extension ExtPose

Keyword: mobile -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,102,509 (+0.0% / +0)
4.7669(+0.0009) (266+1 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.6017(-0.0082) (1,489+38 votes)
553,055 (+0.0% / +0)
4.5726(+0.0000) (241+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8662(+0.0000) (471+0 votes)
283,112 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0000) (91+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
775,333 (+0.0% / +0)
4.397(-0.0294) (199+2 votes)
110,839 (+0.0% / +0)
3.4792(-0.0156) (96+1 votes)
49,365 (+0.0% / +0)
2.3929(+0.0000) (28+0 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
9,669 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,518 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,526 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
10,805 (+0.0% / +0)
7,334 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0893) (56+8 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
7,034 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (19+0 votes)
7,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,584 (+0.0% / +0)
3.8(-0.3111) (10+1 votes)
4,437 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
472,688 (+18.2% / +72,688)
4.2825(+0.0074) (616+38 votes)
18,205 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
656,385 (+0.0% / +0)
4.8678(+0.0016) (1,634+20 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.7316(-0.0066) (529+2 votes)
17,966 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,549 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,263 (+0.0% / +0)
20,743 (+0.0% / +0)
3.8636(+0.0000) (22+0 votes)
1,679 (+0.0% / +0)
153,185 (+0.0% / +0)
4.525(+0.0000) (240+0 votes)
120,667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,637 (+0.0% / +0)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
19,985 (+0.0% / +0)
4.3421(+0.0000) (114+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0062) (402+7 votes)
697 (+0.0% / +0)
2.4444(+0.0000) (18+0 votes)
2,545 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4293(+0.0014) (417+1 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+2.6667) (3+2 votes)
981 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
4,642 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,767 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
71,253 (+0.0% / +0)
3.6737(+0.0000) (285+0 votes)
3,477 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
7,987 (+0.0% / +0)
4.4825(+0.0003) (114+2 votes)
792 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
822,624 (+0.0% / +0)
4.5554(+0.0012) (740+2 votes)
3,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
343,887 (+0.0% / +0)
4.3333(-0.6667) (6+1 votes)
1,131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
14,108 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (92+0 votes)
368 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,402 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
3.898(-0.0604) (49+1 votes)
153,520 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
74,312 (+0.0% / +0)
4.6325(+0.0000) (721+0 votes)
4,158 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
13,457 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,951 (+0.0% / +0)
1.913(+0.0000) (23+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,665 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8194(-0.0029) (1,301+1 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(-0.0098) (248+4 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
4.9261(+0.0009) (487+6 votes)
31,163 (+0.0% / +0)
3.2545(+0.0000) (55+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.1806) (9+1 votes)
135 (+0.0% / +0)
24,036 (+0.0% / +0)
3.876(+0.0201) (121+3 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1915(+0.0000) (94+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
504 (+0.0% / +0)
1.0 (1 votes)
5,514 (+0.0% / +0)
3.0(-0.2500) (9+1 votes)
24,843 (+0.0% / +0)
2.0656(+0.0000) (61+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
730 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
96,430 (+0.0% / +0)
4.3101(-0.0005) (4,415+1 votes)
751 (+0.0% / +0)
2.6897(+0.0000) (29+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0486) (44+1 votes)
36,130 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0117) (26+3 votes)
33,013 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0144) (66+9 votes)
1,272,161 (+0.0% / +0)
4.7677(-0.0079) (452+2 votes)
728,459 (+4.1% / +28,459)
4.8772(-0.0022) (2,126+3 votes)
1,408 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,415 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
9,983 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
3,543 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,504 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
908,873 (+0.0% / +0)
3.8652(-0.0404) (653+17 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.5349(-0.0842) (43+1 votes)
361,162 (+0.0% / +0)
4.5241(+0.0001) (3,730+1 votes)
3,346 (+0.0% / +0)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
213,794 (+0.0% / +0)
4.7619(-0.0085) (483+4 votes)
623 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
14,382 (+0.0% / +0)
4.8592(+0.0000) (71+0 votes)
21,699 (+0.0% / +0)
4.2923(+0.0225) (65+2 votes)
134 (+0.0% / +0)
16,403 (+0.0% / +0)
3.8661(+0.0000) (112+0 votes)
20,721 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
1,918 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
4,173 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,724 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
11,061 (+0.0% / +0)
4.3871(+0.0000) (31+0 votes)
118
GeoEdge
10,413 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
138,878 (+0.0% / +0)
2.9444(+0.0000) (18+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,223,090 (+0.0% / +0)
3.8817(+0.0012) (955+1 votes)
2,177 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
1,335,387 (+0.0% / +0)
4.7932(+0.0001) (142,421+163 votes)
5,682 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,941 (+0.0% / +0)
1,203 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
64,614 (+0.0% / +0)
3.0339(+0.0000) (59+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
802 (+0.0% / +0)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
1,168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,388 (+0.0% / +0)
4.6602(+0.0000) (103+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
141
Duochrome
3,235 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
14,309 (+0.0% / +0)
4.7889(+0.0000) (90+0 votes)
421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,580 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.8104(-0.0026) (1,867+6 votes)
15,848 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (26+0 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.1386(-0.0219) (433+3 votes)
22,185 (+0.0% / +0)
2.2778(+0.0000) (18+0 votes)
1,066,992 (+0.0% / +0)
4.0652(+0.0000) (46+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
665,037 (+0.0% / +0)
4.5616(+0.0000) (276+0 votes)
19,676 (+0.0% / +0)
1.6875(+0.0000) (32+0 votes)
381,457 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (7,885+0 votes)
155
Flexer
237 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
279,885 (+0.0% / +0)
4.1286(-0.0001) (7,284-1 votes)
1,858 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
287,858 (+0.0% / +0)
4.8556(+0.0000) (187+0 votes)
9,824 (+0.0% / +0)
3.439(+0.0000) (41+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4,709 (+0.0% / +0)
4.9672(+0.0005) (61+1 votes)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164
Underline
802 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
197,185 (+0.0% / +0)
4.3631(+0.0000) (493+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,943 (+0.0% / +0)
3.0426(+0.0000) (47+0 votes)
5,220 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
25,325 (+0.0% / +0)
4.6071(-0.1336) (28+1 votes)
141 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,077 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (31+0 votes)
57,082 (+0.0% / +0)
4.8123(+0.0000) (341+0 votes)
2,579 (+0.0% / +0)
3.96(+0.0000) (25+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
2,482 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
91,450 (+0.0% / +0)
3.42(+0.0000) (50+0 votes)
118,098 (+0.0% / +0)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,214 (+0.0% / +0)
4.7353(+0.0000) (170+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
189
Further
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
68,324 (+0.0% / +0)
3.22(+0.0000) (50+0 votes)
40,579 (+0.0% / +0)
3.9385(+0.0000) (130+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42,425 (+0.0% / +0)
4.1013(+0.0000) (79+0 votes)
31,098 (+0.0% / +0)
4.7532(+0.0171) (77+5 votes)
218 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
198
Safeheron
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
16,315 (+0.0% / +0)
4.1934(-0.0020) (393-1 votes)
1,161 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
21,625 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
12,536 (+0.0% / +0)
4.8487(+0.0017) (357+4 votes)
204
ReTorn
1,002 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
26,779 (+0.0% / +0)
3.6528(+0.0385) (72+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207
Test IE
31,533 (+0.0% / +0)
1.7618(+0.0000) (340+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
14,182 (+0.0% / +0)
3.8519(+0.0000) (27+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,988 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
216
No sleep
764 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
219
GRAB AR
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
220
TurboVPB
6,258 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
13,246 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (21+0 votes)
11,886 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
4,782,235 (+0.0% / +0)
4.1013(-0.0001) (54,315+18 votes)
2,480,966 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0001) (26,179+35 votes)
2,250,813 (+0.0% / +0)
4.6895(-0.0001) (20,624+9 votes)
229
Bye DUO
356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
6,161,992 (+0.0% / +0)
3.9197(+0.0000) (461+0 votes)
3,806 (+0.0% / +0)
4.2093(+0.0000) (43+0 votes)
1,368,164 (+0.0% / +0)
4.7384(-0.0009) (13,343+40 votes)
107 (+0.0% / +0)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (212+0 votes)
3,531 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (34+0 votes)
1,649,280 (+0.0% / +0)
4.4392(+0.0003) (28,139+13 votes)
2,323,577 (+0.0% / +0)
3.9004(-0.0011) (2,590+1 votes)
3,568 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,750 (+0.0% / +0)
237 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
1,426,931 (+0.0% / +0)
4.8614(-0.0085) (1,660+7 votes)
3,828 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
767,452 (+0.0% / +0)
4.654(+0.0003) (5,358+4 votes)
3,121 (+0.0% / +0)
3.8571(-0.4762) (7+1 votes)
40 (+0.0% / +0)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,222,766 (+0.0% / +0)
4.4933(+0.0015) (11,501+66 votes)
84 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,486 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.637(-0.0001) (18,617+1 votes)
2,562 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
2,400 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
935,508 (+0.0% / +0)
4.5753(+0.0001) (18,755+3 votes)
3,144 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
258
Muir
206 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
260
WebSMS
2,354 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
941,681 (+0.0% / +0)
4.1857(+0.0042) (1,373+7 votes)
262
LT Debug
1,984 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,370 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
1,368 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
915 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
377,767 (+0.0% / +0)
4.3505(+0.0000) (1,264+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0012) (58+1 votes)
20 (+0.0% / +0)
574,516 (+0.0% / +0)
3.2753(-0.0022) (1,028+1 votes)
301,421 (+0.0% / +0)
4.0453(+0.0000) (1,876+0 votes)
260,828 (+0.0% / +0)
4.36(+0.0013) (2,497+5 votes)
273
Elli PiP
152 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
327,814 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0932) (75+2 votes)
358,544 (+0.0% / +0)
4.4301(+0.0030) (193+1 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277
m-wiki
673 (+0.0% / +0)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
1,229 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
871 (+0.0% / +0)
4.6(-0.0364) (10-1 votes)
1,010 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
281
Mobrem
1,265 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
272,564 (+0.0% / +0)
3.9635(+0.0000) (603+0 votes)
1,051 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,384 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,194,256 (+0.0% / +0)
3.0379(+0.0000) (1,239+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
7,546 (+0.0% / +0)
3.9281(+0.0000) (139+0 votes)
17,050 (+70.5% / +7,050)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)