extension ExtPose

Keyword: arrow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
296,677 (+2.6% / +7,455)
4.5(+0.0000) (10,617-1 votes)
6,562 (-1.0% / -68)
1.3(+0.0000) (1,065+0 votes)
87,573 (+0.7% / +637)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
302,861 (+0.7% / +2,127)
4.6(+0.0000) (493+2 votes)
1,530 (+1.3% / +19)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,008 (+1.4% / +14)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
12,136 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
8,973 (+7.3% / +608)
4.6(+0.0000) (55+4 votes)
852 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
59,514 (+0.9% / +537)
4.6(+0.0000) (410+4 votes)
77,396 (+0.6% / +428)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
78,278 (+3.6% / +2,753)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
78,608 (-0.1% / -91)
4.2(+0.0000) (1,327+1 votes)
1,302 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
94,016 (+0.2% / +225)
1.0(+0.0000) (3+1 votes)
6,358 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
743,420 (+0.0% / +73)
4.2(+0.0000) (2,329+0 votes)
19,313 (+0.7% / +127)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
576 (+0.7% / +4)
1,911 (+1.0% / +18)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
7,865 (+0.2% / +14)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
679 (+3.2% / +21)
4.9(+0.1000) (7+1 votes)
55,777 (+0.1% / +30)
4.5(+0.0000) (154+1 votes)
56,909 (+0.3% / +171)
4.8(+0.0000) (116+0 votes)
4,680 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (64+0 votes)
21,321 (+0.2% / +34)
4.2(+0.0000) (150+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4,568 (-0.1% / -5)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
90,245 (+9.8% / +8,060)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
9,101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
19,662 (+31.9% / +4,756)
9,563 (-1.7% / -170)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,114 (+0.4% / +25)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
4,637 (-0.3% / -16)
4.1(+0.0000) (113+0 votes)
524 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,495 (-2.4% / -133)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,918 (+0.1% / +39)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
154,210 (-9.9% / -16,969)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
498,844 (-0.2% / -1,093)
3.9(+0.0000) (965+2 votes)
41
Reticle
2,353 (+0.3% / +6)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
147,219 (+3.6% / +5,156)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
3,134 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
266 (+11.3% / +27)
3,846 (-1.7% / -68)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,413 (+0.5% / +46)
5.0(+0.0000) (74+1 votes)
1,649 (+0.7% / +12)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,201 (+0.6% / +13)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
2,761 (-0.7% / -19)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
305 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
143 (+1.4% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,792 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
21,857 (-0.4% / -96)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
659 (+0.9% / +6)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
935 (+1.0% / +9)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,195 (+0.8% / +9)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,417 (+5.2% / +270)
13,485 (-0.6% / -87)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,446 (-1.0% / -93)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
8,547 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,411 (-0.8% / -28)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
9,115 (-0.3% / -30)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,807 (+0.0% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,255,577 (+0.4% / +8,200)
4.6(+0.0000) (35,740+1 votes)
1,247,057 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,303+0 votes)
2,397 (+0.2% / +5)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
297 (-0.7% / -2)
474 (+1.5% / +7)
75
Saka
2,005 (+0.2% / +5)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
174 (-3.9% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
600 (-0.7% / -4)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,064,890 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (679+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,610 (+3.6% / +56)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
312,362 (+0.2% / +552)
4.4(+0.0000) (3,497+36 votes)
1,165 (+0.6% / +7)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
132,391 (+0.7% / +973)
4.7(+0.0000) (2,702+0 votes)
266,394 (+0.7% / +1,866)
4.4(+0.0000) (574+0 votes)
814 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
112,114 (+0.1% / +81)
4.7(+0.0000) (1,299+3 votes)
19 (-5.0% / -1)
130 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
80,642 (+0.4% / +287)
4.7(+0.0000) (374+1 votes)
751 (-0.8% / -6)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
116,577 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
96
SpanD
21 (+10.5% / +2)
54,383 (+0.2% / +104)
4.5(+0.0000) (563+0 votes)
47,186 (+1.2% / +538)
4.9(+0.0000) (59+1 votes)
80 (+1.3% / +1)
100
stringG
78 (+0.0% / +0)
72 (-5.3% / -4)
155,430 (+36.8% / +41,775)
3.5 (2 votes)
38,150 (-0.2% / -86)
4.4(+0.0000) (132+0 votes)
32,422 (+0.3% / +99)
4.4(+0.0000) (243+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
296 (+1.4% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
20,464 (+0.3% / +61)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
32,866 (+0.2% / +66)
3.3(+0.0000) (192+0 votes)
110
VideoSkip
302 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
34,553 (+0.2% / +75)
4.3(+0.0000) (260+0 votes)
112
Tape
17,441 (+0.6% / +101)
4.6(+0.0000) (153+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
252 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,814 (-0.4% / -51)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,805 (+0.8% / +171)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+1.4% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,620 (+0.6% / +63)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
10,210 (-0.9% / -97)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
16,755 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (16+0 votes)
181 (+13.1% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,728 (-0.2% / -22)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,878 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
128
Tetr1s
11,775 (+4.4% / +492)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,139 (+0.1% / +13)
2.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,528 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
3 (-25.0% / -1)
6,806 (+0.1% / +10)
3.7(+0.0000) (24+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
4,532 (-0.3% / -13)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
136
Bookly
87 (+3.6% / +3)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
4,164 (-0.7% / -29)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
138
ASCIImoji
3,803 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
88 (-4.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
3,380 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
143
Re-newtab
2,308 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
1,834 (-0.4% / -7)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
2,152 (-0.3% / -7)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
2,810 (-0.4% / -11)
2.8(+0.0000) (22+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
149
jetzt
1,882 (+0.9% / +16)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
140,460 (+1.2% / +1,685)
4.7(+0.0000) (108+0 votes)
152
TabMan
19 (+0.0% / +0)
1,805 (-0.7% / -13)
3.5(+0.0000) (67+0 votes)
154
Smartnews
1,814 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,435 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,998 (-0.4% / -9)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,405 (+1.6% / +22)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
58,795 (-0.2% / -137)
4.2(+0.0000) (557+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,030 (+0.7% / +7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
65,891 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,034 (-1.1% / -12)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
1,023 (-0.5% / -5)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
979 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,127 (+1.9% / +21)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
169
guideLinr
638 (+2.6% / +16)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
656 (-0.6% / -4)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
171
YT Remote
677 (+0.3% / +2)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
705 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
426 (-1.4% / -6)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
174
2048
824 (+1.0% / +8)
36 (+2.9% / +1)
11 (+0.0% / +0)
177
FocusTube
3 (+0.0% / +0)
483 (+1.3% / +6)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
180
Yupi
589 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
654 (+1.4% / +9)
32 (+3.2% / +1)
646 (+3.0% / +19)
401 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
424 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
586 (+1.6% / +9)
460 (+2.4% / +11)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,327 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (141+0 votes)
498 (-1.8% / -9)
346 (-1.1% / -4)
2.7(+0.0000) (20+0 votes)
387 (-0.8% / -3)
348 (+1.8% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
365 (-0.3% / -1)
209 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
275 (-0.7% / -2)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
257 (+3.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (-0.7% / -2)
187 (-2.6% / -5)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
177 (+1.7% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
125 (+2.5% / +3)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
162 (+1.2% / +2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,698 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
207
DOM Zelda
131 (+4.0% / +5)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
208
smaxer
1,833 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
210
smaxer
1,833 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
213
edX++
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,060 (-0.4% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
216
Gibbets 4
79 (+6.8% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
218
Booklight
64 (-1.5% / -1)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5 (+25.0% / +1)
224
Arrow
2 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
226
monday
13 (+0.0% / +0)
227
Fyt
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,005,225 (+0.3% / +9,482)
4.7(+0.0000) (31,309+22 votes)
39 (-4.9% / -2)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
468 (+4.2% / +19)
36 (-5.3% / -2)
29 (+0.0% / +0)
237
WP Reader
29 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
247 (+2.1% / +5)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
7 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
3 (+0.0% / +0)
30 (+7.1% / +2)
1,588,730 (+0.2% / +3,692)
4.6(+0.0000) (6,209+25 votes)
245
Pong
26 (-3.7% / -1)
145 (-2.0% / -3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
250
Tab Stack
24 (+4.3% / +1)
22 (+0.0% / +0)
146 (+0.7% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
254
2048
538,776 (+0.3% / +1,454)
3.5(+0.0000) (2,102+0 votes)
377,998 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (362+0 votes)
256
Keyclick
16 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
257
TabMaster
17 (+0.0% / +0)
258
2048
16 (+0.0% / +0)
142,488 (-0.0% / -7)
4.6(+0.0000) (1,901+0 votes)
140,753 (+0.0% / +5)
4.6(+0.0000) (1,572+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
262
2048 Game
119,224 (+0.5% / +635)
4.8(+0.0000) (183+0 votes)
145,030 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (462+0 votes)
264
Tabular
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120,694 (+0.1% / +172)
4.3(+0.0000) (101+0 votes)
266
Mural
11 (-15.4% / -2)
96,738 (+0.0% / +48)
4.5(+0.0000) (289+0 votes)
268
Mad Drug
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
91,143 (+0.2% / +217)
4.4(+0.0000) (253+1 votes)
80,095 (-0.1% / -108)
4.3(+0.0000) (282+0 votes)
134,411 (+0.3% / +463)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
938 (+4.1% / +37)
98,620 (-0.1% / -140)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
64,781 (+0.1% / +87)
4.6(+0.0000) (504+0 votes)
96,590 (+0.1% / +116)
3.2(+0.0000) (556+0 votes)
32,964 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (551+0 votes)
46,590 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (528+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
25,230 (-0.5% / -121)
4.7(+0.0000) (605+0 votes)
63,467 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
55,338 (+0.6% / +304)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
284
Ice Dodo
61,473 (+3.0% / +1,780)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66,811 (+20.6% / +11,412)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,920 (-0.1% / -15)
4.7(+0.0000) (1,813+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
27,383 (+0.0% / +4)
4.4(+0.0000) (219+0 votes)
30,453 (+0.5% / +165)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4,265 (-2.7% / -118)
294
RestMan
25,526 (+0.4% / +107)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
295
9GAG Mini
16,349 (-0.1% / -14)
3.8(+0.0000) (266+0 votes)
16,861 (+0.5% / +85)
4.3(+0.0000) (162+0 votes)
11,165 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
298
Utime
16,077 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
18,488 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
24,069 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)