extension ExtPose

Keyword: case -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
115,077 (+4.1% / +4,517)
3.0(-0.1000) (11+2 votes)
61,256 (-0.0% / -13)
4.6(+0.0000) (112+0 votes)
42,974 (+5.1% / +2,102)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,390 (+5.4% / +630)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,243 (+0.1% / +6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,530 (+0.8% / +36)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,558 (+13.2% / +298)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,852 (+14.1% / +229)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
377 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
890 (+3.2% / +28)
490 (+30.3% / +114)
408 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,397 (+5.8% / +76)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
700 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
988,235 (+0.2% / +2,011)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
4,558 (-0.3% / -16)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
157,635 (+1.3% / +2,012)
4.3(+0.0000) (115+0 votes)
2,358 (+1.1% / +26)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22
Midpage
384 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
211 (+1.4% / +3)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
25
InSave
85,454 (+210.3% / +57,913)
4.9(+0.0000) (81+20 votes)
223 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (-2.6% / -3)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,645 (-1.0% / -17)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
864 (-0.6% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,425 (+1.8% / +182)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
182,235 (-0.0% / -76)
4.6(+0.0000) (1,741+1 votes)
62 (-4.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36
VCAT
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,110 (-0.3% / -37)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
19,071 (+0.5% / +88)
4.4(+0.0000) (383+0 votes)
2,721 (+0.6% / +16)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,432 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
17,393 (+0.5% / +87)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
295 (+4.2% / +12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
885 (-0.7% / -6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
1,277 (+1.5% / +19)
1,018 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
82 (+7.9% / +6)
759 (+2.6% / +19)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
43,670 (+125.1% / +24,273)
4.7(+0.1000) (20+6 votes)
420 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
546 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
161 (-2.4% / -4)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
383 (+5.5% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,695 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
26,759 (+0.1% / +14)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
890 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,252,272 (+0.5% / +6,015)
4.5(+0.0000) (10,141+37 votes)
209 (+7.7% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,185 (+0.5% / +88)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
1,047 (+0.4% / +4)
5 (+25.0% / +1)
14,170 (+2.4% / +338)
6,873 (+0.6% / +38)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
5,049,334 (+0.2% / +9,552)
4.8(+0.0000) (3,022+51 votes)
76
Inputer
98 (+0.0% / +0)
5,795 (+1.4% / +78)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
4,829 (-0.4% / -20)
3.5(+0.0000) (68+0 votes)
80 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
337 (+5.0% / +16)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
844,743 (+0.2% / +1,656)
4.9(+0.0000) (9,964+46 votes)
1,443 (+2.1% / +30)
57 (+0.0% / +0)
1,079,379 (+0.1% / +690)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
645 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,085,501 (+8.8% / +87,455)
4.5(+0.0000) (202+10 votes)
34,895 (+0.1% / +23)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
520,771 (+3.6% / +18,206)
4.7(+0.0000) (313+5 votes)
29,623 (+1.0% / +305)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,559 (-0.6% / -9)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
193 (+4.3% / +8)
20 (-9.1% / -2)
421,916 (+3.0% / +12,126)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
288,653 (+0.0% / +41)
4.5(+0.0000) (1,366+0 votes)
147 (-3.3% / -5)
12 (+9.1% / +1)
317,313 (+3.9% / +11,769)
4.5(+0.0000) (181+1 votes)
100
Bestlaw
2,617 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
12,754 (+0.8% / +97)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
237,601 (+0.2% / +423)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
196,916 (+0.5% / +1,075)
3.9(+0.0000) (535+0 votes)
19,480 (+0.2% / +45)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
9,931 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (98+0 votes)
151,899 (+0.2% / +342)
4.5(+0.0000) (136+2 votes)
162,322 (+0.2% / +271)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,140 (+1.0% / +11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
84,130 (+107.8% / +43,652)
4.9(+0.0000) (41+10 votes)
1,139 (+1.3% / +15)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
63,856 (+535.4% / +53,806)
4.8(+0.0000) (32+2 votes)
88,750 (+97.0% / +43,695)
4.8(+0.0000) (25+6 votes)
91,760 (+45.5% / +28,687)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
473 (+3.3% / +15)
37,058 (+2,064.6% / +35,346)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
5,831 (+0.3% / +17)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
117
netflixQ
415 (+0.5% / +2)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
47,194 (+0.4% / +170)
3.9(+0.0000) (168+1 votes)
25,246 (+290.7% / +18,784)
5.0(+0.0000) (56+3 votes)
164 (-2.4% / -4)
1,022 (-1.7% / -18)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
279 (+2.2% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
439 (-1.1% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
26,721 (+63.9% / +10,419)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
57 (+7.5% / +4)
340 (+0.6% / +2)
38,946 (+0.2% / +85)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
27,009 (+1.3% / +358)
4.1(+0.1000) (72+1 votes)
21,434 (+0.2% / +38)
4.0(-0.1000) (111+1 votes)
15 (+0.0% / +0)
10,021 (+0.1% / +14)
4.5(+0.0000) (64+1 votes)
841,700 (-0.5% / -4,277)
4.0(+0.0000) (692+0 votes)
20,125 (+0.7% / +147)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
58 (-3.3% / -2)
1,801 (-0.8% / -14)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
142
retire.js
21,197 (+0.8% / +173)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
20,399 (+2.3% / +452)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
15,661 (+0.7% / +105)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
7,585 (-0.1% / -10)
4.8(+0.0000) (167+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
190 (-2.1% / -4)
3 (+50.0% / +1)
12,734 (+1.6% / +201)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
150
Bitcally
96 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,242 (+0.6% / +39)
4.3(+0.0000) (424+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
8,063 (+1.1% / +86)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
7,095 (+0.6% / +41)
4.2(+0.0000) (152+0 votes)
11,268 (+6.2% / +661)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,361 (+168.9% / +2,111)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
8,739 (-0.7% / -65)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,524 (-0.3% / -19)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
6,098 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,632 (-0.1% / -6)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
7,344 (+0.4% / +28)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
6,893 (-0.8% / -55)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
163
SF Styles
59 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
737 (-0.4% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,748 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
22 (+69.2% / +9)
3,700 (+1.9% / +68)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
3,637 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
3,547 (+3.7% / +125)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
3,022 (-1.3% / -39)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
172
PACWeb
3,573 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,280 (+1.0% / +33)
5.0(+0.0000) (7-1 votes)
91 (+1.1% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
20 (+5.3% / +1)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,261 (+1.2% / +26)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
179
Bonk
22 (-4.3% / -1)
1,298 (+3.8% / +48)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,360 (+0.3% / +4)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
1,768 (+0.3% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
939 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,825 (+0.8% / +15)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,327 (-0.3% / -4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,972 (+0.6% / +12)
22,135 (+0.7% / +154)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
1,377 (+1.5% / +20)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,731 (-1.5% / -27)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,476 (-1.8% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
49 (-5.8% / -3)
1,005 (-1.8% / -18)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
724 (+0.8% / +6)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,126 (+5.6% / +60)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,233 (+0.8% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
200
MemoRISE
740 (+1.5% / +11)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
771 (-1.2% / -9)
4.1(+0.0000) (59+0 votes)
896 (-1.9% / -17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
24 (+4.3% / +1)
645 (+2.1% / +13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
39 (+11.4% / +4)
14 (+0.0% / +0)
6,386 (+0.7% / +46)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
849 (-2.9% / -25)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
7,606 (+0.5% / +36)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
7,429 (+20.8% / +1,278)
4.5(-0.1000) (110+21 votes)
942 (-1.3% / -12)
743,744 (-0.1% / -910)
4.8(+0.0000) (14,646+12 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
598 (-1.6% / -10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
702 (+1.7% / +12)
294 (+2.8% / +8)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
470 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
94 (-2.1% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
472 (+2.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
506 (-0.2% / -1)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
325 (+3.5% / +11)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
226
Autofill
856,075 (-0.6% / -5,085)
3.9(+0.0000) (1,571+0 votes)
488 (-2.2% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
462 (-1.7% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
26 (+0.0% / +0)
429 (+2.1% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
575,007 (+0.1% / +688)
4.5(+0.0000) (1,835+7 votes)
234
Anole
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,359 (+1.4% / +47)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
431 (-0.5% / -2)
416 (+0.7% / +3)
238
CPlayer
23 (-8.0% / -2)
297,129 (-0.2% / -705)
4.9(+0.0000) (383+1 votes)
264 (-0.4% / -1)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
189,747 (+2.9% / +5,383)
4.9(+0.0000) (1,452+25 votes)
300 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
358 (+4.4% / +15)
318 (-1.2% / -4)
199 (+3.1% / +6)
307 (-0.6% / -2)
247
gPass
243 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
189 (-2.1% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
178 (-1.7% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
244 (-2.4% / -6)
115,173 (+0.1% / +102)
4.6(+0.0000) (690+0 votes)
152 (+4.1% / +6)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
5 (+0.0% / +0)
258
Codever
173 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
261
gvcs
186 (+2.2% / +4)
128 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+5.2% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
264
iDissent
145 (+2.1% / +3)
37 (+8.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,970 (-0.1% / -40)
3.3(+0.0000) (251+0 votes)
130 (-3.0% / -4)
12 (+9.1% / +1)
127 (+2.4% / +3)
41,461 (+0.2% / +82)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
27,032 (-0.3% / -69)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
34,015 (+0.2% / +79)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
25,843 (+0.6% / +150)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
459 (+2.5% / +11)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
68 (+9.7% / +6)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
66 (-9.6% / -7)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
75 (+10.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
14 (+0.0% / +0)
20,048 (-0.2% / -49)
4.0(+0.0000) (78+0 votes)
19,567 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284
BBOtext
84 (-10.6% / -10)
65 (+1.6% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
82 (+6.5% / +5)
80 (-1.2% / -1)
288
UpdateSWH
67 (-5.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,372 (+0.2% / +40)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
12,435 (-0.3% / -36)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
65 (+4.8% / +3)
7,019 (+0.4% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)