extension ExtPose

Keyword: performance

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
23,725 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (285+0 votes)
26,487 (-0.1% / -16)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
579,254 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (2,270+1 votes)
49,054 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
7,753,087 (+0.1% / +9,039)
4.2(+0.0000) (120,447+160 votes)
76,315 (+0.3% / +253)
4.5(+0.0000) (165+0 votes)
46,478 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
1,385 (+0.3% / +4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,341 (+0.4% / +6)
336,105 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,890+1 votes)
8,329 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
7,852 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
2,039 (+0.9% / +19)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,486 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,623 (+0.7% / +77)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,612 (-0.4% / -11)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
560 (+0.0% / +0)
260 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,097 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
4,112 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+1 votes)
81,725 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
21,464 (+0.1% / +18)
4.2(+0.0000) (424+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
26,607 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
521 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,338 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
3,881 (+0.2% / +6)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
90,692 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (604+1 votes)
595 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,908 (+1.1% / +63)
4.6(-0.1000) (54+1 votes)
5,733 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
47,488 (+0.4% / +176)
4.7(+0.0000) (219+4 votes)
206 (+0.0% / +0)
51,892 (-0.3% / -140)
4.1(+0.0000) (354+0 votes)
39
SEOInfo
5,250 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,165 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
20,558 (-0.2% / -45)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
10,155 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (767+0 votes)
2,684 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,328 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
582 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,494 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,630 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
395,834 (+0.6% / +2,286)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
53
Augury
319,688 (-0.1% / -433)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
54
TrelloX
373 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,756 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
5,402 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
4,143 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
114,206 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (885+0 votes)
5,953 (-0.5% / -32)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
114,601 (+0.1% / +73)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
4,045 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,735 (+1.0% / +26)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,876 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
53,378 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
209 (+0.0% / +0)
50,067 (-0.3% / -160)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
1,666 (-0.7% / -11)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
817 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
13,312 (-0.3% / -37)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
19,276 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
13,973 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
13,944 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (144+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
12,865 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
274 (+0.0% / +0)
740 (+1.1% / +8)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
9,650 (+0.4% / +35)
4.4(+0.0000) (141+0 votes)
6,737,626 (-0.1% / -6,849)
4.8(+0.0000) (18,022+10 votes)
7,406 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,842 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
6,339 (+2.7% / +165)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
6,364 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
489 (-0.4% / -2)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,429 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
4,064 (-0.1% / -5)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
4,449 (+0.3% / +15)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
4,728 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,811,554 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,806-1 votes)
2,546 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,472,231 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (6,309+2 votes)
100
MOOCnager
321 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
101
Tealman
38 (+11.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,278 (+0.1% / +3)
4.7(+0.1000) (45+4 votes)
103
Replay It
2,926 (-0.6% / -17)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
202 (-1.5% / -3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1,743 (-0.5% / -8)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,035,590 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
413,300 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (2,636+0 votes)
1,436 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,414 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
113
Reactime
1,059 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,079 (+0.9% / +10)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,202 (-0.4% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
212,386 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (299+12 votes)
234,350 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (983+1 votes)
1,023 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
408,579 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
144,189 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (506+2 votes)
672 (+1.1% / +7)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
79,107 (+0.2% / +176)
4.2(+0.0000) (380+0 votes)
114,486 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (743+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
407 (-0.7% / -3)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
58,912 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (701+0 votes)
585 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
665 (+0.9% / +6)
52,778 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (670+0 votes)
55,531 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
81,697 (-0.1% / -92)
3.6(+0.0000) (151-1 votes)
32 (+6.7% / +2)
9 (+12.5% / +1)
45 (-4.3% / -2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
343 (-1.2% / -4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
253 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
21,681 (-0.1% / -15)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
141
ClearPlay
29,126 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
48,803 (-0.1% / -52)
2.6(+0.0000) (40+0 votes)
23,690 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
25,097 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
14,689 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (599+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
296 (+1.0% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
13,725 (-0.3% / -48)
3.9(+0.0000) (334+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
18,349 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
20,831 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,447 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
9,392 (-0.6% / -52)
4.0(+0.0000) (247+0 votes)
12,503 (+0.4% / +56)
4.0(+0.1000) (34+1 votes)
20,691 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (408+0 votes)
8,968 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
8,088 (-0.1% / -9)
4.2(+0.1000) (84+1 votes)
159
JaSON
8,142 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
5,707 (+0.1% / +6)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
161
List Goal
4,131 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (158+0 votes)
8,307 (+0.1% / +12)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
5,486 (-1.7% / -94)
3.9(+0.0000) (127+0 votes)
10,702 (+1.7% / +176)
2.3(+0.0000) (23+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
140 (+0.0% / +0)
5,038 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
6,874 (+0.2% / +13)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
3,422 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,669 (-0.4% / -13)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
172
Toast
4,349 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
5,643 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
3,494 (+0.2% / +8)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,925 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
4,628 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
177
RobusTest
81 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4,881 (+0.0% / +0)
3.4(+0.1000) (15+1 votes)
180
Kiwix
4,013 (+0.2% / +8)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
2,941 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
3,629 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
183
webhint
3,177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,686 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
3,234 (+1.6% / +52)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,597 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,647 (-1.1% / -19)
4.1(+0.0000) (80+0 votes)
2,342 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,767 (+0.3% / +6)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
69 (-5.5% / -4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,935 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,564 (+0.9% / +14)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
2,114 (-0.5% / -10)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
196
namehelp
1,186 (-0.8% / -9)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
197
Domquest
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,513 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,147 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,077 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
946 (+0.3% / +3)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,114 (-0.5% / -6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,510 (+0.0% / +0)
818 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
917 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,464 (+0.0% / +0)
935 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
48 (-4.0% / -2)
211
Scale Up
731 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
917 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
213
SpoilerTV
652 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (63+0 votes)
897 (+1.0% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
888 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
716 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
694 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
764 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
589 (+1.2% / +7)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
689 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
499 (-1.4% / -7)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
572 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
456 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
470 (-0.8% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
441 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
353 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
420 (+1.4% / +6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
430 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
233
AMS Genie
23 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
367 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
237
react-rpm
430 (+0.2% / +1)
319 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
240
MineWhat
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
241
booster
229 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
222 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
311 (+2.3% / +7)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
254 (+2.8% / +7)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
249
Rapunzel
221 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170 (+1.2% / +2)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
260 (+0.0% / +0)
256 (+0.4% / +1)
17 (-5.6% / -1)
16 (+0.0% / +0)
168 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
134 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
PointMe
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
262
JPG.WTF
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
143 (-1.4% / -2)
150 (+2.0% / +3)
137 (+3.0% / +4)
127 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
101 (+0.0% / +0)
272
Shrtr
103 (+4.0% / +4)
96 (+0.0% / +0)
76 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
52 (-5.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
278
Shamaym
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
70 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
53 (-1.9% / -1)
53 (+0.0% / +0)
7,206,313 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (49,431+1 votes)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
4,530,515 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46,149+10 votes)
43 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,841,862 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,347+1 votes)
2,577,713 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13,256+0 votes)