extension ExtPose

Keyword: sign -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35,563+40 votes)
362,195 (+0.4% / +1,332)
4.5(+0.0000) (301+0 votes)
2,089,308 (+0.1% / +3,006)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
487,802 (+0.5% / +2,337)
1.4(+0.0000) (653+0 votes)
245,232 (-0.1% / -353)
2.4(+0.0000) (747+1 votes)
145,956 (+0.5% / +656)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
24,681 (+1.6% / +393)
4.1(+0.0000) (255+0 votes)
110,389 (+0.4% / +476)
29,105 (+4.0% / +1,114)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
17,854 (+0.1% / +9)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
159,471 (+0.3% / +482)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
13,733 (-0.3% / -36)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,693 (+4.1% / +386)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
4,113 (+0.1% / +5)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
328,583 (+0.2% / +786)
4.4(+0.0000) (1,268+0 votes)
73,431 (+1.2% / +859)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
1,984 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
5,818,613 (-0.4% / -23,718)
4.9(+0.0000) (358,775+14 votes)
1,327 (+0.3% / +4)
20
Fire
44,344 (-0.2% / -76)
4.9(+0.0000) (193+1 votes)
35,088 (+0.6% / +223)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
482,379 (+0.0% / +155)
1.5(+0.0000) (171+0 votes)
329,397 (+0.9% / +2,780)
3.2(+0.0000) (78+0 votes)
33,217 (+208.9% / +22,464)
988,068 (+0.1% / +1,085)
4.7(+0.0000) (7,448+0 votes)
454 (+1.3% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,266,274 (-0.1% / -6,076)
4.3(+0.0000) (1,973+0 votes)
24,005 (+1.4% / +329)
3.5(+0.0000) (64+1 votes)
29
Printix
25,735 (-3.2% / -859)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
514 (+1.2% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
784,515 (+0.1% / +1,040)
4.7(+0.0000) (1,449+0 votes)
1,116 (+0.7% / +8)
12,904 (-0.1% / -13)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
5,446 (+0.4% / +19)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
2,484 (+0.4% / +9)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
8,672 (+0.9% / +78)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,900 (+5.1% / +286)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
14,015 (+0.8% / +117)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
81,739 (+3.1% / +2,450)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
37,198 (+1.0% / +373)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
1,110 (+1.4% / +15)
4,829 (+1.4% / +66)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
29,127 (+0.3% / +96)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
9,461 (-0.1% / -10)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
31,880 (-0.3% / -89)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
5,259 (+1.3% / +68)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
368,386 (+0.0% / +108)
2,333 (+3.6% / +80)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
208,883 (+0.6% / +1,296)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
18,291 (+0.6% / +105)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,535 (+1.8% / +46)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
31,510 (+0.6% / +191)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
3,582 (+1.3% / +47)
1,281 (+0.9% / +12)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
1,751 (-0.1% / -2)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (494+0 votes)
6,757 (+1.4% / +95)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
2,958 (+1.7% / +49)
43,634 (+0.9% / +394)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
9,172 (+2.3% / +207)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
72,027 (+0.2% / +168)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
38,761 (+0.8% / +299)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
63
FREEZE
1,172 (-0.9% / -11)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,485 (+1.7% / +25)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,306 (+6.2% / +250)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
13,990 (+0.8% / +117)
14,693 (+1.7% / +248)
4.9(+0.0000) (167+1 votes)
2,422 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
21,127 (+0.6% / +129)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
23,909 (+0.7% / +160)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
71
mSecure
2,523 (-0.0% / -1)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
15,425 (+1.9% / +284)
4.6(+0.0000) (49+1 votes)
515,118 (-0.0% / -98)
3.7(+0.0000) (9,356+0 votes)
74
SignNow
1,315 (+0.2% / +2)
318 (+1.6% / +5)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
1,822 (+0.6% / +10)
1,714 (-0.7% / -12)
12,789 (-0.0% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
306 (-0.3% / -1)
1,230 (+6.5% / +75)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
798 (+3.6% / +28)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5,882 (+0.9% / +55)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
9,982 (-0.3% / -28)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
102,340 (+0.4% / +397)
4.3(+0.0000) (4,418+1 votes)
6,044 (+0.8% / +47)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
375 (-1.3% / -5)
4,850 (+6.1% / +280)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
217 (-0.9% / -2)
78 (-1.3% / -1)
135,995 (-0.5% / -699)
3.5(+0.0000) (76+1 votes)
40,929 (+1.4% / +559)
4.9(+0.0000) (445+2 votes)
3,376 (+1.3% / +42)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,645 (+1.5% / +38)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
17,333 (+1.0% / +168)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,205 (+0.8% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
2,638 (+1.0% / +25)
29 (+3.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
33,559 (+0.8% / +274)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,779 (+1.4% / +25)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,472 (+1.7% / +25)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
103
+ GGather
2,265 (+1.1% / +25)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
27,636 (+0.5% / +125)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
1,552 (+1.4% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
301 (+3.1% / +9)
19,356 (+2.0% / +381)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
970 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
16,235 (+0.2% / +32)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
9,644 (+0.4% / +38)
4.7(+0.0000) (71+1 votes)
36,779 (+0.3% / +128)
4.7(+0.0000) (195+0 votes)
1,026 (+1.7% / +17)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
32 (-3.0% / -1)
12,377 (+0.7% / +81)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
504 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
791 (+1.7% / +13)
5,315 (+1.6% / +85)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
402 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,519 (-0.3% / -26)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
405 (-0.7% / -3)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
4,059,194 (+0.1% / +3,651)
4.6(+0.0000) (1,064+2 votes)
3,064 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
52 (+26.8% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,495 (+0.4% / +44)
4.5(+0.0000) (254+0 votes)
3,684 (+1.1% / +40)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,404 (+0.6% / +14)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
358 (+2.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133
Neat URL
8,491 (+1.0% / +80)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
3,979 (-0.9% / -37)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,706,628 (+0.5% / +19,403)
2.8(+0.0000) (1,242+1 votes)
1,109,344 (+0.1% / +1,270)
4.8(+0.0000) (1,717+4 votes)
4,028,840 (+0.0% / +690)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,463 (+0.8% / +54)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,478 (+1.7% / +59)
2,040 (+1.8% / +37)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,194 (+0.0% / +0)
803,724 (+0.5% / +3,936)
4.3(+0.0000) (901+0 votes)
786,645 (+0.1% / +830)
4.4(+0.0000) (987+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
11 (-15.4% / -2)
1,694 (+1.1% / +19)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
659,508 (-0.0% / -8)
4.5(+0.0000) (397+1 votes)
1,151,636 (+1.8% / +20,287)
3.3(+0.0000) (80+0 votes)
8 (+33.3% / +2)
766,622 (+0.2% / +1,882)
4.3(+0.0000) (72+1 votes)
86 (-1.1% / -1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
506,232 (+0.3% / +1,485)
4.4(+0.0000) (797+3 votes)
906,056 (-0.1% / -661)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
1,233 (+1.5% / +18)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
441,388 (-0.4% / -1,789)
4.6(+0.0000) (535+1 votes)
32 (+14.3% / +4)
451,683 (+0.2% / +912)
4.4(+0.0000) (284+1 votes)
318,550 (+2.1% / +6,429)
4.4(+0.0000) (1,746+4 votes)
432,598 (+0.1% / +510)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
166 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
394,270 (-0.2% / -633)
4.3(+0.0000) (329-1 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247,610 (+0.3% / +787)
4.0(+0.0000) (821+0 votes)
1,033 (+1.7% / +17)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
240 (-1.6% / -4)
160 (+2.6% / +4)
213,397 (+0.0% / +97)
4.5(+0.0000) (290+0 votes)
313,046 (-0.6% / -1,890)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
845 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,233 (+0.2% / +5)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
99 (-3.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
154,143 (+0.0% / +16)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
105,770 (+0.1% / +111)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
624 (+0.2% / +1)
4.0(+0.2000) (7+2 votes)
7 (+0.0% / +0)
181
Plug
112,713 (-0.6% / -702)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
182
Scrive Go
6,598 (-0.1% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
155,725 (-0.1% / -176)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
583 (+3.4% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63,065 (-0.5% / -333)
4.5(+0.0000) (385+0 votes)
61,545 (+1.7% / +1,012)
4.6(+0.0000) (120+4 votes)
58,902 (+3.1% / +1,750)
3.7(+0.1000) (62+1 votes)
76,355 (+0.5% / +354)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
28,567 (+0.6% / +160)
4.9(+0.0000) (335+0 votes)
71,211 (-0.1% / -72)
3.3(+0.0000) (144+0 votes)
104,352 (+0.3% / +315)
50,307 (-1.4% / -701)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
1,139 (+0.1% / +1)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,766 (+8.1% / +281)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56,076 (+0.6% / +315)
3.5(+0.0000) (216+0 votes)
358 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
793 (+1.3% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
45,076 (+0.7% / +297)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
336 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
164 (-2.4% / -4)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
217 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
55,043 (+0.4% / +231)
327 (+0.9% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+3.8% / +3)
207
DeftPDF
44,215 (+0.2% / +81)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
208
Duo Mono
14 (-6.7% / -1)
18,951 (+0.8% / +152)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
32,066 (+0.4% / +113)
3.1(+0.0000) (53+0 votes)
32,603 (-1.5% / -509)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,830 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
20,966 (+0.8% / +158)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
9,500 (+1.4% / +135)
5.0(+0.0000) (302+0 votes)
18,763 (+0.6% / +117)
3.7(+0.0000) (49+0 votes)
32,366 (+3.7% / +1,161)
1.8(+0.0000) (15+0 votes)
24,507 (+0.6% / +143)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
28,897 (+2.0% / +562)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
17,230 (+0.1% / +23)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
15,407 (-0.3% / -45)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
19,431 (+0.4% / +77)
3.1(+0.0000) (61+0 votes)
18,402 (+0.4% / +80)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
23,963 (-0.1% / -22)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
15,853 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
8,127 (+0.4% / +34)
4.8(+0.0000) (125+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
225 (+4.2% / +9)
228
Infobase
22,193 (+15.8% / +3,023)
229
ASL Tab
380 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,294 (-0.1% / -15)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (-4.0% / -4)
8,176 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
9,205 (+1.3% / +116)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
587,514 (-0.4% / -2,560)
5.0(+0.0000) (14,509+3 votes)
178 (+3.5% / +6)
7,226 (+5.9% / +400)
4.7(+0.0000) (16+1 votes)
9,175 (-0.2% / -15)
3.3(+0.0000) (342+0 votes)
406 (+1.5% / +6)
8,441 (+0.4% / +36)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
9,757 (-0.2% / -17)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
8,668 (-2.2% / -191)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,640 (+0.4% / +31)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
6,189 (+0.3% / +16)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
245
Sporran
6,769 (-0.1% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,434 (-0.6% / -47)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
785,331 (+0.2% / +1,549)
4.7(+0.0000) (1,719+4 votes)
8,062 (-0.3% / -23)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
112 (+5.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
634,228 (+0.1% / +452)
4.5(+0.0000) (2,820+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
6,090 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (5-1 votes)
13 (+8.3% / +1)
255
Form+
5,209 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
257
TruSign
14 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,260 (+1.1% / +45)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,975 (-0.1% / -3)
4,233 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (38+0 votes)
4,191 (+0.1% / +5)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
3,143 (+1.1% / +35)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,762 (+0.6% / +16)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
2,960 (+0.6% / +19)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
266
Reload
7 (+0.0% / +0)
288,528 (+0.0% / +36)
4.6(+0.0000) (207+1 votes)
2,142 (+2.1% / +45)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
3,297 (+1.1% / +35)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
579,089 (+0.1% / +686)
2.6(+0.0000) (293+0 votes)
271
QiWallet
2,709 (-0.4% / -11)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
2,492 (+2.0% / +49)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,445 (-0.1% / -2)
1.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,549 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,580 (+1.0% / +25)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,297 (-0.3% / -7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
345,419 (-27.2% / -129,280)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
65 (-4.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
279
Howl
1,342 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,524 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
155,035 (-0.9% / -1,438)
4.1(+0.1000) (39-1 votes)
2,348 (+3.4% / +78)
3 (+0.0% / +0)
2,118 (+5.5% / +111)
1,079 (+1.3% / +14)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
836 (+0.8% / +7)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
287
MetriMask
184 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,482 (+1.0% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
139,938 (+0.1% / +188)
3.5(+0.0000) (96+1 votes)
290
Throttle
1,475 (+0.3% / +4)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,626 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,870 (+6.7% / +118)
1,326 (-1.0% / -14)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,104 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
128,900 (+0.6% / +711)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
296
Autofill
7 (+16.7% / +1)
1,336 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)