extension ExtPose

Keyword: english

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
93,527 (+0.1% / +86)
4.8834(+0.0003) (1,424+4 votes)
404,975 (-1.1% / -4,602)
4.4844(+0.0000) (64+0 votes)
70,877 (-2.4% / -1,733)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,156 (+0.8% / +181)
3.9133(+0.0000) (173+0 votes)
295,392 (+0.3% / +917)
4.1353(+0.0000) (2,181+0 votes)
283,735 (+8.2% / +21,587)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
3,321 (+0.4% / +14)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,864 (-0.3% / -8)
4.1111(+0.0000) (36+0 votes)
15,902 (+0.1% / +9)
2.875(+0.0000) (16+0 votes)
19,262 (+0.3% / +52)
4.747(-0.0010) (249-1 votes)
75,697 (+2.2% / +1,643)
4.6169(+0.0000) (770+0 votes)
3,405 (+0.6% / +19)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
1,027 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
416 (-3.0% / -13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
423,233 (+0.2% / +842)
3.7267(+0.0000) (1,533+0 votes)
18,627 (+1.3% / +238)
4.4167(+0.0000) (120+0 votes)
8,540 (+0.4% / +31)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
269 (+0.4% / +1)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
666 (-0.1% / -1)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
94,611 (+5.9% / +5,247)
2.4683(+0.0000) (205+0 votes)
399 (+1.5% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,688 (+1.0% / +17)
4.4054(+0.0000) (37+0 votes)
536,248 (+7.1% / +35,759)
2.9723(-0.0007) (2,817+1 votes)
6,506 (-0.0% / -1)
4.4773(+0.0000) (44+0 votes)
1,975 (-0.3% / -6)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
3,003 (+0.8% / +23)
4.6833(+0.0000) (60+0 votes)
39,538 (-0.0% / -12)
4.8012(+0.0000) (23,476+0 votes)
8,340 (-0.5% / -42)
4.3353(+0.0000) (343+0 votes)
335,645 (+7.0% / +21,984)
2.5227(+0.0000) (44+0 votes)
7,700 (+0.6% / +47)
4.6711(+0.0000) (76+0 votes)
13,463 (+0.0% / +2)
2.475(+0.0000) (40+0 votes)
5,497 (+0.7% / +40)
4.4163(+0.0000) (257+0 votes)
5,675 (-0.4% / -20)
4.5385(+0.0051) (91+1 votes)
2,965 (+0.8% / +23)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
5,222 (+0.0% / +2)
4.5309(+0.0000) (81+0 votes)
3,775 (-0.5% / -18)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,590 (+0.3% / +19)
3.5224(+0.0000) (67+0 votes)
18,084 (-0.0% / -1)
4.7261(+0.0000) (544+0 votes)
13,549 (+0.6% / +75)
3.9863(+0.0000) (73+0 votes)
1,060 (-0.7% / -7)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
370 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,770 (+0.4% / +12)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
4,128 (+0.4% / +15)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,196 (+0.9% / +11)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
87,170 (+0.1% / +61)
4.7653(+0.0000) (473+0 votes)
809 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
120,434 (+0.2% / +207)
3.9896(+0.0000) (579+0 votes)
5,608 (+1.0% / +56)
4.6211(+0.0000) (95+0 votes)
253,601 (+10.7% / +24,607)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
824 (+0.7% / +6)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
1,509 (-0.4% / -6)
4.3846(+0.0000) (52+0 votes)
313 (-0.3% / -1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
164 (+11.6% / +17)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,983 (+0.1% / +23)
4.706(+0.0000) (602+0 votes)
4,126 (-0.3% / -11)
3.9655(+0.0000) (58+0 votes)
86 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
342 (-2.3% / -8)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
864 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
453 (+0.2% / +1)
4.8103(+0.0000) (58+0 votes)
970 (+0.6% / +6)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,028 (+4.2% / +41)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
773 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
664 (-0.9% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
648 (+3.8% / +24)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
4.6296(+0.0000) (27+0 votes)
988 (-2.5% / -25)
4.9286(+0.0000) (28+0 votes)
635 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,266 (+0.6% / +79)
4.4808(+0.0000) (156+0 votes)
13,667 (+0.6% / +79)
4.2857(+0.0000) (63+0 votes)
231 (+1.3% / +3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
570 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
562 (+5.0% / +27)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
162 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
579 (+3.9% / +22)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,030 (+0.7% / +7)
4.6275(+0.0000) (51+0 votes)
1,834 (+0.8% / +14)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,727 (+0.6% / +48)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
513 (-1.0% / -5)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
522 (+1.8% / +9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
989 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
2,086 (-0.9% / -18)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
83
Charset
48,461 (+0.7% / +332)
4.7805(+0.0000) (82+0 votes)
150 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,042 (+22.0% / +188)
899 (-0.9% / -8)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
99 (+5.3% / +5)
1,057 (-1.0% / -11)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
28,973 (+0.0% / +10)
4.4229(+0.0000) (175+0 votes)
375 (+12.6% / +42)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
534 (+17.1% / +78)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
408,683 (+1.4% / +5,653)
4.6996(+0.0019) (1,468+16 votes)
148 (-2.0% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
258 (-0.8% / -2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,138 (+0.9% / +20)
3.0909(+0.0000) (11+0 votes)
13,653 (-0.3% / -44)
2.9926(+0.0000) (135+0 votes)
88 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102
Pronounce
9,818 (+2.8% / +265)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
251,898 (+0.2% / +594)
3.9271(+0.0006) (1,757+1 votes)
343 (+1.8% / +6)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,842 (+0.5% / +47)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
375 (-0.8% / -3)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,547 (+0.9% / +57)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
7,548 (+3.1% / +226)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
222 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170,588 (+0.8% / +1,354)
4.0929(+0.0000) (506+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114
Eklegu!
231 (-1.3% / -3)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
45 (+9.8% / +4)
116
Linguix
3,853 (+0.5% / +20)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
3,235 (+0.7% / +21)
4.6289(+0.0000) (97+0 votes)
53 (-5.4% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
293 (+6.9% / +19)
748 (+19.7% / +123)
103 (+1.0% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,861 (-0.6% / -11)
3.931(+0.0000) (58+0 votes)
39,547 (-0.9% / -374)
4.5486(+0.0000) (175+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,169 (+4.4% / +91)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
186 (+10.7% / +18)
1,449 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,463 (+1.2% / +17)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
130
weeb
87 (+3.6% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
33,159 (+0.3% / +111)
3.1667(+0.0000) (12+0 votes)
136 (+5.4% / +7)
251 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,852 (+6.0% / +1,066)
3.7075(-0.0258) (106+1 votes)
72,562 (+5,901.8% / +71,353)
4.0(+0.2000) (6+1 votes)
85 (+1.2% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,212 (+0.5% / +6)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
7,246 (+23.7% / +1,388)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,665 (+0.5% / +12)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149
Tra câu
372 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
150
speakIt
648 (+4.2% / +26)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,023 (+0.6% / +30)
4.5938(+0.0000) (96+0 votes)
4,071,454 (+3.7% / +146,273)
4.4111(-0.0001) (16,464+1 votes)
4,799 (-0.1% / -5)
4.6129(+0.0000) (62+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (-4.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,296 (+6.2% / +488)
85 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
959 (+0.2% / +2)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
115 (+1.8% / +2)
2,965 (+0.4% / +13)
4.3182(+0.0000) (66+0 votes)
164
Ingiya
261 (-2.2% / -6)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
4,161 (+1.3% / +54)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
167
CutSpel
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+2.0% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (-5.3% / -4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,192 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
282 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,511 (+1.0% / +15)
4.6932(+0.0000) (88+0 votes)
2,582 (-0.7% / -17)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,982 (+0.1% / +3)
3.6333(+0.0000) (30+0 votes)
818 (+2.4% / +19)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
1,850 (-0.7% / -13)
4.1373(+0.0000) (51+0 votes)
293 (+2.8% / +8)
14 (-12.5% / -2)
87 (+10.1% / +8)
181
Chirpy
236 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
273 (+3.4% / +9)
5 (-16.7% / -1)
2,964 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,981 (+1.0% / +19)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,892 (+0.7% / +14)
3.4776(+0.0000) (67+0 votes)
190 (+4.4% / +8)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
552 (+1.7% / +9)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
286,620 (+0.5% / +1,360)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
143 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+9.1% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
50 (-5.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,542 (+10.8% / +150)
134 (-1.5% / -2)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200
ALIENG
721 (+1.0% / +7)
4.1739(+0.0000) (23+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
106 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
121,110 (+0.9% / +1,130)
4.2727(+0.0000) (396+0 votes)
170,487 (+0.2% / +370)
3.4684(+0.0000) (935+0 votes)
202,696 (+2.6% / +5,116)
3.0429(+0.0000) (70+0 votes)
107 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
82,524 (+0.1% / +87)
4.5107(-0.0023) (885+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
685 (+2.1% / +14)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
503 (-0.8% / -4)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
66,729 (+0.2% / +153)
4.1964(+0.0012) (672+1 votes)
365 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
393 (+2.3% / +9)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
362 (-0.8% / -3)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,971 (+0.0% / +8)
4.4066(+0.0110) (91+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
302 (-5.3% / -17)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
33,383 (+0.3% / +85)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
31,106 (-0.0% / -15)
3.867(+0.0000) (534+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+9.1% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,872 (+0.2% / +59)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
31,792 (+2.1% / +645)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
24,261 (+0.5% / +115)
4.4219(+0.0000) (128+0 votes)
353 (+2.6% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
35,511 (+6.3% / +2,102)
3.598(+0.0080) (102+2 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
18,357 (+0.5% / +94)
4.6484(+0.0039) (91+1 votes)
236
myVocabu
7,462 (-0.4% / -31)
4.7702(+0.0000) (496+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
50 (+8.7% / +4)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
12,346 (+0.3% / +42)
4.3094(+0.0050) (139+1 votes)
186 (+2.8% / +5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
11,658 (-1.1% / -135)
3.9717(+0.0000) (106+0 votes)
16,175 (+5.9% / +894)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,597 (-0.0% / -3)
4.8991(+0.0000) (109+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
246
Lookup
163 (-1.8% / -3)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
247
Jhint
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,483 (+5.9% / +807)
3.4(+0.4000) (5+1 votes)
7,654 (-0.0% / -2)
3.8675(+0.0000) (83+0 votes)
5,486 (+0.8% / +46)
4.9296(+0.0000) (71+0 votes)
5,633 (+1.0% / +55)
4.7925(+0.0000) (53+0 votes)
252
Weatherly
8,286 (+0.5% / +42)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
185 (+8.8% / +15)
38 (+2.7% / +1)
33 (-2.9% / -1)
128 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,488 (+1.3% / +46)
4.8589(+0.0000) (241+0 votes)
7,368 (+11.8% / +775)
4.2381(+0.0000) (42+0 votes)
6,306 (-0.3% / -20)
4.5385(+0.0000) (52+0 votes)
8,597 (+0.1% / +7)
3.2222(+0.0000) (36+0 votes)
155 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,958 (+5.7% / +376)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,463 (-0.1% / -7)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
266
Magonote
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,318 (-1.1% / -25)
4.7475(+0.0000) (198+0 votes)
130 (+8.3% / +10)
82 (+5.1% / +4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
270
BonPatron
4,656 (+0.4% / +19)
3.1774(+0.0000) (62+0 votes)
3,354 (+0.1% / +3)
4.0741(+0.0000) (54+0 votes)
4,501 (-0.1% / -6)
3.4348(+0.0000) (23+0 votes)
3,496 (+0.7% / +23)
3.88(+0.0000) (25+0 votes)
4,805 (+2.4% / +112)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
88 (-4.3% / -4)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,126 (-0.7% / -16)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
2,210 (+0.5% / +11)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,884 (+3.4% / +94)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
280
iciba
2,026 (-0.1% / -2)
4.2712(+0.0000) (59+0 votes)
2,848 (-0.5% / -15)
2.76(+0.0000) (25+0 votes)
1,689 (+0.8% / +14)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
Wordology
2,123 (+0.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,737 (+1.1% / +19)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,068 (+4.4% / +88)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,042 (-0.9% / -9)
4.7355(+0.0000) (155+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,455 (-0.7% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
295
Indic OCR
71 (-1.4% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,657 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,856 (+0.8% / +14)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
298
Qwerto
1,192 (-4.5% / -56)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
2,311 (-1.2% / -27)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,106 (+5.5% / +110)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)