extension ExtPose

Keyword: cache -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
89,583 (-0.3% / -245)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,588 (+0.7% / +248)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
143,595 (+1.4% / +2,030)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
16,402 (+0.3% / +53)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
7,790 (-0.2% / -16)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
834,326 (+0.1% / +489)
4.5(+0.0000) (1,060+0 votes)
46,459 (+0.2% / +87)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
205,141 (+0.9% / +1,874)
4.7(+0.0000) (129+0 votes)
5,267 (+2.1% / +106)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
76,576 (+0.1% / +95)
4.4(+0.0000) (98+0 votes)
1,780,685 (+0.1% / +2,579)
4.8(+0.0000) (63,912+0 votes)
2,484 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
943 (-1.2% / -11)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
197 (+8.2% / +15)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
587 (+1.4% / +8)
1,740 (-1.2% / -22)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
372,594 (+0.1% / +236)
4.9(+0.0000) (2,537+0 votes)
5,688 (+1.0% / +59)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
44,815 (-0.0% / -15)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
11,573 (-0.1% / -15)
3.5(+0.0000) (38+0 votes)
6,130 (+0.0% / +3)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,556 (+0.1% / +1)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
502 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,321 (-0.8% / -10)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
305 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
485 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,339 (+1.3% / +30)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
96,279 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (714+0 votes)
15,718 (-0.3% / -40)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
4,119 (-0.7% / -31)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,485 (-0.5% / -12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
190 (-0.5% / -1)
643 (-0.8% / -5)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
599 (+8.1% / +45)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
37
CleanUp
434 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,639 (-1.0% / -74)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
345 (+1.8% / +6)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
244 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
72,088 (+0.2% / +117)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+7.1% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,808 (+0.1% / +27)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
258 (+0.8% / +2)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
7,218 (+0.6% / +43)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,485 (+1.9% / +27)
5,703 (-0.3% / -16)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
6,185 (+0.4% / +24)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
858 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,200 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
412 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
564 (-2.3% / -13)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
139 (+3.0% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,314 (+1.4% / +18)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
324 (+1.6% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
177 (-0.6% / -1)
8,009 (+1.4% / +110)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
159 (+0.0% / +0)
86 (+2.4% / +2)
93 (+1.1% / +1)
774 (+0.4% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (+2.9% / +3)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,900 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,716 (+0.3% / +45)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
1,650 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
126 (+1.6% / +2)
8,996 (+0.6% / +52)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
931 (+0.8% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
123,497 (-0.1% / -70)
4.3(+0.0000) (1,429+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
143,166 (+0.0% / +1)
2.8(+0.0000) (196+0 votes)
77
Cleaner
2,687 (-0.9% / -25)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
159 (-1.2% / -2)
2,920 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
217,025 (+0.1% / +201)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
642 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,741 (+0.1% / +25)
4.3(+0.0000) (81+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,159 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
8,366,270 (-0.0% / -2,061)
4.9(+0.0000) (353,831+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
945 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
93
Cached
23 (+4.5% / +1)
14 (-6.7% / -1)
611 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
176 (-1.7% / -3)
160 (-0.6% / -1)
16,056 (+0.2% / +31)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
8,605 (+1.8% / +149)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
101
CacheList
10,910 (-0.1% / -7)
4.7(+0.0000) (168+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
359 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
111 (+1.8% / +2)
37 (-2.6% / -1)
108
Dr.FLARE
3,345 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
15,135 (-0.3% / -40)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
2,678 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
2,492 (+0.2% / +6)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
4,066 (+1.4% / +58)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,539 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
115
AMP cache
16 (+6.7% / +1)
10 (-9.1% / -1)
970 (-0.1% / -1)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
7,873 (+0.6% / +45)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
1,385 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
367,321 (+0.0% / +174)
4.4(+0.0000) (2,270+0 votes)
1,878 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,576 (+0.8% / +12)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
126
Loudly
653,300 (+0.1% / +622)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
127
Kiwix
4,457 (-0.3% / -15)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
128
SSL Grade
1,273 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
3,387 (-0.3% / -9)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
203,521 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (6,648+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
126,561 (-0.2% / -204)
3.9(+0.0000) (2,559+0 votes)
2,096 (+0.2% / +4)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
1,071 (+0.0% / +0)
99,052 (+0.3% / +268)
4.8(+0.0000) (196+0 votes)
2,190 (+1.3% / +29)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76,577 (+0.3% / +203)
4.8(+0.0000) (296+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
256,832 (+20.0% / +42,766)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
5 (+0.0% / +0)
86 (+1.2% / +1)
471 (-0.4% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
403 (-4.0% / -17)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
425 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
688 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,626 (-0.1% / -12)
4.9(+0.0000) (1,486+0 votes)
14,815 (+0.1% / +8)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
152
Cache Cat
4 (+0.0% / +0)
212 (+5.5% / +11)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
16,742 (-0.1% / -21)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
15,855 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
248 (-2.0% / -5)
12,737 (-0.1% / -14)
4.7(+0.0000) (82+0 votes)
12,093 (+0.1% / +14)
4.0(+0.0000) (101+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6,620 (-0.5% / -30)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
1,317,889 (+0.3% / +3,756)
4.6(+0.0000) (6,438+0 votes)
7,510 (-0.2% / -14)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
8,249 (+0.2% / +20)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
6,547 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
195 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
222 (-0.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,171 (+1.1% / +24)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
2,725 (+0.2% / +6)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
172
Clearly
2,264 (-0.5% / -11)
1,208 (+1.2% / +14)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,218 (+1.5% / +18)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
53,116 (-0.2% / -88)
4.5(+0.0000) (738+0 votes)
1,147 (-0.6% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,008 (-0.7% / -7)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
178
Amplify
1,164 (+0.8% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
179
Heureca!
781 (+0.9% / +7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
750 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
807 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
841 (+2.1% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
725 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
186
SEO Tools
508 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
187
eTager
20 (+5.3% / +1)
639 (+1.4% / +9)
591 (+1.4% / +8)
190
PeerName
18,347 (+0.1% / +16)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
192
RWeb
370 (-0.5% / -2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
463 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
517 (+0.0% / +0)
485 (+0.8% / +4)
426 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
316 (-0.3% / -1)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
294 (+3.5% / +10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
269 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
219 (+0.9% / +2)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5,272 (-0.4% / -21)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
200 (+1.0% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
154 (-0.6% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
207
GCVote
2,715 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
3,096 (+0.5% / +16)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
137 (+1.5% / +2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
1,983 (+0.8% / +15)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
1,229 (-1.0% / -13)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,059 (-0.9% / -10)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
814 (+4.8% / +37)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
3 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
755 (-1.0% / -8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
686 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
485 (+1.5% / +7)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
737 (+0.5% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
335 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,705,680 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39,355+0 votes)
228
CDNCache
30 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
230
Obliviate
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
186 (-1.1% / -2)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,278,154 (+0.0% / +902)
4.5(+0.0000) (4,226+0 votes)
204 (-1.4% / -3)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5 (+0.0% / +0)
1,048,710 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,896+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
238
SEOquake
739,499 (+0.2% / +1,300)
4.6(+0.0000) (2,563+0 votes)
1,045 (+0.6% / +6)
2.0(+0.0000) (22+0 votes)
157 (-1.9% / -3)
18 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
126 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
438,655 (+0.0% / +32)
4.2(+0.0000) (576+0 votes)
410,994 (-0.3% / -1,242)
3.8(+0.0000) (284+0 votes)
259,861 (-0.3% / -673)
4.6(+0.0000) (2,119+0 votes)
157,895 (+0.3% / +485)
4.7(+0.0000) (629+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
459,132 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
251
TransOver
140,613 (-0.1% / -76)
4.6(+0.0000) (1,667+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
87 (-2.2% / -2)
71,384 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (939+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
890 (-0.8% / -7)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
88,488 (+0.1% / +106)
4.7(+0.0000) (109+0 votes)
84,137 (+0.2% / +153)
4.5(+0.0000) (969+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
96,901 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (292+0 votes)
80,645 (-0.1% / -113)
4.1(+0.0000) (932+0 votes)
297 (+1.4% / +4)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
182,595 (-0.4% / -811)
46,951 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,613+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,846 (-0.1% / -29)
4.7(+0.0000) (500+0 votes)
268
ReLoader
55 (+0.0% / +0)
55,700 (+0.4% / +211)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
66,169 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
29,557 (-0.1% / -42)
4.7(+0.0000) (191+0 votes)
43,042 (+0.1% / +48)
4.5(+0.0000) (210+0 votes)
93,225 (-0.5% / -425)
274
HttpWatch
93,446 (+4.1% / +3,666)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
67,740 (+0.7% / +446)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
35,617 (+0.2% / +69)
4.0(+0.0000) (164+0 votes)
277
Pinky
20,357 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (263+0 votes)
278
FocusTab
43 (+2.4% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
28,049 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (138+0 votes)
28,966 (+0.1% / +22)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
281
Clockwork
19,626 (+0.2% / +48)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
22,586 (+0.1% / +22)
3.7(+0.0000) (106+0 votes)
18,569 (-0.2% / -36)
4.4(+0.0000) (366+0 votes)
21,495 (-0.2% / -36)
3.8(+0.0000) (127+0 votes)
18,540 (-0.2% / -37)
4.3(+0.0000) (168+0 votes)
19,610 (+0.1% / +10)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
17,364 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
288
SP Editor
12,452 (+0.1% / +7)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
289
Moddit
8 (+0.0% / +0)
19,629 (+0.1% / +26)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
18,819 (+0.1% / +23)
3.3(+0.0000) (173+0 votes)
18,215 (-0.2% / -43)
3.3(+0.0000) (82+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,009 (+0.2% / +28)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
12,554 (-0.2% / -21)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
13,876 (-0.4% / -58)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
12,242 (+0.1% / +13)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
10,911 (-0.2% / -24)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
10,486 (+0.4% / +37)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
7 (+0.0% / +0)