extension ExtPose

Keyword: microsoft

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
44,071 (+2.0% / +879)
3.675(+0.0000) (40+0 votes)
8,999 (+1.6% / +145)
3.9333(+0.0762) (15+1 votes)
10,538 (+0.4% / +41)
2.9833(+0.0000) (120+0 votes)
8,847 (+0.7% / +59)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
40,906 (+2.1% / +850)
3.5(+0.0000) (116+0 votes)
86,430 (+1.4% / +1,211)
4.2264(+0.0000) (106+0 votes)
44,579 (-5.2% / -2,426)
2.0652(+0.0000) (46+0 votes)
610,140 (+5.9% / +33,844)
3.5424(+0.0251) (59+1 votes)
997,763 (+2.1% / +20,353)
4.2402(+0.0000) (533+0 votes)
58,710 (+0.9% / +496)
3.9013(+0.0000) (223+0 votes)
6,293 (+0.5% / +34)
3.8235(+0.0000) (17+0 votes)
5,476 (+1.3% / +72)
4.5566(+0.0000) (327+0 votes)
20,157 (+1.1% / +223)
3.2439(+0.0000) (82+0 votes)
1,262 (+0.2% / +3)
279,589 (+0.1% / +411)
4.0684(+0.0000) (263+0 votes)
1,110 (+0.3% / +3)
1.6(-0.1500) (5+1 votes)
87,112 (+11.5% / +8,956)
4.4(-0.3500) (5+1 votes)
5,696,531 (+0.5% / +26,575)
3.1365(+0.0000) (359+0 votes)
1,041 (+13.8% / +126)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
78,860 (+0.7% / +545)
4.3333(+0.0000) (39+0 votes)
806,339 (+0.7% / +5,594)
4.3951(+0.0000) (4,607+0 votes)
479 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,438 (+2.0% / +789)
3.6763(+0.0000) (139+0 votes)
38,505 (+0.8% / +302)
3.8531(+0.0081) (143+1 votes)
41,810 (+1.3% / +549)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
7,305 (+0.8% / +57)
3.7895(+0.0673) (19+1 votes)
134 (+2.3% / +3)
809 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
605 (+1.5% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
14,483 (+5.9% / +807)
3.4(+0.4000) (5+1 votes)
2,169 (+4.4% / +91)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
4,962,396 (+3.3% / +157,369)
3.7122(-0.0005) (5,677+1 votes)
5,668 (+0.9% / +49)
4.3077(+0.0000) (78+0 votes)
5,189 (+0.8% / +43)
4.5595(+0.0000) (84+0 votes)
35
Office
4,004,396 (+1.8% / +71,345)
4.1215(-0.0000) (4,081+1 votes)
873 (+0.7% / +6)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
59,237 (+0.6% / +347)
3.6511(+0.0033) (407+1 votes)
2,841,132 (+10.9% / +278,507)
4.5808(+0.0001) (8,457+2 votes)
3,895 (-0.7% / -27)
3.3636(+0.0000) (33+0 votes)
14,849 (+0.7% / +107)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
33,727 (+0.9% / +314)
3.2558(+0.0000) (43+0 votes)
371 (-1.3% / -5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,133 (+0.3% / +33)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
231 (-3.3% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,006 (+1.1% / +86)
3.3694(+0.0000) (157+0 votes)
8,402 (-0.0% / -3)
3.0444(+0.0000) (45+0 votes)
17,557 (+0.2% / +31)
3.2069(+0.0000) (29+0 votes)
1,095 (-2.3% / -26)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
13,653 (+8.0% / +1,014)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,680 (+0.8% / +58)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
228,537 (+0.3% / +668)
2.9641(+0.0000) (334+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
86,496 (+0.5% / +398)
4.3462(+0.0000) (156+0 votes)
202,555 (+0.2% / +419)
3.7016(+0.0013) (972+1 votes)
42,595 (+1.6% / +658)
2.9764(+0.0000) (212+0 votes)
31,399 (+0.6% / +194)
4.4375(+0.0000) (80+0 votes)
1,787 (+3.5% / +60)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
21,760 (+0.2% / +42)
4.8657(+0.0000) (67+0 votes)
34,991 (+0.7% / +237)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
26,009 (+0.3% / +68)
3.5562(+0.0000) (178+0 votes)
63,640 (+0.6% / +400)
4.3668(-0.0012) (548-1 votes)
60 (+9.1% / +5)
27 (+3.8% / +1)
4,657 (-0.3% / -12)
4.6977(+0.0000) (43+0 votes)
5,943 (+0.4% / +25)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
1,419,306 (+1.8% / +24,840)
4.803(+0.0001) (58,796+27 votes)
103 (+1.0% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,798,286 (+1.6% / +28,282)
4.6085(+0.0000) (35,363+1 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
247 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,560 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
233 (-2.1% / -5)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
74
Trocker
5,480 (-0.4% / -20)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
666,739 (+4.6% / +29,621)
3.6667(-0.8627) (3-14 votes)
132 (+1.5% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,114 (+0.7% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
190,776 (+0.2% / +392)
4.1403(+0.0000) (499+0 votes)
171,541 (+1.4% / +2,321)
3.9922(+0.0000) (128+0 votes)
202,696 (+2.6% / +5,116)
3.0429(+0.0000) (70+0 votes)
86,942 (+0.6% / +500)
4.2093(+0.0000) (344+0 votes)
111,256 (+2.4% / +2,582)
3.9706(+0.0000) (68+0 votes)
69,173 (+0.2% / +160)
4.4958(+0.0000) (595+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53,948 (-2.1% / -1,179)
3.9677(+0.0002) (155+1 votes)
327 (+3.8% / +12)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
31,106 (-0.0% / -15)
3.867(+0.0000) (534+0 votes)
37,382 (-0.2% / -70)
4.3836(+0.0000) (73+0 votes)
21,116 (+0.2% / +42)
4.687(+0.0000) (115+0 votes)
22,197 (+0.2% / +50)
4.5533(+0.0000) (394+0 votes)
23,357 (+0.5% / +108)
3.6991(+0.0000) (113+0 votes)
15,807 (-0.0% / -2)
4.6882(+0.0000) (93+0 votes)
33,159 (+0.3% / +111)
3.1667(+0.0000) (12+0 votes)
19,523 (+0.5% / +93)
4.1681(+0.0000) (113+0 votes)
16,339 (+0.1% / +15)
4.7381(+0.0000) (42+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
13,549 (+0.6% / +75)
3.9863(+0.0000) (73+0 votes)
9,770 (+0.6% / +59)
4.803(+0.0000) (66+0 votes)
13,551 (+1.3% / +175)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
20,711 (+5.7% / +1,112)
157 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,028 (+0.2% / +21)
3.7407(+0.0000) (27+0 votes)
10,394 (+2.8% / +279)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
105
Langyfier
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
107
Open IE
8,229 (+0.2% / +18)
3.2373(+0.0000) (59+0 votes)
5,362 (+1.2% / +63)
4.6286(+0.0000) (35+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,410 (+6.8% / +469)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5,236 (+1.0% / +50)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4,198 (+0.4% / +16)
3.0102(+0.0000) (98+0 votes)
5,717 (-0.8% / -45)
2.4356(+0.0000) (101+0 votes)
3,787 (+0.9% / +32)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
115
MPen
2,365 (+0.9% / +22)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
2,892 (+0.2% / +6)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,315 (+1.7% / +39)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,937 (+19.3% / +476)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,909 (+5.2% / +95)
3.963(+0.0000) (27+0 votes)
3,005 (+2.9% / +86)
1.339(+0.0000) (354+0 votes)
1,957 (+1.5% / +28)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,386 (+1.8% / +42)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,172 (+1.8% / +21)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
124
Wuha
915 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
896 (+2.6% / +23)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
1,005 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,047 (-0.1% / -1)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,096 (+3.1% / +33)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,060 (+4.8% / +49)
1.2517(+0.0000) (290+0 votes)
696 (+1.6% / +11)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
563 (-1.7% / -10)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
133
TFS+
645 (+0.6% / +4)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
608 (+0.7% / +4)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
530 (+2.5% / +13)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
466 (-2.1% / -10)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
139
Organimi
241 (+2.1% / +5)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
330 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
391 (-0.3% / -1)
323 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
235 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
330 (+2.2% / +7)
246 (-1.2% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
164 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,508 (+0.8% / +36)
3.2222(+0.0000) (27+0 votes)
176 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+5.3% / +8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
120 (+5.3% / +6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+4.1% / +6)
154
sez
151 (+2.7% / +4)
108 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
105 (+4.0% / +4)
3.5333(+0.0000) (30+0 votes)
158
CiteRight
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
162
Helppier
97 (+0.0% / +0)
1,022 (+2.1% / +21)
4.3214(+0.0000) (28+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
72 (+4.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (-5.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
578 (-0.7% / -4)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
54 (+5.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,345,621 (+0.1% / +2,562)
4.7258(-0.0001) (133,008+3 votes)
529 (+0.2% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
175
Signly
39 (+18.2% / +6)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
34 (-5.6% / -2)
4,903,396 (+5.2% / +244,206)
4.0338(+0.0002) (4,531+1 votes)
1,806,709 (+0.3% / +5,616)
4.7297(+0.0000) (2,645+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
31 (+3.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,465,584 (+0.0% / +564)
4.4281(+0.0000) (10,075+0 votes)
1,590,394 (+10.1% / +145,619)
4.3019(-0.0004) (1,540+2 votes)
1,979,598 (+15.6% / +267,001)
2.7103(+0.0000) (145+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
188
ezSearch
17 (-10.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
366,264 (-0.0% / -72)
3.7647(+0.0000) (1,092+0 votes)
404,975 (-1.1% / -4,602)
4.4844(+0.0000) (64+0 votes)
282,694 (+0.4% / +1,258)
4.2165(+0.0000) (425+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
95,394 (-1.0% / -915)
4.7824(+0.0000) (386+0 votes)
166,927 (+5.5% / +8,728)
4.6201(-0.0130) (279+1 votes)
195,697 (+1.3% / +2,505)
3.6984(+0.0000) (63+0 votes)
149,256 (+2.3% / +3,322)
4.3586(+0.0000) (396+0 votes)
109,575 (-11.3% / -13,938)
5.0(+0.0000) (93+0 votes)
133,335 (+1.7% / +2,258)
4.2908(+0.0000) (557+0 votes)
199
ArkSigner
227,898 (+0.2% / +482)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
189,399 (+0.3% / +614)
3.8846(+0.0000) (26+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
109,078 (+0.2% / +237)
4.5207(+0.0000) (242+0 votes)
75,480 (+0.0% / +32)
4.8832(+0.0000) (137+0 votes)
128,960 (-0.1% / -110)
3.8387(+0.0000) (31+0 votes)
119,880 (+0.2% / +296)
3.7407(+0.0000) (27+0 votes)
79,668 (+0.6% / +473)
3.9827(+0.0000) (347+1 votes)
92,023 (+0.6% / +587)
4.5614(+0.0039) (114+1 votes)
60,325 (+0.2% / +111)
4.3002(+0.0000) (493+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48,136 (+0.3% / +136)
4.6614(+0.0019) (1,264+7 votes)
140,066 (+3.9% / +5,195)
2.0(+0.0000) (15+0 votes)
32,276 (+0.2% / +51)
4.9179(+0.0000) (475+0 votes)
94,230 (+1.0% / +907)
3.4182(+0.0000) (55+0 votes)
61,009 (-0.1% / -32)
3.8716(+0.0000) (109+0 votes)
27,229 (+0.4% / +98)
4.7893(+0.0006) (726+2 votes)
49,977 (+1.0% / +471)
4.3079(+0.0000) (341+0 votes)
218
PDF-Total
7 (-36.4% / -4)
12 (+9.1% / +1)
220
Prophet
43,001 (-0.3% / -139)
3.7038(+0.0000) (260+0 votes)
89,879 (+15.4% / +11,961)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
42,730 (+0.3% / +135)
3.6691(+0.0000) (139+0 votes)
50,230 (+3.8% / +1,834)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
36,101 (+0.5% / +173)
4.5951(+0.0000) (163+0 votes)
45,393 (+1.3% / +594)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
49,249 (+0.2% / +118)
2.9643(+0.0677) (28-1 votes)
7 (-22.2% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,803 (+0.2% / +36)
4.7426(+0.0000) (202+0 votes)
23,380 (+0.7% / +160)
4.7193(+0.0000) (57+0 votes)
14,024 (+0.1% / +21)
4.7167(+0.0000) (293+0 votes)
231
MixrElixr
21,581 (+0.7% / +144)
4.6667(+0.0000) (42+0 votes)
25,597 (+0.3% / +89)
3.6842(+0.0000) (76+0 votes)
22,816 (+0.3% / +68)
4.2532(+0.0000) (158+0 votes)
25,535 (+0.4% / +97)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
24,654 (+0.7% / +168)
3.8082(+0.0000) (73+0 votes)
17,282 (+0.4% / +66)
4.3739(+0.0000) (353+0 votes)
29,434 (+0.2% / +54)
3.1889(+0.0000) (90+0 votes)
19,291 (+0.3% / +65)
4.2214(+0.0000) (140+0 votes)
18,627 (+1.3% / +238)
4.4167(+0.0000) (120+0 votes)
22,923 (+0.7% / +159)
4.2138(+0.0000) (159+0 votes)
18,852 (+6.0% / +1,066)
3.7075(-0.0258) (106+1 votes)
242
WiseFax
14,567 (+0.5% / +77)
3.9828(+0.0000) (174+0 votes)
21,969 (-0.1% / -30)
3.2078(+0.0000) (77+0 votes)
18,574 (+15.7% / +2,521)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
13,715 (+0.3% / +37)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
18,155 (+0.5% / +93)
3.4318(+0.0000) (88+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
11,524 (+6.3% / +681)
3.8996(+0.0000) (249+0 votes)
16,927 (+0.2% / +32)
2.8958(+0.0000) (48+0 votes)
250
SP Editor
9,563 (+0.3% / +25)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
251
NativeDoc
10,631 (-1.5% / -166)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
9,648 (-1.9% / -186)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
253
ShowBox
15,439 (+0.7% / +109)
3.5758(+0.0445) (33+1 votes)
9,570 (+0.0% / +4)
4.2632(+0.0000) (95+0 votes)
255
Tenfold
10,302 (+0.4% / +37)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
9,086 (-0.4% / -41)
3.9506(+0.0000) (81+0 votes)
6,824 (+0.3% / +20)
4.5304(+0.0000) (411+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
6,096 (-0.7% / -46)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
10,796 (-0.1% / -14)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
9,004 (+2.5% / +218)
4.6667(+0.0095) (36+1 votes)
1 (+0.0% / +0)
13,800 (+0.6% / +81)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,143 (-0.2% / -8)
4.9419(+0.0000) (172+0 votes)
7,229 (+0.2% / +17)
4.1224(+0.0000) (49+0 votes)
6,707 (+0.9% / +57)
4.3333(+0.0000) (42+0 votes)
8,382 (+0.5% / +45)
3.2676(+0.0000) (71+0 votes)
6,365 (+1.9% / +121)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
6,963 (+0.6% / +40)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
9,967 (+0.9% / +85)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,440 (-0.2% / -12)
4.5208(+0.0000) (48+0 votes)
9,776 (+0.4% / +37)
2.5263(+0.0000) (114+0 votes)
273
DeftPDF
8,402 (+1.0% / +81)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
6,381 (+0.7% / +42)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
7,884 (-0.3% / -22)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
6,816 (+0.5% / +35)
3.4268(+0.0000) (82+0 votes)
5,108 (+0.6% / +32)
4.4286(+0.0000) (42+0 votes)
4,809 (+1.2% / +58)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
4,329 (+0.8% / +33)
4.2254(+0.0000) (71+0 votes)
1,539 (+8.2% / +116)
5.0(+0.0000) (2,253+0 votes)
5,621 (+0.4% / +20)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,893 (+0.4% / +22)
3.5714(-0.0286) (56+1 votes)
5,501 (+0.5% / +29)
2.9643(+0.0000) (84+0 votes)
5,361 (+0.5% / +26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,232 (-2.6% / -33)
5.0(+0.0000) (2,287+0 votes)
287
Tansa
5,836 (+0.0% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4,398 (+0.9% / +38)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
5,668 (+0.2% / +13)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
290
Sheetgo
4,091 (+2.6% / +102)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
3,377 (+1.2% / +39)
4.6596(+0.0000) (47+0 votes)
4,893 (+0.0% / +2)
3.2857(+0.1319) (14+1 votes)
4,466 (+0.8% / +37)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,485 (+1.4% / +47)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,586 (+0.2% / +8)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
296
Capture!
3,565 (+2.4% / +83)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
5,128 (+0.5% / +26)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,402 (+0.5% / +12)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
4,863 (+0.7% / +35)
4,028 (+5.1% / +197)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)