extension ExtPose

Keyword: wikipedia

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
261,905 (+0.0% / +58)
4.8045(-0.0000) (7,669-1 votes)
25,822 (-0.1% / -34)
4.3655(+0.0000) (342+0 votes)
5,990 (+0.0% / +1)
4.5195(+0.0000) (77+0 votes)
48,062 (-0.4% / -194)
4.5515(+0.0000) (1,621+0 votes)
4,925 (+0.4% / +19)
4.6667(+0.0000) (54+0 votes)
16,691 (+0.2% / +40)
3.6977(+0.0000) (43+0 votes)
11,655 (+0.1% / +7)
4.6723(+0.0000) (119+0 votes)
4,038 (+0.0% / +0)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
575 (-0.7% / -4)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,997 (+0.4% / +32)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
6,282 (+0.1% / +9)
4.6403(+0.0000) (139+0 votes)
1,895 (+0.3% / +6)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
9,336 (+0.1% / +6)
3.8837(+0.0000) (43+0 votes)
548 (+0.2% / +1)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
5,840 (+0.1% / +7)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,965 (+0.5% / +9)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
911 (+0.3% / +3)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
2,139 (+1.3% / +27)
3.6154(+0.0000) (65+0 votes)
7,249 (-0.7% / -53)
4.9053(+0.0000) (95+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,231 (+0.2% / +2)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
6,985 (+0.5% / +36)
4.625(+0.0000) (72+0 votes)
341 (+2.4% / +8)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,257 (-0.6% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
261 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
306 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
439 (+1.6% / +7)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
757 (+0.5% / +4)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
280 (-1.4% / -4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
634 (+1.3% / +8)
3.5882(+0.0000) (17+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,803 (-0.7% / -20)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
286 (-0.7% / -2)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
128 (-2.3% / -3)
128 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
261 (+1.6% / +4)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
2.5556(+0.0000) (18+0 votes)
392 (-2.0% / -8)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
1,019 (+0.5% / +5)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
46
Kiwix
3,816 (+0.3% / +10)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
191 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
120 (-2.4% / -3)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
203 (+4.6% / +9)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
152 (-0.7% / -1)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
172 (-2.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
57
Context
92 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
846 (-0.6% / -5)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
7,219 (+0.4% / +29)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
58 (-4.9% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
366 (-0.3% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
40 (-7.0% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
143 (+5.1% / +7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
24 (-4.0% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
84 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
143 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88,447 (+0.1% / +67)
3.179(+0.0058) (458+2 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
173 (+0.6% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
119 (+0.8% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+3.1% / +3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
273 (-0.4% / -1)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
89
sez
108 (+2.9% / +3)
68 (+4.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
93
WikiPop
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,341 (-0.0% / -4)
4.4677(+0.0000) (62+0 votes)
98
iSlide
6,648 (-0.1% / -4)
3.878(+0.0000) (205+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
321 (-1.2% / -4)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
592 (+0.0% / +0)
348 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
55 (+12.2% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
317 (+8.2% / +24)
233 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,465 (-0.5% / -12)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
51 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
118
Imagus
472,852 (+0.0% / +209)
4.508(+0.0003) (1,821+1 votes)
119
WikiZoom
148 (+0.7% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
959 (-0.2% / -2)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
124
EasyWiki
113 (+1.8% / +2)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,482 (+0.9% / +13)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,232 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129
m-wiki
623 (+0.0% / +0)
4.963(+0.0000) (27+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
132
EasyWiki
70 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
10 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
137
Wiki-Ads
12 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
110,062 (+0.2% / +181)
2.9554(+0.0067) (157+1 votes)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
143
WIKI
637 (-0.2% / -1)
144
WikSort
11 (-8.3% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
145
QuickWiki
264 (+1.1% / +3)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149
Columns
390 (+1.0% / +4)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
389 (+0.3% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
381 (+3.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,379 (-0.2% / -33)
3.8533(+0.0000) (2,168+0 votes)
25,721 (+0.1% / +14)
4.6095(+0.0000) (210+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,401 (-0.0% / -3)
4.0(+0.0000) (58+0 votes)
299 (-2.3% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296 (-3.0% / -9)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
27,089 (+0.0% / +13)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
162
Lookup
181 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
19,836 (-0.3% / -50)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
164
Wiki This
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
166
Moon Map
10,669 (-0.2% / -24)
3.9143(+0.0000) (35+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,333 (+0.1% / +14)
3.2857(+0.0000) (21+0 votes)
6,667 (+0.1% / +7)
4.4598(+0.0000) (361+0 votes)
165 (-1.8% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,698 (+0.7% / +79)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
148 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
154 (+0.0% / +0)
11,450 (-0.2% / -18)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5,461 (-0.1% / -8)
3.9706(+0.0000) (68+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
182
WikifY
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,813 (-0.1% / -7)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
184
Mars Map
4,722 (-0.3% / -14)
4.0357(+0.0000) (28+0 votes)
5,071 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
186
eSafely
4,569 (-0.3% / -16)
3.5714(+0.0000) (77+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,331 (+0.0% / +1)
4.8889(+0.0000) (45+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,557 (+0.4% / +14)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
1,505 (-0.5% / -8)
4.8587(+0.0000) (92+0 votes)
2,785 (-0.4% / -10)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,825 (-0.7% / -13)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
2,316 (-0.1% / -3)
2.9545(+0.0000) (22+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,846 (+0.4% / +8)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201
Wikiage
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
203
Flewent
1,815 (+0.2% / +4)
3.1333(+0.0000) (30+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
9 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,411 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,707 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
211
WikiCopy
15 (-11.8% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,061 (+0.7% / +7)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,160 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
215
QWiki
14 (+0.0% / +0)
216
WikiPeek
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
405 (+1.0% / +4)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
890 (+0.7% / +6)
3 (+0.0% / +0)
220
Wiki It
397 (+0.5% / +2)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
649 (+1.1% / +7)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
770 (+0.9% / +7)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
730 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
343 (-0.6% / -2)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
485 (+1.9% / +9)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
472 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
311 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
233
Wikiword
5 (+25.0% / +1)
376 (+1.6% / +6)
235
Wikiest
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236
Pia
238 (-0.8% / -2)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253 (-0.8% / -2)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
241
Throbber
232 (+0.4% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
245
pertext
244 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
232 (-1.7% / -4)
210 (-0.9% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
142 (-2.7% / -4)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
207 (-1.0% / -2)
155 (-1.3% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
182 (-2.7% / -5)
175 (-2.8% / -5)
256
wikicsv
15 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
257
Wikilist
6 (+0.0% / +0)
170 (+3.0% / +5)
96 (+2.1% / +2)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
OmniWiki
89 (+1.1% / +1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
263
Extendify
111 (-4.3% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
264
CiteGen
79 (-2.5% / -2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
129 (-1.5% / -2)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
268
High Wiki
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
269
Haidoku
11 (+0.0% / +0)
270
Backxtab
62 (-3.1% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
273
YubNubEx
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
274
WikiCuiz
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
8 (-11.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
278
Shades
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
279
Topo
71 (-2.7% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
281
Wiki Tube
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
285
Wikihover
47 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+100.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)