extension ExtPose

Keyword: word

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
484,967 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (452+0 votes)
188,635 (-0.1% / -113)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
14,106 (+0.6% / +86)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
178,591 (+0.4% / +759)
4.3(+0.0000) (142+0 votes)
4,395 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
11,591 (+0.2% / +25)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
331,396 (+0.2% / +717)
4.6(+0.0000) (6,871+4 votes)
44,932 (+0.4% / +176)
4.0(+0.0000) (582+2 votes)
162,810 (+0.2% / +322)
4.9(+0.0000) (2,076+2 votes)
80,473 (+0.1% / +51)
3.8(+0.0000) (160+0 votes)
84,749 (+0.1% / +116)
4.6(+0.0000) (781+0 votes)
100,551 (+0.1% / +109)
4.2(+0.0000) (207+0 votes)
7,237 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
55,230 (+0.0% / +24)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
57,527 (+0.3% / +179)
4.0(+0.0000) (149+0 votes)
1,954,061 (+0.0% / +576)
3.0(+0.0000) (125+1 votes)
10,755 (+0.5% / +50)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
26,184 (-1.6% / -438)
3.4(+0.2000) (15-2 votes)
24,663 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,049 (+0.2% / +24)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
18,350 (-4.2% / -803)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
18,373 (+4.4% / +774)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
17,643 (+0.2% / +41)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
35,742 (+0.2% / +60)
3.8(+0.0000) (281+0 votes)
16,168 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,078 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
19,051 (-1.4% / -274)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
10,481 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,150 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
12,324 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
9,332 (-8.4% / -854)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,248 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
11,145 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,213 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,133 (+0.0% / +0)
18,745 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
37
Bump.io
9,822 (+0.0% / +0)
53,195 (-0.1% / -29)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
9,004 (-2.8% / -264)
2,885 (+0.4% / +11)
27,737 (+0.1% / +37)
3.4(+0.0000) (188+0 votes)
22,675 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
8,324 (-8.2% / -742)
8,892 (+7.5% / +619)
23,376 (-0.0% / -3)
3.2(+0.0000) (83+0 votes)
901 (+4.8% / +41)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,512 (+0.1% / +3)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
756,622 (+0.1% / +391)
4.4(+0.0000) (205+0 votes)
4,635 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
29,977 (+0.5% / +141)
3.2(+0.1000) (43-1 votes)
28,059 (+0.1% / +41)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
6,800 (+1.1% / +72)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
2,015 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,371 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
889 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
4,147 (+0.4% / +18)
31,461 (-4.1% / -1,342)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
13,263 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
2,125 (+0.0% / +0)
13,462 (+0.3% / +45)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
25,483 (+0.2% / +41)
4.4(+0.0000) (234+0 votes)
580 (-1.2% / -7)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
37,600 (+3.5% / +1,267)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
2,352 (+0.3% / +8)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
93,804 (-11.6% / -12,301)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
408,303 (+0.0% / +156)
4.4(+0.0000) (6,296+0 votes)
8,263 (+0.1% / +9)
2.6(+0.0000) (359+0 votes)
1,836 (-0.1% / -2)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
122,185 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,539+0 votes)
9,525 (+0.2% / +16)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
32,047 (-0.1% / -19)
4.8(+0.0000) (23,495+0 votes)
5,934 (+0.4% / +25)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
16,839 (-4.9% / -865)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
4,001 (-0.1% / -4)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
12,840 (+5.5% / +668)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
15,935 (+7.3% / +1,087)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
18,956 (-0.1% / -19)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
24,755 (+0.4% / +91)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
13,726 (+6.9% / +888)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,517 (+6.1% / +841)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,307 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,783 (+0.4% / +48)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
114,733 (+0.7% / +848)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
12,593 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,084 (-0.5% / -5)
14,229 (-1.2% / -180)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,244 (+0.8% / +254)
2.9(+0.0000) (24+0 votes)
763 (-1.2% / -9)
18,154 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (21+0 votes)
48,737 (+19.4% / +7,934)
4.9(+0.1000) (7+1 votes)
736 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,058 (+0.4% / +67)
9,017 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,719 (+0.0% / +0)
4,830 (-0.1% / -5)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
737,699 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (592+0 votes)
10,498 (+7.9% / +772)
18,510 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,041 (-0.2% / -6)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
10,105 (+7.9% / +742)
2,262 (+0.1% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,307 (+0.0% / +0)
1,322 (-0.7% / -9)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
39,927 (+0.2% / +79)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
24,794 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
8,093 (+7.5% / +564)
107
words.
756 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
5,667 (+0.2% / +14)
3.3(+0.0000) (189+0 votes)
270 (+0.7% / +2)
2,691 (-0.4% / -12)
3.4(+0.0000) (49+0 votes)
5,788 (+0.4% / +22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,973 (+0.3% / +11)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,966 (-0.6% / -22)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
15,881 (+0.1% / +18)
3.8(+0.0000) (123+0 votes)
6,260 (+0.4% / +25)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,259 (+0.0% / +0)
14,642 (+0.4% / +62)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
20,723 (-0.1% / -31)
4.7(+0.0000) (550+0 votes)
853,607 (-0.1% / -760)
4.4(+0.0000) (4,745-1 votes)
4,038,576 (+0.1% / +2,370)
4.4(+0.0000) (16,498+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,100+0 votes)
419 (+1.7% / +7)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
131,327 (+0.1% / +172)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
2,326 (-0.5% / -12)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
504 (+0.2% / +1)
130,797 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (417+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
3,645 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (37+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
376 (+1.1% / +4)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
186 (-1.6% / -3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
25,726 (+1.7% / +418)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
1,109 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
134
ReplaceR
487 (+1.2% / +6)
15,124 (-0.3% / -52)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
136
IntoWords
355,582 (-0.2% / -736)
3.0(+0.0000) (157+1 votes)
2,534 (+0.2% / +5)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,455,592 (+0.1% / +3,388)
4.7(+0.0000) (2,785+0 votes)
77,177 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (598+0 votes)
718 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
500 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,116 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
353 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
446 (-1.3% / -6)
398,779 (-0.4% / -1,460)
3.2(+0.0000) (121+0 votes)
7,906 (+0.6% / +44)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
256,796 (+0.2% / +579)
3.8(+0.0000) (183+0 votes)
1,991 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
845 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
150
Readline
21,551 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (321+0 votes)
256 (-1.9% / -5)
284,923 (+0.1% / +304)
4.1(+0.0000) (2,217+0 votes)
83,653 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (250+0 votes)
7,340 (+2.0% / +141)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
407 (-1.0% / -4)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
679 (-1.6% / -11)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
1,375 (+0.2% / +3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
190,463 (-0.1% / -152)
3.1(+0.0000) (65+0 votes)
636 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
220 (+1.4% / +3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
161
Panlatin
307 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,925 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
679 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,011 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (611+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,004 (-0.2% / -4)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
47,196 (+0.1% / +66)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
994 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
459 (+2.2% / +10)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
389 (+0.8% / +3)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,433 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
7,006 (+0.2% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
174
Mind Map
10,155 (+0.3% / +31)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
302 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
176
Define
1,959 (+0.5% / +10)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
292,631 (+0.1% / +191)
4.9(+0.0000) (1,132+0 votes)
382 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
118 (-5.6% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,617 (-0.1% / -22)
4.2(+0.0000) (271+0 votes)
1,340 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
44,829 (+0.0% / +0)
578 (-0.7% / -4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
965 (-1.4% / -14)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,262 (-0.9% / -12)
198 (+0.0% / +0)
3,193 (+0.3% / +8)
4.7(+0.0000) (61+0 votes)
244 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192
Crisp
96 (+4.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
22,250 (+0.2% / +41)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
150,020 (+0.1% / +192)
4.7(+0.0000) (335+0 votes)
521 (+3.6% / +18)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,200 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
620 (-0.5% / -3)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
89 (+1.1% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
363 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
41,957 (-1.5% / -651)
3.7(+0.0000) (138+0 votes)
280 (-0.7% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
25,518 (+0.6% / +152)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
260 (-1.5% / -4)
43 (+10.3% / +4)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
44 (-6.4% / -3)
28,409 (+6.3% / +1,690)
4.7(+0.0000) (84-1 votes)
324 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,573 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
158,126 (+0.4% / +702)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
215
Quillbot
31,524 (+0.8% / +241)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
14,455 (+0.1% / +10)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
198 (+1.5% / +3)
218
Reedy
56,147 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (654+0 votes)
219
Word Box
125 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
220
Eklegu!
233 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
508 (+4.3% / +21)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
2,364 (+1.4% / +32)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
85 (-4.5% / -4)
58 (+5.5% / +3)
53 (-5.4% / -3)
233
GRE Words
470 (+2.6% / +12)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
2,326 (+0.7% / +17)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
4,493 (+0.4% / +18)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
54,605 (-0.1% / -41)
3.5(+0.0000) (118+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
383 (-1.0% / -4)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
221 (-0.5% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
935 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
32,753 (-0.0% / -6)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
245
WordUp
398 (+6.1% / +23)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
691 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,339 (+0.5% / +18)
3.9(+0.0000) (104+0 votes)
504 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
17,059 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
417 (-2.6% / -11)
97 (+3.2% / +3)
187 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,090 (+0.5% / +14)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
124 (+4.2% / +5)
99 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
140 (-1.4% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
557 (+0.2% / +1)
2,326 (-0.6% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
244 (-0.8% / -2)
15,156 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (132+0 votes)
173 (-1.7% / -3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
42,129 (+0.7% / +304)
2.4(+0.0000) (37-1 votes)
63 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+4.4% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,400 (-0.4% / -31)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
23,462 (-0.0% / -6)
4.5(+0.0000) (136+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
592 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
215 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
68 (-4.2% / -3)
66 (+1.5% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,667 (+0.4% / +101)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,568 (+0.6% / +9)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
278
Flowlingo
1,090 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,789 (+1.0% / +17)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
3,452 (+0.6% / +19)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
35 (+2.9% / +1)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,828 (+0.1% / +26)
4.2(+0.0000) (591+0 votes)
45 (-8.2% / -4)
196 (-1.0% / -2)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
477 (+0.6% / +3)
58 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
160 (+2.6% / +4)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
118 (-1.7% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
65 (-1.5% / -1)
182,168 (+0.0% / +3)
4.1(+0.0000) (521-1 votes)
60 (+0.0% / +0)
652 (-0.9% / -6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
297
Synonym
3,529 (-0.5% / -16)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
12,189 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
300
FIVE
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)