extension ExtPose

Keyword: english -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
277,141 (+0.1% / +158)
4.9(+0.0000) (2,815+9 votes)
907,088 (-1.3% / -12,069)
4.4(+0.1000) (19+2 votes)
123,326 (+0.4% / +519)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
66,838 (-1.9% / -1,298)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
23,832 (+0.2% / +56)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
4,631 (+0.5% / +21)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
4,120 (-0.1% / -5)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
22,036 (-0.3% / -60)
2.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,129 (+1.3% / +14)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
25,524 (+0.1% / +19)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
223,267 (+0.2% / +356)
4.2(+0.0000) (1,005+0 votes)
90,862 (-0.1% / -61)
4.6(+0.0000) (791+0 votes)
3,838 (-0.4% / -16)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
13,805 (+0.6% / +85)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
665 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
822 (-1.1% / -9)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
750 (+1.8% / +13)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
268 (+2.3% / +6)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
11,822 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
9,531 (+0.2% / +23)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
1,546 (+1.2% / +18)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
7,721 (-0.4% / -31)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
34,592 (-0.3% / -115)
2.5(+0.0000) (207+0 votes)
2,966 (-1.0% / -31)
4.7(+0.0000) (81+0 votes)
2,012 (+0.8% / +16)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
223,620 (-0.4% / -799)
2.8(+0.0000) (2,688+0 votes)
8,427 (+1.7% / +142)
4.3(+0.0000) (356+0 votes)
620 (+11.7% / +65)
11,895 (-0.0% / -5)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
2,307 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
6,300 (+0.7% / +45)
4.4(+0.0000) (257+0 votes)
12,848 (-0.5% / -66)
2.5(+0.0000) (41+0 votes)
6,656 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
652 (-0.6% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,273 (-0.9% / -29)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
24,839 (+0.1% / +24)
4.7(+0.0000) (552+0 votes)
3,882 (-0.8% / -32)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
16,587 (+0.1% / +9)
3.2(+0.0000) (75+0 votes)
123,079 (+0.1% / +159)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
5,328 (+0.9% / +45)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,377 (+0.8% / +11)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,253 (-1.5% / -19)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
154,157 (-0.8% / -1,193)
4.0(+0.0000) (601+0 votes)
200 (-2.4% / -5)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
7,692 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
7,260 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
911 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,384 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,461 (-0.5% / -79)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
3,560 (-0.4% / -16)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
509 (+0.2% / +1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
822 (+0.4% / +3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
606 (+0.7% / +4)
258 (+1.2% / +3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,658 (+1.2% / +76)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
1,495 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
28,319 (+0.1% / +40)
4.7(+0.0000) (610+0 votes)
1,728 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
686 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,571 (-0.6% / -10)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
53,820 (-2.0% / -1,111)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
385 (+1.6% / +6)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
771 (+0.7% / +5)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
388 (-0.8% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
958 (+0.7% / +7)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,559 (-0.8% / -20)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,196 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
394 (+1.8% / +7)
858 (-1.3% / -11)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
577 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
207,550 (-0.2% / -459)
4.4(+0.0000) (370+0 votes)
846 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
502 (-2.5% / -13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
720 (+0.1% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
76
Charset
119,262 (+0.0% / +9)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
10,382 (-0.1% / -7)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
1,806 (-0.2% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
812 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
81,721 (+0.4% / +286)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
998 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
107,725 (+0.2% / +199)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,422 (-0.6% / -9)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
389 (+0.3% / +1)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
1,730 (+0.3% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
44,960 (-0.2% / -100)
4.4(+0.0000) (186+0 votes)
124 (-3.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,054 (+0.2% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
225 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
123 (-3.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,063 (-0.2% / -5)
4.7(+0.0000) (250+0 votes)
333 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,139,597 (-0.2% / -1,941)
4.8(+0.0000) (5,353+0 votes)
1,114 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
264 (+0.0% / +0)
256 (+2.4% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,491 (+0.4% / +10)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
101
Pronounce
24,470 (+0.6% / +148)
4.0(+0.0000) (90+0 votes)
233 (+2.2% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+0.5% / +1)
106
Panlatin
301 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
634,930 (+0.2% / +1,579)
3.7(+0.0000) (1,589+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,760 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
923 (+2.7% / +24)
89 (+2.3% / +2)
112
rikaikun
208,541 (-0.1% / -227)
4.7(+0.0000) (2,217+0 votes)
12,293 (-0.5% / -60)
3.0(+0.0000) (142+0 votes)
12,123 (+0.7% / +86)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
6,875 (-0.1% / -8)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
204,909 (-0.2% / -457)
3.9(+0.0000) (1,785+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
281 (+0.4% / +1)
121
Eklegu!
220 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
191,351 (+0.6% / +1,158)
4.6(+0.0000) (249+0 votes)
3,813 (+0.4% / +16)
4.6(+0.0000) (99-1 votes)
216,408 (+0.0% / +97)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
872 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,541 (-0.5% / -17)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131
Easysubs
2,093 (-0.5% / -11)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
126 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,863 (+0.3% / +160)
4.0(+0.0000) (126+0 votes)
1,516 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (71+1 votes)
99 (-7.5% / -8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,866 (+0.4% / +8)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
2,661 (-0.4% / -10)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
139
weeb
99 (-1.0% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,634 (+0.4% / +10)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
434 (-0.9% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,131 (+1.8% / +20)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
112 (+0.9% / +1)
91 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42,434 (-1.4% / -617)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
273 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
91 (-6.2% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,387 (+0.6% / +8)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
897 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,291 (+0.2% / +62)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
298 (-6.6% / -21)
16,630 (-0.2% / -26)
4.0(+0.0000) (103+0 votes)
155
Tra câu
767 (+0.9% / +7)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
157
speakIt
1,390 (-0.4% / -5)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
247 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,385 (+0.1% / +15)
4.6(+0.0000) (247+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,008 (-1.2% / -12)
24 (-4.0% / -1)
28 (+3.7% / +1)
157 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
166
CutSpel
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,732 (-0.2% / -14)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
11,414 (+0.5% / +54)
3.0(+0.0000) (113+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
7,717 (+0.2% / +17)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
188 (+3.3% / +6)
123 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
4,443 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
5,363 (+0.6% / +30)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,743,640 (-0.0% / -652)
4.4(+0.0000) (16,604-4 votes)
1,389 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
179
Ingiya
319 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
104 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,204 (+0.2% / +5)
4.3(+0.0000) (67+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,993 (+0.2% / +3)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
34 (+3.0% / +1)
440 (+1.1% / +5)
49 (-3.9% / -2)
110 (+2.8% / +3)
9 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
15 (-16.7% / -3)
3,227 (+0.7% / +23)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,660 (-0.5% / -13)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,821 (+0.9% / +16)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
328 (+0.9% / +3)
299 (-1.0% / -3)
919 (+3.6% / +32)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,251 (-0.4% / -8)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,996 (+2.5% / +72)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
57 (+3.6% / +2)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
674 (+1.0% / +7)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
205
SlidesPro
2,878 (-2.8% / -82)
1,478 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
208
H2R Speak
214 (+4.4% / +9)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,123 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
210
SlidesPro
2,878 (-2.8% / -82)
1,478 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
213
H2R Speak
214 (+4.4% / +9)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,123 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1,620 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
217
Chirpy
181 (+0.6% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,623 (-0.2% / -3)
3.5(+0.0000) (67+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,582 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
356,345 (+0.0% / +135)
4.4(+0.0000) (2,278+1 votes)
157 (-1.9% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
241,566 (-0.2% / -511)
3.9(+0.0000) (2,391+0 votes)
1,613 (+0.2% / +3)
170 (-1.7% / -3)
21 (+5.0% / +1)
128 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
7 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
884 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
233
ALIENG
828 (+0.4% / +3)
3.3(+0.0000) (54+0 votes)
234
What Font
1,474 (+2.6% / +38)
123 (-3.1% / -4)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
51 (+2.0% / +1)
119,457 (+0.1% / +165)
4.3(+0.0000) (440+0 votes)
106,590 (-0.0% / -51)
4.2(+0.0000) (883+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
160,280 (+0.5% / +789)
3.5(+0.0000) (944+0 votes)
757 (-2.3% / -18)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
97,488 (-0.0% / -21)
4.3(+0.0000) (575+0 votes)
86,699 (-0.2% / -155)
4.5(+0.0000) (901+0 votes)
852 (+0.4% / +3)
299 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (-3.5% / -3)
805 (-0.1% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
8 (+0.0% / +0)
146,137 (+0.1% / +78)
2.0(-0.1000) (10+1 votes)
384 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
61,481 (+0.4% / +241)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
380 (+0.3% / +1)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
351,505 (+0.1% / +437)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
439 (-0.7% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
453 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
62,523 (-0.5% / -308)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
48,153 (-0.2% / -91)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
WIKI
496 (-1.2% / -6)
38,439 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (157+0 votes)
37,941 (+0.5% / +199)
4.5(+0.0000) (166+0 votes)
557 (+3.3% / +18)
65 (-1.5% / -1)
22 (+0.0% / +0)
29,534 (-0.3% / -95)
4.4(+0.0000) (195+0 votes)
23,711 (+0.3% / +70)
3.8(+0.0000) (567+0 votes)
20,094 (+0.0% / +5)
4.8(+0.0000) (123+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
28,688 (+0.1% / +26)
4.0(+0.0000) (61+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
273
Jhint
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,808 (-0.3% / -64)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
27,072 (+0.2% / +48)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
207 (-1.4% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
17,718 (+0.2% / +30)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
237 (-2.1% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
15,829 (+0.9% / +136)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
281
Lookup
209 (+1.0% / +2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
260 (+2.8% / +7)
170 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
139 (-0.7% / -1)
286
Weatherly
12,825 (+0.5% / +70)
4.3(+0.0000) (55+0 votes)
287
Find Font
251 (+3.3% / +8)
247 (+0.8% / +2)
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
204 (+2.5% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4,592 (-0.3% / -16)
4.9(+0.0000) (245+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
7,912 (+0.1% / +10)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
6,120 (+0.2% / +15)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
145 (+4.3% / +6)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
6,466 (-0.7% / -43)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
140 (-3.4% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,256 (-0.9% / -63)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)