
17,097 (-0.2% / -40)
3.5227(+0.0000) (132+0 votes)
19,410 (+0.1% / +21)
4.5548(+0.0000) (146+0 votes)
20,358 (+0.5% / +95)
4.7975(+0.0000) (79+0 votes)
61,079 (+0.5% / +279)
4.6695(+0.0005) (1,389+2 votes)
5,783 (-0.9% / -55)
3.9701(+0.0000) (167+0 votes)
648,644 (+0.1% / +969)
4.6455(-0.0006) (1,447+9 votes)
3,965 (+0.3% / +13)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
5,302 (+0.3% / +16)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
299 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,900 (+1.4% / +27)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
127,934 (+0.2% / +233)
4.9796(-0.0004) (539-12 votes)
776,334 (+0.3% / +2,045)
3.5239(+0.0004) (1,172+1 votes)
93,156 (+3.6% / +3,249)
4.7344(-0.0096) (128+3 votes)
915 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77,966 (+0.1% / +116)
4.3026(+0.0000) (152+0 votes)
941 (-0.2% / -2)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
575 (-0.7% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
313 (+1.6% / +5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
696 (+1.6% / +11)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,698 (+0.2% / +3)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
7,602 (+0.4% / +32)
2.9211(+0.0000) (38+0 votes)
6,457 (+0.4% / +25)
4.0938(+0.0000) (64+0 votes)
55,360 (+0.0% / +0)
4.7892(+0.0000) (925+0 votes)
138,409 (-0.9% / -1,313)
4.9622(-0.0006) (609-9 votes)
1,403 (+0.4% / +5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
125,264 (+0.0% / +0)
4.9918(-0.0001) (610-10 votes)
407 (+3.8% / +15)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
2.5385(+0.0000) (13+0 votes)
2,319 (-0.0% / -1)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
25,733 (+0.2% / +39)
4.7424(+0.0000) (66+0 votes)
39,006 (+0.2% / +60)
4.7117(+0.0000) (555+0 votes)
1,097 (-1.0% / -11)
3.7317(+0.0000) (41+0 votes)
6,713 (+0.6% / +38)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,445 (+0.2% / +3)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
412 (+1.5% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
183 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
580 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
13,179 (+0.3% / +39)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
5,681 (+0.8% / +43)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
22,824 (+0.2% / +36)
3.8497(+0.0000) (2,176+0 votes)
218 (-2.7% / -6)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,969 (-0.6% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79,588 (+0.0% / +1)
3.8651(+0.0000) (341+0 votes)
268 (-1.8% / -5)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
308,770 (+0.3% / +994)
4.4763(+0.0000) (1,054+0 votes)
2,003 (+0.9% / +18)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
999 (+3.6% / +35)
4.4286(+0.0952) (7+1 votes)
10,633 (+0.6% / +59)
4.8191(+0.0000) (94+0 votes)
107,627 (-1.0% / -1,060)
4.9985(-0.0000) (671-8 votes)
639 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,203,750 (+0.0% / +228)
4.6882(+0.0000) (12,077+0 votes)
2,355,344 (+0.1% / +2,682)
4.7366(+0.0002) (6,371+4 votes)
486 (+0.8% / +4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
181 (-1.1% / -2)
253 (+4.5% / +11)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
83,531 (+15.9% / +11,463)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
433 (-1.8% / -8)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
322 (-1.2% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (-6.1% / -4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
420 (+1.7% / +7)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
162,697 (+0.4% / +698)
4.6861(+0.0000) (771+0 votes)
716 (-1.9% / -14)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
588 (+15.3% / +78)
4.7143(+0.0476) (7+1 votes)
136,349 (+0.3% / +351)
3.8904(+0.0000) (1,469+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
359 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,198 (-0.7% / -81)
4.7207(+0.0000) (111+0 votes)
419 (-1.6% / -7)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62,306 (+0.1% / +62)
4.1687(+0.0000) (581+0 votes)
84
TFS+
572 (-0.2% / -1)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,412 (+0.4% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400 (-0.7% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
242 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
93
Augury
302,662 (+0.4% / +1,082)
3.7627(+0.0000) (236+0 votes)
2,288 (+0.5% / +12)
3.4839(+0.0000) (31+0 votes)
20,444 (-0.1% / -25)
4.296(+0.0000) (250+0 votes)
348,375 (+0.0% / +93)
4.3973(+0.0000) (10,867+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164,266 (+9.2% / +13,905)
2.091(+0.0006) (3,923-6 votes)
47 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,505 (+0.3% / +11)
4.8769(+0.0000) (65+0 votes)
2,159 (+0.8% / +18)
4.8542(+0.0000) (48+0 votes)
213,529 (-0.0% / -10)
4.4649(+0.0007) (3,908+5 votes)
1,232 (+0.3% / +4)
4.92(+0.0000) (75+0 votes)
154 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,098 (-0.3% / -45)
3.4022(+0.0000) (455+0 votes)
3,224 (+1.0% / +31)
3.082(+0.0000) (61+0 votes)
40,801 (+11.3% / +4,140)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,345 (-3.6% / -164)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
74 (+5.7% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,828 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
523 (-1.1% / -6)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
3,619 (+0.0% / +0)
4.8438(+0.0050) (32+1 votes)
3,338 (+1.1% / +35)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
993 (+0.3% / +3)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
40,850 (+11.3% / +4,136)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,148 (-0.6% / -7)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,558 (+0.3% / +21)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
2,218 (-1.4% / -32)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
567 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,901 (+0.1% / +12)
4.5538(+0.0000) (130+0 votes)
656 (+0.3% / +2)
3.8333(-0.1078) (18+1 votes)
712 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,414 (-3.9% / -541)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,627 (+0.9% / +15)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
510 (+2.6% / +13)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
922 (-0.2% / -2)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
3,607 (-0.5% / -17)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
21,402 (-0.3% / -54)
4.152(+0.0000) (125+0 votes)
42,919 (+0.2% / +84)
1.8182(+0.0030) (2,409-9 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
139
DarkCloud
13,359 (+0.1% / +16)
4.7846(+0.0034) (65+1 votes)
24,593 (-0.3% / -73)
4.2736(+0.0000) (318+0 votes)
1,540,446 (+0.2% / +2,493)
4.2897(+0.0000) (16,688+1 votes)
542 (-0.4% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (+1.4% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,024,356 (+0.0% / +387)
4.7868(+0.0018) (33,850-15 votes)
1,037 (+0.1% / +1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
149
Dark Dino
1,182 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
150
Better3.0
249 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
151
Slack++
1,972 (-0.2% / -3)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
868 (-2.7% / -24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,118 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
135 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,806 (-4.2% / -518)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
156
CYSCE
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
158
Dark ESEA
414 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
277 (+0.7% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
10,672 (+1.0% / +107)
3.8571(+0.0000) (35+0 votes)
152 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
765 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,712 (+0.0% / +2)
2.5823(+0.0000) (407+0 votes)
119 (+2.6% / +3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,766 (+5.2% / +88)
4.9901(+0.0000) (101+0 votes)
259 (+0.4% / +1)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
Illumify
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,460 (+0.2% / +3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
386 (-7.9% / -33)
6,605 (+0.0% / +0)
3.9818(+0.0000) (55+0 votes)
1,899 (-2.2% / -42)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
703 (+1.0% / +7)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,952 (-0.1% / -4)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
84,373 (+0.2% / +207)
3.9947(+0.0027) (377+1 votes)
1,090 (+0.4% / +4)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
457 (-0.7% / -3)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
184
MoonR
293 (-1.0% / -3)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
289 (-2.7% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
9,730 (+2.4% / +228)
4.5143(-0.0445) (35+1 votes)
243 (-0.4% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,882 (-0.8% / -93)
3.2617(+0.0000) (149+0 votes)
35,726 (+0.6% / +214)
3.4872(+0.0000) (78+0 votes)
1,343 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
583 (-3.5% / -21)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
829 (+0.5% / +4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
243 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
344 (+0.6% / +2)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
9,371 (-0.3% / -24)
4.6257(+0.0000) (171+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
29,575 (+0.0% / +0)
4.3581(+0.0000) (148+0 votes)
1,273 (-0.5% / -6)
4.2069(+0.0000) (29+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
15,599 (-6.0% / -1,004)
4.8125(+0.0000) (32+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,722 (-3.9% / -151)
206
nightTab
1,425 (-0.2% / -3)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,092 (+0.6% / +13)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
106 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,766 (-0.3% / -5)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,058 (+0.9% / +9)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
10,101 (-5.0% / -530)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1,161 (+1.9% / +22)
4.0556(-0.0621) (18+1 votes)
2,521 (+1.2% / +31)
4.5122(+0.0000) (41+0 votes)
222
G.lux
19,019 (-0.5% / -91)
2.8812(+0.0000) (261+0 votes)
5,629 (-6.8% / -409)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
709 (+1.3% / +9)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
105 (-0.9% / -1)
41 (-6.8% / -3)
876 (-6.3% / -59)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
264 (+3.5% / +9)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
498 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,491 (+0.2% / +39)
4.6(+0.0167) (50+2 votes)
34 (-17.1% / -7)
534 (-0.7% / -4)
9,237 (+0.2% / +16)
4.4429(+0.0000) (140+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154 (-7.2% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173,880 (+23.6% / +33,160)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,157 (+1.0% / +12)
68 (-8.1% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
93 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
244
Worldtime
3,908 (-0.0% / -1)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,016 (-0.6% / -13)
3.4717(+0.0000) (53+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,631 (+4.5% / +880)
4.9871(-0.0002) (697-13 votes)
8,329 (-3.1% / -265)
4.2692(+0.0292) (26+1 votes)
1,058 (-0.4% / -4)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
254
X-HIS
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255
TabNotes
221 (+0.9% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,371 (-1.1% / -26)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
340 (-0.3% / -1)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,781 (-3.7% / -69)
4.9982(-0.0000) (559-12 votes)
2 (+0.0% / +0)
700 (+6.9% / +45)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
261 (-3.7% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
802 (-0.2% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
10,671 (+0.3% / +30)
4.86(+0.0400) (50+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
265
DBDark
245 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
266
Power+
309 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
267
Porkchat
47 (-4.1% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
268
Dark
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (-3.5% / -8)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
301 (-1.0% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,650,545 (-0.8% / -13,405)
4.6095(+0.0001) (35,433-1 votes)
2 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,062,361 (+0.0% / +223)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
43 (+13.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,303 (+0.5% / +38)
5.0(+0.0000) (25-1 votes)
13 (+0.0% / +0)
763 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
291 (-3.6% / -11)
2.5366(+0.0000) (41+0 votes)
1,617 (+1.2% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284
RestMan
6,654 (+0.4% / +26)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
1,456 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
59,362 (+0.4% / +235)
4.5883(-0.0055) (1,579+8 votes)
11,436 (-2.1% / -242)
4.44(-0.0294) (50+1 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
417 (+3.2% / +13)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
550 (+1.3% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2,458 (-0.3% / -7)
4.9459(+0.0000) (111+0 votes)
469 (-2.7% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
445 (+0.2% / +1)
2.3429(+0.0000) (35+0 votes)
792 (-2.1% / -17)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)