extension ExtPose

Keyword: wikipedia

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
272,415 (-0.3% / -768)
4.8052(+0.0000) (7,671+0 votes)
27,010 (-0.4% / -107)
4.3599(+0.0000) (339+0 votes)
6,212 (+0.0% / +0)
4.5195(+0.0000) (77+0 votes)
48,617 (-0.0% / -19)
4.551(+0.0000) (1,619+0 votes)
4,807 (-0.4% / -20)
4.6667(+0.0000) (54+0 votes)
12,809 (+0.4% / +47)
3.85(+0.0000) (40+0 votes)
12,013 (-0.1% / -10)
4.6723(+0.0000) (119+0 votes)
4,127 (-0.6% / -25)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
585 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
9,544 (+0.0% / +3)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
6,374 (-0.3% / -21)
4.6403(+0.0000) (139+0 votes)
1,765 (+1.3% / +22)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
9,469 (-0.1% / -5)
3.8837(+0.0000) (43+0 votes)
519 (+0.6% / +3)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
6,606 (-0.8% / -56)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
2,097 (+1.1% / +22)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
3,307 (-0.5% / -16)
3.6154(+0.0000) (65+0 votes)
899 (+0.6% / +5)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
8,604 (+0.2% / +20)
4.9053(+0.0000) (95+0 votes)
240 (-4.8% / -12)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
7,268 (-0.3% / -23)
4.6761(+0.0000) (71+0 votes)
1,503 (+0.5% / +8)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
334 (-0.6% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,091 (-1.4% / -15)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
187 (+1.6% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
131 (-3.0% / -4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
297 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (-0.7% / -3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
807 (-1.1% / -9)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
651 (-0.6% / -4)
3.5882(+0.0000) (17+0 votes)
70 (+4.5% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,837 (+0.4% / +10)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
396 (-1.0% / -4)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
275 (-1.1% / -3)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
2.5556(+0.0000) (18+0 votes)
423 (+0.5% / +2)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
1,047 (+0.4% / +4)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
261 (-0.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
48
Kiwix
3,705 (-0.1% / -4)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
19,295 (-0.9% / -170)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
194 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
378 (+2.2% / +8)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
59
Context
88 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177 (+2.9% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
72 (-5.3% / -4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
853 (-1.0% / -9)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
8,213 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
354 (-0.8% / -3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
145 (-2.7% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
81 (-1.2% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
39 (+2.6% / +1)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
144 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115,106 (-0.9% / -1,014)
3.0675(+0.0000) (415+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (-0.5% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
106 (+6.0% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
99 (+3.1% / +3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
88
sez
123 (+0.8% / +1)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
94
WikiPop
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
97 (-3.0% / -3)
9,396 (-0.6% / -56)
4.383(+0.0000) (47+0 votes)
98
iSlide
7,096 (-0.3% / -23)
3.8922(+0.0000) (204+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
323 (+0.3% / +1)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
4,099 (-0.2% / -7)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
499 (-0.4% / -2)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
326 (-1.8% / -6)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
222 (-1.8% / -4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,154 (-0.4% / -8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
118
Imagus
463,193 (-0.2% / -892)
4.5083(-0.0003) (1,812-1 votes)
119
Wiki-Ads
19 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
46 (-4.2% / -2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,036 (-0.1% / -1)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
123
EasyWiki
127 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,013,217 (-1.1% / -10,842)
125
WikiZoom
128 (+0.8% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,496 (-1.8% / -27)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
133 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
132
m-wiki
611 (-0.3% / -2)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134
EasyWiki
74 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
135
WikSort
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
9 (-10.0% / -1)
10 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
100 (+1.0% / +1)
61 (-3.2% / -2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
143
WIKI
694 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83,293 (+0.3% / +273)
2.9484(+0.0000) (155+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
148
QuickWiki
274 (+0.4% / +1)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
496 (+3.8% / +18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152
Columns
393 (+0.0% / +0)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
392 (-1.3% / -5)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
22,117 (-0.2% / -42)
3.854(+0.0000) (2,171+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5 (+25.0% / +1)
367 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,649 (-0.1% / -36)
4.6095(+0.0000) (210+0 votes)
314 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
360 (+1.4% / +5)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
161
Moon Map
23,451 (-0.7% / -176)
3.9143(+0.0000) (35+0 votes)
287 (-1.7% / -5)
18,526 (+0.5% / +99)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
26,544 (-0.1% / -32)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
25,467 (-0.9% / -219)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
225 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169
Lookup
169 (-1.2% / -2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
192 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
Wiki This
30 (-6.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,862 (-0.5% / -61)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
6,904 (+0.2% / +11)
4.4598(+0.0000) (361+0 votes)
12,620 (-0.3% / -39)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
15,195 (-0.8% / -116)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
177
Mars Map
6,752 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
5,670 (-0.4% / -22)
3.9706(+0.0000) (68+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
127 (-2.3% / -3)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,191 (+0.8% / +57)
2.4545(+0.0000) (11+0 votes)
190
eSafely
4,850 (-0.1% / -3)
3.5714(+0.0000) (77+0 votes)
191
WikifY
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,788 (+0.3% / +15)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
2,328 (+0.1% / +2)
4.8864(+0.0000) (44+0 votes)
3,769 (+0.2% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,585 (+0.5% / +8)
4.8587(+0.0000) (92+0 votes)
80 (+3.9% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
202
WikiCopy
19 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,758 (+0.2% / +4)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
2,216 (-0.4% / -10)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,108 (-0.2% / -5)
3.125(+0.0000) (24+0 votes)
206
Flewent
1,890 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (30+0 votes)
1,472 (+0.6% / +9)
4.05(+0.0000) (20+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
210
Wikiage
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
41 (-2.4% / -1)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,570 (+0.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3,561 (+109.7% / +1,863)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,432 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
980 (-0.9% / -9)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
979 (+0.8% / +8)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
7 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
224
QWiki
12 (+20.0% / +2)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
910 (+0.2% / +2)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
395 (+2.6% / +10)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
229
Wiki It
415 (+1.2% / +5)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
696 (+0.6% / +4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
774 (-1.0% / -8)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
448 (+1.4% / +6)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
648 (-0.2% / -1)
386 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
426 (+0.0% / +0)
406 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
240
Pia
259 (-0.8% / -2)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
365 (+1.4% / +5)
346 (-0.9% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
243
Wikiest
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+200.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246
WikiPeek
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
249
Throbber
232 (-1.3% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
215 (-0.9% / -2)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
252
pertext
246 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (-1.8% / -3)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
189 (+1.1% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
226 (-2.6% / -6)
201 (-1.5% / -3)
174 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258
Wikiword
4 (+0.0% / +0)
14 (-12.5% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
138 (-1.4% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
101 (-2.9% / -3)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
160 (-0.6% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
171 (+2.4% / +4)
266
OmniWiki
88 (-2.2% / -2)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
267
High Wiki
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
268
Extendify
121 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
138 (+0.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
271
wikicsv
13 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
CiteGen
81 (+2.5% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
121 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
275
Wikilist
5 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
277
Haidoku
11 (+0.0% / +0)
278
Backxtab
67 (+1.5% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
279
YubNubEx
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
283
Shades
64 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
288
Wiki Tube
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
290
Wikihover
51 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292
wikiqwiki
4 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294
Topo
64 (+1.6% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
60 (-4.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)