extension ExtPose

Keyword: browse

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
17,976 (+0.5% / +84)
4.8307(+0.0000) (508+0 votes)
69,529 (-0.1% / -44)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,683 (+0.9% / +50)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
187,061 (+0.2% / +426)
4.504(+0.0000) (20,800+2 votes)
49,459 (+6.5% / +3,009)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
79,108 (+0.3% / +228)
4.2336(+0.0000) (1,327+0 votes)
42,741 (+0.1% / +22)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
14,800 (-0.2% / -29)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
2,732 (+0.5% / +13)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
788,331 (+0.1% / +815)
4.6952(-0.0000) (32,917-1 votes)
257,193 (+0.0% / +82)
4.3352(+0.0000) (3,792+0 votes)
65,483 (+0.3% / +177)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
122,418 (+0.8% / +936)
4.4955(+0.0000) (1,118+0 votes)
111,872 (+0.5% / +555)
4.3432(+0.0000) (271+0 votes)
2,411 (-0.1% / -2)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
107,215 (+0.3% / +315)
4.5238(+0.0000) (42+0 votes)
63,508 (+0.4% / +252)
4.5734(+0.0000) (586+0 votes)
56,850 (+1.8% / +998)
4.3588(-0.0027) (510+1 votes)
309,122 (+168.4% / +193,964)
1,065,436 (+0.0% / +25)
4.5374(+0.0000) (11,840+0 votes)
13,885 (+0.2% / +23)
3.8529(+0.0000) (333+0 votes)
143,879 (+0.2% / +269)
4.1238(+0.0000) (315+0 votes)
43,396 (-13.0% / -6,496)
21,247 (+1.1% / +226)
4.1408(+0.0000) (71+0 votes)
36,211 (-0.0% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
23,613 (+0.0% / +0)
4.8946(+0.0000) (2,030+0 votes)
5,458 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,710 (+0.0% / +0)
4.5378(+0.0000) (251+0 votes)
730,973 (+1.7% / +12,244)
4.7613(+0.0000) (775+0 votes)
6,268 (+0.3% / +17)
4.5195(+0.0000) (77+0 votes)
1,350,519 (+0.1% / +1,315)
4.7843(+0.0000) (130,784+0 votes)
1,299 (+0.5% / +6)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
6,517 (-0.3% / -22)
4.5934(+0.0000) (91+0 votes)
560 (+0.2% / +1)
66,703 (+0.9% / +566)
4.3321(+0.0000) (1,099+0 votes)
2,630,492 (-0.0% / -382)
4.6388(+0.0000) (13,252+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
2.9231(+0.0000) (26+0 votes)
96 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123 (+7.0% / +8)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
11,828 (+0.1% / +12)
4.7867(-0.0006) (375-1 votes)
2,234,834 (+0.3% / +6,620)
4.6368(+0.0000) (4,248+0 votes)
1,686,051 (+0.5% / +8,031)
4.5148(+0.0000) (25,021+0 votes)
53,796 (+0.5% / +247)
4.5474(+0.0000) (718+0 votes)
4,050,298 (+0.2% / +7,900)
3.2399(+0.0000) (988+0 votes)
17,068 (+0.5% / +83)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
11,219 (+1.0% / +108)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
9,045 (+0.0% / +0)
3.6457(+0.0000) (127+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,082,851 (+0.0% / +399)
4.4008(+0.0000) (1,562+0 votes)
216 (+8.0% / +16)
967 (-1.1% / -11)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
420,308 (-0.2% / -882)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
44,603 (+0.4% / +157)
3.3462(+0.0000) (26+0 votes)
645,194 (+0.2% / +1,223)
4.1465(+0.0000) (778+0 votes)
4,937 (+1.2% / +59)
3.4615(+0.0000) (26+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
21,638 (-0.9% / -203)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
962 (+0.5% / +5)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,988 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
32,264 (+0.5% / +169)
4.9706(+0.0000) (34+0 votes)
43,764 (+0.8% / +343)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
64
Chaff
1,829 (+1.2% / +21)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
100 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
413 (-0.2% / -1)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
11,929 (+0.4% / +43)
4.7164(+0.0000) (134+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
18,606 (+0.1% / +19)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
50,873 (+0.4% / +182)
4.3655(+0.0000) (238+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5285(-0.0000) (294,130+1 votes)
62,091 (-0.1% / -66)
3.2699(+0.0000) (615+0 votes)
22,390 (+0.5% / +116)
4.4363(+0.0000) (424+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4382(-0.0000) (170,372-1 votes)
618 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,689 (+0.5% / +100)
4.7024(+0.0000) (84+0 votes)
6,987 (+0.5% / +32)
4.675(+0.0000) (40+0 votes)
2,690,012 (+0.2% / +6,010)
4.7905(-0.0000) (75,392-3 votes)
2,741 (-0.1% / -2)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
106,452 (+0.2% / +192)
4.3191(+0.0000) (94+0 votes)
432 (+2.6% / +11)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,126 (+0.0% / +0)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
24,167 (-0.2% / -57)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
3,016,849 (+0.2% / +5,357)
4.4079(+0.0000) (1,243+0 votes)
3,687 (+0.1% / +4)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
4,886,981 (-15.1% / -868,954)
857 (-0.5% / -4)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,009 (+0.5% / +54)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
419 (+0.7% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,366 (+0.4% / +34)
4.6491(+0.0000) (57+0 votes)
2,489 (+1.6% / +39)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
3,319 (+0.4% / +13)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
600,318 (+0.2% / +1,234)
4.7313(+0.0000) (1,656+0 votes)
34,350 (+0.2% / +55)
4.2805(+0.0000) (82+0 votes)
554,084 (+0.0% / +272)
4.4973(+0.0000) (7,929+0 votes)
21,870 (+0.1% / +24)
4.605(+0.0000) (319+0 votes)
699,156 (+0.1% / +729)
3.7448(+0.0000) (1,297+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
737,679 (+0.1% / +824)
3.4688(+0.0000) (5,879+0 votes)
329,522 (+0.1% / +199)
4.6249(+0.0000) (3,676+0 votes)
296,418 (+0.4% / +1,197)
4.6558(+0.0000) (1,467+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
303,420 (+0.0% / +130)
4.0742(+0.0000) (485+0 votes)
334,928 (+0.0% / +92)
4.0649(+0.0000) (77+0 votes)
158,336 (+0.1% / +87)
4.6982(+0.0000) (454+0 votes)
10,115 (-0.1% / -10)
4.1852(+0.0000) (108+0 votes)
109
urlNeXT
835 (+0.0% / +0)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
110
Unpaywall
256,046 (+0.2% / +500)
4.5634(+0.0000) (142+0 votes)
111
uMatrix
123,271 (-0.1% / -122)
4.7289(+0.0000) (760+0 votes)
86,261 (-0.0% / -25)
4.8746(+0.0000) (2,384+0 votes)
226,953 (+0.4% / +810)
4.225(+0.0000) (200+0 votes)
406 (+0.7% / +3)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
16,839 (-0.6% / -108)
967 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
137,320 (+0.9% / +1,164)
4.5837(+0.0000) (1,511+0 votes)
402,338 (+0.0% / +87)
1.8958(+0.0000) (307+0 votes)
151,053 (+0.2% / +309)
4.0187(+0.0000) (589+0 votes)
735 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
87,182 (+0.5% / +467)
4.6944(+0.0000) (445+0 votes)
2,734 (+0.6% / +17)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
95,460 (+0.4% / +341)
4.2214(+0.0000) (2,967+0 votes)
422 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
614 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
126
MEW CX
113,618 (+0.2% / +197)
4.3962(+0.0000) (366+0 votes)
152,361 (+0.2% / +272)
3.3265(+0.0000) (245+0 votes)
128
VEEGS
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,947 (-0.2% / -8)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
93,762 (+0.2% / +152)
2.9343(+0.0000) (137+0 votes)
98,593 (+0.1% / +130)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
53,416 (+0.3% / +161)
4.4789(+0.0000) (284+0 votes)
67,195 (-0.1% / -42)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
60,860 (+0.2% / +118)
4.1739(+0.0000) (46+0 votes)
237 (+0.9% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
45,290 (-0.1% / -34)
3.7597(+0.0000) (233+0 votes)
1,035 (+1.3% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
44,707 (+0.9% / +406)
4.2573(+0.0000) (206+0 votes)
139
Soothe
227 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
109 (+3.8% / +4)
1,048 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
38,536 (+0.1% / +51)
4.0877(+0.0000) (57+0 votes)
349 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4203(+0.0000) (24,154+0 votes)
581 (+0.9% / +5)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
37,179 (+1.1% / +390)
3.2083(+0.0000) (24+0 votes)
149
Meetin.gs
1,497 (+0.3% / +5)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
16,724 (+0.3% / +57)
3.8773(+0.0000) (489+0 votes)
20,523 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
12,582 (+0.4% / +53)
4.223(+0.0000) (906+0 votes)
73 (+5.8% / +4)
154
nOverlay
19,936 (-0.9% / -174)
4.1667(+0.0000) (30+0 votes)
77,067 (+0.0% / +0)
4.692(+0.0000) (526+0 votes)
15,233 (+0.4% / +64)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
326 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
1,867,372 (+0.2% / +4,609)
4.2927(+0.0000) (16,719+0 votes)
9,177 (-0.2% / -18)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
9,619 (+0.0% / +0)
4.4211(+0.0000) (76+0 votes)
9,294 (+0.0% / +4)
3.977(+0.0000) (87+0 votes)
9,294 (-0.1% / -9)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
14,654 (+3.2% / +449)
7,459 (+0.6% / +44)
4.1525(+0.0000) (59+0 votes)
165
PeepTube
260 (+0.8% / +2)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
347 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
166 (+0.6% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,060 (+0.6% / +37)
4.0253(+0.0000) (79+0 votes)
347 (+2.1% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
743 (+0.0% / +0)
3.4615(+0.0000) (39+0 votes)
171
DashNotes
5,276 (+0.1% / +6)
3.9583(+0.0000) (72+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
289 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,025 (+0.3% / +18)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
627,367 (+0.6% / +3,612)
4.5588(+0.0000) (3,529+0 votes)
176
anonymoX
558,413 (+1.6% / +8,999)
4.4215(+0.0000) (6,470+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
178
Sitenable
6,397 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
427,603 (+0.2% / +874)
4.6134(+0.0000) (7,716+0 votes)
6,446 (+0.4% / +24)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
4,344 (-0.5% / -21)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
182
iBROWSE
380 (-0.3% / -1)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
195 (-0.5% / -1)
2.1111(+0.0000) (9+0 votes)
393,769 (+0.3% / +1,013)
4.2373(+0.0000) (2,225+0 votes)
3,822 (+0.4% / +16)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
116 (+4.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,675 (+0.6% / +17)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
4,810 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
190
NetFlex
3,028 (-0.2% / -6)
3.9459(+0.0000) (37+0 votes)
158,485 (+0.0% / +0)
4.7081(+0.0000) (1,785+0 votes)
280,641 (+0.3% / +906)
4.5921(-0.0010) (1,243-3 votes)
3,096 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
2,985 (+0.4% / +11)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
196
MiniPlay
2,457 (+0.3% / +8)
4.48(+0.0000) (50+0 votes)
189 (+1.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,165 (+1.3% / +27)
4.1954(+0.0000) (87+0 votes)
1,545 (+0.1% / +1)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
2,503 (-0.4% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
201
Simila.rs
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,271 (+0.3% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,245 (+1.2% / +27)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
140 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
180,934 (+1.1% / +1,933)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,505 (-1.0% / -26)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
93,092 (+0.0% / +0)
4.7712(+0.0000) (437+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,545 (+0.1% / +1)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
2,503 (-0.4% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
212
Simila.rs
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,271 (+0.3% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,245 (+1.2% / +27)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
140 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
180,934 (+1.1% / +1,933)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,505 (-1.0% / -26)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
93,092 (+0.0% / +0)
4.7712(+0.0000) (437+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,593 (+27.9% / +1,001)
222
EOS KIT
1,339 (+0.1% / +2)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
223
PrivCo
142 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
224
mdash
103 (+1.0% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,752 (-0.2% / -4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
226
Quran
1,342 (+1.7% / +22)
4.641(+0.0000) (39+0 votes)
89,321 (+1.0% / +909)
4.7067(+0.0000) (75+0 votes)
1,505 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,604 (+0.7% / +11)
2.98(+0.0000) (50+0 votes)
1,355 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
1,414 (+0.4% / +6)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,179 (+0.1% / +1)
4.4286(+0.0000) (35+0 votes)
56,212 (+0.1% / +31)
4.8054(+0.0000) (257+0 votes)
1,342 (-0.2% / -3)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,522 (-0.1% / -2)
2.9333(+0.0000) (15+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77,109 (+0.1% / +115)
4.4071(+0.0000) (140+0 votes)
1,130 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,511 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
241
PinBuddy
54 (+1.9% / +1)
2,399,794 (-0.1% / -2,930)
4.7662(+0.0000) (63,956+0 votes)
36,174 (+0.3% / +110)
4.9156(+0.0000) (557+0 votes)
99,506 (-0.0% / -2)
3.5217(+0.0000) (69+0 votes)
52,914 (-0.0% / -1)
3.7404(+0.0000) (389+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
50,528 (+0.2% / +123)
4.2616(+0.0000) (302+0 votes)
1,096 (-0.2% / -2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
67,929 (+1.5% / +1,010)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1,019 (+1.4% / +14)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
42,538 (+1.0% / +428)
4.646(+0.0000) (435+0 votes)
1,318 (+0.0% / +0)
63,060 (+0.0% / +0)
3.6481(+0.0000) (108+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
820 (+1.4% / +11)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
28,475 (+0.1% / +24)
4.1407(+0.0000) (398+0 votes)
21,892 (+0.2% / +53)
3.8535(+0.0000) (2,170+0 votes)
996 (-2.4% / -24)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
29,780 (+0.1% / +31)
4.3725(+0.0000) (153+0 votes)
644 (-0.5% / -3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
553 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
763 (+0.7% / +5)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
30,046 (+0.2% / +48)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
590 (-2.2% / -13)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
766 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
270
Hova!
559 (-0.5% / -3)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
143 (-2.1% / -3)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
273
Sneekr
699 (-0.6% / -4)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
442 (-0.2% / -1)
4.4048(+0.0000) (42+0 votes)
646 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
110 (-2.7% / -3)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
453 (-1.7% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
255 (-2.3% / -6)
4.9278(+0.0000) (97+0 votes)
6,868 (+0.4% / +26)
4.4474(+0.0000) (38+0 votes)
280
Emojify
23,549 (-0.5% / -125)
3.1545(+0.0000) (369+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
282
News Hub
498 (+1.6% / +8)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
283
Auratab
35,410 (+0.0% / +0)
101 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,679 (+0.6% / +37)
4.1667(+0.0000) (96+0 votes)
556 (+0.5% / +3)
482 (+1.3% / +6)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
289
BrowSync
484 (-1.6% / -8)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (22+0 votes)
395 (+0.8% / +3)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
9,219 (+0.5% / +46)
4.6613(+0.0000) (62+0 votes)
28,436 (+3.7% / +1,006)
294
Tris
11,378 (+0.4% / +48)
3.8723(+0.0000) (94+0 votes)
8,330 (+0.1% / +12)
4.803(+0.0000) (66+0 votes)
421 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
297
Toucan
7,869 (-0.3% / -22)
4.8525(+0.0000) (61+0 votes)
6,803 (-0.2% / -11)
4.7941(+0.0000) (102+0 votes)
19,292 (+1.0% / +187)
2.4639(+0.0000) (97+0 votes)
12,052 (+0.8% / +96)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)