extension ExtPose

Keyword: button

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,211,655 (+0.2% / +2,581)
4.6889(-0.0001) (12,137+1 votes)
953,438 (+0.5% / +5,128)
4.2413(+0.0000) (6,926+0 votes)
26,274 (+1.2% / +306)
4.4228(+0.0000) (998+0 votes)
276,218 (+0.2% / +531)
4.4924(+0.0000) (1,322+0 votes)
21,652 (+0.3% / +71)
4.5437(+0.0000) (423+0 votes)
68,838 (+0.6% / +396)
4.4082(+0.0000) (2,516+0 votes)
37,156 (+0.3% / +119)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
288,367 (+0.0% / +22)
4.5858(+0.0000) (4,283+0 votes)
13,493 (+0.8% / +107)
4.6326(+0.0000) (264+0 votes)
2,432,903 (+0.3% / +7,204)
4.5639(+0.0000) (1,323+0 votes)
80,197 (+0.5% / +377)
4.6939(+0.0000) (797+0 votes)
289,587 (+0.6% / +1,666)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
6,038 (+0.5% / +31)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
29,606 (+4.1% / +1,170)
19,980 (+0.5% / +107)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
56,055 (+0.1% / +60)
4.7875(+0.0000) (941+0 votes)
5,736 (+1.1% / +65)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
554,301 (+51.4% / +188,176)
95,299 (+0.4% / +399)
4.2087(+0.0000) (786+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.6246(+0.0000) (9,239+0 votes)
21
Apps
16,809 (+0.5% / +88)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
117,046 (+0.3% / +371)
4.861(+0.0000) (597+0 votes)
25,940 (-0.3% / -75)
4.3448(+0.0000) (145+0 votes)
374,701 (+0.4% / +1,397)
4.6028(+0.0000) (41,858+0 votes)
22,021 (+0.3% / +56)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
216,095 (+0.9% / +1,889)
4.7408(+0.0000) (382+0 votes)
27,235 (+0.3% / +81)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
153,532 (+0.3% / +470)
3.8902(+0.0000) (173+0 votes)
83,261 (-1.7% / -1,409)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
507,085 (+1.3% / +6,278)
4.4909(+0.0000) (1,214+0 votes)
100,597 (+0.5% / +507)
4.8909(+0.0000) (504+0 votes)
1,023 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35,789 (+0.2% / +72)
3.3246(+0.0000) (114+0 votes)
4,146 (+0.8% / +31)
3.8634(+0.0000) (183+0 votes)
3,772 (-0.1% / -3)
4.4375(+0.0000) (32+0 votes)
709,521 (+0.1% / +381)
4.6188(+0.0000) (160+0 votes)
18,082 (+0.4% / +81)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
50,769 (+0.2% / +108)
4.8235(+0.0000) (119+0 votes)
829,603 (+0.4% / +3,312)
4.3969(+0.0000) (4,676+0 votes)
93,639 (+0.6% / +558)
4.8514(+0.0000) (222+0 votes)
6,041 (-0.1% / -6)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
377,220 (+0.6% / +2,106)
4.7934(+0.0000) (1,157+0 votes)
21,672 (+0.6% / +130)
3.4648(+0.0000) (71+0 votes)
10,053 (+0.2% / +21)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,367 (+0.6% / +1,129)
4.5278(+0.0000) (864+0 votes)
12,608 (+0.7% / +89)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
29,677 (-1.2% / -362)
4.3763(+0.0000) (93+0 votes)
2,473 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
960,975 (+0.3% / +2,820)
3.6026(+0.0000) (2,076+0 votes)
50,511 (+0.2% / +94)
4.8021(+0.0000) (849+0 votes)
653,432 (+0.3% / +1,963)
4.6749(+0.0000) (5,842+0 votes)
63,961 (+0.2% / +137)
4.3876(+0.0000) (209+0 votes)
65,625 (+0.2% / +142)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
44,466 (+0.3% / +155)
4.9358(+0.0000) (109+0 votes)
7,512 (+0.5% / +36)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
3,966 (+0.5% / +20)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
437 (+0.9% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
467,264 (+0.1% / +581)
4.6995(+0.0000) (925+0 votes)
890 (-0.8% / -7)
3.9804(+0.0000) (51+0 votes)
108,425 (+0.1% / +102)
3.0628(+0.0000) (414+0 votes)
15,379 (+1.0% / +146)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,866 (-0.4% / -7)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
34,249 (+0.3% / +104)
4.711(+0.0000) (173+0 votes)
98,271 (+0.2% / +190)
4.1923(+0.0000) (520+0 votes)
77,556 (+0.6% / +489)
4.692(+0.0000) (526+0 votes)
1,177,186 (+8.4% / +91,033)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,613 (+0.2% / +25)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
89,962 (+0.1% / +126)
4.71(+0.0000) (1,162+0 votes)
21,970 (+0.3% / +56)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
2,241,822 (+0.2% / +3,510)
4.6526(+0.0000) (1,684+0 votes)
104,927 (+0.7% / +732)
4.5922(+0.0000) (103+0 votes)
13,723 (+0.5% / +75)
4.5164(+0.0000) (122+0 votes)
112,319 (+0.4% / +447)
4.3432(+0.0000) (271+0 votes)
1,197,769 (+7.9% / +88,016)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
842,815 (+5.6% / +44,325)
4.9735(+0.0000) (1,889+0 votes)
89,321 (+1.0% / +909)
4.7067(+0.0000) (75+0 votes)
21,980 (+0.5% / +104)
4.6985(+0.0000) (471+0 votes)
1,330,638 (+7.1% / +87,983)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
71,654 (+0.4% / +292)
4.5857(+0.0000) (140+0 votes)
19,149 (+0.5% / +102)
4.3115(+0.0000) (61+0 votes)
25,624 (+0.7% / +189)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
16,769 (+0.4% / +64)
4.1901(+0.0000) (121+0 votes)
373,724 (-0.1% / -374)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
107,215 (+0.3% / +315)
4.5238(+0.0000) (42+0 votes)
228,099 (+0.1% / +211)
3.7386(+0.0000) (704+0 votes)
1,271 (+1.4% / +17)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
15,236 (+0.6% / +90)
4.2763(+0.0000) (76+0 votes)
208,614 (+1.0% / +2,027)
3.851(+0.0000) (745+0 votes)
579 (-0.7% / -4)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
672,004 (+11.8% / +71,098)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
2,173 (+0.3% / +6)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
38,090 (+0.5% / +200)
4.8939(+0.0000) (66+0 votes)
11,057 (+0.5% / +59)
4.9529(+0.0000) (85+0 votes)
998,614 (+8.8% / +80,489)
4.7718(+0.0000) (1,775+0 votes)
136,496 (+0.5% / +645)
4.0704(+0.0000) (1,832+0 votes)
1,176,882 (+8.4% / +91,504)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
24,762 (+2.1% / +518)
4.4595(+0.0000) (74+0 votes)
263,096 (+1.0% / +2,624)
3.2397(-0.0055) (317-1 votes)
1,433 (-0.9% / -13)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
285,642 (+0.2% / +479)
4.2257(+0.0000) (350+0 votes)
28,584 (+0.4% / +111)
4.7683(+0.0000) (82+0 votes)
743,769 (+0.1% / +757)
4.3009(+0.0000) (422+0 votes)
13,578 (-0.0% / -1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
34,938 (+0.0% / +15)
4.566(+0.0000) (106+0 votes)
9,749 (-0.2% / -16)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
9,033 (+0.3% / +26)
4.383(+0.0000) (47+0 votes)
628 (+2.6% / +16)
1,123,392 (+11.7% / +118,024)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,710 (+4.0% / +2,701)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
25,318 (+2.4% / +588)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
367,513 (+0.1% / +277)
4.144(+0.0000) (514+0 votes)
437 (+2.1% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
15,253 (+1.3% / +190)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
13,872 (+1.0% / +134)
4.6316(+0.0000) (38+0 votes)
83,980 (+2.4% / +1,932)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
72,603 (+3.9% / +2,708)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
70,480 (+4.1% / +2,749)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
70,471 (+4.0% / +2,727)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
70,563 (+4.0% / +2,714)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
70,556 (+4.0% / +2,707)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
70,638 (+4.0% / +2,727)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
70,455 (+4.0% / +2,740)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
71,669 (+5.2% / +3,563)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
70,974 (+4.0% / +2,742)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
70,553 (+4.0% / +2,727)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
70,505 (+4.0% / +2,728)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
70,412 (+4.1% / +2,743)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
71,462 (+4.0% / +2,734)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
70,499 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
70,462 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
70,399 (+4.0% / +2,706)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
70,682 (+4.0% / +2,710)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,440 (+4.0% / +2,725)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
70,557 (+4.0% / +2,727)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,493 (+4.0% / +2,723)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
70,488 (+4.0% / +2,716)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,438 (+4.0% / +2,721)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
70,388 (+4.0% / +2,714)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,655 (+4.0% / +2,712)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
70,493 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
70,627 (+4.0% / +2,735)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
70,399 (+4.0% / +2,724)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
70,605 (+4.0% / +2,708)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
70,536 (+4.0% / +2,710)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
70,521 (+4.0% / +2,715)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,325 (+1.2% / +823)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,498 (+4.0% / +2,744)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,456 (+4.0% / +2,706)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,246 (+5.2% / +3,510)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,434 (+4.0% / +2,699)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,407 (+4.0% / +2,715)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,327 (+1.2% / +816)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
70,688 (+4.0% / +2,719)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,633 (+4.0% / +2,748)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
70,617 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,803 (+4.0% / +2,730)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
70,577 (+4.0% / +2,701)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,472 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,298 (+1.2% / +831)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
70,463 (+4.0% / +2,714)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,450 (+4.0% / +2,709)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,219 (+1.1% / +800)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
70,407 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
71,524 (+5.3% / +3,622)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
70,388 (+4.0% / +2,704)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
70,385 (+4.0% / +2,710)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
70,356 (+4.0% / +2,706)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
8,108 (+0.6% / +49)
2.7872(+0.0000) (47+0 votes)
70,628 (+4.0% / +2,701)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
71,365 (+1.2% / +837)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,500 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
71,317 (+1.2% / +831)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,462 (+4.0% / +2,732)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
71,288 (+1.2% / +850)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
70,437 (+4.0% / +2,704)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,431 (+4.0% / +2,721)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,563 (+4.0% / +2,739)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
70,370 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,483 (+4.0% / +2,721)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,286 (+5.2% / +3,525)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
70,455 (+4.0% / +2,713)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
70,442 (+4.0% / +2,700)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
71,035 (+4.0% / +2,729)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
71,715 (+5.2% / +3,567)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,745 (+4.0% / +2,732)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
70,514 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
71,297 (+1.1% / +806)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,484 (+4.0% / +2,688)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,484 (+4.0% / +2,718)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
70,423 (+4.0% / +2,694)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,706)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
70,427 (+4.0% / +2,699)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,426 (+4.0% / +2,713)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
71,246 (+1.2% / +820)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,425 (+4.1% / +2,745)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
72,024 (+3.9% / +2,719)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,401 (+4.0% / +2,710)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
70,390 (+4.0% / +2,703)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,366 (+4.0% / +2,695)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
70,723 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,701 (+4.0% / +2,720)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,695 (+4.0% / +2,723)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
71,227 (+4.0% / +2,737)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,683 (+4.0% / +2,713)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,523 (+4.0% / +2,693)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,511 (+4.0% / +2,713)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
70,511 (+4.0% / +2,713)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
70,506 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,479 (+4.0% / +2,710)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,430 (+4.0% / +2,707)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,416 (+4.0% / +2,724)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,395 (+4.0% / +2,703)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,419 (+4.0% / +2,728)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,512 (+4.0% / +2,684)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,395 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,509 (+4.0% / +2,712)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,506 (+4.0% / +2,692)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,488 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
71,306 (+5.2% / +3,528)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
71,315 (+5.3% / +3,586)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
71,273 (+1.1% / +799)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,468 (+4.0% / +2,731)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,452 (+4.0% / +2,740)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
71,664 (+4.0% / +2,741)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,420 (+4.0% / +2,709)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,412 (+4.0% / +2,710)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,394 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,847 (+4.0% / +2,730)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
58,764 (+1.1% / +637)
4.5552(+0.0000) (290+0 votes)
70,502 (+4.0% / +2,710)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,511 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
64,221 (+0.5% / +347)
4.0759(+0.0000) (158+0 votes)
70,489 (+4.0% / +2,736)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,667 (+4.0% / +2,694)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,589 (+4.0% / +2,687)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,577 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,537 (+4.0% / +2,701)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,515 (+4.0% / +2,721)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
71,334 (+1.2% / +822)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,492 (+4.0% / +2,714)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
71,300 (+1.2% / +813)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,449 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
71,277 (+5.2% / +3,543)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
70,444 (+4.0% / +2,694)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
70,431 (+4.0% / +2,719)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,420 (+4.0% / +2,731)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
70,400 (+4.0% / +2,730)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
71,217 (+1.2% / +826)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,815 (+4.0% / +2,721)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,565 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,952 (+4.0% / +2,704)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
71,297 (+5.2% / +3,544)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,484 (+4.0% / +2,734)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,445 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,411 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,428 (+4.1% / +2,751)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
70,652 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,613 (+4.0% / +2,716)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
71,779 (+1.2% / +854)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
70,554 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,524 (+4.0% / +2,742)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
70,476 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,470 (+4.0% / +2,725)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
70,467 (+4.0% / +2,701)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
70,465 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,462 (+4.0% / +2,715)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
71,300 (+5.3% / +3,558)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,450 (+4.0% / +2,740)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,433 (+4.0% / +2,703)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
70,423 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,372 (+4.1% / +2,741)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,572 (+4.0% / +2,694)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,572 (+4.0% / +2,714)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,543 (+4.0% / +2,697)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
70,535 (+4.0% / +2,701)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,563 (+4.0% / +2,734)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,524 (+4.0% / +2,697)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
70,538 (+4.0% / +2,730)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
23,864 (+1.5% / +345)
4.7429(+0.0000) (70+0 votes)
71,312 (+1.2% / +824)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
71,285 (+5.3% / +3,570)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
70,444 (+4.0% / +2,735)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
71,589 (+5.3% / +3,585)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,783 (+4.0% / +2,722)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
71,415 (+1.2% / +814)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
71,345 (+1.2% / +825)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
6,367 (+0.5% / +29)
3.9268(+0.0000) (41+0 votes)
70,492 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,471 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
71,296 (+1.2% / +842)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,446 (+4.0% / +2,724)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,446 (+4.0% / +2,712)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,442 (+4.0% / +2,731)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,740)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,428 (+4.0% / +2,707)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
71,421 (+1.2% / +832)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,416 (+4.0% / +2,718)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)