extension ExtPose

Keyword: dark mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,953,625 (+0.7% / +20,213)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
2,944,662 (+0.5% / +13,765)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
2,191,488 (-0.1% / -1,417)
3.5(+0.0000) (1,766+0 votes)
2,039,120 (+0.5% / +9,831)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
437,580 (+0.1% / +365)
4.9(+0.0000) (4,626+0 votes)
357,564 (+0.1% / +360)
4.7(+0.0000) (6,589+0 votes)
1,300,421 (+0.5% / +6,417)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
1,134,582 (+0.5% / +6,002)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
893,314 (+0.7% / +5,929)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,049,749 (+1.4% / +14,463)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
507,006 (+0.2% / +860)
3.4(+0.0000) (818+1 votes)
267,539 (+0.1% / +234)
4.2(+0.0000) (1,185+1 votes)
127,178 (+0.3% / +321)
4.8(+0.0000) (462+1 votes)
141,692 (+0.0% / +17)
4.2(+0.0000) (846+0 votes)
158,780 (+0.0% / +69)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
82,765 (+0.2% / +139)
4.2(+0.0000) (678+0 votes)
91,350 (+0.2% / +209)
4.2(+0.0000) (148+0 votes)
36,451 (+0.1% / +35)
4.7(+0.0000) (961+1 votes)
63,919 (+0.2% / +118)
4.2(+0.0000) (118+0 votes)
79,661 (+0.3% / +277)
4.2(+0.0000) (104+1 votes)
24,931 (+0.0% / +12)
4.6(-0.1000) (50-3 votes)
27,521 (-0.4% / -101)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
23,538 (+0.7% / +156)
4.6(+0.0000) (48+1 votes)
18,681 (+0.1% / +10)
4.6(+0.0000) (50+0 votes)
37,553 (-0.0% / -10)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
38,293 (+0.1% / +25)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
10,017 (+0.1% / +8)
4.7(+0.0000) (186+0 votes)
56,387 (+0.0% / +12)
3.4(+0.0000) (149+0 votes)
29,773 (+0.2% / +45)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
25,845 (+1.5% / +393)
10,077 (+1.7% / +173)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
5,167,490 (+0.1% / +6,107)
4.7(+0.0000) (10,286+2 votes)
9,422 (-0.1% / -11)
4.1(+0.0000) (71+0 votes)
12,128 (+0.5% / +59)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
55,790 (+0.0% / +11)
2.5(+0.0000) (1,024+0 votes)
216,110 (-0.0% / -61)
4.5(+0.0000) (633+0 votes)
5,624 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (100+0 votes)
5,380 (+0.6% / +30)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
4,763 (+59.7% / +1,781)
4.9(-0.1000) (15+3 votes)
6,550 (+0.0% / +2)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
7,389 (+0.9% / +68)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
6,285 (-0.5% / -29)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,394 (+0.2% / +13)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
21,832 (-0.7% / -151)
1.7(+0.0000) (154+0 votes)
4,401 (+69.2% / +1,800)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
19,386 (+0.4% / +83)
4.2(+0.0000) (233+0 votes)
3,439 (-0.3% / -12)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
283,052 (+0.1% / +413)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
4,458 (+68.5% / +1,813)
4.5(+0.2000) (6+2 votes)
3,264 (+0.4% / +13)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
5,849 (-0.1% / -7)
2.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,210 (+0.2% / +9)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
8,788 (-0.1% / -7)
1.9(+0.0000) (140+0 votes)
2,820 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
98,123 (+1.6% / +1,574)
4.7(+0.0000) (969+0 votes)
234,526 (+0.0% / +89)
4.3(+0.0000) (940+1 votes)
35,010 (-0.1% / -18)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
3,189 (+0.7% / +22)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,103 (-0.5% / -43)
4.8(+0.0000) (54+1 votes)
2,217 (+0.9% / +19)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,626 (+63.0% / +1,788)
4.7(+0.2000) (6+2 votes)
5,658 (-0.4% / -20)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
2,527 (-0.1% / -2)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
4,135 (-0.5% / -21)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
2,070 (+0.4% / +8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
31,103 (+0.1% / +26)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
3,345 (-0.1% / -5)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,708 (+1.0% / +17)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,613 (-0.2% / -4)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
1,554 (+0.6% / +10)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,669 (+1.4% / +23)
2,871 (-0.3% / -8)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
958 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,575 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
1,612 (+3.6% / +56)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,165 (+0.8% / +9)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,081 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
2,089,006 (+0.1% / +2,236)
4.6(+0.0000) (33,464+0 votes)
3,498 (+0.6% / +21)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
832 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
787 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
833 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,058 (+0.5% / +5)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,200 (-0.4% / -5)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,486 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
934 (+0.6% / +6)
754 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
602 (-0.7% / -4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,747 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,678 (+1.1% / +28)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
719 (+1.6% / +11)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
712 (+1.6% / +11)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
637 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,115 (+1.0% / +11)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
799 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,934 (+0.2% / +4)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
31,206 (+0.3% / +83)
3.9(+0.0000) (2,127+0 votes)
69,370 (-0.1% / -66)
4.1(+0.0000) (123+0 votes)
1,936 (-0.8% / -16)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,949 (+0.0% / +2)
2.7(+0.0000) (43+0 votes)
20,878 (-0.0% / -8)
4.3(+0.0000) (437+0 votes)
668 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
494 (+1.4% / +7)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,763 (+1.3% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
Dark Mode
425 (+1.0% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
357 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
336 (+0.9% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
27,804 (+0.1% / +16)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
593 (+2.1% / +12)
15,780 (-0.5% / -78)
2.1(+0.0000) (134+0 votes)
592 (-1.2% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,663 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
373 (-0.3% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
5,756 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
2,211 (+0.4% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
529 (-0.9% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,231 (+1.2% / +14)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
13,667 (+0.4% / +59)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
1,779 (+0.7% / +12)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
361 (-1.4% / -5)
347,262 (+0.2% / +679)
4.5(+0.0000) (6,276+2 votes)
471 (+3.7% / +17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,961 (+0.2% / +7)
2.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,699 (-0.8% / -14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
209 (-0.9% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
531,821 (+0.2% / +1,037)
4.9(+0.0000) (3,072+2 votes)
162 (-1.2% / -2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
400 (-1.7% / -7)
3,552 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
209 (+1.5% / +3)
823 (-0.4% / -3)
1.1(+0.0000) (9+0 votes)
341 (-1.7% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
11,637 (-0.2% / -25)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
2,242 (+0.5% / +12)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
312,034 (+5.6% / +16,679)
4.5(+0.0000) (135+0 votes)
1,817 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,430 (+0.8% / +19)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
647 (-0.6% / -4)
315,235 (-0.5% / -1,426)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
64,692 (+0.5% / +296)
168 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,218 (+0.4% / +5)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,020 (+1.4% / +14)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,702 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
52,161 (+0.2% / +102)
12,507 (+0.2% / +23)
3.8(+0.0000) (210+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
720 (-1.4% / -10)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
404 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
271 (+4.2% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,265 (+11.5% / +130)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
434 (-2.3% / -10)
78 (+2.6% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
204 (+10.3% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,061 (+0.5% / +40)
3.2(+0.0000) (67+0 votes)
562 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
687 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
147 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
78 (-1.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,849 (+0.2% / +27)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
17,946 (+0.4% / +78)
4.0(+0.0000) (193+0 votes)
101,969 (+0.2% / +225)
3.9(+0.0000) (1,543+0 votes)
1,917 (-1.2% / -24)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
36,208 (-0.2% / -56)
4.7(+0.0000) (203+0 votes)
183 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
174
DarkPDF
15,500 (+0.2% / +26)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
6,815 (+0.8% / +51)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
374 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
689,757 (+1.1% / +7,557)
4.1(+0.0000) (646+0 votes)
468 (+4.5% / +20)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
501 (+3.9% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
256 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
781 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
85 (+7.6% / +6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
24,514 (+0.1% / +23)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
302 (+2.0% / +6)
5,155 (+0.8% / +43)
3.4(+0.0000) (50+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
851 (+3.7% / +30)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,482 (-1.1% / -40)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
18,526 (-0.3% / -63)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
109 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
290 (+3.2% / +9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,893 (+0.2% / +3)
114 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,263 (+0.2% / +20)
4.0(+0.0000) (92+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,460 (+0.1% / +37)
4.7(+0.0000) (548+0 votes)
22 (+22.2% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
402 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
330 (-0.6% / -2)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
214
Better3.0
7,454 (+0.4% / +33)
3.9(+0.0000) (72+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
50,553 (+0.4% / +215)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
12,118 (+1.1% / +135)
4.9(+0.0000) (862+11 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
590 (-3.4% / -21)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
221
Kiwix
7,253 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
195 (+0.5% / +1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
31,924 (+0.8% / +244)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
226
Mahalo
677 (+0.4% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
135 (+3.8% / +5)
644,845 (+0.0% / +280)
4.7(+0.0000) (4,650+0 votes)
42,639 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (1,170+1 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190,031 (+0.0% / +78)
4.1(+0.0000) (255+0 votes)
7,561 (+0.3% / +26)
4.6(+0.0000) (42-1 votes)
234
Illumify
2,280 (-0.2% / -5)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
736 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
446 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
26,600 (+0.6% / +165)
4.8(+0.0000) (339+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
3,848 (+0.4% / +17)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
72 (+4.3% / +3)
26 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
15,057 (-0.3% / -43)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
23 (-11.5% / -3)
31 (-3.1% / -1)
5,310 (-0.5% / -25)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
19,286 (-0.0% / -9)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
15,321 (-0.1% / -14)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,964,056 (+0.9% / +18,008)
4.6(+0.0000) (1,760+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4,553 (+0.5% / +21)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
10,119 (+0.1% / +15)
3.7(+0.0000) (77+0 votes)
10,871 (+20.8% / +1,872)
4.4(+0.1000) (44+5 votes)
26 (-3.7% / -1)
10,713 (+0.0% / +2)
2.7(+0.0000) (67+0 votes)
127 (-6.6% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
985 (+1.2% / +12)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
12 (+0.0% / +0)
2,293 (+0.4% / +9)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
111,698 (+0.1% / +120)
4.5(+0.0000) (2,270+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5,047 (-0.3% / -16)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
278
ReTorn
654 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,060 (-0.0% / -10)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
1,633 (-0.3% / -5)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
283
AWS Dark
110 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
284
TabNotes
1,450 (+0.4% / +6)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
285
CYSCE
118 (+4.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
203 (-1.5% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,129 (-0.3% / -8)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
10,047 (+0.4% / +37)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
60,306 (+0.9% / +522)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
232 (+0.4% / +1)
7 (+16.7% / +1)
302,203 (-0.2% / -490)
4.0(+0.0000) (285+0 votes)
2,909 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
296
Night Owl
181 (+0.6% / +1)
187,494 (+0.3% / +477)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+8.3% / +1)