extension ExtPose

Keyword: wikipedia -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
284,888 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,692+0 votes)
27,104 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (345+0 votes)
6,438 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
46,951 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,613+0 votes)
35,162 (+0.0% / +9)
3.5(+0.0000) (57+0 votes)
6,125 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
4,049 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
565 (-1.1% / -6)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
9,368 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
2,364 (+0.3% / +7)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
6,764 (-0.4% / -28)
4.7(+0.0000) (138+0 votes)
721 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
7,095 (-0.2% / -16)
2.7(+0.0000) (16+0 votes)
2,090 (-0.9% / -18)
3.6(+0.0000) (51+0 votes)
990 (-0.5% / -5)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
2,412 (+0.4% / +9)
3.6(+0.0000) (66+0 votes)
350 (+1.2% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
215 (-2.3% / -5)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,528 (-0.5% / -27)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
1,199 (-0.5% / -6)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
6,646 (-0.2% / -13)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
339 (+1.2% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
685 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134 (-1.5% / -2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
326 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
163 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
171 (-1.2% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
428 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
101 (-3.8% / -4)
789 (+0.5% / +4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
324 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
846 (+0.2% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
717 (+0.3% / +2)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
87 (+0.0% / +0)
322 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
131 (+3.1% / +4)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
249 (+1.2% / +3)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,049 (+14.8% / +135)
56 (-1.8% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
265 (+0.8% / +2)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
762 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
160 (-2.4% / -4)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,089 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
313 (-1.6% / -5)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
340 (-1.2% / -4)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
51
Dusk
598 (+6.4% / +36)
25 (+8.7% / +2)
53
Context
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
415 (-0.7% / -3)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
161 (-0.6% / -1)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
63 (-3.1% / -2)
414 (+1.7% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
51 (-1.9% / -1)
482 (-0.8% / -4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
176 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
75
Kiwix
4,457 (-0.3% / -15)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
136 (+1.5% / +2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
75,546 (+0.3% / +208)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
166 (+1.2% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
81 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
83 (+1.2% / +1)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
84 (+9.1% / +7)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
335 (+0.3% / +1)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
92
WikiPop
62 (-6.1% / -4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
95
sez
99 (+1.0% / +1)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
98
iSlide
6,731 (-0.2% / -11)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
24 (-4.0% / -1)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (-1.1% / -4)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
453 (-0.2% / -1)
14 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
48 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
214 (-1.8% / -4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
201 (+1.5% / +3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
190 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
WikiZoom
164 (-1.2% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
116
Imagus
525,172 (+0.0% / +187)
4.5(+0.0000) (1,886+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
120
EasyWiki
116 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,184 (+0.6% / +7)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
7 (+0.0% / +0)
125
WikiRank
28 (+12.0% / +3)
126
m-wiki
708 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
224,727 (+0.0% / +55)
3.1(+0.0000) (190+0 votes)
131
EasyWiki
69 (-1.4% / -1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
132
Wiki-Ads
14 (+7.7% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
116 (+5.5% / +6)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
63 (-8.7% / -6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
618 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
534 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,965 (-0.1% / -35)
4.9(+0.0000) (766+0 votes)
142
QuickWiki
261 (-1.9% / -5)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
143
WIKI
529 (+0.8% / +4)
30,340 (-0.1% / -25)
3.9(+0.0000) (2,165+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
51,725 (+0.0% / +8)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
147
Columns
355 (-1.4% / -5)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
353 (-2.2% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (-1.1% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
27,094 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (216+0 votes)
152
WikSort
11 (+10.0% / +1)
40,772 (+0.1% / +44)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
18,569 (-0.2% / -36)
4.4(+0.0000) (366+0 votes)
325 (-1.8% / -6)
6 (+0.0% / +0)
25 (+13.6% / +3)
160
Lookup
222 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
200 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
163
Chump
39,203 (+35.1% / +10,183)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
165
Wiki This
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
167
WikiCopy
40 (-2.4% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
16,163 (-0.1% / -16)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
172
BibItNow!
10,663 (-0.2% / -23)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
158 (+1.3% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,839 (-0.4% / -32)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
7,165 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
181
Dark Mode
7,404 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (25+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,440 (-0.4% / -13)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
2,464 (-0.3% / -7)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,373 (+0.4% / +15)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,429 (-0.3% / -4)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
2,589 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,952 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
191
WikifY
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,069 (-0.4% / -8)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,784 (+0.6% / +16)
2.4(+0.0000) (25+0 votes)
195
Wikiage
18 (+0.0% / +0)
196
MapRemote
9 (+0.0% / +0)
197
Flewent
1,879 (-0.2% / -4)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
200
WikiPeek
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201
Dark Mode
1,698 (+0.7% / +11)
1,141 (+1.5% / +17)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
684 (-1.6% / -11)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
886 (+1.3% / +11)
207
Wiki It
419 (-0.7% / -3)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
758 (+0.5% / +4)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
342 (+2.4% / +8)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
422 (-1.2% / -5)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
386 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
217
High Wiki
27 (-3.6% / -1)
348 (+0.9% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
219
QWiki
9 (-10.0% / -1)
9 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
269 (-0.7% / -2)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20 (+5.3% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
267 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
227
Throbber
291 (-2.7% / -8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
228
Pia
229 (-0.4% / -1)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
323 (+0.9% / +3)
231
Dark Mode
315 (+0.6% / +2)
3 (+0.0% / +0)
233
Flexpad
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
170 (-2.3% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
235
WikiCuiz
17 (+0.0% / +0)
150 (-2.6% / -4)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
207 (+1.0% / +2)
178 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+1.0% / +2)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
240
pertext
204 (+0.0% / +0)
241
Shades
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
173 (+1.8% / +3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
246
BestRef
6 (+0.0% / +0)
247
Extendify
137 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
249
OmniWiki
82 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
112 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
251
wikicsv
14 (+0.0% / +0)
136 (-4.2% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
258
Omnibang
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
259
CiteGen
71 (-1.4% / -1)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
261
Wikidark
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
263
Wikilist
5 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71 (-6.6% / -5)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
266
Briefly
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267
YubNubEx
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
269
Haidoku
10 (-9.1% / -1)
10 (+0.0% / +0)
66 (-1.5% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
272
Wiki Tube
57 (-5.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
275
Topo
65 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
277
Wikiest
6 (+50.0% / +2)
45 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+4.9% / +3)
64 (+4.9% / +3)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
283
Wikihover
43 (+4.9% / +2)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
45 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
50 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
296
PopChome
34 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+21.1% / +4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)