extension ExtPose

Keyword: storage

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
21,314 (+1.2% / +259)
3.6552(+0.0000) (87+0 votes)
54,970 (+0.0% / +0)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
25,157 (+3.7% / +889)
4.4766(-0.0048) (107-1 votes)
117,763 (+0.0% / +0)
4.5676(+0.0009) (1,390+3 votes)
4,517 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
68,467 (+3.1% / +2,053)
4.6775(-0.0060) (400+5 votes)
9,770 (+1.8% / +173)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
33,496 (+0.0% / +0)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
16,776 (+0.4% / +62)
4.2833(+0.0247) (60+2 votes)
923 (+2.0% / +18)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,715 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
371 (+10.1% / +34)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,714 (+0.0% / +1)
4.0667(+0.0667) (15+1 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,960 (+1.7% / +311)
4.0857(-0.0201) (105+1 votes)
36,470 (+0.0% / +0)
2.7(+0.1211) (20+1 votes)
345 (+0.6% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
58,179 (+3.0% / +1,690)
4.5196(+0.0007) (664+1 votes)
1,967 (+4.1% / +78)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
22
MEGA
1,924,243 (+0.0% / +0)
4.3462(+0.0000) (7,074+0 votes)
966 (-1.5% / -15)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
6,681 (+0.0% / +0)
4.9655(-0.0345) (29+1 votes)
2,275 (+5.6% / +121)
4.5781(-0.0219) (64+4 votes)
101 (-2.9% / -3)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,916 (+2.8% / +53)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
112 (-9.7% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,533 (+0.0% / +0)
4.8205(+0.0000) (39+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
85 (-4.5% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,416 (+0.0% / +0)
2.9688(+0.0000) (32+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (+2.6% / +6)
255,120 (+0.0% / +0)
4.7827(+0.0000) (6,200+0 votes)
1,417 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,076 (+2.7% / +28)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,439 (+0.0% / +0)
4.5278(+0.0000) (72+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,851 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
45,400 (+0.0% / +0)
3.6947(-0.0130) (131+1 votes)
3,120 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,779 (+0.0% / +0)
4.76(+0.0000) (25+0 votes)
332 (+4.1% / +13)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,852 (+0.6% / +127)
4.5738(+0.0000) (61+0 votes)
85,591 (+3.5% / +2,868)
4.5247(+0.0011) (425+1 votes)
7,533,489 (+0.0% / +0)
4.8678(+0.0000) (340,228+42 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7053(+0.0001) (63,743+12 votes)
143 (+10.9% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,356 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
814 (+1.6% / +13)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,079 (+0.0% / +0)
3.7419(+0.0000) (124+0 votes)
9,194 (+1.2% / +111)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
1,645 (+0.0% / +0)
4.8627(+0.0000) (153+0 votes)
18,884 (+1.2% / +228)
4.6829(+0.0007) (451+1 votes)
60
Smarty
48,159 (+1.4% / +686)
3.8571(-0.2198) (14+1 votes)
61
ProKeys
27,507 (+1.4% / +393)
4.5098(+0.0000) (204+0 votes)
252 (-4.9% / -13)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
6,044 (+1.8% / +105)
4.4028(+0.0000) (72+0 votes)
19,273 (-0.4% / -76)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
37,644 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+29.4% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,225,076 (+0.0% / +0)
4.7732(+0.0000) (9,866+0 votes)
23,704 (+0.0% / +0)
347 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
11,614 (+0.8% / +89)
4.013(+0.0000) (77+0 votes)
21,119 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,375,892 (+0.0% / +0)
3.6072(+0.0000) (1,418+0 votes)
456 (+3.2% / +14)
2.9412(+0.0000) (34+0 votes)
18,094 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,516 (+1.9% / +47)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
12,418 (+0.0% / +0)
6,218 (-0.5% / -33)
4.6489(+0.0000) (94+0 votes)
870,594 (+0.0% / +0)
3.575(+0.0000) (2,040+0 votes)
507,645 (+1.5% / +7,484)
3.9308(-0.0007) (1,431+1 votes)
694 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,504 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
165 (+3.1% / +5)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7,600 (+0.0% / +0)
5,518 (+0.0% / +0)
3.5217(+0.0000) (46+0 votes)
370,223 (+0.0% / +0)
4.0944(+0.0000) (466+0 votes)
290,746 (+0.9% / +2,707)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
359,940 (+0.9% / +3,199)
4.5892(+0.0009) (482+1 votes)
102 (-4.7% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,168 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0143) (15+1 votes)
1,433 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,247 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350,333 (-0.1% / -446)
3.5618(+0.0011) (2,647+0 votes)
95
Blur
173,783 (+1.1% / +1,821)
4.3165(+0.0002) (4,505+1 votes)
212,266 (+0.0% / +0)
4.0254(+0.0000) (670+0 votes)
182,793 (+0.0% / +0)
4.219(-0.0001) (1,680+1 votes)
11,755 (+3.7% / +421)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
196,816 (+0.3% / +583)
4.5388(+0.0005) (709+3 votes)
3,851 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,326 (+0.0% / +0)
102
OpenDrive
832 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
4,050 (+0.0% / +0)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125,760 (+1.1% / +1,316)
4.2338(+0.0064) (586+1 votes)
43 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,271 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289 (+4.3% / +12)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
112
Rezku
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,484 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,101 (+0.0% / +1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,217 (+0.4% / +5)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
775 (+1.6% / +12)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,332 (+0.0% / +0)
2,100 (+0.0% / +0)
29,619 (+0.0% / +0)
4.8909(-0.0005) (1,640+2 votes)
93 (+3.3% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
121
RWeb
428 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
48,663 (+1.0% / +503)
4.4832(+0.0000) (716+0 votes)
61,085 (+1.3% / +766)
4.4667(+0.0000) (150+0 votes)
124
Locksmith
566 (+1.6% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45,481 (+0.7% / +335)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
38,519 (+0.0% / +0)
4.0994(+0.0013) (694+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,014 (+1.7% / +17)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
468 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131
NZBLinker
389 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+11.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,199 (+0.0% / +0)
866 (+0.9% / +8)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
340 (-3.4% / -12)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,727,740 (+0.0% / +0)
4.7675(+0.0000) (63,784+4 votes)
23 (+0.0% / +0)
138
RESTED
23,128 (+2.2% / +501)
3.9125(+0.0000) (80+0 votes)
31,703 (+0.0% / +0)
3.3714(+0.0000) (35+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
853 (+0.0% / +0)
6,058,696 (+1.7% / +101,554)
4.0322(+0.0004) (4,538+2 votes)
20,956 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
36,400 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
742 (+0.0% / +0)
20,485 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
515 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+17.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,788 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
150
Point
9,397 (+0.5% / +50)
4.7846(+0.0000) (130+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
152
D-Chat
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
457 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
154
Monosnap
16,327 (+1.4% / +225)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
10,196 (+1.3% / +129)
4.029(+0.0000) (69+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,950,944 (+0.8% / +31,377)
3.4343(+0.0000) (198+0 votes)
366 (-3.4% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,666 (+0.2% / +31)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
9,231 (+1.4% / +124)
3.8846(+0.0000) (26+0 votes)
182 (+6.4% / +11)
164
MindMap
11,379 (+0.0% / +0)
3.0455(+0.0000) (22+0 votes)
3,992 (+0.0% / +0)
4.797(+0.0000) (133+0 votes)
2,197,512 (-3.1% / -71,444)
3.6597(+0.0029) (238+2 votes)
8,516 (+0.0% / +0)
3.3239(+0.0000) (71+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
278 (+6.5% / +17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5 (+25.0% / +1)
4,272 (+0.0% / +0)
4.5759(+0.0000) (158+0 votes)
4,954 (+1.2% / +58)
4.0179(+0.0000) (56+0 votes)
4,188 (+2.5% / +101)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
4,001 (+0.0% / +0)
4.6479(+0.0000) (71+0 votes)
176
Envelop
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,843 (+1.8% / +67)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
3,750 (+0.6% / +24)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
3,828 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,782 (+0.0% / +0)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
299,274 (+0.2% / +647)
4.1279(+0.0000) (657+0 votes)
2,875 (+0.0% / +0)
4.5312(+0.0000) (32+0 votes)
2,412 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
3,545 (+0.0% / +0)
3.5455(+0.0000) (33+0 votes)
3,615 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,930 (+0.0% / +0)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
12 (-20.0% / -3)
24 (+50.0% / +8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
3,445 (+0.8% / +29)
2.6491(+0.0000) (57+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
2,898 (+1.6% / +46)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,478 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
1,479 (+2.4% / +35)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,016 (-0.6% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,767 (+2.4% / +41)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,278 (+2.4% / +30)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
2,017 (+8.6% / +159)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,392 (-2.0% / -29)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,527 (+0.9% / +13)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
1,498 (-1.4% / -21)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
66 (-5.7% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,556 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
205
BrowQue
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,145 (+3.0% / +33)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
207
CSS Spy
1,340 (+0.5% / +7)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
208
Skrapp
77,740 (+0.0% / +0)
4.16(+0.0000) (375+0 votes)
1,663 (+2.7% / +44)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
67,843 (+0.0% / +0)
4.3635(+0.0000) (553+0 votes)
1,065 (-2.0% / -22)
4.3125(+0.0222) (32+1 votes)
99,020 (+0.0% / +0)
3.5286(+0.0000) (700+0 votes)
1,110 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
37,463 (+0.0% / +0)
4.7761(+0.0035) (527+8 votes)
1,326 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
217
Tabsets
1,022 (-0.2% / -2)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
1,034 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
836 (+2.7% / +22)
3.9167(+0.0000) (36+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
766 (-1.9% / -15)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
356 (-0.8% / -3)
4.9289(+0.0000) (239+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
931 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
32,269 (+0.0% / +0)
3.8624(+0.0000) (298+0 votes)
41 (-10.9% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
939 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
678 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
232
aiwa
635 (-0.8% / -5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
583 (+1.9% / +11)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
683 (+2.2% / +15)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,741 (+0.0% / +0)
3.8583(+0.0000) (120+0 votes)
19,676 (-0.0% / -5)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
486 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,341 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (54+0 votes)
241
Syiwe
686 (-2.7% / -19)
1.0(+0.0000) (6+0 votes)
242
Kanban
60 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
244
VKEncrypt
40 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
406 (+2.3% / +9)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
12,063 (+1.2% / +138)
4.117(+0.0000) (94+0 votes)
523 (+2.8% / +14)
2.5455(+0.0000) (22+0 votes)
347 (+3.0% / +10)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
27 (-10.0% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
353 (+1.4% / +5)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
446 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,829 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
257
Store Me
19 (-20.8% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,473 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0420) (39+6 votes)
259
URL Bin
264 (+6.5% / +16)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
11,383 (+0.0% / +0)
3.6071(+0.0000) (28+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
13,096 (+0.5% / +63)
1.8734(+0.0000) (79+0 votes)
12,412 (+0.5% / +59)
2.3684(+0.0000) (57+0 votes)
264
Deepmemo
231 (-1.3% / -3)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
7,797 (+0.8% / +62)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
6,383 (+0.0% / +0)
3.7812(+0.0000) (64+0 votes)
6,250 (+1.1% / +70)
3.7903(+0.0000) (62+0 votes)
5,857 (-0.1% / -4)
4.3333(+0.0000) (81+0 votes)
255 (+2.8% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
275 (+0.4% / +1)
32 (+23.1% / +6)
5,647 (+0.4% / +25)
3.1944(+0.0000) (108+0 votes)
197 (-5.3% / -11)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
236 (-0.8% / -2)
277
OVPN.com
4,631 (+0.4% / +18)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
278
Notes
3 (-25.0% / -1)
3,957 (-0.7% / -29)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
156 (-2.5% / -4)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
281
s3
4,495 (+0.1% / +3)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
189 (+1.6% / +3)
2,786 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
168 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,787 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,879 (-0.4% / -12)
3.3429(+0.0000) (35+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,809 (-0.1% / -2)
3.9888(+0.0000) (89+0 votes)
116 (-1.7% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,299 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
103 (+4.0% / +4)
81 (-3.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,034 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+50.9% / +27)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)