extension ExtPose

Keyword: storage

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
68,333 (+0.3% / +229)
4.5687(+0.0000) (160+0 votes)
13,201 (+0.7% / +98)
4.4955(+0.0000) (111+0 votes)
147,643 (-0.7% / -997)
4.5876(-0.0001) (1,552+2 votes)
13,875 (+0.8% / +112)
4.4054(+0.0165) (37+1 votes)
5,153 (+0.3% / +17)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
106,507 (+0.1% / +142)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
80,335 (+0.1% / +98)
4.6906(+0.0000) (556+0 votes)
11,869 (-0.1% / -17)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
36,869 (-0.1% / -19)
4.4536(+0.0000) (97+0 votes)
240,270 (+0.0% / +98)
4.4815(+0.0000) (54+0 votes)
1,092,378 (+0.7% / +8,111)
4.56(-0.0922) (25+2 votes)
895 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,793 (-1.1% / -64)
4.6022(+0.0000) (93+0 votes)
21,953 (+0.1% / +18)
4.1765(+0.0000) (85+0 votes)
2,655 (-0.4% / -12)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
16
MEGA
2,140,027 (+0.0% / +20)
4.3449(+0.0000) (7,104+0 votes)
295 (+2.1% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
249 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
477 (+1.9% / +9)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
31,780 (-0.2% / -70)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12,035 (+0.4% / +48)
4.5678(-0.0016) (354+1 votes)
91 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
205 (+0.5% / +1)
115 (+3.6% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,314 (-0.8% / -11)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,531,550 (+0.0% / +7)
4.2941(-0.2059) (17+1 votes)
142 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,996 (+0.2% / +4)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289 (+0.7% / +2)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
314 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,446 (-0.1% / -11)
3.1714(+0.0000) (35+0 votes)
5,553 (-0.3% / -14)
4.5217(+0.0000) (46+0 votes)
249 (-0.8% / -2)
307,925 (-0.0% / -92)
4.7834(+0.0002) (6,644+3 votes)
1,168 (-0.2% / -2)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
17,507 (-0.1% / -10)
4.5455(+0.0000) (77+0 votes)
3,494 (-0.2% / -7)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
3,962 (+0.3% / +11)
3.7619(+0.0000) (21+0 votes)
103,116 (-1.9% / -2,008)
4.6741(+0.0000) (4,253+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
42,786 (+0.1% / +50)
3.7465(+0.0179) (142+2 votes)
238 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,388 (+0.8% / +19)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
311 (+0.6% / +2)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
90 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
362 (-0.3% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,016 (+0.1% / +10)
4.1389(+0.0000) (36+0 votes)
20,754 (-0.3% / -59)
4.5873(+0.0000) (63+0 votes)
7,857,889 (+0.0% / +961)
4.869(-0.0000) (347,392+17 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7139(+0.0000) (65,236+5 votes)
123,828 (+0.5% / +619)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,760 (+0.1% / +11)
3.7419(+0.0000) (124+0 votes)
23,373 (-0.1% / -14)
4.6947(-0.0006) (475-1 votes)
1,561 (-0.5% / -8)
4.8627(+0.0000) (153+0 votes)
997 (-1.5% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
61
ProKeys
29,838 (-0.0% / -9)
4.5(+0.0000) (210+0 votes)
255 (-1.9% / -5)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
5,992 (+0.1% / +6)
4.4507(+0.0000) (71+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
17,135 (-0.2% / -27)
4.4139(-0.0103) (331+1 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
504 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
344 (+1.8% / +6)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
71
Bonjoro
2,418 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
87 (-3.3% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,737 (-0.2% / -11)
4.6263(+0.0000) (99+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,373 (+0.5% / +17)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
1,003,852 (+0.0% / +85)
3.6047(-0.0003) (2,087+1 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
514,035 (-0.8% / -4,020)
3.9366(+0.0000) (1,483+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,174 (+0.4% / +32)
1,511 (-0.3% / -4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,075,187 (+0.5% / +5,122)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
5,068 (+0.1% / +7)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
430,699 (-0.0% / -199)
4.3548(+0.0015) (420+1 votes)
595 (-0.2% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
392,300 (-0.1% / -558)
4.0909(+0.0000) (495+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
281,058 (-0.0% / -65)
4.441(+0.0000) (2,213+0 votes)
32 (+14.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
213,246 (+0.1% / +107)
4.5261(+0.0000) (920+0 votes)
2,348 (-0.6% / -13)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
92
Blur
154,824 (-0.0% / -60)
4.3187(+0.0000) (4,500+0 votes)
186,490 (-0.1% / -95)
3.9928(-0.0014) (691+1 votes)
3,394 (-0.1% / -2)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140,783 (-0.0% / -24)
4.2401(+0.0000) (608+0 votes)
937 (+0.4% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
115,895 (+0.0% / +15)
4.6147(+0.0000) (558+0 votes)
48,871 (-0.1% / -43)
4.877(+0.0003) (2,406+5 votes)
104 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,979 (+0.2% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,739 (+0.4% / +10)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
110,471 (+0.1% / +89)
4.5447(+0.0000) (123+0 votes)
5,172 (-0.0% / -2)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
217 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,544 (+1.2% / +19)
3.4286(+0.0000) (14+0 votes)
1,453 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63,958 (+0.0% / +26)
4.4662(+0.0000) (148+0 votes)
110
Rezku
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,232 (-0.3% / -4)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
112
RWeb
400 (+1.0% / +4)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
113
Locksmith
567 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
48,891 (+0.1% / +26)
4.0663(+0.0000) (347+0 votes)
39,112 (-0.0% / -8)
4.4735(+0.0000) (716+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
21,909 (+0.1% / +30)
4.8219(+0.0003) (629+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,593 (+0.1% / +25)
4.6171(+0.0000) (175+0 votes)
120
NZBLinker
402 (-1.7% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
770 (+2.1% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55,528 (+0.0% / +0)
55,427 (+0.0% / +16)
55,412 (+0.0% / +0)
55,651 (+0.0% / +0)
11 (+37.5% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
131
Envelop
772 (-1.3% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,836 (+0.1% / +26)
4.5775(+0.0000) (71+0 votes)
2,232,316 (-0.1% / -2,272)
4.7656(-0.0000) (63,984+4 votes)
45,483 (+0.3% / +135)
239 (+2.1% / +5)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
136
RESTED
21,925 (+0.0% / +1)
3.9125(+0.0000) (80+0 votes)
16,893 (+0.5% / +80)
4.6818(+0.0074) (44+1 votes)
579 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
308 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
141
Monosnap
22,874 (+0.2% / +35)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
17,084 (-0.2% / -28)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
85 (+57.4% / +31)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,016,699 (+0.0% / +1,033)
4.0359(+0.0006) (4,618+3 votes)
39 (+5.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,213 (+0.1% / +9)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
15,824 (+0.5% / +82)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
149
Point
6,995 (-0.1% / -6)
4.7891(+0.0000) (128+0 votes)
216 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
10,185 (-0.5% / -48)
3.8312(+0.0000) (77+0 votes)
9,994 (-0.1% / -11)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
177 (-1.1% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,931,894 (-0.1% / -3,438)
3.648(+0.0000) (250+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,022 (-0.4% / -37)
3.2603(+0.0000) (73+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
7,907 (+1.0% / +82)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
7,247 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
137 (+1.5% / +2)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
5,014 (-0.3% / -16)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
3,704 (+0.4% / +13)
4.5605(+0.0000) (157+0 votes)
4,516 (+0.6% / +26)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
270,196 (+0.2% / +419)
4.7971(-0.0015) (3,090+17 votes)
3,812 (+0.4% / +16)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
168
D-Chat
189 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,122 (-0.2% / -7)
4.5349(+0.0000) (43+0 votes)
3,565 (+0.2% / +8)
4.6351(+0.0000) (74+0 votes)
4,274 (+0.4% / +18)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
3,718 (-0.6% / -21)
4.2105(+0.0000) (38+0 votes)
3,663 (-0.1% / -3)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
3,458 (+0.0% / +1)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
356,616 (-0.1% / -264)
4.1391(+0.0000) (690+0 votes)
176
Yawas
3,717 (-0.1% / -4)
3.4717(+0.0000) (212+0 votes)
5,210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,328 (-0.2% / -5)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
2,881 (+1.2% / +35)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,479 (+0.2% / +5)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,628 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
137 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,272 (-0.8% / -19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,935 (+0.0% / +1)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
2,610 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,349 (+2.7% / +61)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,654 (-0.6% / -16)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
192
Cleaner
1,911 (+0.8% / +16)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
2,961 (+0.5% / +15)
2.6207(+0.0000) (58+0 votes)
194
BrowQue
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,263 (+1.5% / +33)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
175,727 (+0.6% / +1,092)
4.4356(+0.0000) (101+0 votes)
1,827 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
198
Gyazo
143,851 (+0.2% / +299)
3.967(+0.0000) (212+0 votes)
2,595 (-0.0% / -1)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202
CSS Spy
1,636 (-0.3% / -5)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
96,459 (+0.2% / +176)
4.2479(+0.0000) (730+0 votes)
204
Kanban
128 (+0.0% / +0)
205
Skrapp
95,503 (-0.3% / -285)
4.246(+0.0000) (443+0 votes)
1,273 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,386 (+0.3% / +4)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
1,267 (-0.4% / -5)
3.8065(+0.0000) (31+0 votes)
1,094 (+0.5% / +5)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,267 (-0.4% / -5)
3.8065(+0.0000) (31+0 votes)
1,094 (+0.5% / +5)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
55,839 (+0.1% / +70)
4.771(-0.0012) (262+3 votes)
999 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,199 (+0.4% / +5)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
1,450 (-0.5% / -8)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
106,806 (-0.4% / -475)
3.4802(-0.0034) (731+1 votes)
1,488 (+2.3% / +34)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
54 (-8.5% / -5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,769 (-0.8% / -14)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,715 (-0.1% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
222
Tabsets
1,062 (+0.4% / +4)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
52,545 (-0.3% / -137)
4.3231(+0.0000) (195+0 votes)
1,243 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-6.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
778 (+0.1% / +1)
3.9167(+0.0000) (36+0 votes)
1,099 (-0.6% / -7)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,192 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
966 (+0.9% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+2.1% / +7)
4.9454(+0.0000) (238+0 votes)
37,843 (+0.2% / +57)
4.2897(+0.0000) (107+0 votes)
873 (-1.0% / -9)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
717 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,024 (+0.1% / +35)
4.8689(+0.0000) (61+0 votes)
237
VKEncrypt
57 (-3.4% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
24,831 (+0.1% / +31)
3.8682(+0.0000) (296+0 votes)
713 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
615 (+1.5% / +9)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
490 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
883 (-1.3% / -12)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
19,468 (-0.1% / -10)
4.8704(+0.0000) (54+0 votes)
684 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
249
aiwa
590 (+0.2% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
656 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
18,826 (+0.0% / +4)
4.284(+0.0000) (169+0 votes)
731 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
544 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
254
Notes
4 (+0.0% / +0)
664 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
1.0 (1 votes)
538 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
365 (+0.6% / +2)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
604 (-0.3% / -2)
14,295 (+0.2% / +28)
3.877(+0.0000) (122+0 votes)
546 (+3.8% / +20)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
12,327 (-0.1% / -10)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
526 (+2.3% / +12)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
333 (-1.8% / -6)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
496 (-0.6% / -3)
409 (-1.0% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,414 (+0.1% / +6)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
270
Syiwe
496 (-1.0% / -5)
1.0(+0.0000) (6+0 votes)
348 (-0.6% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
466 (+1.7% / +8)
469 (+0.2% / +1)
2.5455(+0.0000) (22+0 votes)
324 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
275
Scoup
18,601 (+0.4% / +67)
12,161 (-1.0% / -121)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
303 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
7,890 (+0.1% / +9)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
8,944 (-0.3% / -31)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
13,412 (-0.0% / -2)
1.8118(+0.0000) (85+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
284
Store Me
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
285
Deepmemo
220 (+0.5% / +1)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
5,872 (+0.1% / +7)
4.3218(+0.0000) (87+0 votes)
232 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,959 (+0.1% / +7)
3.6719(+0.0000) (64+0 votes)
289
URL Bin
218 (-1.4% / -3)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
11,095 (-0.1% / -10)
2.4098(+0.0000) (61+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
244 (+2.1% / +5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,538 (-0.3% / -14)
3.8254(+0.0000) (63+0 votes)
295
PepperTab
243 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
295 (+4.2% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,841 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+5.3% / +3)
5,623 (-0.1% / -8)
3.1944(+0.0000) (108+0 votes)