extension ExtPose

Keyword: feed -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
582,769 (-0.6% / -3,723)
4.4(+0.0000) (6,975+0 votes)
118,099 (+2.6% / +3,022)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
988,517 (+0.0% / +282)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
682,413 (-0.8% / -5,476)
4.0(+0.0000) (3,466+0 votes)
47,016 (+9.4% / +4,042)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
810,421 (+0.1% / +631)
4.7(+0.0000) (689+2 votes)
233,707 (-0.2% / -461)
4.7(+0.0000) (1,806+0 votes)
13,256 (+7.0% / +866)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
20,238 (+0.5% / +97)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
26,756 (-0.3% / -75)
1.6(+0.0000) (1,986+0 votes)
5,500 (-1.1% / -62)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
39,398 (-0.1% / -56)
4.7(+0.0000) (356+0 votes)
2,642 (-0.3% / -9)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
41,034 (-0.6% / -238)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
931,993 (+2.1% / +18,782)
4.9(+0.0000) (408+0 votes)
9,231 (+0.1% / +9)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
442,545 (+0.1% / +256)
4.6(+0.0000) (208+2 votes)
18
Feedbro
49,647 (-0.6% / -290)
4.6(+0.0000) (460+0 votes)
3,947 (+7.9% / +290)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
525 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,764 (+8.1% / +206)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,112 (+14.0% / +260)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,224 (-1.4% / -18)
4.9(+0.0000) (57-1 votes)
12,572 (-0.7% / -91)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
49,389 (+67.3% / +19,872)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
29,410 (+6.6% / +1,811)
2,573 (+0.8% / +21)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
238 (-1.7% / -4)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,178 (-1.2% / -27)
1.7(+0.0000) (19+0 votes)
168 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
74,919 (+18.7% / +11,780)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
4,193 (+0.2% / +8)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
12,649 (-0.8% / -102)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
227 (-2.6% / -6)
889 (-0.1% / -1)
1,663 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
490 (+30.3% / +114)
352,120 (-0.2% / -882)
4.5(+0.0000) (3,673+2 votes)
320 (+0.9% / +3)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
295 (-3.0% / -9)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
150,283 (+0.2% / +267)
4.6(+0.0000) (233+0 votes)
18,147 (-0.0% / -5)
7,640 (-0.8% / -58)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,113 (+0.1% / +5)
3.9(+0.0000) (84+0 votes)
50,769 (-0.4% / -217)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
275 (-0.4% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
455 (+2.7% / +12)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,944 (-1.1% / -96)
4.7(+0.0000) (410+0 votes)
228,448 (-0.2% / -475)
4.8(+0.0000) (2,193+4 votes)
199,175 (-0.3% / -570)
4.8(+0.0000) (2,868+0 votes)
569 (+1.1% / +6)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
16,074 (+2.6% / +414)
5.0(+0.0000) (106+0 votes)
212,449 (+8.7% / +16,919)
4.7(+0.0000) (370+19 votes)
84 (+12.0% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,516 (-0.1% / -2)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
45 (+7.1% / +3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
122 (-3.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235 (-1.3% / -3)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
201 (+1.5% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
93,985 (+0.0% / +13)
4.7(+0.0000) (3,756+2 votes)
267 (-0.7% / -2)
198 (+3.7% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
618 (-1.1% / -7)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
21,628 (+0.6% / +132)
4.3(+0.0000) (428+1 votes)
128,692 (-0.4% / -471)
4.3(+0.0000) (3,374+0 votes)
11,308 (+0.1% / +14)
3.7(+0.0000) (216+0 votes)
527 (+0.4% / +2)
3.2(-0.2000) (6-1 votes)
1,414 (-1.2% / -17)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,552 (+0.0% / +3)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
54,473 (+45.2% / +16,959)
5.0(+0.0000) (76+14 votes)
77 (+2.7% / +2)
334 (+0.0% / +0)
129 (+10.3% / +12)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
242 (+2.1% / +5)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
56,204 (-0.1% / -50)
4.3(+0.0000) (98+0 votes)
234 (+0.4% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
209 (+7.7% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
10,508 (-0.1% / -12)
4.2(+0.0000) (145-1 votes)
80 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42,312 (-0.4% / -152)
4.7(+0.0000) (370+1 votes)
29 (-3.3% / -1)
2,266 (+1.4% / +31)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
523 (-0.9% / -5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
4,416 (-2.1% / -94)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,992 (-1.6% / -32)
4.5 (2 votes)
348 (+1.5% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,282 (-0.9% / -11)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
269 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
287,240 (-0.1% / -222)
4.9(+0.0000) (188+0 votes)
301 (-0.3% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
138 (-4.2% / -6)
834 (-0.6% / -5)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
186 (+5.1% / +9)
109
Oh My IG
2,848 (+0.6% / +18)
3.5(+0.0000) (50+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
916 (+0.8% / +7)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
113
InSave
134,893 (+57.9% / +49,439)
4.9(+0.0000) (99+18 votes)
4,343 (+0.5% / +20)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
115
twiks
25 (+8.7% / +2)
605 (+1.7% / +10)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
147,435 (-0.7% / -1,081)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,544 (-1.1% / -27)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
70,155 (-0.1% / -48)
3.6(+0.0000) (1,689+0 votes)
32,840 (+0.6% / +192)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
2,724 (+0.3% / +7)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
16,011 (-0.4% / -68)
4.9(+0.0000) (2,157+0 votes)
45 (+28.6% / +10)
21 (+10.5% / +2)
87 (-4.4% / -4)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
55,539 (-1.8% / -1,008)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,641 (+0.1% / +1)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
86 (+3.6% / +3)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (-2.3% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,732 (+0.5% / +93)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
139
No Feed
32 (-3.0% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
168 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
639 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
147
FUIX
30 (+11.1% / +3)
164 (-4.1% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,349 (+11.5% / +967)
4.7(+0.0000) (11+1 votes)
745 (+0.3% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
151
Good News
4,029 (-0.1% / -6)
4.7(+0.0000) (227+0 votes)
9,269 (+0.3% / +32)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,785,194 (-0.3% / -8,420)
4.8(+0.0000) (80,844-2 votes)
6,699 (+0.4% / +24)
4.4(+0.0000) (43+1 votes)
7,266 (+0.2% / +15)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
156
Allfeed
16 (+14.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,709,038 (+0.0% / +2,004)
4.9(+0.0000) (956+1 votes)
3,997 (-0.3% / -13)
4.8(+0.0000) (42+1 votes)
159
Nobias
1,182 (+0.5% / +6)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
34 (+13.3% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
45 (-4.3% / -2)
4,741 (+0.5% / +23)
3.5(+0.0000) (98+0 votes)
417 (+1.5% / +6)
3,014 (-1.4% / -44)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
1,022 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
4,583 (+0.1% / +4)
172
Dev Tabs
283 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,417 (-0.9% / -22)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
177
Blockify
646 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
14 (+0.0% / +0)
1,661 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
512,631 (+0.1% / +476)
4.9(+0.0000) (1,594+2 votes)
69 (-2.8% / -2)
183
HabitLab
5,998 (-0.3% / -21)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
1,754 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,770 (+3.3% / +57)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
389 (+31.4% / +93)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,634 (-0.6% / -10)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
189
DownAlbum
368,006 (-0.5% / -1,865)
3.8(+0.0000) (3,635+1 votes)
18 (+20.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,052 (+0.4% / +4)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
215,771 (-0.6% / -1,312)
4.9(+0.0000) (1,797+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
405,854 (-0.2% / -859)
4.4(+0.0000) (591+1 votes)
246,471 (+21.7% / +44,001)
4.7(+0.1000) (255+19 votes)
264,378 (-0.2% / -521)
4.6(+0.0000) (4,047+4 votes)
28,256 (+0.5% / +138)
3.1(+0.0000) (71+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199
Feedmarks
12 (-7.7% / -1)
45 (+0.0% / +0)
201
Zen Feed
4 (+0.0% / +0)
202
WebFeed
445 (+1.1% / +5)
788 (-1.7% / -14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
104,389 (-0.5% / -524)
4.8(+0.0000) (641+0 votes)
574 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
206
RSS Alert
2,098 (-2.0% / -42)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
207
Feedpon
665 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
91 (+1.1% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
Breeze++
476 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
33,856 (+0.3% / +110)
4.9(+0.0000) (3,551+0 votes)
87,172 (-0.1% / -127)
4.5(+0.0000) (343+0 votes)
46,867 (-1.4% / -688)
4.7(+0.0000) (262+1 votes)
216
VKleaner
363 (-1.6% / -6)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
535 (+2.5% / +13)
4,333 (+0.4% / +18)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
29,495 (+47.1% / +9,445)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
34,075 (+0.2% / +60)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
229
Feedider
15 (+15.4% / +2)
290 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
321 (-0.3% / -1)
35,775 (-0.3% / -92)
2.9(+0.0000) (37+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
236
Fraidycat
2,078 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,106 (-0.8% / -125)
4.4(+0.0000) (509+0 votes)
106 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,440 (-0.1% / -16)
4.2(+0.0000) (143+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
17,217 (-0.3% / -59)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
243
Podcurate
6 (-25.0% / -2)
10,935 (-0.6% / -71)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
200 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246 (+2.5% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,961 (-1.5% / -460)
10,884 (-0.6% / -63)
4.4(+0.0000) (590+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
14,506 (+0.6% / +87)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
9,018 (-0.4% / -32)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
252
Start!
9,366 (+0.1% / +6)
4.1(+0.0000) (443+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
254
Ecomhunt
17,884 (-0.4% / -71)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
12,620 (-0.5% / -69)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
16,614 (-0.5% / -81)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,448 (-0.1% / -11)
3.6(+0.0000) (193+0 votes)
9,406 (+0.9% / +88)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,760 (+4.2% / +590)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,525 (-0.2% / -22)
3.4(+0.0000) (95+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
265
Todobook
3,946 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (195+0 votes)
266
Penny+
7,162 (-0.7% / -49)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
270 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
138 (-7.4% / -11)
67 (-1.5% / -1)
1,069 (-0.5% / -5)
2.4(+0.0000) (129+0 votes)
4,101 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (83+0 votes)
3,454 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,431 (-65.2% / -13,919)
5,804 (-0.6% / -33)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,755 (-4.7% / -186)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,975 (-0.8% / -32)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
2,675 (+0.6% / +16)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
76 (-1.3% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,885 (+0.4% / +17)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
18 (+28.6% / +4)
96 (+0.0% / +0)
64 (-7.2% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-3.6% / -3)
2,174 (-0.5% / -11)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
1,103 (+1.6% / +17)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
293
DART Feed
5 (+0.0% / +0)
3,107 (+0.6% / +17)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)