extension ExtPose

Keyword: english -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
772,557 (+0.1% / +1,051)
4.8(+0.0000) (4,466+2 votes)
154,159 (+0.1% / +177)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
160,742 (+1.0% / +1,571)
4.3(+0.0000) (117+1 votes)
43,113 (-0.0% / -3)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
13,023 (+2.3% / +289)
3.5(+0.0000) (30+1 votes)
47,525 (-0.2% / -106)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
6,484 (-0.5% / -31)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
21,024 (+1.8% / +381)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
19,633 (+0.3% / +66)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
4,125 (-0.8% / -34)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
21,476 (-0.4% / -89)
2.1(+0.0000) (28+0 votes)
2,722 (+0.4% / +11)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
11,545 (-0.2% / -18)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
19,371 (-0.5% / -96)
4.7(+0.0000) (268+0 votes)
115,216 (+0.0% / +43)
4.6(+0.0000) (690+0 votes)
1,644 (+0.2% / +4)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
8,284 (+1.8% / +145)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,950 (+2.8% / +54)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
23,271 (-0.4% / -89)
4.7(+0.0000) (414+0 votes)
6,181 (+0.2% / +11)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
704 (-0.8% / -6)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
89,861 (+142.5% / +52,803)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
33,119 (+0.1% / +35)
4.2(+0.0000) (137+0 votes)
94,403 (+136.7% / +54,512)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
66,314 (-30.5% / -29,067)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
5,053 (+1.5% / +75)
45,659 (+70.9% / +18,938)
4.7(-0.1000) (69+1 votes)
2,017 (+1.6% / +32)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
53,334 (+22.0% / +9,602)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
2,764 (+8.1% / +206)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,839 (+0.1% / +11)
4.8(+0.0000) (52+1 votes)
2,112 (+14.0% / +260)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,266 (-0.3% / -43)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
122,400 (-0.1% / -176)
2.5(+0.0000) (210+0 votes)
1,592 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
409 (-1.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,351 (+0.4% / +37)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
8,107 (+0.5% / +44)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
9,117 (+171.3% / +5,756)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
7,447 (-0.5% / -34)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
2,520 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,684 (-1.4% / -39)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
382,990 (+0.1% / +560)
2.7(+0.0000) (2,681+0 votes)
913 (+2.7% / +24)
10,400 (+0.1% / +14)
4.3(+0.0000) (360+0 votes)
14,537 (-0.6% / -84)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
2,643 (+3.2% / +83)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,998 (+2.1% / +63)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
9,851 (+0.2% / +17)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,180,886 (+0.0% / +453)
4.4(+0.0000) (1,421+12 votes)
1,693 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (23+1 votes)
5,888 (-0.6% / -33)
4.4(+0.0000) (249+0 votes)
595,532 (-0.1% / -670)
4.7(+0.0000) (892+13 votes)
824 (+1.5% / +12)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,016 (-1.1% / -11)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
369 (+4.8% / +17)
6,833 (+1.0% / +70)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
121,072 (+2.5% / +2,973)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
292 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
3,767 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
900 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
130 (-3.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,002 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
50,018 (+0.1% / +73)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
29,911 (+1.0% / +288)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
4,857 (+1.0% / +46)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,480 (+1.0% / +464)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,333 (+0.5% / +12)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
166,545 (-0.4% / -698)
3.9(+0.0000) (725+0 votes)
774 (+0.8% / +6)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,560,365 (+0.1% / +1,446)
4.9(+0.0000) (3,619+7 votes)
1,543 (-1.0% / -15)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
94,157 (-0.4% / -354)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
15,440 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (151+0 votes)
630 (-96.2% / -16,066)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
12,821 (+0.5% / +67)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,335 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
13,256 (+7.0% / +866)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,125 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,352 (+1.0% / +14)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,111 (-0.9% / -10)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
31,703 (+0.1% / +16)
4.5(+0.0000) (98+0 votes)
158 (-3.1% / -5)
410,035 (-0.3% / -1,148)
4.4(+0.0000) (205+3 votes)
427,368 (+0.0% / +93)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
2,015 (+1.0% / +19)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
302 (-1.3% / -4)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
454 (-1.7% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
212,342 (-0.4% / -857)
4.0(+0.0000) (438+0 votes)
92
Charset
173,438 (-0.4% / -689)
4.8(+0.0000) (110+0 votes)
16,907 (-0.4% / -74)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
230 (-3.4% / -8)
240,539 (-0.0% / -94)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
223 (+6.7% / +14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,279 (+0.8% / +10)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
624 (+1.3% / +8)
183 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,279 (-0.2% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,739,669 (-0.1% / -2,072)
4.8(+0.0000) (9,919+9 votes)
54,415 (-0.3% / -176)
4.4(+0.0000) (208+0 votes)
572,479 (+0.0% / +186)
4.8(+0.0000) (261+0 votes)
4,676 (+3.3% / +149)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,927 (-0.3% / -6)
4.7(+0.0000) (248+0 votes)
1,054 (+0.9% / +9)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,549 (+0.9% / +31)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,186,700 (-0.4% / -7,756)
4.7(+0.0000) (2,344+0 votes)
110 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
286 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
453 (-1.9% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
184 (+5.7% / +10)
3,760 (+0.2% / +9)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
115
Panlatin
311 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
339 (+0.3% / +1)
43 (+4.9% / +2)
20,320 (+0.3% / +61)
3.6(+0.0000) (257+2 votes)
106 (+6.0% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
377 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,233 (-0.2% / -32)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
755,769 (-0.4% / -3,269)
3.8(+0.0000) (1,618+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
226 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
307 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127
rikaikun
244,035 (+0.0% / +61)
4.7(+0.0000) (1,823+0 votes)
344 (+0.9% / +3)
117 (+0.9% / +1)
11,217 (-0.4% / -49)
2.9(+0.0000) (145+0 votes)
920 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,527 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
505 (+0.2% / +1)
87 (+6.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,167 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
6,083 (-1.1% / -65)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
137
Wordly
1,197 (-0.9% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190,451 (+0.2% / +420)
3.9(+0.0000) (1,707+0 votes)
173 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,014 (+2.0% / +20)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
661 (+2.0% / +13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
812 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
143
Easysubs
4,079 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
145
STUDY4
4,552 (+0.2% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,380 (+4.5% / +146)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,481 (+2.4% / +129)
66 (-1.5% / -1)
33 (+6.5% / +2)
1,869 (-0.6% / -12)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,006 (+0.8% / +15)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
513 (-2.3% / -12)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
155
Tra câu
1,867 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,647 (+2.2% / +35)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
93,299 (-13.7% / -14,857)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
2,256 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
85 (-5.6% / -5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
32,785 (-0.7% / -216)
5.0(+0.0000) (176+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
163
SlidesPro
76,477 (+25.6% / +15,577)
49,908 (+0.4% / +182)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
165
Jargon!
1,916 (-0.3% / -6)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
24,712 (-0.3% / -82)
4.5(+0.0000) (450+0 votes)
1,226 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
233 (-2.9% / -7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
26,381 (+0.3% / +70)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,083 (+0.7% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,454 (+0.8% / +11)
18,210 (-0.1% / -25)
3.9(+0.0000) (103+0 votes)
270 (+1.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
272 (+3.0% / +8)
11,322 (+0.0% / +4)
5.0(+0.0000) (111+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
19,028 (-0.7% / -126)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
181
GPTSheets
974 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,187 (-0.4% / -54)
3.7(+0.0000) (80+0 votes)
14,410 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
180 (+1.7% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
982 (+1.3% / +13)
179 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187
CutSpel
42 (+7.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (-15.4% / -2)
894 (+0.8% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,070 (-0.2% / -26)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
14,887 (+0.9% / +127)
8,548 (-0.4% / -33)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
10,127 (-0.8% / -82)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
669 (+36.5% / +179)
1,960 (+0.6% / +12)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
656 (+16.5% / +93)
21 (+16.7% / +3)
120 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,853,961 (-0.7% / -33,103)
4.4(+0.0000) (13,661+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
6,320 (-0.2% / -11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87 (-3.3% / -3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,508 (+0.1% / +4)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
474 (-1.5% / -7)
3,963 (-0.8% / -32)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
3,705 (-1.0% / -38)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
4,811 (-0.8% / -40)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,988,622 (-0.1% / -2,713)
4.5(+0.0000) (457+1 votes)
3,601 (-0.1% / -5)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
3,645 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,501 (-0.7% / -34)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
2,320 (-1.6% / -38)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
2,513 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,719 (+0.9% / +24)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,370 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (90+0 votes)
796,356 (+0.1% / +870)
4.5(+0.0000) (725+5 votes)
1,469 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,499 (+1.3% / +19)
3.5(+0.0000) (65+0 votes)
189 (+4.4% / +8)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
428,498 (+12.9% / +49,033)
4.8(+0.0000) (117+5 votes)
1,549 (-2.0% / -32)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
147 (-2.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,535 (+1.6% / +24)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,725 (+0.9% / +15)
236,883 (+0.1% / +354)
4.4(+0.0000) (2,344+0 votes)
200,902 (-0.6% / -1,120)
3.8(+0.0000) (2,230+0 votes)
367 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,298 (-0.5% / -7)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
910 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
42 (-6.7% / -3)
240
ALIENG
822 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (62+0 votes)
776 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
94 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174,641 (+8.2% / +13,223)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
594 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
116,603 (-0.0% / -26)
4.2(+0.0000) (879+0 votes)
902 (+0.6% / +5)
81,326 (-0.0% / -7)
4.8(+0.0000) (315+0 votes)
120,704 (-0.3% / -312)
4.6(+0.0000) (292+0 votes)
168,399 (-0.5% / -815)
3.5(+0.0000) (903+0 votes)
3 (+200.0% / +2)
105,332 (-0.3% / -322)
4.2(+0.0000) (443+0 votes)
820 (-0.4% / -3)
91,192 (-0.2% / -172)
4.5(+0.0000) (910+0 votes)
127,997 (-0.8% / -1,086)
3.9(+0.0000) (67+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
213,270 (-0.6% / -1,256)
1.0(+0.0000) (9+0 votes)
135,267 (+1.4% / +1,857)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
581 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
82,514 (-0.2% / -154)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
67,801 (+0.3% / +222)
4.4(+0.0000) (295+6 votes)
82,675 (+0.1% / +115)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
54,161 (-0.3% / -157)
4.6(+0.0000) (437+3 votes)
225 (-3.8% / -9)
533 (-2.4% / -13)
423 (-1.6% / -7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
51,913 (-0.2% / -126)
4.6(+0.0000) (103+0 votes)
45,674 (+0.1% / +29)
4.6(+0.0000) (220+1 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
480 (+0.8% / +4)
203 (-0.5% / -1)
40,111 (-0.5% / -204)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
452 (+3.0% / +13)
38,607 (+0.1% / +40)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
434 (+0.5% / +2)
35,172 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (254+1 votes)
61 (+0.0% / +0)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
28,752 (-0.1% / -16)
4.1(+0.0000) (329+2 votes)
51,041 (+0.1% / +38)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
34,266 (-0.1% / -32)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
326 (-1.2% / -4)
29,398 (+0.5% / +133)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
25,026 (-0.4% / -106)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
295 (+1.4% / +4)
22,265 (+0.2% / +47)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
293
GeneoLive
47 (+6.8% / +3)
26,770 (-0.2% / -60)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
268 (-1.5% / -4)