extension ExtPose

Keyword: testing

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
145,046 (-0.3% / -506)
4.5179(+0.0000) (168+0 votes)
16,968 (+0.0% / +8)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
67,637 (+0.1% / +55)
4.365(+0.0000) (137+0 votes)
34,852 (-0.1% / -30)
1.7788(+0.0000) (330+0 votes)
17,110 (-0.1% / -24)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
114,264 (-0.0% / -39)
4.589(+0.0000) (73+0 votes)
86,642 (-0.2% / -153)
4.3462(+0.0000) (156+0 votes)
745 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44,864 (+0.8% / +364)
3.5769(+0.0000) (52+0 votes)
15,815 (-0.1% / -10)
3.1746(+0.0000) (63+0 votes)
142,295 (-0.1% / -182)
2.7531(+0.0000) (1,381+0 votes)
24,837 (+0.2% / +53)
4.8305(+0.0000) (118+0 votes)
65,038 (-0.1% / -70)
3.8657(+0.0000) (134+0 votes)
9,000 (+0.9% / +84)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
9,206 (-0.2% / -23)
4.7365(+0.0016) (167+1 votes)
3,966 (-0.9% / -36)
4.3962(+0.0000) (53+0 votes)
32,477 (+0.3% / +112)
4.9181(+0.0002) (476+1 votes)
10,654 (+3.0% / +312)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
118 (+4.4% / +5)
214 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,040 (-0.4% / -4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
43,391 (-0.1% / -43)
3.6987(+0.0000) (468+0 votes)
19,646 (-0.3% / -60)
4.3871(+0.0000) (31+0 votes)
394 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
266 (+0.4% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,322 (+1.7% / +39)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
425 (-0.9% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,527 (+0.0% / +1)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
6,191 (+0.1% / +7)
3.2353(+0.0000) (68+0 votes)
1,022 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,089 (-0.2% / -5)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
2,458 (+0.0% / +0)
2.4615(+0.0000) (13+0 votes)
16,509 (-5.4% / -944)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
949 (+1.9% / +18)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
762 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
717 (+2.1% / +15)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
844 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,180 (+1.0% / +22)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
15,795 (+0.4% / +69)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
1,900 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
650 (+1.2% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
123,472 (-0.2% / -220)
4.034(+0.0000) (324+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (+4.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
474 (-2.9% / -14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,195 (-0.6% / -18)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,457 (+3.8% / +165)
4.8571(+0.0000) (35+0 votes)
128,991 (-0.1% / -190)
4.0481(+0.0000) (748+0 votes)
136 (+2.3% / +3)
150 (-2.6% / -4)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,634 (+1.4% / +23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,009 (+0.7% / +27)
3.5676(+0.0000) (37+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,271 (+0.8% / +25)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
2,953 (+0.7% / +21)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,241 (+1.0% / +64)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (-5.5% / -4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,303 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,520 (-0.2% / -6)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
267 (+1.9% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
264 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
120,268 (+7.0% / +7,841)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,514 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
784 (-28.9% / -318)
6,960 (-0.3% / -22)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
293 (-0.3% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,967 (-0.0% / -1)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
19,618 (-0.6% / -118)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
82 (-5.7% / -5)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
164 (-3.0% / -5)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,976 (+0.4% / +8)
2.7857(+0.0000) (14+0 votes)
377 (+2.4% / +9)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,081 (-1.1% / -23)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
255 (-3.0% / -8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,507 (+4.1% / +59)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,921 (+0.9% / +34)
3.3636(+0.0000) (33+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
468 (-0.4% / -2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,580,577 (-0.2% / -3,609)
3.2835(+0.0000) (448+0 votes)
644 (+5.6% / +34)
107 (-3.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,491 (+0.1% / +5)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
147,103 (-1.9% / -2,833)
2.8243(+0.0000) (74+0 votes)
243 (+3.8% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,055 (-0.7% / -52)
4.4444(+0.0000) (27+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,500 (-1.7% / -111)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
93
HackBar
22,528 (+0.2% / +42)
3.6774(+0.0000) (62+0 votes)
361,980 (-0.1% / -283)
3.4763(+0.0000) (2,387+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,951 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75,809 (+0.3% / +257)
4.8832(+0.0000) (137+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,234 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,262 (+0.2% / +89)
4.5976(+0.0000) (164+0 votes)
10,771 (+0.3% / +31)
4.0617(+0.0000) (81+0 votes)
1,201 (+1.2% / +14)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
35,301 (+0.2% / +74)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
101 (-4.7% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
103,335 (+0.0% / +37)
4.4719(+0.0017) (640+2 votes)
159 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
90 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
83 (-3.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
287 (+1.4% / +4)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
196 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,225 (-0.5% / -33)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
16 (-11.1% / -2)
362 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (-2.1% / -3)
173 (-1.1% / -2)
3,307 (-0.7% / -24)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,780 (+0.5% / +45)
3.2414(+0.0000) (87+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
127
React VT
336 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87,214 (+0.1% / +53)
4.2093(+0.0000) (344+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
317 (-0.6% / -2)
1,580 (+0.4% / +6)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
133
LazySec
91 (+8.3% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
135
mCoffee
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58,143 (+0.3% / +201)
4.5816(+0.0000) (141+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
139
blitz
702 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
33,406 (+0.1% / +23)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
3,078 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
397 (+2.3% / +9)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
62 (+5.1% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
186 (-2.6% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,980 (+0.2% / +56)
3.9545(-0.0687) (44+1 votes)
2,004 (-0.1% / -3)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
440 (+1.9% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
253 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154
Chameleon
12,110 (+0.2% / +22)
3.6863(+0.0000) (51+0 votes)
276 (-2.8% / -8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
156
JaSON
8,968 (+0.1% / +9)
4.4146(+0.0000) (41+0 votes)
157
StashPop
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,208 (-0.3% / -19)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
9,848 (-0.1% / -11)
3.1042(+0.0000) (48+0 votes)
296 (+2.4% / +7)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
161 (+3.2% / +5)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
369 (+2.2% / +8)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,084 (-0.1% / -9)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
166
VCAT
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
201 (+0.5% / +1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
280 (+1.4% / +4)
7,324 (+5.9% / +408)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
3,814 (+0.0% / +1)
3.9655(+0.0000) (58+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
192 (+2.1% / +4)
176
Headlamp
12 (+0.0% / +0)
5,206 (-2.0% / -104)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,168 (+0.7% / +38)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+8.3% / +4)
182
Kiwix
3,025 (-0.3% / -8)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
265 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
340 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,314 (-0.3% / -6)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,227 (-0.3% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95,573 (+0.7% / +670)
3.895(-0.0267) (219+2 votes)
1,467 (+0.3% / +5)
4.3421(+0.0000) (38+0 votes)
1,612 (+1.4% / +22)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
41,634 (+0.2% / +76)
2.8373(+0.0000) (424+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
8 (-20.0% / -2)
196
trudl
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,907 (-0.2% / -79)
4.8051(+0.0000) (236+0 votes)
1,213 (+1.4% / +17)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,340 (+0.8% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
830 (+0.1% / +1)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
45,725 (-0.8% / -375)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
42,508 (+0.2% / +82)
4.2422(+0.0000) (223+0 votes)
792 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
10,869 (+2.9% / +309)
4.0455(+0.0000) (44+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
698 (-0.3% / -2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
581 (-0.5% / -3)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
702 (-1.5% / -11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
53 (-3.6% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
623 (+1.0% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
795 (+19.4% / +129)
20,609 (+0.2% / +36)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
302,350 (+70.6% / +125,143)
115,364 (-0.1% / -60)
4.2582(+0.0000) (546+0 votes)
441 (+2.8% / +12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
413 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
500 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
540 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
534 (+1.5% / +8)
13,040 (-0.1% / -11)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
516 (+0.0% / +0)
431 (-1.1% / -5)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
486 (+0.4% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,146 (+6.1% / +1,051)
2.4074(+0.0000) (27+0 votes)
230
UserHappy
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,498 (-0.2% / -16)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
9,510 (+0.7% / +65)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
315 (+2.9% / +9)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
273 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
237
Muir
276 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
257 (-0.4% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
5,409 (+0.2% / +13)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
230 (+13.3% / +27)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282 (+2.5% / +7)
4,457 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (39+0 votes)
245
geoiphdr
193 (+1.0% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
217 (+1.9% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,931 (+1.9% / +74)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
227 (-3.0% / -7)
12 (+0.0% / +0)
251
Flexer
201 (-2.0% / -4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,524 (+0.6% / +22)
4.3488(+0.0000) (43+0 votes)
160 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,013 (+0.5% / +18)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,530 (+0.5% / +16)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
256
DejaVue
3,330 (-0.1% / -3)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,950 (+0.9% / +26)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
103 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
262
xdconsole
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46,593 (-0.2% / -82)
2.1429(+0.0000) (21+0 votes)
4,474 (+0.1% / +4)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
8,213 (-0.2% / -13)
3.6875(+0.0000) (32+0 votes)
1,576 (-0.6% / -10)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
2,283 (+0.4% / +10)
2.1875(+0.0000) (16+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
99 (+2.1% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,484 (+0.7% / +10)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
856 (+1.8% / +15)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,130 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,096 (+0.3% / +49)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
277
Stopbleed
792 (-0.9% / -7)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
81 (+2.5% / +2)
281
Mobi
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
677 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
33 (-8.3% / -3)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
2,638 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25,047 (+0.1% / +19)
1.2308(+0.0000) (13+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
643 (+0.3% / +2)
1.75(+0.0000) (12+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
394 (-0.3% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
431 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
499 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
455 (+0.9% / +4)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
297
Qapture
7 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
1,120 (+0.5% / +6)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
16,584 (+5.7% / +892)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
294 (+3.5% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)