extension ExtPose

Keyword: night theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
300,000 (+50.0% / +100,000)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
2
Dusk
300,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (514+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (600+0 votes)
691 (+4.9% / +32)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+2.6% / +25)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
385 (+2.7% / +10)
608 (+4.8% / +28)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,899+0 votes)
186 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
203 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,276+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (601+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
669 (+3.6% / +23)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (741+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (512+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,509+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,156+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,522+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (647+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
297 (+4.9% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (176+0 votes)
527 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
227 (+5.1% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,980+8 votes)
150 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
629 (+2.1% / +13)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (83+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
203 (-0.5% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
724 (+1.5% / +11)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,866+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
103 (+83.9% / +47)
630 (+0.5% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11,714+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
20 (+5.3% / +1)
581 (-0.7% / -4)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
654 (+1.6% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
296 (+4.2% / +12)
362 (-1.6% / -6)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (170+0 votes)
310 (+1.3% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,812+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
75
S-CSS-P
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (76+0 votes)
169 (+0.6% / +1)
294 (+1.4% / +4)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (147+0 votes)
26
389 (-0.8% / -3)
954 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
677 (+1.5% / +10)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
66 (+1.5% / +1)
315 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
58 (+5.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
530 (-0.4% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
514 (+0.8% / +4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (87+0 votes)
97
CYSCE
106 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
16 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (380+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (147+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,078+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
999 (+0.5% / +5)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.5% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
110
Dark Mode
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
376 (-1.1% / -4)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
335 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
138 (+8.7% / +11)
340 (+2.7% / +9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (131+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (191+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
517 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
213 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
126
Octo-Free
860 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (239+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (302+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (176+0 votes)
985 (+0.9% / +9)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (94+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
279 (-1.4% / -4)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
116 (+4.5% / +5)
489 (-1.0% / -5)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
68 (+13.3% / +8)
835 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (343+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
714 (+1.3% / +9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
24 (-4.0% / -1)
504 (-0.4% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (580+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (698+0 votes)
279 (+0.7% / +2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (759+0 votes)
722 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
669 (+5.0% / +32)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (92+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
497 (+3.8% / +18)
70 (+2.9% / +2)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
20 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,494+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (298+0 votes)
179
Dark Mode
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
332 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (609+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
100 (+3.1% / +3)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
177 (-1.1% / -2)
380 (+2.7% / +10)
364 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
231 (-1.3% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
767 (-1.2% / -9)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
183 (-1.1% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (659+2 votes)
64 (+1.6% / +1)
11 (+0.0% / +0)
25 (+31.6% / +6)
206
Deezerify
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
216 (+5.9% / +12)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
389 (+1.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
684 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
132 (+0.0% / +0)
915 (-0.3% / -3)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
222
Keptab
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
877 (-0.8% / -7)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (207+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (14+0 votes)
833 (+1.1% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (136+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,533+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
232
uFinance
14 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
829 (+12.0% / +89)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
439 (-2.2% / -10)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
410 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
926 (+1.2% / +11)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (415+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
286 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
434 (+1.2% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,368+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
252
Xylo
429 (-4.5% / -20)
222 (+3.7% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
867 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
508 (-0.6% / -3)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
186 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
263 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (84+0 votes)
703 (+2.3% / +16)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
416 (+2.5% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (76+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,660+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
662 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (26+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (893+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (2,282+0 votes)
273
TFS+
514 (-0.4% / -2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
15 (+7.1% / +1)
5 (+0.0% / +0)
155 (+1.3% / +2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
25 (+38.9% / +7)
53 (+1.9% / +1)
127 (+0.0% / +0)
137 (+0.7% / +1)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
19 (+18.8% / +3)
284
nyt_mod
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
20 (+33.3% / +5)
825 (-0.4% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
84 (-2.3% / -2)
388 (+1.8% / +7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
66 (+17.9% / +10)
117 (-0.8% / -1)
38 (+2.7% / +1)
44 (+0.0% / +0)
153 (+0.7% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
190 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)