extension ExtPose

Keyword: dark mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.4974(-0.0014) (2,505+3 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
6,077,987 (+0.0% / +0)
4.6593(+0.0000) (91+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2156(+0.0020) (385+1 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6216(+0.0002) (621+3 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.4836(-0.0049) (1,309+5 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8373(+0.0000) (338+0 votes)
1,676,288 (+0.0% / +0)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
1,625,048 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0000) (288+0 votes)
4,350,499 (+0.0% / +0)
4.7701(-0.0023) (335+1 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.6976(+0.0000) (549+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3665(-0.0011) (1,858+3 votes)
2,168,424 (+0.0% / +0)
3.5844(+0.0000) (1,920+0 votes)
158,548 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
204,035 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (989+0 votes)
120,529 (+0.0% / +0)
4.1273(+0.0000) (165+0 votes)
654,474 (+0.0% / +0)
3.4015(+0.0015) (1,046+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9104(+0.0000) (4,786+0 votes)
73,243 (+0.0% / +0)
4.1645(+0.0000) (152+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.5988(+0.0000) (344+0 votes)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7096(+0.0000) (365+0 votes)
59,209 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
60,553 (+0.0% / +0)
4.5152(+0.0000) (33+0 votes)
54,592 (+0.0% / +0)
4.7711(+0.0132) (201+11 votes)
56,549 (+0.0% / +0)
4.7372(-0.0007) (1,271+4 votes)
177,049 (+0.0% / +0)
4.3779(+0.0000) (389+0 votes)
29,043 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (65+0 votes)
83,686 (+0.0% / +0)
4.1997(+0.0000) (701+0 votes)
25,394 (+0.0% / +0)
4.3364(+0.0000) (110+0 votes)
10,338 (+0.0% / +0)
4.604(+0.0020) (202+1 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
12,617 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (90+0 votes)
11,190 (+0.0% / +0)
4.3462(-0.0242) (26-1 votes)
13,153 (+0.0% / +0)
3.2195(-0.0055) (41+1 votes)
30,411 (+0.0% / +0)
4.3095(+0.0000) (84+0 votes)
32,007 (+0.0% / +0)
4.6988(+0.0037) (83+1 votes)
9,723 (+0.0% / +0)
4.7901(+0.0026) (81+1 votes)
12,377 (+0.0% / +0)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
5,975 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
3,798 (+0.0% / +0)
4.2881(+0.0000) (59+0 votes)
66,670 (+0.0% / +0)
3.4688(+0.0042) (128+1 votes)
5,498 (+0.0% / +0)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
6,568 (+0.0% / +0)
2.8387(+0.0000) (31+0 votes)
2,148 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,913 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (48+0 votes)
587,937 (+0.0% / +0)
4.8544(+0.0000) (103+0 votes)
3,449 (+0.0% / +0)
4.72(-0.0717) (25+1 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
6,103 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,108 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0331) (17+1 votes)
22,746 (+0.0% / +0)
10,176 (+0.0% / +0)
4.5682(+0.0000) (44+0 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.7981(+0.0036) (926+16 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7157(+0.0006) (925+2 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
1,722 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,644 (+0.0% / +0)
2.64(+0.0000) (25+0 votes)
2,785 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
2,088,606 (+0.0% / +0)
4.8271(+0.0000) (538+0 votes)
5,593,956 (+0.0% / +0)
4.7042(-0.0002) (11,288+13 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (425+0 votes)
8,397,187 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
3,674 (+0.0% / +0)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
34,450 (+0.0% / +0)
1,042,016 (+0.0% / +0)
4.728(+0.0000) (511+0 votes)
736 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
264,371 (+0.0% / +0)
4.4871(+0.0000) (661+0 votes)
18,682 (+0.0% / +0)
4.2331(+0.0000) (236+0 votes)
854 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
744 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,638 (+0.0% / +0)
3.4815(+0.0000) (27+0 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2825(+0.0007) (1,030+1 votes)
7,391 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (23+0 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4575(+0.0000) (247+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.3027(-0.0211) (598+5 votes)
1,648,749 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.755(-0.0010) (1,951+4 votes)
181,582 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
170,090 (+0.0% / +0)
4.5092(+0.0000) (1,579+0 votes)
472 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
115,766 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,752 (+0.0% / +0)
2.4231(+0.0000) (26+0 votes)
741 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,828 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
30,190 (+0.0% / +0)
3.6739(+0.0000) (46+0 votes)
123,824 (+0.0% / +0)
4.7749(+0.0000) (813+0 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.6902(+0.0005) (1,885+0 votes)
2,281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,073 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0601) (60-1 votes)
1,674 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.2197) (11-1 votes)
1,464 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,735 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
4,981 (+0.0% / +0)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
518 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
79,144 (+0.0% / +0)
4.243(+0.0036) (214+1 votes)
16,222 (+0.0% / +0)
1.7372(+0.0000) (156+0 votes)
53,340 (+0.0% / +0)
2.4824(+0.0000) (1,022+0 votes)
3,177 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
29,371 (+0.0% / +0)
4.4477(+0.0000) (172+0 votes)
7,568 (+0.0% / +0)
1.903(+0.0000) (134+0 votes)
1,034 (+0.0% / +0)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
897 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0500) (5+1 votes)
1,089 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
1,787 (+0.0% / +0)
4.8308(+0.0000) (65+0 votes)
1,938 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
31,336 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
4,442 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,390 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
7,794 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (38+0 votes)
4,977 (+0.0% / +0)
4.7037(+0.0000) (54+0 votes)
117
Dark Mode
2,349 (+0.0% / +0)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4388(+0.0023) (490+2 votes)
4,964 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
5,199 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,275 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
6,669 (+0.0% / +0)
4.6607(+0.0000) (56+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
290,198 (+0.0% / +0)
4.4556(+0.0000) (90+0 votes)
7,106,806 (+0.0% / +0)
4.6089(+0.0000) (179+0 votes)
830 (+0.0% / +0)
1,488 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
5,262 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,121 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
2,638 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
802 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
63,704 (+0.0% / +0)
3.0809(+0.0000) (173+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
76,678 (+0.0% / +0)
4.0252(+0.0000) (318+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
20,843 (+0.0% / +0)
4.3546(+0.0000) (485+0 votes)
790 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
7,174 (+0.0% / +0)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
2,776 (+0.0% / +0)
2,198 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
996,618 (+0.0% / +0)
4.1867(+0.0000) (166+0 votes)
94,744 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0000) (147+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (14+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
44,300 (+0.0% / +0)
4.6442(+0.0000) (163+0 votes)
473,309 (+0.0% / +0)
4.7525(+0.0000) (202+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
747 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
24,662 (+0.0% / +0)
4.6879(+0.0000) (173+0 votes)
491 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
33,170 (+0.0% / +0)
4.5401(+0.0000) (511+0 votes)
3,773 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
811 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
201,282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
296,115 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,579 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
574,500 (+0.0% / +0)
4.9122(+0.0001) (4,034+4 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
1,993,097 (+0.0% / +0)
4.5964(+0.0000) (33,519+0 votes)
1,261 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
2,812 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
6,325 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (38+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
1,467 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,161 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (76+0 votes)
3,819 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
34,255 (+0.0% / +0)
3.8995(+0.0000) (2,129+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,790 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (5+1 votes)
609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
106,971 (+0.0% / +0)
3.8444(+0.0000) (1,555+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
142,963 (+0.0% / +0)
4.1761(+0.0000) (159+0 votes)
184
Readwell
295,921 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
11,665 (+0.0% / +0)
4.4385(+0.0000) (187+0 votes)
9,043 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
2,400 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,660 (+0.0% / +0)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
20,809 (+0.0% / +0)
3.5407(+0.0000) (135+0 votes)
433 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,035 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
12,506 (+0.0% / +0)
4.4889(+0.0000) (45+0 votes)
1,933 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,827 (+0.0% / +0)
4.2889(+0.0000) (45+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (180+0 votes)
224,230 (+0.0% / +0)
4.8504(+0.0035) (4,854+156 votes)
199
DarkPDF
34,652 (+0.0% / +0)
3.9062(-0.0201) (96+1 votes)
762,445 (+0.0% / +0)
3.2273(+0.0022) (1,012-1 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5118(+0.0001) (6,717+2 votes)
487 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,760 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (61+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
134,238 (+0.0% / +0)
4.9006(+0.0001) (10,290+43 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
989 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
9,144 (+0.0% / +0)
3.3182(+0.0000) (66+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,149 (+0.0% / +0)
3.3675(-0.0204) (117+1 votes)
359 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
767,452 (+0.0% / +0)
4.654(+0.0001) (5,430+1 votes)
210 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
277,755 (+0.0% / +0)
3.8474(+0.0000) (308+0 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,705 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (182+0 votes)
17,586 (+0.0% / +0)
4.8526(+0.0000) (95+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8249(+0.0016) (965+9 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
56,065 (+0.0% / +0)
3.6715(-0.0039) (347+2 votes)
28,116 (+0.0% / +0)
4.0164(+0.0000) (61+0 votes)
3,563 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6926(+0.0013) (231+1 votes)
11,537 (+0.0% / +0)
2.0154(+0.0078) (130-1 votes)
16,520 (+0.0% / +0)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
7,624 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
33,731 (+0.0% / +0)
4.3462(+0.0000) (26+0 votes)
1,338 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (420+0 votes)
2,092 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
152,483 (+0.0% / +0)
3.845(+0.0000) (129+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
506,557 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0000) (124+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
4.0204(+0.0075) (393+4 votes)
278 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
612,943 (+0.0% / +0)
4.112(+0.0003) (27,953+43 votes)
101,768 (+0.0% / +0)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0000) (118+0 votes)
255
Deezerify
4,239 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (18+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
3,088,530 (+0.0% / +0)
4.6686(-0.0011) (3,316+4 votes)
2,677,987 (+0.0% / +0)
4.5853(-0.0001) (1,835+2 votes)
231 (+0.0% / +0)
1,843 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (12+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
537 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
263
DarkX PDF
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
31,327 (+0.0% / +0)
3.6525(+0.0000) (118+0 votes)
266
BlaCKout
636 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
56,060 (+0.0% / +0)
155 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,112 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0395) (23+1 votes)
2,741 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,004 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
19,107 (+0.0% / +0)
4.014(+0.0000) (214+0 votes)
174,760 (+0.0% / +0)
4.0309(+0.0000) (259+0 votes)
6,781 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (251+0 votes)
14,282 (+0.0% / +0)
3.8312(+0.0000) (77+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,349 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
22,059 (+0.0% / +0)
4.6383(+0.0000) (141+0 votes)
2,867 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,745 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.4987(+0.0000) (387+2 votes)
883 (+0.0% / +0)
4.7521(-0.0068) (117+5 votes)
221 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,967 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8591(+0.0018) (646+1 votes)
11,328 (+0.0% / +0)
4.6329(-0.0466) (79+1 votes)
107,944 (+0.0% / +0)
4.3174(+0.0000) (876+0 votes)
12,526 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
446,651 (+0.0% / +0)
4.3091(-0.0004) (2,976+1 votes)
1,140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
417,887 (+0.0% / +0)
4.6387(-0.0004) (7,448+5 votes)
473 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)