extension ExtPose

Keyword: screen -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,633,968 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14,700+0 votes)
358,354 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (538+0 votes)
78,716 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (498+0 votes)
117,927 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
1,991,658 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23,473+0 votes)
89,897 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
149,401 (-0.2% / -266)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
31,924 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (83+0 votes)
326,346 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (559+0 votes)
16,916 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
145,556 (+0.1% / +83)
4.5(+0.0000) (719+0 votes)
11,172 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
9,192,851 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,634+0 votes)
5,013,570 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (53,661+0 votes)
470,265 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (504+0 votes)
47,266 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (315+0 votes)
161,423 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,391+0 votes)
5,122 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
6,017 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
35,733 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (265+0 votes)
57,052 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
192,269 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6,368+0 votes)
402,681 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,190+0 votes)
1,970 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,059 (+0.3% / +20)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
153,047 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,632+0 votes)
1,116,504 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (396+0 votes)
224,727 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (190+0 votes)
151,431 (-0.2% / -254)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
30,943 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (218+0 votes)
3,212 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,258,535 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,012+0 votes)
1,340 (+4.0% / +52)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,185 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,397 (-0.0% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
58,193 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (690+0 votes)
152,097 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (938+0 votes)
899 (+0.0% / +0)
51,097 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (395+0 votes)
55,175 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (294+0 votes)
2,700 (+0.8% / +22)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,106 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,050,824 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,097+0 votes)
35,586 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (312+0 votes)
92,959 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (152+0 votes)
60,838 (+0.4% / +260)
4.5(+0.0000) (323+0 votes)
361 (+0.0% / +0)
90,345 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (98+0 votes)
32,323 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
240,643 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,149 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (472+0 votes)
24,815 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
92,497 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
44,579 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (43+0 votes)
1,049 (+14.8% / +135)
2,299 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
97,109 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,069 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
13,060 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (70+0 votes)
2,828 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
7,443 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (32+0 votes)
81,228 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,854 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (24+0 votes)
220,177 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
65
Dusk
598 (+6.4% / +36)
374,589 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (176+0 votes)
64,089 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
157,895 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (629+0 votes)
9,061 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
8,040 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
378,181 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (91+0 votes)
196,556 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (473+0 votes)
104,731 (+49.5% / +34,668)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
704,581 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (490+0 votes)
20,290 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
12,342 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
10,558 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
17,963 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,307 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (707+0 votes)
15,033 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
6,091 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (106+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
32,616 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (45+0 votes)
3,120 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,565 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
87,497 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (53+0 votes)
652 (+5.3% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,668 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
905 (+1.3% / +12)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
45,562 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (160+0 votes)
1,850 (+0.0% / +0)
4,121 (+1.2% / +48)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,466 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
6,233 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (98+0 votes)
5,753 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
684 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
43,856 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
5,248 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
29,347 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (516+0 votes)
70,387 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (43+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
25,934 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (32+0 votes)
2,799 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,770 (+0.4% / +17)
2.9(+0.0000) (55+0 votes)
1,957 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
410,994 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (284+0 votes)
30,400 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
2,769,291 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,469+0 votes)
6,026 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
38,417 (+0.0% / +0)
102,945 (+0.0% / +41)
4.7(+0.0000) (614+0 votes)
14,743 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
18,856 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
2,039 (+0.0% / +0)
9,368 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
1,993 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
24,808 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
3,713 (-0.5% / -19)
211,402 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (794+0 votes)
352,921 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
6,839 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,218 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,301 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,954 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (133+0 votes)
5,284 (+0.1% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,950 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
2,227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,469 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,915 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
11,450 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
3,184 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
165,483 (+0.8% / +1,236)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
13,667 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,967 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
1,067 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,537,059 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (1,865+0 votes)
2,612 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
101,622 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (181+0 votes)
1,093 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,434 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
9,923 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
146
La Notte
83 (+0.0% / +0)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,450 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,377 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
479,537 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (587+0 votes)
84 (+9.1% / +7)
21,308 (-0.1% / -26)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
15,009 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (275+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
56,926 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (159+0 votes)
5,755 (-0.1% / -7)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
60,115 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
1,883 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
748 (+0.0% / +0)
228,783 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9,161+0 votes)
623,670 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
269,748 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,204+0 votes)
28,573 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,113 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
29,277 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
483,465 (+0.0% / +218)
4.4(+0.0000) (471+0 votes)
169
Print
15,142 (+0.1% / +19)
3.6(+0.0000) (91+0 votes)
5,859 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
31,964 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
266,778 (-0.1% / -312)
3.8(+0.0000) (145+0 votes)
174
Eye Care
193 (+0.0% / +0)
4,153 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (75+0 votes)
1,682 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
549 (+0.0% / +0)
1,831 (-1.3% / -24)
127 (+0.0% / +0)
1,334 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,541 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,241 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,515 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
1,295 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (217+0 votes)
17,206 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
303 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,134 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
6,356 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
3,090 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,516 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,313 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,847 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,878 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
907 (-0.2% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,310 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
415 (+0.0% / +0)
128 (+0.0% / +0)
316 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
256,832 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
388 (+0.0% / +0)
109,345 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (257+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,250 (+0.0% / +0)
4,115 (+0.0% / +0)
339 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
368 (+6.7% / +23)
752 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
6,823 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
3,001 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (30+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
7,262 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
15,855 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
11,962 (+0.0% / +0)
57,831 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
1,011 (+0.0% / +0)
208 (+0.0% / +0)
1,736 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
222
LINE
2,856,815 (+0.3% / +9,175)
3.8(+0.0000) (6,608+0 votes)
2,391 (+0.0% / +0)
1,344 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
2,356 (+0.0% / +0)
1,009 (+0.0% / +0)
6,186 (+0.0% / +0)
7,257 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41,533 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (120+0 votes)
1,822 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,846 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,530 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,325 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,736 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,107 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
1,306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,721 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
5,394 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,908 (-0.5% / -25)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
241
SSSnip!
12,199 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,463 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
85,199 (+0.0% / +0)
3,263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,944 (+0.0% / +0)
1,800 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
51,725 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
40,431 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
30,602 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,974 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
3,592 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
902 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
258
GCalPlus
32,316 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
1,116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,280 (+0.0% / +0)
261
Loudly
653,300 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
3,147 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
969 (-1.0% / -10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
516 (+0.0% / +0)
966 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,234 (+0.0% / +0)
4,566 (+0.0% / +0)
546 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
4,395 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
526 (+0.0% / +0)
74 (+0.0% / +0)
215 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
756 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,019 (+0.0% / +0)
185 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,136 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
18,108 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
672 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
208,935 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,059+0 votes)
2,816 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
309 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
896 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (19+0 votes)
211 (-0.5% / -1)
212 (+0.0% / +0)
289
Mini Y
13,175 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (345+0 votes)
290
SplitCast
7,701 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,576 (-0.2% / -60)
2.7(+0.0000) (21+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
14,945 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,667 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,511 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
749 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
771 (+0.0% / +0)
94 (+3.3% / +3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)