extension ExtPose

Keyword: sync

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
229,529 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,583+0 votes)
16,960 (+0.8% / +135)
4.5(+0.0000) (442+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3,909+0 votes)
4,626 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
11,997 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
675,351 (-0.1% / -510)
4.7(+0.0000) (113,103+7 votes)
152,696 (+0.1% / +183)
3.9(+0.0000) (877+0 votes)
5,493 (-0.7% / -39)
3.9(+0.0000) (117+0 votes)
22,342 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
10
UC Sync
7,161 (-0.1% / -8)
2.9(+0.0000) (334+0 votes)
4,084 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
2,887 (+0.1% / +3)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
3,038 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
12,865 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
58,912 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (701+0 votes)
14,852 (+0.2% / +23)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
7,406 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
12,829 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (121+0 votes)
2,550 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
20
Sync Up
248 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,987 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
9,652 (+0.1% / +13)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
336,105 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,890+1 votes)
4,459 (-0.1% / -4)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
9,702 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
30,648 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (184+0 votes)
987 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,384 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
17,227 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
141,438 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (497+1 votes)
2,154 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
2,002 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
33
Hubris
852 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
540 (+1.1% / +6)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
1,113 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4,877 (-0.6% / -29)
2,454 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
962 (-0.5% / -5)
2.4(+0.0000) (33+0 votes)
149 (-0.7% / -1)
12,680 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
5,599 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,830 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
41,862 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (78+1 votes)
48
RWeb
405 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
36,344 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,941+0 votes)
14,417 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
9,705 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (341+0 votes)
129,974 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,246-1 votes)
7,706 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (424+0 votes)
4,012 (-0.1% / -3)
1.6(+0.0000) (23+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
18,550 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
57
Crono
21,882 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (184+0 votes)
445,987 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (861+0 votes)
14,167 (+0.8% / +107)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
18,959 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (331+0 votes)
2,902 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
557 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
92,113 (+0.1% / +93)
4.5(+0.0000) (463+1 votes)
954 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
59,245 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (262+0 votes)
16,001 (+0.2% / +31)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
2,722 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
37,690 (+0.0% / +16)
3.9(+0.0000) (244+0 votes)
114,486 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (743+0 votes)
71
Tixio
5,610 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
232 (-0.9% / -2)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
4,206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
234,350 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (983+1 votes)
22,303 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
20,115 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (78+0 votes)
3,248 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
617 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
512 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
526 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,313 (+0.7% / +62)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,253 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
1,511 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
305,388 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
1,047 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
6,711 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
2,314 (-0.5% / -11)
3.7(+0.0000) (49+0 votes)
294 (-0.7% / -2)
160,253 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,216-1 votes)
1,221 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
939 (+0.4% / +4)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
13,295 (+0.1% / +15)
3.5(+0.0000) (113+0 votes)
99
Shazify
12,052 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (95+0 votes)
6,162 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
4,127 (-0.1% / -5)
4.5(-0.3000) (6+1 votes)
2,350 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
8,418 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (304+1 votes)
105
IP Sync
131 (-1.5% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
106
TabPlus
283 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
633 (+12.8% / +72)
45,901 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (108+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
56 (+0.0% / +0)
11,297 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
1,614 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
256 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
25,520 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
5,486 (-1.7% / -94)
3.9(+0.0000) (127+0 votes)
108,758 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (119+0 votes)
12,933 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+1 votes)
938 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
123
Sesh
694 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
193 (-4.5% / -9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
68 (-4.2% / -3)
12 (+0.0% / +0)
6,367 (-0.1% / -9)
4.6(+0.0000) (149+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,669 (+0.3% / +21)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
131
SplashID
595 (+2.8% / +16)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,941 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
134
Sync Hero
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
620 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
137
Papercuts
3,674 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (146+0 votes)
3,142 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+2.5% / +9)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
258 (+0.4% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
144
Splikity
153 (+1.3% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,162,255 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,373-1 votes)
732,742 (-0.0% / -255)
4.5(+0.0000) (9,915+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
670,625 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,218+0 votes)
373 (+0.3% / +1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
411,675 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42,998+3 votes)
2,047 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
6,023 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,081 (+1.3% / +14)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
155
PiP Sync
10 (+0.0% / +0)
635 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
166 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,747 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
9 (+0.0% / +0)
288,955 (+0.0% / +114)
4.2(+0.0000) (620+1 votes)
2,642 (+0.1% / +2)
4.1(+0.0000) (137+0 votes)
233,109 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,769+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,158 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,294 (+1.5% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168
Blur
158,107 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,499+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
1,067 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
125,766 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,745+0 votes)
88,183 (-0.2% / -177)
4.8(+0.0000) (833+0 votes)
85,014 (-0.2% / -137)
4.3(+0.0000) (3,563+0 votes)
108,543 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (648+1 votes)
110,063 (-0.1% / -98)
4.3(+0.0000) (580+0 votes)
913 (-0.3% / -3)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
75,803 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (112+1 votes)
82,729 (-0.1% / -122)
4.3(+0.0000) (643+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
684 (+1.2% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
70,612 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
61,871 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10,220-1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65,587+15 votes)
64,198 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
3,959 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
545 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
942 (-1.5% / -14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
323 (-0.6% / -2)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
35,404 (-0.3% / -97)
4.0(+0.0000) (212+0 votes)
197
ProKeys
32,517 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (213+0 votes)
32,609 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (182+1 votes)
4 (+0.0% / +0)
410 (-0.2% / -1)
85 (-3.4% / -3)
33,510 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (939+0 votes)
21,041 (-0.2% / -51)
3.7(+0.0000) (466+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
274 (+2.2% / +6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
24,966 (+0.0% / +3)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
15,216 (+0.6% / +92)
4.8(+0.0000) (140+0 votes)
23,171 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
17,899 (+0.2% / +34)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
211
PepperTab
245 (-2.4% / -6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
212
PhotoShow
19,445 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
38,335 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11,305+0 votes)
24,218 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
13,598 (-0.7% / -91)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
220
CC Search
15,306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
14,857 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
6,571 (+0.6% / +40)
4.9(+0.0000) (148+1 votes)
7,604 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (445+0 votes)
9,568 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
226
URL Sync
17 (+0.0% / +0)
16,689 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (3,004-1 votes)
228
Sync Tabs
5 (-28.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
229
Hugo
7,101 (+0.8% / +54)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
7,555 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
6,445 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (147+0 votes)
1,179,333 (+1.0% / +11,279)
4.5(+0.0000) (3,243+36 votes)
233
Sync'us
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,317 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (70+0 votes)
6,091 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
5,703 (-0.5% / -30)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
237
Kanban
155 (+0.6% / +1)
4,527 (+0.4% / +16)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5,608 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
4,422 (+0.7% / +32)
4.7(+0.0000) (22+1 votes)
3,834 (+0.2% / +9)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,974 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
6,836 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (19+0 votes)
8,305 (+0.3% / +25)
2.1(+0.0000) (3,738+1 votes)
4,199 (-0.4% / -15)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
251
ASCIImoji
3,995 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
252
MyMenu
3,747 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (102+0 votes)
7,160 (+0.3% / +20)
1.6(+0.0000) (1,760+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6,834 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3,806+0 votes)
3,056 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32-1 votes)
6,349 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (2,608+0 votes)
258
HackMD-it
3,548 (-0.5% / -19)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
6,188 (+1.3% / +77)
1.9(+0.0000) (2,245+0 votes)
5,664 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (2,757+0 votes)
3,256 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (35+1 votes)
262
LocalCDN
2,892 (-0.7% / -19)
5.0(+0.0000) (14+1 votes)
81 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,397 (+0.1% / +6)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,891 (+0.4% / +7)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
3,588 (+0.7% / +25)
1,946 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,240 (+1.5% / +34)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
2,540 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,301 (+2.0% / +45)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,463 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,843 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,735 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,738 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,314 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,783 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,111 (+3.1% / +63)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,093 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (131+0 votes)
82,127 (+0.4% / +354)
4.4(+0.0000) (1,183+1 votes)
1,405 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
285
telify
1,430 (-0.7% / -10)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,355 (+1.0% / +14)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
287
ToDo List
872 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
991 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
291
Remu
984 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
786 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
55,531 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
1,308 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
785 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
46,726 (-0.4% / -172)
4.6(+0.0000) (129+0 votes)
759 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
721 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
775 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)