extension ExtPose

Keyword: input -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,183-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (199+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (98+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (172+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (537+0 votes)
7
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (505+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (16+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (234+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,173+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (31+0 votes)
538 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,343-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
953 (+0.1% / +1)
2.8(+0.0000) (21+0 votes)
105 (-1.9% / -2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
106 (+1.9% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
185 (+11.4% / +19)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (182+1 votes)
55 (+0.0% / +0)
295 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
825 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (615+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
658 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
213 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
293 (+1.4% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
230 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
48 (+26.3% / +10)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,826-1 votes)
156 (-0.6% / -1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
183 (-1.6% / -3)
32 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
113 (+1.8% / +2)
275 (+0.0% / +0)
418 (+3.5% / +14)
62
FindR
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (132+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,557+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
787 (-0.4% / -3)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
334 (+1.2% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
72
Varnam
426 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (309+0 votes)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (457+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
426 (-0.7% / -3)
353 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (252+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
52 (+8.3% / +4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
91
bLeengo
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
519 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (117+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
99
roll
674 (+1.4% / +9)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
106
EUCALC
16 (+6.7% / +1)
19 (+5.6% / +1)
19 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
299 (+1.0% / +3)
258 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (26+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
137 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (59+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
201 (+2.6% / +5)
23 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (573+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,701+0 votes)
207 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
185 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (694+0 votes)
701 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (861+0 votes)
679 (+1.2% / +8)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (81+0 votes)
140
BÉPO
469 (-1.1% / -5)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
141
7TV
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
644 (-1.1% / -7)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
992 (+0.1% / +1)
84 (+1.2% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
145
Clipper
22 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (770+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (797+0 votes)
756 (-3.4% / -27)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
710 (+0.9% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
589 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
136 (+3.0% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
774 (-1.3% / -10)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
153
Svorak
468 (+1.5% / +7)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1.4(+0.0000) (9+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
156
Tracy
621 (-1.3% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (898+1 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
442 (+2.3% / +10)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
442 (+1.4% / +6)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
162
Securlio
29 (-3.3% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
364 (+2.0% / +7)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
326 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
173
QR Code
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52-1 votes)
290 (-1.4% / -4)
181
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (164+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
214 (+0.9% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (109+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (128+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (120+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
44 (-2.2% / -1)
33
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (67+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (42+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (104+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
209
WeBWorK+
15 (-6.2% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
6,000 (+20.0% / +1,000)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (106+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (89+0 votes)
214
Tab Ahead
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (137+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
109 (-1.8% / -2)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
221
FormFillr
24 (+9.1% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
9,000 (+80.0% / +4,000)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
232
VM Plus
78 (+5.4% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (42+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (509+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
240
B
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
247
Duolibro
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.2000) (7+1 votes)
56 (-3.4% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
854 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
253
Emoji Go
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
101 (-1.9% / -2)
46 (-8.0% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (188+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
782 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
7 (+0.0% / +0)
693 (+1.5% / +10)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
960 (+1.9% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
41 (+2.5% / +1)
4 (+0.0% / +0)
37 (-2.6% / -1)
514 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
702 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
823 (+0.9% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
510 (-1.2% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (143+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
590 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277
AutoCogs
717 (+0.7% / +5)
33 (+0.0% / +0)
59 (-1.7% / -1)
575 (+0.7% / +4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
474 (+0.9% / +4)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
443 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
283
iFree
493 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
337 (+0.3% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
394 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
423 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
440 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
291
Memorize
464 (-0.6% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
292
MIPSter
26 (-3.7% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
419 (+0.7% / +3)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
340 (-0.6% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
245 (+1.7% / +4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
346 (-0.9% / -3)