extension ExtPose

Keyword: sync

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
216,785 (+0.2% / +375)
4.3405(+0.0000) (3,492+0 votes)
749,786 (+0.4% / +3,292)
3.1456(+0.0000) (1,003+0 votes)
3,781 (+1.3% / +49)
4.6396(-0.0058) (111+1 votes)
688,277 (+0.1% / +417)
4.7272(+0.0000) (112,019+5 votes)
127,882 (+0.3% / +343)
3.8933(+0.0000) (862+0 votes)
5,469 (-0.3% / -17)
3.8547(+0.0000) (117+0 votes)
5,692 (+0.8% / +44)
4.22(+0.0000) (50+0 votes)
7,242 (-0.5% / -37)
2.9329(+0.0000) (328+0 votes)
3,477 (-0.2% / -7)
3.2258(+0.0000) (62+0 votes)
13,058 (+0.1% / +13)
4.4841(+0.0000) (157+0 votes)
2,100 (+0.8% / +16)
4.0417(+0.0417) (24+1 votes)
7,590 (-0.1% / -9)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
2,083 (-0.6% / -13)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
14
floccus
6,246 (+0.6% / +40)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
2,097 (-0.2% / -4)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
7,156 (+0.6% / +42)
1.9783(+0.0000) (138+0 votes)
2,422 (+0.8% / +19)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
338,833 (-0.2% / -533)
4.2102(+0.0000) (8,874+0 votes)
4,998 (+0.2% / +11)
4.9186(+0.0000) (86+0 votes)
9,390 (+0.2% / +17)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
24,062 (-0.7% / -159)
4.8389(+0.0000) (180+0 votes)
1,327 (+0.2% / +2)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
3,071 (+0.7% / +22)
2.5366(+0.0000) (41+0 votes)
2,091 (-0.8% / -16)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,686 (+0.2% / +51)
3.7613(+0.0000) (532+0 votes)
114,640 (-0.0% / -35)
4.6194(+0.0000) (465+0 votes)
31,783 (+0.0% / +10)
4.3693(+0.0000) (501+0 votes)
5,441 (+0.5% / +26)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
490 (+0.6% / +3)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
917 (+1.1% / +10)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
28,490 (+0.4% / +125)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,290 (+1.0% / +13)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
33
Hubris
659 (+0.2% / +1)
2.5833(+0.0000) (12+0 votes)
11,196 (-0.5% / -59)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
14,717 (-0.2% / -25)
4.2632(+0.0000) (38+0 votes)
985 (+0.1% / +1)
2.3824(+0.0000) (34+0 votes)
6,509 (-0.6% / -36)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
7,546 (+0.4% / +31)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
310 (-0.3% / -1)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
40
RWeb
400 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
82 (+5.1% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,859 (+0.2% / +15)
4.1599(+0.0000) (344+0 votes)
32,038 (-0.0% / -11)
4.5238(+0.0000) (1,867+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
7,237 (-0.2% / -13)
4.3859(+0.0000) (425+0 votes)
10,543 (+0.1% / +9)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
616 (+2.5% / +15)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,221 (+0.5% / +6)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
18,609 (-0.1% / -20)
4.3952(+0.0000) (334+0 votes)
2,087 (-0.4% / -8)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,772 (-0.0% / -1)
3.7561(+0.0000) (41+0 votes)
1,114 (-0.6% / -7)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
802 (-0.9% / -7)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
434 (-0.2% / -1)
2.9091(+0.0000) (44+0 votes)
371 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,519 (-0.6% / -9)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
17,646 (+0.4% / +68)
4.1088(+0.0000) (239+0 votes)
37,723 (-0.0% / -5)
4.431(+0.0000) (239+0 votes)
31,232 (+0.3% / +81)
3.9106(+0.0000) (235+0 votes)
97,689 (+0.2% / +152)
3.5227(+0.0000) (704+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19,531 (+0.0% / +5)
4.5278(+0.0000) (72+0 votes)
192,823 (+0.0% / +77)
4.5269(+0.0000) (744+0 votes)
620 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,128 (+1.9% / +57)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,676 (+0.2% / +9)
2.4324(+0.0000) (37+0 votes)
12,420 (+0.0% / +4)
4.2537(+0.0000) (67+0 votes)
407 (+0.5% / +2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
142,410 (-0.1% / -72)
4.6662(+0.0000) (12,287+0 votes)
286 (-2.7% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,859,430 (+0.4% / +8,179)
4.5201(+0.0000) (24,432+4 votes)
281,167 (+0.1% / +295)
4.4415(+0.0000) (2,195+0 votes)
7,522 (-0.0% / -3)
4.5167(+0.0000) (60+0 votes)
183 (-0.5% / -1)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
2,505 (+0.2% / +6)
3.6735(+0.0000) (49+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80
Tixio
1,353 (-0.1% / -2)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
341 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
172,061 (-0.1% / -183)
4.536(+0.0000) (4,224+0 votes)
793 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,865 (+0.5% / +20)
4.9756(+0.0000) (41+0 votes)
970 (+1.1% / +11)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
5,843 (+0.5% / +29)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
87
Shazify
9,989 (-0.1% / -10)
3.2796(+0.0000) (93+0 votes)
9,070 (+0.6% / +52)
3.5421(+0.0000) (107+0 votes)
647 (+0.8% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,014 (-0.5% / -24)
4.0641(+0.0000) (78+0 votes)
584 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,573 (+0.4% / +7)
4.7447(+0.0000) (47+0 votes)
592 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94
IP Sync
116 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
36,575 (+0.1% / +33)
3.8627(+0.0000) (102+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97
TabPlus
196 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
1,122 (-0.3% / -3)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
20,752 (-0.6% / -115)
4.6271(+0.0000) (118+0 votes)
261 (-3.3% / -9)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
104
SplashID
1,321 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
198 (-1.0% / -2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
76,299 (+0.1% / +92)
4.14(+0.0000) (50+0 votes)
10,081 (+0.3% / +28)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
108
Sesh
684 (-0.7% / -5)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
850 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
110
Sync Hero
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
5,971 (+0.4% / +24)
4.589(+0.0000) (146+0 votes)
5,448 (+0.6% / +31)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
635 (-0.2% / -1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,558 (+0.5% / +44)
4.6667(+0.0000) (96+0 votes)
2,197 (-0.0% / -1)
3.3548(+0.0000) (31+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
121
Papercuts
3,646 (+0.2% / +6)
4.4207(+0.0000) (145+0 votes)
17,285 (-0.2% / -38)
3.4638(+0.0000) (69+0 votes)
10,267 (+2.3% / +231)
3.931(+0.0000) (116+0 votes)
124
Splikity
161 (+0.6% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95 (-3.1% / -3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,973 (-1.6% / -33)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
249 (+1.2% / +3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
632,182 (-0.1% / -493)
4.5005(+0.0000) (9,843+0 votes)
659,206 (-0.1% / -814)
4.4973(+0.0000) (7,157+0 votes)
741,155 (-0.1% / -968)
3.952(+0.0000) (1,312+0 votes)
376 (+4.7% / +17)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
320,812 (+0.3% / +905)
4.5987(-0.0000) (40,082+6 votes)
1,805 (-1.4% / -26)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,162 (-0.9% / -11)
3.6667(+0.0000) (27+0 votes)
497 (+0.6% / +3)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
246,525 (+0.2% / +393)
3.9312(+0.0006) (1,760+1 votes)
2,556 (+0.6% / +16)
4.0902(+0.0000) (133+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
142
Blur
166,624 (-0.0% / -7)
4.3165(+0.0000) (4,505+0 votes)
232 (-3.3% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,071 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125,809 (-0.1% / -145)
4.2508(+0.0000) (2,739+0 votes)
89,051 (+0.0% / +17)
4.7701(+0.0000) (835+0 votes)
133 (+0.8% / +1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,403 (+0.8% / +18)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
898 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87,308 (+0.7% / +621)
4.2655(+0.0000) (3,586+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96,973 (+0.2% / +223)
4.3534(+0.0000) (532+0 votes)
80,687 (+0.2% / +145)
4.3498(+0.0000) (646+0 votes)
471 (-2.9% / -14)
4.2069(+0.0000) (29+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73,913 (+0.6% / +455)
4.1983(+0.0000) (363+0 votes)
53,673 (+0.1% / +37)
4.4819(+0.0000) (554+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
869 (-0.9% / -8)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7062(+0.0000) (63,991+3 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
56,360 (-0.7% / -376)
3.8305(+0.0000) (59+0 votes)
41,913 (-0.0% / -6)
3.9605(+0.0000) (228+0 votes)
505 (-0.8% / -4)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
331 (+1.5% / +5)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
40,606 (+0.4% / +170)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
170
ProKeys
26,919 (-0.5% / -129)
4.5073(+0.0000) (205+0 votes)
33,145 (+0.1% / +47)
3.6298(-0.0015) (940-1 votes)
663 (-0.6% / -4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
173
Sync Tabs
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,809 (+0.6% / +86)
4.6882(+0.0000) (93+0 votes)
175
YiNote
21,616 (+10.2% / +1,994)
4.5341(+0.0000) (88+0 votes)
18,227 (-0.4% / -66)
4.0935(+0.0000) (107+0 votes)
18,353 (+0.9% / +161)
4.2162(+0.0000) (74+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,487 (-1.0% / -140)
4.8462(+0.0000) (39+0 votes)
280 (+2.2% / +6)
17 (-15.0% / -3)
252 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,723 (+0.7% / +120)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
186
Sync'us
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,455 (-0.5% / -40)
4.7162(+0.0000) (74+0 votes)
228 (+2.7% / +6)
372 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
190
URL Sync
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,825 (+1.7% / +162)
4.234(+0.0000) (47+0 votes)
6,610 (+0.2% / +14)
4.512(+0.0000) (416+0 votes)
7,110 (+1.4% / +99)
4.9412(+0.0000) (34+0 votes)
1,346,786 (-1.4% / -19,691)
4.4026(+0.0023) (1,647+8 votes)
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
Hugo
6,038 (+0.1% / +6)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
5,557 (-0.3% / -14)
4.5942(+0.0000) (138+0 votes)
156 (+3.3% / +5)
5,802 (+0.1% / +7)
4.4028(+0.0000) (72+0 votes)
5,613 (-0.2% / -13)
4.3171(+0.0000) (82+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
729 (+1.7% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,353 (+0.4% / +18)
4.4267(+0.0000) (75+0 votes)
205
ASCIImoji
4,361 (-0.2% / -10)
3.9861(+0.0000) (72+0 votes)
6,336 (+0.0% / +1)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
207
MyMenu
3,701 (+1.3% / +48)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
208
PhotoShow
3,379 (-3.0% / -105)
4.4304(+0.0000) (79+0 votes)
3,016 (+1.1% / +33)
4.1908(+0.0000) (173+0 votes)
210
HackMD-it
3,238 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,014 (+0.6% / +17)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
3,061 (+0.2% / +5)
3.7619(+0.0000) (21+0 votes)
2,507 (-0.6% / -14)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
3,201 (-0.1% / -3)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
3,432 (+44.0% / +1,048)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,236 (+0.9% / +20)
4.2414(+0.0000) (29+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
1,745 (+0.2% / +3)
3.7042(+0.0000) (71+0 votes)
1,060 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (91+2 votes)
2,135 (-1.1% / -24)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,334 (+0.3% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,800 (+0.5% / +9)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
225
Kanban
66 (-1.5% / -1)
1,455 (-0.9% / -13)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
1,087 (-1.2% / -13)
4.2519(+0.0000) (131+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
229
SaltyBet+
1,206 (-0.6% / -7)
4.0263(+0.0000) (38+0 votes)
1,220 (-0.1% / -1)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
231
ToDo List
988 (-2.3% / -23)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,305 (+2.4% / +30)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,144 (-2.9% / -34)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
52,074 (-0.0% / -3)
4.3912(+0.0000) (928+0 votes)
1,606 (+1.6% / +25)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
237
Swagger
923 (-1.3% / -12)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
37 (+8.8% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
685 (-0.1% / -1)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
746 (+1.5% / +11)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
689 (-0.4% / -3)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
975 (+2.3% / +22)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
710 (+0.6% / +4)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
664 (+0.2% / +1)
3.2472(+0.0000) (89+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
251
Remu
617 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
476 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
559 (+4.1% / +22)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
667 (-0.9% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
441 (+1.4% / +6)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
473 (+0.9% / +4)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
650 (+1.2% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
656 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
600 (-1.2% / -7)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
542 (-0.7% / -4)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
447 (-1.3% / -6)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
14,026 (-0.5% / -65)
4.0816(+0.0000) (98+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
266
Clippy
349 (+0.9% / +3)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
346 (+0.3% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
362 (-2.2% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
270
Modalyst
11,685 (+0.1% / +13)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
432 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
377 (-1.6% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+2.5% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
274
Tabmark
279 (+1.1% / +3)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
216 (+0.9% / +2)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
370 (+5.4% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277
Snap Tabs
223 (-2.2% / -5)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
8,775 (+2.7% / +228)
4.6078(+0.0000) (51+0 votes)
7,467 (+0.2% / +18)
3.8469(+0.0000) (98+0 votes)
241 (-2.4% / -6)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
281
Tabby
194 (+0.5% / +1)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
307 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
233 (-3.7% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
162 (-1.8% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
213 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
265 (+6.4% / +16)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
158 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
295
Linkle
202 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
4,050 (-0.3% / -14)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
299
PapaTab
6 (+0.0% / +0)
300
No is no!
14 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)