extension ExtPose

Keyword: mobile -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
74,946 (+0.2% / +134)
3.8(+0.0000) (72+0 votes)
6,805 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
203,797 (+0.4% / +742)
4.3(+0.0000) (2,223+3 votes)
60,439 (+0.7% / +426)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
65,298 (+4.0% / +2,498)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
28,334 (+1.2% / +323)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
391,072 (+8.4% / +30,437)
3,530 (+1.3% / +46)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
28,070 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
530,009 (+0.5% / +2,841)
4.0(+0.0000) (11,077+0 votes)
14,416 (+3.1% / +428)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
16,738 (-1.4% / -236)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
16,275 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
17,034 (-0.7% / -127)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
13,878 (-2.3% / -329)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
62,270 (+4.2% / +2,493)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
10,592 (+2.8% / +285)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
70,395 (+0.5% / +380)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
7,962 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
11,861 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,779 (+1.2% / +67)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,041 (-3.2% / -528)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
26,558 (+3.6% / +930)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
16,309 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
15,075 (-4.6% / -729)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
7,527 (+6.4% / +450)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
33,249 (-0.3% / -111)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
26,470 (+0.0% / +9)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
230,535 (-0.4% / -920)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
61,763 (+0.5% / +327)
4.0(+0.0000) (126+0 votes)
77,743 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (47+0 votes)
24,116 (+0.6% / +145)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
146,021 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (240+0 votes)
21,249 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (465+0 votes)
32,091 (+1.4% / +438)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
262,821 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
17,574 (+0.2% / +42)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
58,623 (+0.3% / +164)
3.7(+0.0000) (279+0 votes)
83,011 (-0.1% / -102)
4.5(+0.0000) (1,042+3 votes)
355,943 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,491+0 votes)
11,119 (+0.6% / +64)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
694 (+2.1% / +14)
2.4(+0.0000) (19+0 votes)
117,735 (-0.8% / -915)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,706 (+0.4% / +40)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
1,964 (+0.5% / +10)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
80,221 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,216 (+0.2% / +2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
936 (-0.5% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,419 (+0.0% / +0)
651 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,057 (-0.8% / -16)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
1,830 (+0.3% / +5)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
54
Adpanda
974 (+0.1% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
525 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
42,581 (+0.5% / +208)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
806 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,273 (-0.4% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,202 (-0.6% / -19)
1.9(+0.0000) (21+0 votes)
562,871 (+0.3% / +1,621)
4.2(+0.0000) (308+0 votes)
7,023 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
499 (-0.6% / -3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
40,962 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
724 (-1.0% / -7)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
127 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
485 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
67
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
68,639 (+1.8% / +1,196)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
107,492 (+1.4% / +1,473)
4.9(+0.0000) (625+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
119,371 (+0.3% / +368)
88,961 (+0.8% / +682)
4.7(+0.0000) (1,034+0 votes)
5,424 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
559,361 (-10.0% / -62,306)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
732 (-0.1% / -1)
188,973 (-0.5% / -1,026)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
555,094 (-10.2% / -62,934)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
996 (-1.5% / -15)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
695 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
82
Adkrig
151 (+1.3% / +2)
821 (+0.9% / +7)
2.7(+0.0000) (30+0 votes)
2,719 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,716 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
491 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
71 (+0.0% / +0)
234,390 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
102 (-3.8% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
267 (-2.9% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
852 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
71,771 (-11.4% / -9,249)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,470 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,256 (+0.5% / +6)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
6,605 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,539 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (+1.7% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
263,753 (+6.6% / +16,292)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
123,889 (+0.2% / +308)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
573,577 (-7.9% / -49,293)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
33,630 (+0.9% / +285)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
105
Loudly
403,800 (-16.1% / -77,771)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
3,400 (+0.4% / +13)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
230,753 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,443+0 votes)
7,915 (+0.6% / +51)
1.7(+0.0000) (29+0 votes)
6,159 (+0.5% / +31)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
2,415 (+20.4% / +410)
4.8(+0.0000) (6+2 votes)
18,480 (-31.2% / -8,394)
700 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
5,649 (-0.2% / -10)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,814 (+0.6% / +11)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
253,573 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (203+0 votes)
302 (-2.9% / -9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,023 (+0.7% / +14)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,128 (+1.4% / +58)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
11,412 (+0.7% / +82)
4.0(+0.0000) (102+0 votes)
321 (-1.2% / -4)
138 (+3.0% / +4)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
4,866 (-0.0% / -1)
2,630 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
433,423 (-8.7% / -41,520)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
259 (-0.4% / -1)
462 (+2.9% / +13)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
582 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
53,836 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (663+0 votes)
132
T-Mobile
252 (+0.4% / +1)
1,089 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
77 (+8.5% / +6)
201 (-3.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,487 (+1.1% / +16)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
227,971 (+2.8% / +6,307)
3.3(-1.2000) (3+1 votes)
138
GeoEdge
9,530 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127,090 (+0.3% / +329)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
13,541 (+0.1% / +19)
2.7(+0.0000) (188+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
89,959 (+0.8% / +683)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
260,590 (+13.1% / +30,197)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
2,144 (+1.0% / +21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,392,140 (+0.9% / +67,254)
4.0(+0.0000) (868+0 votes)
352,885 (-0.2% / -578)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
322 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
150
Dark Mode
7,386 (+0.6% / +42)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
26,305 (-0.3% / -87)
576 (-1.4% / -8)
1,762,659 (+0.2% / +4,279)
4.5(+0.0000) (26,077+1 votes)
909 (+0.2% / +2)
573 (+1.6% / +9)
70 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
77 (-4.9% / -4)
1,432 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+4.3% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,288 (+0.0% / +0)
4,022 (+1.1% / +45)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
590 (-1.2% / -7)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,900 (-0.3% / -10)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
819 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+5.4% / +3)
470,944 (+0.2% / +1,104)
4.5(+0.0000) (7,963+0 votes)
615,495 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,442+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
484 (+2.3% / +11)
1,305 (+3.9% / +49)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
119 (+1.7% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
292,153 (+0.5% / +1,463)
4.2(+0.0000) (8,880+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
15,929 (-0.2% / -29)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
11,302 (-0.2% / -21)
2.8(+0.0000) (21+0 votes)
61 (+7.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,638 (+1.3% / +34)
136 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
18,799 (+2.2% / +399)
266,482 (+0.9% / +2,475)
3.9(+0.0000) (313+0 votes)
5,889 (+0.7% / +39)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
4,754 (+0.8% / +37)
3.9(+0.0000) (117+0 votes)
202 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
190
Flexer
176 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
258 (-2.6% / -7)
103 (+6.2% / +6)
174,399 (+0.3% / +531)
4.3(+0.0000) (214+0 votes)
172 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,122 (+11.7% / +433)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
758 (+0.4% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
180 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,393 (+0.9% / +47)
3.1(+0.0000) (46+0 votes)
582 (+3.2% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
123,938 (+0.7% / +882)
4.1(+0.0000) (323+0 votes)
4,977 (-0.4% / -18)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,029 (+2.1% / +21)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115,741 (+0.5% / +523)
2.9(+0.0000) (392+0 votes)
2,785 (+1.2% / +32)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
938 (+0.0% / +0)
1,932 (+0.5% / +10)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
1,029 (+2.1% / +21)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115,741 (+0.5% / +523)
2.9(+0.0000) (392+0 votes)
2,785 (+1.2% / +32)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
938 (+0.0% / +0)
1,932 (+0.5% / +10)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
3,910 (+0.5% / +21)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
1,177 (+2.9% / +33)
66 (-1.5% / -1)
60 (+0.0% / +0)
594 (+0.5% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
85,282 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
382 (+0.0% / +0)
2,823 (+1.1% / +31)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200 (+3.1% / +6)
2,410 (-0.2% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
115 (-1.7% / -2)
34 (+0.0% / +0)
9,403 (+0.7% / +69)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
18,670 (-0.1% / -28)
4.7(+0.0000) (308+0 votes)
120,973 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
37,755 (+0.6% / +215)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,407 (+2.2% / +74)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,904 (+0.3% / +6)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
239
Crono
20,411 (+0.2% / +41)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,127 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
30,247 (+2.6% / +756)
24,019 (+0.2% / +52)
3.2(+0.0000) (191+0 votes)
1,302 (+3.4% / +43)
248
Dark Mode
363 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
250
Test IE
33,529 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (342+0 votes)
223 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,144 (+0.7% / +113)
4.1(-0.1000) (88+1 votes)
253
Dark Mode
315 (+3.6% / +11)
827 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,342 (+0.3% / +4)
232 (+2.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Fiskl
205 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,579 (+0.0% / +0)
17,366 (+0.2% / +31)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
260
Dusk
1,532 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
454 (+1.1% / +5)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
4,877 (+0.5% / +24)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
19,641 (+0.1% / +21)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
21,450 (+1.2% / +263)
632 (-3.1% / -20)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
14,640 (+0.5% / +77)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
1,021 (+0.0% / +0)
40 (-4.8% / -2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
8,086 (+1.1% / +85)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
10,600 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
12,407 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
103,567 (-0.2% / -223)
4.6(+0.0000) (8,781+0 votes)
109 (-2.7% / -3)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
48 (+0.0% / +0)
23 (-8.0% / -2)
3,844,512 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40,255+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
280
zzzap.it
535 (-0.9% / -5)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
282
TurboVPB
4,791 (+0.6% / +30)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,712,401 (+0.4% / +6,026)
4.7(+0.0000) (19,380+0 votes)
5,477 (+2.9% / +154)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
921 (+3.7% / +33)
346 (+15.7% / +47)
9,917 (+1.5% / +150)
1.4(+0.0000) (7+0 votes)
507 (+1.2% / +6)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
290
GRAB AR
90 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
548 (-1.3% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
416 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,953,017 (+0.7% / +29,398)
3.8(+0.0000) (321+0 votes)
138 (+2.2% / +3)
31 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,755 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
110 (+2.8% / +3)
738 (+4.4% / +31)
1,883,440 (+0.7% / +12,219)
3.9(+0.0000) (2,511+2 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)