extension ExtPose

Keyword: microsoft -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,248,381 (+0.3% / +6,370)
4.7(+0.0000) (3,765+1 votes)
3,239,456 (+0.3% / +10,317)
4.0(+0.0000) (928+1 votes)
2,488,254 (+2.0% / +49,295)
4.2(+0.0000) (601+0 votes)
935,957 (+9.1% / +78,320)
4.9(+0.0000) (263+17 votes)
2,907,400 (+1.0% / +29,859)
1.7(+0.0000) (83+0 votes)
1,770,421 (+0.5% / +9,046)
2.0(+0.0000) (61+0 votes)
180,965 (+0.0% / +52)
4.7(+0.0000) (259+0 votes)
210,318 (+0.4% / +793)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
109,466 (+0.1% / +152)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
6,725,402 (+1.0% / +66,851)
4.1(+0.0000) (4,256+1 votes)
1,712,341 (+0.4% / +6,656)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
103,573 (+1.6% / +1,581)
4.6(+0.0000) (1,632+1 votes)
258,372 (+1.0% / +2,502)
2.1(+0.0000) (168+2 votes)
560,398 (+2.4% / +12,935)
3.0(+0.0000) (178+0 votes)
29,547 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
163,619 (+1.8% / +2,877)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
50,149 (+0.3% / +131)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
109,322 (+0.3% / +307)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
5,327 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
47,886 (+0.8% / +361)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
82,276 (+0.9% / +727)
3.5(+0.0000) (121+0 votes)
13,837 (+3.8% / +507)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,184 (+1.7% / +20)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
52,412 (+0.2% / +91)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
10,069 (+1.0% / +103)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,885 (+1.3% / +252)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
17,459 (+0.6% / +108)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
11,845 (+2.6% / +300)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
5,117 (+0.8% / +39)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,675 (+3.9% / +63)
58,568 (+0.6% / +369)
4.2(+0.0000) (100+0 votes)
8,416 (+1.6% / +132)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
5,031 (+0.7% / +35)
3.4(+0.0000) (168+1 votes)
6,232 (+0.8% / +51)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,318,370 (+0.3% / +7,178)
3.0(+0.0000) (79+3 votes)
29,994 (+1.2% / +367)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
5,522 (+1.6% / +86)
1,821 (-1.1% / -20)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
34,502 (+0.4% / +126)
3.9(+0.0000) (161+0 votes)
14,698 (+1.0% / +146)
3.6(+0.0000) (652+0 votes)
1,024,601 (+0.1% / +1,137)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
5,432 (+1.0% / +53)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,041 (+1.2% / +24)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
21,247 (+1.1% / +223)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
4,370 (+1.3% / +57)
1.1(+0.0000) (19+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,501-1 votes)
5,888 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (214+0 votes)
3,284 (+0.6% / +20)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
114,882 (+1.2% / +1,348)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
16,693 (+1.7% / +277)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)
23,157 (+0.7% / +169)
3.8(+0.0000) (388+0 votes)
3,948 (+1.0% / +40)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
1,562,845 (+0.1% / +1,825)
4.9(+0.0000) (3,638+11 votes)
740 (-0.5% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17,592 (+1.5% / +253)
2.7(+0.0000) (19+0 votes)
10,793 (+4.6% / +472)
4.8(+0.0000) (13+1 votes)
1,073 (+1.0% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
58,954 (-1.3% / -781)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
940 (+3.0% / +27)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,335 (+0.5% / +28)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,065 (-0.1% / -3)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
577,042 (+1.2% / +6,967)
4.0(+0.0000) (173+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,580 (+0.6% / +67)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
33,839 (+1.9% / +617)
4.9(+0.0000) (198+3 votes)
39,686 (+1.4% / +529)
2.9(+0.0000) (169+0 votes)
1,329 (+1.4% / +18)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
303,441 (+0.1% / +288)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
41,092 (+0.5% / +189)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
311,344 (+1.1% / +3,465)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
1,978 (+1.4% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (505-1 votes)
191,417 (+25.2% / +38,504)
5.0(+0.0000) (26-1 votes)
33,901 (+0.7% / +238)
3.5(+0.0000) (51+0 votes)
1,326 (+2.9% / +37)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
6,474 (+1.4% / +89)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
133,984 (+41.9% / +39,581)
5.0(+0.0000) (55-1 votes)
2,662 (+0.5% / +13)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,711 (+1.8% / +47)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
95,482 (+1.4% / +1,343)
4.7(+0.0000) (254+0 votes)
77,612 (+214.1% / +52,902)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,149,595 (+0.8% / +8,712)
4.4(+0.0000) (4,988-2 votes)
103,268 (+1.0% / +981)
3.6(+0.0000) (150+0 votes)
2,518 (+1.2% / +31)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,183,029 (+0.1% / +1,208)
4.4(+0.0000) (1,431+8 votes)
44,998 (-1.4% / -661)
4.7(+0.0000) (68-1 votes)
56,682 (+6.3% / +3,348)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
492 (-0.2% / -1)
48,839 (+2.6% / +1,226)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,038 (+1.3% / +13)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,273 (+0.6% / +21)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
38,676 (+0.4% / +165)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
140 (-5.4% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115 (+5.5% / +6)
1,684,741 (+2.2% / +36,210)
4.3(+0.0000) (37+1 votes)
29,190 (+0.4% / +123)
3.6(+0.0000) (95+1 votes)
39,633 (-35.6% / -21,938)
4.9(+0.0000) (31-1 votes)
303,325 (+0.1% / +222)
4.7(+0.1000) (52+1 votes)
2,090,917 (+0.0% / +623)
4.9(+0.0000) (572+0 votes)
179,138 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
784 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
45 (+9.8% / +4)
135,625 (+0.7% / +948)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
10,872 (+1.3% / +139)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
4,866 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
10,384 (+0.2% / +20)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
456 (+1.6% / +7)
118,220 (+1.1% / +1,262)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
7,774 (+2.2% / +167)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
14,432 (+1.0% / +148)
8,680 (+1.4% / +118)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
83,089 (+1.1% / +877)
4.1(+0.0000) (169+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (322-1 votes)
42,399 (+2.3% / +940)
3.7(+0.0000) (163+0 votes)
381 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
19,083 (+0.5% / +92)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
4,323 (+1.1% / +45)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
50,940 (+1.2% / +591)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
583 (+0.2% / +1)
32,820 (+1.2% / +386)
4.5(+0.0000) (81+0 votes)
216 (+2.4% / +5)
4,106 (-0.6% / -24)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
3,195 (+0.9% / +29)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
31,176 (+0.9% / +271)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
13,092 (+0.6% / +75)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
14,203 (-49.1% / -13,679)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
406 (+3.0% / +12)
150,253 (+2.0% / +2,875)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
114 (+6.5% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
15,260 (+0.0% / +0)
10,218 (+0.3% / +34)
3.1(+0.0000) (48+0 votes)
105,067 (+0.9% / +959)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
682 (+7.9% / +50)
5.0(+0.0000) (43-1 votes)
103,684 (+0.7% / +753)
209,005 (+31.4% / +49,964)
4.9(+0.0000) (81+12 votes)
205,710 (+0.8% / +1,575)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
6,094 (+1.0% / +60)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
4,401 (+0.9% / +38)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
281,313 (+1.2% / +3,279)
2.9(+0.0000) (331+0 votes)
5,247 (+0.5% / +25)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
175,244 (+0.4% / +765)
4.2(+0.0000) (173+0 votes)
1,014 (+3.3% / +32)
783 (-2.2% / -18)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
681 (+2.3% / +15)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
153,643 (+0.4% / +541)
3.9(+0.0000) (62+0 votes)
753 (-0.3% / -2)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,231 (+4.0% / +164)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
770 (+1.6% / +12)
229 (+3.2% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,233 (+2.0% / +501)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
101,940 (+0.3% / +323)
4.6(+0.0000) (34+1 votes)
4,241 (+1.6% / +67)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,127 (+1.7% / +68)
26 (+18.2% / +4)
2,491 (+0.4% / +11)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
52,565 (+0.7% / +385)
4.4(+0.0000) (105+0 votes)
1,594 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
168
onhello
177 (+2.9% / +5)
1,784 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
57,423 (+0.9% / +499)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
51,732 (+2.5% / +1,264)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
172
[cmd.ms]
1,446 (+2.6% / +36)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,359 (+0.7% / +10)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
33,721 (+0.0% / +13)
22,706 (-27.5% / -8,632)
20,386 (-0.4% / -90)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,007 (+2.2% / +22)
178
MySites
21,507 (-0.2% / -52)
875 (+0.7% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,869 (+0.8% / +85)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
13,322 (-0.1% / -18)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
724 (+1.3% / +9)
522 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,083 (-0.2% / -9)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
6,876 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
170,134 (+0.1% / +94)
3.7(+0.0000) (1,028+1 votes)
6,153,153 (+0.5% / +32,195)
4.3(+0.0000) (1,993+1 votes)
85 (-1.2% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,719 (-0.1% / -8)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
502 (+1.4% / +7)
1,368,464 (+0.1% / +1,414)
4.8(+0.0000) (67,497+4 votes)
106 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,965 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
1,924,600 (+0.4% / +8,359)
4.8(+0.0000) (1,782+0 votes)
614,487 (+0.9% / +5,532)
4.7(+0.0000) (116,753+0 votes)
1,850,078 (+0.7% / +13,066)
4.6(+0.0000) (17,026+3 votes)
285 (+3.3% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
541 (+5.9% / +30)
3,886 (+1.1% / +41)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,119 (+1.3% / +41)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
69,708 (+1.5% / +1,063)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,468,173 (+0.8% / +11,577)
4.3(+0.0000) (83+0 votes)
518,525 (+0.8% / +4,000)
4.9(+0.0000) (1,599+4 votes)
2,062 (+2.5% / +51)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
994 (-0.2% / -2)
208
Attendee
67 (-6.9% / -5)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,109,099 (+3.2% / +34,433)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
796,317 (-0.0% / -39)
4.5(+0.0000) (735+10 votes)
567,533 (+0.0% / +167)
4.8(+0.0000) (334+3 votes)
1,314 (-0.3% / -4)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
501,350 (+17.0% / +72,852)
4.8(+0.0000) (121+4 votes)
286,024 (+0.2% / +452)
4.7(+0.0000) (1,147+1 votes)
206,722 (+1.0% / +2,088)
4.7(+0.0000) (8,589-1 votes)
279,411 (+0.6% / +1,594)
4.0(+0.0000) (641+1 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
371 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
697 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
187,296 (+0.2% / +458)
4.3(+0.0000) (482+0 votes)
698 (-1.3% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
244,295 (+2.0% / +4,747)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
221,434 (+1.8% / +3,823)
3.6(+0.0000) (209+0 votes)
142,725 (+0.3% / +465)
4.2(+0.0000) (246+0 votes)
106 (+6.0% / +6)
639 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
146,601 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
154,498 (+0.2% / +339)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
126,291 (+1.0% / +1,264)
4.4(+0.0000) (118+2 votes)
41,227 (+51.9% / +14,090)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
88,976 (+0.4% / +337)
4.4(+0.0000) (647+0 votes)
91,737 (+0.9% / +851)
4.5(+0.0000) (401+8 votes)
230,613 (+1.2% / +2,667)
2.3(+0.0000) (544+0 votes)
715 (+0.4% / +3)
115,958 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
65 (+10.2% / +6)
101,324 (+1.5% / +1,523)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
112,748 (+1.2% / +1,308)
3.6(+0.0000) (93-1 votes)
28 (+0.0% / +0)
128,397 (+0.8% / +992)
116,804 (-0.4% / -485)
112,528 (+1.7% / +1,828)
86,234 (+8.0% / +6,399)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
107,670 (+4.6% / +4,766)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
16,243 (+1.0% / +164)
4.9(+0.0000) (2,158-1 votes)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
65,605 (-1.6% / -1,089)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
43,400 (+0.6% / +249)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
37,324 (+1.1% / +392)
3.7(+0.0000) (116+0 votes)
38,909 (-0.5% / -208)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
79,842 (+6.4% / +4,781)
256
Langyfier
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,118 (+1.5% / +368)
4.5(+0.0000) (449-1 votes)
61,674 (+15.6% / +8,328)
29,244 (-0.6% / -172)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
260
Humaniti
57,597 (-0.9% / -505)
22,259 (+0.4% / +99)
4.5(+0.0000) (459+0 votes)
262
MPen
32,623 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
66,365 (-14.2% / -10,972)
303 (+2.0% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
234 (+2.6% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,088 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,746 (-2.9% / -684)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
240 (+1.3% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,560 (+1.3% / +267)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
22,330 (+1.4% / +309)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
271
MyToDo
31,022 (-0.6% / -189)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,151 (+0.5% / +87)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
27,859 (+2.7% / +738)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
30,439 (+4.5% / +1,315)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,592 (+1.0% / +223)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
18,071 (+1.4% / +244)
4.2(+0.0000) (80+1 votes)
18,038 (+1.6% / +284)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
46,103 (+31.5% / +11,050)
45,553 (+31.3% / +10,863)
31,938 (+0.5% / +149)
1.9(+0.0000) (1,076+0 votes)
20,511 (+1.3% / +256)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
14,839 (+0.2% / +31)
4.6(-0.1000) (108+0 votes)
283
TRES
18,046 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
22,328 (-0.8% / -188)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
285
Open IE
18,467 (+0.7% / +129)
3.2(+0.0000) (59+0 votes)
36,016 (-23.5% / -11,094)
8,343 (+0.9% / +73)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
23,363 (-28.4% / -9,268)
23,281 (-28.3% / -9,201)
32,817 (-29.9% / -13,993)
22,745 (-1.0% / -228)
22,685 (-26.1% / -8,001)
293
VS Code
14,808 (+0.1% / +17)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
294
Light Tab
27,639 (+61.7% / +10,543)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
9,341 (+1.1% / +102)
4.8(+0.0000) (28+1 votes)
296
3D Tree
25,661 (-37.5% / -15,395)
18,805 (+200.9% / +12,556)
18,731 (+208.7% / +12,663)
18,502 (-0.5% / -84)