extension ExtPose

Keyword: know -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
I-Know
8,352 (+0.6% / +46)
4.4(+0.0000) (133+0 votes)
2,627,907 (-0.0% / -1,222)
4.4(+0.0000) (11,183+0 votes)
2,244 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,250,010 (+33.6% / +314,053)
4.9(+0.0000) (282+19 votes)
97 (+6.6% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
34,184 (+1.0% / +345)
4.9(+0.0000) (197-1 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
635 (+0.6% / +4)
7,639 (+0.8% / +62)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
8,425 (+3.3% / +266)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
12,735 (+2.3% / +281)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
3,076 (+0.8% / +23)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
4,044,018 (+0.1% / +2,343)
2.8(+0.0000) (1,365+0 votes)
601,707 (+0.8% / +4,950)
4.7(+0.0000) (908+7 votes)
2,454 (+1.0% / +25)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
17
Speak!
3,460 (+1.8% / +61)
18,030 (-0.6% / -116)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
747,604 (+46.8% / +238,393)
4.9(+0.0000) (129+20 votes)
17,774 (-12.9% / -2,636)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
693,382 (+0.2% / +1,058)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
6,758 (-1.0% / -67)
4.9(+0.0000) (156+0 votes)
95,658 (+0.2% / +176)
4.7(+0.0000) (258+4 votes)
373,898 (+0.2% / +806)
3.8(+0.0000) (238+0 votes)
258,345 (+23.6% / +49,340)
4.9(+0.0000) (99+18 votes)
1,025 (-5.7% / -62)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
312,088 (+0.1% / +464)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
218,328 (+0.6% / +1,275)
4.5(+0.0000) (701+1 votes)
13,221 (-0.3% / -38)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
5,964 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
427 (-3.2% / -14)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
5,300 (+3.7% / +188)
45,803 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (353+1 votes)
56,038 (+1.1% / +630)
4.6(+0.0000) (648+0 votes)
78,453 (-0.2% / -185)
3.8(+0.0000) (68+1 votes)
45,718 (-14.9% / -8,003)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,194 (-0.8% / -10)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
85,341 (+3.1% / +2,553)
3.3(+0.0000) (44+0 votes)
47,706 (-0.4% / -180)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
59,022 (-0.2% / -146)
3.6(+0.0000) (217+0 votes)
5,008 (+2.9% / +142)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
71,469 (+0.1% / +59)
1.7(+0.0000) (46+0 votes)
39,272 (+0.3% / +122)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
1,441 (+1.3% / +18)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
20,301 (+1.6% / +326)
5.0(+0.0000) (107+0 votes)
1,555 (+0.5% / +8)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
30,682 (+1.1% / +320)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
260 (+4.0% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,151 (+1.2% / +14)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
243 (+1.7% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
16,539 (+16.0% / +2,281)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
17,392 (+0.3% / +56)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
14,190 (-1.2% / -174)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
10,222 (+0.8% / +78)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (168,829+4 votes)
58
Trocker
15,473 (+0.2% / +38)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
14,115 (+0.7% / +94)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
7,702 (+0.6% / +49)
4.8(+0.0000) (167+0 votes)
10,981 (+1.1% / +115)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
12,176 (+0.8% / +98)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
378 (+3.3% / +12)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
65
WordUp
7,554 (+0.8% / +60)
3.7(+0.0000) (57+0 votes)
3,845,367 (-0.2% / -7,929)
4.9(+0.0000) (43,587-2 votes)
9,849 (+2.0% / +192)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,258 (+1.5% / +110)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
2,823,762 (+0.2% / +6,680)
4.8(+0.0000) (80,844+1 votes)
4,205 (+0.9% / +38)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
6,399 (+1.4% / +86)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,526 (-0.6% / -26)
4.3(+0.0000) (105+0 votes)
5,603 (+0.6% / +33)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
410 (+4.3% / +17)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,390 (-0.2% / -12)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,834,915 (+0.3% / +7,412)
4.5(+0.0000) (9,500+3 votes)
5,159 (-2.1% / -113)
2.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,564,503 (+0.1% / +1,658)
4.9(+0.0000) (3,643+5 votes)
2,826 (+0.7% / +21)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
381 (+5.5% / +20)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
4,558 (+0.6% / +29)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
4,497 (+2.6% / +112)
225 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,609 (+0.5% / +14)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
1,637,098 (+0.1% / +990)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
1,711 (+0.8% / +13)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
1,678 (+1.9% / +31)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
2,437 (-0.6% / -15)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,266 (+0.3% / +7)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
92
Smuuvr
2,009 (-1.3% / -26)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,522 (+0.3% / +7)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,924 (-0.9% / -17)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
695,409 (+0.0% / +236)
4.0(+0.0000) (3,467+1 votes)
1,004 (-0.8% / -8)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
2,017 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,582 (-0.2% / -6)
99
minimal
1,333 (-0.4% / -5)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,332 (+1.4% / +18)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
585,149 (+0.2% / +1,207)
4.3(+0.0000) (1,465+0 votes)
955,719 (+0.1% / +1,203)
2.9(+0.0000) (924+1 votes)
1,308 (-0.5% / -6)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
698 (+0.6% / +4)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
106
rikaikun
242,716 (-1.0% / -2,534)
4.7(+0.0000) (1,823+0 votes)
1,298 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1,511 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,561 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,551 (+2.0% / +31)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,083,691 (+0.4% / +4,059)
2.6(+0.0000) (575+1 votes)
146 (+10.6% / +14)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
361,829 (+0.7% / +2,479)
4.7(+0.0000) (1,316+2 votes)
710,699 (+2.0% / +13,846)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
200,127 (+1.7% / +3,292)
4.9(+0.0000) (1,528+16 votes)
307,044 (+0.2% / +547)
4.7(+0.0000) (174+0 votes)
427,603 (+0.0% / +160)
4.5(+0.0000) (108+1 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,041 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
95,068 (+1.0% / +955)
4.7(+0.0000) (3,769+10 votes)
1,037 (+0.5% / +5)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
197,789 (-0.3% / -655)
4.2(+0.0000) (346+0 votes)
1,111 (+2.8% / +30)
522 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
289,240 (+0.2% / +718)
3.3(+0.0000) (105+0 votes)
117 (+5.4% / +6)
149,388 (+1.2% / +1,794)
4.3(+0.0000) (603+0 votes)
182,307 (+0.1% / +256)
4.3(+0.0000) (151+2 votes)
992 (+2.2% / +21)
90 (-5.3% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
165,180 (+1.0% / +1,561)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
128,018 (+0.3% / +438)
4.3(+0.0000) (397+1 votes)
597 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
127,978 (+0.1% / +163)
4.0(+0.0000) (159+0 votes)
150,133 (+0.7% / +1,079)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
534 (-2.4% / -13)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
159,169 (-1.3% / -2,032)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
47,863 (-18.0% / -10,504)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
64,112 (-0.9% / -575)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
141
fairify
407 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
451 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
108,610 (-6.3% / -7,348)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
65,667 (+2.8% / +1,765)
4.6(+0.0000) (827+0 votes)
55,980 (+0.7% / +406)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
401 (-0.2% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
79,087 (+0.2% / +177)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
148
TickerIQ
151,068 (+1.2% / +1,789)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
69,155 (+1,258.1% / +64,063)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
9,485 (+0.7% / +70)
1.2(+0.0000) (18+1 votes)
423 (+2.7% / +11)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,220 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,758 (+0.2% / +103)
3.8(+0.0000) (541+0 votes)
76,123 (+0.4% / +339)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
44,700 (+0.0% / +13)
4.0(+0.0000) (730+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
71 (+1.4% / +1)
39,337 (-0.1% / -40)
3.9(+0.0000) (923+0 votes)
55,252 (-2.5% / -1,430)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
52,208 (+1.4% / +697)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
40,772 (-0.3% / -136)
4.6(+0.0000) (171+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
35,140 (+1.4% / +495)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
24,056 (+0.2% / +44)
4.8(+0.0000) (286+0 votes)
85,036 (+0.6% / +504)
1.8(+0.0000) (114+1 votes)
33,474 (+0.5% / +165)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
63 (+14.5% / +8)
30,650 (+0.6% / +190)
4.2(+0.0000) (344+0 votes)
27,125 (+0.4% / +102)
4.1(+0.0000) (671+1 votes)
71,378 (+0.2% / +123)
2.5(+0.0000) (59+0 votes)
30,572 (+1.4% / +431)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
27,298 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (335+0 votes)
26,354 (+0.2% / +46)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
29,099 (-30.1% / -12,521)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
29,301 (+0.5% / +159)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
302 (+3.8% / +11)
12,322 (+2.0% / +244)
4.7(+0.0000) (247+0 votes)
179
Hoverify
20,981 (-0.2% / -38)
4.3(+0.0000) (109+0 votes)
19,540 (-0.2% / -37)
4.0(+0.0000) (174+0 votes)
32,922 (+0.1% / +49)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
17,480 (+0.6% / +109)
4.3(+0.0000) (284+0 votes)
23,659 (+0.4% / +97)
3.6(+0.0000) (1,028+0 votes)
20,188 (-0.3% / -67)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
16,847 (+0.3% / +46)
4.4(+0.0000) (277+0 votes)
20,178 (-0.0% / -5)
4.0(+0.0000) (78+0 votes)
16,152 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
20,298 (+0.8% / +159)
4.4(+0.0000) (63+1 votes)
22,348 (+5.2% / +1,101)
4.7(-0.1000) (32+2 votes)
16,322 (+0.2% / +39)
4.4(+0.0000) (247+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
145 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
18,198 (-4.9% / -939)
4.3(-0.1000) (174+1 votes)
273 (+3.0% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
195
MEMRISE+
190 (-1.0% / -2)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
263 (+2.7% / +7)
15,209 (+1.6% / +233)
4.6(+0.0000) (202+0 votes)
17,407 (-0.0% / -4)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
8,698 (+1.4% / +121)
4.9(+0.0000) (381+0 votes)
200
3inons
16 (-5.9% / -1)
14,634 (+1.3% / +188)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
202
MindPane
20,023 (-0.5% / -109)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,549 (-0.9% / -181)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
11,843 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
16,429 (-0.4% / -63)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
220 (+10.6% / +21)
12,440 (+0.3% / +36)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
9,976 (+2.5% / +243)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
211
ZonGuru
9,864 (-0.2% / -21)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
16,849 (+0.5% / +83)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
11,253 (+0.2% / +22)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
214
SnapTrans
497,305 (+3.1% / +14,747)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
9,048 (+0.4% / +36)
4.0(+0.0000) (222+0 votes)
11,923 (+0.3% / +31)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
11,615 (-0.3% / -34)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
5,470 (+0.3% / +16)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
8,237 (+0.2% / +13)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
220
Cr!Box
7,751 (+1.7% / +127)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
131 (+5.6% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,170 (+0.5% / +25)
4.4(+0.0000) (580+0 votes)
9,783 (+0.7% / +68)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
7,711 (-0.2% / -12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,113 (+0.3% / +20)
4.2(+0.0000) (102+0 votes)
8,625 (-0.2% / -15)
3.2(+0.0000) (85+0 votes)
9,125 (+0.5% / +49)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
4,857 (-0.6% / -28)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
7,527 (+0.6% / +42)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,724 (-0.3% / -36)
2.5(+0.0000) (21+0 votes)
5,843 (+0.1% / +7)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
4,926 (+0.2% / +8)
4.2(+0.0000) (160+0 votes)
5,241 (+1.8% / +92)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
236
Qalam
4,866 (-0.5% / -25)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
5,449 (+2.3% / +122)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
238
Basket
77 (+5.5% / +4)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,768 (+1.0% / +48)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
5,686 (+3.9% / +216)
4.0(+0.1000) (24+2 votes)
122 (-5.4% / -7)
81 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,394 (+1.3% / +85)
3.0(+0.0000) (40+0 votes)
5,853 (+0.4% / +22)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,800 (+0.2% / +14)
3.0(+0.0000) (47+0 votes)
3,955 (-0.4% / -14)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,293 (-0.7% / -30)
3.7(+0.0000) (51+0 votes)
248
No is no!
113 (-1.7% / -2)
249
Kjuicer
120 (+4.3% / +5)
4,651 (+1.2% / +53)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
716 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,210 (+2.1% / +87)
4.4(+0.0000) (28+1 votes)
12 (+20.0% / +2)
3,649 (-0.7% / -27)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
98 (+5.4% / +5)
257
FIG
2,687 (-0.7% / -19)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
3,607 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,270 (-0.1% / -5)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,885 (+0.9% / +27)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,126 (+0.2% / +6)
4.6(+0.0000) (51+1 votes)
4,711 (+0.1% / +4)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
3,081 (-0.3% / -10)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
266
PronounDB
3,487 (+1.9% / +65)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
3,083 (+0.9% / +28)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
3,009 (+1.3% / +40)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,841 (+0.2% / +7)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
87 (+3.6% / +3)
2,606 (+1.8% / +47)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
3,902 (-0.2% / -8)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,775 (+12.6% / +199)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
2,815 (-0.4% / -12)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,005 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,373 (-0.5% / -11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,593 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
74 (-6.3% / -5)
3,664 (+0.1% / +3)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
3,201 (-0.3% / -11)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,118 (-0.9% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
2,145 (+3.4% / +70)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,861 (+1.1% / +21)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
504,349 (+0.1% / +384)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
161,711 (-0.4% / -722)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
54,441 (+1.2% / +636)
4.7(+0.0000) (228+0 votes)
22,960 (-0.1% / -34)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
24,769 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
24,618 (+0.3% / +73)
3.4(+0.0000) (55+0 votes)