extension ExtPose

Keyword: word -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
563,463 (+0.1% / +323)
4.3(+0.0000) (473+0 votes)
223,267 (+0.2% / +356)
4.2(+0.0000) (1,005+0 votes)
60,854 (+0.1% / +67)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
46,956 (+0.4% / +175)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
11,897 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
719,530 (-20.7% / -187,558)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
276,129 (-0.4% / -1,012)
4.9(+0.0000) (2,815+0 votes)
120,551 (+0.3% / +356)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
122,272 (+0.4% / +443)
117,606 (+0.1% / +174)
66,050 (-0.8% / -534)
3.8(+0.0000) (160+0 votes)
90,862 (-0.1% / -61)
4.6(+0.0000) (791+0 votes)
124,254 (+0.3% / +381)
3.9(+0.0000) (317+0 votes)
123,326 (+0.4% / +519)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
77,358 (-0.5% / -421)
4.3(+0.0000) (248+0 votes)
74,785 (-0.7% / -518)
4.0(+0.0000) (149+0 votes)
23,832 (+0.2% / +56)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
12,200 (+0.6% / +77)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
3,676 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,127 (+1.5% / +17)
24,220 (-0.1% / -14)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
431,124 (-0.3% / -1,472)
2.9(+0.0000) (122+0 votes)
38,210 (-0.2% / -71)
3.8(+0.0000) (304+0 votes)
73,549 (-0.4% / -263)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
11,686 (-1.2% / -138)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,634 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
26,407 (-0.5% / -129)
3.1(+0.0000) (162+0 votes)
15,963 (+0.6% / +90)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
22,252 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
4,604 (+0.5% / +25)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
665 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,339 (-0.5% / -94)
3.3(+0.0000) (82+0 votes)
27,901 (+0.5% / +129)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,355 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
18,802 (-0.5% / -95)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
26,817 (-0.3% / -89)
4.4(+0.0000) (240+0 votes)
20,625 (-0.9% / -183)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
779 (-1.1% / -9)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
138 (-2.1% / -3)
7,673 (-0.2% / -19)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
2,224 (-1.4% / -32)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
54,425 (+4.7% / +2,467)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
134,439 (-0.3% / -453)
4.6(+0.0000) (1,672+0 votes)
415,236 (-0.3% / -1,260)
4.4(+0.0000) (6,390+0 votes)
14,491 (-0.8% / -124)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
2,858 (-0.9% / -26)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
8,031 (-0.7% / -57)
2.5(+0.0000) (368+0 votes)
1,957 (-0.2% / -4)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,408 (-0.9% / -98)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,462 (-0.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,817 (-0.2% / -4)
17,739 (-1.9% / -344)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
17,718 (+0.2% / +30)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
23,304 (+4.6% / +1,027)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
3,887 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
17,117 (-3.1% / -548)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
17,070 (-4.3% / -769)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
25,411 (-0.4% / -113)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
3,922 (+0.8% / +30)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,300 (-0.0% / -2)
3.5(+0.0000) (447+0 votes)
19,351 (+0.1% / +11)
778 (+0.1% / +1)
1,129 (+1.3% / +14)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
281 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,221 (+0.4% / +5)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,041 (-0.7% / -22)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
636,816 (-0.7% / -4,718)
3.6(+0.0000) (693+0 votes)
1,364 (-0.9% / -13)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
41,791 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
40,585 (-0.7% / -298)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
615 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
26,392 (-1.3% / -355)
32,202 (+0.4% / +134)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
7,748 (-0.9% / -73)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
1,099 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,764 (-0.3% / -8)
3.3(+0.0000) (45+0 votes)
4,942 (-0.1% / -5)
3.3(+0.0000) (189+0 votes)
80
words.
652 (-0.9% / -6)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
4,120 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
24,845 (+0.0% / +6)
4.7(+0.0000) (552+0 votes)
840,024 (-0.1% / -846)
4.4(+0.0000) (4,840+0 votes)
407,126 (-0.0% / -195)
4.9(+0.0000) (1,376+0 votes)
258 (+2.0% / +5)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,518 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
119,393 (-0.1% / -64)
4.3(+0.0000) (440+0 votes)
2,733,487 (-0.4% / -10,153)
4.4(+0.0000) (16,604+0 votes)
814 (-2.3% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
821,023 (-3.2% / -26,981)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
547,040 (-18.9% / -127,327)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
439 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
351,505 (+0.1% / +437)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
55,037 (-0.3% / -154)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
295 (-0.7% / -2)
2,781,417 (-1.7% / -46,808)
3.5(+0.0000) (2,110+0 votes)
391 (+0.5% / +2)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
26,174 (+0.8% / +200)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
532 (+0.8% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,792 (-0.1% / -13)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
3,044 (-0.1% / -4)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
619 (-0.6% / -4)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
16,539 (-0.5% / -91)
4.0(+0.0000) (103+0 votes)
3,048 (-2.4% / -74)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,129,870 (-0.3% / -9,868)
4.7(+0.0000) (2,845+0 votes)
770 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
1,802 (-2.5% / -47)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
567 (-2.2% / -13)
826 (+0.5% / +4)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
247 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140 (+10.2% / +13)
168 (+0.6% / +1)
2,132 (+0.3% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
900 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
326,604 (+2.4% / +7,645)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,017 (-1.7% / -18)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
133,795 (-0.2% / -326)
4.6(+0.0000) (324+0 votes)
84,810 (+0.0% / +27)
4.6(+0.0000) (650+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
3,546 (-0.3% / -11)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
653,533 (-2.0% / -13,286)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
670,308 (-19.6% / -163,048)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
124
rikaikun
208,541 (-0.1% / -227)
4.7(+0.0000) (2,217+0 votes)
700 (+0.6% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,566 (-0.3% / -5)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
398 (-0.5% / -2)
187 (+1.6% / +3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
76,512 (-0.3% / -253)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
308 (-1.3% / -4)
240,529 (-0.4% / -1,037)
3.9(+0.0000) (2,391+0 votes)
763 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134
IntoWords
78,294 (+0.7% / +574)
3.0(+0.0000) (149+0 votes)
237 (+3.5% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
2,520 (+3.7% / +91)
138
WordUp
2,350 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
245,231 (+0.7% / +1,624)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
482 (+0.6% / +3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
440 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109 (-4.4% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
143
Panlatin
299 (-0.7% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,323 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (610+0 votes)
662 (-0.9% / -6)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
116,811 (+0.8% / +959)
3.2(+0.0000) (113+0 votes)
474 (-0.2% / -1)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
522 (+1.4% / +7)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
330 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,607 (-0.4% / -10)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
66,838 (-1.9% / -1,298)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
935 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
904 (-0.8% / -7)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,861 (-0.3% / -5)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
167 (-2.9% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
156
What Font
1,474 (+2.6% / +38)
157
Quillbot
217,159 (+0.1% / +264)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
4,568 (+0.4% / +18)
3.4(+0.0000) (137+0 votes)
347 (+0.9% / +3)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,668 (+0.2% / +12)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
1,342 (-0.4% / -6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
711 (-0.8% / -6)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
61,159 (-2.2% / -1,364)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
382 (+1.6% / +6)
10,780 (+0.5% / +50)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
226 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
49,446 (-0.4% / -180)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
1,036 (-2.1% / -22)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,367 (-1.4% / -20)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
171
Define
1,786 (+0.7% / +12)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
20,968 (+0.0% / +10)
4.2(+0.0000) (265+0 votes)
173
Crisp
101 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,424 (-0.6% / -162)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
111 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
302 (-0.3% / -1)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
747 (-0.4% / -3)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
17,909 (-0.4% / -67)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
166 (+5.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
56,263 (+0.9% / +499)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
420 (+1.0% / +4)
107 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
850 (+0.7% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
445 (-5.1% / -24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+3.6% / +3)
108 (+0.9% / +1)
8,611 (+2.2% / +184)
4.3(+0.0000) (356+0 votes)
597 (+5.7% / +32)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
36,314 (-0.2% / -65)
3.7(+0.0000) (140+0 votes)
193
Dark Mode
249,120 (-3.8% / -9,796)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
750 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,478 (-0.4% / -6)
98 (+1.0% / +1)
178 (+2.9% / +5)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,615 (-0.3% / -16)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
198 (+0.5% / +1)
1,201 (-0.8% / -10)
171 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,920 (+0.1% / +8)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
70 (+6.1% / +4)
1,131 (-0.6% / -7)
1,316 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
207
Word Box
123 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
208
Eklegu!
220 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
5,458 (+0.5% / +29)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
70 (+6.1% / +4)
1,131 (-0.6% / -7)
1,316 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
214
Word Box
123 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
215
Eklegu!
220 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
5,458 (+0.5% / +29)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
8,667 (+1.2% / +99)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
558 (+0.2% / +1)
2,705 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
133 (-5.7% / -8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,796 (-0.1% / -4)
3.8(+0.0000) (393+0 votes)
397 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
727 (+2.0% / +14)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
99 (+5.3% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
970 (-0.8% / -8)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
36,065 (-0.2% / -60)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
1,396 (+0.1% / +2)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
178 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+12.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52,504 (-0.1% / -41)
3.5(+0.0000) (120+0 votes)
1,061 (+5.6% / +56)
7,772 (-0.2% / -16)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
238
GRE Words
401 (-0.5% / -2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
212 (+2.4% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
628 (+0.2% / +1)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
309 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
162 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
288 (-1.0% / -3)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
65 (+6.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57,479 (+0.4% / +202)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,535 (+0.9% / +13)
125 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
209 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
17,485 (-0.1% / -16)
4.7(+0.0000) (158+0 votes)
37 (-9.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
294 (-2.6% / -8)
137 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
16,294 (+0.5% / +86)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
1,035 (+0.3% / +3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
149 (-2.6% / -4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
495 (-1.0% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
569 (-0.7% / -4)
1,748 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
1,564 (+1.2% / +18)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
3,823 (-0.7% / -28)
2.5(+0.0000) (29+0 votes)
18,847 (-0.2% / -34)
4.2(+0.0000) (593+0 votes)
270
Web paint
213,298 (+3.4% / +6,931)
43 (+4.9% / +2)
78 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,403 (+3.1% / +906)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
275
Flowlingo
810 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Synonym
3,488 (-0.3% / -9)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,818,336 (-0.1% / -1,069)
4.5(+0.0000) (9,014+0 votes)
587 (-1.3% / -8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
54 (-8.5% / -5)
282
Unitrans
3,326 (+0.3% / +9)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
21 (-12.5% / -3)
73 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
285
Find Font
251 (+3.3% / +8)
85 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287
Wordifi
180 (-4.3% / -8)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
266 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
86,176 (+0.4% / +369)
4.5(+0.0000) (316+0 votes)
295
DUDEN
972 (-1.4% / -14)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
868 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
297
Word Cop
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99 (-2.0% / -2)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,154 (+1.0% / +11)