extension ExtPose

Keyword: analytics

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,040,689 (+0.1% / +558)
4.0803(+0.0000) (1,719+0 votes)
818,907 (+0.1% / +528)
3.52(+0.0000) (1,027+0 votes)
402,354 (-0.2% / -770)
4.2193(+0.0000) (602+0 votes)
5,988,006 (+0.5% / +27,627)
4.1334(+0.0006) (86,674+120 votes)
53,954 (-0.2% / -118)
4.5419(+0.0000) (179+0 votes)
3,283 (-0.1% / -4)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
5,801 (-0.4% / -26)
3.7253(+0.0000) (91+0 votes)
12,017 (+0.6% / +75)
4.6667(+0.0000) (36+0 votes)
35,301 (+0.2% / +74)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
25,410 (+0.2% / +44)
4.5652(-0.0181) (23-1 votes)
40,793 (+1.8% / +721)
3.5797(+0.0000) (740+0 votes)
16,697 (-0.3% / -44)
4.4194(+0.0000) (31+0 votes)
47,863 (-0.0% / -12)
4.5657(+0.0000) (99+0 votes)
60,452 (-0.0% / -15)
4.4667(+0.0000) (150+0 votes)
4,100 (-0.4% / -16)
3.6923(+0.0000) (26+0 votes)
2,173 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
510 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,866 (+0.2% / +6)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
9,527 (+0.5% / +48)
4.1667(+0.0000) (72+0 votes)
658 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
36,473 (-0.0% / -6)
4.4364(+0.0000) (55+0 votes)
6,761 (-0.1% / -4)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
1,289 (-1.2% / -15)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
256 (-3.4% / -9)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
9,996 (-0.3% / -31)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
14,571 (+1.5% / +217)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
248 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,444 (+0.5% / +12)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
227 (+1.3% / +3)
6,765 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,097 (+0.4% / +9)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
156 (-2.5% / -4)
61,034 (-0.0% / -23)
4.697(+0.0000) (66+0 votes)
753 (+1.3% / +10)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,634 (+1.4% / +23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,560 (-0.4% / -24)
4.2308(+0.0000) (52+0 votes)
338 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
600 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
575 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
3,538 (-1.1% / -40)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,106 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,326 (+0.6% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
908 (+1.0% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170 (+0.6% / +1)
261 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,549 (+1.3% / +20)
4.875(+0.0000) (48+0 votes)
19,881 (-0.1% / -26)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
7,569,550 (-0.0% / -207)
4.697(+0.0003) (13,632+26 votes)
90,078 (+0.4% / +330)
4.6769(-0.0117) (229+1 votes)
242 (+0.4% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,521 (-0.1% / -2)
4.8929(+0.0000) (28+0 votes)
4,190,476 (-0.0% / -630)
4.8704(+0.0000) (3,225+0 votes)
1,737 (+0.2% / +4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
301 (-1.0% / -3)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
26,332 (+3.0% / +761)
4.8963(-0.0169) (540+10 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
316 (-1.6% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,701 (-0.2% / -52)
4.568(+0.0000) (250+0 votes)
459 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
836 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,791,959 (+0.1% / +1,187)
4.0698(+0.0000) (1,131+0 votes)
212 (-0.5% / -1)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
250 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
671 (+1.5% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
211,622 (-0.8% / -1,665)
4.8937(-0.0001) (14,670+23 votes)
473,772 (-3.1% / -15,206)
4.5798(+0.0000) (2,825+0 votes)
465,356 (+1.7% / +7,984)
4.203(+0.0000) (2,222+0 votes)
7,622 (-0.3% / -20)
4.8991(+0.0000) (109+0 votes)
130 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,420 (+0.1% / +11)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
144 (-3.4% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (-3.2% / -4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
1,405 (+0.1% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,433 (+1.0% / +14)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,586 (+0.8% / +51)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,291 (+0.8% / +61)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (+6.9% / +4)
80 (+5.3% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
240 (-2.0% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
144,703 (-0.2% / -343)
4.5179(+0.0000) (168+0 votes)
690 (-0.6% / -4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
517 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
82,721 (+0.8% / +617)
4.4855(+0.0000) (723+0 votes)
140 (+2.2% / +3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
598 (+0.7% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
32,477 (+0.3% / +112)
4.9181(+0.0002) (476+1 votes)
458 (+4.6% / +20)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,033 (-0.4% / -9)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-6.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
35 (+12.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,696 (+0.4% / +56)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
109
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8432(+0.0000) (144,529+59 votes)
775 (-1.1% / -9)
4.4815(+0.0000) (54+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
442 (-3.1% / -14)
2.0769(+0.0000) (13+0 votes)
2,615 (+0.8% / +21)
4.9118(+0.0000) (34+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
4,379 (-0.3% / -11)
4.9898(+0.0000) (687+0 votes)
10,398 (+0.7% / +76)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
191 (+5.5% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
443 (+0.7% / +3)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
8,331,021 (+0.1% / +6,754)
4.4748(+0.0005) (3,307+5 votes)
480 (-0.4% / -2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (-6.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,765 (-0.6% / -29)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
129 (-3.7% / -5)
2,713,236 (+0.1% / +2,852)
4.4233(+0.0000) (11,191+0 votes)
1,722 (+0.2% / +4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
4,930 (-0.7% / -37)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
573,587 (-0.1% / -593)
4.8437(+0.0000) (93,488+1 votes)
1,732 (+0.0% / +0)
4.6854(+0.0000) (89+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
332,903 (-0.1% / -490)
4.5969(+0.0002) (39,584+18 votes)
135
Stylus
342,989 (+0.1% / +351)
4.6889(+0.0000) (675+0 votes)
1,526 (+0.9% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
914,337 (-0.7% / -6,052)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
61 (-4.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,082 (+0.4% / +4)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
252,991 (+0.4% / +916)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
288,152 (-3.3% / -9,932)
4.415(+0.0000) (559+0 votes)
202,936 (-0.0% / -88)
4.6512(+0.0000) (3,268+0 votes)
146
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
372 (-1.3% / -5)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
864 (+0.1% / +1)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
801 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
213,418 (+0.0% / +9)
4.337(-0.0061) (549+1 votes)
1,148 (-0.7% / -8)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
100,966 (-1.2% / -1,189)
4.7513(+0.0000) (784+0 votes)
193,171 (+1.6% / +3,042)
4.2744(+0.0000) (164+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74,321 (-0.4% / -323)
4.8322(+0.0001) (1,335+1 votes)
727 (-0.3% / -2)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
362 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
679 (+2.1% / +14)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
160
ABTasty
683 (+0.3% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
161
TagAmara
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
162
Tarnhelm
115 (-3.4% / -4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
120,124 (-0.4% / -426)
3.9896(+0.0000) (579+0 votes)
69,505 (+0.3% / +198)
4.2463(+0.0000) (5,409+0 votes)
200,703 (+0.7% / +1,355)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
166
Web Maker
49,698 (+0.4% / +218)
4.7814(+0.0000) (933+0 votes)
138,920 (+1.0% / +1,403)
3.6283(+0.0061) (226+1 votes)
132,351 (+0.6% / +774)
3.3761(+0.0000) (218+0 votes)
80,758 (+0.8% / +645)
3.9827(+0.0000) (347+0 votes)
69,208 (-0.6% / -437)
4.0767(+0.0000) (900+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
172
xdconsole
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
544 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39,835 (+0.2% / +68)
4.395(+0.0000) (5,906+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
441 (+2.8% / +12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
73,050 (+1.6% / +1,149)
3.9487(+0.0000) (39+0 votes)
331 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
175 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
182
Guru
56,533 (-0.3% / -151)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
186
ShopCuber
211 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
33,428 (+0.1% / +44)
3.7328(+0.0000) (131+0 votes)
31,745 (+0.1% / +26)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
25,782 (-0.0% / -11)
4.0765(+0.0000) (196+0 votes)
25,428 (+0.7% / +176)
4.5905(+0.0000) (210+0 votes)
24,285 (-0.3% / -76)
4.3511(+0.0000) (225+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (-7.1% / -4)
34,230 (+0.3% / +97)
3.3097(+0.0000) (113+0 votes)
311 (+3.7% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,356 (+0.4% / +78)
4.1774(+0.0000) (124+0 votes)
16,149 (-0.1% / -11)
4.5608(+0.0000) (576+0 votes)
19,522 (-0.0% / -8)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
19,032 (+1.4% / +260)
4.4262(+0.0047) (122+1 votes)
16,552 (+1.3% / +215)
4.3259(+0.0025) (270+1 votes)
12,687 (+0.7% / +88)
4.7477(+0.0046) (111+2 votes)
16,118 (+0.4% / +62)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
16,865 (+0.8% / +141)
4.6496(+0.0026) (137+1 votes)
18,994 (+0.5% / +94)
3.5067(+0.0000) (298+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,669 (-0.3% / -34)
4.4488(+0.0000) (205+0 votes)
11,466 (+0.4% / +51)
4.2074(+0.0000) (299+0 votes)
210
Simon
93 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
234 (-2.1% / -5)
9,671 (-0.9% / -85)
3.9311(+0.0000) (305+0 votes)
11,566 (+4.2% / +461)
4.274(+0.0000) (73+0 votes)
9,073 (+0.2% / +20)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
215
Watchdog
171 (+2.4% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,237 (+2.2% / +198)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
10,085 (+2.1% / +204)
4.3521(+0.0000) (71+0 votes)
12,058 (+0.7% / +82)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,791 (-0.1% / -11)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
221
PumaPay
140 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
16 (-5.9% / -1)
117 (-2.5% / -3)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
6,533 (+2.9% / +183)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
9,378 (+1.0% / +89)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
6,450 (+0.8% / +50)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
5,735 (+0.4% / +23)
4.1717(+0.0000) (99+0 votes)
7,142 (+2.0% / +141)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
6,177 (+0.1% / +9)
3.9231(+0.0000) (39+0 votes)
5,657 (+1.0% / +56)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
4,047 (+0.6% / +25)
4.4303(+0.0000) (251+0 votes)
4,731 (+0.3% / +14)
3.9375(+0.0000) (80+0 votes)
4,859 (+0.2% / +8)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
3,509 (+1.9% / +67)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
5,512 (+0.3% / +17)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
237
Pure URL
4,135 (+0.8% / +32)
4.4727(+0.0000) (55+0 votes)
2,332 (+2.6% / +59)
4.9655(+0.0000) (116+0 votes)
3,540 (+0.3% / +11)
3.9032(+0.0000) (62+0 votes)
240
HelloHulu
3,809 (+1.8% / +66)
4.0714(+0.0000) (28+0 votes)
4,250 (+0.4% / +17)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,888 (+0.3% / +5)
4.9924(+0.0000) (132+0 votes)
243
Edgar
3,250 (-0.3% / -9)
4.0312(+0.0000) (32+0 votes)
78 (+5.4% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
245
VSTS GO
20 (-13.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,114 (+1.5% / +45)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,918 (+0.8% / +16)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
2,457 (+0.6% / +14)
4.3462(+0.0000) (26+0 votes)
1,419 (+0.6% / +8)
4.875(+0.0000) (96+0 votes)
2,696 (-0.5% / -14)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,695 (+0.7% / +11)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
2,065 (+22.0% / +372)
4.6129(+0.4129) (31+16 votes)
1,846 (+1.7% / +30)
3.1622(+0.0000) (37+0 votes)
1,258 (+2.3% / +28)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
1,635 (+0.3% / +5)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,461 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
258
Bluefin
1,137 (-1.0% / -11)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
917 (+2.2% / +20)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
1,291 (+2.2% / +28)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
261
soLucky
943 (+0.4% / +4)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,411 (-1.1% / -15)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,438 (-0.7% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (-7.5% / -3)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
710 (-1.0% / -7)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
758 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
268
ImageX
779 (-0.4% / -3)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
41 (-8.9% / -4)
951 (+2.0% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
629 (+9.8% / +56)
4.3971(-0.0404) (68+4 votes)
44 (+0.0% / +0)
273
Trackie
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
849 (+1.7% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
911 (-2.6% / -24)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
745 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
510 (+1.6% / +8)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
948 (+2.0% / +19)
2.5882(+0.0000) (17+0 votes)
753 (-0.1% / -1)
2.9231(+0.0000) (13+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
603 (+2.2% / +13)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
610 (+2.0% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
480 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
286
WhoKnows
514 (+2.2% / +11)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
287
Attach
446 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
470 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
400 (+1.8% / +7)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
393 (+0.5% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
343 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+93.3% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
386 (+1.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
438 (+0.5% / +2)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+1.7% / +5)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
352 (-1.7% / -6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
449 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)