extension ExtPose

Keyword: english -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,040+7 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (812+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (272+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.2(-0.1000) (25+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.5(-0.1000) (207+11 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,674+11 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (359+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (256+0 votes)
663 (+1.2% / +8)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (555+0 votes)
742 (+1.4% / +10)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
883 (-0.2% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
626 (-2.0% / -13)
4.0(+0.2000) (7+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (727+1 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
946 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
724 (+1.5% / +11)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (301+5 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (115-1 votes)
825 (-1.1% / -9)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
332 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (609+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.2000) (9+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
247 (+2.9% / +7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
923 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (399+1 votes)
51
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
455 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (27+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (204+1 votes)
184 (-4.7% / -9)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,741+14 votes)
320 (-1.2% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (249+0 votes)
213 (-1.4% / -3)
4.5(+0.1000) (10+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,096+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
767 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (132+0 votes)
101 (-1.9% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,621+8 votes)
96 (-3.0% / -3)
2,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
50 (+8.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,233+0 votes)
957 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (144+0 votes)
259 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,787+1 votes)
289 (-1.7% / -5)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
301 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
831 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
959 (+2.8% / +26)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
531 (-0.6% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+1 votes)
118 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
104
Tra câu
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
416 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
297 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
88 (-4.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.6(+0.0000) (140+5 votes)
95 (-1.0% / -1)
89 (-3.3% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (369+0 votes)
114
speakIt
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (131+2 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
298 (+2.1% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (103+0 votes)
308 (+2.0% / +6)
85 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (108+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
125
STUDY4
952 (+1.8% / +17)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
183 (+2.8% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16,596+18 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
108 (-4.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (67+0 votes)
143
CutSpel
47 (+0.0% / +0)
5.0 (2 votes)
144
Ingiya
300 (+0.3% / +1)
4.6(+0.1000) (12+1 votes)
74 (+2.8% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
420 (+1.2% / +5)
37 (+0.0% / +0)
149
SlidesPro
5,000 (+25.0% / +1,000)
371 (+0.0% / +0)
95 (+0.0% / +0)
43 (+2.4% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
156
H2R Speak
236 (-1.7% / -4)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
192 (+1.1% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
25 (+4.2% / +1)
27 (+8.0% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (66+0 votes)
133 (-2.9% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,408+3 votes)
137 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,197+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,024+1 votes)
141 (-0.7% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
11 (-15.4% / -2)
324 (-1.2% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
177
ALIENG
765 (+0.3% / +2)
3.3(+0.0000) (57+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (879+4 votes)
116 (+2.7% / +3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (438+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (940+4 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (908+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
697 (+6.7% / +44)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
591 (+0.5% / +3)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
6
102 (+3.0% / +3)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (255+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (232+1 votes)
268 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (195+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
639 (+1.6% / +10)
199
Wordly
618 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (155+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.1000) (66+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
540 (-0.6% / -3)
14 (+7.7% / +1)
6 (+20.0% / +1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
467 (+0.4% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (209+3 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
210
Jhint
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
60 (+1.7% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (161+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (322+1 votes)
271 (-0.7% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+4.0% / +5)
7 (+40.0% / +2)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (171-1 votes)
255 (+0.4% / +1)
185 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
19 (-5.0% / -1)
43 (+0.0% / +0)
227
Weatherly
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
203 (+2.5% / +5)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
206 (+2.5% / +5)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
149 (+3.5% / +5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (90+1 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
241
Indic OCR
163 (+3.8% / +6)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
149 (-1.3% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
143 (+2.1% / +3)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
6 (-14.3% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
261
Wordology
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (58+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
267
BonPatron
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(-0.1000) (64+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
273
Jargon!
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
274
VCAT
75 (-6.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
4 (+0.0% / +0)
74 (+1.4% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
970 (+0.7% / +7)
4.8(+0.0000) (152+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
890 (-1.0% / -9)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
946 (-0.7% / -7)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)