extension ExtPose

Keyword: search engine

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
19,270 (+2.0% / +386)
4.6829(+0.0000) (451+0 votes)
2,457,254 (+1.3% / +32,042)
4.7066(+0.0002) (1,755+1 votes)
4,048,747 (+1.2% / +49,662)
3.4343(+0.0000) (198+0 votes)
197,994 (+0.3% / +571)
4.5394(+0.0000) (710+0 votes)
3,324 (+2.9% / +94)
4.7213(+0.0000) (61+0 votes)
471 (+2.2% / +10)
88,487 (+1.1% / +946)
4.5629(+0.0000) (867+0 votes)
17,196 (+0.6% / +98)
4.9658(+0.0000) (117+0 votes)
1,606 (+3.0% / +47)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
16,559 (+0.5% / +87)
4.3878(+0.0000) (49+0 votes)
1,262 (+1.5% / +19)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2,224,497 (+1.7% / +36,489)
4.0625(+0.0000) (3,600+0 votes)
957,152 (+2.6% / +23,907)
2.4231(+0.0000) (26+0 votes)
26,000 (+1.7% / +444)
4.5905(+0.0000) (210+0 votes)
17,766 (+2.5% / +430)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
3,626 (+1.1% / +40)
4.8718(+0.0000) (39+0 votes)
156 (+8.3% / +12)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
78 (+5.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,588 (+2.8% / +123)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
2,984 (+5.0% / +143)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
29,546 (+1.5% / +446)
4.2562(+0.0000) (121+0 votes)
172,612 (+2.7% / +4,495)
4.8083(+0.0000) (193+0 votes)
628,950 (+2.9% / +17,574)
4.5(-0.0002) (9,828+2 votes)
14,407 (+2.1% / +290)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
17,509 (+1.8% / +311)
3.8529(+0.0000) (34+0 votes)
87,847 (+0.6% / +540)
3.9231(+0.0000) (26+0 votes)
11,474 (+1.5% / +171)
4.56(+0.0000) (125+0 votes)
14,991 (+2.4% / +354)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
29
Fauxbar
5,288 (+0.9% / +46)
4.2828(+0.0000) (198+0 votes)
7,558 (+0.8% / +58)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
4,403 (-2.9% / -131)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
12,994 (+0.9% / +114)
4.6607(+0.0000) (56+0 votes)
517 (+14.9% / +67)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,336 (-0.4% / -24)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
71,610 (+1.4% / +986)
4.52(+0.0000) (375+0 votes)
10,280 (+0.6% / +60)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
528 (-0.4% / -2)
3.12(+0.0000) (25+0 votes)
39,106 (+0.4% / +173)
3.8116(+0.0000) (69+0 votes)
7,006 (+1.8% / +124)
4.4472(+0.0000) (360+0 votes)
60,152 (+2.0% / +1,201)
4.5196(+0.0000) (664+0 votes)
5,635 (-0.1% / -8)
4.6286(+0.0000) (35+0 votes)
10,012 (-0.7% / -67)
4.4697(+0.0000) (66+0 votes)
359,623 (+2.8% / +9,939)
4.4675(+0.0000) (231+0 votes)
27,999 (+1.4% / +390)
4.785(+0.0000) (735+0 votes)
7,199 (+0.9% / +62)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,061 (+1.9% / +111)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
11,895 (+2.4% / +279)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
7,943 (+0.9% / +68)
4.1842(+0.0000) (190+0 votes)
4,536 (+1.4% / +63)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
528 (+6.7% / +33)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
991 (+2.9% / +28)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
2,203 (+0.8% / +18)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
9,224 (+2.0% / +178)
4.2558(+0.0000) (43+0 votes)
462,576 (+1.8% / +8,005)
3.5024(+0.0000) (205+0 votes)
583 (+5.8% / +32)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
384 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
296 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,652 (+1.6% / +42)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,917 (+2.6% / +275)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
861 (-5.7% / -52)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
4,043 (+2.0% / +79)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
99,240 (+1.9% / +1,858)
4.1602(+0.0000) (181+0 votes)
96 (+3.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,033 (+0.3% / +19)
4.525(+0.0000) (40+0 votes)
1,216 (-2.1% / -26)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,809 (+2.4% / +230)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
11,822 (+0.9% / +102)
4.8504(+0.0000) (274+0 votes)
113,007 (+1.8% / +2,015)
3.9299(+0.0000) (214+0 votes)
2,613,140 (+2.0% / +51,167)
4.4307(+0.0010) (1,126+2 votes)
166 (+9.2% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,469 (+1.4% / +48)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
2,157 (+7.0% / +142)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,118 (+1.0% / +94)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
4,182 (+1.6% / +64)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,520 (-0.2% / -6)
4.6571(-0.0487) (35+1 votes)
76
search2
1,343 (+0.8% / +11)
4.7867(+0.0000) (75+0 votes)
22,673 (+2.3% / +503)
4.0787(+0.0000) (216+0 votes)
300 (+1.0% / +3)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
463,256 (+1.5% / +7,037)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,223 (+2.5% / +461)
4.2959(+0.0000) (98+0 votes)
4,388 (+0.4% / +17)
4.4426(+0.0000) (61+0 votes)
80 (+6.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,583 (+2.8% / +96)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,555 (+2.2% / +294)
4.4841(+0.0000) (157+0 votes)
2,349 (+0.9% / +21)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,992 (-0.6% / -12)
4.6667(+0.0000) (30+0 votes)
8,052 (+0.9% / +69)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
313,722 (-6.5% / -21,849)
4.6029(-0.0239) (68+1 votes)
26,865 (+1.4% / +379)
3.75(+0.0000) (32+0 votes)
1,763 (+1.6% / +27)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
17,195 (+1.7% / +288)
3.8431(+0.0000) (274+0 votes)
672 (+2.4% / +16)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
7,873 (+1.6% / +123)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,682 (+9.2% / +309)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
271 (-1.5% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
257 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
864 (+1.6% / +14)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,170 (+2.1% / +226)
4.0029(+0.0000) (347+0 votes)
13,783 (+1.4% / +186)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
4,480 (+0.7% / +30)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
37,436 (+1.5% / +538)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
741 (-1.9% / -14)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,859 (+1.9% / +35)
4.6154(+0.0000) (26+0 votes)
1,783 (+1.4% / +25)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
622 (+2.0% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,391 (+2.8% / +1,061)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59,974 (+2.3% / +1,322)
3.9238(+0.0000) (105+0 votes)
112
Search
217 (-3.1% / -7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
16,281 (+2.0% / +314)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,386 (+5.3% / +70)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
821 (-0.6% / -5)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,856 (+1.6% / +171)
2.4952(+0.0000) (105+0 votes)
205 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
129,295 (+3.3% / +4,107)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
119
Holmes
14,278 (+2.5% / +348)
4.4516(+0.0000) (155+0 votes)
133 (+11.8% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
121
SearchBar
47,715 (+2.1% / +962)
4.4975(+0.0000) (398+0 votes)
6,828 (+0.9% / +58)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
431 (+3.4% / +14)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
105,407 (+1.6% / +1,690)
3.6212(+0.0000) (66+0 votes)
266 (+5.1% / +13)
1,704 (+1.1% / +19)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
7,642 (+6.9% / +490)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,167 (+4.6% / +450)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
7,095 (+9.7% / +629)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,105 (+4.4% / +131)
4.748(+0.0000) (127+0 votes)
3,772 (+3.5% / +129)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
135
SearchSK
22 (+100.0% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,854 (+1.6% / +60)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,770 (+31.0% / +655)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,620 (+2.8% / +44)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
209,301 (+2.3% / +4,683)
3.7002(+0.0000) (974+0 votes)
143
Frompus
30,666 (+0.0% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,688 (+1.6% / +152)
4.8359(+0.0000) (323+0 votes)
3,376 (+0.4% / +15)
4.6053(+0.0000) (38+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
20,290 (+2.9% / +567)
4.3317(+0.0000) (407+0 votes)
149
Stay Safe
10,597 (+1.7% / +173)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
150
Searchie
165 (+0.6% / +1)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
114,822 (-0.3% / -343)
4.551(+0.0000) (49+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
1,157 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
328 (+0.6% / +2)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
658 (+3.9% / +25)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,020 (+3.2% / +63)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
91 (+30.0% / +21)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,236 (+2.5% / +247)
3.5882(+0.0000) (17+0 votes)
2,131 (+0.3% / +6)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,905 (+2.2% / +83)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,175 (+1.9% / +240)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
54,973 (+1.7% / +943)
4.5578(+0.0000) (441+0 votes)
164
Petapator
2,789 (+2.6% / +70)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
4,237 (+2.5% / +102)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
15,294 (+1.1% / +165)
3.6984(+0.0000) (63+0 votes)
137 (+2.2% / +3)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
4,702 (+0.4% / +17)
4.6333(+0.0000) (30+0 votes)
7,303 (-1.1% / -82)
2.6889(+0.0000) (45+0 votes)
155,481 (+1.1% / +1,652)
3.446(+0.0000) (361+0 votes)
1,193 (+1.3% / +15)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,617 (+1.7% / +176)
4.6066(+0.0000) (61+0 votes)
1,916 (+0.8% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
560 (+13.4% / +66)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,504 (+3.7% / +89)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,064 (+0.8% / +8)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
79 (+5.3% / +4)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
862 (+2.9% / +24)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54,028 (+1.3% / +699)
4.7975(+0.0000) (242+0 votes)
58 (+9.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,851 (+4.8% / +131)
4.6036(+0.0000) (111+0 votes)
188
Untrackd
162 (-3.6% / -6)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
700 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,119 (+2.3% / +47)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
4,137 (+3.6% / +145)
4.7985(+0.0015) (134+1 votes)
2,211 (+0.3% / +7)
3.3636(+0.0000) (44+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,027 (+2.3% / +485)
4.1186(+0.0000) (194+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196
HomePage
6,478 (+0.8% / +53)
3.5254(+0.0000) (59+0 votes)
1,018 (+4.0% / +39)
4.4815(+0.0000) (27+0 votes)
723 (+1.8% / +13)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
199
GSearch
5,767 (+1.8% / +101)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
1,024 (+0.7% / +7)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
201
p2pSearch
725 (+0.3% / +2)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
4,900 (+1.0% / +49)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
4,019 (+1.1% / +42)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
9,214 (+1.6% / +145)
2.5921(+0.0000) (353+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,510 (-0.2% / -7)
3.0385(+0.0000) (26+0 votes)
207
DragIt!
2,725 (+2.3% / +60)
4.5556(+0.0000) (36+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+23.1% / +3)
14,257 (+1.4% / +194)
4.5159(+0.0000) (252+0 votes)
1,223 (+1.0% / +12)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
213
urlNeXT
903 (+1.1% / +10)
3.8667(+0.0000) (30+0 votes)
758,209 (-7.3% / -59,592)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
6,240 (+2.2% / +137)
4.4667(+0.0000) (60+0 votes)
3,463 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
512 (-3.6% / -19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
218
MozBar
680,504 (+1.5% / +10,210)
3.8845(+0.0000) (1,913+0 votes)
1,178 (+1.2% / +14)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
353,273 (+2.1% / +7,375)
4.5857(+0.0000) (1,815+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
418 (+9.4% / +36)
455,224 (-6.7% / -32,629)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
161 (-3.6% / -6)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
447,810 (-6.8% / -32,500)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
570,924 (-5.2% / -31,139)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+6.5% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,427 (+0.6% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+4.8% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
404 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
162,195 (+0.8% / +1,330)
3.8257(+0.0000) (109+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
445 (+1.4% / +6)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
597 (+8.5% / +47)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
448,791 (-6.7% / -32,430)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
430 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
448,768 (-6.8% / -32,512)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
242
EPIC
3,363 (-0.8% / -28)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
194,727 (+1.8% / +3,438)
3.7347(+0.0000) (98+0 votes)
2,345 (+0.6% / +14)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
454 (+3.9% / +17)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
108,018 (+1.8% / +1,899)
4.4324(-0.0001) (9,744+1 votes)
6,236 (+1.9% / +114)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+8.5% / +5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109,433 (+0.6% / +666)
4.6772(+0.0000) (2,711+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
79 (-3.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,119 (+0.8% / +115)
3.4776(+0.0000) (67+0 votes)
168 (+7.0% / +11)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
43,712 (+1.2% / +532)
4.2308(+0.0000) (39+0 votes)
334 (-2.9% / -10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
150 (-5.7% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
146 (+5.0% / +7)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
87 (-6.5% / -6)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
70,776 (+1.7% / +1,206)
3.8939(+0.0000) (66+0 votes)
30 (+15.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
173 (+6.8% / +11)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,212 (+0.3% / +9)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
544 (+0.2% / +1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
42,316 (+1.0% / +423)
3.7955(+0.0000) (44+0 votes)
267
pic2pixlr
8,002 (+0.7% / +53)
3.9615(+0.0000) (78+0 votes)
333 (-4.3% / -15)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
27,240 (+2.5% / +661)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
214 (+0.9% / +2)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,384 (+0.5% / +17)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
20,944 (+1.3% / +267)
4.1867(+0.0000) (75+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
275
Follow
16,044 (+2.0% / +319)
4.791(+0.0000) (134+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,610 (+2.1% / +415)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
4 (+100.0% / +2)
10,808 (+0.8% / +90)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
1,959 (+0.8% / +16)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
196 (-1.0% / -2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,646 (+0.7% / +11)
4.0571(+0.0000) (35+0 votes)
54,609 (-0.7% / -361)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
1,581 (+0.6% / +10)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
531 (-1.3% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-22.2% / -2)
23,415 (+2.1% / +477)
3.7812(+0.0000) (32+0 votes)
31,197 (+1.2% / +356)
3.2258(+0.0000) (31+0 votes)
393 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
291
PROsearch
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,606 (+0.3% / +37)
4.44(+0.0000) (50+0 votes)
86 (+6.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,673 (+1.9% / +411)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
38,951 (+1.8% / +683)
3.8635(+0.0000) (630+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,549 (+2.2% / +440)
3.5294(+0.0000) (17+0 votes)
3,403 (+2.3% / +75)
3.4918(+0.0000) (61+0 votes)