extension ExtPose

Keyword: performance

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
25,783 (+0.5% / +135)
4.0037(+0.0110) (272-1 votes)
25,735 (+0.2% / +45)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
397,050 (-0.4% / -1,586)
4.2373(+0.0000) (2,225+0 votes)
40,808 (-0.0% / -17)
4.1(+0.0000) (110+0 votes)
6,887,542 (+0.2% / +10,915)
4.2166(-0.0000) (104,463-2 votes)
65,694 (-0.1% / -40)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
7
Spekit
2,751 (-0.1% / -4)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
1,400 (-0.3% / -4)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,328 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
331,931 (-0.0% / -28)
4.2108(+0.0000) (8,882+0 votes)
7,767 (-0.1% / -11)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,460 (+0.1% / +9)
3.6316(+0.0000) (19+0 votes)
2,015 (-0.7% / -14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
783 (+0.8% / +6)
4.1739(+0.0000) (23+0 votes)
549 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,522 (+0.0% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
499 (+1.2% / +6)
2,625 (-0.2% / -5)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
242 (+0.4% / +1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,653 (+1.1% / +74)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
5,576 (-1.3% / -76)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
71,143 (+4.1% / +2,806)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
24,101 (+0.5% / +121)
4.7429(+0.0000) (70+0 votes)
195 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
397 (-0.5% / -2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
21,396 (+0.2% / +35)
4.217(+0.0000) (424+0 votes)
24,566 (+0.4% / +88)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
533 (+0.8% / +4)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
3,147 (-0.4% / -13)
3.8046(+0.0000) (87+0 votes)
3,836 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
222 (-0.9% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
78,241 (+0.0% / +0)
4.692(+0.0000) (526+0 votes)
6,548 (-0.4% / -24)
4.5934(+0.0000) (91+0 votes)
1,917 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
208 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42,152 (+0.0% / +20)
4.2927(+0.0000) (1,008+0 votes)
48,645 (+0.3% / +155)
4.0583(+0.0000) (343+0 votes)
34,696 (+0.4% / +152)
4.711(+0.0000) (173+0 votes)
241 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,785 (+0.2% / +9)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
41
SEOInfo
3,196 (+2.4% / +74)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,318 (-0.4% / -19)
1.7586(+0.0000) (319+0 votes)
20,387 (+0.1% / +11)
4.2326(+0.0000) (86+0 votes)
10,369 (-0.0% / -4)
3.9401(+0.0000) (768+0 votes)
14,388 (+0.2% / +33)
3.4704(+0.0000) (759+0 votes)
2,384 (-0.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
512 (+0.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
48
Augury
313,626 (+0.1% / +444)
3.7167(+0.0000) (240+0 votes)
10,723 (+0.4% / +43)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,192 (+0.2% / +8)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,970 (+0.1% / +2)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
96,706 (+0.4% / +430)
4.2087(+0.0000) (786+0 votes)
5,639 (+0.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
106,730 (+0.1% / +115)
4.5593(+0.0000) (118+0 votes)
577 (+1.2% / +7)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
72 (+4.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,851 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,069 (+0.4% / +12)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
42,117 (+0.7% / +281)
4.719(+0.0000) (121+0 votes)
44,992 (-0.1% / -51)
4.4714(+0.0000) (70+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
295 (+2.1% / +6)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,386 (+0.3% / +4)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,673 (+5.3% / +84)
39 (+2.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
13,800 (+0.1% / +20)
4.1867(+0.0000) (166+0 votes)
12,940 (-0.1% / -7)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
12,650 (+0.7% / +88)
4.1304(+0.0000) (138+0 votes)
650 (-0.3% / -2)
4.3333(+0.0000) (63+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
15,183 (+0.3% / +42)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
6,712,672 (-0.0% / -104)
4.8287(+0.0000) (17,357+0 votes)
9,282 (+0.4% / +34)
4.4468(+0.0000) (141+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
9,861 (+0.4% / +41)
4.6531(+0.0000) (49+0 votes)
7,447 (+0.4% / +29)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
6,027 (+0.0% / +1)
3.5519(+0.0000) (212+0 votes)
464 (-1.1% / -5)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
3,457 (-0.1% / -4)
4.9302(+0.0000) (43+0 votes)
4,114 (+0.3% / +13)
4.2639(+0.0000) (72+0 votes)
4,004 (+0.7% / +26)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
4,304 (-0.3% / -13)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
1,587,284 (+0.3% / +3,962)
4.4501(+0.0000) (2,748+0 votes)
1,329,370 (+0.5% / +6,586)
3.9081(-0.0002) (6,008-1 votes)
1,070,153 (+0.1% / +806)
4.5374(+0.0000) (11,840+0 votes)
2,136 (-0.3% / -7)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
3,954,604 (+5.1% / +190,747)
94
Cars
822,825 (-0.1% / -639)
5.0(+0.0000) (644+0 votes)
95
TrelloX
275 (+1.9% / +5)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
303 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,096 (+0.2% / +4)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
166 (+3.1% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
78 (-3.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,642 (+0.2% / +4)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
167 (-1.2% / -2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
103
Replay It
2,216 (+1.0% / +22)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,037,801 (+0.5% / +5,058)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
404,864 (+0.3% / +1,065)
3.8018(+0.0000) (2,614+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,355 (+0.4% / +5)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
975 (+0.8% / +8)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
205,880 (+2.8% / +5,513)
4.5307(+0.0029) (863-1 votes)
896 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
951 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
115
Batter Up
682 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
790 (+1.8% / +14)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
867 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113,397 (+0.2% / +254)
4.8256(+0.0000) (86+0 votes)
655 (+0.5% / +3)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
118,185 (+0.4% / +470)
4.1675(+0.0000) (382+0 votes)
110,768 (+0.1% / +75)
4.6833(+0.0000) (60+0 votes)
106,706 (+0.1% / +61)
3.4972(+0.0000) (718+0 votes)
614 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
583 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55,699 (+0.3% / +149)
4.1688(+0.0000) (308+0 votes)
51,645 (+0.2% / +108)
4.3352(+0.0000) (179+0 votes)
318 (+1.0% / +3)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
87 (+27.9% / +19)
70,610 (+0.1% / +47)
3.6449(+0.0000) (138+0 votes)
38,922 (+0.3% / +102)
4.4593(+0.0000) (590+0 votes)
64,973 (+0.4% / +254)
3.5(+0.0000) (192+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
361 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21,935 (-0.2% / -47)
4.605(+0.0000) (319+0 votes)
231 (-2.1% / -5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
46,932 (+0.1% / +50)
2.6154(+0.0000) (39+0 votes)
140
ClearPlay
26,371 (-0.2% / -59)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
15,236 (+0.0% / +0)
4.3495(+0.0000) (598+0 votes)
21,515 (+0.3% / +67)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
13,896 (-0.1% / -8)
3.8529(+0.0000) (333+0 votes)
31,766 (-0.2% / -54)
1.6153(+0.0000) (1,973+0 votes)
20,311 (-0.1% / -23)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
19,923 (-0.3% / -65)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
9,837 (+0.6% / +62)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
7,388 (+0.1% / +9)
4.7333(+0.0000) (45+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150
JaSON
8,079 (-0.4% / -29)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
151
List Goal
4,216 (-0.3% / -13)
4.7595(+0.0000) (158+0 votes)
6,062 (-0.4% / -23)
3.9339(+0.0000) (121+0 votes)
6,711 (+0.3% / +17)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
11,100 (+0.2% / +19)
2.3472(+0.0000) (409+0 votes)
99 (+3.1% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,079 (+0.2% / +13)
4.5294(+0.0000) (34+0 votes)
6,740 (+0.5% / +34)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
5,666 (-0.1% / -4)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
142 (+3.6% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,953 (+0.1% / +6)
3.1667(+0.0000) (24+0 votes)
3,653 (+0.1% / +3)
4.1327(+0.0000) (98+0 votes)
4,102 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
2,875 (+0.5% / +13)
4.9184(+0.0000) (49+0 votes)
3,314 (+0.7% / +24)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3,082 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
4,493 (-1.3% / -60)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
4,406 (+0.5% / +20)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
170
Kiwix
3,770 (+0.1% / +4)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
5,207 (+4.0% / +199)
2.375(+0.0000) (16+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3,331 (-1.1% / -37)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175
RobusTest
67 (+4.7% / +3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
176
webhint
2,874 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,077 (+0.4% / +12)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,003 (+0.2% / +7)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,581 (-0.7% / -11)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
2,228 (-0.6% / -13)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,722 (-0.6% / -11)
4.05(+0.0000) (80+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
1,476 (-1.0% / -15)
4.9032(+0.0000) (31+0 votes)
1,965 (+0.6% / +11)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,945 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,613 (-0.7% / -12)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
2,292 (+0.5% / +12)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
190
namehelp
1,224 (-0.7% / -9)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,683 (-0.5% / -9)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,854 (-0.1% / -1)
194
Domquest
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,483 (+0.3% / +5)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
1,057 (-0.8% / -8)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
1,194 (+0.4% / +5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,030 (-0.5% / -5)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
890 (-1.1% / -10)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
795 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
878 (-0.1% / -1)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
1,358 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
204
Scale Up
732 (+1.4% / +10)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
733 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (38+0 votes)
818 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
735 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
850 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
683 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
850 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
683 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
587 (+0.7% / +4)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
585 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
550 (-0.4% / -2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
557 (-1.9% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
544 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
405 (+0.5% / +2)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
445 (+0.5% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
429 (+0.2% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
351 (+1.2% / +4)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
394 (+1.0% / +4)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
366 (-0.8% / -3)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
226
AMS Genie
22 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
227
MineWhat
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
228
react-rpm
456 (+0.7% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
290 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
299 (+1.0% / +3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
316 (+0.3% / +1)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
406 (+2.8% / +11)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
234
booster
220 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
224 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
300 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
238 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
244 (+4.3% / +10)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
221 (+0.9% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
255 (+0.8% / +2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
274 (+2.2% / +6)
245
Rapunzel
212 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
226 (+2.7% / +6)
188 (+0.5% / +1)
146 (+0.7% / +1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
144 (+4.3% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
136 (-2.9% / -4)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
127 (-3.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
256
EyeSaver
125 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
113 (+4.6% / +5)
102 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (+5.1% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (-3.8% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
264
JPG.WTF
75 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
268
Shrtr
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
60 (-6.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (+6.9% / +4)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,791,440 (+0.0% / +3,059)
4.6871(+0.0001) (48,646-1 votes)
36 (+2.9% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+9.3% / +4)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,162,367 (+0.5% / +22,034)
4.8518(-0.0000) (43,350-6 votes)
47 (+4.4% / +2)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
290
Shamaym
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,708,359 (+0.1% / +1,471)
4.4265(+0.0000) (11,278+0 votes)
2,640,151 (+0.1% / +2,978)
4.6387(+0.0000) (13,251+0 votes)
878,389 (-0.1% / -795)
4.8237(-0.0000) (43,153-1 votes)
294
MEGA
2,139,046 (+0.2% / +4,056)
4.3438(-0.0001) (7,101-1 votes)
295
Leapsome
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,879,359 (+0.2% / +3,846)
4.3587(+0.0000) (4,474+0 votes)
2,237,574 (+0.0% / +0)
4.1284(+0.0000) (1,254+0 votes)
1,924,975 (+0.1% / +2,391)
3.9704(+0.0000) (2,435+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (-3.7% / -1)