extension ExtPose

Keyword: apps

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
Apps
27,086 (+0.2% / +54)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
107,968 (+0.5% / +537)
4.2(+0.0000) (782+0 votes)
33,569 (+0.1% / +31)
3.7(+0.0000) (186+0 votes)
80,198 (+0.1% / +79)
4.3(+0.0000) (2,901+0 votes)
22,837 (+0.4% / +92)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
20,558 (+0.1% / +20)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
21,596 (+0.1% / +13)
12,987 (+0.5% / +59)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
236,370 (+0.2% / +389)
4.5(+0.0000) (987+0 votes)
44,481 (+0.4% / +197)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
10,549 (+0.5% / +52)
4.0(+0.0000) (344+0 votes)
569,620 (+0.1% / +830)
4.5(+0.0000) (754+0 votes)
334,857 (-0.0% / -19)
4.2(+0.0000) (8,890+0 votes)
1,610 (+1.4% / +22)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
868,308 (+0.6% / +4,991)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
70,780 (+0.3% / +214)
4.6(+0.0000) (576+1 votes)
17
NooBoss
17,960 (+0.1% / +18)
4.6(+0.0000) (194+0 votes)
487,598 (+0.2% / +1,055)
4.5(+0.0000) (1,481+0 votes)
107,000 (+3.7% / +3,862)
4.5(+0.0000) (680+19 votes)
4,856 (-0.4% / -20)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
33,697 (+1.1% / +353)
2.9(+0.0000) (24+0 votes)
799 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,065 (-0.4% / -4)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
239,538 (+0.0% / +113)
1.6(+0.0000) (497+0 votes)
3,215 (+1.0% / +33)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
57,965 (+1.4% / +788)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
23,054 (+0.1% / +28)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
2,731,176 (+1.4% / +37,705)
3.1(+0.0000) (222+0 votes)
39,989 (+0.5% / +203)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
20,917 (+1.0% / +212)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
31
Augury
320,590 (+0.4% / +1,351)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
163,955 (+0.3% / +484)
4.9(+0.0000) (2,078+0 votes)
1,150 (+1.2% / +14)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
14,315 (+5.4% / +738)
4.6(+0.0000) (151+3 votes)
1,861,351 (+0.2% / +4,433)
4.5(+0.0000) (25,305-2 votes)
38,267 (+0.1% / +28)
4.7(+0.0000) (1,013+0 votes)
7,698 (-0.1% / -5)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
6,930 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
58,767 (+0.0% / +16)
4.6(+0.0000) (701+0 votes)
119,572 (+0.1% / +70)
4.3(+0.0000) (13,777+0 votes)
12,949 (+0.6% / +82)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
3,260 (-1.1% / -36)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
5,182 (+1.4% / +74)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,536 (+0.5% / +16)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
17,196 (+0.1% / +10)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
43,686 (+1.7% / +719)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
2,871 (+112.2% / +1,518)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
48
Buffer
343,941 (+0.2% / +773)
4.7(+0.0000) (3,142+0 votes)
56,957 (-14.9% / -9,961)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
542 (+0.9% / +5)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,548 (+0.2% / +5)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
13,360 (+1.9% / +252)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
459,684 (+0.6% / +2,681)
4.4(+0.0000) (1,369+0 votes)
3,637 (+1.5% / +54)
828,712 (+0.2% / +1,273)
4.7(+0.0000) (12,073+4 votes)
4,673 (-0.6% / -29)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
21,447 (+2.7% / +555)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,434 (+0.6% / +61)
3.6(+0.0000) (64+1 votes)
7,937 (+0.5% / +36)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,705 (-0.4% / -11)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
742 (-1.6% / -12)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
26,722 (+0.9% / +240)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
987,162 (+0.1% / +669)
4.5(+0.0000) (5,248+0 votes)
2,580 (+1.7% / +42)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,377 (+1.0% / +24)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
228,861 (+0.2% / +441)
4.0(+0.0000) (1,861+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
952,930 (+17.8% / +144,206)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,815 (+0.8% / +15)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)
27,646 (+0.3% / +83)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
442 (+1.1% / +5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
640 (-0.5% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,064 (+0.7% / +206)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,068 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
261,592 (+2.4% / +6,124)
4.7(+0.0000) (406+13 votes)
230,637 (+0.1% / +277)
4.7(+0.0000) (418+6 votes)
3,413 (-0.2% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,223,500 (-0.0% / -330)
4.8(+0.0000) (50,878+0 votes)
29,449 (+0.6% / +169)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,966 (+1.6% / +339)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
26,285 (+2.6% / +655)
4.5(+0.0000) (119+0 votes)
2,248 (+1.5% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,070 (+4.5% / +89)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
370 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152 (+5.6% / +8)
1,656 (+0.4% / +6)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
8,823 (+0.3% / +29)
4.5(+0.0000) (66+1 votes)
460 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33,437 (+0.6% / +187)
3.8(+0.0000) (159+0 votes)
507 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
987 (+0.6% / +6)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
115,236 (+0.3% / +354)
4.2(+0.0000) (886+0 votes)
5,537 (+0.4% / +20)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
64,090 (+0.4% / +231)
96
FP Apps
169 (-0.6% / -1)
97
Crono
21,712 (+0.3% / +69)
4.6(+0.0000) (187+0 votes)
436 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,099 (+0.7% / +59)
4.3(+0.0000) (142+0 votes)
9,790 (+1.0% / +98)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
493 (+8.6% / +39)
3,270 (+1.3% / +42)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
567 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
105
Apps
146 (+2.1% / +3)
36,063 (+0.6% / +227)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
107
Downloads
34,369 (+0.7% / +233)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
989,672 (+0.1% / +1,193)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
15,278 (-0.2% / -23)
3.8(+0.0000) (92+0 votes)
3,358 (+1.9% / +64)
4.3(+0.0000) (31+1 votes)
2,765 (+1.7% / +46)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
663 (-0.5% / -3)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
3,895 (-0.4% / -15)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,751 (+0.1% / +4)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
5,254 (+0.2% / +10)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
31,932 (+0.2% / +67)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
94,490 (+0.0% / +13)
4.8(+0.0000) (4,611+0 votes)
1,024 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,972 (+0.2% / +17)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
235 (+2.2% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
121
WhatFont
59,327 (-14.7% / -10,233)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
2,304 (+0.3% / +6)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,289 (-0.1% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
124
zzzap.it
659 (+0.5% / +3)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
2,996 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (158+0 votes)
93,087 (+0.2% / +231)
4.2(+0.0000) (2,966+0 votes)
1,517 (+2.4% / +35)
1.0(+0.0000) (8+0 votes)
456 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
398 (-0.3% / -1)
11,821 (+0.2% / +26)
3.4(+0.0000) (82+0 votes)
6,485 (-0.2% / -16)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
4,380 (-1.3% / -58)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
265 (+3.1% / +8)
719 (+2.3% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
135
Zapier
42,216 (+0.2% / +91)
4.0(+0.0000) (116+0 votes)
99,451 (+0.1% / +138)
4.3(+0.0000) (102+0 votes)
5,308 (-0.3% / -18)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,394 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,715 (+0.4% / +109)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
933,773 (+0.2% / +1,582)
4.4(+0.0000) (795+1 votes)
4,577 (+1.8% / +83)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
319 (-1.8% / -6)
5,664 (-0.0% / -2)
1,260 (+1.5% / +19)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,116 (-0.3% / -3)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
125 (-0.8% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
594 (+5.3% / +30)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,187 (+0.1% / +1)
225 (+4.2% / +9)
10,090 (+0.3% / +35)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,671 (+3.8% / +61)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
25,245 (+0.3% / +66)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
6,816 (+0.1% / +10)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
21,556 (-0.1% / -14)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
108 (-4.4% / -5)
90,749 (+2.7% / +2,366)
4.8(+0.0000) (681+27 votes)
589 (+2.3% / +13)
154,857 (+0.7% / +1,090)
4.1(-0.1000) (457+2 votes)
242 (+0.8% / +2)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282 (-0.4% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,005 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
438 (+1.4% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,028 (+7.7% / +1,296)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
19,265 (+1.9% / +350)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
452 (-0.4% / -2)
491 (-0.6% / -3)
794,232 (+0.0% / +8)
3.1(+0.0000) (750+0 votes)
2,871,422 (+0.2% / +6,916)
4.4(+0.0000) (11,351+0 votes)
171
My Apps
97 (+4.3% / +4)
1,801 (+0.8% / +15)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
118,402 (+0.4% / +489)
4.7(+0.0000) (697+4 votes)
3,616 (+0.5% / +17)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
305,905 (+0.1% / +370)
4.4(+0.0000) (2,221+0 votes)
115,401 (+0.2% / +188)
3.3(+0.0000) (38+0 votes)
41 (+24.2% / +8)
2,416 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
590 (+1.0% / +6)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
111 (-4.3% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,331 (+0.4% / +5)
6,421 (+0.2% / +16)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
240 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,531 (+0.7% / +54)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
15,323 (+9.9% / +1,383)
330 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,288 (-0.0% / -1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,335 (+0.5% / +6)
7,490 (+1.2% / +92)
3.7(+0.7000) (3+1 votes)
709 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
5,028 (+2.1% / +102)
4.6(+0.0000) (54+1 votes)
1,034 (-0.4% / -4)
126,212 (+0.0% / +23)
4.2(+0.0000) (1,152+0 votes)
143,609 (+0.0% / +46)
4.1(+0.0000) (480+0 votes)
84,724 (-0.1% / -51)
4.7(+0.0000) (453+0 votes)
211,354 (+0.1% / +272)
4.8(+0.0000) (2,509+0 votes)
43,874 (+5.2% / +2,186)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
181,316 (+0.7% / +1,260)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
5,979 (-0.1% / -7)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
189,435 (+0.1% / +228)
4.5(+0.0000) (20,791+0 votes)
92,617 (+0.2% / +211)
4.5(+0.0000) (463+0 votes)
766 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,130 (+0.5% / +32)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
205
gitoqlik
357 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,074 (+0.3% / +124)
3.8(+0.0000) (232+0 votes)
2,866 (+0.9% / +26)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
413 (-0.5% / -2)
677,099 (+0.2% / +1,281)
4.7(+0.0000) (113,135+12 votes)
34,311 (+0.2% / +67)
4.2(+0.0000) (1,917+0 votes)
107,205 (+0.2% / +215)
4.7(+0.0000) (2,429+0 votes)
212
uberAgent
402,675 (+3.5% / +13,583)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
25,806 (+8.6% / +2,034)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,379 (+0.4% / +9)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
365 (-0.8% / -3)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
296 (+1.0% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
18,400 (+8.6% / +1,453)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,931 (+7.4% / +1,170)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
219
New Tab
261 (+3.2% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
456 (+1.1% / +5)
221
Sendroid
305 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
99,238 (+0.5% / +523)
4.1(+0.0000) (113+0 votes)
53,449 (+1.9% / +975)
4.8(+0.0000) (619+5 votes)
279 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
225
Bookmarks
2,584 (-0.2% / -6)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
643 (+2.4% / +15)
123 (-0.8% / -1)
85,143 (+0.3% / +245)
4.3(+0.0000) (3,563+0 votes)
110,538 (+0.1% / +92)
4.3(+0.0000) (584+2 votes)
8,619 (+2.1% / +176)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
22,792 (+3.7% / +806)
2.2(+0.1000) (75+7 votes)
14,204 (+9.8% / +1,273)
16,280 (-0.1% / -19)
4.2(+0.0000) (920+0 votes)
270 (+2.7% / +7)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
114,076 (+0.6% / +708)
4.1(+0.0000) (228+0 votes)
34,863 (+0.5% / +159)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,656 (+0.1% / +2)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
14,082 (+10.1% / +1,289)
2,149 (+0.8% / +16)
1,262 (-1.5% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,959 (+0.3% / +44)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
39,342 (+0.5% / +183)
1.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,747 (-0.5% / -8)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
245
NewsTab
10,041 (+0.1% / +15)
4.7(+0.0000) (377+0 votes)
45,514 (-19.9% / -11,274)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
31,558 (+11.4% / +3,231)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
7,225 (+0.0% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
8,275,744 (+0.2% / +12,428)
4.9(+0.0000) (348,635+21 votes)
25 (+4.2% / +1)
28,893 (+3.9% / +1,097)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
129,782 (+1.9% / +2,423)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
126 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
255
Hugo
7,055 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
6,162 (+1.3% / +80)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
105 (-1.9% / -2)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
7,261,156 (+0.4% / +25,790)
4.7(+0.0000) (49,476+14 votes)
46,154 (+1.3% / +607)
4.0(+0.0000) (597+5 votes)
230,270 (+0.1% / +252)
4.3(+0.0000) (3,584+0 votes)
36,331 (+0.3% / +111)
4.7(+0.0000) (102+0 votes)
19,932 (+11.4% / +2,038)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
902 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,901 (+0.3% / +153)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
296 (+1.0% / +3)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
90 (+3.4% / +3)
1,689 (+1.0% / +17)
63,247 (+0.3% / +173)
3.3(+0.0000) (33+0 votes)
15,093 (+16.0% / +2,084)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
80,499 (+0.6% / +508)
2.5(+0.0000) (48+0 votes)
39,491 (+5.5% / +2,066)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
41,583 (+0.3% / +120)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
336 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
13,164 (+18.3% / +2,041)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,894 (+1.9% / +36)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
16,320 (+7.7% / +1,163)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
15,059 (+7.8% / +1,091)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
14,125 (+18.5% / +2,202)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,349 (+16.2% / +1,997)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,334 (+7.7% / +1,093)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
3,657,032 (+2.2% / +77,943)
4.8(+0.0000) (10,037+1 votes)
4,376 (+0.4% / +17)
4.8(+0.0000) (129+0 votes)
285
Bump.io
13,729 (+8.9% / +1,126)
10,526 (+1.3% / +132)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
33,127 (+14.3% / +4,139)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
12,200 (+10.0% / +1,108)
3,563 (+0.7% / +26)
7,131 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
414 (-0.2% / -1)
4,787 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,193 (+1.0% / +22)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
294
King Way
12,163 (+10.2% / +1,127)
5,562 (+1.8% / +99)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
116 (+10.5% / +11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,893 (+1.0% / +19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,651 (-0.5% / -24)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,281 (-0.3% / -22)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)