extension ExtPose

Keyword: checkers -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41,681-7 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (24+0 votes)
256 (-0.4% / -1)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (297+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
867 (+0.8% / +7)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
488 (-1.0% / -5)
634 (+0.8% / +5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
159 (-1.9% / -3)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,531+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,176-1 votes)
6 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (941+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,302+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,714+0 votes)
261 (+0.8% / +2)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,399-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (294+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (1,617+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,629+4 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (193+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (243+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37,470-3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (135+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (282+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (134+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
862 (+1.1% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
979 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
744 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (92+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
814 (+1.0% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (114+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (85+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (40+0 votes)
344 (+2.4% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (240+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
261 (-0.4% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,591+10 votes)
286 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
687 (+1.5% / +10)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
876 (-0.1% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
583 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (427+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (214+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (44+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
156 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
851 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,543+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
941 (-1.2% / -11)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
291 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
154 (+4.1% / +6)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
684 (+0.3% / +2)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
313 (-0.9% / -3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (401+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
273 (+0.7% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
818 (+0.5% / +4)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
678 (+1.0% / +7)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
621 (-0.3% / -2)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
500 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (16+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+0.5% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
142
Infoscope
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
77 (-6.1% / -5)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
409 (-1.0% / -4)
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
148
Zoof
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
902 (+0.8% / +7)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
165 (+0.6% / +1)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
918 (+0.5% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (226-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
71 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
649 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
116 (-1.7% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
590 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
635 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
728 (-0.7% / -5)
1.4(+0.0000) (79+0 votes)
499 (+1.0% / +5)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
367 (-2.4% / -9)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
436 (+0.9% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
618 (-1.0% / -6)
109 (+0.9% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
123 (-0.8% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (124+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (139+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
342 (-0.9% / -3)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
275 (-1.8% / -5)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
386 (-0.3% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (61+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
750 (+0.3% / +2)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
359 (+0.3% / +1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (90+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
334 (+0.3% / +1)
84 (+0.0% / +0)
216
Heureca!
744 (+1.9% / +14)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
963 (-0.5% / -5)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
288 (-1.7% / -5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
217 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
69 (+0.0% / +0)
68 (-1.4% / -1)
68 (+3.0% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
63 (+0.0% / +0)
30 (+3.4% / +1)
30 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
653 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202 (-1.5% / -3)
23 (-8.0% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
199 (-2.0% / -4)
27 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,131-2 votes)
177 (+1.7% / +3)
12 (-7.7% / -1)
172 (-1.7% / -3)
164 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
146 (+1.4% / +2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
135 (+3.1% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
94 (-7.8% / -8)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Helium 10
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (234+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
110 (-5.2% / -6)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
137 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
86 (-4.4% / -4)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
99 (+0.0% / +0)
94 (-3.1% / -3)
933 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (344+1 votes)
27 (-3.6% / -1)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (774+0 votes)
68 (+3.0% / +2)
542 (-1.1% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
580 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,689+0 votes)
498 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
398 (+1.3% / +5)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
57 (+0.0% / +0)
56 (+3.7% / +2)
537 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
20 (+0.0% / +0)