extension ExtPose

Keyword: dark mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,217-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,578+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (5,555+7 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (597+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (487+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (845+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (13-4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (226+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (658+1 votes)
100,000 (+25.0% / +20,000)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (96+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (677+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (105+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57+2 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (152+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (1,021+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (121+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (619+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,421+3 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (98+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (222+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (516+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (831+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (54+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (515+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,849-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
777 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
674 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
689 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
750 (+0.5% / +4)
543 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
585 (+0.5% / +3)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,155+0 votes)
720 (+1.1% / +8)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (417+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
477 (+1.1% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
611 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
564 (+2.4% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
342 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
932 (+0.3% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,971+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
232 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,409+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
366 (+2.2% / +8)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
879 (+0.3% / +3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
679 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
151 (+7.1% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
898 (+0.3% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (321+0 votes)
622 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
853 (+0.8% / +7)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
128 (-1.5% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
184 (+1.1% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
97 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
354 (+0.9% / +3)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (11+0 votes)
452 (+0.2% / +1)
912 (+0.2% / +2)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
343 (-0.3% / -1)
83 (+0.0% / +0)
150 (-3.2% / -5)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,536-1 votes)
69 (+4.5% / +3)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (106+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (175+1 votes)
360 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
92 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
142
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
635 (-1.1% / -7)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (47+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
240 (+1.7% / +4)
167 (-2.3% / -4)
38 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
381 (+2.1% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
254 (+0.8% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (92+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
166
Better3.0
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
55 (+14.6% / +7)
169
DarkPDF
462 (+6.2% / +27)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,031+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (118+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,248+2 votes)
34 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
177
Illumify
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
31 (+0.0% / +0)
9,000 (+12.5% / +1,000)
4.6(+0.0000) (86+5 votes)
143 (+0.7% / +1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
182
DarkMode
33 (+0.0% / +0)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (289+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
29 (-3.3% / -1)
335 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
192
top dark
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
314 (+2.6% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
199
Mahalo
184 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
206 (+2.0% / +4)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (131+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
18 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (74+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (68+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
114 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
748 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,218+1 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (282+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
9 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
223
CYSCE
106 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
8 (+0.0% / +0)
226
TabNotes
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (682-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
231
Dark Side
742 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (-21.4% / -3)
234
Night Owl
137 (+3.0% / +4)
12 (+0.0% / +0)
316 (-0.3% / -1)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (78+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
240
note-dark
27 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
254 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (145+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (193+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
251 (+0.4% / +1)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (206+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (84+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (120+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,662+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (437+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,058+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
269
New dark
39 (+18.2% / +6)
66 (-1.5% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
273
Mark-It
440 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
274
Dark Mode
5 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
602 (+0.2% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (57+1 votes)
522 (-0.4% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (303+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
109 (+3.8% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
287
NeoJVC
136 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (193+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (176+0 votes)
5 (+25.0% / +1)