extension ExtPose

Keyword: notification

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,202,993 (+0.2% / +1,981)
4.6885(+0.0000) (12,080+0 votes)
283,909 (+0.0% / +63)
4.4411(+0.0000) (2,197+0 votes)
333,356 (+0.1% / +168)
4.2102(+0.0000) (8,878+0 votes)
87,872 (-0.0% / -13)
3.6353(+0.0000) (1,681+0 votes)
2,088,971 (+0.6% / +12,264)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
202,081 (+0.3% / +610)
3.9193(+0.0000) (347+0 votes)
1,184 (+1.6% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
15,873 (+0.3% / +41)
4.5858(+0.0000) (239+0 votes)
98,940 (+0.2% / +176)
4.4375(+0.0005) (9,783+1 votes)
82,042 (+0.0% / +41)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
888,796 (+0.2% / +1,748)
3.5907(+0.0000) (2,062+0 votes)
575,716 (+0.1% / +466)
4.3839(+0.0002) (6,999-1 votes)
7,514 (+0.2% / +12)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
672 (+0.9% / +6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
482 (+1.7% / +8)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
7,276 (-0.6% / -47)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,391 (-0.0% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,570 (-0.1% / -3)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
19
Crono
23,799 (+0.3% / +76)
4.6275(-0.0041) (153+1 votes)
108,136 (+0.4% / +386)
4.2488(+0.0000) (1,282+0 votes)
3,316 (+0.0% / +0)
10,279 (+0.3% / +34)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
57,514 (-0.1% / -55)
4.695(+0.0001) (3,751+1 votes)
111,381 (-0.1% / -71)
4.4934(+0.0022) (1,589-1 votes)
1,996 (+0.5% / +9)
2,682 (-0.5% / -13)
4.3793(+0.0000) (29+0 votes)
1,281 (-0.2% / -2)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
8,101 (+0.4% / +36)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
1,745 (+0.8% / +13)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
30
Homely
2,783 (+0.3% / +8)
4.7213(+0.0000) (61+0 votes)
1,002,851 (+0.1% / +570)
4.5009(+0.0000) (5,231+0 votes)
23,655 (-0.0% / -10)
4.9076(+0.0000) (552+0 votes)
911 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
533 (-2.0% / -11)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
2,698 (+0.0% / +1)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
31,121 (+0.8% / +247)
3.9306(+0.0000) (72+0 votes)
1,274 (+0.6% / +7)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
104,107 (-0.1% / -86)
3.6312(+0.0000) (3,075+0 votes)
223 (-2.6% / -6)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
21,522 (+0.6% / +136)
4.152(+0.0000) (125+0 votes)
238 (-0.8% / -2)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
600,091 (+81.5% / +269,436)
9,437 (+0.1% / +10)
3.5652(+0.0000) (23+0 votes)
147 (+4.3% / +6)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,398 (+0.2% / +9)
3.7778(+0.0000) (27+0 votes)
4,349 (-0.0% / -1)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
824 (+0.0% / +0)
3.9655(+0.0000) (29+0 votes)
2,601,290 (-0.0% / -83)
4.7893(+0.0000) (74,644+12 votes)
1,592 (+0.3% / +5)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
31,246 (-0.1% / -28)
4.3693(+0.0000) (501+0 votes)
9,148 (+0.3% / +24)
2.8475(+0.0000) (59+0 votes)
2,792 (+0.4% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
446 (+3.0% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,852 (-0.1% / -11)
4.2532(+0.0000) (158+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
205,969 (+0.2% / +440)
4.4329(+0.0000) (797+0 votes)
7,026 (+0.8% / +55)
4.7403(-0.0041) (181+1 votes)
1,093 (-0.9% / -10)
3.7907(+0.0000) (43+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
389 (+0.5% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
208 (-1.0% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,176 (+0.0% / +1)
4.316(+0.0000) (269+0 votes)
211 (-0.5% / -1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
63,264 (+0.1% / +71)
4.4618(+0.0000) (1,126+0 votes)
412 (+1.0% / +4)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
408 (+1.2% / +5)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
325 (+1.2% / +4)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
7,130 (-0.1% / -6)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
1,140 (-1.2% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
275 (+1.1% / +3)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
100 (+3.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
737 (-1.5% / -11)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
139 (+5.3% / +7)
88 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,724 (+0.3% / +5)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
12,006 (+0.1% / +16)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
2,167 (-0.2% / -5)
3.5556(+0.0000) (18+0 votes)
316,443 (+0.3% / +872)
4.4809(+0.0047) (1,073+2 votes)
3,001 (-0.3% / -8)
4.4348(+0.0000) (69+0 votes)
307 (+4.4% / +13)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
666 (-1.8% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196 (+1.6% / +3)
6,673 (-0.1% / -9)
4.3846(+0.0000) (65+0 votes)
2,192 (+0.2% / +4)
4.7209(+0.0000) (86+0 votes)
139 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,802 (+0.0% / +0)
3.9726(+0.0000) (73+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,019 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+1.3333) (2-1 votes)
750 (-0.8% / -6)
4.5467(+0.0000) (75+0 votes)
1,665 (+0.2% / +4)
4.25(+0.0000) (44+0 votes)
697 (-1.1% / -8)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
331 (+0.3% / +1)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
3,252 (+0.0% / +0)
4.3095(+0.0000) (210+0 votes)
1,852 (+0.7% / +12)
3.7368(+0.0000) (38+0 votes)
99
Chromix
1,137 (-0.1% / -1)
4.1429(+0.0000) (35+0 votes)
4,587 (+0.1% / +4)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
168 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
1,060 (+1.3% / +14)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
216 (+1.4% / +3)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
1,031 (+0.7% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
441 (+2.1% / +9)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,032 (-0.1% / -1)
3.4286(+0.0000) (28+0 votes)
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
36,801 (+0.0% / +18)
4.5099(+0.0086) (406-1 votes)
4,432 (+0.0% / +0)
4.0522(+0.0000) (115+0 votes)
515 (+0.8% / +4)
1.8095(+0.0000) (21+0 votes)
9,646 (+0.8% / +75)
4.0755(+0.0000) (53+0 votes)
580 (-1.7% / -10)
1.7838(+0.0000) (37+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
106,726 (+0.1% / +131)
4.3063(+0.0000) (568+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
970 (-0.3% / -3)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
119
PriceDrop
1,596 (+0.8% / +12)
3.1053(+0.0000) (57+0 votes)
5,777 (-1.2% / -69)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
186 (+1.6% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+7.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,201 (+0.1% / +49)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
640 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
175 (-3.8% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,915 (+0.0% / +0)
4.5876(+0.0000) (97+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
380 (+1.1% / +4)
4.7458(+0.0000) (59+0 votes)
1,414,710 (+0.2% / +2,742)
4.8277(+0.0009) (4,499-1 votes)
411 (-0.2% / -1)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,202 (+0.9% / +105)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
45,829 (+0.0% / +20)
4.0105(+0.0000) (956+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
415 (-1.7% / -7)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
223 (-2.2% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
14,983 (+1.9% / +282)
3.6159(+0.0000) (151+0 votes)
474 (+0.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,758 (-0.1% / -7)
4.3628(+0.0000) (419+0 votes)
283 (+1.8% / +5)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
725 (+0.4% / +3)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
63,687 (-0.1% / -66)
4.0789(+0.0000) (900+0 votes)
1,899 (+0.2% / +3)
4.3158(+0.0000) (57+0 votes)
273 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,348 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52,084 (+0.1% / +38)
4.346(+0.0000) (237+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
182 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
5,665 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
321 (+1.3% / +4)
270 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,200 (+1.1% / +13)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
96,438 (+0.3% / +253)
3.5916(+0.0000) (715+0 votes)
412 (+1.0% / +4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,201 (-0.2% / -3)
4.2903(+0.0000) (31+0 votes)
39,101 (-0.9% / -364)
4.9184(-0.0063) (147+1 votes)
8,570 (-0.1% / -12)
4.3939(-0.0017) (589+0 votes)
479 (+1.7% / +8)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
7,038 (+0.1% / +10)
4.6821(+0.0000) (151+0 votes)
69,247 (-0.1% / -39)
3.2857(+0.0000) (427+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
715 (+0.3% / +2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
337,618 (-0.1% / -314)
3.5681(+0.0002) (2,679+1 votes)
760 (+0.5% / +4)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
59,464 (+0.5% / +269)
3.637(+0.0000) (135+0 votes)
570 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
173
Alarm
14,791 (+0.2% / +23)
2.5411(+0.0000) (316+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,565 (+2.7% / +94)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
7,800 (-0.1% / -7)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
18,367 (+0.4% / +82)
4.6891(+0.0000) (119+0 votes)
879 (-0.5% / -4)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
267 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,348 (-1.2% / -16)
4.2941(+0.0000) (51+0 votes)
372 (-0.8% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
182
NotifyMe
341 (-2.0% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,549,694 (+0.3% / +26,774)
3.3868(+0.0000) (34,122+1 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,010 (+0.5% / +30)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,614 (+0.2% / +40)
4.3405(+0.0000) (279+0 votes)
157 (-1.9% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
93,374 (+0.1% / +108)
4.5479(+0.0000) (146+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,890 (+0.8% / +41)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
111 (-0.9% / -1)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
194
Plug X
1,322 (-1.1% / -15)
3.8026(+0.0000) (76+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
42 (+2.4% / +1)
793 (+2.3% / +18)
62 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,350 (-0.1% / -5)
4.5645(+0.0000) (62+0 votes)
118 (+6.3% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
349 (-0.6% / -2)
3.2609(+0.0000) (23+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
38 (-7.3% / -3)
1,240 (-1.0% / -12)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
58,626 (-0.0% / -27)
4.3263(+0.0000) (95+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,946 (+0.0% / +0)
4.6704(+0.0000) (710+0 votes)
4,946 (+0.0% / +0)
4.6704(+0.0000) (710+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
213
Securify
131 (+4.8% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,158 (-0.9% / -11)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,089 (+1.7% / +18)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
7,036 (+0.4% / +25)
4.0571(+0.0000) (35+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
314 (-1.6% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
444 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,473 (+0.7% / +17)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
242 (-0.4% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
217 (-0.5% / -1)
975 (+0.5% / +5)
4.9243(+0.0000) (370+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,621 (+0.3% / +22)
4.2569(+0.0000) (109+0 votes)
5,990 (+0.3% / +17)
3.48(+0.0000) (50+0 votes)
5,134 (+0.5% / +27)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
229
Stopbleed
753 (-0.3% / -2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
230
DubPlus
865 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
646,039 (+0.3% / +2,005)
4.505(+0.0003) (9,853+2 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,511 (-0.2% / -11)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
4,888 (+0.8% / +41)
3.2895(+0.0000) (76+0 votes)
235
Notify!
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
143 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
588 (+1.0% / +6)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
227 (+0.4% / +1)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
499,625 (-0.1% / -624)
4.5755(+0.0000) (2,867+0 votes)
6,192 (+0.8% / +52)
3.4205(+0.0000) (88+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
109 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
244
EasyJAV
1,426 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
536 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
694,201 (+1.6% / +10,740)
3.5754(+0.0038) (683-1 votes)
657 (+2.3% / +15)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
727 (+1.7% / +12)
4.2951(+0.0000) (61+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
485 (-2.4% / -12)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
1,049 (-0.3% / -3)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
10,344 (+0.1% / +10)
4.9474(+0.0000) (76+0 votes)
2,679 (-0.1% / -4)
4.5317(+0.0000) (252+0 votes)
320 (+0.3% / +1)
4.9714(+0.0000) (35+0 votes)
2,687 (+0.3% / +8)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201,688 (+0.4% / +791)
4.4556(+0.0000) (6,229+0 votes)
588,210 (+99.4% / +293,235)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,663 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201,489 (+0.3% / +679)
4.5194(-0.0019) (799+1 votes)
8,328 (-0.0% / -2)
3.9261(+0.0000) (176+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,939 (-1.0% / -19)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,482 (+0.5% / +8)
4.8571(+0.0000) (98+0 votes)
3,342 (-0.3% / -9)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,077 (+0.8% / +9)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
178 (+2.9% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,608 (-0.2% / -3)
4.6229(+0.0000) (297+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
52 (-3.7% / -2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
60 (+22.4% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123,634 (+0.2% / +239)
4.2986(+0.0000) (1,162+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
726 (+0.7% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
128,316 (+0.2% / +313)
3.9416(+0.0000) (394+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
579 (+0.3% / +2)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
409 (+2.0% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,217 (-0.4% / -10)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
269 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
553 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,831 (+1.4% / +53)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
1,350 (+1.2% / +16)
3.1053(+0.0000) (19+0 votes)
3,410 (+0.9% / +32)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
300
Squeezie
37,993 (-0.2% / -64)
4.8452(+0.0000) (84+0 votes)