extension ExtPose

Keyword: feed -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,102+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,613+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (264+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (673+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (55+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,138+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
841 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,295+1 votes)
16
Feedbro
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (429+0 votes)
549 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
922 (+1.7% / +15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
467 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (1,989+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (355+0 votes)
644 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (405+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (70+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,791+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (28+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,504+9 votes)
213 (-1.8% / -4)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
234 (-1.3% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
583 (-0.7% / -4)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (68+0 votes)
215 (+4.9% / +10)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,518+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (370+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (206+0 votes)
169 (-4.0% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
309 (+3.3% / +10)
214 (-2.7% / -6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,047+0 votes)
221 (-1.3% / -3)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
463 (-0.4% / -2)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
163 (-1.2% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
163 (-2.4% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (113+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (96+3 votes)
399 (-0.7% / -3)
57 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
219 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
223 (-3.0% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
83 (+2.5% / +2)
122 (+0.8% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,590+340 votes)
197 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
218 (-1.4% / -3)
217 (-2.7% / -6)
2.4(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (335+4 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
74 (+2.8% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
142 (-6.0% / -9)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
357 (-1.4% / -5)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,108+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
945 (+0.6% / +6)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
382 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290 (-4.9% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
989 (-0.8% / -8)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
78 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (89+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
93 (-1.1% / -1)
27 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
232 (-3.3% / -8)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (367+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
97
Byond
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,691+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
28 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
148 (+0.7% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
100 (-1.0% / -1)
194 (-2.0% / -4)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
42 (+2.4% / +1)
116
HabitLab
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
117
Nelix
126 (-0.8% / -1)
24 (+0.0% / +0)
67 (-5.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120
Nobias
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
114 (-3.4% / -4)
21 (+0.0% / +0)
943 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
128
No Feed
26 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
495 (+2.5% / +12)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
667 (+4.4% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
133
Good News
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
135
RSS Alert
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (41+0 votes)
34 (-8.1% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
417 (-2.6% / -11)
20 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (13+2 votes)
11 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
86 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (43+0 votes)
150
Dev Tabs
239 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
8 (+0.0% / +0)
157
DownAlbum
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,611+0 votes)
158
twiks
33 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
53 (-5.4% / -3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (477+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
226 (-1.7% / -4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,649+4 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
169
FUIX
26 (+13.0% / +3)
12 (+9.1% / +1)
171
Fraidycat
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (303+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
796 (+0.8% / +6)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
176
Feedpon
675 (+1.0% / +7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (970+15 votes)
10 (+0.0% / +0)
179
Linefeed
20 (-4.8% / -1)
626 (+0.6% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
107 (+2.9% / +3)
7 (+40.0% / +2)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+23.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (86+0 votes)
187
Allfeed
18 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
286 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
189
VKleaner
365 (-0.5% / -2)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
190
Breeze++
396 (+1.5% / +6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
359 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
611 (-2.1% / -13)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (233+0 votes)
195
WebFeed
116 (-2.5% / -3)
219 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197
Zen Feed
4 (+0.0% / +0)
36 (+5.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (130+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
11 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
571 (-3.1% / -18)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (509+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
PinDown
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (152+0 votes)
213
RSSLists
54 (+1.9% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (590+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
217
Start!
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (717+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
222
Ecomhunt
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
230
Feedider
12 (+9.1% / +1)
231
Penny+
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (187+0 votes)
233
Todobook
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (196+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (95+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
164 (-0.6% / -1)
237
Mew Tab
164 (+0.6% / +1)
130 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,492+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34,370+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
27 (+22.7% / +5)
121 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+1.1% / +1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (51+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
258
Politaway
73 (-5.2% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,430+2 votes)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (6,635-1 votes)
11 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
28 (+7.7% / +2)
4 (+0.0% / +0)
270
Radar
85 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
279
DART Feed
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
284
FIP Radio
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (5,344-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (26+0 votes)
988 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (291+18 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,880+0 votes)
292
RSS Alarm
983 (-0.7% / -7)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
833 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
294
StoneSoup
10 (+0.0% / +0)
78 (-2.5% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
754 (-2.3% / -18)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
75 (-1.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)