extension ExtPose

Keyword: annotation -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,697 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (43+0 votes)
37,046 (+1.6% / +592)
4.9(+0.0000) (317+0 votes)
3,534 (+0.8% / +27)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
2,253 (+3.1% / +67)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
42,952 (+0.8% / +321)
4.6(+0.0000) (261+3 votes)
52,229 (+0.3% / +180)
4.0(+0.0000) (396+0 votes)
233,944 (-3.0% / -7,309)
4.7(-0.1000) (300+29 votes)
286 (+2.1% / +6)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,625+3 votes)
193,394 (+0.7% / +1,253)
4.2(+0.0000) (172+0 votes)
341,824 (+0.7% / +2,372)
4.6(+0.0000) (2,104+0 votes)
66,062 (+1.4% / +942)
4.2(+0.1000) (43+4 votes)
2,991 (-0.4% / -11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13,925 (+0.1% / +16)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
503 (+1.6% / +8)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
840 (+0.8% / +7)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
110,021 (+0.0% / +2)
2.4(+0.0000) (608+0 votes)
423 (+1.2% / +5)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
31,423 (+0.4% / +116)
4.3(+0.0000) (257+1 votes)
2,169 (+0.8% / +18)
4.5(+0.0000) (11+1 votes)
31,446 (-0.0% / -13)
4.2(+0.0000) (216+1 votes)
1,265 (-0.7% / -9)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,131 (+0.8% / +34)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
126,053 (+0.5% / +568)
4.6(+0.0000) (242+11 votes)
26
PROD
40 (+0.0% / +0)
142 (-2.7% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
9,107 (+1.3% / +118)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
369 (-3.1% / -12)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,953 (-0.3% / -19)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
852 (+10.1% / +78)
4.7(-0.1000) (24+4 votes)
400 (-0.5% / -2)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
628,568 (+1,244.2% / +581,808)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
13,333 (+0.4% / +57)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
845 (-0.4% / -3)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
261 (-1.1% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
17,907 (+0.4% / +75)
3.6(+0.0000) (54+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,634 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,593 (-2.7% / -296)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
84 (+0.0% / +0)
45
dokieli
146 (+4.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
844 (+208.0% / +570)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
61,159 (+1.2% / +744)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
1,831 (+0.2% / +3)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
8 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
86 (+65.4% / +34)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
803,766 (+4.1% / +31,415)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
56
Mark&Go
48 (+2.1% / +1)
5 (-16.7% / -1)
18 (+0.0% / +0)
59
Noty
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,429 (+1.7% / +41)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
61
UniVCX
15 (+7.1% / +1)
146,456 (+0.3% / +434)
4.2(+0.0000) (974+0 votes)
2,208 (+0.5% / +12)
2.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,507 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (21+1 votes)
144,332 (+1.0% / +1,450)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
151 (-1.9% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
25,006 (+2.0% / +489)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4,632 (+0.3% / +12)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
170 (+1.8% / +3)
38,352 (+0.9% / +356)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
31 (-6.1% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
278 (-0.4% / -1)
4 (+33.3% / +1)
5,787 (+0.4% / +23)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
80
CERT
25 (-3.8% / -1)
81
Anotes
146 (-2.0% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
82
MET
23 (-4.2% / -1)
3,611 (+1.4% / +49)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
84
PROD
20 (+5.3% / +1)
270,842 (-0.0% / -78)
3.4(+0.0000) (68+0 votes)
1,540 (+0.2% / +3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
88
Qapture
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
816 (+0.5% / +4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,646 (-0.7% / -37)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,922 (+1.7% / +64)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
235 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
209,437 (-10.4% / -24,422)
4.7(+0.0000) (477+0 votes)
456 (+1.1% / +5)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,183,219 (-2.4% / -54,292)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
193,589 (+0.5% / +896)
4.8(+0.0000) (34,483-1 votes)
119 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,879 (+0.8% / +99)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
204,251 (+2.5% / +4,906)
4.2(-0.1000) (78+1 votes)
3,338 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
3,724 (-0.3% / -12)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
104
POC
5 (+0.0% / +0)
371 (-1.6% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
820,948 (+1.4% / +11,258)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
4,211 (+0.8% / +33)
4.6(+0.0000) (422+0 votes)
111 (+1.8% / +2)
109
d-label
5 (+0.0% / +0)
2,441 (-0.2% / -4)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
125,641 (+1.4% / +1,683)
4.9(+0.0000) (485+7 votes)
4,015,366 (+0.5% / +21,392)
4.7(+0.0000) (132,517-8 votes)
6 (+0.0% / +0)
583 (+35.3% / +152)
125,234 (+0.5% / +669)
2.0(+0.0000) (169+0 votes)
210 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,666 (-0.1% / -31)
4.3(+0.0000) (510+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
52 (-1.9% / -1)
1,231,504 (+0.3% / +3,190)
4.7(+0.0000) (129,687+20 votes)
40,684 (-0.0% / -18)
3.8(+0.0000) (79+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
942 (+1.3% / +12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
125
ExactNote
5 (+0.0% / +0)
126
Annotate
329 (+0.9% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,176,536 (+0.5% / +11,409)
4.6(+0.0000) (23,246+1 votes)
119 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
129
Yipp BETA
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,706,353 (+1.0% / +17,280)
4.6(+0.0000) (14,335+42 votes)
7,025 (+0.0% / +3)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
263 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
133
ENKICAPT
34 (-2.9% / -1)
11,592 (+0.4% / +46)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
202 (+46.4% / +64)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
273,949 (+1.0% / +2,734)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
151,336 (-0.2% / -232)
4.6(+0.0000) (3,043+5 votes)
3,562 (+0.6% / +21)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
702 (+0.4% / +3)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2,813 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,675 (+0.3% / +7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
148
Ember
3,157 (-1.0% / -31)
1.8(+0.0000) (64+0 votes)
80,381 (+1.5% / +1,172)
3.2(+0.0000) (15+0 votes)
1,829 (-0.4% / -7)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,051 (-99.3% / -158,403)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,043 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
4,866,587 (+0.2% / +9,873)
4.9(+0.0000) (51,869+112 votes)
1,069 (+1.8% / +19)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
14,551 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
2,967,086 (+0.6% / +17,707)
4.7(+0.0000) (31,067+32 votes)
212 (+2.9% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
89,034 (+1.3% / +1,145)
3,589 (+2.2% / +78)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
499 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
625 (+3.1% / +19)
485 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (133+0 votes)
326 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
167
AnnoVid
2 (+0.0% / +0)
541,414 (+0.6% / +3,364)
4.4(+0.0000) (1,708+15 votes)
3,240 (+1.6% / +52)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
2,628 (+1.1% / +28)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
223 (-0.4% / -1)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
609 (+1.0% / +6)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
174
AnnoTabe
162 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
132,287 (+0.4% / +543)
4.8(+0.0000) (161+1 votes)
178 (+0.6% / +1)
5.0 (2 votes)
178
BotSight
1,628 (+0.2% / +4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
165,610 (+0.3% / +497)
2.7(+0.0000) (595+1 votes)
120,715 (+0.2% / +279)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
181
Capian
1,086 (-0.3% / -3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
119,683 (+1.9% / +2,191)
3.6(+0.0000) (509+0 votes)
119,648 (+0.0% / +16)
3.6(+0.0000) (236+1 votes)
62,181 (+0.6% / +373)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
185
creadr
97 (+0.0% / +0)
33,186 (+0.3% / +85)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
188
wizdom.ai
39,794 (+0.3% / +131)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
526 (-0.4% / -2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
191
Whoz
83 (-1.2% / -1)
604 (-1.3% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193
Smartshot
15,224 (+0.6% / +88)
4.2(+0.0000) (1,023+0 votes)
194
WebNote
59 (-1.7% / -1)
195
Anity
14,278 (-0.3% / -45)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
220 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
199
WorksBase
40 (+2.6% / +1)
6,571 (-0.0% / -3)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
176 (+8.0% / +13)
2,609 (+25.9% / +536)
4.8(-0.1000) (39+3 votes)
135 (+1.5% / +2)
27 (-10.0% / -3)
2,402 (+0.2% / +4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
207
zipBoard
1,897 (+0.2% / +3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
208
BugDigger
2,228 (-0.4% / -9)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,324 (+1.1% / +14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
210
BugDigger
2,228 (-0.4% / -9)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,324 (+1.1% / +14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
810 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
1,204 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,037 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,125 (-11.2% / -142)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,206 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
651 (+17.9% / +99)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
221
Convo
406 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
222
Helix
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225
Spyglass
12 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
230
Ybug
278 (+0.0% / +0)
231
Glymer
4 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
246 (+1.2% / +3)
234
noteme.io
128 (-3.8% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
235
Journal
175 (+5.4% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
197 (+3.1% / +6)
9,683,076 (+0.4% / +34,946)
4.3(+0.0000) (158,342+862 votes)
3 (+0.0% / +0)
359,284 (-29.3% / -148,547)
3.9(+0.0000) (159+0 votes)
7,981,770 (+0.1% / +6,652)
4.0(+0.0000) (851+1 votes)
6 (+0.0% / +0)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
243
fulmo
92 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
244
Notable
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
245
AnCoRa
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,711,925 (+0.7% / +27,007)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5 (+0.0% / +0)
449,775 (-29.6% / -189,273)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
499,001 (+0.2% / +943)
3.9(+0.0000) (952+3 votes)
255
Just Read
227,430 (+0.9% / +2,006)
4.7(+0.0000) (783+2 votes)
248,116 (+0.3% / +825)
4.5(-0.1000) (5,767+7 votes)
4 (+0.0% / +0)
227,508 (+0.6% / +1,273)
4.6(+0.0000) (8,983+17 votes)
48 (+2.1% / +1)
47 (+2.2% / +1)
493,323 (-37.2% / -291,987)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
179,396 (+0.5% / +973)
4.2(+0.0000) (1,411+0 votes)
331,494 (-0.2% / -796)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
102,223 (+0.2% / +197)
4.3(+0.0000) (862+2 votes)
266
Cubicast
36 (+5.9% / +2)
267
nXr.iNote
30 (-9.1% / -3)
7 (+0.0% / +0)
269
Znip
33 (+3.1% / +1)
118,166 (+0.5% / +612)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
121,122 (-1.7% / -2,157)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
87,373 (+0.1% / +85)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
98,774 (+0.4% / +425)
3.6(+0.0000) (3,090+1 votes)
274
Stackup
91,507 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
60,035 (+0.5% / +322)
4.0(+0.0000) (116+0 votes)
50,030 (+0.2% / +100)
4.6(+0.0000) (360+0 votes)
277
Djaty
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Dualsub
47,143 (+0.3% / +131)
4.3(+0.0000) (187+1 votes)
63,416 (+1.0% / +617)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
47,684 (+8.5% / +3,722)
4.5(+0.0000) (191+1 votes)
51,431 (+2.7% / +1,367)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
20 (-13.0% / -3)
27,419 (-0.2% / -46)
4.2(+0.0000) (250+0 votes)
33,164 (+1.5% / +496)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
21,677 (+0.0% / +3)
4.1(+0.0000) (173+0 votes)
288
Monosnap
34,599 (+0.2% / +84)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
19,051 (-1.3% / -255)
4.2(+0.0000) (241+0 votes)
15,649 (-0.1% / -23)
4.6(-0.1000) (73+1 votes)
19 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,023 (-0.3% / -52)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,554 (+1.0% / +169)
4.6(+0.0000) (59+1 votes)
14,989 (+0.3% / +38)
4.3(+0.0000) (92+1 votes)
297
transpire
18 (+5.9% / +1)
9,938 (+0.4% / +36)
4.1(+0.0000) (168+0 votes)
24,901 (+1.3% / +323)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,610 (+0.5% / +58)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)