extension ExtPose

Keyword: amazon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,690+1 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,448+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (685+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (620+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (219+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (345+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (559+5 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (612+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (209+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (308+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (111+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (210+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (242+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (59+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (119+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (374+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (292+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,093+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(-0.2000) (13+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,091+6 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (130+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (26+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13,396+4 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (251+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (67+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (45+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (306+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (74+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
810 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (378+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (34+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (65+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (36+0 votes)
789 (+1.0% / +8)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
981 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
964 (+0.6% / +6)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (242+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,366+3 votes)
895 (-1.4% / -13)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
798 (-0.6% / -5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.3% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
851 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (-20.0% / -10,000)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (208+0 votes)
737 (-1.3% / -10)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
717 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (289+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
598 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (282+0 votes)
888 (-0.3% / -3)
885 (+0.0% / +0)
860 (+0.0% / +0)
548 (-2.0% / -11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (432+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (84+2 votes)
653 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
156
KDP Spy
50,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (44+0 votes)
696 (-0.6% / -4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (92+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (81+3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
646 (-1.4% / -9)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
548 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (84+0 votes)
542 (-0.4% / -2)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
427 (+0.5% / +2)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
646 (+0.8% / +5)
631 (-1.3% / -8)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
771 (-0.6% / -5)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
534 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (85+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
560 (-0.7% / -4)
549 (+1.1% / +6)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
685 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
466 (-1.7% / -8)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
395 (-2.9% / -12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
959 (-1.3% / -13)
477 (-0.8% / -4)
384 (-0.8% / -3)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
456 (-0.2% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
192
Zoof
9,000 (-10.0% / -1,000)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
431 (-0.5% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (35+0 votes)
195
ZonGuru
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
569 (+1.2% / +7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
197
Sellerise
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
198
Libron
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
542 (-2.0% / -11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
411 (-1.4% / -6)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
565 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
269 (+3.9% / +10)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
206
RevSeller
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
369 (+1.4% / +5)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (170+0 votes)
210
Emparazon
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
211
Neat URL
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
213
Amzpecty
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (68+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
191 (+4.9% / +9)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
216 (-4.0% / -9)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
259 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (75+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
282 (+0.4% / +1)
307 (-3.8% / -12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.2000) (10+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
511 (+0.6% / +3)
6,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (45+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+1 votes)
176 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
243
KDP Miner
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
362 (-1.6% / -6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
228 (+2.7% / +6)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
167 (+8.4% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
207 (-0.5% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
292 (+1.0% / +3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
257 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65+0 votes)
445 (+0.5% / +2)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
259
ClearURLs
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (142+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
159 (+0.6% / +1)
153 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
494 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
233 (+2.6% / +6)
532 (+0.8% / +4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
109 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (-4.9% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
398 (-1.0% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (102+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
328 (-1.8% / -6)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
347 (+1.5% / +5)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
432 (-1.4% / -6)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+1 votes)
97 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
92 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
118 (-2.5% / -3)
110 (-3.5% / -4)
752 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
294
Salesla
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
309 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)