extension ExtPose

Keyword: response

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6 (+20.0% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
8 (+14.3% / +1)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6
Shout
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
32 (+6.7% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
12
Denote
17 (+6.2% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,058 (+5.1% / +51)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
332 (+5.1% / +16)
23 (+4.5% / +1)
101 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
314 (+4.0% / +12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,134 (+3.2% / +35)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,523 (+2.9% / +129)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,679 (+2.7% / +125)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,956 (+2.4% / +210)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
213 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
769 (+2.1% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,804 (+2.0% / +35)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
213 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,835 (+1.9% / +53)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,089 (+1.9% / +20)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
933 (+1.6% / +15)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
33
WappBot
129 (+1.6% / +2)
4.3333(+0.3333) (3+1 votes)
935 (+1.5% / +14)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,349 (+1.4% / +19)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,150 (+1.4% / +16)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,586 (+1.4% / +22)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
593 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
526 (+1.3% / +7)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
40
Scribsi
153 (+1.3% / +2)
681 (+1.2% / +8)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
3,162 (+1.2% / +37)
4.5203(+0.0000) (123+0 votes)
3,333 (+1.2% / +38)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
3,180 (+1.0% / +33)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
972 (+1.0% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,484 (+1.0% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,986 (+1.0% / +20)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
127,897 (+1.0% / +1,236)
3.6769(+0.0000) (65+0 votes)
50
Netify
315 (+1.0% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
434 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
767 (+0.9% / +7)
670 (+0.9% / +6)
2,293 (+0.8% / +19)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,634 (+0.8% / +30)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
757 (+0.8% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,728 (+0.8% / +77)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
2,277 (+0.8% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
635 (+0.8% / +5)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,812 (+0.7% / +28)
3.381(+0.0000) (21+0 votes)
694 (+0.7% / +5)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,289 (+0.7% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
63
URL2QR
586 (+0.7% / +4)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
7,098 (+0.7% / +47)
3.9487(+0.0000) (39+0 votes)
767 (+0.7% / +5)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
767 (+0.7% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
792 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
657 (+0.6% / +4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,139 (+0.6% / +13)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,647 (+0.6% / +10)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
494 (+0.6% / +3)
25,499 (+0.6% / +154)
4.8276(+0.0000) (29+0 votes)
10,734 (+0.6% / +63)
4.7333(+0.0015) (180+1 votes)
18,131 (+0.6% / +104)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
226,003 (+0.6% / +1,268)
4.8635(+0.0006) (1,560+7 votes)
358 (+0.6% / +2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
362 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,118 (+0.5% / +80)
3.275(+0.0092) (80+1 votes)
186,415 (+0.5% / +954)
3.1477(+0.0000) (88+0 votes)
1,241 (+0.5% / +6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
10,846 (+0.5% / +52)
4.6338(+0.0000) (71+0 votes)
3,556,328 (+0.5% / +17,022)
3.9437(+0.0002) (5,100+1 votes)
6,281 (+0.5% / +30)
4.6263(+0.0000) (99+0 votes)
1,266 (+0.5% / +6)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
11,846 (+0.5% / +55)
2.5512(+0.0000) (127+0 votes)
1,602 (+0.4% / +7)
4.5152(+0.0000) (33+0 votes)
87
Zoof
1,245 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
768 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,186 (+0.4% / +19)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
855 (+0.4% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,142 (+0.4% / +4)
7,188 (+0.3% / +25)
4.4444(+0.0000) (27+0 votes)
34,730 (+0.3% / +114)
4.2293(+0.0000) (1,919+0 votes)
1,541 (+0.3% / +5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
95
j-play
932 (+0.3% / +3)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
15,924 (+0.3% / +51)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
118,838 (+0.3% / +379)
4.7835(+0.0007) (328+1 votes)
10,486 (+0.3% / +33)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
2,892 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,275 (+0.3% / +7)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
1,312 (+0.3% / +4)
4.9796(+0.0000) (49+0 votes)
665 (+0.3% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,096 (+0.3% / +18)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
3,181 (+0.3% / +9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
105
IHeader
353 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,135 (+0.3% / +6)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
5,365 (+0.3% / +15)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
738 (+0.3% / +2)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
1,485 (+0.3% / +4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
315,368 (+0.3% / +847)
4.7585(-0.0009) (3,097+1 votes)
5,884 (+0.3% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,360 (+0.3% / +6)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
42,732 (+0.2% / +105)
4.821(+0.0000) (257+0 votes)
34,870 (+0.2% / +84)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
4,571 (+0.2% / +11)
4.7143(+0.0000) (56+0 votes)
12,656 (+0.2% / +29)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
441 (+0.2% / +1)
118
Edgar
3,286 (+0.2% / +7)
4.0312(+0.0000) (32+0 votes)
10,842 (+0.2% / +23)
3.075(+0.0000) (40+0 votes)
12,528 (+0.2% / +26)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
121
PHP shell
2,959 (+0.2% / +6)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
122
RestMan
7,476 (+0.2% / +15)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
4,547 (+0.2% / +9)
4.1579(+0.0000) (57+0 votes)
281,329 (+0.2% / +543)
4.4446(+0.0000) (2,202+0 votes)
4,703 (+0.2% / +9)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
45,348 (+0.2% / +79)
4.5(+0.0000) (76+0 votes)
38,156 (+0.2% / +66)
3.8451(+0.0000) (71+0 votes)
128
JaSON
8,061 (+0.2% / +13)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
1,933 (+0.2% / +3)
3.4167(+0.0000) (36+0 votes)
18,325 (+0.2% / +28)
4.4571(+0.0000) (210+0 votes)
1,313 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
14,560 (+0.2% / +22)
4.1724(+0.0000) (58+0 votes)
68,295 (+0.2% / +103)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)
4,241 (+0.1% / +6)
4.3929(+0.0000) (28+0 votes)
97,460 (+0.1% / +136)
3.3208(+0.0000) (212+0 votes)
67,685 (+0.1% / +93)
4.5(+0.0000) (782+0 votes)
8,745 (+0.1% / +12)
4.5827(+0.0000) (127+0 votes)
2,231 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,506 (+0.1% / +2)
4.8182(+0.0182) (11+1 votes)
50,272 (+0.1% / +63)
4.3655(+0.0000) (238+0 votes)
141
eSafely
4,890 (+0.1% / +6)
3.5714(+0.0000) (77+0 votes)
818 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,657 (+0.1% / +40)
4.6667(+0.0000) (147+0 votes)
2,597 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,959 (+0.1% / +32)
3.8667(+0.0000) (30+0 votes)
35,356 (+0.1% / +38)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
157,761 (+0.1% / +163)
4.0(+0.0000) (140+0 votes)
23,732 (+0.1% / +24)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
16,108 (+0.1% / +16)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,625 (+0.1% / +39)
4.1204(+0.0000) (108+0 votes)
102,679 (+0.1% / +82)
4.4738(+0.0000) (686+0 votes)
42,738 (+0.1% / +34)
4.5796(+0.0000) (314+0 votes)
1,372 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
Stylus
361,450 (+0.1% / +251)
4.6868(+0.0000) (696+0 votes)
5,788 (+0.1% / +4)
3.1628(+0.0000) (43+0 votes)
128,577 (+0.1% / +76)
4.209(+0.0000) (512+0 votes)
5,377 (+0.1% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,377 (+0.1% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
795,546 (+0.0% / +284)
3.6819(-0.0003) (9,348+2 votes)
160
ModHeader
378,035 (+0.0% / +86)
4.0938(+0.0000) (480+0 votes)
192,289 (+0.0% / +31)
4.1442(+0.0000) (437+0 votes)
162
Wizdler
103,744 (+0.0% / +15)
4.3478(+0.0000) (414+0 votes)
43,721 (+0.0% / +2)
4.3178(+0.0000) (107+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
201 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
172
recrun
23 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
175
Bug Spray
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176
RESTer
7,937 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,765 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
181
Talkpush
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5,938 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
185
ReRes
5,469 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,763 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
189
SnapApp
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
57 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,829 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,641 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
199
Tab Ahead
3,680 (+0.0% / +0)
4.7612(+0.0000) (67+0 votes)
40,374 (+0.0% / +0)
3.4318(+0.0000) (44+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,759 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,286 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
22,831 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
1,048 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,447 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
304 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
503 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,182,577 (-0.0% / -98)
4.6884(+0.0001) (12,126+2 votes)
31,904 (-0.0% / -5)
3.9275(+0.0000) (69+0 votes)
217
JSONView
1,289,314 (-0.0% / -256)
4.5675(+0.0000) (2,823+0 votes)
87,992 (-0.0% / -18)
4.3354(+0.0000) (158+0 votes)
103,896 (-0.0% / -25)
4.4719(+0.0000) (1,350+0 votes)
136,001 (-0.0% / -38)
4.2106(+0.0000) (1,154+0 votes)
2,786 (-0.0% / -1)
3.2162(+0.0000) (37+0 votes)
1,501,179 (-0.0% / -571)
3.9927(+0.0006) (1,769+0 votes)
479,807 (-0.0% / -184)
4.7306(+0.0001) (3,634+1 votes)
5,399 (-0.1% / -3)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
65,221 (-0.1% / -38)
3.2851(+0.0000) (228+0 votes)
12,241 (-0.1% / -10)
4.8423(+0.0009) (355+2 votes)
18,219 (-0.1% / -15)
3.7092(+0.0000) (1,004+0 votes)
2,056 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
21,538 (-0.1% / -23)
4.6757(+0.0000) (148+0 votes)
33,896 (-0.1% / -39)
4.9132(+0.0000) (553+0 votes)
1,733 (-0.1% / -2)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
10,921 (-0.1% / -13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
233
Validity
40,990 (-0.1% / -49)
3.9775(+0.0000) (267+0 votes)
2,310 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67,940 (-0.1% / -97)
4.5109(-0.0008) (599-1 votes)
236
search2
1,327 (-0.2% / -2)
4.7821(+0.0000) (78+0 votes)
237
FirePHP
1,250 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,443 (-0.2% / -56)
3.8947(+0.0000) (38+0 votes)
3,428 (-0.2% / -6)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
8,335 (-0.2% / -15)
3.9261(-0.0061) (176-1 votes)
3,548 (-0.2% / -7)
4.76(+0.0000) (25+0 votes)
16,357 (-0.2% / -33)
3.6842(+0.0000) (57+0 votes)
5,834 (-0.2% / -13)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2,679 (-0.2% / -6)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
26,220 (-0.2% / -60)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
237,418 (-0.2% / -558)
4.0763(+0.0000) (249+0 votes)
247
WiseFax
14,782 (-0.2% / -35)
3.9886(+0.0000) (175+0 votes)
1,676 (-0.2% / -4)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
1,673 (-0.2% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,872 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
389 (-0.3% / -1)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
89,454 (-0.3% / -233)
4.0(+0.0000) (96+0 votes)
732 (-0.3% / -2)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
24,503 (-0.3% / -67)
3.9718(+0.0000) (71+0 votes)
351 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,755 (-0.3% / -11)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
2,020 (-0.3% / -6)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
258
Popchrom
7,997 (-0.3% / -26)
3.7788(+0.0000) (217+0 votes)
2,303 (-0.3% / -8)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
1,669 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,036 (-0.4% / -11)
3.6071(+0.0000) (56+0 votes)
526 (-0.4% / -2)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,184 (-0.4% / -9)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
48,821 (-0.5% / -222)
4.0385(+0.0000) (26+0 votes)
265
lucid
1,660 (-0.5% / -8)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
1,630 (-0.5% / -8)
3.4237(+0.0000) (59+0 votes)
581 (-0.5% / -3)
4.9444(+0.0000) (54+0 votes)
268
SEOInfo
1,155 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,259 (-0.5% / -12)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
369 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,429 (-0.5% / -35)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
2,290 (-0.6% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
876 (-0.6% / -5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,870 (-0.6% / -11)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
2,031 (-0.6% / -13)
1.8214(+0.0000) (28+0 votes)
276
nOverlay
21,647 (-0.7% / -148)
4.1667(+0.0000) (30+0 votes)
796 (-0.7% / -6)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
375 (-0.8% / -3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,675 (-0.9% / -15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
508 (-1.0% / -5)
4.4792(+0.0000) (48+0 votes)
283
urlNeXT
800 (-1.1% / -9)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
284
Ping
1,396 (-1.1% / -16)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,741 (-1.2% / -32)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
535 (-1.5% / -8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
288
Outliner
501 (-1.6% / -8)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
123 (-1.6% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
123,818 (-1.7% / -2,155)
4.3273(+0.0000) (110+0 votes)
103 (-1.9% / -2)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
507 (-2.1% / -11)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
377 (-2.3% / -9)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
209 (-2.3% / -5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296
talk
182 (-3.2% / -6)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
30 (-6.2% / -2)
7 (-22.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-25.0% / -1)