extension ExtPose

Keyword: installation -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,024,878 (+0.2% / +3,269)
4.9(+0.0000) (363+0 votes)
2,341,752 (+0.1% / +1,724)
4.5(+0.0000) (744+3 votes)
78,753 (+38.5% / +21,885)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
734,011 (+0.4% / +3,172)
4.6(+0.0000) (208+3 votes)
365,259 (-0.1% / -316)
4.9(+0.0000) (282+0 votes)
297,361 (+0.2% / +667)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
20,559 (+0.2% / +45)
3.0(+0.0000) (25+0 votes)
8,088 (+5.9% / +447)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
64,958 (+4.3% / +2,650)
4.6(+0.0000) (96+1 votes)
165,540 (+0.2% / +286)
4.4(+0.0000) (3,041+0 votes)
8,021 (+2.7% / +210)
24,351 (-0.2% / -59)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
13,322 (+1.4% / +184)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,682,036 (-0.0% / -52)
4.4(+0.0000) (325+3 votes)
16,820 (+1.7% / +277)
4.9(+0.0000) (1,235+21 votes)
16
Valerus
4,157 (+5.5% / +218)
1,795,551 (+1.4% / +24,803)
4.8(+0.0000) (23+1 votes)
743 (+5.4% / +38)
401,292 (+0.4% / +1,534)
4.7(+0.0000) (740+0 votes)
48,975 (+0.9% / +451)
4.6(+0.0000) (256+2 votes)
77,184 (+100.5% / +38,681)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
370,288 (+0.3% / +1,201)
4.5(+0.0000) (480+1 votes)
236,730 (+1.0% / +2,304)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
15,161 (+0.6% / +83)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (179,926+13 votes)
326,086 (+1.3% / +4,059)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
271,248 (+42.2% / +80,474)
3.2(+0.0000) (124+0 votes)
179,759 (+0.5% / +806)
4.1(+0.0000) (1,147+0 votes)
942 (+3.9% / +35)
2,873,815 (+0.4% / +11,347)
4.1(+0.0000) (1,151-1 votes)
3,229,178 (+0.4% / +13,240)
4.4(+0.0000) (18,224+3 votes)
1,687 (+1.5% / +25)
115,789 (-3.1% / -3,691)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
3,536,034 (+0.0% / +122)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
1,069,912 (-0.0% / -491)
4.7(+0.0000) (431+9 votes)
3,701 (+1.3% / +47)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,151 (-0.6% / -7)
38
Stylus
702,571 (+0.6% / +4,093)
4.5(+0.0000) (998+1 votes)
662,801 (+1.0% / +6,728)
4.1(+0.0000) (26,560+63 votes)
561,278 (+0.1% / +442)
4.9(+0.0000) (277+0 votes)
801,197 (+0.7% / +5,902)
3.8(+0.0000) (316+0 votes)
589,341 (+0.8% / +4,779)
4.5(+0.0000) (2,188+5 votes)
671 (+22.4% / +123)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,769 (+2.1% / +37)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,483 (+16.5% / +210)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,204 (+2.1% / +25)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
23,760 (+0.3% / +60)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
306,715 (+0.5% / +1,467)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
49
paint
301,192 (+1.2% / +3,456)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
139,956 (+3.1% / +4,192)
4.5(+0.0000) (4,148+0 votes)
461,976 (+0.5% / +2,496)
2.1(+0.0000) (70+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
665 (+0.6% / +4)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
210,489 (+0.3% / +582)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
14,223 (+4.1% / +563)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
143,811 (+26.3% / +29,924)
4.8(-0.1000) (34+1 votes)
575 (+10.4% / +54)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124,524 (+7.3% / +8,518)
4.4(+0.0000) (204+1 votes)
137,007 (+26.1% / +28,397)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
7,717 (-0.1% / -10)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
87,310 (+7.0% / +5,738)
3.7(+0.0000) (93+0 votes)
4,240,555 (+10.3% / +397,625)
4.4(+0.0000) (13,660+0 votes)
136,943 (+0.7% / +953)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,521 (+3.7% / +197)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
47,119 (+0.4% / +206)
3.7(+0.0000) (432+0 votes)
81,181 (+1.1% / +848)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32,981 (+0.6% / +189)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
54,434 (+1.4% / +727)
4.9(+0.0000) (13+1 votes)
859,854 (+0.1% / +847)
4.9(+0.0000) (341+1 votes)
61,291 (+1.8% / +1,082)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
23,474 (+0.5% / +120)
3.9(+0.0000) (240+0 votes)
4,145 (+1.4% / +59)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
48,985 (+7.4% / +3,390)
3.4(+0.0000) (146+0 votes)
2,758 (+2.6% / +71)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
38,741 (+6.8% / +2,451)
3.2(+0.0000) (324+0 votes)
319 (+1.6% / +5)
2,070 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
22,563 (+1.6% / +364)
4.8(+0.0000) (21+1 votes)
22,322 (+2.0% / +430)
4.2(+0.0000) (88+2 votes)
1,003,797 (+0.1% / +1,137)
4.0(+0.1000) (170+1 votes)
3,171 (+0.8% / +26)
3.0 (2 votes)
21,785 (-1.3% / -294)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
23,004 (+1.2% / +281)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
20,556 (+2.1% / +419)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,256,091 (+2.9% / +35,659)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
12,677 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
9,528 (+2.0% / +188)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
229,794 (+1.4% / +3,073)
4.7(+0.0000) (1,216+0 votes)
309,839 (+4.5% / +13,423)
3.8(+0.0000) (336+0 votes)
11,755 (+3.3% / +372)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
8,527 (+0.2% / +19)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
8,121 (+0.9% / +69)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
6,040 (+1.6% / +94)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,154 (+0.3% / +4)
2.7(+0.0000) (43+0 votes)
96
QweTab
9,501 (+0.3% / +32)
5,186 (+0.8% / +40)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
112,739 (+0.1% / +111)
4.2(+0.0000) (1,403+0 votes)
4,264 (+1.4% / +58)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
846 (+0.6% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
110,166 (+1.7% / +1,817)
4.5(+0.0000) (227+0 votes)
131,898 (+0.4% / +569)
4.2(-0.2000) (62+3 votes)
5,007 (+1.9% / +91)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
104
Hotkeys
4,854 (+0.4% / +19)
3.0(+0.0000) (63+0 votes)
3,626 (+2.0% / +72)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
4,441 (-0.6% / -28)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
58,480 (+0.5% / +270)
4.2(+0.0000) (563+0 votes)
4,345 (+2.3% / +97)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
67,100 (+0.5% / +352)
4.0(+0.0000) (191+0 votes)
494 (+1.9% / +9)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
658 (+17.7% / +99)
2,907 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
68,495 (+0.1% / +58)
3.1(+0.0000) (548+0 votes)
4,033 (+2.8% / +109)
2.3(+0.0000) (20+0 votes)
3,876 (+0.4% / +15)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
116
6Activate
392 (+1.0% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
158 (+3.9% / +6)
44,128 (+0.7% / +299)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
2,472 (+0.7% / +17)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
281 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (-9.4% / -6)
122
XyzTab
2,253 (-0.5% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,925 (+2.3% / +44)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,215 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,710 (+2.2% / +36)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,750 (+2.2% / +428)
4.0(+0.0000) (209+0 votes)
877 (+0.3% / +3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,986,065 (+0.3% / +6,380)
4.8(+0.0000) (1,783+4 votes)
32,308 (+0.1% / +34)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,193 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,052 (+3.1% / +32)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
133
nyt_mod
943 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
3,397,820 (+1.2% / +41,616)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
30,932 (+9.3% / +2,623)
3.3(-0.2000) (3+1 votes)
296 (+3.5% / +10)
1,374 (+2.0% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,038,297 (+0.1% / +1,335)
4.8(+0.0000) (506+2 votes)
82 (+7.9% / +6)
21,268 (-0.5% / -111)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (-8.0% / -12)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
198 (+1.5% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
981,719 (+0.1% / +1,033)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
1,024 (+4.6% / +45)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,777 (+1.6% / +110)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
747 (+0.9% / +7)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
495 (-1.4% / -7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
12,891 (+1.8% / +224)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
195 (+1.0% / +2)
6,584 (+1.1% / +72)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
993,430 (+0.0% / +42)
4.3(+0.0000) (161+0 votes)
14,363 (+1.3% / +187)
1.9(+0.0000) (13+0 votes)
3,816,141 (+0.5% / +18,013)
3.9(+0.0000) (90+1 votes)
777 (-0.8% / -6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
565,888 (+0.1% / +660)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
676,278 (+0.7% / +4,687)
4.7(+0.0000) (12,455+1 votes)
533 (+6.0% / +30)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
575 (+1.8% / +10)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,131,435 (+0.1% / +739)
4.8(+0.0000) (382+0 votes)
9,655 (+24.8% / +1,921)
1,521,252 (+0.3% / +4,945)
4.4(-0.1000) (606+2 votes)
505 (+4.1% / +20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
544 (+6.2% / +32)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
641 (+10.9% / +63)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,208,388 (+0.1% / +1,226)
4.0(+0.0000) (1,284+9 votes)
4,675 (+291.9% / +3,482)
563 (+2.4% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,653 (+1.1% / +75)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
170
SRead
49 (+0.0% / +0)
3,735 (+1.7% / +64)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
6,560 (+0.3% / +17)
474 (+0.6% / +3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
610,746 (+0.4% / +2,722)
4.5(+0.0000) (2,411+2 votes)
5,035 (+1.4% / +70)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
706,329 (+0.1% / +434)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
879,930 (+2.6% / +22,624)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
178
Biomac
5,264 (+0.8% / +42)
1,655 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
4,567 (+0.5% / +23)
181
Prey
4,053 (+5.0% / +192)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
655,346 (+2.8% / +17,602)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
374 (+4.5% / +16)
388,096 (+0.1% / +482)
3.8(+0.0000) (242+1 votes)
324 (+2.5% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
227 (+5.1% / +11)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
318,128 (+0.0% / +94)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
244 (+1.7% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
257 (+4.5% / +11)
2,376 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
294 (-10.1% / -33)
3,085 (-1.3% / -40)
3,037 (-0.4% / -11)
308,538 (+1.0% / +2,976)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
261,976 (+3.5% / +8,870)
4.5(+0.0000) (124+0 votes)
222,078 (+0.9% / +2,058)
4.3(+0.0000) (144+1 votes)
286,897 (+2.5% / +6,918)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
149,417 (+3.9% / +5,546)
4.6(+0.0000) (827+20 votes)
224,214 (+5.3% / +11,294)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
69,402 (+0.1% / +79)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
2,340 (+0.1% / +2)
187 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,186 (+1.3% / +27)
2,097 (-0.9% / -18)
23 (+0.0% / +0)
207
Copilot
128 (+151.0% / +77)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
1,974 (+1.2% / +24)
126,528 (+116.7% / +68,138)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
116,346 (+1.2% / +1,389)
4.6(+0.0000) (312+20 votes)
118 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
212
xTab
44,535 (-0.4% / -182)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
102,999 (+1.3% / +1,272)
4.0(+0.0000) (223+1 votes)
29 (+11.5% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
90,564 (+157.0% / +55,330)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
87,578 (+0.6% / +548)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
218
Scrapyard
105 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52,696 (+0.8% / +412)
3.8(+0.0000) (542+0 votes)
56,774 (+0.4% / +250)
4.4(+0.0000) (208+0 votes)
658 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
892 (+5.3% / +45)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
54,794 (+0.8% / +449)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
105,128 (+1.3% / +1,330)
2.0(+0.0000) (43+0 votes)
758 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130 (+5.7% / +7)
52,816 (+1.8% / +942)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
229
HttpWatch
83,397 (+1.7% / +1,390)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
230
Validity
36,795 (+0.6% / +216)
3.8(+0.0000) (212+0 votes)
599 (+1.4% / +8)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
38,498 (+45.1% / +11,973)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
859 (+24.3% / +168)
32,134 (+0.7% / +238)
4.2(+0.0000) (127+1 votes)
29,408 (+0.5% / +144)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
30,573 (+0.1% / +16)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
23,780 (-0.4% / -99)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
34,435 (+1.0% / +334)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
46,607 (+2.7% / +1,210)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
492 (-0.4% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
25,809 (-0.1% / -22)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
36,338 (+0.3% / +114)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
24,523 (+0.4% / +87)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
42,203 (+0.8% / +326)
78 (+4.0% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
20,356 (+1.6% / +321)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
555 (+4.3% / +23)
81 (+17.4% / +12)
27,211 (+2.5% / +667)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
29,759 (+1.2% / +359)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
365 (+4.9% / +17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,866 (+1.4% / +105)
4.9(+0.0000) (493-1 votes)
18,741 (+0.9% / +163)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
31,454 (+2.6% / +786)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
256
Sidecade
65 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (6+1 votes)
16,582 (+0.7% / +118)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
17,211 (+1.4% / +234)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
14,070 (+0.3% / +47)
4.3(+0.0000) (81+0 votes)
14,267 (+1.1% / +159)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
11,014 (+0.3% / +35)
4.4(+0.0000) (165+0 votes)
9,115 (+1.1% / +101)
4.9(+0.0000) (90+3 votes)
263
Alanine
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264
Appian
66 (+10.0% / +6)
389 (+5.1% / +19)
6,914 (+1.4% / +95)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
16,023 (-0.8% / -130)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
11,556 (+0.5% / +55)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
11,552 (+1.4% / +155)
3.8(+0.1000) (21+2 votes)
8,996 (+1.2% / +106)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
11,278 (+0.6% / +69)
3.1(+0.0000) (122+0 votes)
10,200 (+0.8% / +82)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
11,378 (+0.7% / +82)
3.5(+0.0000) (34+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57,514+60 votes)
284 (+4.8% / +13)
276
Dr.FLARE
6,215 (+0.8% / +48)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
277
AI-Fusion
7 (+0.0% / +0)
48 (+2.1% / +1)
279
Hand Tool
4,993 (+1.2% / +57)
3.7(+0.0000) (91+0 votes)
240 (+4.8% / +11)
5,664,631 (+3.6% / +199,148)
4.7(+0.0000) (46,061+11 votes)
7,225 (+11.2% / +730)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,830 (+1.2% / +58)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
5,655 (+1.7% / +97)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
6,382,486 (+0.7% / +46,099)
4.7(+0.0000) (12,503+126 votes)
4,975 (+0.1% / +7)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
5,421 (+0.7% / +37)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
172 (+3.0% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,692 (+2.9% / +160)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,197+0 votes)
7,992 (+0.3% / +22)
2.4(+0.0000) (63+0 votes)
3,947 (-0.0% / -1)
3.7(+0.0000) (102+0 votes)
3,545 (+0.9% / +33)
4.0(+0.0000) (184+0 votes)
4,079 (+0.4% / +15)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
4,658,246 (+0.6% / +27,328)
4.8(+0.0000) (13,975+65 votes)
408,374 (+1.1% / +4,529)
4.7(+0.0000) (7,005+12 votes)
335 (-0.9% / -3)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
502,721 (+0.2% / +938)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
12,332 (+0.5% / +61)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)