extension ExtPose

Keyword: microsoft -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,611+20 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (591+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (563+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (34+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (36+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (179+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (772+10 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (63+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (22-1 votes)
4,000,000 (-20.0% / -1,000,000)
4.6(+0.0000) (8,600-2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.5000) (5+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (123+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (331+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.1(+0.0000) (13+1 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.1000) (45+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (165+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (106+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1000) (21-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (122+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (446+0 votes)
837 (+1.5% / +12)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(-0.1000) (153+1 votes)
713 (-3.9% / -29)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
724 (+10.7% / +70)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (49+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (147+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (379+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
493 (-1.4% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,913+0 votes)
844 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (147+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (654+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
557 (+0.9% / +5)
295 (-0.3% / -1)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
244 (-2.4% / -6)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
763 (-1.3% / -10)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (248+8 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
3.3(-0.1000) (251+1 votes)
71
Office
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (4,264+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (102+1 votes)
323 (-0.9% / -3)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (166+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (448+0 votes)
652 (+1.2% / +8)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (85-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
99 (-2.9% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
306 (+3.0% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (330+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (60+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,000
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
711 (-0.8% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
578 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.6(+0.0000) (28+1 votes)
408 (-1.9% / -8)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
40,000 (-20.0% / -10,000)
4.6(+0.0000) (110+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,020+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
114
onhello
162 (-5.8% / -10)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (165+0 votes)
90 (+4.7% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
122
Search-B
80,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
153 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
679 (-5.3% / -38)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
110 (+7.8% / +8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66,076+14 votes)
440 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,872-4 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,353+10 votes)
85 (-7.6% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(-0.6000) (6-2 votes)
353 (-3.3% / -12)
338 (+0.9% / +3)
139
Dark Mode
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
71 (+4.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
246 (+0.8% / +2)
145
Attendee
71 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216 (-1.8% / -4)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,014+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (611+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,152+9 votes)
854 (-1.8% / -16)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
1,000
749 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (476+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (227+0 votes)
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (644+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (90+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
446 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
90,000 (-10.0% / -10,000)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
167
Langyfier
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
60,000 (-14.3% / -10,000)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (157+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (118+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (356+2 votes)
177
MPen
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
274 (+1.5% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
179
Light Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (1,084+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (81+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
190
Open IE
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
193
DarkPDF
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.7(+0.0000) (30+1 votes)
135 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
130 (+9.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
2.4(+0.0000) (106+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
132 (+3.9% / +5)
110 (+7.8% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
35 (+12.9% / +4)
6,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
213
CiteRight
6,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.8(+0.0000) (62+1 votes)
96 (+1.1% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (118+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
229
audiotts
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (350+0 votes)
234
Web Paint
2,000 (+0.0% / +0)
56 (+3.7% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
239
TagMyFav
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240
Organimi
857 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
995 (-0.5% / -5)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
764 (+1.6% / +12)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
915 (-6.0% / -58)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+19.4% / +7)
1,000 (+0.0% / +0)
773 (-2.3% / -18)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
718 (+0.0% / +0)
462 (-3.5% / -17)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
254
TFS+
507 (+3.3% / +16)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
255
Wuha
411 (+2.5% / +10)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
548 (-1.6% / -9)
463 (-3.3% / -16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
409 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
435 (-1.6% / -7)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
488 (+1.2% / +6)
1.0(+0.0000) (3+1 votes)
468 (+7.6% / +33)
359 (+2.3% / +8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
440 (+6.5% / +27)
313 (+3.6% / +11)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
341 (+7.2% / +23)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
266
Dark Mode
419 (-1.2% / -5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
242 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
367 (-6.9% / -27)
1.3(+0.0000) (277+0 votes)
301 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
322 (+0.0% / +0)
311 (-5.8% / -19)
306 (+0.0% / +0)
282 (+1.8% / +5)
277 (-1.1% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
12 (+9.1% / +1)
222 (-1.3% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
17 (+6.2% / +1)
201 (+1.5% / +3)
183 (-0.5% / -1)
170 (+6.2% / +10)
118 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
93 (+5.7% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109 (-6.0% / -7)
77 (+6.9% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
93 (-6.1% / -6)
294
sez
91 (+2.2% / +2)
87 (+2.4% / +2)
80 (-2.4% / -2)
66 (-5.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+0.0% / +0)