extension ExtPose

Keyword: storage -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,353 (+0.2% / +44)
4.5(+0.0000) (132+0 votes)
16,471 (+0.6% / +91)
3.9(+0.0000) (112+0 votes)
8,385 (-0.6% / -54)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
387,246 (+0.1% / +472)
4.7(+0.0000) (657+0 votes)
273,189 (+0.2% / +629)
4.7(+0.0000) (2,559+1 votes)
6
MEGA
1,939,860 (+0.1% / +2,443)
4.3(+0.0000) (7,126+0 votes)
263,990 (+1.6% / +4,154)
4.5(+0.0000) (146+0 votes)
1,975 (+1.0% / +19)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
877 (+2.3% / +20)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,641 (+0.4% / +13)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
27,787 (+1.3% / +359)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
835,222 (+0.0% / +363)
4.5(+0.0000) (3,681+18 votes)
181 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,393 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
709,240 (+0.1% / +409)
4.4(+0.0000) (1,131+3 votes)
260 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
796,177 (-0.1% / -587)
4.7(+0.0000) (364+0 votes)
11,537 (+0.5% / +54)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
222 (+1.8% / +4)
485,269 (+0.3% / +1,476)
4.5(+0.0000) (408+6 votes)
289,084 (+0.1% / +252)
4.8(+0.0000) (90+0 votes)
23
BitMask
2,979 (+3.8% / +109)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142,918 (+0.3% / +365)
4.7(+0.0000) (90-2 votes)
145,629 (+0.0% / +45)
4.7(+0.0000) (61+0 votes)
6,285 (+1.3% / +82)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
8,486 (-2.1% / -179)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148,543 (+0.0% / +23)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
12,855 (-0.2% / -23)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
4,499 (+0.3% / +12)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
214 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,812 (-4.1% / -161)
2,828 (+1.4% / +39)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
45,171 (+0.8% / +375)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
101 (+6.3% / +6)
748,217 (+0.3% / +2,373)
4.0(+0.0000) (683+0 votes)
18,655 (-0.3% / -49)
4.8(+0.0000) (62+0 votes)
160 (+6.0% / +9)
607 (+2.2% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,664 (-0.2% / -28)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
80 (-4.8% / -4)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
518 (-1.1% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
791 (-0.1% / -1)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
475 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
303 (-3.5% / -11)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
908 (-0.9% / -8)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
316 (+2.6% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,682 (+0.1% / +13)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
184 (+1.7% / +3)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
7,254 (+0.5% / +37)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
281 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,141 (+0.7% / +8)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
71,021 (+0.3% / +212)
4.6(+0.0000) (242+0 votes)
37,360 (+0.4% / +138)
4.7(+0.0000) (498+0 votes)
291,999 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
17,289 (-0.1% / -23)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
3,303 (+1.2% / +40)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,323 (-2.9% / -101)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
48,043 (+1.4% / +650)
4.6(+0.1000) (76+19 votes)
60,377 (+0.0% / +25)
3.4(+0.0000) (243+1 votes)
3,589 (-1.0% / -37)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
121,961 (+0.3% / +372)
4.6(+0.0000) (4,252+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
55,376 (-0.4% / -238)
667 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
783,460 (-0.0% / -172)
4.7(+0.0000) (1,705+6 votes)
26,820 (+0.6% / +169)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
59,168 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (314+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70,398-1 votes)
68,538 (-0.0% / -16)
4.5(+0.0000) (244+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,853,964 (+0.1% / +5,252)
4.9(+0.0000) (358,739+7 votes)
73
ProKeys
58,213 (+0.4% / +258)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
288,679 (+0.1% / +305)
4.6(+0.0000) (207+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,551 (+0.9% / +342)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,799 (+0.4% / +49)
3.6(+0.0000) (92+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
81
Devbox
182 (-2.2% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
38,834 (+0.2% / +85)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,262 (-0.6% / -7)
4.9(+0.0000) (153+0 votes)
5,777 (-0.0% / -2)
3.8(+0.0000) (78+0 votes)
31,369 (+0.4% / +140)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
219 (-1.4% / -3)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,534 (-0.7% / -40)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
5,157 (+0.3% / +13)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
232 (+0.9% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,146 (+0.1% / +16)
4.8(+0.0000) (79+1 votes)
5,539 (-0.9% / -52)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
1,390,529 (+0.1% / +723)
4.7(+0.0000) (9,420-3 votes)
93
Bonjoro
4,913 (-0.6% / -29)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
67 (-4.3% / -3)
4,120 (-0.5% / -22)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
749,889 (+0.7% / +4,945)
4.9(+0.0000) (8,107+32 votes)
13,081 (+0.1% / +15)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
398 (-1.5% / -6)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
183 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
176 (-1.1% / -2)
1,396,762 (-0.0% / -260)
4.3(+0.0000) (225+0 votes)
6,869 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
1,675 (-0.9% / -16)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
107
Autofill
747,640 (+0.4% / +3,285)
3.9(+0.0000) (1,564+0 votes)
1,867 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
5,383 (+0.4% / +22)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
374 (+1.1% / +4)
717,846 (+0.1% / +918)
4.6(+0.0000) (281+1 votes)
958 (+6.4% / +58)
1,958 (-1.1% / -22)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170,094 (+0.1% / +111)
4.9(+0.0000) (8,600+4 votes)
1,139 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
397,303 (+0.1% / +496)
4.0(+0.0000) (1,871+11 votes)
11 (+22.2% / +2)
169 (-2.3% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
293,949 (-5.1% / -15,689)
4.7(+0.0000) (910+1 votes)
247,756 (-0.1% / -248)
4.0(+0.0000) (821+2 votes)
33 (+0.0% / +0)
159 (-1.9% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
202,869 (+0.2% / +316)
4.5(+0.0000) (446+0 votes)
184,613 (-0.2% / -297)
3.9(+0.0000) (526+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
126
IronVest
102,338 (+0.2% / +186)
4.3(+0.0000) (4,417+0 votes)
832 (-0.5% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
752 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
157,173 (+0.7% / +1,142)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
2,066 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
45 (+0.0% / +0)
1,758 (+0.2% / +3)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
81,308 (+0.1% / +71)
4.4(+0.0000) (134+0 votes)
72,068 (-0.1% / -53)
4.1(+0.0000) (270+0 votes)
59,065 (-0.7% / -419)
4.0(+0.0000) (672+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
94,521 (-0.8% / -770)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,580 (+1.3% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200 (+1.5% / +3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
59,043 (-0.6% / -345)
4.3(+0.0000) (143+0 votes)
143
NZBLinker
513 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61,412 (-0.0% / -7)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
145
RWeb
383 (+0.8% / +3)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
80 (-2.4% / -2)
4 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
38,920 (+0.3% / +133)
4.3(+0.0000) (93+0 votes)
151
Monosnap
54,128 (+0.4% / +233)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
152
RESTED
36,429 (-1.5% / -555)
3.9(+0.0000) (83+0 votes)
46,708 (-1.0% / -469)
3.4(+0.0000) (141+0 votes)
154
Locksmith
416 (-0.5% / -2)
303 (+44.3% / +93)
27,799 (+0.3% / +85)
4.5(+0.0000) (133+1 votes)
30,809 (+1.1% / +343)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
158
FiveLoop
2,135 (-0.7% / -15)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
159
QuickOWL
55 (+0.0% / +0)
1,714,418 (-0.5% / -7,991)
4.8(+0.0000) (58,561-3 votes)
5,641,587 (-3.7% / -216,342)
4.0(+0.0000) (4,765+0 votes)
676 (+2.4% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15,400 (+0.6% / +92)
4.1(+0.0000) (82+0 votes)
5,469,384 (-0.2% / -9,588)
3.9(+0.0000) (434+0 votes)
448 (+3.9% / +17)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
530 (+1.9% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
16,094 (-0.6% / -103)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
19,972 (-0.0% / -3)
3.1(+0.0000) (128+0 votes)
14,449 (+2.3% / +320)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
763,937 (-0.0% / -73)
4.8(+0.0000) (14,235+5 votes)
10,412 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
9,289 (+0.7% / +68)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
175
Point
5,224 (-2.3% / -122)
4.8(+0.0000) (126+0 votes)
9,878 (+0.9% / +84)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
347 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,666 (+0.3% / +29)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
11,385 (+1.6% / +178)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
13,730 (+1.0% / +132)
11,579 (-0.0% / -4)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
182
D-Chat
280 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,092 (+0.4% / +30)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
143 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,411 (+0.6% / +36)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
189
Badesaba
3,443 (+0.3% / +9)
4.7(+0.0000) (213-1 votes)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,164 (-0.2% / -13)
3.2(+0.0000) (75+0 votes)
7,229 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
4,922 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
6,246 (+0.2% / +14)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
10,516 (-0.0% / -2)
10,136 (+0.0% / +2)
4,495 (+0.3% / +14)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
6,381 (+0.8% / +49)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
200
NZB Unity
5,538 (+1.2% / +66)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
276 (-2.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
3,550 (-0.7% / -26)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
749,181 (+0.0% / +13)
4.5(+0.0000) (441-3 votes)
14 (+7.7% / +1)
207
Cleaner
4,893 (-0.4% / -18)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
7,927 (+0.2% / +19)
752,374 (+0.4% / +2,852)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
126 (+5.9% / +7)
3,050 (+0.8% / +23)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
423 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,333,631 (-0.0% / -412)
2.3(+0.0000) (555+0 votes)
3,517 (+2.0% / +69)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
217
Alora
158 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
3,140 (+0.9% / +27)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
4,243 (+1.7% / +72)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,208 (-0.3% / -12)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
3,918 (+0.1% / +4)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
4,492 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,228 (-4.0% / -174)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
4,150 (+3.6% / +146)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,657 (+1.3% / +46)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
3,353 (-0.7% / -23)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231
Tabsets
2,461 (+1.6% / +39)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
2,677 (+1.2% / +32)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
151 (+4.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193,716 (+0.1% / +227)
3.9(+0.0000) (227+0 votes)
158 (+1.9% / +3)
1,665 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
15 (-16.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
133,016 (+0.3% / +436)
4.1(+0.0000) (320+0 votes)
130,144 (-0.1% / -77)
4.2(+0.0000) (366+1 votes)
2,248 (+1.0% / +22)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+4.7% / +3)
2,083 (+0.6% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,384 (-0.2% / -5)
2.5(+0.0000) (57+0 votes)
1,357 (+0.5% / +7)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
1,967 (+0.6% / +12)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,623 (+1.2% / +19)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
96,779 (+0.4% / +427)
4.1(+0.0000) (171+0 votes)
85,502 (+0.1% / +69)
3.7(+0.0000) (327+0 votes)
254
SecureX
7 (-22.2% / -2)
1,674 (+0.8% / +13)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,272 (+1.0% / +13)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,119 (-1.0% / -11)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
258
Ponder
1,149 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
45,542 (+10.9% / +4,477)
4.8(+0.0000) (238+0 votes)
1,170 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
57,882 (+0.4% / +211)
4.4(+0.0000) (307+1 votes)
67,674 (-0.5% / -320)
4.6(+0.0000) (106+0 votes)
1,457 (-0.3% / -5)
1,126 (+1.4% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
820 (+1.9% / +15)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
51,170 (+0.5% / +253)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
880 (-1.6% / -14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,784 (-0.2% / -64)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
1,106 (-2.4% / -27)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
745 (-0.3% / -2)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
857 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
273
Linvo
570 (+3.6% / +20)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
588 (-0.5% / -3)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
1,097 (+2.4% / +26)
824 (-0.4% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
985 (+1.3% / +13)
12 (-20.0% / -3)
3 (-25.0% / -1)
637 (-1.2% / -8)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,116 (-2.4% / -546)
4.0(+0.0000) (140+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
20 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
536 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
602 (+1.5% / +9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
18,765 (+0.3% / +48)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
30 (-14.3% / -5)
507 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
292
VKEncrypt
43 (-8.5% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
375 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
20,206 (-0.2% / -47)
3.6(+0.0000) (248+0 votes)
12,527 (+0.8% / +99)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
296
Swisscows
16,884 (-0.5% / -79)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
51 (+6.2% / +3)
298
Devotion
29 (-3.3% / -1)