extension ExtPose

Keyword: english

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
161,918 (+0.1% / +111)
4.9(+0.0000) (2,070+3 votes)
9,024 (+1.1% / +102)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
44,375 (+0.9% / +417)
4.0(+0.0000) (570+6 votes)
286,270 (+0.1% / +335)
4.1(+0.0000) (2,216+0 votes)
4,008 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
3,562 (-0.2% / -6)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
1,544 (+3.5% / +52)
24,393 (+0.3% / +66)
2.6(+0.0000) (19+0 votes)
24,638 (+0.2% / +56)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
3,958 (-0.2% / -7)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
84,705 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (781+0 votes)
1,104 (+1.8% / +19)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
7,889 (-0.2% / -13)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
494,349 (+0.1% / +428)
3.7(+0.0000) (1,547+0 votes)
311 (-0.3% / -1)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
786 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
27,555 (-2.6% / -750)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
26,363 (-3.3% / -906)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
97,582 (+3.9% / +3,632)
2.5(+0.0000) (199+0 votes)
21,813 (+0.0% / +0)
2.1(-0.2000) (9+1 votes)
19,696 (-5.9% / -1,244)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
19,943 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
13,634 (-10.0% / -1,511)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
14,228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,126 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,790 (+0.5% / +9)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
15,073 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
13,570 (-9.1% / -1,356)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
12,600 (-35.4% / -6,898)
31
Bump.io
13,677 (+0.0% / +0)
5,044 (-0.6% / -30)
4.7(+0.0000) (81+0 votes)
7,643 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
458,544 (+2.3% / +10,284)
3.0(+0.0000) (2,820+0 votes)
2,116 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
3,165 (-0.3% / -9)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
8,815 (+0.8% / +67)
4.3(+0.0000) (351+0 votes)
32,098 (-0.2% / -73)
4.8(+0.0000) (23,496+2 votes)
11,566 (+0.1% / +15)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
14,274 (-0.3% / -48)
2.5(+0.0000) (41+0 votes)
6,064 (+0.4% / +26)
4.4(+0.0000) (257+0 votes)
5,845 (+0.4% / +22)
3.0(+0.0000) (22+1 votes)
143 (+0.7% / +1)
1,698 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
3,748 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
255 (+0.4% / +1)
6,743 (-0.1% / -10)
3.5(+0.0000) (67+0 votes)
679 (+2.7% / +18)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
539 (-1.1% / -6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
339 (+2.7% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,809 (+0.1% / +29)
4.7(+0.0000) (550+1 votes)
3,867 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,348 (-0.3% / -4)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,013 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
7,287 (+0.4% / +30)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
4,123 (+0.6% / +23)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
206 (-1.9% / -4)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
284,963 (+3.1% / +8,520)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
145,230 (+0.0% / +47)
4.0(+0.0000) (587+0 votes)
5,801 (+0.8% / +47)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
509 (+1.0% / +5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,026 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
935 (+3.4% / +31)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
498 (+1.4% / +7)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
261 (-0.8% / -2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,542 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
1,470 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
2,617 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
26,075 (+0.1% / +14)
4.7(+0.0000) (611+0 votes)
1,371 (+0.2% / +3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,882 (+0.6% / +22)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,173 (-0.5% / -6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
347 (+0.9% / +3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
707 (+0.9% / +6)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
324 (-3.0% / -10)
726 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
526 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
664 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
991 (-1.2% / -12)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
768 (-0.9% / -7)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
333 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
866 (+0.3% / +3)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
939 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
12,865 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
748 (-0.9% / -7)
3.4(-0.1000) (17+1 votes)
292 (+1.7% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
175,537 (+0.4% / +684)
4.3(+0.0000) (140+1 votes)
155,339 (+0.2% / +330)
4.5(+0.0000) (304+0 votes)
2,713 (+4.3% / +112)
4.1(-0.1000) (22+1 votes)
524 (-1.5% / -8)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
156 (-1.9% / -3)
92
Charset
86,916 (+0.2% / +139)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
583 (+0.9% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,020 (+1.0% / +10)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
1,157 (+0.4% / +5)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
7,406 (+0.1% / +7)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
1,389 (+0.9% / +12)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,691 (+1.4% / +23)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,467 (+3.3% / +239)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,809 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
899 (+1.7% / +15)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
1,668 (+2.6% / +43)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,141 (+2.1% / +23)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
801 (+0.0% / +0)
2,318 (-0.3% / -8)
4.7(+0.0000) (250+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
74,803 (+15.7% / +10,167)
26,817 (-0.0% / -11)
4.4(+0.0000) (179+0 votes)
826 (+0.1% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
35,675 (+0.8% / +279)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
699,185 (+0.7% / +4,546)
4.7(+0.0000) (2,794+16 votes)
115
Pronounce
21,916 (+0.7% / +149)
4.2(+0.0000) (72+1 votes)
181 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,884 (+0.3% / +10)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
105 (+2.9% / +3)
22,196 (+0.7% / +144)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
120
Panlatin
311 (+1.3% / +4)
4.0(+0.2000) (6+1 votes)
107 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,258 (+0.5% / +65)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,389 (-0.1% / -20)
3.0(+0.0000) (137+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
80 (+1.3% / +1)
127 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
233,700 (-0.1% / -272)
3.9(+0.0000) (1,769+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
181,919 (+0.3% / +479)
4.1(+0.0000) (521+0 votes)
423 (-1.2% / -5)
132
Eklegu!
234 (+0.9% / +2)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
204 (+5.2% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,725 (+0.4% / +16)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93 (+3.3% / +3)
64 (+0.0% / +0)
144 (+5.1% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
44 (+4.8% / +2)
141
speakIt
3,779 (+1.4% / +51)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,689 (-0.5% / -14)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
2,014 (-0.2% / -4)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
144
WhatFont
99,290 (+13.5% / +11,775)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
2,868 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
196 (+4.8% / +9)
91 (-1.1% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
148
weeb
96 (-1.0% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,065 (-0.1% / -2)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,050 (+3.2% / +64)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
30,287 (+2.2% / +659)
3.7(+0.0000) (117+0 votes)
154
Easysubs
1,223 (+0.4% / +5)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,434 (-1.6% / -23)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,037 (+0.3% / +3)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
22,470 (+10.0% / +2,037)
4.7(+0.0000) (83+1 votes)
29,708 (-7.8% / -2,519)
4.7(+0.0000) (21+1 votes)
97 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
22,342 (+0.4% / +87)
4.1(+0.0000) (65+1 votes)
1,346 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
245 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,296 (-9.7% / -2,597)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
35,575 (+1.1% / +373)
2.3(+0.0000) (22+0 votes)
4,314 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
15,220 (-0.1% / -13)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
9 (+12.5% / +1)
4,913 (+18.5% / +766)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,506 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
225 (+0.4% / +1)
20 (+0.0% / +0)
149 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
Tra câu
460 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
7,187 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
183
Mind Map
10,007 (+1.3% / +133)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,474 (-0.4% / -24)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
4,000,797 (+1.5% / +60,294)
4.4(+0.0000) (16,496+0 votes)
476 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
6,462 (+2.1% / +135)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
4,870 (-0.4% / -19)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
7,113 (+3.0% / +209)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
140 (+0.7% / +1)
1,180 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
127 (+2.4% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
139 (-1.4% / -2)
85 (-1.2% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
198
CutSpel
31 (+6.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
118 (+0.0% / +0)
3,142 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (67+0 votes)
5,220 (+0.5% / +25)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+3.2% / +7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,088 (+0.3% / +14)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
207
Ingiya
279 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,278 (+0.6% / +14)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
2,308 (+0.3% / +6)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
212
SlidesPro
4,624 (+1.0% / +45)
1,531 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
825 (+0.9% / +7)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,388 (-0.3% / -7)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,653 (-0.7% / -20)
2.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,098 (+0.2% / +2)
62 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
197 (+1.5% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,971 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (67+0 votes)
225
Chirpy
215 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
2,171 (-0.4% / -8)
197 (-1.5% / -3)
305,388 (+0.1% / +172)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
189 (+0.5% / +1)
141 (-3.4% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
147 (+1.4% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
1,274 (+5.6% / +67)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
130,538 (+0.1% / +182)
4.3(+0.0000) (416+0 votes)
114,147 (+0.1% / +106)
4.2(+0.0000) (884+3 votes)
111 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
242
ALIENG
746 (-0.3% / -2)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
172,266 (+0.0% / +59)
3.5(+0.0000) (941+0 votes)
190,634 (+0.8% / +1,588)
3.1(+0.0000) (65+0 votes)
91,025 (-0.0% / -20)
4.5(+0.0000) (894+0 votes)
776 (-0.9% / -7)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
627 (-1.6% / -10)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
406 (+1.2% / +5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
438 (+1.6% / +7)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
253
WIKI
623 (-0.6% / -4)
228 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
382 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
53,660 (-0.0% / -3)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
46,969 (-0.1% / -70)
4.6(+0.0000) (129+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
35,892 (+0.2% / +55)
4.5(+0.0000) (108+0 votes)
348 (+0.6% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
38,267 (-0.1% / -34)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
27,405 (+0.1% / +15)
3.9(+0.0000) (547+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
67 (+6.3% / +4)
329 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
34,793 (-6.3% / -2,335)
4.1(-0.2000) (11+1 votes)
21,699 (+0.3% / +60)
4.6(+0.0000) (320+1 votes)
16,139 (+0.5% / +74)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
14,735 (+0.0% / +4)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
25,965 (+0.6% / +150)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
274
Jhint
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
320 (-1.5% / -5)
32,631 (+0.8% / +275)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
18,581 (+1.0% / +184)
4.3(+0.0000) (158+1 votes)
10 (+11.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
15,860 (+0.1% / +17)
3.8(+0.0000) (122+0 votes)
192 (-3.0% / -6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
17,922 (+3.2% / +562)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
284
Lookup
189 (-0.5% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
250 (-0.8% / -2)
286
Weatherly
14,806 (+0.3% / +41)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
288
Magonote
19 (-9.5% / -2)
6 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
4,850 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (243+0 votes)
186 (+2.2% / +4)
8 (+0.0% / +0)
7,369 (+0.2% / +12)
3.8(+0.0000) (85+0 votes)
135 (-2.2% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
126 (-1.6% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
6,163 (+0.1% / +8)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
3 (+0.0% / +0)