extension ExtPose

Keyword: arrow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
186,463 (-2.6% / -4,954)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
125,733 (+0.5% / +641)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
69,155 (+1,258.1% / +64,063)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
51,363 (+2.0% / +1,025)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,566,782 (+0.5% / +7,267)
4.7(+0.0000) (9,401+1 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
805,525 (+13.9% / +98,597)
4.7(+0.0000) (453+28 votes)
909,499 (-0.0% / -98)
4.7(+0.0000) (1,973+4 votes)
4,329 (+0.8% / +36)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,444 (+96.5% / +709)
726,197 (+0.0% / +126)
4.6(+0.0000) (308+0 votes)
947 (+1.2% / +11)
1,410,529 (+0.0% / +405)
4.7(+0.0000) (680+101 votes)
5,940,394 (-0.4% / -26,713)
4.7(+0.0000) (45,614+23 votes)
292 (-5.2% / -16)
1,782 (+0.7% / +13)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
17
urlNeXT
735 (+1.0% / +7)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
2,584 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
340 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
26,575 (+1.3% / +346)
4.8(+0.0000) (47+2 votes)
293 (-6.4% / -20)
1,372 (-0.4% / -5)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
18,801 (+1.3% / +246)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,036 (-0.2% / -24)
3.7(+0.0000) (83+0 votes)
791,324 (-0.1% / -729)
4.7(+0.0000) (307+0 votes)
303,464 (+0.0% / +23)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
1,242,203 (+2.9% / +35,279)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
450 (-0.2% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
4,943 (+0.7% / +33)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
64,112 (-0.9% / -575)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
60,723 (+0.8% / +478)
4.2(+0.0000) (1,314+0 votes)
33
Dino 3D
193,685 (+8.7% / +15,471)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,797 (-3.2% / -92)
74,268 (-11.1% / -9,251)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
120,227 (+54.9% / +42,615)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
7,192 (+0.6% / +46)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
68,182 (+0.5% / +366)
4.5(+0.0000) (247+0 votes)
576,658 (+0.2% / +1,313)
4.5(+0.0000) (1,863+14 votes)
683,236 (-0.1% / -737)
4.3(+0.0000) (2,334-1 votes)
44,936 (-0.1% / -62)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
4,825 (-0.7% / -36)
3.5(+0.0000) (68+0 votes)
442,266 (+0.2% / +979)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
30,380 (+0.0% / +13)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
23,491 (+0.3% / +63)
4.2(+0.0000) (161+0 votes)
29,099 (-30.1% / -12,521)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,758 (-0.1% / -6)
4.1(+0.0000) (124+0 votes)
16,058 (+3.3% / +514)
435,640 (-0.0% / -27)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
12,452 (+2.0% / +243)
738,773 (+0.0% / +294)
4.8(+0.0000) (281+1 votes)
341 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,254 (-0.1% / -1)
36 (+5.9% / +2)
103,066 (+150.0% / +61,839)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
63 (+8.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159,169 (-1.3% / -2,032)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
111,795 (-0.9% / -1,026)
3.8(+0.0000) (124+5 votes)
47,863 (-18.0% / -10,504)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
60
Reticle
2,432 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
4,931 (-0.9% / -45)
425,960 (+1.2% / +5,255)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
4,717 (-0.8% / -37)
3,024 (-0.5% / -16)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
3,821 (+0.6% / +21)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
108,610 (-6.3% / -7,348)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
4,966 (+0.2% / +8)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
90,254 (-30.3% / -39,144)
4.7(-0.1000) (35+1 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,578 (+0.9% / +33)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,234 (-1.1% / -35)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
70,481 (+36.9% / +19,016)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
2,402 (-0.1% / -2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
6,287 (+0.6% / +35)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
66,331 (-1.8% / -1,205)
3.2(+0.0000) (506+0 votes)
223,602 (+0.1% / +309)
4.6(+0.0000) (529+3 votes)
48,061 (+1.9% / +903)
4.0(+0.0000) (89+1 votes)
78,445 (-4.3% / -3,528)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
30 (-9.1% / -3)
1,834 (-6.9% / -136)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,038 (+1.7% / +17)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
15,705 (-60.4% / -23,928)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
1,465 (+0.2% / +3)
859 (+10.8% / +84)
86
paint
300,615 (+0.1% / +211)
4.5(+0.0000) (136+0 votes)
8,175 (+2.5% / +200)
3.7(-0.5000) (7+1 votes)
5,173 (-3.4% / -181)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
344 (-1.7% / -6)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
6,834 (-0.7% / -50)
345 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
388 (-2.3% / -9)
1,949,357 (+0.1% / +2,776)
4.6(+0.0000) (33,476+0 votes)
7,983 (+0.6% / +44)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
9,645 (+1.9% / +184)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
98
Saka
1,742 (+1.0% / +17)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
779 (+1.2% / +9)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
812,174 (-0.1% / -520)
4.7(+0.0000) (690+0 votes)
101
VideoSkip
1,686 (+2.1% / +34)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
341,253 (+0.2% / +790)
4.7(+0.0000) (813+4 votes)
103
SpanD
28 (-6.7% / -2)
175 (-2.8% / -5)
1,561 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,413 (+0.9% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
350,606 (+0.6% / +1,996)
4.4(+0.0000) (592+0 votes)
108
Web Paint
549,206 (+1.2% / +6,479)
3.3(+0.0000) (762+1 votes)
141,583 (+0.2% / +329)
4.7(+0.0000) (1,982-1 votes)
145 (+7.4% / +10)
90 (+8.4% / +7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
256,935 (-0.2% / -393)
4.6(+0.0000) (194+1 votes)
126 (-3.8% / -5)
206,456 (+0.4% / +746)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
133 (+11.8% / +14)
4.8(+0.1000) (4+1 votes)
555 (+0.5% / +3)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
116,315 (-0.4% / -470)
4.6(+0.0000) (1,576+0 votes)
732 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
180,385 (+2.0% / +3,459)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
94 (+4.4% / +4)
40 (+11.1% / +4)
64,075 (-0.1% / -80)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
879 (+3.5% / +30)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
124
stringG
74 (-2.6% / -2)
85,743 (+0.4% / +317)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
43,658 (-0.0% / -17)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
103 (-6.4% / -7)
6,631 (-8.8% / -636)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
141 (+4.4% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,851,778 (+0.1% / +1,700)
4.6(+0.0000) (17,031+5 votes)
372 (+1.1% / +4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
375 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,107 (+0.2% / +57)
4.4(+0.0000) (252+1 votes)
32,810 (+0.8% / +275)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
54 (+1.9% / +1)
138
smaxer
2,564 (-3.4% / -91)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
140
TabMan
53 (-10.2% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
35,883 (+0.2% / +85)
3.2(+0.0000) (213+0 votes)
29,534 (+0.2% / +46)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
20,795 (-0.1% / -26)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
25,954 (+0.9% / +219)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
146
Tape
21,771 (+0.2% / +50)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
21,288 (+7.4% / +1,466)
3.8(-0.2000) (99+8 votes)
24,418 (-1.1% / -276)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
47 (+6.8% / +3)
37 (-7.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
BBViewer
12,653 (-0.3% / -39)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
227 (+6.6% / +14)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,504 (-0.2% / -18)
3.8(+0.0000) (327+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
18,484 (-0.4% / -69)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
156
SOUS
149 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,073 (-2.0% / -476)
2.2(+0.0000) (13-1 votes)
147 (-5.2% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,453 (+1.7% / +145)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
161
Snake
7,796 (-1.5% / -119)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
162
2048 Game
6,920 (-0.7% / -49)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
5,838 (-0.6% / -33)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
8,989 (+1.1% / +98)
4,475 (-1.6% / -72)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
5,234 (+0.4% / +20)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
3,978 (+0.3% / +10)
3.9(+0.0000) (114+0 votes)
4,861 (+0.4% / +17)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
3,549 (-0.1% / -3)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
6,618 (-3.5% / -243)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,112 (-1.7% / -53)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
53 (+23.3% / +10)
174
Snake
4,823 (-3.3% / -165)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
604 (+2.5% / +15)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,822 (+0.7% / +28)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
48 (+14.3% / +6)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179
jetzt
3,008 (+1.5% / +43)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,300 (+3.7% / +188)
3 (+0.0% / +0)
2,918 (+1.1% / +32)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
3,010 (+0.5% / +16)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
184
FocusTube
4 (+0.0% / +0)
4,312 (-0.6% / -26)
2.7(+0.0000) (32+0 votes)
2,591 (+0.3% / +7)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
187
Tab Space
19 (-5.0% / -1)
19 (+11.8% / +2)
2,557 (+0.4% / +9)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
190
Tetrem
17 (-5.6% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
336 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67 (+4.7% / +3)
1,862 (-1.1% / -21)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
20,174 (-0.3% / -60)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
1,874 (-3.0% / -57)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,527 (+2.0% / +30)
3.5(+0.0000) (65+0 votes)
1,818 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200
BackTab
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,036 (-2.3% / -47)
719 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
48 (+9.1% / +4)
1,243 (+0.7% / +9)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,182 (+1.9% / +22)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
210
YT Remote
870 (+1.6% / +14)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
211
guideLinr
684 (-1.4% / -10)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
212
edX++
826 (+2.0% / +16)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
213
2048
1,111 (+2.3% / +25)
670 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
930 (-1.9% / -18)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
854 (-2.2% / -19)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
544 (+2.6% / +14)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
731 (+4.1% / +29)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
824 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
642 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
879 (+2.3% / +20)
720 (+6.8% / +46)
10 (+11.1% / +1)
10 (-28.6% / -4)
550 (+7.8% / +40)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
600 (-2.9% / -18)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
354 (-2.7% / -10)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
466 (-1.5% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
500 (+6.4% / +30)
6 (+0.0% / +0)
349 (-2.5% / -9)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
233
Eggy Car
453 (-2.4% / -11)
369 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
397 (-2.0% / -8)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
316 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
399 (-4.1% / -17)
282 (+1.4% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
243 (+2.5% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
203 (-1.5% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
233 (+1.7% / +4)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
300 (-2.6% / -8)
143,193 (+0.1% / +145)
4.8(+0.0000) (502+4 votes)
252 (+2.4% / +6)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
249 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
169 (+3.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
154 (+2.0% / +3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
135 (-4.3% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
253
monday
50 (-3.8% / -2)
65,715 (-0.3% / -218)
4.5(+0.0000) (382-1 votes)
47 (+2.2% / +1)
256
DOM Zelda
140 (-5.4% / -8)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
257
2048
138 (-1.4% / -2)
258
Bookey
5 (+25.0% / +1)
33,132 (-19.1% / -7,844)
4.9(+0.0000) (61+1 votes)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (-3.5% / -4)
262
Snek Game
109 (+0.9% / +1)
99 (-1.0% / -1)
8,336 (-0.6% / -47)
4.6(+0.0000) (149+0 votes)
55 (+7.8% / +4)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267
Pong
50 (+0.0% / +0)
53 (-1.9% / -1)
269
WP Reader
49 (+2.1% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,285 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
10,363 (+0.7% / +67)
17 (+6.2% / +1)
18 (+12.5% / +2)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
3,429,835 (-0.1% / -4,171)
4.7(+0.0000) (38,205+21 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,301,182 (-0.1% / -3,940)
4.7(+0.0000) (26,659+10 votes)
1,902 (-2.4% / -47)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
572,670 (+0.0% / +162)
4.8(+0.0000) (261+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
2,005 (-0.4% / -8)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1,603,012 (-2.9% / -47,427)
4.6(+0.0000) (8,016+6 votes)
2,394 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
288
needlles
26 (-7.1% / -2)
27 (+3.8% / +1)
1,055,074 (-0.1% / -848)
4.6(+0.0000) (14,918-3 votes)
997,903 (+1.9% / +18,833)
4.9(+0.0000) (410+0 votes)
30,645 (+0.3% / +104)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
166 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
191 (+3.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)