extension ExtPose

Keyword: server -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
561,250 (+0.3% / +1,909)
4.2(+0.0000) (308+0 votes)
51,589 (+0.2% / +120)
4.7(+0.0000) (2,807+1 votes)
355,943 (+0.2% / +553)
4.6(+0.0000) (2,491+9 votes)
147,573 (-0.2% / -350)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
83,011 (-0.1% / -102)
4.5(+0.0000) (1,042+3 votes)
57,890 (+0.3% / +175)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
1,437,757 (-0.1% / -1,331)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
3,844,512 (+0.1% / +4,538)
3.9(+0.0000) (40,255+66 votes)
61,335 (+0.2% / +109)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
1,030 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
84,045 (-0.2% / -204)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
12,240 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
1,605 (+0.4% / +7)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
83,153 (-0.2% / -146)
3.6(+0.0000) (111+0 votes)
846 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
118,637 (+0.3% / +396)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
1,961,402 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38,301+0 votes)
10,727 (+0.4% / +43)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
1,734 (+0.6% / +11)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,473 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
14,993 (-0.1% / -19)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
7,996 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
23
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
24
FixPlay
4,161 (+1.3% / +52)
40,611 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
1,078,627 (+0.4% / +4,037)
4.8(+0.0000) (3,755+18 votes)
92,699 (+0.6% / +586)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,786 (-0.4% / -7)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
1,214 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
611,724 (+0.4% / +2,325)
3.7(+0.0000) (9,367-1 votes)
13,047 (+1.0% / +132)
3.0(+0.0000) (37+0 votes)
121,592 (+0.1% / +182)
3.6(+0.0000) (2,800+0 votes)
38,391 (+0.3% / +126)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
791,199 (+0.3% / +2,053)
4.7(+0.0000) (26,100+0 votes)
17,824 (+0.4% / +70)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
36,110 (-0.1% / -23)
3.2(+0.0000) (143+0 votes)
331,953 (+0.5% / +1,625)
4.6(+0.0000) (1,871+5 votes)
63,903 (+0.3% / +199)
4.6(+0.0000) (671+0 votes)
1,482,658 (+0.2% / +2,825)
4.6(+0.0000) (3,637+0 votes)
3,482 (+0.3% / +10)
152,416 (+0.3% / +511)
4.4(+0.0000) (3,442+0 votes)
9,523,382 (+0.3% / +30,679)
4.3(+0.0000) (187,347+195 votes)
2,018 (+0.2% / +4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,624 (-0.1% / -2)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
21,625 (+0.9% / +192)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78,512 (+0.4% / +333)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
4,903 (+0.5% / +25)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
48
gPass
200 (+2.0% / +4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,673 (-0.2% / -9)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
395 (+1.0% / +4)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
303 (+1.0% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
12,422 (+0.4% / +54)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
3,728 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (188+0 votes)
360 (-0.6% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
319 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,293 (-0.0% / -6)
1.8(+0.0000) (89+0 votes)
461 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
584 (+0.2% / +1)
60
Adpanda
973 (+1.4% / +13)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
27,729 (+0.1% / +33)
4.0(+0.0000) (97+0 votes)
716 (+1.1% / +8)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
846 (+0.1% / +1)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
42 (+2.4% / +1)
1,570 (-0.6% / -9)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24,688+9 votes)
50,970 (+2.6% / +1,274)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
237 (+0.9% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
248,511 (+0.5% / +1,331)
4.6(+0.0000) (1,241+6 votes)
1,035 (-0.4% / -4)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
262,821 (+36.1% / +69,645)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
7,993 (+0.3% / +27)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
74
Chromix
864 (-0.5% / -4)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
1,839 (+1.1% / +20)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
62,800 (+4.0% / +2,395)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
1,415 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,196 (-0.6% / -66)
4.3(+0.0000) (55+0 votes)
607 (-0.7% / -4)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
8,568 (+0.4% / +33)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
82
Adkrig
149 (+2.1% / +3)
67,921 (-0.6% / -444)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
929 (+0.0% / +0)
2,437 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
601 (-1.0% / -6)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
868 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
61,003 (+0.4% / +214)
3.8(+0.0000) (480+0 votes)
42,896 (+1.7% / +704)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
563,016 (+0.1% / +558)
4.7(+0.0000) (18,509+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,559 (+0.5% / +90)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
1,039 (-0.8% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
37,053 (-0.1% / -37)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
190 (-1.0% / -2)
176 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
230,393 (+29.5% / +52,536)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
14,420 (+0.6% / +90)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
2,005 (+27.6% / +434)
4.8(-0.2000) (4+2 votes)
172 (+0.0% / +0)
1,044 (-0.5% / -5)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
447 (+3.2% / +14)
51 (+4.1% / +2)
105
SEOInfo
10,184 (+0.5% / +51)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
11,171 (+0.2% / +23)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
18,706 (+0.2% / +38)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
11,416 (+1.5% / +171)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
141 (+2.2% / +3)
154 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
111
Injector
118 (+0.9% / +1)
945 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
5,099 (+0.1% / +6)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
243 (-1.2% / -3)
61 (+0.0% / +0)
86 (+1.2% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,211 (+0.5% / +25)
3.2(+0.0000) (137+0 votes)
4,187 (-0.4% / -17)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,894 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
4,454 (+1.1% / +49)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
27,536 (+0.3% / +87)
4.4(+0.0000) (224+0 votes)
124,328 (+1.1% / +1,350)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
140 (+3.7% / +5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,934 (+0.5% / +21)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
165,060 (+0.1% / +243)
3.4(+0.0000) (153+0 votes)
39,886 (+0.2% / +65)
3.0(+0.0000) (84+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
147,412 (+0.3% / +513)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,107 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
66,211 (+0.1% / +99)
4.1(+0.0000) (205+0 votes)
131
VPN Proxy
121,028 (-6.5% / -8,366)
2.0(-0.3000) (5+1 votes)
42,550 (+0.2% / +94)
4.2(+0.0000) (1,839+1 votes)
1,496 (+0.5% / +8)
218,547 (+0.1% / +130)
4.0(+0.0000) (5,198+0 votes)
1,921 (-0.2% / -3)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
80,221 (-10.1% / -9,025)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
137
GFYSC VPN
125 (-2.3% / -3)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
22,349 (+0.5% / +105)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
139
VeilDuck
42,529 (+0.2% / +86)
4.3(+0.0000) (680+0 votes)
61,991 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (158+0 votes)
610 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
18,935 (+0.5% / +94)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
36,532 (+0.1% / +54)
4.2(+0.0000) (342+0 votes)
85 (+6.2% / +5)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
120,682 (+0.2% / +241)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
507 (+0.4% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,123 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
591 (-0.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,317 (-1.0% / -23)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (-2.1% / -2)
119,789 (+0.1% / +146)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
454,658 (-15.4% / -82,724)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
28,946 (+0.2% / +71)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
1,803 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
67 (-2.9% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
211,069 (+0.4% / +775)
3.1(+0.0000) (390+0 votes)
162
Chronos
290 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
163
YouSpot
1,351 (+0.7% / +10)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
24,610 (+0.0% / +3)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
165
Pied VPN
1,870 (-0.8% / -16)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,105 (-0.6% / -7)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
2,055 (+0.4% / +8)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
168
anonymoX
483,184 (+0.3% / +1,353)
4.4(+0.0000) (6,484+0 votes)
1,191 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
324 (-0.9% / -3)
20,634 (+0.2% / +34)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,940 (+0.5% / +9)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,219 (+1.2% / +15)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
14,584 (+0.5% / +72)
4.0(+0.0000) (104+0 votes)
202 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,383 (+0.2% / +22)
4.1(+0.0000) (392+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,335 (+0.0% / +7)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
578,066 (+0.4% / +2,443)
3.2(+0.0000) (251+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
339 (+0.9% / +3)
178 (-0.6% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
33,116 (-0.2% / -53)
3.0(-0.1000) (233+1 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
36,490 (+0.1% / +21)
4.1(+0.0000) (108+0 votes)
836 (+1.0% / +8)
2.1(+0.0000) (8+0 votes)
142 (-2.1% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
191
Save CSS
2,702 (-0.3% / -8)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
22 (+15.8% / +3)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
548 (+0.2% / +1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
7,101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
610 (+2.0% / +12)
12 (+9.1% / +1)
7,493 (-0.1% / -6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
668 (+0.6% / +4)
7,253 (+0.0% / +1)
202
SR Proxy
116 (-1.7% / -2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,122 (+0.7% / +15)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
326 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5,103 (-0.0% / -2)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
374 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,739 (+0.9% / +32)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,739 (+0.9% / +32)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
363 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
Groupster
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
277 (+1.5% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
11,452 (+0.3% / +30)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
386 (-0.8% / -3)
3,333 (+0.5% / +17)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
12,843 (+0.3% / +38)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
4,904 (+0.8% / +37)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,183,674 (+0.2% / +2,049)
4.4(+0.0000) (30,004+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
273 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,850 (+0.2% / +7)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,756 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
1,194,222 (+0.3% / +3,376)
4.6(+0.0000) (1,691+4 votes)
10,427 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
134 (+2.3% / +3)
2,171 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
2,283 (+1.1% / +24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231
Pulse
1,374 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
1,823 (-0.4% / -7)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,374 (+0.6% / +13)
1.7(+0.0000) (12+0 votes)
467,541 (+1.0% / +4,555)
4.3(+0.0000) (565+0 votes)
12,136 (+0.3% / +31)
4.4(+0.0000) (213+0 votes)
1,333 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,169 (+0.2% / +8)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,026 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
882 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
243
H2R Speak
215 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
222,899 (+0.1% / +133)
4.3(+0.0000) (705+1 votes)
155 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,210 (+0.2% / +6)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
3,218 (+0.2% / +8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
165,707 (+0.1% / +121)
3.8(+0.0000) (1,473+1 votes)
249
TVQue
1,340 (+0.5% / +7)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
224,894 (+0.7% / +1,600)
4.4(+0.0000) (167+0 votes)
1,243 (-1.0% / -12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,326 (-0.3% / -4)
411,550 (+0.4% / +1,511)
2.5(+0.0000) (502+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
677 (+0.9% / +6)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
258
Dark Mode
240,660 (-3.4% / -8,460)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
94,638 (+0.1% / +82)
4.5(+0.0000) (1,355+0 votes)
921 (+0.1% / +1)
122,583 (+0.1% / +110)
4.6(+0.0000) (160+0 votes)
173,103 (+0.0% / +75)
3.0(+0.0000) (144+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
13 (+0.0% / +0)
189 (+1.6% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
294 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,921 (+1.5% / +29)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
97,130 (+0.1% / +86)
3.6(+0.0000) (1,824+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39,137 (+0.7% / +271)
4.9(+0.0000) (715+0 votes)
70,576 (+0.4% / +298)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
663 (-1.6% / -11)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
39,275 (+0.1% / +58)
4.7(+0.0000) (418+1 votes)
59,684 (-0.5% / -301)
3.8(+0.0000) (430+0 votes)
277
Bee-On
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
53,288 (+0.4% / +197)
4.5(+0.0000) (447+0 votes)
392 (+1.0% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,113 (-0.5% / -6)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
353,463 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
60 (+5.3% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
533 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
666 (+5.0% / +32)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
31 (+6.9% / +2)
41,465 (+0.4% / +150)
4.1(+0.0000) (164+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
30,776 (-0.2% / -62)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
31,516 (+0.3% / +86)
3.8(+0.0000) (405+0 votes)
1,563 (+1.4% / +22)
69 (-4.2% / -3)
33 (+3.1% / +1)
14 (+27.3% / +3)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
63,923 (+0.2% / +98)
1.9(+0.0000) (117+0 votes)
284 (-2.1% / -6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
36,657 (+0.5% / +171)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
30,608 (+0.1% / +29)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)