extension ExtPose

Keyword: sync -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116,432+6 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,753+2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12,911+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (72+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (243+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (232+0 votes)
12
UC Sync
5,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (333+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (73+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,849+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
21
Notepad
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (931+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
2.7(+1.2000) (3+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
90,000 (+50.0% / +30,000)
4.6(+0.1000) (334+33 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (692+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (521+1 votes)
33
Sync Up
413 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
632 (+0.5% / +3)
3.2(+0.0000) (61+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
781 (-0.9% / -7)
2.4(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
242 (-3.2% / -8)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,097+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (36+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,169+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
51
Crono
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
174 (+1.8% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (247+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
58
Shazify
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (108+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (76+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (245+0 votes)
64
Hubris
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
859 (-0.3% / -3)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
741 (+2.3% / +17)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
499 (+0.6% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
104 (-2.8% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
158 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
554 (+2.0% / +11)
293 (+1.4% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
504 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
491 (-1.6% / -8)
617 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
965 (+2.9% / +27)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
82
RWeb
376 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,288-2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
227 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (112+0 votes)
38 (+11.8% / +4)
94
TabPlus
466 (+1.5% / +7)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
95
IP Sync
180 (-7.2% / -14)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
195 (-1.0% / -2)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
592 (-1.7% / -10)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (288+0 votes)
196 (+0.5% / +1)
27 (+0.0% / +0)
62 (-1.6% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
585 (-3.5% / -21)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
105
Kickmoji
459 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
374 (+1.1% / +4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
107
Dooly
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(-0.1000) (7+3 votes)
34 (+3.0% / +1)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
140 (+2.9% / +4)
20 (+11.1% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
214 (+3.4% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
840 (-1.5% / -13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
130
Sesh
628 (-0.8% / -5)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
423 (-0.9% / -4)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
183 (+2.8% / +5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (184+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
790 (-0.4% / -3)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
54 (+10.2% / +5)
27 (+8.0% / +2)
141
Papercuts
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (148+0 votes)
150 (+2.7% / +4)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.3000) (24+2 votes)
145
PiP Sync
25 (+8.7% / +2)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
368 (+1.9% / +7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
148
Cartzy
2,000 (-33.3% / -1,000)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
116 (+4.5% / +5)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,882+27 votes)
154
Splikity
154 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
20 (-9.1% / -2)
32 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-9.0% / -8)
11 (+22.2% / +2)
163
Sync Hero
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,291+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (41+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,493+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
73 (+1.4% / +1)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
660 (-1.9% / -13)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
23 (-8.0% / -2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (678+1 votes)
152 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
181 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,779+2 votes)
188 (+0.0% / +0)
31 (+3.3% / +1)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.1(+0.0000) (160+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (991+0 votes)
194
VideoSkip
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,789+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (661+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (2,345+0 votes)
125 (-3.8% / -5)
41 (-6.8% / -3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (866+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,735+0 votes)
78 (+8.3% / +6)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,525+20 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (547+0 votes)
36 (+12.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
210
Zoom Plus
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
162 (-4.1% / -7)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,547+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
466 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
703 (+6.2% / +41)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
600 (-1.0% / -6)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (888+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (627+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (53+0 votes)
224
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (176+2 votes)
16 (+0.0% / +0)
226
WeFlix
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69,763+0 votes)
230
ProKeys
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (216+0 votes)
417 (+1.0% / +4)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (332+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (400+2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
520 (+4.0% / +20)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (337+0 votes)
286 (-1.0% / -3)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
857 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (596+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (183+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
248
PepperTab
259 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (134+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (932+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (65+0 votes)
255
CC Search
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
257
LocalCDN
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
74 (+8.8% / +6)
13 (+8.3% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
263
Sync'us
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264
My Notes
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (64-1 votes)
265
URL Sync
18 (+0.0% / +0)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.8(+0.0000) (21+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (80+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
320 (-10.4% / -37)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
179 (+3.5% / +6)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
289
My Atoms
145 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+4.8% / +5)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
295
MyMenu
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (108+0 votes)
296
MemoInjo
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
297
No is no!
131 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)