extension ExtPose

Keyword: server

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
36,348 (+0.1% / +31)
4.2703(+0.0028) (1,291+5 votes)
32,623 (-0.0% / -8)
4.6071(+0.0015) (1,624+6 votes)
770,075 (+9.4% / +66,452)
4.5563(+0.0042) (4,147+200 votes)
254,700 (+3.0% / +7,520)
4.7867(+0.0079) (225+8 votes)
2,578,995 (+0.2% / +4,215)
4.7411(-0.0008) (15,467+38 votes)
6,901 (-0.1% / -9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
241,325 (+3.0% / +7,089)
4.674(-0.0283) (411-39 votes)
109,207 (+0.9% / +928)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.5881(-0.0000) (3,547+2 votes)
29,083 (+0.1% / +37)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
2,493,590 (-0.1% / -1,517)
3.8141(-0.0001) (35,176+6 votes)
759,491 (+1.1% / +8,486)
3.44(+0.0000) (25+0 votes)
1,175 (+0.3% / +3)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
10,504 (+0.6% / +66)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
6,022 (-58.9% / -8,630)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
430 (-95.2% / -8,617)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27,651 (+2.6% / +704)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,705 (-0.9% / -16)
4.4173(+0.0000) (127+0 votes)
89,597 (-5.3% / -5,000)
4.0667(-0.0583) (15-1 votes)
1,580,259 (-0.2% / -2,793)
4.768(+0.0000) (30,518+20 votes)
188,458 (+0.3% / +524)
4.2254(+0.0037) (213+1 votes)
1,576 (-1.1% / -17)
2.8837(+0.0000) (43+0 votes)
1,731 (+0.3% / +5)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
232,970 (+3.1% / +6,924)
4.3708(-0.0095) (329+3 votes)
6,015 (-93.1% / -81,001)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,163 (+0.0% / +3)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,277 (-0.2% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,733 (+0.4% / +41)
3.5385(+0.0000) (13+0 votes)
8,433 (+0.4% / +36)
4.2917(+0.0000) (48+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
1,975 (+0.8% / +16)
4.24(+0.0000) (50+0 votes)
716,922 (-0.1% / -649)
3.6831(+0.0000) (9,346+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
64,374 (-0.1% / -40)
4.3333(+0.0006) (1,101+1 votes)
360 (+2.9% / +10)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
6,371 (+0.4% / +28)
3.5882(+0.0000) (17+0 votes)
130,341 (+0.0% / +46)
3.5833(+0.0000) (2,808+0 votes)
3,677 (+0.6% / +21)
4.6364(+0.0808) (11+2 votes)
17,576 (+0.1% / +12)
4.027(+0.0000) (74+0 votes)
666,336 (-0.6% / -4,033)
4.7096(+0.0000) (24,081+11 votes)
35,087 (+0.2% / +61)
3.2624(+0.0000) (141+0 votes)
2,052 (+2.3% / +46)
4.9091(+0.0091) (11+1 votes)
173,921 (-0.5% / -930)
4.5026(-0.0002) (20,793+0 votes)
1,266,414 (-3.0% / -39,580)
4.6402(-0.0001) (3,569-1 votes)
30,820 (+0.2% / +50)
4.757(+0.0000) (321+0 votes)
2,270 (+2.2% / +49)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
112,537 (+0.3% / +300)
4.4908(-0.0004) (3,362+1 votes)
9,915,575 (+3.0% / +285,477)
4.2151(-0.0003) (109,378+248 votes)
3,335 (+0.5% / +15)
4.05(+0.0000) (20+0 votes)
89,988 (-0.2% / -215)
4.7036(+0.0017) (523+3 votes)
1,221 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,721 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,597 (+0.5% / +52)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
54
gPass
179 (+0.6% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
455 (-1.3% / -6)
4.3103(+0.0000) (29+0 votes)
344 (-0.6% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
384 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,100 (+0.5% / +16)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
328 (+0.6% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
740 (-0.7% / -5)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
478 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,781 (-3.8% / -71)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12,314 (-40.9% / -8,520)
4.7273(+0.0273) (11+1 votes)
12,969 (+0.3% / +40)
1.8118(+0.0000) (85+0 votes)
23,035 (+1.1% / +240)
4.6364(-0.0418) (88+1 votes)
1,765 (-1.4% / -25)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
492 (+8.4% / +38)
5.0(+0.0000) (17+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7073(-0.0001) (22,658+4 votes)
555 (-1.8% / -10)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,123 (-0.2% / -2)
4.2414(+0.0000) (29+0 votes)
3,642 (+0.7% / +24)
4.5319(+0.0000) (188+0 votes)
72
Chromix
1,008 (+0.5% / +5)
4.1429(+0.0000) (35+0 votes)
581 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
3,646 (+0.6% / +21)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
199 (+2.1% / +4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
72,627 (-0.0% / -3)
4.5302(+0.0000) (398+0 votes)
464 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,676 (+0.5% / +42)
3.6457(+0.0000) (127+0 votes)
79
TextAid
644 (-1.2% / -8)
4.3281(+0.0000) (64+0 votes)
49,588 (+0.0% / +0)
4.1778(+0.0000) (855+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86,904 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,565 (+0.5% / +12)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
11,730 (+0.2% / +18)
4.18(+0.0000) (50+0 votes)
19,647 (+0.3% / +66)
2.4343(+0.0000) (99+0 votes)
916 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
864 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
729 (-0.4% / -3)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
45,743 (+0.1% / +43)
3.7284(+0.0000) (464+0 votes)
26,355 (-0.1% / -28)
4.3091(+0.0000) (55+0 votes)
29,430 (+0.1% / +20)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
36,105 (+0.6% / +220)
4.5091(+0.0000) (55+0 votes)
814,444 (-0.0% / -129)
4.3613(+0.0000) (692+0 votes)
603,435 (+0.7% / +4,395)
4.4581(+0.0008) (2,484+9 votes)
177 (+0.6% / +1)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
317 (-0.6% / -2)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
52 (-3.7% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,210 (-0.1% / -15)
3.898(+0.0000) (49+0 votes)
377 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,127 (+0.5% / +6)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
2,433 (+1.9% / +46)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
140 (-2.8% / -4)
49 (+0.0% / +0)
9,199 (+2.3% / +207)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
257,812 (+0.1% / +176)
4.5825(+0.0000) (1,236+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
322 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
562 (+1.1% / +6)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
809 (-0.7% / -6)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
8,080 (+0.6% / +51)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
4,135 (-93.9% / -63,567)
42 (-2.3% / -1)
5,855 (+0.6% / +33)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
258,116 (-1.5% / -3,884)
4.8252(+0.0003) (2,815+10 votes)
9,247 (+0.0% / +1)
4.6575(+0.0000) (73+0 votes)
5,249 (+0.2% / +10)
3.451(+0.0000) (153+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
141 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
112,986 (-0.0% / -52)
4.1675(+0.0000) (400+0 votes)
46 (-6.1% / -3)
27,745 (+0.1% / +27)
4.6437(+0.0000) (160+0 votes)
210 (+5.0% / +10)
124
SEOInfo
3,731 (+0.9% / +32)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
91,242 (+0.1% / +107)
4.3187(+0.0000) (160+0 votes)
28,191 (-0.4% / -119)
3.2699(+0.0000) (326+0 votes)
4,296 (+1.2% / +49)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,962 (+0.7% / +22)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
114,289 (+0.3% / +327)
3.4393(+0.0000) (107+0 votes)
26,205 (-0.2% / -41)
3.4688(+0.0000) (64+0 votes)
64,809 (-0.0% / -7)
4.0402(+0.0000) (199+0 votes)
44,485 (-0.3% / -125)
4.1181(+0.0000) (1,685+0 votes)
56,581 (+0.1% / +31)
4.1743(+0.0000) (327+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
135
Injector
74 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,602 (+16.8% / +663)
2,509 (+0.1% / +3)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
224,529 (+0.1% / +170)
4.0107(+0.0004) (5,135+2 votes)
139
GFYSC VPN
127 (+2.4% / +3)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
2,500 (+1.3% / +33)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
857 (+0.1% / +1)
4.3571(+0.0000) (28+0 votes)
142
VeilDuck
39,596 (-0.1% / -21)
4.2788(+0.0000) (685+0 votes)
39,270 (+0.2% / +95)
4.467(-0.0024) (606+1 votes)
700 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,385 (+0.6% / +14)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,605 (+0.5% / +8)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
32,499 (+0.1% / +23)
4.1994(+0.0000) (341+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
488 (-1.8% / -9)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,634 (+0.0% / +0)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
1,419 (+0.4% / +5)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
152
anonymoX
543,762 (+0.4% / +1,992)
4.4217(+0.0000) (6,474+0 votes)
67 (+4.7% / +3)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
137,318 (+0.9% / +1,188)
3.2245(-0.0415) (196+8 votes)
1,284 (-1.2% / -16)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
24 (+20.0% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,501 (+0.9% / +14)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
13,359 (+0.2% / +30)
4.0194(+0.0000) (103+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,571 (-0.5% / -8)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
15,200 (+0.6% / +90)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
31,890 (+0.0% / +14)
3.1136(+0.0000) (220+0 votes)
171
Save CSS
2,811 (+0.2% / +6)
3.7667(+0.0000) (30+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
173
Groupster
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
177 (+6.0% / +10)
6,877 (+0.9% / +62)
3.8571(+0.0000) (28+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
620 (+0.2% / +1)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
182,241 (+0.4% / +772)
3.1081(+0.0000) (111+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
7,114 (+0.3% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
596 (-2.8% / -17)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,054 (+0.1% / +5)
3.8254(+0.0000) (63+0 votes)
183
SR Proxy
135 (-0.7% / -1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
19,288 (+0.4% / +83)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,745 (+0.4% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,733 (-0.7% / -40)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
188
YouSpot
384 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
94 (-2.1% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,167 (+1.1% / +23)
1.7143(+0.0000) (7+0 votes)
5,960 (+2.0% / +119)
2.2632(+0.0000) (19+0 votes)
284 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,839 (+2.4% / +89)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
13,419 (+0.1% / +8)
3.4652(+0.0000) (761+0 votes)
1,189,006 (+0.0% / +583)
4.4429(+0.0001) (29,857+3 votes)
10,519 (+0.1% / +7)
4.3478(+0.0000) (69+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
487 (+0.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,460 (+0.8% / +19)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
243 (-0.8% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
300 (-1.0% / -3)
2,295 (-0.6% / -15)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
279 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,535 (+0.1% / +2)
3.5082(+0.0000) (61+0 votes)
9,163 (+1.2% / +108)
3.434(+0.0000) (106+0 votes)
209
Pulse
1,591 (-0.1% / -1)
4.6372(+0.0000) (113+0 votes)
9,163 (+1.2% / +108)
3.434(+0.0000) (106+0 votes)
211
Pulse
1,591 (-0.1% / -1)
4.6372(+0.0000) (113+0 votes)
212
Chronos
200 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+8.5% / +6)
2,235 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
801 (+0.5% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,680 (-0.2% / -4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,662 (+1.2% / +19)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,412 (+5.0% / +67)
3.6818(+0.0000) (22+0 votes)
6,311 (+0.3% / +17)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
11,868 (+0.8% / +89)
4.4745(+0.0000) (196+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
937 (+0.4% / +4)
4.4906(+0.0000) (53+0 votes)
258,577 (+0.2% / +587)
4.4292(-0.0071) (487+1 votes)
27 (+12.5% / +3)
401,318 (+0.3% / +1,228)
3.271(+0.0829) (107+6 votes)
231
H2R Speak
124 (+4.2% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,067 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
158,711 (-0.1% / -213)
3.8673(+0.0000) (1,424+0 votes)
1,274 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (-2.8% / -4)
188,737 (+0.5% / +883)
4.362(+0.0000) (163+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
132,231 (+0.4% / +541)
4.2329(+0.0000) (601+0 votes)
3,106 (-73.4% / -8,574)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
204,989 (+0.5% / +1,120)
2.8459(-0.0066) (279+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
677 (-5.8% / -42)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
245
TabSearch
632 (+0.2% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
2,347 (+0.5% / +12)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
95,091 (-2.3% / -2,230)
4.4755(+0.0000) (1,348+0 votes)
915 (-0.2% / -2)
1.8333(+0.0000) (24+0 votes)
75,187 (+14.7% / +9,636)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
186,630 (+1,069.7% / +170,675)
3.5333(-0.1333) (15+0 votes)
773 (-0.8% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,992 (-0.1% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
78,596 (+0.4% / +299)
4.3524(+0.0000) (227+0 votes)
281 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,078 (-88.7% / -8,500)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
544 (+0.4% / +2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
93 (+3.3% / +3)
88,795 (-0.1% / -49)
3.6259(+0.0000) (1,756+0 votes)
61,326 (-0.1% / -78)
4.625(+0.0000) (432+0 votes)
47,868 (+0.8% / +388)
4.7558(+0.0119) (172+8 votes)
59,897 (+0.6% / +349)
3.7925(+0.0000) (424+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
653 (-0.5% / -3)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
61,681 (+0.2% / +114)
4.3646(+0.0000) (181+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51,689 (-0.0% / -7)
4.5516(+0.0000) (446+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
980 (-0.3% / -3)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,929 (+0.2% / +72)
4.0617(+0.0000) (162+0 votes)
3,291 (+2.2% / +71)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
331 (+1.5% / +5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
443 (+1.4% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+12.9% / +8)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,674 (-0.1% / -31)
3.844(+0.0000) (391+0 votes)
28,604 (-2.8% / -821)
4.1341(+0.0000) (492+0 votes)
458 (+1.1% / +5)
70 (-1.4% / -1)
1,007 (-0.7% / -7)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
58,185 (+0.5% / +302)
2.1075(+0.0000) (93+0 votes)
13,457 (+0.5% / +66)
4.8796(+0.0021) (598+2 votes)
39,291 (+0.6% / +222)
3.2946(+0.0000) (129+0 votes)
16,379 (-0.0% / -6)
4.7294(+0.0000) (218+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
25,404 (+0.1% / +27)
4.541(+0.0000) (122+0 votes)
302 (-1.3% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
24,286 (+0.1% / +31)
4.0968(+0.0000) (93+0 votes)
9,923 (+0.1% / +12)
4.7642(+0.0004) (967+6 votes)
803 (+0.6% / +5)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
336 (+0.6% / +2)
17,389 (-1.4% / -238)
4.3036(+0.0000) (392+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
25,998 (-0.1% / -35)
3.8148(+0.0000) (27+0 votes)
300
TVQue
317 (+2.3% / +7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)