extension ExtPose

Keyword: browse

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
27,932 (+0.5% / +152)
4.8(+0.0000) (776+0 votes)
65,783 (+2.9% / +1,877)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
83,594 (+0.1% / +50)
4.2(+0.0000) (1,330+0 votes)
41,844 (+0.1% / +22)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
239,426 (+3.8% / +8,831)
4.7(+0.0000) (350+9 votes)
1,041,484 (+0.1% / +1,163)
4.5(+0.0000) (11,879+0 votes)
2,855 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,864 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
76,561 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (166+0 votes)
773,237 (+0.1% / +1,071)
4.7(+0.0000) (32,913+0 votes)
230,963 (-0.1% / -230)
4.3(+0.0000) (4,647+1 votes)
159,905 (+0.1% / +189)
4.3(+0.0000) (1,504+2 votes)
158,013 (+0.4% / +562)
4.3(+0.0000) (307+0 votes)
89,083 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (788+0 votes)
2,333 (+0.3% / +6)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
108,341 (+0.0% / +53)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
39,849 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
13,742 (-0.1% / -15)
3.9(+0.0000) (334+0 votes)
350 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
13,809 (+0.4% / +53)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
24,199 (+0.1% / +35)
4.9(+0.0000) (2,101+0 votes)
66,820 (+0.1% / +76)
4.2(+0.0000) (610+0 votes)
6,396 (-0.3% / -18)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
1,311,476 (+0.0% / +477)
4.8(+0.0000) (131,643+7 votes)
356,552 (+0.6% / +1,990)
4.7(+0.0000) (381+1 votes)
1,246 (-0.4% / -5)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
661 (-0.3% / -2)
898 (+6.0% / +51)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
5,707 (-0.3% / -17)
4.6(+0.0000) (96+1 votes)
72,688 (+0.2% / +116)
4.3(+0.0000) (1,108+0 votes)
2,566,873 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13,256+0 votes)
229 (-0.4% / -1)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
27,882 (+2.4% / +641)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
333,706 (+0.1% / +408)
4.5(+0.0000) (969+2 votes)
4,192,933 (-0.0% / -1,714)
3.3(+0.0000) (1,013+0 votes)
87,421 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,361 (+0.3% / +31)
3.6(+0.0000) (63+0 votes)
9,409 (+0.3% / +29)
3.6(+0.0000) (127+0 votes)
1,145,567 (-0.2% / -1,868)
4.4(+0.0000) (1,586+0 votes)
1,016 (+0.3% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
43
Gyazo
162,796 (+0.0% / +57)
4.0(+0.0000) (213+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
688,432 (+0.0% / +249)
4.1(+0.0000) (799+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
354,875 (-0.3% / -1,027)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
458 (+66.5% / +183)
377,768 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,561,375 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,345+0 votes)
26,318 (+0.5% / +121)
3.0(+0.0000) (28+0 votes)
286 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
59,774 (+0.3% / +160)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
54
Chaff
2,344 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
57,045 (+0.2% / +123)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
894 (+0.4% / +4)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,884 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,086 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,336 (+0.1% / +28)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
13,729 (+0.4% / +56)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
16,995 (-0.2% / -28)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
82 (-2.4% / -2)
797 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (294,901-1 votes)
8,537 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (171,525+2 votes)
70
DOBBS
21 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
58,602 (-0.1% / -35)
3.3(+0.0000) (616+0 votes)
24,280 (+0.1% / +35)
4.6(+0.0000) (99+0 votes)
3,114 (-0.4% / -11)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
4,110,171 (+0.2% / +7,669)
4.5(+0.0000) (24,981+1 votes)
29 (+3.6% / +1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,391 (-0.7% / -18)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
4,853 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
409 (-1.4% / -6)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,847,020 (+0.1% / +2,093)
4.5(+0.0000) (25,298+0 votes)
485 (+2.1% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,644 (+0.2% / +18)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
453 (+0.9% / +4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
813 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
44,519 (+0.3% / +120)
4.4(+0.0000) (137+0 votes)
8,376 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
828 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
753,187 (+0.1% / +1,127)
3.8(+0.0000) (1,408+1 votes)
21,508 (-0.2% / -36)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
523,908 (-0.2% / -948)
4.5(+0.0000) (7,947+0 votes)
484,561 (+0.1% / +667)
4.5(+0.0000) (1,479+1 votes)
749,678 (+0.0% / +57)
3.5(+0.0000) (5,909+0 votes)
6,820 (+1.2% / +81)
3.3(+0.0000) (25+1 votes)
1,343 (+14.0% / +165)
3.9(+0.2000) (7+1 votes)
331,367 (+0.1% / +386)
4.6(+0.0000) (3,687+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
434,509 (+0.4% / +1,587)
4.1(+0.0000) (527+0 votes)
312,453 (+0.4% / +1,158)
4.6(+0.0000) (1,915+2 votes)
188,177 (-0.0% / -60)
4.5(+0.0000) (20,790+0 votes)
1,265 (+2.3% / +29)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
167,039 (+0.6% / +925)
4.7(+0.0000) (459+0 votes)
10,707 (-0.0% / -3)
4.2(+0.0000) (110+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
248,750 (+0.4% / +957)
3.8(+0.0000) (441+0 votes)
283,570 (+0.1% / +200)
4.2(+0.0000) (211+0 votes)
106
Unpaywall
285,097 (+0.1% / +159)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96,993 (-0.0% / -44)
4.9(+0.0000) (2,467-1 votes)
109
urlNeXT
842 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
110
uMatrix
123,194 (+0.0% / +5)
4.7(+0.0000) (769+0 votes)
877 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
117,257 (+0.4% / +420)
4.7(+0.0000) (691+3 votes)
158,402 (-0.1% / -168)
4.6(+0.0000) (1,626+0 votes)
174,518 (+0.2% / +284)
4.0(+0.0000) (618+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
358,992 (-0.1% / -482)
1.9(+0.0000) (307+0 votes)
456 (+0.0% / +0)
92,945 (+0.1% / +109)
4.2(+0.0000) (2,965+0 votes)
2,004 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
12,104 (-0.0% / -1)
122
MEW CX
117,734 (+0.1% / +157)
4.4(+0.0000) (369+0 votes)
800 (-1.7% / -14)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,051 (+0.3% / +14)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
591 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
66,649 (+0.1% / +62)
4.3(+0.0000) (344+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
493 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
102,107 (-0.1% / -73)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
68,882 (+0.8% / +544)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
1,432 (+0.1% / +1)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
68,140 (+0.1% / +80)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
49,643 (-0.0% / -24)
3.8(+0.0000) (229+0 votes)
48,668 (+0.3% / +154)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
74,444 (+0.9% / +636)
3.4(+0.0000) (102+0 votes)
200 (+2.0% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
417 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
138
VEEGS
21 (+0.0% / +0)
139
Soothe
230 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
217 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
44,335 (+0.7% / +309)
4.2(+0.0000) (96+0 votes)
717 (+0.7% / +5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
55,752 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
144
nOverlay
49,423 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
40,221 (+0.1% / +59)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
981 (+1.8% / +17)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24,744+0 votes)
53,314 (-0.1% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150
Meetin.gs
1,476 (+0.5% / +7)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
20,269 (+0.1% / +28)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
91,051 (+0.1% / +126)
4.7(+0.0000) (602-1 votes)
11,927 (-0.1% / -8)
4.2(+0.0000) (905+0 votes)
19,109 (+0.3% / +54)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
11,573 (+0.2% / +27)
4.5(+0.0000) (100+0 votes)
9,757 (-0.1% / -11)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
228 (+0.4% / +1)
274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,096 (+0.6% / +65)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
9,656 (+0.1% / +9)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
10,665 (+0.1% / +15)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
413 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,560 (+0.5% / +41)
4.0(+0.0000) (85+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
166
PeepTube
255 (+1.2% / +3)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
9,738 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
708 (+1.3% / +9)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
170
DashNotes
5,294 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
698,250 (+0.1% / +647)
4.6(+0.0000) (3,553+0 votes)
6,201 (-0.1% / -9)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
4,389 (+0.5% / +20)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
175
anonymoX
582,376 (+0.1% / +697)
4.4(+0.0000) (6,484-1 votes)
176
Sitenable
6,715 (+0.2% / +15)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
586,026 (+0.2% / +992)
4.3(+0.0000) (2,271+0 votes)
461,511 (+0.0% / +111)
4.6(+0.0000) (8,094-2 votes)
164 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+2.3% / +5)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
4,619 (+0.3% / +13)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
5,566 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
631 (+1.0% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
185
iBROWSE
375 (-0.5% / -2)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
3,875 (-0.3% / -11)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
5,313 (-0.2% / -13)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
353,683 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
190
NetFlex
3,329 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
299,741 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,252+0 votes)
214 (+0.9% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,701 (+0.7% / +26)
3.4(+0.0000) (76+0 votes)
2,437 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
187 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,320 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,136 (+0.1% / +2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
3,926 (-0.1% / -3)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
200
MiniPlay
2,427 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
2,786 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,577 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
2,593 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
178,591 (+0.4% / +759)
4.3(+0.0000) (142+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
225 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
208
SCleaner
2,769 (-0.4% / -12)
209
PrivCo
144 (+0.0% / +0)
210
PrivCo
144 (+0.0% / +0)
130,635 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (166+0 votes)
1,626 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
213
EOS KIT
1,312 (+1.5% / +19)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
214
mdash
105 (-0.9% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103,203 (+0.1% / +60)
4.6(+0.0000) (579+2 votes)
1,669 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,510 (-0.5% / -7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,914 (+0.2% / +4)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
163,371 (+0.0% / +67)
3.4(+0.0000) (68+0 votes)
1,770 (+0.7% / +13)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,276 (+1.6% / +20)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
62,742 (+0.1% / +53)
4.8(+0.0000) (272+0 votes)
1,299 (-0.8% / -11)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,496 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
1,396 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
87,276 (-0.2% / -198)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
114,672 (+0.3% / +288)
3.3(+0.0000) (38+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
56 (+1.8% / +1)
58,572 (+0.1% / +85)
3.7(+0.0000) (389-1 votes)
2,098,779 (+0.7% / +14,980)
4.8(+0.0000) (64,019-1 votes)
44 (+4.8% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
53,981 (-0.3% / -140)
4.3(+0.0000) (312+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
1,092 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
79,900 (-0.0% / -16)
3.5(+0.0000) (273+0 votes)
1,074 (+0.2% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
748 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
46,881 (-0.0% / -7)
4.6(+0.0000) (352+0 votes)
45,134 (+0.0% / +17)
4.6(+0.0000) (436+0 votes)
1,022 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
79,340 (-13.7% / -12,646)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,277 (-0.4% / -5)
200 (+2.6% / +5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62,865 (+0.0% / +31)
3.6(+0.0000) (111+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
773 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,061 (+0.0% / +12)
4.1(+0.0000) (398+0 votes)
789 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,641 (+0.4% / +78)
3.9(+0.0000) (2,165+0 votes)
699 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
29,786 (+0.2% / +51)
4.4(+0.0000) (160+0 votes)
582 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
786 (+0.5% / +4)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
592 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
752 (+3.6% / +26)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
761 (+0.7% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
265
Hova!
559 (+0.2% / +1)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
119 (-2.5% / -3)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
8,077 (+0.1% / +11)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
268
Sneekr
713 (-0.4% / -3)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
269
News Hub
591 (+1.0% / +6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
617 (+1.6% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
451 (+1.8% / +8)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
30,910 (+0.4% / +114)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
513 (-1.0% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
274
Emojify
26,406 (-0.5% / -140)
3.1(+0.0000) (369+0 votes)
14,318 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
676 (-1.6% / -11)
21,893 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
17,496 (-0.4% / -68)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
516 (-0.4% / -2)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
281
BrowSync
520 (+1.4% / +7)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
390 (-0.5% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
23,783 (+0.4% / +92)
2.4(+0.0000) (103+0 votes)
8,811 (-0.2% / -15)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
285
Tris
10,410 (-0.1% / -15)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
7,070 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (102+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282 (+2.5% / +7)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
9,667 (+0.3% / +32)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
317 (+1.6% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
15,908 (+0.3% / +46)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
Open Mind
342 (-0.6% / -2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,704 (+0.6% / +30)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
385 (+0.5% / +2)
378 (+1.1% / +4)
14,301 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (86+0 votes)
313 (-0.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
300
EmotiText
266 (+1.5% / +4)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)