extension ExtPose

Keyword: break -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
26,683 (+0.2% / +66)
4.4(+0.0000) (128+0 votes)
5,104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
937 (+0.6% / +6)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
8,492 (+0.4% / +33)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
59,232 (+0.2% / +112)
4.3(+0.0000) (223+0 votes)
36,104 (-0.1% / -38)
4.3(+0.0000) (133+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,676 (+0.3% / +16)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
3,284 (+0.6% / +18)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
72,101 (+0.1% / +69)
3.5(+0.0000) (450+0 votes)
101,073 (+0.1% / +75)
4.2(+0.0000) (1,226+0 votes)
238 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
331,060 (+0.3% / +1,058)
4.3(+0.0000) (330+0 votes)
572 (+0.9% / +5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
475,751 (+0.0% / +90)
4.4(+0.0000) (454+0 votes)
25,586 (-0.0% / -7)
4.8(+0.0000) (177+0 votes)
2,146 (+0.9% / +19)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
173 (+1.8% / +3)
51 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
229 (-1.7% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
180 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
602,652 (+0.1% / +417)
4.3(+0.0000) (572+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
923 (-1.0% / -9)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
1,560 (+0.5% / +8)
21 (+5.0% / +1)
240 (-2.0% / -5)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
759 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
11,275 (+0.1% / +15)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
36,854 (-0.0% / -12)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
479 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
11,458 (-0.1% / -6)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
775 (+0.9% / +7)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
1,960,469 (-0.0% / -469)
4.5(+0.0000) (25,977+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,468 (-0.5% / -24)
4.8(+0.0000) (194+0 votes)
1,888 (+0.4% / +7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,011 (+0.1% / +3)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
221,328 (+0.1% / +197)
4.5(+0.0000) (549+0 votes)
269,538 (+0.3% / +787)
3.9(+0.0000) (139+0 votes)
953 (+1.0% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,193 (+3.3% / +38)
15 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
58,563 (+0.4% / +207)
4.1(+0.0000) (318+0 votes)
108,039 (+1.2% / +1,258)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
57,900 (+0.3% / +189)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
784 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
77,767 (+1.4% / +1,054)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
367 (+1.1% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
371 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (-2.2% / -7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
232 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68
Move It
19,677 (-0.4% / -84)
3.4(+0.0000) (94+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
8,800 (+0.3% / +26)
3.9(+0.0000) (359+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,261 (+0.1% / +9)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
7,533 (+0.0% / +2)
3.1(+0.0000) (23+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4,474 (-0.1% / -3)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
283,298 (+0.2% / +610)
4.8(+0.0000) (1,055+0 votes)
3,387 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
3,112 (+2.4% / +72)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
3,131 (-0.4% / -11)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
304,923 (+0.0% / +35)
4.6(+0.0000) (696+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
418 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,929 (+0.5% / +15)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,819 (-0.7% / -13)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
101,086 (+0.4% / +416)
3.9(+0.0000) (270+0 votes)
124 (-1.6% / -2)
1,985 (-0.3% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,485 (+1.1% / +16)
3.4(+0.0000) (32+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
810 (+0.6% / +5)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
39,668 (+0.1% / +54)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
5,889 (+0.6% / +36)
1.7(+0.0000) (1,999+0 votes)
128 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
28,735 (+0.0% / +10)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
710 (+0.6% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
22,945 (-0.1% / -33)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
21,843 (+0.1% / +13)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
18,997 (-0.1% / -26)
4.4(+0.0000) (133+0 votes)
367 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
418 (+0.7% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
395 (-0.5% / -2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
106
Clocker
47 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
288 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
290 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,356 (-0.5% / -55)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
112
IE Sucks
333 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
218 (-1.4% / -3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
114
Unaddict
7,268 (-0.4% / -30)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
115
Tabminder
262 (-1.9% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
307 (+0.3% / +1)
300 (+2.4% / +7)
2 (+0.0% / +0)
225 (+0.9% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
121
Lagom
157 (+4.0% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
191 (+1.6% / +3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,739 (+0.9% / +41)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
125
Crisp
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1,203 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
110 (+1.9% / +2)
134
Dusk
110 (+2.8% / +3)
107 (+1.9% / +2)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,364 (+0.7% / +9)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
139
Timeout
74 (-2.6% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,083 (-0.7% / -8)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
893 (-0.8% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
46 (+9.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
59 (-4.8% / -3)
48 (+6.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
649 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
701 (-0.3% / -2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
151
Embody
55 (+0.0% / +0)
495 (+3.8% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
408 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
45 (-4.3% / -2)
49 (+4.3% / +2)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5 (+0.0% / +0)
40 (-4.8% / -2)
161
Clockout
36 (+2.9% / +1)
162
TNT
294 (+9.7% / +26)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
164
Breakup
222 (-2.2% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
29 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,318,723 (+0.1% / +3,321)
4.5(+0.0000) (4,217+0 votes)
188 (-0.5% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
169
DropKick!
21 (+5.0% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,426,787 (+0.2% / +2,521)
4.1(+0.0000) (782+0 votes)
877,249 (+0.2% / +2,018)
4.4(+0.0000) (4,820+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
173
Joinin TV
21 (-8.7% / -2)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,141 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
175 (+2.9% / +5)
177
Break
2 (+0.0% / +0)
178
Aleye
147 (+1.4% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
179
Fleedom
20 (+11.1% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
878,201 (+0.1% / +550)
3.9(+0.0000) (296+0 votes)
1,043,426 (-0.3% / -3,249)
3.6(+0.0000) (2,192+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
185
65 chars
22 (+15.8% / +3)
20 (+0.0% / +0)
508,708 (-0.1% / -336)
3.9(+0.0000) (276+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+26.7% / +4)
246,714 (-0.1% / -173)
4.6(+0.0000) (8,338+0 votes)
867 (+0.5% / +4)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
341,429 (+0.6% / +1,950)
4.3(+0.0000) (394+0 votes)
175,934 (+2.6% / +4,448)
4.7(+0.0000) (612+0 votes)
259,340 (+1.6% / +4,112)
4.3(+0.0000) (994+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
91 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
199
uMatrix
119,561 (-0.0% / -30)
4.7(+0.0000) (775+0 votes)
183,068 (+0.4% / +727)
4.3(+0.0000) (614+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
15 (+0.0% / +0)
57 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
373 (+3.0% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
135,912 (+0.5% / +722)
4.6(+0.0000) (610+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
115,552 (-0.1% / -142)
4.2(+0.0000) (884+0 votes)
209
La Notte
14 (+0.0% / +0)
210
La Notte
14 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
79,968 (+0.1% / +107)
4.7(+0.0000) (373+0 votes)
119,138 (+0.0% / +29)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
70,154 (+0.1% / +53)
4.9(+0.0000) (187+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
129,465 (+1.0% / +1,232)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
97,049 (-0.2% / -156)
3.6(+0.0000) (3,091+0 votes)
219
pomodoro
12 (+0.0% / +0)
79,756 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (99+0 votes)
107,812 (-0.0% / -3)
3.0(+0.0000) (160+0 votes)
222
Ponyhoof
22,313 (-0.3% / -56)
4.8(+0.0000) (5,378+0 votes)
26,807 (+0.4% / +114)
4.8(+0.0000) (1,445+0 votes)
34,293 (-0.1% / -18)
4.7(+0.0000) (368+0 votes)
225
monospace
39 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
64,612 (+0.0% / +8)
3.6(+0.0000) (205+0 votes)
48,507 (+0.1% / +47)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,961 (+0.5% / +227)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
28,231 (-0.2% / -44)
4.2(+0.0000) (511+0 votes)
37,780 (+0.1% / +43)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
30,778 (+0.3% / +78)
4.1(+0.0000) (218+0 votes)
36,557 (+0.7% / +249)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
24,288 (+0.6% / +135)
4.5(+0.0000) (473+0 votes)
235
Vemos
42,710 (+0.0% / +20)
2.7(+0.0000) (24+0 votes)
29,030 (-0.3% / -84)
4.0(+0.0000) (63+0 votes)
14,920 (-0.1% / -8)
4.9(+0.0000) (270+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239
Hodor
9 (+28.6% / +2)
12,729 (+0.3% / +32)
4.7(+0.0000) (229+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
20,978 (+0.3% / +71)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
15,442 (-0.1% / -14)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
17,715 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
33,862 (-0.1% / -40)
1.9(+0.0000) (1,086+0 votes)
10,595 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (127+0 votes)
15,779 (+0.3% / +55)
4.2(+0.0000) (97+0 votes)
21,561 (+0.5% / +116)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
15,133 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
11,084 (-0.4% / -40)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
252
OpenTabs
9,583 (+0.0% / +4)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
18,772 (-0.2% / -31)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
11,079 (+0.3% / +31)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
10,219 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (459+0 votes)
12,982 (-0.2% / -31)
4.6(+0.0000) (69+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
10,347 (+0.2% / +22)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
13,020 (+0.2% / +20)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
20,348 (+0.4% / +76)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
15,162 (+0.7% / +106)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,131 (+0.1% / +18)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
263
Hey Habit
9,372 (-0.1% / -14)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
9,896 (+0.3% / +31)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
9,137 (-0.6% / -54)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,070 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
268
MixrElixr
6,590 (-0.4% / -24)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
269
Arweave
9,263 (+0.1% / +6)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,959 (+0.2% / +26)
3.6(+0.0000) (206+0 votes)
352 (+0.6% / +2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
9,746 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
273
CleanLink
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,184 (+1.8% / +273)
2.1(+0.0000) (15+0 votes)
13,579 (+0.3% / +37)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
7,951 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
278
Neat URL
8,784 (+0.1% / +7)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
9,635 (-0.3% / -31)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,299 (+0.6% / +58)
2.7(+0.0000) (42+0 votes)
8,386 (+0.6% / +50)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
9,510 (+0.3% / +29)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
5,859 (+0.2% / +14)
4.1(+0.0000) (111+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
6,958 (-0.2% / -13)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
8,485 (-0.9% / -78)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,209 (-0.7% / -63)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,227 (+0.6% / +30)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
7,546 (+0.0% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,223 (+0.4% / +17)
4.1(+0.0000) (204+0 votes)
4,524 (+0.5% / +23)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
5,674 (+0.6% / +35)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5,013 (+0.5% / +27)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
3,664 (+0.6% / +22)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
296
Quire
4,073 (+0.3% / +12)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
5,775 (+0.2% / +13)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
6,276 (-0.1% / -7)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
5,778 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
6,533 (+0.6% / +36)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)