extension ExtPose

Keyword: amazon

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,570,787 (+0.0% / +0)
4.8271(+0.0000) (4,511+0 votes)
7,761,186 (-0.2% / -14,499)
3.6756(+0.0000) (3,154+0 votes)
281,009 (-3.4% / -9,866)
4.3248(+0.0000) (311+0 votes)
44,526 (+0.2% / +108)
4.4576(+0.0000) (118+0 votes)
133,270 (+0.1% / +126)
4.3684(+0.0000) (380+0 votes)
142,269 (-0.0% / -45)
4.2721(+0.0000) (305+0 votes)
3,721 (-1.0% / -36)
4.1111(+0.0000) (27+0 votes)
62,602 (-0.2% / -102)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
6,779 (+0.0% / +0)
4.3805(+0.0000) (113+0 votes)
14,638 (+0.4% / +65)
4.3194(+0.0000) (144+0 votes)
149,899 (+0.2% / +240)
3.3265(+0.0000) (245+0 votes)
6,545 (+0.8% / +55)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
3,016,014 (+0.3% / +8,103)
4.4943(+0.0000) (87+0 votes)
16,861 (+0.0% / +0)
4.9724(+0.0000) (145+0 votes)
10,921 (+0.0% / +0)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
224,208 (+0.1% / +161)
4.225(+0.0000) (200+0 votes)
22,564 (-0.5% / -105)
4.3382(+0.0000) (68+0 votes)
109,740 (-0.4% / -452)
4.5421(+0.0000) (356+0 votes)
24,340 (-0.5% / -131)
4.7368(+0.0000) (133+0 votes)
3,197 (+0.3% / +10)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,055 (-0.7% / -15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,024 (+0.8% / +8)
4.7794(+0.0000) (136+0 votes)
27,505 (+0.3% / +79)
4.2618(+0.0000) (191+0 votes)
245,591 (+0.2% / +371)
4.2555(+0.0000) (595+0 votes)
1,756 (+3.1% / +53)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,595 (+0.9% / +31)
3.6522(+0.0000) (23+0 votes)
67,411 (+0.0% / +10)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
3,424 (+0.2% / +7)
4.9302(+0.0000) (43+0 votes)
792 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (28+0 votes)
20,990 (+0.3% / +53)
4.746(+0.0000) (63+0 votes)
22,675 (+0.1% / +23)
3.9379(+0.0000) (290+0 votes)
1,115 (+1.7% / +19)
2.3478(+0.0000) (46+0 votes)
7,903 (-0.2% / -14)
3.5429(+0.0000) (35+0 votes)
21,373 (+0.5% / +98)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
1,492 (+0.3% / +5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
14,600 (-0.1% / -8)
3.9462(+0.0000) (93+0 votes)
2,653 (+0.6% / +17)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
1,028 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,907 (+0.0% / +0)
2.2041(+0.0000) (49+0 votes)
8,371 (+0.4% / +32)
4.6784(+0.0000) (227+0 votes)
260 (-1.9% / -5)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
11,560 (-0.3% / -33)
4.3086(+0.0000) (162+0 votes)
2,275 (+0.5% / +12)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
5,910 (+0.6% / +35)
3.5484(+0.0000) (31+0 votes)
2,033 (-0.3% / -6)
2.6875(+0.0000) (32+0 votes)
44,754 (+0.1% / +33)
4.4714(+0.0000) (70+0 votes)
25,188 (+0.0% / +11)
3.9583(+0.0000) (48+0 votes)
11,280 (+0.2% / +19)
3.9322(+0.0000) (59+0 votes)
36,064 (+0.0% / +0)
3.5758(+0.0000) (33+0 votes)
924 (-1.0% / -9)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,922 (+0.1% / +2)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
18,965 (+0.2% / +29)
4.6571(+0.0000) (175+0 votes)
8,397 (-0.2% / -13)
3.6528(+0.0000) (72+0 votes)
5,573 (-0.2% / -13)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
1,441 (+0.0% / +0)
4.9783(+0.0000) (46+0 votes)
3,120 (+0.3% / +8)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
138,650 (-0.0% / -62)
3.2655(+0.0000) (339+0 votes)
21,898 (-0.1% / -23)
4.907(+0.0000) (559+0 votes)
1,858 (+0.0% / +0)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
5,620 (-0.2% / -10)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
2,291 (+0.4% / +8)
3.5385(+0.0000) (13+0 votes)
6,748 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
63
Zoof
1,420 (+0.9% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,381 (+0.0% / +0)
4.4464(+0.0000) (56+0 votes)
586 (+2.1% / +12)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
13,824 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,190 (+1.3% / +53)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
6,389 (+0.1% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,917 (+0.0% / +1)
4.1818(+0.0000) (77+0 votes)
2,017 (-0.3% / -6)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
6,767 (+0.4% / +24)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,491 (-0.4% / -6)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
320 (-1.8% / -6)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
4,047 (-0.1% / -6)
4.2045(+0.0000) (44+0 votes)
29,318 (+0.0% / +1)
3.1094(+0.0000) (64+0 votes)
478 (+1.1% / +5)
4.2188(+0.0000) (32+0 votes)
2,249 (+0.4% / +10)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
570 (+1.4% / +8)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,600 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,220 (+0.4% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
475 (+2.6% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,496 (+0.9% / +22)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
783 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,006 (+0.4% / +7)
4.7755(+0.0000) (49+0 votes)
1,365 (+1.5% / +20)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
17,309 (+0.2% / +40)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
9,979 (-1.1% / -111)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
11,123 (+0.2% / +27)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,038 (-0.2% / -22)
3.7586(+0.0000) (58+0 votes)
838 (-0.6% / -5)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
552 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
121 (+11.0% / +12)
243 (-0.4% / -1)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
478 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
983 (-0.9% / -9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,101 (+0.7% / +28)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
2,320 (+0.8% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100
ZenTrade
1,325 (-0.4% / -5)
1,503 (-0.9% / -14)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
568 (-0.7% / -4)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
1,870 (+0.1% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
837 (+0.6% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,309 (-0.6% / -8)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
159 (+1.9% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,347 (-1.0% / -14)
3.8163(+0.0000) (49+0 votes)
3,270 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
107,074 (+0.1% / +89)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (88+0 votes)
3,245 (-0.4% / -14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
141 (+5.2% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
24,088 (+0.8% / +191)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
790 (-0.9% / -7)
5,829 (+0.2% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
284 (-1.0% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
445 (+1.6% / +7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,411 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
834 (-0.5% / -4)
2.9231(+0.0000) (13+0 votes)
856 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
491 (+0.6% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
212 (-2.3% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,976 (-0.6% / -45)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
257 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,695 (+0.0% / +0)
4.2206(+0.0000) (68+0 votes)
933 (-0.1% / -1)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
1,222,577 (-0.4% / -5,087)
4.3205(+0.0000) (1,719+0 votes)
176 (-1.1% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,788 (-0.1% / -9)
4.0357(+0.0000) (28+0 votes)
229 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,433 (+0.6% / +14)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,123 (+0.0% / +0)
4.4419(+0.0000) (43+0 votes)
1,476 (+0.3% / +4)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
4,363 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
389 (+0.3% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
959 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
952 (-0.4% / -4)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
3,896 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,963 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (35+0 votes)
4,348 (-0.5% / -24)
2.5455(+0.0000) (44+0 votes)
22,771 (-0.3% / -60)
4.4234(+0.0000) (111+0 votes)
10,196 (+1.4% / +141)
3.5556(+0.0000) (18+0 votes)
1,136 (-0.9% / -10)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
532 (+0.9% / +5)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,167 (+0.2% / +41)
4.5672(+0.0000) (3,050+0 votes)
23,667 (+0.8% / +194)
3.875(+0.0000) (40+0 votes)
151
ZonGuru
6,574 (+0.1% / +7)
4.8571(+0.0000) (28+0 votes)
5,497 (+0.0% / +0)
3.8804(+0.0000) (92+0 votes)
173 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
354,827 (+0.1% / +444)
4.9894(+0.0000) (379+0 votes)
222 (-3.1% / -7)
326 (-0.3% / -1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,170 (+0.3% / +4)
3.3333(+0.0000) (15+0 votes)
1,425 (-0.6% / -8)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
4,716 (+0.1% / +3)
4.6863(+0.0000) (51+0 votes)
63 (-4.5% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
6,659 (-0.1% / -4)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
399 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,300 (+0.2% / +8)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
378 (-0.3% / -1)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
552 (+1.1% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,649 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
642 (+1.3% / +8)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,219 (+0.4% / +133)
4.5018(+0.0000) (285+0 votes)
339 (+1.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
491 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
435 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
173
Helium 10
278,252 (+0.3% / +725)
4.0929(+0.0000) (140+0 votes)
23,676 (+0.1% / +21)
3.3714(+0.0000) (35+0 votes)
512 (-0.6% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
538 (-0.4% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
716 (-0.3% / -2)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
199,073 (-0.1% / -179)
4.1293(+0.0000) (526+0 votes)
39,858 (+0.3% / +136)
4.3793(+0.0000) (29+0 votes)
180
Libron
9,384 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
1,265 (+0.2% / +2)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
896 (+0.2% / +2)
2.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,426 (-0.8% / -12)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,990 (-0.0% / -1)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
595 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
713 (+0.1% / +1)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,279 (-0.7% / -9)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,647 (+0.1% / +10)
2.8421(+0.0000) (19+0 votes)
3,035 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
554 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,345 (+0.1% / +21)
4.7333(+0.0000) (75+0 votes)
160 (+1.9% / +3)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
298 (-1.0% / -3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
202 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
408 (-1.2% / -5)
199
RevSeller
24,446 (-0.1% / -32)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
2,535 (+0.3% / +7)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
201
ZTrade
215 (-0.5% / -1)
478 (-0.2% / -1)
4.617(+0.0000) (47+0 votes)
9,168 (+2.3% / +205)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
514 (+1.4% / +7)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
88 (+7.3% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,883 (-0.3% / -5)
4.2609(+0.0000) (23+0 votes)
455 (-0.4% / -2)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
455 (-0.4% / -2)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
86 (-4.4% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,214 (-0.4% / -10)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
317 (-3.9% / -13)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
66,082 (-0.1% / -55)
4.625(+0.0000) (432+0 votes)
690 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
15,799 (-0.1% / -22)
3.495(+0.0000) (301+0 votes)
1,647 (+0.4% / +7)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
708 (+2.0% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
160 (-2.4% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,411 (+0.2% / +14)
4.7647(+0.0000) (68+0 votes)
1,439 (+0.3% / +5)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
441 (-2.6% / -12)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
4,416 (+3.4% / +147)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
279 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
307 (-0.3% / -1)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
780 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
339 (-0.3% / -1)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
103,211 (+0.1% / +105)
232
Jump Send
10,118 (-0.4% / -39)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
66,920 (-0.2% / -142)
3.5732(+0.0000) (157+0 votes)
529 (+1.0% / +5)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
44,700 (+0.2% / +86)
4.5208(+0.0000) (144+0 votes)
183 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
10,378 (-0.2% / -25)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,954 (-0.4% / -14)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
405 (-1.7% / -7)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
289 (+1.0% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,457 (+0.2% / +8)
2.9583(+0.0000) (24+0 votes)
1,083 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
621 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
542 (-2.9% / -16)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,832 (+0.5% / +31)
4.1159(+0.0000) (69+0 votes)
600 (+1.0% / +6)
4.8824(+0.0000) (34+0 votes)
133 (-1.5% / -2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
707 (-0.6% / -4)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
471 (-0.2% / -1)
90 (+0.0% / +0)
49 (+2.1% / +1)
281 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,752 (-0.0% / -1)
2.48(+0.0000) (25+0 votes)
5,890 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
117 (+3.5% / +4)
261
Neat URL
5,034 (+0.3% / +17)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
4,771 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,458 (+0.4% / +10)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
294 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
266
PriceDrop
1,653 (+0.0% / +0)
3.1053(+0.0000) (57+0 votes)
590 (-0.2% / -1)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
3,829 (+0.7% / +28)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
796 (-1.5% / -12)
13,834 (+0.1% / +18)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
272 (-1.1% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
17,303 (+0.9% / +152)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
602 (-1.3% / -8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
221 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
459 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,949 (-1.4% / -28)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,284 (-0.9% / -12)
4.2791(+0.0000) (43+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
233 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
161 (-1.2% / -2)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,300 (+1.4% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
459 (+1.8% / +8)
3.0303(+0.0000) (33+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+1.4% / +2)
115 (+1.8% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
244 (-0.8% / -2)
356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
294
Egerd
2,119 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
903 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,936 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,029 (-1.3% / -26)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
455 (-1.3% / -6)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)