extension ExtPose

Keyword: favorite

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,329,986 (+27.4% / +500,957)
6,578,084 (+0.0% / +2,605)
3.5887(-0.0007) (3,764+1 votes)
727,831 (-0.6% / -4,090)
4.9735(+0.0000) (1,884+2 votes)
10,605 (-0.1% / -9)
4.758(+0.0000) (157+0 votes)
77,389 (+0.1% / +55)
3.8703(+0.0000) (347+0 votes)
8,429 (+0.7% / +58)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
55,239 (+4.1% / +2,181)
4.772(+0.0000) (1,776+0 votes)
38,725 (+0.3% / +128)
3.8465(+0.0061) (215+2 votes)
339,677 (+0.6% / +2,122)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
21,813 (+0.1% / +30)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11
TV
280,358 (+0.1% / +190)
3.0468(+0.0000) (1,730+0 votes)
16,415 (+1.8% / +295)
4.2799(+0.0061) (343+7 votes)
134,866 (+0.3% / +467)
4.1333(+0.0000) (30+0 votes)
4,955 (+0.5% / +23)
4.0727(+0.0000) (55+0 votes)
11,413 (+0.1% / +15)
3.7872(+0.0000) (47+0 votes)
3,926,096 (+0.0% / +944)
3.235(+0.0000) (983+0 votes)
10,907 (+0.4% / +42)
2.8397(+0.0000) (131+0 votes)
28,787 (-0.0% / -10)
2.9875(+0.0000) (718+0 votes)
1,079 (+0.5% / +5)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67,729 (+3.0% / +1,971)
4.9823(-0.0000) (8,194-1 votes)
1,792 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
3,398 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (150+0 votes)
95,300 (-0.2% / -179)
4.4384(+0.0001) (9,813+2 votes)
64,482 (+2.3% / +1,472)
4.9852(+0.0000) (2,091+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5284(-0.0000) (293,967+22 votes)
122,117 (+0.0% / +0)
3.9045(+0.0000) (157+0 votes)
8,833 (+0.2% / +17)
4.3797(+0.0047) (79-1 votes)
62,822 (+3.8% / +2,277)
4.9893(+0.0000) (280+0 votes)
6,972 (+0.1% / +4)
3.8814(+0.0000) (59+0 votes)
5,771 (+0.0% / +0)
3.9085(+0.0000) (164+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
13,377 (+0.2% / +26)
4.4392(+0.0000) (148+0 votes)
3,970 (+1.0% / +38)
4.7857(-0.0291) (28+1 votes)
36,766 (+0.2% / +66)
4.5111(+0.0000) (407+0 votes)
4,788 (+0.2% / +9)
4.0588(+0.0000) (34+0 votes)
30,653 (+0.1% / +24)
3.7652(+0.0000) (643+0 votes)
22,467 (+9.2% / +1,892)
4.975(+0.0000) (320+0 votes)
19,741 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (254+0 votes)
1,641,731 (+0.0% / +0)
4.2928(-0.0000) (16,721+2 votes)
3,546 (+0.9% / +32)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
1,016 (+1.2% / +12)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
993 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,604 (-0.5% / -12)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
22,937 (+0.5% / +121)
4.3485(+0.0050) (132+1 votes)
28,543 (+0.1% / +15)
3.0741(+0.0000) (189+0 votes)
929,129 (-26.6% / -336,175)
4.9607(+0.0000) (407+0 votes)
12,268 (+16.7% / +1,759)
5.0(+0.0000) (311+0 votes)
828,572 (+0.4% / +3,347)
4.2513(-0.0023) (6,873+7 votes)
779,163 (-1.1% / -8,427)
4.9842(+0.0000) (380+1 votes)
678,326 (+0.1% / +725)
4.5067(+0.0000) (9,906+0 votes)
18,266 (+0.3% / +48)
3.9821(+0.0000) (56+0 votes)
716,043 (-0.7% / -4,719)
5.0(+0.0000) (302+0 votes)
708,771 (-0.6% / -4,214)
4.9964(+0.0000) (276+0 votes)
641,607 (+0.2% / +1,403)
4.9879(+0.0000) (413+0 votes)
543,932 (+0.1% / +429)
4.3615(-0.0001) (8,033-1 votes)
547,375 (-0.4% / -2,021)
4.9716(+0.0000) (352+0 votes)
519,880 (-0.4% / -2,165)
4.9873(+0.0000) (394+0 votes)
543,294 (-0.3% / -1,818)
4.9936(+0.0000) (314+0 votes)
516,485 (-0.5% / -2,525)
4.9921(+0.0000) (382+0 votes)
538,413 (-0.5% / -2,923)
4.9866(+0.0000) (299+0 votes)
520,661 (-0.6% / -2,947)
4.9969(+0.0000) (326+0 votes)
481,815 (+0.0% / +0)
4.9975(+0.0000) (402+0 votes)
480,748 (-0.3% / -1,388)
4.9892(+0.0000) (370+1 votes)
550,410 (+0.9% / +4,664)
4.9649(+0.0000) (114+0 votes)
957,765 (+0.0% / +248)
2.8503(+0.0000) (501+0 votes)
320,918 (-0.1% / -475)
4.9872(+0.0000) (392+0 votes)
377,005 (-0.4% / -1,393)
4.9971(+0.0000) (350+0 votes)
368,449 (-1.7% / -6,467)
4.9758(+0.0000) (330+0 votes)
350,269 (+0.4% / +1,471)
4.995(+0.0000) (401+0 votes)
346,434 (+0.6% / +1,916)
4.9821(+0.0000) (391+0 votes)
350,080 (+0.2% / +796)
5.0(+0.0000) (334+0 votes)
5,194 (+13.3% / +610)
5.0(+0.0000) (361+0 votes)
9,363 (+0.6% / +52)
4.4211(+0.0000) (76+0 votes)
281,364 (+0.4% / +1,098)
5.0(+0.0000) (407+0 votes)
4,049 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
289,078 (+0.1% / +190)
4.9787(+0.0000) (328+0 votes)
15,774 (+0.5% / +74)
4.325(+0.0000) (320+0 votes)
262,875 (+0.1% / +139)
4.9897(+0.0000) (387+0 votes)
3,971 (+107.5% / +2,057)
4.9906(+0.0000) (318+0 votes)
253,813 (+0.4% / +1,067)
5.0(+0.0000) (340+0 votes)
7,834 (-0.3% / -27)
3.9535(+0.0000) (86+0 votes)
1,025,370 (+5.8% / +56,584)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
152,816 (+0.1% / +147)
4.7101(+0.0003) (1,818+2 votes)
319,670 (-0.6% / -1,784)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
110,731 (+1.4% / +1,493)
5.0(+0.0000) (6,697+0 votes)
7,852 (+0.8% / +63)
4.449(-0.0510) (49+3 votes)
13,148 (-0.1% / -8)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
118,984 (+1.7% / +1,944)
4.6709(-0.0003) (2,373+1 votes)
782 (-0.4% / -3)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
173,479 (+1.2% / +1,995)
5.0(+0.0000) (390+0 votes)
170,041 (+1.6% / +2,653)
5.0(+0.0000) (406+0 votes)
164,345 (-0.2% / -294)
4.9827(+0.0000) (404+0 votes)
166,256 (+1.2% / +1,968)
5.0(+0.0000) (375+0 votes)
155,139 (+1.6% / +2,508)
4.9949(+0.0000) (396+0 votes)
160,179 (+1.6% / +2,489)
4.9946(+0.0000) (367+0 votes)
161,068 (+0.0% / +0)
4.9719(+0.0000) (285+0 votes)
105,398 (+1.0% / +996)
4.9978(+0.0000) (1,803+0 votes)
373 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
135,071 (+0.9% / +1,234)
4.9908(+0.0000) (544+0 votes)
152,553 (+0.3% / +484)
4.9964(+0.0000) (275+0 votes)
160,331 (-0.2% / -288)
4.976(+0.0000) (208+0 votes)
90,944 (+1.2% / +1,098)
4.9988(+0.0000) (2,481+0 votes)
141,225 (+0.7% / +934)
4.9771(+0.0000) (349+0 votes)
139,977 (+0.7% / +931)
4.9796(+0.0000) (343+0 votes)
135,946 (-0.3% / -384)
4.9784(+0.0000) (371+0 votes)
131,471 (+1.3% / +1,668)
4.9877(+0.0000) (406+0 votes)
133,390 (+1.5% / +1,951)
4.9749(+0.0000) (359+0 votes)
135,320 (+0.9% / +1,226)
4.9843(+0.0000) (319+0 votes)
126,541 (+0.7% / +922)
4.9847(+0.0000) (392+0 votes)
126,514 (+0.9% / +1,144)
5.0(+0.0000) (372+0 votes)
121,891 (+1.1% / +1,308)
4.9974(+0.0000) (390+0 votes)
122,764 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (348+0 votes)
117,609 (+1.3% / +1,526)
4.9945(+0.0000) (364+0 votes)
109,880 (+1.6% / +1,724)
5.0(+0.0000) (526+0 votes)
124,512 (+0.5% / +669)
4.9586(+0.0000) (266+0 votes)
120,178 (+0.8% / +921)
4.9966(+0.0000) (291+0 votes)
113,019 (+1.9% / +2,055)
4.9548(+0.0000) (354+0 votes)
65,413 (+2.2% / +1,392)
4.9987(+0.0000) (3,973+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116,916 (+1.0% / +1,207)
5.0(+0.0000) (310+0 votes)
112,848 (+1.3% / +1,450)
4.9913(+0.0000) (346+0 votes)
110,550 (+1.2% / +1,320)
5.0(+0.0000) (366+0 votes)
109,895 (+1.0% / +1,069)
5.0(+0.0000) (368+0 votes)
107,405 (+1.1% / +1,136)
4.9906(+0.0000) (424+0 votes)
110,714 (+1.2% / +1,268)
4.9743(+0.0000) (311+0 votes)
102,907 (+1.3% / +1,343)
5.0(+0.0000) (408+0 votes)
100,694 (+0.3% / +268)
5.0(+0.0000) (419+1 votes)
156,058 (+0.2% / +288)
4.429(+0.0000) (338+0 votes)
83,131 (+1.0% / +828)
4.9935(+0.0000) (770+0 votes)
6,836 (+0.6% / +40)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
94,112 (+1.5% / +1,381)
5.0(+0.0000) (397+0 votes)
4,529 (+0.2% / +10)
4.5814(+0.0000) (43+0 votes)
64,648 (+3.8% / +2,370)
4.9912(+0.0000) (2,156+0 votes)
93,534 (+1.9% / +1,699)
5.0(+0.0000) (339+0 votes)
122,232 (+1.2% / +1,403)
5.0(+0.0000) (92+0 votes)
64,548 (+3.2% / +1,976)
4.9877(+0.0000) (1,791+0 votes)
95,313 (+1.7% / +1,611)
4.9853(+0.0000) (272+0 votes)
7,511 (-0.3% / -23)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
81,665 (+2.3% / +1,803)
4.9695(+0.0000) (426+0 votes)
81,294 (+2.1% / +1,639)
4.9948(+0.0000) (385+0 votes)
84,079 (+1.8% / +1,478)
5.0(+0.0000) (341+0 votes)
61,923 (+3.7% / +2,184)
4.9987(+0.0000) (743+0 votes)
62,391 (+3.3% / +1,975)
5.0(+0.0000) (716+0 votes)
64,411 (+2.3% / +1,459)
4.965(+0.0000) (314+0 votes)
61,685 (+2.8% / +1,660)
4.9947(+0.0000) (375+0 votes)
63,109 (+3.5% / +2,158)
4.9743(+0.0000) (311+0 votes)
61,980 (+2.8% / +1,695)
5.0(+0.0000) (317+0 votes)
62,319 (+3.7% / +2,203)
5.0(+0.0000) (487+0 votes)
85,165 (+2.1% / +1,770)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
61,902 (+2.9% / +1,754)
4.9902(+0.0000) (409+0 votes)
64,298 (+2.6% / +1,652)
4.9868(+0.0000) (379+0 votes)
64,098 (+3.3% / +2,024)
4.9879(+0.0000) (330+0 votes)
61,931 (+3.5% / +2,094)
5.0(+0.0000) (373+0 votes)
63,155 (+2.8% / +1,703)
4.9115(+0.0000) (384+0 votes)
64,559 (+3.8% / +2,384)
5.0(+0.0000) (358+0 votes)
64,686 (+3.0% / +1,871)
5.0(+0.0000) (332+0 votes)
61,813 (+2.9% / +1,729)
5.0(+0.0000) (378+0 votes)
64,828 (+2.8% / +1,788)
4.9472(+0.0000) (303+0 votes)
62,040 (+3.3% / +1,958)
4.986(+0.0000) (356+0 votes)
62,960 (+3.1% / +1,871)
4.9803(+0.0000) (305+0 votes)
61,807 (+2.9% / +1,758)
5.0(+0.0000) (350+0 votes)
61,112 (+2.0% / +1,191)
5.0(+0.0000) (352+0 votes)
62,402 (+3.2% / +1,948)
4.997(+0.0000) (338+0 votes)
61,461 (+3.3% / +1,959)
5.0(+0.0000) (312+0 votes)
62,567 (+2.2% / +1,352)
4.9777(+0.0000) (314+0 votes)
62,827 (+3.8% / +2,272)
4.9841(+0.0000) (315+0 votes)
61,489 (+0.0% / +0)
4.9896(+0.0000) (288+0 votes)
61,719 (+2.0% / +1,206)
5.0(+0.0000) (299+0 votes)
56,660 (-9.9% / -6,212)
4.9975(+0.0000) (394+0 votes)
63,379 (+3.0% / +1,827)
5.0(+0.0000) (237+0 votes)
64,107 (+2.7% / +1,666)
4.96(+0.0000) (250+0 votes)
62,649 (+2.4% / +1,465)
5.0(+0.0000) (272+0 votes)
62,134 (+3.2% / +1,952)
4.9966(+0.0000) (291+0 votes)
56,859 (+3.5% / +1,935)
4.9859(+0.0000) (355+0 votes)
175,913 (-0.7% / -1,225)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62,267 (+3.0% / +1,808)
5.0(+0.0000) (227+0 votes)
62,525 (+2.7% / +1,643)
5.0(+0.0000) (177+0 votes)
53,818 (+3.2% / +1,681)
4.9971(+0.0000) (345+0 votes)
61,586 (+3.0% / +1,821)
5.0(+0.0000) (154+0 votes)
51,275 (+3.8% / +1,887)
4.9873(+0.0000) (315+0 votes)
640 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
61,643 (+2.8% / +1,689)
5.0(+0.0000) (87+0 votes)
42,755 (+0.0% / +0)
4.99(+0.0000) (400+0 votes)
3,976 (-0.2% / -8)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
44,168 (+4.4% / +1,879)
5.0(+0.0000) (389+0 votes)
43,013 (+4.8% / +1,956)
5.0(+0.0000) (326+0 votes)
4,792 (+0.1% / +6)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
31,841 (+0.2% / +60)
4.7457(+0.0000) (865+0 votes)
63,087 (+3.4% / +2,069)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
31,047 (+7.5% / +2,158)
4.9901(+0.0000) (809+0 votes)
62,388 (+3.1% / +1,862)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
28,946 (+6.5% / +1,773)
5.0(+0.0000) (782+0 votes)
28,791 (+7.1% / +1,914)
4.9975(+0.0000) (792+0 votes)
3,954 (+1.8% / +69)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
28,381 (+7.8% / +2,064)
4.995(+0.0000) (803+0 votes)
27,971 (+7.4% / +1,932)
5.0(+0.0000) (761+0 votes)
108,401 (+0.5% / +583)
29,222 (+6.0% / +1,651)
4.9948(+0.0000) (776+0 votes)
34,694 (+6.0% / +1,958)
4.9971(+0.0000) (348+0 votes)
28,599 (+7.8% / +2,079)
4.995(+0.0000) (796+0 votes)
28,532 (+7.7% / +2,045)
5.0(+0.0000) (778+0 votes)
54,230 (+2.9% / +1,535)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
28,521 (+8.0% / +2,124)
5.0(+0.0000) (771+0 votes)
28,440 (+7.2% / +1,917)
5.0(+0.0000) (733+0 votes)
32,947 (+6.6% / +2,036)
5.0(+0.0000) (367+0 votes)
410 (+1.2% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
46,247 (+0.2% / +113)
4.2103(+0.0000) (195+0 votes)
26,739 (+8.6% / +2,122)
4.8221(+0.0000) (298+0 votes)
23,885 (-5.8% / -1,458)
5.0(+0.0000) (288+0 votes)
2,790 (+0.0% / +1)
4.2655(+0.0000) (113+0 votes)
25,482 (+12.0% / +2,735)
5.0(+0.0000) (309+0 votes)
23,754 (-3.3% / -812)
4.9942(+0.0000) (347+0 votes)
24,200 (+7.5% / +1,683)
4.8645(+0.0000) (273+0 votes)
24,538 (+8.4% / +1,892)
5.0(+0.0000) (351+0 votes)
23,205 (-2.2% / -518)
5.0(+0.0000) (313+0 votes)
33,450 (+1.3% / +434)
4.3433(+0.0021) (466+3 votes)
21,477 (+7.8% / +1,557)
5.0(+0.0000) (385+0 votes)
21,985 (+9.0% / +1,815)
4.9755(+0.0000) (327+0 votes)
22,259 (+9.9% / +2,002)
5.0(+0.0000) (303+0 votes)
22,287 (+8.0% / +1,653)
4.9867(+0.0000) (300+0 votes)
21,982 (+10.1% / +2,020)
4.9968(+0.0000) (314+0 votes)
23,474 (+8.6% / +1,856)
4.9912(+0.0000) (228+0 votes)
23,442 (+8.1% / +1,756)
4.9873(+0.0000) (314+0 votes)
22,008 (+9.5% / +1,907)
5.0(+0.0000) (279+0 votes)
23,484 (+11.5% / +2,415)
4.9644(+0.0000) (337+0 votes)
23,010 (+9.0% / +1,902)
5.0(+0.0000) (328+0 votes)
22,152 (+8.6% / +1,748)
5.0(+0.0000) (375+0 votes)
22,369 (+8.8% / +1,814)
5.0(+0.0000) (305+0 votes)
20,125 (+0.0% / +0)
4.9917(+0.0000) (360+0 votes)
22,200 (+9.7% / +1,960)
4.9913(+0.0000) (231+0 votes)
19,988 (+10.5% / +1,903)
4.9727(+0.0000) (366+0 votes)
22,684 (+9.9% / +2,035)
5.0(+0.0000) (310+0 votes)
23,070 (+13.5% / +2,745)
5.0(+0.0000) (326+0 votes)
21,862 (+10.1% / +2,011)
4.9888(+0.0000) (358+0 votes)
1,310 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
22,698 (+11.2% / +2,277)
4.9269(+0.0000) (301+0 votes)
22,184 (+8.3% / +1,695)
5.0(+0.0000) (293+0 votes)
239
Zapier
36,129 (+0.1% / +22)
4.0261(+0.0000) (115+0 votes)
22,585 (+10.8% / +2,209)
4.993(+0.0000) (285+0 votes)
21,861 (+10.1% / +2,004)
5.0(+0.0000) (318+0 votes)
23,338 (+15.5% / +3,136)
4.993(+0.0000) (287+0 votes)
20,971 (+7.2% / +1,400)
5.0(+0.0000) (324+0 votes)
18,926 (+12.6% / +2,120)
4.9705(+0.0000) (373+0 votes)
22,420 (+10.3% / +2,091)
4.9906(+0.0000) (212+0 votes)
21,826 (+10.3% / +2,032)
4.9689(+0.0000) (225+0 votes)
21,925 (+9.6% / +1,924)
4.9811(+0.0000) (212+0 votes)
177 (+4.1% / +7)
21,659 (+11.2% / +2,175)
5.0(+0.0000) (214+0 votes)
166,153 (+0.2% / +310)
3.7204(+0.0000) (329+0 votes)
30,056 (+0.2% / +64)
4.4251(+0.0000) (167+0 votes)
1,353 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,628 (+14.1% / +2,052)
5.0(+0.0000) (327+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,284 (+14.0% / +2,000)
5.0(+0.0000) (317+0 votes)
1,097 (-0.5% / -5)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
157 (-1.3% / -2)
179 (+5.3% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,553 (+15.8% / +2,258)
5.0(+0.0000) (343+0 votes)
1,199 (+1.2% / +14)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
152 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,033 (+15.8% / +2,321)
5.0(+0.0000) (242+0 votes)
283 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,618 (-0.1% / -26)
4.1818(+0.0000) (176+0 votes)
11,211 (+12.5% / +1,249)
5.0(+0.0000) (486+0 votes)
10,638 (+12.9% / +1,216)
4.98(+0.0001) (250+1 votes)
1,056 (+0.6% / +6)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
9,933 (+15.3% / +1,318)
4.9744(+0.0000) (313+0 votes)
2,427 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8433(-0.0001) (154,528+93 votes)
18,268 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
10,483 (+15.2% / +1,381)
5.0(+0.0000) (254+0 votes)
9,364 (+13.9% / +1,143)
4.9949(+0.0000) (396+0 votes)
15,562 (+0.3% / +53)
4.0374(+0.0000) (107+0 votes)
841 (+0.8% / +7)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,222 (+0.2% / +2)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
10,140 (+19.4% / +1,647)
5.0(+0.0000) (300+0 votes)
709 (+0.9% / +6)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
830 (-1.9% / -16)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,220 (+14.5% / +1,168)
5.0(+0.0000) (255+0 votes)
9,612 (+13.6% / +1,151)
5.0(+0.0000) (178+0 votes)
8,235 (+11.0% / +819)
5.0(+0.0000) (309+0 votes)
5,322 (+8.4% / +412)
4.9968(+0.0000) (1,864+0 votes)
20,433 (+6.7% / +1,282)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
11,220 (+16.8% / +1,617)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
11,213 (+15.9% / +1,541)
5.0(+0.0000) (86+0 votes)
11,300 (+0.3% / +31)
4.3062(+0.0000) (209+0 votes)
6,577 (+6.2% / +386)
4.9529(+0.0000) (382+0 votes)
6,564 (+6.3% / +391)
4.9855(+0.0000) (345+0 votes)
816 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,663 (+13.6% / +800)
5.0(+0.0000) (493+0 votes)
708 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,350 (+13.5% / +753)
5.0(+0.0000) (566+0 votes)
6,692 (+9.9% / +602)
5.0(+0.0000) (249+0 votes)
10,057 (+17.9% / +1,524)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
9,950 (+15.6% / +1,341)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
48,120 (+0.1% / +39)
4.2658(+0.0000) (301+0 votes)
11,474 (+17.0% / +1,668)
4.9167(+0.0000) (36+0 votes)