extension ExtPose

Keyword: sync

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
223,532 (+0.0% / +0)
4.331(+0.0000) (3,550+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.5463(+0.0000) (3,392+0 votes)
11,064 (+0.6% / +66)
4.655(+0.0000) (258+0 votes)
9,847 (+0.0% / +4)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
673,513 (+0.1% / +768)
4.7278(+0.0000) (112,625+0 votes)
125,705 (+0.5% / +577)
3.915(+0.0000) (871+0 votes)
5,487 (+0.1% / +6)
3.8547(+0.0000) (117+0 votes)
7,219 (+0.4% / +30)
2.9303(+0.0000) (330+0 votes)
3,709 (-0.0% / -1)
3.2154(+0.0000) (65+0 votes)
4,345 (+0.6% / +27)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
2,563 (+0.7% / +19)
3.963(+0.0000) (27+0 votes)
12,934 (+0.0% / +0)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
7,401 (-0.3% / -21)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
4,648 (+2.9% / +133)
2,176 (-0.0% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
8,113 (+0.8% / +64)
4.9167(+0.0000) (96+0 votes)
3,207 (+0.7% / +23)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
1,988 (-0.7% / -15)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
330,055 (+0.2% / +629)
4.2108(+0.0000) (8,882+0 votes)
7,459 (+0.6% / +44)
4.1525(+0.0000) (59+0 votes)
9,995 (-0.4% / -41)
4.4231(+0.0000) (26+0 votes)
29,188 (+0.1% / +19)
4.8187(+0.0000) (182+0 votes)
1,348 (+0.9% / +12)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
2,506 (+3.1% / +76)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
123,546 (+0.0% / +0)
4.6206(+0.0000) (485+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
574 (+0.3% / +2)
3.4615(+0.0000) (39+0 votes)
1,750 (+0.4% / +7)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
29
Hubris
701 (-0.4% / -3)
2.6667(+0.0000) (15+0 votes)
1,064 (-0.6% / -6)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,453 (+1.1% / +16)
3.5833(+0.0000) (24+0 votes)
4,867 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,961 (-0.3% / -22)
3.6842(+0.0000) (38+0 votes)
9,974 (+0.1% / +10)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
966 (+0.2% / +2)
2.3824(+0.0000) (34+0 votes)
13,155 (+0.0% / +0)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
6,240 (-0.7% / -45)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
310 (+1.0% / +3)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
129 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40
RWeb
411 (+0.5% / +2)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,833 (-0.1% / -8)
4.1676(+0.0000) (340+0 votes)
33,703 (+0.0% / +0)
4.5255(+0.0000) (1,899+0 votes)
12,466 (+0.3% / +35)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
1,847 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
7,666 (+0.1% / +6)
4.3844(+0.0000) (424+0 votes)
3,797 (-0.4% / -16)
1.7368(+0.0000) (19+0 votes)
2,269 (-0.2% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
17,916 (+0.3% / +49)
4.3934(+0.0000) (333+0 votes)
407,583 (+0.2% / +745)
4.0727(+0.0000) (757+0 votes)
2,821 (+0.0% / +0)
3.7619(+0.0000) (42+0 votes)
159 (+2.6% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
975 (+0.8% / +8)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
81,690 (+0.3% / +231)
4.5045(+0.0000) (448+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0000) (44+0 votes)
7,946 (+1.0% / +75)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
311 (+2.0% / +6)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
13,237 (-0.1% / -13)
4.0996(+0.0000) (241+0 votes)
46,338 (-0.1% / -62)
4.448(+0.0000) (250+0 votes)
73 (+9.0% / +6)
94 (+2.2% / +2)
33,764 (+0.4% / +120)
3.9283(+0.0000) (237+0 votes)
105,838 (+0.3% / +313)
3.4972(+0.0000) (718+0 votes)
468 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,224 (+0.6% / +33)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
4,734 (+0.3% / +16)
2.4615(+0.0000) (39+0 votes)
3,649 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
199,238 (+0.4% / +839)
4.5278(+0.0000) (864+0 votes)
18,842 (-0.4% / -68)
4.5333(+0.0000) (75+0 votes)
608 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,340 (+0.0% / +0)
4.2836(+0.0000) (67+0 votes)
529 (+0.8% / +4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,057 (+1.2% / +24)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
332 (-1.8% / -6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
133,480 (+0.0% / +0)
4.666(+0.0000) (12,259+0 votes)
287,921 (+0.1% / +348)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
1,054 (-0.8% / -9)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,686,051 (+0.5% / +8,031)
4.5148(+0.0000) (25,021+0 votes)
6,425 (+0.9% / +57)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
7,001 (+0.3% / +19)
4.5167(+0.0000) (60+0 votes)
1,368 (-2.1% / -30)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,342 (-0.2% / -5)
3.6735(+0.0000) (49+0 votes)
89
Tixio
1,318 (-0.6% / -8)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
304 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
150,557 (-0.1% / -97)
4.5362(+0.0000) (4,211+0 votes)
951 (-0.2% / -2)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,427 (+0.4% / +10)
3.4688(+0.0000) (32+0 votes)
11,034 (+0.4% / +42)
3.5321(+0.0000) (109+0 votes)
96
Shazify
10,778 (+0.1% / +11)
3.2553(+0.0000) (94+0 votes)
5,557 (+0.0% / +0)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
61 (+8.9% / +5)
174 (-1.1% / -2)
1,870 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
102
TabPlus
239 (+0.4% / +1)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
41,282 (+0.0% / +8)
3.8462(+0.0000) (104+0 votes)
105
IP Sync
109 (+4.8% / +5)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
444 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
441 (+1.6% / +7)
34 (+13.3% / +4)
32,124 (+0.6% / +185)
3.9683(+0.0000) (63+0 votes)
1,218 (-0.5% / -6)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
7,613 (+0.7% / +53)
4.5312(+0.0000) (32+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
113
SplashID
1,840 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (-17.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,592 (-0.0% / -2)
4.4231(+0.0000) (26+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
89,148 (+0.3% / +234)
4.1139(+0.0000) (79+0 votes)
11,796 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
120
Sesh
724 (-0.1% / -1)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
190 (-1.0% / -2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
878 (+1.0% / +9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,461 (-0.4% / -47)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
162 (-1.2% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
6,027 (-0.0% / -3)
4.5918(+0.0000) (147+0 votes)
126
Sync Hero
13 (+18.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
646 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
10,164 (+0.1% / +7)
4.6509(+0.0000) (106+0 votes)
129
Papercuts
3,474 (-0.1% / -4)
4.4406(+0.0000) (143+0 votes)
21,542 (+0.7% / +150)
3.4648(+0.0000) (71+0 votes)
59,188 (+0.0% / +18)
4.6352(+0.0000) (699+0 votes)
2,713 (-0.5% / -14)
4.8077(+0.0000) (26+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
237 (+0.9% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
93 (+4.5% / +4)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
137
Splikity
139 (-2.1% / -3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
976,316 (+0.0% / +357)
3.9435(+0.0000) (1,345+0 votes)
704,089 (+0.2% / +1,239)
4.5074(+0.0001) (9,910-1 votes)
666,789 (+0.1% / +436)
4.4982(+0.0000) (7,182+0 votes)
6,055 (+0.0% / +2)
3.9339(+0.0000) (121+0 votes)
374,701 (+0.4% / +1,397)
4.6028(+0.0000) (41,858+0 votes)
337 (+0.6% / +2)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
320 (+1.3% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
1,998 (+0.4% / +8)
3.3333(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,052 (+0.2% / +2)
4.7576(+0.0000) (33+0 votes)
165 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
566 (+2.4% / +13)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
4,020 (+0.3% / +13)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
243,085 (+0.1% / +255)
3.9337(+0.0000) (1,766+0 votes)
2,614 (+1.0% / +26)
4.0963(+0.0000) (135+0 votes)
1,306 (+2.1% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,466 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156
Blur
162,216 (+0.0% / +0)
4.3186(+0.0000) (4,501+0 votes)
215 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
127,266 (+0.0% / +0)
4.2503(+0.0000) (2,745+0 votes)
87,593 (+0.1% / +94)
4.7638(+0.0000) (834+0 votes)
917 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79,922 (+0.1% / +41)
4.2678(-0.0004) (3,570-2 votes)
116 (+2.7% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
95,698 (+0.2% / +233)
4.3221(+0.0000) (565+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
82,681 (+0.2% / +148)
4.3411(+0.0000) (645+0 votes)
78,011 (+0.4% / +320)
4.4829(+0.0000) (584+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
411 (-0.5% / -2)
4.2069(+0.0000) (29+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
525 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,263 (+0.0% / +16)
4.7821(+0.0000) (78+0 votes)
867 (+0.5% / +4)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7127(+0.0000) (64,911-1 votes)
31 (+0.0% / +0)
59,599 (+0.2% / +128)
3.8167(+0.0000) (60+0 votes)
66,198 (+0.2% / +157)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
179
Sync'us
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
499 (+1.2% / +6)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
36,768 (+0.1% / +21)
3.9954(+0.0000) (216+0 votes)
26,274 (+0.2% / +64)
4.6623(+0.0000) (154+0 votes)
472 (-1.3% / -6)
330 (+1.5% / +5)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
185
ProKeys
29,561 (+0.1% / +23)
4.4976(+0.0000) (209+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
829 (+0.2% / +2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,372 (-0.1% / -45)
3.6279(+0.0000) (938+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,189 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,853 (+0.3% / +59)
4.175(+0.0000) (80+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
18,841 (+0.0% / +0)
4.2231(+0.0000) (121+0 votes)
198
PepperTab
242 (-2.0% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
19,495 (+0.8% / +151)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
10,973 (+1.2% / +130)
4.9359(+0.0000) (156+0 votes)
13,979 (+0.3% / +38)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
20,202 (+0.3% / +62)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
13,822 (+0.3% / +42)
4.6489(+0.0000) (94+0 votes)
205
PhotoShow
13,515 (+1.1% / +153)
4.4783(+0.0000) (92+0 votes)
8,904 (-0.3% / -30)
4.7162(+0.0000) (74+0 votes)
148 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,928 (+0.1% / +5)
4.5035(+0.0000) (429+0 votes)
167 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
167 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,030 (-0.2% / -19)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,539 (-0.5% / -31)
4.5934(+0.0000) (91+0 votes)
213
URL Sync
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
6,017 (-0.0% / -3)
4.314(+0.0000) (86+0 votes)
5,965 (+0.5% / +30)
4.4028(+0.0000) (72+0 votes)
5,342 (-0.0% / -1)
4.5903(+0.0000) (144+0 votes)
844,660 (+0.2% / +1,418)
4.4451(+0.0000) (2,350+0 votes)
150 (+4.2% / +6)
220
Hugo
4,529 (-0.0% / -1)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,591 (+0.2% / +11)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
5,873 (+0.6% / +37)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
224
MyMenu
3,735 (-0.5% / -17)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
226
ASCIImoji
3,816 (-0.4% / -17)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
3,798 (+1.0% / +37)
4.4342(+0.0000) (76+0 votes)
228
Kanban
121 (+0.8% / +1)
3,903 (+4.7% / +175)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
3,327 (+0.7% / +24)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,759 (-0.2% / -5)
4.9143(+0.0000) (35+0 votes)
3,856 (+0.4% / +15)
3.7619(+0.0000) (21+0 votes)
235
HackMD-it
3,452 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2,810 (+0.0% / +0)
4.2188(+0.0000) (32+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
239
Sync Tabs
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,961 (+0.0% / +1)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
1,791 (-0.2% / -4)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
3,320 (+0.3% / +10)
2.375(+0.0000) (8+0 votes)
2,539 (+0.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,175 (+0.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,742 (-0.1% / -1)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
1,618 (-0.8% / -13)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
146,046 (+0.0% / +0)
3.8857(+0.0000) (70+0 votes)
66 (+24.5% / +13)
1,637 (+0.9% / +14)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,050 (+0.3% / +3)
4.2519(+0.0000) (131+0 votes)
1,265 (+0.6% / +7)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
67,945 (+0.3% / +194)
4.4064(+0.0000) (1,068+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,873 (+3.1% / +57)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
19 (+18.8% / +3)
1,677 (+2.9% / +47)
262
ToDo List
810 (+0.6% / +5)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
263
telify
1,184 (-0.2% / -2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,318 (+1.1% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
265
Remu
820 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
648 (+0.8% / +5)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
773 (-0.5% / -4)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
554 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
609 (+1.5% / +9)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
612 (-1.0% / -6)
3.2472(+0.0000) (89+0 votes)
630 (-1.1% / -7)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
467 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
608 (-0.7% / -4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
747 (+0.8% / +6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
510 (+0.8% / +4)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
695 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
570 (+2.2% / +12)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
399 (+0.8% / +3)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
553 (-0.5% / -3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,847 (-0.1% / -14)
4.0404(+0.0000) (99+0 votes)
523 (+0.8% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
285
Clippy
378 (-0.8% / -3)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
360 (+0.6% / +2)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
17,239 (+0.4% / +61)
3.0133(+0.0000) (75+0 votes)
405 (+2.5% / +10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
361 (+0.3% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
290
Sync Snip
2 (+100.0% / +1)
291
Vemos
16,137 (+0.5% / +84)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
444 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
342 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294
Tabmark
274 (+0.4% / +1)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
373 (+1.4% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (-0.5% / -1)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
7,846 (-0.4% / -28)
3.8763(+0.0000) (97+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
285 (+1.8% / +5)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)