extension ExtPose

Keyword: english

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
131,876 (+0.2% / +235)
4.9008(+0.0000) (1,795+0 votes)
196,987 (+0.3% / +591)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,318 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
298,362 (+0.0% / +34)
4.1282(+0.0000) (2,200+0 votes)
3,692 (+0.5% / +19)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,924 (+0.7% / +20)
4.1579(+0.0000) (38+0 votes)
1,956 (+2.6% / +50)
807,925 (+2.4% / +19,302)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
805,754 (+2.3% / +18,116)
803,640 (+2.4% / +18,910)
789,273 (+2.8% / +21,288)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
789,122 (+2.8% / +21,616)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
788,996 (+2.9% / +22,054)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
788,489 (+2.9% / +22,092)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
787,898 (+2.8% / +21,477)
786,001 (+2.8% / +21,579)
785,905 (+2.9% / +22,276)
785,832 (+2.7% / +20,920)
784,600 (+2.9% / +21,793)
784,146 (+2.8% / +21,589)
21
Bump.io
787,220 (+2.8% / +21,285)
786,855 (+2.8% / +21,774)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
785,683 (+2.8% / +21,725)
784,526 (+2.7% / +20,949)
785,047 (+2.8% / +21,630)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,183 (+0.3% / +62)
2.6667(+0.0000) (18+0 votes)
23,558 (-0.1% / -25)
4.7154(+0.0000) (260+0 votes)
759 (-0.4% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,688 (+0.0% / +0)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
76,138 (+0.2% / +179)
4.6242(+0.0000) (777+0 votes)
11,756 (-18.7% / -2,699)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
143,576 (+13.9% / +17,482)
1,055 (+1.2% / +12)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
423,687 (+0.0% / +0)
3.7212(+0.0000) (1,539+0 votes)
342 (+1.5% / +5)
287 (+1.4% / +4)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
177 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
59,378 (-1.2% / -734)
2.49(-0.0075) (200-1 votes)
1,494 (+0.3% / +5)
4.3333(+0.0000) (39+0 votes)
6,895 (+0.2% / +13)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
2,007 (+0.7% / +13)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
3,012 (+2.5% / +74)
4.6885(+0.0000) (61+0 votes)
10,796 (-0.0% / -1)
4.6667(+0.0000) (84+0 votes)
34,548 (-0.3% / -100)
4.8013(+0.0000) (23,492+0 votes)
7,255 (+1.5% / +105)
4.2934(+0.0000) (351+0 votes)
14,208 (+0.1% / +14)
2.5122(+0.0000) (41+0 votes)
5,590 (+0.8% / +47)
4.4186(+0.0000) (258+0 votes)
5,545 (+0.1% / +6)
4.5366(+0.0000) (82+0 votes)
3,816 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,818 (+0.0% / +0)
3.5441(+0.0000) (68+0 votes)
1,475 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
4,184 (+0.2% / +9)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,531 (+1.6% / +54)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
488 (+0.8% / +4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
19,392 (+0.0% / +0)
4.7281(+0.0000) (548+0 votes)
3,428 (-0.5% / -18)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
409 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,014 (+0.2% / +2)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
4,066 (+0.4% / +18)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,172 (+1.8% / +21)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
189 (-2.6% / -5)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
131,599 (+0.8% / +1,065)
3.9914(+0.0000) (582+0 votes)
234 (+2.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,159 (+0.1% / +4)
4.5876(+0.0000) (97+0 votes)
129 (-4.4% / -6)
394 (+2.1% / +8)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
163,906 (-3.3% / -5,629)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
230 (+1.8% / +4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,225 (+0.7% / +44)
3.9863(+0.0000) (73+0 votes)
1,449 (+1.0% / +15)
4.3846(+0.0000) (52+0 votes)
25,270 (+0.4% / +109)
4.703(+0.0000) (606+0 votes)
1,492 (+1.7% / +25)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,259,241 (+5.2% / +62,792)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,024 (+0.8% / +8)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,016 (+0.2% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,032 (-0.4% / -4)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
328 (-0.9% / -3)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
314 (+1.0% / +3)
694 (+0.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,028 (-0.4% / -4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
620 (-0.3% / -2)
4.5385(+0.0000) (26+0 votes)
403 (+0.5% / +2)
4.807(+0.0000) (57+0 votes)
686 (-0.3% / -2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
560 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
942 (-0.2% / -2)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
12,947 (+0.3% / +41)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
727 (+1.1% / +8)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
135,588 (+0.4% / +505)
4.5265(+0.0000) (283+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
4.6296(+0.0000) (27+0 votes)
166 (-3.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90,582 (+1.4% / +1,261)
4.7067(+0.0000) (75+0 votes)
485 (+1.7% / +8)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,033 (-0.4% / -4)
4.6275(+0.0000) (51+0 votes)
559 (+0.7% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
97
Charset
74,964 (+0.3% / +261)
4.7816(+0.0000) (87+0 votes)
6,256 (+0.7% / +42)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
7,418 (+0.4% / +29)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
1,072 (+0.7% / +7)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
420 (+3.7% / +15)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,124 (+0.8% / +9)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,582 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,772 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
164,254 (+1,816.4% / +155,683)
2,447 (-0.7% / -17)
4.68(+0.0000) (250+0 votes)
228 (-2.1% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (-2.9% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
834 (+0.2% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
130 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
923 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,283 (+28.9% / +960)
548,000 (+0.3% / +1,857)
4.7245(+0.0000) (2,196+0 votes)
625 (-0.3% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
119
Pronounce
15,573 (+0.0% / +0)
4.2203(+0.0000) (59+0 votes)
74 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,484 (+0.1% / +2)
2.7692(+0.0000) (13+0 votes)
370 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,265,938 (+5.2% / +62,678)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,249,401 (+5.9% / +69,564)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,129 (+1.7% / +255)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
127
Panlatin
271 (+1.5% / +4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,922 (+0.3% / +6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
152 (+2.7% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,553 (+1.3% / +136)
4.0625(+0.0000) (96+0 votes)
14,439 (+0.0% / +0)
2.9781(+0.0000) (137+0 votes)
15,332 (+0.2% / +29)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
243,375 (-0.2% / -463)
3.9337(+0.0000) (1,766+0 votes)
237,061 (+0.0% / +0)
4.615(+0.0000) (787+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
368 (+3.7% / +13)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140
Eklegu!
243 (+1.2% / +3)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
163,440 (+0.2% / +329)
4.0955(+0.0000) (513+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,337 (-0.1% / -5)
4.6289(+0.0000) (97+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
304 (+2.7% / +8)
146
What Font
4,832 (+29.6% / +1,103)
129 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
114 (+4.6% / +5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,836 (+0.8% / +15)
3.9492(+0.0000) (59+0 votes)
2,151 (-0.1% / -3)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,012 (+0.8% / +16)
3.0588(+0.0000) (17+0 votes)
153
speakIt
1,976 (-2.5% / -51)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,448 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156
weeb
80 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,780 (+0.0% / +0)
3.6786(+0.0000) (112+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,246 (+0.7% / +9)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
29,028 (-0.9% / -274)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
14,907 (+0.1% / +18)
4.0404(+0.0000) (99+0 votes)
1,163 (+1.0% / +12)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,356 (+0.5% / +18)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
165
Easysubs
765 (+1.7% / +13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
24 (+9.1% / +2)
99 (-7.5% / -8)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
935 (+2.1% / +19)
139 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,429 (+0.5% / +62)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176
Tra câu
381 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
151 (-4.4% / -7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,425 (-0.6% / -31)
4.5306(+0.0000) (98+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,062 (+0.0% / +3)
3.8462(+0.0000) (39+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4,787 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (62+0 votes)
3,128,931 (-0.7% / -22,045)
4.4118(+0.0000) (16,482+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,352 (+0.2% / +9)
3.6875(+0.0000) (16+0 votes)
2,066 (-1.2% / -26)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
389 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.1% / +1)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
5,181 (-20.9% / -1,373)
194
Ingiya
293 (+0.3% / +1)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,862 (-0.5% / -14)
4.3182(+0.0000) (66+0 votes)
198
CutSpel
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
2,463 (-0.1% / -2)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
4,857 (+0.0% / +0)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,332 (+1.7% / +57)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
3,339 (+1.0% / +34)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,405 (-0.1% / -2)
4.6932(+0.0000) (88+0 votes)
2,412 (-0.3% / -8)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,412 (-0.3% / -8)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
772 (+2.3% / +17)
4.2609(+0.0000) (23+0 votes)
2,913 (+0.7% / +19)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
215
Mind Map
3,313 (+2.9% / +92)
2,458 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
219
Chirpy
227 (-0.9% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
965 (-0.5% / -5)
1,952 (-0.1% / -1)
3.4776(+0.0000) (67+0 votes)
1,269,339 (+5.3% / +63,876)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,360 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
246 (+19.4% / +40)
13 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289,587 (+0.0% / +0)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
180 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,604 (+4.8% / +74)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
588 (+1.7% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
116,242 (+0.5% / +631)
4.2857(+0.0000) (406+0 votes)
164,293 (-0.0% / -10)
3.4781(+0.0000) (937+0 votes)
197,527 (-1.1% / -2,233)
3.0141(+0.0000) (71+0 votes)
96,276 (+0.3% / +332)
4.2087(+0.0000) (786+0 votes)
759 (-0.9% / -7)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
87,764 (+0.1% / +86)
4.5107(+0.0000) (887+0 votes)
248
ALIENG
655 (-3.8% / -26)
3.375(+0.0000) (32+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
108 (+0.0% / +0)
251
WIKI
689 (-0.9% / -6)
13 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
421 (+1.0% / +4)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
375 (-0.8% / -3)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
75,559 (+3.7% / +2,700)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44,909 (-0.3% / -116)
3.8571(+0.0000) (224+0 votes)
43,199 (+0.4% / +164)
4.6083(+0.0000) (120+0 votes)
313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,034 (+0.1% / +22)
3.8566(+0.0000) (544+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
21,982 (+0.2% / +40)
4.605(+0.0000) (319+0 votes)
231 (-2.9% / -7)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
269
Jhint
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,156 (+0.1% / +17)
4.8684(+0.0000) (114+0 votes)
232 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
272
myVocabu
7,829 (+0.1% / +10)
4.7741(+0.0000) (509+0 votes)
14,719 (+0.2% / +27)
4.3194(+0.0000) (144+0 votes)
24,400 (+0.7% / +176)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
196 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
13,707 (+0.5% / +65)
3.9737(+0.0000) (114+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,621 (+0.4% / +46)
4.7361(+0.0000) (72+0 votes)
280
Weatherly
13,348 (+0.0% / +2)
4.3947(+0.0000) (38+0 votes)
281
Lookup
171 (+1.2% / +2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,084 (+1.0% / +97)
4.3929(+0.0000) (84+0 votes)
222 (+3.7% / +8)
287
SlidesPro
211 (+1.0% / +2)
288
Magonote
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,468 (+0.6% / +67)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
4,348 (-0.0% / -1)
4.8595(+0.0000) (242+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,380 (-0.0% / -1)
3.8333(+0.0000) (84+0 votes)
151 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
168 (+5.7% / +9)
5,394 (+0.8% / +42)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
123 (-2.4% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
161 (-2.4% / -4)
6,083 (-0.1% / -6)
4.6078(+0.0000) (51+0 votes)
3 (+0.0% / +0)