extension ExtPose

Keyword: installation -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
70,000 (+40.0% / +20,000)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,898+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (197,300+486 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
392 (+4.0% / +15)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,185+0 votes)
268 (+1.5% / +4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,049+60 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (178+0 votes)
161 (+11.8% / +17)
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+5 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (129+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (126+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
24
Valerus
1,000 (+0.0% / +0)
25
Movon
211 (+1.0% / +2)
27
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (848+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (239+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,566+17 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29,552+46 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,869+16 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (172+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (151+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16,607+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3,399+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,158+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12,990+74 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,170+15 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (304+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,517+8 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (327+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (600+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,224+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
781 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (182+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,057+0 votes)
792 (+1.0% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (236+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (114+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (535+0 votes)
1.4(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (84+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (43+0 votes)
246 (-1.2% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (43+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (405+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,232+2 votes)
669 (-1.3% / -9)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (41-1 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (245+0 votes)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
282 (-1.1% / -3)
723 (-0.3% / -2)
509 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
90
Adkrig
257 (-0.8% / -2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
210 (+7.1% / +14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
98
Ditto
290 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,309+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (488+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+1 votes)
143 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (4,287+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,221+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
116
Hotkeys
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
164 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (427+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,115+0 votes)
129
Notify!
5 (+25.0% / +1)
130
nyt_mod
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (495-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
137
Colorgrab
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
74 (-2.6% / -2)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (526+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
143
HttpWatch
90,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.3000) (4+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (40+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
986 (+0.3% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
701 (+4.8% / +32)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+28.6% / +20,000)
50,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
775 (+0.8% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
514 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
716 (+0.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (163+0 votes)
518 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
537 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
497 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
622 (-0.8% / -5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
504 (-0.6% / -3)
20,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (114+0 votes)
363 (+0.6% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
390 (+0.5% / +2)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
357 (+2.3% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
450 (-1.3% / -6)
414 (-0.7% / -3)
352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
408 (+0.5% / +2)
401 (-1.5% / -6)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
343 (+0.6% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
202 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
276 (+0.4% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (27+0 votes)
191
mountains
10,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
193
jQuerify
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
336 (+0.6% / +2)
223 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
222 (+1.8% / +4)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
197 (+3.7% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+14.3% / +3)
9,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (65+0 votes)
285 (+0.7% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
276 (-0.4% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
209
Hand Tool
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
211
Dr.FLARE
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
225 (+4.2% / +9)
5,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
221
Gene Info
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
158 (-1.9% / -3)
162 (+1.2% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
154 (-1.9% / -3)
229
PACWeb
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (105+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
137 (-0.7% / -1)
127 (-0.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
133 (+2.3% / +3)
131 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
128 (+2.4% / +3)
135 (+4.7% / +6)
127 (+0.8% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
251
telify
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
254
Appian
117 (-0.8% / -1)
103 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
116 (-2.5% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
113 (+0.9% / +1)
94 (-2.1% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (-3.7% / -4)
103 (-3.7% / -4)
108 (+1.9% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
104 (+0.0% / +0)
104 (+1.0% / +1)
102 (+0.0% / +0)
103 (+2.0% / +2)
99 (-1.0% / -1)
104 (+4.0% / +4)
99 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (53+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+3.3% / +3)
89 (+0.0% / +0)
90 (+0.0% / +0)
82 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (-2.3% / -2)
85 (+1.2% / +1)
87 (+2.4% / +2)
83 (+0.0% / +0)
83 (-1.2% / -1)