extension ExtPose

Keyword: wikipedia

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
276,293 (+0.0% / +0)
4.8052(+0.0000) (7,660+0 votes)
27,555 (+0.0% / +0)
4.3552(+0.0000) (335+0 votes)
8,033 (+1.1% / +84)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
6,124 (+1.0% / +60)
4.5132(+0.0000) (76+0 votes)
4,004 (+0.0% / +0)
4.6604(+0.0000) (53+0 votes)
12,529 (+0.0% / +0)
4.6695(+0.0000) (118+0 votes)
4,184 (+0.5% / +22)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
642 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,207 (-0.4% / -31)
4.6403(+0.0000) (139+0 votes)
6,986 (+1.4% / +99)
4.6071(+0.0000) (56+0 votes)
9,678 (+1.5% / +142)
3.8293(+0.0000) (41+0 votes)
1,492 (+1.9% / +28)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
509 (+2.8% / +14)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
6,703 (+8.5% / +525)
3.6154(+0.0000) (65+0 votes)
2,228 (+0.2% / +4)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
14,809 (+0.0% / +0)
4.9043(+0.0000) (94+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
2,130 (+0.0% / +0)
3.1071(+0.0000) (28+0 votes)
5,303 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,555 (+0.7% / +53)
4.6761(+0.0000) (71+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
354 (+3.2% / +11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,804 (-0.4% / -74)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
900 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
62,015 (-0.2% / -149)
1.3636(+0.0000) (44+0 votes)
889 (-1.1% / -10)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
691 (+1.8% / +12)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
304 (+2.7% / +8)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
705 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
73 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,053 (-5.1% / -163)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,037 (+0.7% / +39)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
319 (+2.2% / +7)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
116 (+2.7% / +3)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
279 (-2.8% / -8)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
2.5556(+0.0000) (18+0 votes)
417 (-1.2% / -5)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,083 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
29,314 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
52
Kiwix
3,106 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
209 (+2.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,157 (+8.0% / +1,426)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
159 (+5.3% / +8)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+4.3% / +3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
289 (+0.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
948 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
65
Context
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
148 (-3.9% / -6)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
103 (-7.2% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116,975 (+0.0% / +0)
3.7543(+0.0000) (3,174+0 votes)
69 (+11.3% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
211 (+0.5% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
142,594 (+0.0% / +0)
2.2428(+0.0049) (313+2 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102 (+5.2% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
55 (+5.8% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
86
sez
171 (-0.6% / -1)
88 (+2.3% / +2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-17.4% / -4)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94
WikiPop
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
35 (+16.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+7.5% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
320 (+0.3% / +1)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
130 (+7.4% / +9)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,056 (+0.4% / +13)
4.8485(+0.0047) (33+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
118
Wiki Like
3,291 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
120
Wiki-Ads
20 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
122
EasyWiki
146 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
123
Imagus
431,838 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (1,769+0 votes)
14 (+40.0% / +4)
125
WikiZoom
133 (+0.8% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
910 (+2.5% / +22)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
132 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,265 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
131
m-wiki
645 (+3.0% / +19)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
11 (+37.5% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
134
EasyWiki
75 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
1,015 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+10.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142
QuickWiki
309 (+0.3% / +1)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,971 (+0.0% / +0)
3.8453(+0.0000) (2,179+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
489 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
404 (+0.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
55,341 (+1.8% / +961)
2.8652(-0.0133) (141+1 votes)
149
Columns
362 (+1.1% / +4)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
268 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
25,556 (+0.0% / +0)
4.5905(+0.0000) (210+0 votes)
283 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153
Wiki This
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
24,143 (+1.4% / +337)
3.3333(+0.0000) (21+0 votes)
232 (+5.5% / +12)
3.3333(-0.0667) (6+1 votes)
221 (+2.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159
WikSort
8 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (-7.1% / -3)
162
Lookup
168 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
18,325 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
186 (-41.9% / -134)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
151 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,882 (+0.0% / +0)
4.4472(+0.0000) (360+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
9,075 (+0.0% / +0)
4.234(+0.0000) (47+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,582 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
12,214 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,880 (+1.2% / +70)
3.9706(+0.0000) (68+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5 (-16.7% / -1)
7 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
6,466 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182
eSafely
5,413 (+0.9% / +48)
3.5714(+0.0000) (77+0 votes)
183
WikifY
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
184
WikiCopy
26 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,314 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (91+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
3,710 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
191
Wikiage
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,511 (+0.8% / +20)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
4,052 (+1.3% / +52)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,519 (+9.2% / +297)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
197
Wikiword
10 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,822 (-0.8% / -14)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
2,215 (+2.1% / +45)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,872 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,941 (-0.2% / -3)
3.1304(+0.0000) (23+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206
Flewent
1,886 (+0.0% / +0)
3.2333(+0.0000) (30+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,116 (+0.0% / +0)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
16 (+77.8% / +7)
58 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,057 (-0.4% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
873 (+0.2% / +2)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
808 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
217
Wiki It
439 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
604 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
381 (-1.3% / -5)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
542 (-5.1% / -29)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
701 (+1.9% / +13)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
801 (+1.5% / +12)
223
QWiki
11 (+0.0% / +0)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
232
WikiPeek
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
441 (+0.0% / +0)
431 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
236
Pia
286 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
382 (+6.4% / +23)
238
Wikiest
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300 (-0.7% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
210 (-1.4% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
179 (+9.1% / +15)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
246
pertext
259 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
247
Throbber
217 (+1.9% / +4)
4.0(+0.0000) (2+1 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
166 (+0.6% / +1)
252
OmniWiki
84 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
156 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
102 (+6.2% / +6)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
116 (+7.4% / +8)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
257
CiteGen
85 (-6.6% / -6)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
142 (-7.2% / -11)
138 (+0.7% / +1)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
260
wikicsv
13 (-7.1% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
261
Extendify
107 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
263
High Wiki
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
9 (-35.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
269
Backxtab
70 (+4.5% / +3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
87 (+11.5% / +9)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
272
YubNubEx
86 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
273
Shades
81 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
63 (+6.8% / +4)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
277
Wikihover
61 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
281
Wiki Tube
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (+14.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
286
Topo
61 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+11.1% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
2 (+0.0% / +0)
55 (+10.0% / +5)
54 (+3.8% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-14.8% / -4)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
297
PeRoos
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
298
Get Info
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (-17.4% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300
WordFish
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)