extension ExtPose

Keyword: testing -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
172,560 (+0.0% / +31)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
100,265 (-0.1% / -51)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
25,550 (+0.0% / +10)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
10,878 (+0.2% / +18)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
35,448 (-0.3% / -121)
1.8(+0.0000) (340+0 votes)
15,774 (-0.1% / -9)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
128,236 (-0.1% / -114)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
695 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
37,996 (+0.1% / +34)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
38,414 (-0.3% / -103)
4.9(+0.0000) (177+0 votes)
15,071 (-0.1% / -19)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
60,999 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (242+0 votes)
40,035 (+0.1% / +47)
4.7(+0.0000) (397+1 votes)
482 (+0.6% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
276 (+0.4% / +1)
84,197 (+0.3% / +221)
3.9(+0.0000) (165+0 votes)
4,604 (-0.4% / -18)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
1,277 (+0.3% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
31,878 (-0.1% / -29)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
144,714 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (190+2 votes)
694 (+1.5% / +10)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,808 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,535 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
210 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,843 (+0.2% / +13)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
12,715 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
2,567 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
393 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,458 (-0.7% / -11)
5,064 (-0.2% / -10)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
3,614 (-0.6% / -22)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
4,238 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
4,107 (-0.7% / -29)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
13,059 (+0.2% / +28)
4.1(+0.0000) (170+1 votes)
65 (+1.6% / +1)
1,207 (+0.2% / +3)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
126,692 (+0.1% / +88)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
861 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,056 (-0.2% / -14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57,678 (-0.1% / -42)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
19,063 (-0.0% / -3)
4.2(+0.0000) (105+0 votes)
18,774 (-0.6% / -111)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
45,964 (+0.0% / +15)
4.9(+0.0000) (682+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
16,736 (+0.1% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,840 (+0.3% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
163 (+1.9% / +3)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
368 (-1.1% / -4)
53 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
233 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,204 (+0.1% / +6)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
8,835 (-0.3% / -24)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
805 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,441 (+0.8% / +11)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,056 (-0.8% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
23,592 (-0.1% / -35)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
3,603 (+0.0% / +1)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,732 (-0.7% / -12)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,833 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
376 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
11,248 (-0.2% / -20)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,688 (+0.9% / +15)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,513 (+0.3% / +28)
3.3(+0.0000) (40+0 votes)
244 (+0.8% / +2)
235 (+2.6% / +6)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
60,049 (+0.2% / +98)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
23,965 (+0.1% / +31)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
2,561 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (5+1 votes)
5,121 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
246 (+1.2% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,210 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
2,623 (-0.2% / -5)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
464 (-1.3% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
388 (-1.0% / -4)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
658 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,382 (+0.2% / +13)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
379 (+0.3% / +1)
119 (+1.7% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
162,981 (-0.5% / -888)
2.9(+0.0000) (83+0 votes)
10,724 (-0.3% / -30)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
937 (-0.8% / -8)
2,558 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
96
VCAT
97 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
454 (+0.7% / +3)
271 (+1.5% / +4)
3,967 (+0.2% / +8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
416,698 (-0.2% / -943)
3.4(+0.0000) (2,449+0 votes)
1,923 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
375 (-1.8% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,380 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
428 (-0.9% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
381 (-0.3% / -1)
2,340 (+0.3% / +8)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,575 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
1,839 (-0.6% / -11)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
111
trudl
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,442 (+0.5% / +7)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
153 (+0.7% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
35,510 (-0.1% / -24)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
128,724 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (878+0 votes)
118
Pangeo
1,050 (-0.7% / -7)
6 (+0.0% / +0)
5,089 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
122
LocalCDN
10,682 (+0.1% / +13)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
436 (-0.9% / -4)
48,290 (-0.1% / -44)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
520 (-0.8% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
102 (-1.0% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
7,779 (-0.3% / -24)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
199 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+2.7% / +4)
194 (-1.0% / -2)
136
LazySec
189 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,716 (+0.6% / +10)
138
React VT
506 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,280 (+0.3% / +4)
19 (-5.0% / -1)
202,128 (+0.8% / +1,677)
4.1(+0.0000) (191+3 votes)
6,376 (+0.1% / +7)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
470 (-0.8% / -4)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
147,910 (+0.1% / +125)
4.6(+0.0000) (269+2 votes)
122,667 (+0.0% / +42)
4.3(+0.0000) (422+0 votes)
439 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
404 (-1.5% / -6)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,578 (-0.2% / -16)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
2,076 (-0.4% / -8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
350 (-0.3% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
466 (-0.6% / -3)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
45,855 (-0.1% / -30)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
918 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
167 (-2.3% / -4)
30,029 (+0.2% / +45)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,071 (+0.1% / +19)
3.8(+0.1000) (25+1 votes)
436 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
72 (+4.3% / +3)
145 (+1.4% / +2)
284 (-0.4% / -1)
63,359 (-0.1% / -89)
3.8(+0.0000) (478+0 votes)
128 (-1.5% / -2)
167
Chameleon
12,202 (-0.1% / -14)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
13,165 (+0.0% / +4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
Test Spy
31 (+0.0% / +0)
519 (+0.6% / +3)
173
Litmus
7,775 (-0.4% / -28)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
12,820 (-0.3% / -33)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
97 (+0.0% / +0)
93 (+1.1% / +1)
44 (+0.0% / +0)
287 (-2.0% / -6)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
12,214 (-3.7% / -466)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
196 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
573 (-1.7% / -10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,070,038 (+0.1% / +1,480)
3.0(+0.0000) (395+0 votes)
5,938 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
187
V LIBRE
255 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
7,161 (-0.3% / -24)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
191
Boxel 3D
329,654 (-0.0% / -150)
4.7(+0.0000) (798+3 votes)
192
StashPop
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
111 (-0.9% / -1)
195
Headlamp
12 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,132 (-0.0% / -2)
179 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,171 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
456 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
16,181 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (92+2 votes)
280,746 (-0.0% / -50)
4.2(+0.0000) (120+0 votes)
3,524 (-0.0% / -1)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
138 (+3.0% / +4)
206
xdconsole
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,446 (-0.8% / -27)
3 (+0.0% / +0)
209
WP Hive
2,024 (-0.6% / -12)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
210
WP Hive
2,024 (-0.6% / -12)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
211
Monito
158 (-0.6% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,480 (+0.3% / +7)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,066 (-0.3% / -7)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,750 (-0.3% / -5)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
82,685 (+0.1% / +57)
4.8(+0.0000) (320+0 votes)
1,486 (+0.5% / +8)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
109,265 (+0.0% / +45)
3.9(+0.0000) (428+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
1,782 (-0.2% / -4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
221
UserHappy
126 (+0.0% / +0)
1,061 (+1.0% / +10)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
81 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
202 (+1.0% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
226
Throwaway
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
227
Omnibug
74,422 (-0.1% / -95)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
1,126 (+0.7% / +8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,240 (+0.3% / +4)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
929 (-0.4% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
960 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
744 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
693 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
29,970 (-0.1% / -22)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
945 (+0.5% / +5)
918 (+0.5% / +5)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
722 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
776 (-0.5% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
778 (-1.4% / -11)
756 (-2.2% / -17)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
465 (-0.6% / -3)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
120,819 (-0.1% / -109)
4.2(+0.0000) (547+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
412 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
11,878 (-0.1% / -10)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3,146 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
19,027 (-0.2% / -45)
252
UXTesting
379 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,837 (-0.1% / -23)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
430 (-0.9% / -4)
377 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
353 (+0.6% / +2)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
7,975 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
258
Muir
313 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
18,628 (-0.0% / -9)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
261
Yakkyofy
8,774 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
314 (+0.3% / +1)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
7,935 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
264
Qapture
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (-1.1% / -4)
297 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,136 (+0.5% / +27)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
206 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,889 (-0.0% / -1)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,222 (-0.4% / -16)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
2,550 (-0.9% / -23)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (-0.5% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
273
DAPHNE
231 (-3.8% / -9)
12 (+0.0% / +0)
275
geoiphdr
169 (-1.7% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
277
DejaVue
4,036 (-0.3% / -14)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
278
Flexer
190 (-1.0% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,401 (+0.2% / +9)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,698 (-0.3% / -12)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
152 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,004 (+0.2% / +6)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
134 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,860 (+0.1% / +48)
4.4(+0.0000) (15+1 votes)
3,260 (-0.2% / -6)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,277 (+0.5% / +12)
4.3(+0.0000) (24+1 votes)
154 (+0.0% / +0)
154 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
3,150 (+0.2% / +5)
1.9(+0.0000) (22+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
297
Headsup
19 (+5.6% / +1)
45,379 (-0.1% / -42)
2.1(+0.0000) (22+0 votes)
2,251 (-0.0% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)