extension ExtPose

Keyword: know

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,049 (+0.3% / +53)
4.8(+0.0000) (367+2 votes)
2
I-Know
6,745 (+0.5% / +34)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
49,744 (+1.2% / +574)
4.6(-0.1000) (155+2 votes)
498,992 (+1.2% / +6,112)
4.8(+0.0000) (1,527+7 votes)
1,786 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
155 (+3.3% / +5)
239 (-0.4% / -1)
863 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
47,859 (+0.1% / +71)
3.1(+0.0000) (180+0 votes)
12,332 (-0.1% / -16)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
1,197,865 (+0.5% / +5,767)
4.3(+0.0000) (8,309+29 votes)
29,273 (+0.3% / +97)
4.5(-0.1000) (19+1 votes)
750,870 (-1.8% / -13,405)
4.9(-0.1000) (955+1 votes)
975,222 (+0.2% / +2,239)
4.6(+0.0000) (1,823+2 votes)
782,018 (+0.1% / +1,044)
4.6(+0.0000) (5,984+4 votes)
1,829,197 (-0.0% / -299)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
413 (+2.0% / +8)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
804,785 (+0.0% / +380)
4.2(+0.0000) (494+0 votes)
13,286 (+0.2% / +28)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
13,321 (+0.1% / +18)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
6,794 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (154+0 votes)
23 (-11.5% / -3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
121 (+3.4% / +4)
442,021 (+0.1% / +595)
4.7(+0.0000) (814+1 votes)
317,544 (+0.6% / +1,784)
3.9(+0.0000) (1,030+6 votes)
229,911 (-0.5% / -1,120)
4.3(+0.0000) (4,668+8 votes)
219 (+1.4% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
241,013 (+1.2% / +2,963)
4.4(+0.0000) (881+10 votes)
181,020 (-0.0% / -29)
4.4(+0.0000) (1,353+0 votes)
161,291 (+0.3% / +438)
4.3(+0.0000) (1,511+2 votes)
5,332 (+0.3% / +18)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
80,194 (+0.4% / +317)
4.7(+0.0000) (1,774+3 votes)
40 (+8.1% / +3)
7,710 (+11.4% / +787)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+7.1% / +4)
130,100 (-0.2% / -325)
4.3(+0.0000) (412+0 votes)
90,669 (+0.3% / +252)
4.3(+0.0000) (792+1 votes)
83,553 (+0.5% / +423)
4.3(+0.0000) (503+3 votes)
84,725 (+0.2% / +166)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
58,806 (+0.1% / +39)
4.6(+0.0000) (700+0 votes)
71,377 (+0.7% / +508)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
288 (+3.6% / +10)
48,157 (+0.5% / +256)
4.1(+0.0000) (110+0 votes)
2,005 (+0.4% / +8)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
486 (+3.2% / +15)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
61,823 (+0.4% / +223)
3.6(+0.0000) (98+0 votes)
30,260 (+0.3% / +102)
4.4(+0.0000) (1,047+0 votes)
39,072 (-0.0% / -14)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
1,278 (+2.4% / +30)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
32,321 (+0.6% / +202)
4.0(+0.0000) (91+0 votes)
32,476 (+0.9% / +291)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
25,516 (+1.8% / +447)
4.6(+0.0000) (416+0 votes)
21,010 (+0.3% / +53)
3.7(+0.0000) (465-1 votes)
21,706 (+0.4% / +76)
4.3(+0.0000) (136+0 votes)
23,465 (-0.2% / -41)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
37,341 (+0.2% / +65)
1.9(+0.0000) (1,091+0 votes)
17,372 (-0.3% / -58)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
60
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (160,524+57 votes)
27,821 (+18.0% / +4,251)
15,005 (+0.2% / +24)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
60,137 (+0.5% / +295)
4.4(+0.0000) (82+0 votes)
10,166 (+0.3% / +27)
3.9(+0.0000) (160+1 votes)
32 (-3.0% / -1)
10,305 (+0.6% / +66)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
158 (-3.7% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,373,080 (-0.2% / -5,210)
4.9(+0.0000) (43,254+0 votes)
150 (+7.1% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70
Know It
8 (+14.3% / +1)
8,659 (+0.4% / +31)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
38 (-7.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,188 (+1.2% / +61)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
7,985 (+1.6% / +126)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
76
Trocker
6,694 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (26+1 votes)
7,152 (+0.3% / +21)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
6,503 (+1.7% / +109)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,819 (-0.1% / -7)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
461 (-1.9% / -9)
3,264 (+7.2% / +219)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,518,730 (+0.4% / +5,587)
4.5(+0.0000) (8,595+2 votes)
4,454 (+0.5% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,754 (+1.1% / +52)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
388 (-1.0% / -4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,845 (-0.5% / -21)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
353 (-3.3% / -12)
2,841,496 (+0.2% / +5,673)
3.4(+0.0000) (139+0 votes)
402,917 (-1.0% / -3,912)
5.0(+0.0000) (9,998+0 votes)
2,556 (+0.8% / +21)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
224 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,130 (-0.9% / -10)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
1,600 (+1.3% / +20)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
653,015 (-0.3% / -1,647)
4.2(+0.0000) (5,152+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
97
[name]
2,163 (-0.7% / -16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
964 (+1.0% / +10)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
1,588 (+0.8% / +13)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,251,739 (-0.3% / -4,389)
3.1(+0.0000) (258+0 votes)
793,349 (+0.2% / +1,667)
3.7(+0.0000) (242+0 votes)
1,692 (+1.4% / +24)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
760,467 (+0.2% / +1,565)
4.4(+0.0000) (208+1 votes)
1,486 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,961 (+0.8% / +72)
4.8(+0.0000) (329+3 votes)
1,492 (-0.3% / -4)
3.4(+0.0000) (58+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,630 (-1.3% / -22)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
894 (+0.8% / +7)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
256,550 (+0.1% / +277)
4.0(+0.0000) (5,147+0 votes)
164,152 (+0.1% / +197)
4.9(+0.0000) (2,091+7 votes)
166 (-0.6% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,260 (+0.6% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
253,004 (+4.8% / +11,595)
4.5(+0.0000) (536+14 votes)
51 (+4.1% / +2)
116
Blur
157,721 (+0.1% / +136)
4.3(+0.0000) (4,499+0 votes)
216,105 (-0.1% / -236)
4.1(+0.0000) (536+0 votes)
361,066 (+0.0% / +52)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
1,328 (+0.3% / +4)
49 (+0.0% / +0)
8 (+33.3% / +2)
966 (+1.5% / +14)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
265,536 (+0.5% / +1,235)
3.1(+0.0000) (125+0 votes)
124
Lavender
672 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
148,898 (+0.0% / +32)
4.2(+0.0000) (311+0 votes)
126
minimal
719 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96,884 (+0.2% / +196)
4.3(+0.0000) (520+0 votes)
81,984 (+0.0% / +28)
5.0(+0.0000) (105+0 votes)
623 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
457 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
522 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
88,526 (+0.3% / +263)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
61,059 (+0.7% / +436)
4.5(+0.0000) (262+0 votes)
47,109 (+0.1% / +40)
4.1(+0.0000) (1,384+0 votes)
462 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
426 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
46,878 (+1.6% / +724)
4.0(+0.0000) (608+3 votes)
138
3inons
31 (+19.2% / +5)
46,231 (-0.1% / -60)
3.8(+0.0000) (506+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
141
WordUp
493 (+6.7% / +31)
3.2(-0.3000) (9+1 votes)
48,115 (-0.4% / -176)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
42,799 (+10.2% / +3,969)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
144
NewsGuard
61,032 (+0.4% / +213)
3.7(+0.0000) (485+0 votes)
45,215 (-0.0% / -13)
4.4(+0.0000) (145+0 votes)
37,622 (+0.1% / +44)
4.2(+0.0000) (341+0 votes)
41,304 (+11.7% / +4,314)
4.3(+0.0000) (198+5 votes)
35,363 (-0.2% / -74)
4.0(+0.0000) (212+0 votes)
22,746 (+0.1% / +12)
4.8(+0.0000) (253+0 votes)
55,084 (+0.1% / +33)
3.4(+0.0000) (98+0 votes)
401 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,597 (+0.1% / +27)
3.9(+0.0000) (547+0 votes)
28,373 (+0.2% / +43)
4.3(+0.1000) (383+1 votes)
26,478 (+0.3% / +84)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
27,198 (+0.7% / +189)
3.8(+0.0000) (221+1 votes)
348 (+1.8% / +6)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
157
WhatFont
38,378 (-20.2% / -9,723)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
35,715 (+12.5% / +3,976)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
42,695 (+10.9% / +4,197)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
20,946 (+1.1% / +229)
4.6(+0.0000) (432+0 votes)
15,174 (+0.5% / +81)
4.7(+0.0000) (160+0 votes)
23,946 (-0.1% / -16)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
38,815 (+11.8% / +4,106)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
16,250 (-0.2% / -30)
4.2(+0.0000) (919+0 votes)
18,911 (-0.1% / -11)
4.4(+0.0000) (330+0 votes)
18,550 (+0.0% / +6)
4.4(+0.0000) (355+0 votes)
19,253 (-0.1% / -21)
3.8(+0.0000) (186+1 votes)
52 (-5.5% / -3)
212 (-0.5% / -1)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
32,907 (+14.0% / +4,036)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
19,986 (-0.0% / -8)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
18,928 (+0.4% / +81)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
281 (+1.1% / +3)
12,911 (+0.2% / +32)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
26,006 (+18.0% / +3,975)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
183 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
531 (-1.3% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,717 (+1.0% / +142)
4.1(+0.0000) (128+1 votes)
180
MEMRISE+
187 (-1.6% / -3)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
18,753 (+0.3% / +57)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
7,956 (+0.2% / +14)
4.7(+0.0000) (235+0 votes)
25,913 (+17.8% / +3,922)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,953 (+0.3% / +31)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
13,026 (+0.3% / +37)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
14,950 (+0.3% / +52)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
14,311 (-0.3% / -37)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
9,376 (+0.7% / +67)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
7,544 (+0.5% / +39)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
15,522 (+17.4% / +2,300)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
194
Cr!Box
8,736 (+0.3% / +25)
4.4(+0.0000) (119+0 votes)
201 (+1.5% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
9,154 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
17,321 (+17.6% / +2,592)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,517 (+14.2% / +2,183)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
5,876 (+0.2% / +14)
4.4(+0.0000) (564+0 votes)
4,986 (-0.3% / -15)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
16,509 (+17.2% / +2,427)
14,512 (+8.0% / +1,073)
6,656 (+0.5% / +31)
4.2(+0.0000) (110+0 votes)
15,218 (+7.1% / +1,003)
7,080 (+0.3% / +22)
4.6(+0.0000) (50+0 votes)
206
EZProxy
7,155 (-0.2% / -16)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
6,024 (+0.2% / +10)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
12,027 (+0.1% / +13)
11,928 (-0.8% / -98)
5,606 (+1.8% / +97)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
6,236 (+0.8% / +47)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,160 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
213
KDP Spy
8,712 (+0.7% / +61)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,491 (+0.3% / +13)
4.2(+0.0000) (187+0 votes)
208 (+69.1% / +85)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,400 (+0.1% / +6)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
4,634 (-0.3% / -12)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,576 (+0.8% / +29)
4.6(+0.0000) (359+0 votes)
219
VocabTab
5,401 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,939 (+0.7% / +32)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
6,209 (-0.2% / -13)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
223
rbutr
4,415 (+0.3% / +15)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
5,953 (-0.4% / -26)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
225
Kjuicer
127 (+5.8% / +7)
226
Tab List
3,558 (-0.3% / -11)
4.1(+0.0000) (170+0 votes)
227
RevealURL
105 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (-4.1% / -5)
3,813 (+0.3% / +12)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
3,870 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
5,757 (+11.7% / +601)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,685 (+0.1% / +5)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
4,298 (-0.3% / -12)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,006 (+1.1% / +22)
4.9(+0.0000) (126+0 votes)
3,314 (+2.5% / +82)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,131 (-0.6% / -18)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
238
Snipify
5,015 (-2.0% / -103)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,232 (+0.7% / +21)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
3,973 (+0.3% / +11)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
4,613 (+2.3% / +103)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,825 (-1.1% / -32)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,748 (+9.0% / +228)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,053 (+1.1% / +34)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,789 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,935 (+1.7% / +50)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,446 (+1.7% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,611 (+10.2% / +241)
4.0(+0.0000) (5+1 votes)
2,088 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (33+1 votes)
253
fairify
66 (+11.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,255 (+0.0% / +1)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
76 (+8.6% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,652 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
3,175 (+5.2% / +156)
2,047 (+4.0% / +78)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,152 (+0.9% / +19)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,777 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
2,845 (+0.0% / +0)
264
Trustium
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,224 (+1.6% / +34)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
65 (-4.4% / -3)
1,083 (-0.4% / -4)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
2,421 (+11.0% / +240)
1,809 (-0.6% / -11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
83,237 (-0.2% / -164)
4.3(+0.0000) (1,543+0 votes)
1,867 (+0.1% / +2)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,689 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+7.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
274
Nobias
1,033 (-0.4% / -4)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,842 (+0.5% / +10)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,466 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
2,120 (+0.2% / +4)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,220 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
1,395 (-1.3% / -19)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
1,041 (+1.8% / +18)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
1,285 (-0.6% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,301 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
1,547 (+4.2% / +63)
5.0(+0.0000) (2-1 votes)
1,606 (+1.0% / +16)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,074 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
96,723 (-0.1% / -99)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
742 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
1,045 (+2.9% / +29)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
289
Snoopie
1,627 (+0.5% / +8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
978 (-0.3% / -3)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,362 (+0.3% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
14 (+16.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,113 (-0.6% / -7)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,186 (-0.5% / -6)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
982 (+1.2% / +12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
298
ZenTrade
1,518 (+0.6% / +9)
1,284 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
300
Facesnoop
991 (-1.0% / -10)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)