extension ExtPose

Keyword: configuration -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (85+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (228+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (312-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (277+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
859 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (129+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (332+0 votes)
999 (-0.1% / -1)
748 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
857 (-0.5% / -4)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
17
gPass
228 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
22
VCAT
135 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,414+4 votes)
662 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4.1(+0.0000) (44+1 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,157+2 votes)
291 (-0.3% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
321 (+0.9% / +3)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,682+0 votes)
102 (-2.9% / -3)
40
Cr!Box
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (119+0 votes)
381 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (126+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
54 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (894+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (176+0 votes)
697 (-0.7% / -5)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
211 (+3.4% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
306 (+2.3% / +7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
576 (-1.9% / -11)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
253 (-0.8% / -2)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
269 (-0.4% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
211 (-2.8% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
112 (-2.6% / -3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (90+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (157+0 votes)
773 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,155+14 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,043+14 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
88
Nstools
124 (+2.5% / +3)
5,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (75+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
93
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
980 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
150 (+0.7% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (119+0 votes)
882 (-0.7% / -6)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
797 (+0.9% / +7)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
713 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
718 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
HTL Debug
476 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
601 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
584 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
711 (-0.3% / -2)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (72+0 votes)
373 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
122
LocalCDN
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
124
Locksmith
614 (+0.5% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
126
label
7 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (+0.8% / +3)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
264 (-3.6% / -10)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
278 (-6.7% / -20)
139
PR Status
201 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
140
CloudDiff
207 (-2.8% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
143 (-1.4% / -2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
143
Say Play
191 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
144
Hitkey
130 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
133 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
136 (+1.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
95 (-3.1% / -3)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
157
Is It Up
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
85 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
614 (+0.5% / +3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
440 (-2.0% / -9)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
494 (+1.9% / +9)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
631 (+0.0% / +0)
453 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
577 (+4.0% / +22)
512 (+0.0% / +0)
174
Loki
9 (-10.0% / -1)
10 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41,897+7 votes)
34 (-8.1% / -3)
206 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
180
DokuLink
33 (+3.1% / +1)
181
VOiZiT
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
183
Evercuts
176 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
269 (+1.5% / +4)
185
Bindles
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
170 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
192
Web PKI
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (93+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (929-1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,111+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (326-1 votes)
196
FatBeagle
20 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
199
Adkrig
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (233+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (115+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,232-1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20,679-2 votes)
5 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,091+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (594+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,844+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (192+0 votes)
212
RUMIWIFI
90,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,934+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (699+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
1.4(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (180+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (900+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (431+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,672+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (187+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (478+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (161+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,281+7 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (82+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (233+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (379+0 votes)
230
G-calize
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,104-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (323+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (225+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (229+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (104+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (310+0 votes)
238
NewTabs
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,887+11 votes)
240
startpage
53 (-7.0% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+0.0% / +0)