extension ExtPose

Keyword: dark theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
251,083 (+0.5% / +1,304)
4.233(+0.0000) (176+0 votes)
314,159 (+75,601.0% / +313,744)
81,122 (+0.4% / +284)
4.6939(+0.0000) (797+0 votes)
160,751 (+2,359.1% / +154,214)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,009,444 (+53.0% / +349,485)
166,565 (+1,368.3% / +155,221)
3,954,604 (+5.1% / +190,747)
128,896 (+0.3% / +374)
4.2821(+0.0000) (39+0 votes)
19,700 (+1.6% / +319)
4.5474(+0.0000) (95+0 votes)
207,952 (+0.2% / +507)
4.7314(+0.0000) (242+0 votes)
157,577 (+2,718.9% / +151,987)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
81,041 (+0.3% / +217)
4.2683(+0.0000) (164+0 votes)
303,511 (+0.1% / +365)
4.9123(+0.0000) (2,428+0 votes)
6,869 (+0.2% / +16)
4.402(+0.0000) (102+0 votes)
156,430 (+3,461.7% / +152,038)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,787 (-0.8% / -29)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
81,555 (-0.0% / -28)
4.0335(+0.0000) (239+0 votes)
26,277 (+0.3% / +81)
4.6365(+0.0000) (1,161+0 votes)
19,564 (-0.1% / -22)
3.5462(+0.0000) (130+0 votes)
21,193 (+0.4% / +85)
4.5455(+0.0000) (154+0 votes)
37,483 (+0.8% / +313)
4.6875(+0.0000) (96+0 votes)
80,483 (+0.3% / +215)
4.6707(+0.0000) (1,728+0 votes)
5,721 (-0.2% / -9)
3.9704(+0.0000) (169+0 votes)
603,496 (+0.3% / +1,522)
4.7313(+0.0000) (1,656+0 votes)
3,662 (-0.0% / -1)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
468,885 (+0.3% / +1,373)
4.4313(+0.0000) (902+0 votes)
5,736 (+0.1% / +5)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,250 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
967,184 (+0.2% / +2,042)
3.5348(+0.0000) (1,206+0 votes)
119,371 (+0.5% / +640)
4.9586(+0.0000) (266+0 votes)
517 (+1.6% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
579 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,269 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
9,865 (-0.3% / -25)
2.907(+0.0000) (43+0 votes)
1,240 (+0.3% / +4)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
602 (-1.5% / -9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
56,187 (-0.0% / -8)
4.7875(+0.0000) (941+0 votes)
5,445 (-0.1% / -7)
4.0938(+0.0000) (64+0 votes)
1,466 (-0.7% / -10)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
3,086 (+0.3% / +9)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
126,114 (-0.2% / -258)
4.941(+0.0000) (322+0 votes)
119,859 (+0.2% / +202)
4.9848(+0.0000) (328+0 votes)
4,942 (+0.6% / +30)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
27,591 (+0.1% / +41)
4.7391(+0.0000) (69+0 votes)
37,028 (-0.1% / -40)
4.7197(+0.0000) (553+0 votes)
8,961 (+0.2% / +14)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
1,284 (-0.2% / -2)
3.7619(+0.0000) (42+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,839 (+0.4% / +91)
4.0333(+0.0000) (30+0 votes)
347 (-1.4% / -5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
349 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,292 (+0.5% / +7)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
7,036 (+0.2% / +15)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
552 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,171 (+1.0% / +41)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
654 (-0.8% / -5)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
464,516 (+0.2% / +767)
4.9971(+0.0000) (340+0 votes)
542,010 (+0.4% / +2,005)
4.9773(+0.0000) (44+0 votes)
22,098 (+0.5% / +109)
3.8535(+0.0000) (2,170+0 votes)
3,318 (+0.7% / +23)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
510,045 (+0.6% / +2,960)
4.4914(+0.0000) (1,215+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
351 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
82,300 (+0.1% / +77)
3.8703(+0.0000) (347+0 votes)
11,984 (+0.5% / +60)
4.8021(+0.0000) (96+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
687 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
630 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
2,571,988 (+0.1% / +3,068)
4.7338(+0.0000) (6,808+0 votes)
1,217,004 (+0.1% / +680)
4.6889(+0.0000) (12,136+0 votes)
122 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168 (+1.2% / +2)
349 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
380 (+1.3% / +5)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
312 (+1.0% / +3)
748 (+2.0% / +15)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
13,385 (+0.2% / +25)
4.8173(+0.0000) (197+0 votes)
150,963 (+0.1% / +139)
3.8882(+0.0000) (1,476+0 votes)
92 (-2.1% / -2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
815 (+7.4% / +56)
100 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,022 (+0.9% / +18)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
446 (+2.3% / +10)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
88
TFS+
602 (+1.0% / +6)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
446 (+0.2% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
587,163 (+0.3% / +1,839)
2.1398(+0.0000) (3,748+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93
Augury
313,182 (+0.2% / +481)
3.7167(+0.0000) (240+0 votes)
19,401 (+0.3% / +49)
4.3092(+0.0000) (249+0 votes)
50,679 (+0.1% / +68)
4.8021(+0.0000) (849+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
223 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
3,942 (+0.2% / +6)
4.8841(+0.0000) (69+0 votes)
2,362 (+0.0% / +1)
4.76(+0.0000) (50+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,432 (+0.1% / +1)
4.92(+0.0000) (75+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,427 (+0.9% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190,880 (+0.1% / +266)
4.4768(+0.0000) (4,249+0 votes)
73,292 (+2.8% / +2,005)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
22,890 (+0.2% / +50)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
73,227 (+2.8% / +1,988)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
983 (+1.8% / +17)
4.7037(+0.0000) (27+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
183 (+0.5% / +1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
426 (+4.9% / +20)
73,383 (+2.8% / +2,014)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,274 (+2.8% / +1,978)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,352 (+0.5% / +31)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
73,250 (+2.8% / +2,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,153 (-0.0% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,924 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
4,109 (+0.6% / +23)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,053 (-0.3% / -3)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,988 (+0.4% / +37)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
1,109 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
2,459 (+1.1% / +27)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
3,210 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,027 (-0.3% / -9)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
842,275 (+4.3% / +34,350)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
839,884 (+4.2% / +34,130)
23 (+0.0% / +0)
826,341 (+4.7% / +37,345)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
826,043 (+4.7% / +36,770)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
825,686 (+4.6% / +36,564)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
825,064 (+4.6% / +36,575)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
824,589 (+4.7% / +36,691)
142
Bump.io
824,133 (+4.7% / +36,913)
823,483 (+4.8% / +37,482)
821,437 (+4.5% / +35,532)
145
King Way
821,251 (+4.7% / +37,105)
820,933 (+4.6% / +36,407)
202,069 (+0.2% / +439)
1.8731(+0.0000) (2,262+0 votes)
837,106 (+4.2% / +33,466)
823,338 (+4.6% / +36,483)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
823,008 (+4.7% / +37,176)
822,267 (+4.7% / +36,584)
822,304 (+4.7% / +37,257)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
821,035 (+4.6% / +36,435)
569 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,051 (+0.7% / +83)
4.5588(+0.0000) (136+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133 (-0.7% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
11,659 (+0.1% / +15)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
405 (-3.8% / -16)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,978 (-0.5% / -18)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
51 (+15.9% / +7)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
890 (+0.9% / +8)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
2,364 (+2.7% / +63)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
1,641 (+0.6% / +9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,882,321 (+0.3% / +5,662)
4.2928(+0.0000) (16,720+1 votes)
23,125 (-0.1% / -26)
4.3006(+0.0000) (336+0 votes)
261 (+16.5% / +37)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177
Slack++
2,964 (+0.5% / +15)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
194 (+1.0% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
11,230 (+0.3% / +38)
4.9359(+0.0000) (156+0 votes)
181
CYSCE
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,055 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
30,765 (-0.2% / -61)
4.4217(+0.0000) (166+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
771 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,386 (+0.2% / +17)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
829 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,380 (+0.4% / +47)
3.85(+0.0000) (40+0 votes)
191
Dark ESEA
368 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
288 (+1.8% / +5)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
345 (+2.4% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
194
Illumify
240 (+4.3% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
145 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
551 (+1.1% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
115 (-2.5% / -3)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
255 (+0.8% / +2)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
902 (+0.9% / +8)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
964 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
36,869 (+0.8% / +288)
4.3265(+0.0000) (49+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,683 (+0.3% / +17)
3.9655(+0.0000) (58+0 votes)
1,410 (+0.6% / +9)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
146 (+3.5% / +5)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,410 (+0.6% / +9)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
146 (+3.5% / +5)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,301,808 (+7.7% / +93,163)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
213
Octo-Free
473 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,677 (+0.4% / +6)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
87 (+27.9% / +19)
1,165 (-0.4% / -5)
5,868 (-0.5% / -29)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
91 (+3.4% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,639 (+0.2% / +174)
3.9465(+0.0000) (411+0 votes)
388 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,339,734 (+6.1% / +76,923)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
455 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
445 (+0.2% / +1)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
224
Better3.0
780 (+0.9% / +7)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
972 (+0.0% / +0)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
63,268 (+0.7% / +428)
3.4615(+0.0000) (91+0 votes)
228
MoonR
247 (-2.4% / -6)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
167 (+0.6% / +1)
79 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
186 (+1.1% / +2)
10,711 (+0.0% / +1)
3.3139(+0.0214) (137-10 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,250 (-0.9% / -11)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
3,416 (+2.3% / +77)
3.6957(+0.0000) (23+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
486 (+0.8% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
822 (-1.0% / -8)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
7,867 (-0.1% / -8)
4.5172(+0.0000) (29+0 votes)
310 (-1.0% / -3)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
8,889 (-0.2% / -17)
4.6092(+0.0000) (174+0 votes)
242
nightTab
1,928 (+0.7% / +14)
4.9189(+0.0000) (37+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
1,358 (+0.6% / +8)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
29,812 (+0.1% / +19)
4.3725(+0.0000) (153+0 votes)
3,346 (+0.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
636 (+1.8% / +11)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2 (-50.0% / -2)
4 (+0.0% / +0)
1,338 (+1.1% / +14)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,374 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,530 (+0.2% / +16)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,354 (+0.7% / +22)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
870 (-0.5% / -4)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
125 (+0.8% / +1)
27,315 (+0.6% / +156)
4.5522(+0.0000) (67+0 votes)
264
Dark
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
238 (+5.3% / +12)
659 (+1.7% / +11)
504 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
269
X-HIS
93 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
945 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
894,718 (+7.7% / +64,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
273
TabNotes
421 (+1.9% / +8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,248 (+0.1% / +11)
4.4468(+0.0000) (141+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
279
Worldtime
4,289 (+0.2% / +8)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
7 (+75.0% / +3)
4 (+0.0% / +0)
1,024 (+0.7% / +7)
10,696 (+0.4% / +42)
4.4386(+0.0000) (57+0 votes)
2,428 (-0.5% / -12)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
251 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
287
Just Read
219,419 (-0.3% / -630)
4.7221(+0.0000) (752+0 votes)
1,813 (-0.3% / -5)
3.4717(+0.0000) (53+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,758 (+0.5% / +14)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
1,086 (+0.7% / +8)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
16,373 (-1.3% / -219)
4.9756(+0.0000) (369+0 votes)
1,348,313 (+5.5% / +69,833)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
61 (-4.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
297
DBDark
356 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-3.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20 (-9.1% / -2)