extension ExtPose

Keyword: minute -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
56 (+5.7% / +3)
313 (-0.3% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
401 (+2.8% / +11)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
90,134 (+1.5% / +1,350)
4.2(+0.0000) (1,176+0 votes)
580 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,378 (+0.4% / +19)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
3,778 (+1.0% / +39)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
137,973 (+9.0% / +11,445)
4.8(+0.0000) (35+1 votes)
21 (-4.5% / -1)
118,504 (-7.0% / -8,937)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
293 (-2.0% / -6)
10,605 (+1.2% / +122)
4.4(+0.0000) (68+1 votes)
60 (-10.4% / -7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,439,932 (+0.0% / +521)
4.6(+0.0000) (538+0 votes)
868 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88,794 (+1.4% / +1,262)
4.8(-0.1000) (823+3 votes)
274 (+3.0% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
152,869 (-5.2% / -8,384)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
154,212 (+7.2% / +10,401)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
111,868 (-1.8% / -2,108)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
113,093 (-8.0% / -9,774)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
111,479 (-2.3% / -2,682)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
84,657 (-5.1% / -4,584)
4.9(-0.1000) (47+2 votes)
11 (-15.4% / -2)
5,063 (+1.1% / +56)
4.4(+0.1000) (11+1 votes)
52,027 (+4.6% / +2,284)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
32,561 (+1.4% / +437)
4.4(+0.0000) (256+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
324 (+2.5% / +8)
23,615 (+1.2% / +282)
3.6(+0.0000) (49+0 votes)
3,498 (-2.2% / -77)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,615 (+0.8% / +69)
3.9(+0.0000) (52+0 votes)
9,179 (+0.1% / +11)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
474 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,568 (+0.5% / +22)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
15,865 (+0.9% / +136)
4.6(+0.0000) (203+0 votes)
1,265,288 (+3.7% / +45,107)
4.5(+0.0000) (10,652+12 votes)
1,600 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (58+0 votes)
712 (+1.4% / +10)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
254 (+5.4% / +13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,877 (-0.6% / -11)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
39,505 (+3.0% / +1,159)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
6,295 (+1.4% / +84)
4.8(+0.0000) (562+0 votes)
495,240 (+6.8% / +31,482)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
989 (+2.8% / +27)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266,259 (+1.4% / +3,713)
4.5(+0.0000) (1,101+2 votes)
321,371 (+0.2% / +598)
4.3(+0.0000) (300+1 votes)
60 (+3.4% / +2)
15,457 (+0.4% / +61)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
746 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42,589 (+0.6% / +258)
4.7(+0.0000) (372+0 votes)
91,498 (+3.3% / +2,919)
4.3(+0.0000) (1,202+1 votes)
91,082 (+1.5% / +1,373)
4.6(+0.0000) (582+0 votes)
751 (-2.1% / -16)
6,376 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
58,847 (+0.8% / +470)
4.4(+0.0000) (212+0 votes)
495 (+5.3% / +25)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,236 (+1.7% / +71)
4.4(-0.1000) (55+1 votes)
51,654 (+2.2% / +1,130)
2.1(+0.0000) (872+0 votes)
11,742 (+0.3% / +36)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
706,864 (+0.1% / +535)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
1,916 (+2.7% / +50)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
13,385 (+3.5% / +452)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
161 (+12.6% / +18)
233,983 (+4.1% / +9,254)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
866 (-0.8% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
12,453 (+2.1% / +253)
62 (+1.6% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,715 (+1.2% / +118)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
5,229 (+0.2% / +10)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
219,177 (-2.2% / -5,037)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
77
Minto
73 (+4.3% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
121,646 (+4.1% / +4,797)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
227 (-0.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,206 (+0.6% / +35)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
5,023 (+8.3% / +383)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
6,233 (+2.0% / +123)
5,680 (+2.3% / +125)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
35,586 (+9.2% / +2,997)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,924 (+1.3% / +37)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,236 (-0.3% / -7)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
3,718 (-0.2% / -8)
2.6(+0.0000) (53+0 votes)
3,686 (+1.9% / +68)
2,296 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,074 (+0.6% / +6)
92
cronTab
1,359 (+2.1% / +28)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,902,040 (+3.0% / +258,057)
3.9(+0.0000) (914+0 votes)
1,267 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,651 (+0.3% / +37)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
737 (-0.7% / -5)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
205 (+5.7% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,289 (+1.7% / +125)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
1,050 (+3.8% / +38)
1,023 (-0.6% / -6)
199 (+1.5% / +3)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
707 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
620,982 (+0.7% / +4,452)
4.8(+0.0000) (7,183+17 votes)
1,167 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
341 (+1.8% / +6)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,763 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
110
Pomo
20 (+11.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
330,027 (+0.4% / +1,157)
4.7(+0.0000) (373+4 votes)
112
Xinet CM
406 (+1.5% / +6)
241 (+11.6% / +25)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
379 (+3.6% / +13)
368 (+1.4% / +5)
297,534 (+0.1% / +173)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
314 (+11.3% / +32)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
120
ReadPilot
313 (+5.0% / +15)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
281 (-1.7% / -5)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
307 (-3.2% / -10)
153,168 (+98.4% / +75,984)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
207,008 (+0.5% / +951)
4.5(+0.0000) (451+0 votes)
256,289 (+20.1% / +42,841)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
214 (+2.9% / +6)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
234 (-3.7% / -9)
1,268 (+1.0% / +12)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
735 (+2.1% / +15)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
79,806 (+0.5% / +372)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
131 (-3.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,604 (+0.8% / +138)
4.4(+0.0000) (278+0 votes)
134 (+123.3% / +74)
102 (+1.0% / +1)
135
AIM
592 (+3.3% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
93 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,664 (+0.3% / +36)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
23,835 (+0.5% / +115)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
141
SOPbox
87 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
143
Apptoto
82 (-1.2% / -1)
20 (-9.1% / -2)
60 (-3.2% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
146
SnipCSS
15,592 (+0.4% / +57)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
147
Doro
4 (+0.0% / +0)
66 (-1.5% / -1)
49 (-2.0% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
14,058 (+0.6% / +84)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
6,517 (+0.6% / +42)
4.3(+0.0000) (424+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,356 (+2.5% / +105)
4.0(+0.0000) (13+1 votes)
3,986 (+1.8% / +70)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
1,425 (+2.8% / +39)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,027 (-0.3% / -11)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
4,760 (+0.7% / +32)
2,900 (+0.7% / +21)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
92 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
3,420 (-0.3% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,928,060 (+0.7% / +20,295)
4.5(+0.0000) (9,566+7 votes)
606,711 (+1.8% / +10,633)
4.4(+0.0000) (2,146+2 votes)
1,157,220 (+0.3% / +3,860)
4.8(+0.0000) (10,411+26 votes)
2,467 (+1.7% / +41)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
1,726 (+0.3% / +6)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
48
3,672,456 (+0.7% / +25,711)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
5,461,918 (+2.8% / +149,414)
2.5(+0.0000) (318+0 votes)
1,640,539 (+0.3% / +5,333)
4.2(+0.0000) (2,019+16 votes)
1,280,240 (+0.8% / +10,729)
4.7(-0.1000) (412+6 votes)
176
Abway
26 (+8.3% / +2)
1,296,944 (+0.1% / +1,783)
4.8(+0.0000) (361+19 votes)
1,133,441 (+0.2% / +2,006)
4.8(+0.0000) (453+71 votes)
1,169 (+2.4% / +27)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
180
2bot
2,162 (+0.7% / +14)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,435 (+3.6% / +50)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
182
Chameleon
888,929 (+0.5% / +4,047)
3.8(+0.0000) (782+0 votes)
1,167,902 (+0.0% / +61)
3.9(-0.1000) (95+1 votes)
594,826 (+0.4% / +2,534)
4.4(+0.0000) (6,977+0 votes)
641,609 (-0.7% / -4,300)
4.6(-0.1000) (3,733+1 votes)
224,309 (+0.6% / +1,322)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
187
TurboPlay
1,027,215 (+1.4% / +14,373)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
899 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
847 (+1.1% / +9)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
67,333 (+1.5% / +966)
4.9(+0.0000) (1,192-1 votes)
70 (-22.2% / -20)
382,540 (-0.0% / -146)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
478,100 (+1.3% / +6,194)
4.5(+0.0000) (595+0 votes)
934 (+12.0% / +100)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
815 (-0.2% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
422,873 (+0.2% / +755)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
596,600 (+0.3% / +1,691)
3.6(+0.0000) (714+10 votes)
198
RazorWave
632,082 (+2.7% / +16,402)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
186,736 (+0.6% / +1,157)
4.7(+0.0000) (881+0 votes)
337,164 (+0.5% / +1,739)
4.0(+0.0000) (358+1 votes)
17 (-5.6% / -1)
308,960 (+13.7% / +37,288)
4.0(+0.0000) (281+1 votes)
506 (+4.1% / +20)
17 (-10.5% / -2)
238,458 (+0.7% / +1,728)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
295,688 (+9.3% / +25,254)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
208
liTimer
315 (-0.9% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
464 (+2.0% / +9)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
14 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
609 (-0.3% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
379 (+9.5% / +33)
4.9(+0.0000) (12+2 votes)
215
Free VPN
152,205 (-4.3% / -6,897)
3.7(+0.0000) (761+0 votes)
216
FasterWeb
190,560 (+2.4% / +4,424)
4.1(+0.0000) (166+0 votes)
252,016 (+0.2% / +389)
3.5(-0.2000) (10+1 votes)
40,583 (+1.2% / +495)
4.5(+0.0000) (211+0 votes)
120,495 (+3.4% / +3,993)
4.5(+0.0000) (706+0 votes)
149,919 (+0.5% / +790)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
139,443 (+0.5% / +746)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
60,002 (+1.2% / +703)
4.7(+0.0000) (501+0 votes)
157,619 (+0.7% / +1,138)
3.3(+0.0000) (215+0 votes)
452 (+0.9% / +4)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
56,476 (+1.3% / +739)
4.8(+0.0000) (334+0 votes)
84,705 (+0.7% / +614)
3.8(+0.0000) (293+0 votes)
114,123 (+23.1% / +21,406)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
96,620 (+11.4% / +9,872)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
432 (+1.6% / +7)
99,001 (+0.4% / +378)
3.5(+0.0000) (236+0 votes)
232
ProKeys
63,387 (+1.3% / +816)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
16,583 (+1.0% / +167)
4.4(+0.0000) (249+0 votes)
236
Cookiebro
45,676 (+0.9% / +405)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
51,919 (+0.6% / +291)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
360 (+7.5% / +25)
275 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82,149 (+3.6% / +2,837)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
54,706 (+0.8% / +411)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
84,820 (+3.0% / +2,453)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
31,691 (+0.9% / +269)
4.8(+0.0000) (167+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
33,122 (+1.1% / +376)
4.6(+0.0000) (241+0 votes)
25,725 (+0.9% / +228)
4.8(+0.0000) (111+0 votes)
28,158 (+0.9% / +262)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
21,963 (+0.3% / +63)
4.9(+0.0000) (129+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,420 (+1.1% / +332)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
16,556 (+7.3% / +1,123)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
22,924 (+1.1% / +253)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
23,595 (+1.2% / +272)
4.3(+0.1000) (168+7 votes)
257
Timer
24,239 (+6.6% / +1,494)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
35,943 (+0.9% / +324)
3.5(+0.0000) (49+0 votes)
11,513 (+1.2% / +132)
2.7(+0.0000) (23+0 votes)
12,081 (+17.7% / +1,816)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,672 (+0.9% / +200)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
20,443 (+1.5% / +305)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
9,668 (+6.8% / +613)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,312 (+0.8% / +159)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
6,400 (+1.2% / +76)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
15,235 (+0.9% / +140)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,920 (+1.1% / +119)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
8,011 (+10.9% / +786)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
23,957 (+1.0% / +226)
3.2(-0.2000) (21+1 votes)
173 (+6.8% / +11)
12,117 (-0.4% / -52)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
28,668 (+2.0% / +568)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
15,735 (+1.0% / +154)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
13,457 (+1.2% / +160)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
119 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,763 (+1.9% / +319)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
11,823 (+0.6% / +66)
4.0(+0.0000) (64+2 votes)
9,796 (+0.9% / +84)
4.0(+0.0000) (230+3 votes)
14 (+7.7% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
12,697 (+1.4% / +177)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
11,997 (+1.4% / +171)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
13,961 (+0.4% / +60)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
14,174 (+0.7% / +93)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
6,340 (+0.7% / +46)
4.9(+0.0000) (161+0 votes)
288
Rainy
7,519 (+1.1% / +85)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
7,068 (+10.8% / +688)
3.8(+0.0000) (611+0 votes)
9,264 (+2.8% / +254)
4.8(+0.0000) (32+1 votes)
7 (+0.0% / +0)
11,757 (-0.3% / -37)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
11,932 (+0.3% / +36)
3.3(+0.0000) (129+1 votes)
12,623 (+0.6% / +78)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
12,339 (+0.5% / +65)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
377 (-0.8% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
502,181 (-0.1% / -540)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
30,506 (+0.9% / +276)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
12,157 (+0.5% / +59)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
9,646 (+114.3% / +5,144)
3.7(+0.0000) (84+1 votes)