extension ExtPose

Keyword: storage -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.4621(+0.0000) (145+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9421(+0.0000) (121+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6932(+0.0004) (3,067+4 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6945(+0.0000) (4,307+0 votes)
843 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8107(+0.0000) (428+0 votes)
907 (+0.7% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6929(-0.0097) (762+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8193(+0.0000) (1,035+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
535 (-2.2% / -12)
4.0(+1.0000) (2+1 votes)
16
MEGA
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3192(+0.0000) (7,120+0 votes)
999 (+1.3% / +13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9314(+0.0009) (758+10 votes)
424 (+0.7% / +3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
897 (+1.0% / +9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
328 (-1.8% / -6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
23
BitMask
30,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
231 (+4.1% / +9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
320 (+4.9% / +15)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
334 (-2.6% / -9)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
302 (-1.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5935(-0.0010) (583+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.479(+0.0006) (883+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4727(+0.0013) (1,959+5 votes)
581 (-1.0% / -6)
517 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4742(+0.0005) (1,261+3 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7153(+0.0007) (404+1 votes)
524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
38
xTab
40,000 (+0.0% / +0)
3.823(+0.0000) (113+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8361(+0.0000) (61+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
206 (-10.8% / -25)
70 (-4.1% / -3)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45
Shweb
24 (+4.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5591(+0.0000) (93+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
61 (+7.0% / +4)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9722(+0.0000) (36+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.2147(+0.0000) (1,020+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6042(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.947(+0.0000) (132+0 votes)
993 (+1.1% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (81+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1579(-0.1754) (19+1 votes)
954 (+0.3% / +3)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.655(+0.0000) (258+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6649(+0.0000) (1,746+0 votes)
138 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1032(+0.0000) (281+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5745(+0.0000) (47+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.36(+0.0000) (25+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.493(+0.0000) (71+0 votes)
70,000
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
386 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5962(+0.0000) (52+0 votes)
89 (+3.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.473(+0.0000) (74+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
11,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7301(+0.0000) (71,416+9 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.8531(-0.0000) (361,958+29 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
143 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.669(+0.0000) (287+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3077(-0.0523) (26+1 votes)
83
Devbox
168 (-1.2% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5543(+0.0000) (92+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7407(+0.0498) (54-1 votes)
21 (-8.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
747 (+2.6% / +19)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6523(+0.0000) (4,214+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5476(+0.0000) (84+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (22+0 votes)
99
Bonjoro
4,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5823(+0.0009) (905+2 votes)
101
FBCharts
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.665(-0.0004) (2,579+9 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0001) (13,363+43 votes)
203 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
672 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8411(+0.0000) (1,706+0 votes)
137 (-4.2% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4269(+0.0000) (260+0 votes)
113
ProKeys
70,000 (+0.0% / +0)
4.3937(+0.0000) (221+0 votes)
179 (+2.3% / +4)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
127 (+4.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118
Autofill
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8947(+0.0000) (1,614+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4194(+0.0194) (31+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0003) (1,006+1 votes)
309 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
316 (+1.0% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
127
RWeb
603
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
146 (+3.5% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.2% / +2)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8676(+0.0000) (9,001+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8739(+0.0000) (111+0 votes)
160 (-2.4% / -4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
364 (+1.1% / +4)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9322(+0.0000) (855+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
482 (+0.0% / +0)
182 (-1.6% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
140
CourseGem
1,000 (+0.0% / +0)
4.8627(+0.0000) (153+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4989(+0.0000) (469+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8056(+0.0021) (576+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
109
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146
NZBLinker
724 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147
AI Anyone
70 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (63+0 votes)
149
QuickOWL
125 (-0.8% / -1)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0962(+0.0029) (312+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0043) (135+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0288(+0.0000) (660+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4061(+0.0000) (825+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (34+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7293(-0.0000) (9,420-4 votes)
251 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2429(+0.0000) (140+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7786(+0.0000) (1,292+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
168 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.29(+0.0072) (100+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5169(+0.0000) (89+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.506(+0.0000) (168+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3654(+0.0000) (52+0 votes)
168
Monosnap
60,000 (+0.0% / +0)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6085(+0.0005) (802+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4014(+0.0000) (147+0 votes)
444 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
209 (+6.1% / +12)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
174
URL Bin
244 (-0.4% / -1)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0076(+0.0000) (132+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1633(+0.0000) (49+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (91+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2641(+0.0000) (746+0 votes)
182
ArConnect
30,000 (+0.0% / +0)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1724(+0.0000) (29+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
224 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6508(-0.0428) (63+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5652(+0.0000) (23+0 votes)
195
Badesaba
5,000 (+0.0% / +0)
4.6799(+0.0010) (328+1 votes)
163 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.05(+0.0000) (40+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
945 (+0.4% / +4)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9853(+0.0000) (68+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4494(+0.0008) (701+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1515(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.137(+0.0000) (73+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5897(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.9722(+0.0000) (36+0 votes)
160 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (54+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0052) (129+1 votes)
219
IronVest
90,000 (+0.0% / +0)
4.3101(+0.0000) (4,415+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
221
Cleaner
5,000 (+0.0% / +0)
3.8214(+0.0437) (28+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
189 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+4.5% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0079) (23+1 votes)
600 (-1.2% / -7)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6234(+0.0000) (77+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5946(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4573(+0.0000) (164+0 votes)
541 (+1.9% / +10)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
240
FiveLoop
2,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
543 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2353(+0.0000) (17+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
975 (+2.6% / +25)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
649 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
249
Tabsets
2,000 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
17 (-15.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
172 (-0.6% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
372 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
258
Morty
29 (-3.3% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
372 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
459 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5088(+0.0000) (57+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (38+0 votes)
267
Devotion
78 (-2.5% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
271
D-Chat
260 (-2.6% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
258 (-4.1% / -11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.9224(+0.0000) (4,784+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
32 (-13.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
258 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7545(-0.0000) (58,435-1 votes)
40 (+5.3% / +2)
286
ReTorn
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
942 (+1.1% / +10)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
392 (-0.8% / -3)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6692(-0.0013) (523+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8684(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)